Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

Kapitel 1 Indledning og

sammenfatning

Udbudsrådet traf den 26. november 2009 beslutning om at iværksætte udarbejdelsen

af en vejledning ”om grænserne for det offentliges dialog med private virksomheder”:

”Vejledningen vil – på en konkret og operationel måde – udstikke grænserne for

forhandlingsforbuddet. Desuden vil den anvise, hvordan offentlige indkøbere og

private leverandører skal agere for ikke at blive mødt med en indsigelse om inhabilitet,

når der, forinden udbuddet iværksættes, har været inddraget private leverandører.

Vejledningen vil med fordel både kunne anvendes af offentlige myndigheder

og private leverandører.”

Nærværende vejledning behandler grænserne for den dialog, der må være mellem

virksomhederne og de offentlige myndigheder før, under og efter et udbud.

Vejledingen tager udgangspunkt i fire faser, jf. figur 1.1:

Figur 1.1: Faser og mulighed for dialog før, under og efter et udbud

Før udbud

Bred

adgang til dialog

Efter offentliggørelse

af udbud, men før

tilbudsfristens udløb

Snæver adgang

til dialog

Efter tilbudsfristens udløb,

men før kontraktindgåelse

Meget snæver

adgang til dialog

Efter kontraktindgåelse

Bred

adgang til dialog

Inden for hver enkelt fase er myndighedernes og virksomhedernes behov for dialog

med hinanden behandlet. Hver fase indeholder derudover en beskrivelse af

rammerne for dialog samt en række eksempler, der på en operationel måde illustrerer,

hvad det er tilladt at have dialog om.

5

More magazines by this user
Similar magazines