læs her - De Grafiske

degrafiske.dk

læs her - De Grafiske

5

Blæksprutte på Samsø

Tilbud til grafiske virksomheder

Boganmeldelser

November 2009


grafisk fremtid

86. årgang

Medlemsblad for De Grafiske &

Danske Lokalaviser

ISSN 0106-0619

Redaktion / Annoncer

Røgelvej 1 . 8220 Brabrand

Tel. 8625 5977 . Fax 8625 5978

kontakt@degrafiske.dk . www.degrafiske.dk

Redaktion:

Anni Kjær Nielsen (Ansv.) og Jytte Ø. Mikkelsen

Annoncer:

Jørgen Lauge Laugesen, tlf. 2162 6006

Sats og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Omslag Multiart Silk 170 g og

indvendig Multiart Silk 130 g fra Papyrus.

Udsendes gennem postvæsenet.

De Grafiske

Sekretariat:

Røgelvej 1 . 8220 Brabrand

Tel. 8625 5977 . Fax 8625 5978

kontakt@degrafiske.dk . www.degrafiske.dk

Sekretariatsleder Poul Frederiksen

Konsulent Jytte Østergaard Mikkelsen

Sekretær Tove Pedersen

De Grafiske’s Sygeløns- og Barselsordning:

Tel. 8625 5977

Bestyrelse:

Formand:

Anni Kjær Nielsen, Aabybro Posten ApS

anni@aabybroposten.dk

Næstformand:

Stefan Mark Petersen, Mark & Storm Grafisk A/S

stefan@mark-storm.dk

Kasserer:

Folmer Bækkegaard, OTM Avistryk A/S

folmer@otm.dk

Peter V. Franzen, Østhimmerlands Folkeblad A/S

pvf@oesthim-folkeblad.dk

Kim Pedersen, Egetryk

kp@egetryk.dk

Kim Henriksen, Lyhnes Specialtryk ApS

kim@specialtryk.dk

Flemming Andersen, Kolind Bogtrykkeri

kbtryk@kbtryk.dk

Danske Lokalaviser

Sekretariat:

Røgelvej 1 . Postboks 2656 . 8220 Brabrand

Tlf. 8625 1301 . fax 8625 1321

Annoncechef Ole Kristensen

www. danske-lokalaviser.dk

ok@danske-lokalaviser.dk

Bestyrelse:

Formand: Thorkil Christensen

Aars Avis, tlf. 9862 1711

Næstformand og sekretær:

Torben Steen Jensen

Provins-Trykkeriet ApS, tlf. 5537 1666

Kasserer: Villy Jensen

Brande Bladet, tlf. 9718 2838

Lisbet Gaaie

Midtvendsyssel Avis, Hjallerup, tlf. 9828 1199

Tommy Eriksen

Videbæk Bogtrykkeri, tlf. 9717 1122

Thomas Schomann

Sydsjællands Tidende, tlf. 5537 0009

Bjarne Nilsson

Bjerringbro Avis, tlf. 8668 1755

2 grafisk fremtid · november 2009

Service er ikke kun ord

i en handlingsplan

Da vi for mindre end et år siden søsatte vores hamskifte fra »Dansk Bogtrykker- og

Presseforening« og til »De Grafiske« handlede det ikke kun om et kosmetisk navneskifte

af noget, som kunne opfattes støvet og som tiden måske var løbet fra.

Bag vores skifte var der også et stærkt ønske om og en tiltro til, at vi skulle fremstå

endnu stærkere i vores medlemmers oplevelse af, at det at være medlem af

»De Grafiske« giver meget value-for-money. Vi ved fra det arbejde, der lå forud for

vores navneskifte, at vores medlemmer oplevede os som en meget stærk og personlig

samarbejdspartner i dagligdagen. Vi fik også vished for, at vi på trods af dette,

ikke var så gode til at få kommunikeret det budskab ud i en større kreds.

Ligesom der ville være serviceområder, hvor vi kunne styrke os i takt med at

branchen og samfundet ændrer sig.

Derfor har det hele tiden være hensigten, at vi skulle opbygge et netværk af

samarbejdspartnere, som vi har tillid til og som kan være med til at styrke

medlemsydelserne på et attraktivt pris- og kvalitetsniveau, som kun kan opnås

via et medlemskab af De Grafiske.

I det lys skal ses vores aftale med konsulentfirmaet MANconsult, som netop nu

søsættes med tilbud om rådgivning, screening og certificering af alle miljømæssige

aspekter i en grafisk virksomhed – det være sig både det ydre miljø og arbejdsmiljøet,

idet de to aspekter hænger uløseligt sammen.

At valget af samarbejdspartner er faldet på MANconsult skyldes flere forhold.

For det første kender de indgående vores branche, for det andre mønstrer de alle de

miljømæssige aspekter og kompetencer, for det tredje er de vant til at samarbejde

med brancheforeninger som vores og endelig arbejder de ud fra samme værdisæt

som os omkring det personlige element i rådgivningen.

