Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

UDBUDSRÅDET

Formålet med vejledningen er gennem en juridisk beskrivelse og eksempler fra

praksis, at fremlægge et værktøj, som myndighederne og virksomhederne kan anvende,

når de skal vurdere, hvorvidt dialog i en konkret situation er tilladt. Endvidere

er formålet med vejledningen, at fjerne en del af den usikkerhed, der hidtil

har været, omkring hvornår dialog er tilladt. Håbet er at fremme dialogen mellem

myndighederne og virksomhederne i udbudsprocessen, hvor det er tilladt.

Grænserne for dialog før, under og efter et udbud er sammenfattende beskrevet

nedenfor, og seks hovedkonklusioner er præsenteret i boks 1.1.

Boks 1.1: Hovedkonklusionerne for dialog mellem offentlige myndigheder

og private virksomheder

6

1. En virksomhed, der har ydet en myndighed rådgivning før udbuddet, er ikke udelukket

fra at afgive tilbud, medmindre dialogen har givet virksomheden en konkurrencefordel.

2. Den offentlige myndighed kan efter offentliggørelse af udbuddet supplere og præcisere

indholdet af udbudsmaterialet.

3. En virksomhed kan efter afgivelse af tilbud supplere og præcisere indholdet af dets

tilbud.

4. Efter afgivelsen af tilbud, er det ikke tilladt at forhandle om elementer i kontrakten,

som er relevant for tilbudsprisen, eller som vedrører grundlæggende elementer.

5. Forhandling om elementer i kontrakten må under og efter udbuddet ikke resultere i en

væsentlig ændring af kontrakten.

6. Dialogen skal under udbuddet ske på en objektiv og gennemsigtig måde.

1.1 DIALOG FØR UDBUDDET

Den offentlige myndighed og virksomhederne har før udbuddet går i gang en bred

adgang til at have dialog. Reglerne om teknisk dialog tillader således myndigheden

at søge eller modtage rådgivning fra private virksomheder til brug for udarbejdelse

af udbudsmaterialet. Der er i den sammenhæng ingen grænser for, hvad

myndigheden må have dialog med virksomhederne om.

Det forhold, at en virksomhed før udbuddet har haft dialog med myndigheden,

udelukker ikke i sig selv virksomheden fra at deltage i selve udbuddet. Kun hvor

More magazines by this user
Similar magazines