Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

rops.dk

Dialog ved udbud - hvad er muligt? - Rådet for Offentlig-Privat ...

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

en virksomhed gennem dialog med myndigheden opnår en konkurrencefordel i

forhold til andre interesserede virksomheder, vil virksomheden være udelukket fra

at deltage i selve udbuddet.

1.2 DIALOG EFTER OFFENTLIGGØRELSE AF UDBUD-

DET, MEN FØR TILBUDSFRISTENS UDLØB

Efter offentliggørelse af udbuddet og indtil tilbudsfristens udløb er adgangen til

dialog mere snæver end før udbuddet. Myndigheden må således kun have dialog

med virksomhederne, såfremt det sker med henblik på at præcisere eller supplere

indholdet af myndighedens krav.

For at sikre, at dialogen sker inden for rammerne, og at dialogen ikke i øvrigt giver

anledning til forskelsbehandling, skal dialogen foregå på en objektiv og gennemsigtig

måde. Det er i den sammenhæng en betingelse, at alle interesserede

virksomheder har adgang til de præciserende eller supplerende oplysninger.

1.3 DIALOG EFTER TILBUDSFRISTENS UDLØB, MEN

FØR KONTRAKTEN ER INDGÅET

Efter tilbudsfristens udløb og indtil myndigheden har valgt, hvilken virksomhed

der skal have kontrakten, er der stor risiko for, at en virksomhed gennem dialog

med myndigheden vil påvirke myndighedens valg af virksomhed. Adgangen til

dialog i denne fase af udbuddet er derfor meget snæver.

Myndigheden må kun have dialog med virksomhederne, når det sker med henblik

på at få suppleret eller præciseret indholdet af virksomhedernes tilbud. Endvidere

må myndigheden og virksomhederne ikke forhandle om elementer i kontrakten,

som er relevant for tilbudsprisen, og som vedrører grundlæggende elementer.

Efter myndigheden har valgt, hvilken virksomhed der skal have kontrakten, er adgangen

til dialog dog mindre snæver. Myndigheden kan således have dialog med

den valgte virksomhed om mindre ændringer i forhold til den valgte virksomheds

tilbud og/eller udbudsmaterialet.

1.4 DIALOG EFTER KONTRAKTINDGÅELSE

Efter kontrakten er indgået, er adgangen til dialog bred.

Den offentlige myndighed må dog ikke forhandle med den valgte virksomhed om

elementer i kontrakten, som resulterer i en væsentlig ændring af kontrakten.

7

More magazines by this user
Similar magazines