At søsætte det miljømæssige samarbejde nu er heller ikke helt tilfældigt.

Selvom vi taler om finanskrise i hele verdenen, er focus i lige så høj grad rettet

mod miljø og klima – et forhold, som ikke vil ændre sig, uagtet at FN’s klimakonference

skulle ende ud med en fiasko. Nedbringelse af CO2 udslippet vil være på

dagsordenen og virksomhedernes omkostningsside i de næste mange år.

Så udover at skulle være kompetent og fremsynet for at kunne drive en grafisk

virksomhed – og de kvalifikationer er ikke blevet mindre krævende – så bliver vi

under alle omstændigheder tvunget til at forholde os til og handle ud fra miljømæssige

forhold. Det er ikke kun et spørgsmål om CO2, men også om svanemærkning,

energi og de lovbundne forhold omkring arbejdsmiljøet.

Vi håber vores medlemmer vil tage godt imod tilbuddet fra MANconsult.

Det er et tilbud, som ikke fås bedre eller billigere.

Anni Kjær Nielsen

Indhold

Få styr på ansættelsesaftalerne! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Tilbud til grafiske virksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Blæksprutte på Samsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Stadig svært, at holde hjulene i gang! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Sensommer tur med midtjysk kreds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Hedensted Avis fejrede 75-års jubilæum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Boganmeldelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Nyt fra vores verden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19


Her er en nyhed,

din avis kan

bringe før alle

andre: Bliv

svanemærket.

At miljøet trænger til en hjælpende hånd er der ikke

noget nyt i. Men det vil være en klima-og miljømæssig

nyhed af dimensioner, hvis din avis går forrest i

kampen om at blive Danmarks første svanemærkede

avis.

Det behøver ikke være så svært, som det lyder. Allerede

nu er der f.eks. over 90 trykkerier (herunder også et

par avistrykkerier), som har taget de ”grønne briller”

på og gentænkt deres arbejdsgange, så de nu lever op

til Svanemærkets skrappe krav. Uden at det er gået ud

over kvaliteten – eller kundetilgangen. Tværtimod.

Miljømærkning Danmark, tel 72 30 04 50, info@ecolabel.dk

Flere og flere tryksagskunder, annoncører og medarbejdere

har fået øjnene op for miljø og sundhed

som en væsentlig parameter.

Vi er sikre på, at også læserne vil hilse jeres engagement

velkommen med et ”Ja, tak”.

P.S. Har du brug for lidt hjælp til komme i gang,

tilbyder ”De Grafiske” netop nu deres medlemmer

konsulentbistand.

Kontakt Jytte Mikkelsen

på jytte@degrafiske.dk

grafisk fremtid · november 2009 3


Få styr på

ansættelsesaftalerne!

Selvom ansættelsesbevisloven har

været gældende siden 1993, løber

virksomheder stadig ind i sager, hvori

medarbejderes ansættelsesbeviser

påstås mangelfulde. I mange tilfælde

er dette selvforskyldt og giver virksomhederne

ganske unødige udgifter

til godtgørelse. Godtgørelserne kunne

i langt de fleste tilfælde være undgået,

såfremt man havde gjort sig den

ulejlighed, at beviserne var up-to-date

og reelt beskrev de forhold, som

mundtligt var aftalt for ansættelsesforholdet.

Hvem skal have et ansættelsesbevis?

Det er virksomhedens ansvar, at alle

senest 4 uger efter påbegyndelse af

deres ansættelsesforhold skal udstyres

med et lovgyldigt ansættelsesbevis.

Det gælder alle typer medarbejdere,

også medarbejdere ansat i fleksjob,

elever, løst tilknyttede medarbejdere,

vikarer, unge, direktører m.v. Eneste

undtagelse er medarbejdere ansat før

1993 og som fortsat arbejder under

samme forhold og vilkår.

Særlige forhold et ansættelsesbevis

skal have focus på

Generelt kan man sige, at alle forhold

i en ansættelse, der kan opstå uenighed

omkring, skal medtages. Derfor

kan kravet til et ansættelsesbevis godt

være langt mere vidtgående end blot

lovens 11 minimumskrav. Derfor vil

en medarbejders ansættelsesbevis i

langt de fleste tilfælde løbende skulle

ændres i takt med, at ansættelsesvilkår

og arbejdsområder ændres:

Det er f.eks. vigtigt omkring grafikere at

præcisere, hvorvidt de har funktionærstatus

eller ej, og i givet fald hvornår de

opnåede denne status.

Omkring medarbejdere, som ikke er omfattet

af en overenskomst eller af Funktionærloven,

er det vigtigt at beskrive de

arbejdsforhold, som en overenskomst

normal dækker. Det er opsigelsesfrister,

4 grafisk fremtid · november 2009

pligt til og aflønning af overarbejde, lønvilkår

under sygdom og barsel, forhold

omkring pension m.v.

