eksempelvis videoguides, drop-down-tekster Digitale løsninger

files.conferencemanager.dk

eksempelvis videoguides, drop-down-tekster Digitale løsninger

Hvordan hjælper vi borgerne med digital

kommunikation?

København

27. August 2012

- Ann Sophie Storm, Faglig koordinator,

annss@digst.dk, 4187 8716


Hver uge

Målgruppen

Internetanvendelse blandt danskere 16 til 89 år

< Hver uge

Aldrig

*I alt 4.450.707 ps. i aldersgruppen

Hver dag

3.267.426 på nettet

hver dag

411.975 på nettet hver uge,

men ikke hver dag

238.961 på nettet sjældnere

end en gang om ugen

532.346

aldrig på nettet

Kilde: Danmarks Statistik, 2011 – de 16 til 89-årige


Målgruppen

Nogle grupper er mere udfordrede end andre , men….

Kilde: Danmarks Statistik, 2011 – de 16 til 89-årige. Procent af alle.


Målgruppen

… det handler ikke kun om alder

Kilde: Danmarks Statistik, 2011 – de 16 til 89-årige. Procent af alle.


Målgruppen

… det handler ikke kun om alder

Kilde: Danmarks Statistik, 2011 – de 16 til 89-årige. Procent af alle.


Målgruppen

… det handler ikke kun om alder


Målgruppen

Digital kommunikation med det offentlige

Søgt information på offentlige

myndigheders hjemmesider

Har en NemID

Indsendt oplysninger til det

offentlige via hjemmesiden

Hentet eller printet blanketter

Kilde: Danmarks Statistik, 2011 – de 16 til 89-årige. Procent af alle.


Hjælp at hente for borgerne

1. Hjælp og vejledning ved personligt fremmøde, medbetjening i

borgerservice og biblioteket

2. Betjening på anden vis på grund af særlige behov,

undtagelserne for digital selvbetjening og digital post

3. Hjælp over telefonen

4. Borger.dk, ny visuel ramme, brugervenlighed i fokus,

handlingssider optimeres med forskellige hjælpe”midler”,

eksempelvis videoguides, drop-down-tekster

Digitale løsninger: Digital Post, NemSMS, Fuldmagtsløsning og

NemID

5. Generel oplysning - det brede kommunikationsspor

• Generel kommunikation om ”nu bliver det obligatorisk”

• Konkret kommunikation om hver enkelt løsning

• Myndighedsrettet kommunikation om overgangen til digital

kommunikation, særlig informationskanal på Borger.dk ”for

myndigheder”

OG

http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Digitaliseringsstrategiens-initiativer/Effektiv-digitalkommunikation-med-borgerne/Hjaelpeplan-for-overgang-til-digital-kommunikation


Hjælp at hente – særlige målgrupper

Get Online Week marts 2012

www.lærmereomit.dk

Formål: løfte befolkningens it-færdigheder ved at gøre udbuddet af

it-kurser og hjælp mere fokuseret og sammenhængende, så alle

borgere kan klare sig i et stadig mere digitaliseret samfund,

herunder at kunne kommunikere digitalt med det offentlige.

Digitaliseringsstyrelsen, Ældre Sagen, Ældremobiliseringen,

Borgerservice Danmark, Danmarks Biblioteksforening, Dansk Metal,

KL, Skat, oplysningsforbund, Almene Boliger oa.

Undervisningsmaterialer, nyhedsbrev, www.it-formidler.dk

It-kurser og hjælp


Antropologisk undersøgelse

4 niveauer af it-fremmedhed

Uden for -karakteristika

• Har ikke været på internettet

• Kan ikke bruge computer

• Oplever ikke umiddelbart

noget behov for at lære it

• Lever godt uden it og oplever

ikke it som en hjælp

Underviseren skal vide:

•Forvent ikke nogen umiddelbar

interesse for eller kendskab til it

•Motivation: Byg bro mellem deres

egen verden og it: hvad er deres

interesser og hvordan kan it være til

nytte i forbindelse med deres særlige

interesser

•Skal ofte starte helt forfra på udstyr

og kan have gavn af de mest

brugervenlige teknologier fx tablets

•Medbetjening: Ikke parate til at lære

selvbetjeningsløsninger, lad dem se

med i stedet

I indgangen - karakteristika

• Har prøvet at bruge en computer

• Har set internettet, men bruger

det ikke

• Bruger ikke it regelmæssigt

• Usikre og bange for at gøre

noget forkert eller ødelægge noget

Underviseren skal vide:

•Forvent bekymring, usikkerhed og lyst til at

give op

•Forvent at nogle er tilbageholdende/

skammer sig fordi de føler sig dumme

•Undervisning: understreg at de ikke kan

ødelægge noget

•Hjælp med at etablere genveje til faste

holdepunkter fx dmi.dk, nyheder

•Øvelse gør mester fx gn. Lette

hjemmeopgaver som at sende en e-mail

•Medbetjening: Formentlig ikke parate til at

lære selvbetjeningsløsninger, lad dem se med

http:/www.digst.dk/Moedet-med-borgeren/Faerdigheder/Publikationer-og-statistik/Ny-viden-omhvordan-endnu-flere-danskere-kan-faa-del-i-digitaliseringen


Antropologisk undersøgelse

4 niveauer af it-fremmedhed

Faste spor - karakteristika

• Kommet i gang med at bruge

computer og internet på egen

hånd

•Bevæger sig i faste spor på

nettet

• Bekymring for at slippe

økonomiske og personlige

oplysninger fri på internettet

Underviseren skal vide:

•Byg videre på glæden ved it

Vis nye holdepunkter

•Invitér til at gå på opdagelse

Klar til instruktion i konkrete digitale

løsninger fx NemID, bestilling af

sygesikringsbevis

•Medbetjening: Ikke nok at vise,

hvordan løsningerne fungerer, men også

hvordan man finder dem. Stå ved siden

af.

•Fortæl om sikkerhed ifm. cpr. Og

kontooplysninger

På opdagelse - karakteristika

• Bevæger sig frit på internettet

• Prøver sig frem og etablerer

nye forbindelser

• Computer og internet opleves

som en hjælper

• It er ikke helt integreret i livet

Underviseren skal vide:

•Motivationen er der

•Medbetjening: mulighed for at gå direkte

til løsningen. Stå ved siden af.

•Tilbyd at vise andre løsninger

•Giv gerne en skriftlig vejledning til

løsningerne med

•Fortæl om sikkerhed ifm. cpr. Og

kontooplysninger

http://www.digst.dk/Moedet-med-borgeren/Faerdigheder/Publikationer-og-statistik/Ny-viden-om-hvordanendnu-flere-danskere-kan-faa-del-i-digitaliseringen


Andre redskaber

Nye personas på borger.dk

https://www.borger.dk/for-myndigheder/Sider/Brugerinddragelse.aspx?segmentid=e2dd49b7-a127-465dac5e-12d0773c963a&MicroArticleId=38f78cfd-6fc2-4230-b281-c61dc1ea17c2

More magazines by this user
Similar magazines