Kampen for en ny politik fortsætter - Kommunister.dk

kommunister.dk

Kampen for en ny politik fortsætter - Kommunister.dk

Kampen for en ny politik fortsætter

Efter 10 år med VKO fik Danmark en ny

regering. S-SF og R, med Enhedslisten

som støtteparti, kan i høj grad takke den

aktive del af fagbevægelsen for, at de

vandt regeringsmagten. Nu skal valgkampens

løfter og krav virkeliggøres.

www.kommunister. dk

info@kommunister.dk

Foto: Martin Mounzer


Regeringsgrundlaget og Helle Thorning-

Schmidts tale ved Folketingets åbning giver

en tydelig strømpil for, hvilken kurs den nye

regering vil følge. Der er på nogle områder

meget langt fra forventningerne og valgløfterne

til det regeringsgrundlag, som den

nye S-SF-R-regering har fremlagt.

Under indtryk af den høje arbejdsløshed er

det imidlertid positivt, at den nye regering

fremrykker offentlige investeringer for 10

milliarder kroner. Også planen om at skabe

tusinder af uddannelses- og praktikpladser

til unge peger i den rigtige retning.

Løftet om at afskaffe starthjælpen, kontanthjælpsloftet

og varighedsbegrænsninger

af sygedagpenge er konkrete skridt til at

afhjælpe Danmarks voksende fattigdomsproblem.

På positivsiden noterer vi også løftet om

at fjerne fradrag for private sundhedsforsikringer.

Det samme gælder tilsagn om et

regulært kursskifte i Danmarks klimapolitik

frem mod en 100 procents omstilling til

bæredygtig energi inden 2050.

På negativsiden gælder, at hovedlinierne

i den økonomiske politik ligger i direkte

forlængelse af de aftaler, der er indgået

mellem VK og R. Som kursen er udstukket,

vil arbejderklassen komme til at betale

regningen for kapitalismens krise.

Afskaffelsen af efterlønnen og den manglende

tilbagerulning af dagpengereformen

er et stort svigt over for fagbevægelsen.

Det er også uacceptabelt, at den nye regering

tilbyder lettelser i topskatten, det vil

sige nye skattelettelser til de rige.

Regeringen vil styrke Danmarks integration

i EU, ikke mindst når det gælder den overnationale,

økonomiske styring.


I fuld overensstemmelse med europluspagten

anbefales løntilbageholdenhed, øget

arbejdstid og produktivitetsstigninger for

at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

I regeringsgrundlaget indgår også, at der

gennemføres endnu en folkeafstemning om

undtagelserne på forsvars- og retsområdet.

Kampen for en ny politik fortsætter. Kommunistisk

Parti opfordrer til, at der skabes

et bredt samarbejde for velfærd, hvor ikke

mindst fagbevægelsen sætter sig i bevægelse

for at indfri medlemmernes forventninger.

Vi opfordrer til, at man hurtigt finder sammen

om fælles krav, som kan danne afsæt

for videre aktiviteter.

Under forhandlingerne om finansloven

det blandt andet sikres, at de nuværende

massefyringer af plejepersonale, skolelærere

og pædagoger øjeblikkeligt bringes til

ophør.

Overenskomstkampen op til OK2012 må

have fokus på at sikre reallønnen, afvise

løndumping og krav, som kan sikre større

tryghed i ansættelsen.

Trepartsdrøftelserne må have fokus med

jobskabelse, uddannelse og ikke mindst

en dagpengereform, som sikrer, at ingen

uforskyldt ledig mister dagpengeretten.

Kampen mod EU skal forstærkes. Europagten

forhindrer, at Danmark kan føre en

selvstændig økonomisk politik.

Oktober 2011

More magazines by this user
Similar magazines