Omkring funktionærer og betroede medarbejdere

er det vigtigt at få beskrevet,

hvilke personalegoder (bil, telefon, PC

mv.) der følger med ansættelsen, og

hvordan man skal forholde sig ved en

opsigelse. Der kan være tale om særlige

krav til opførsel/påklædning.

Hvordan man skal forholde sig ved en

tavshedspligt. Hvordan man skal omgå

opfindelser (herunder layout) skabt

under ansættelsen og hvem som har rettighederne

hertil. Konkurrence- og kundeklausuler.

Privat brug af e-mail og internet på arbejdspladsen,

herunder hvem som må

kontrollere den.

Hvad koster det at have rod

i ansættelsesbeviset?

At have orden i sine ansættelsesbeviser

har altid været virksomhedens

ansvar og har altid kostet en godtgørelse.

Desværre er brud på ansættelsesbevisloven

en »følgesvend«i langt

af de fleste sager omkring personaleuenigheder.

Der er to forhold, som gør sig gældende

omkring rod i ansættelsesbeviser,

dels manglen på et ansættelsesbevis

og dels et mangelfuldt indhold,

som kan give anledning til tvist.

»Prisen« for et mangelfuldt ansættelsesbevis,

er en vurdering af om manglen

har haft konkret betydning for

medarbejderen og uenigheden omkring

vilkårene. Loven giver disse

muligheder:

Mangler, der har haft konkret betydning

for ansættelsesforholdet kan give op til

13 ugers løn i godtgørelse.

Mangler, af en skærpende omstændighed,

kan give op til 20 ugers løn i godtgørelse.

Mangler, der er undskyldelige og uden

konkret betydning for ansættelsesforholdet

kan udløse en godtgørelse på højst

kr. 1.000.

Ansættelsesaftale funktionær

1. Virksomhed: CVR-nr:

2. Medarbejder: Xxxxx Xxxxxx CPR-nr: XXXXXXX

3. Ansættelse som: XXXXXXX

Arbejdsfunktioner: Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Arbejdssted: Virksomhedens adresse på .

4. Ansat i funktionærstilling fra: 1. xxxxxxx ????

Prøvetid (periode) ______________________________ Ansat i tidsbegrænset stilling til (dato) ___________

Medarbejder har tidligere været beskæftiget som ikke-funktionær i virksomheden (periode) ________________

Denne aftale afløser tidligere aftale fra 1. xxxxx ????.

5. Arbejdstider og pauser:

Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer excl. pauser og kan være beliggende inden for tidsrummet 06.00-18.00. Indtil

anden aftale indgås vil den konkrete arbejdsdag dog dagligt være 08.00-16.00 (fredag 08.00-15.30).

Ansættelsesaftale grafiske medarbejdere på funktionær vilkår

1. Virksomhed: CVR-nr:

2. Medarbejder: Xxxxx Xxxxxx CPR-nr: XXXXXXX

3. Ansættelse som: Grafiker

Arbejdsfunktioner: Dtp arbejde i forbindelse med udarbejdelse af og fremstilling af virksomhedens tryksager/aviser,

ligesom der forventes deltagelse i og samarbejde omkring forefaldende opgaver som sædvanligvis udføres på en

grafisk virksomhed. Derudover forventes udvist et særligt ansvar omkring den daglige produktion. Det gælder tidsfrister

og deadlines, samt det udstyr og de materialer som indgår i produktionen.

Arbejdssted: Virksomhedens adresse på .

4. Ansat med funktionærstatus fra: 1. december 1999 ????

Prøvetid (periode) ______________________________ Ansat i tidsbegrænset stilling til (dato) ___________

Medarbejder har tidligere været beskæftiget som ikke-funktionær i virksomheden (periode) ________________

Denne aftale afløser tidligere aftale fra 1. maj 1995 ????.

5 A b jd tide og

Ansættelsesaftale ikke-funktionær

1. Virksomhed: CVR-nr:

2. Medarbejder: Xxxxx Xxxxxx CPR-nr: XXXXXXX

3. Ansættelse som: Xxxxxxxx

Arbejdsfunktioner: xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx af virksomhedens tryksager/aviser, ligesom der forventes

deltagelse i og samarbejde omkring forefaldende opgaver som sædvanligvis udføres på en grafisk virksomhed.

Derudover forventes udvist et særligt ansvar omkring den daglige produktion. Det gælder tidsfrister og deadlines, samt

det udstyr og de materialer som indgår i produktionen.

Arbejdssted: Virksomhedens adresse på .

4. Ansat fra: xx. xxxxxxxxxx ???? Ansat i tidsbegrænset stilling til: xx. xxxxxxxxxx 200?

Denne aftale afløser tidligere aftale fra 1. xxxxxxx ????.

Medarbejder har tidligere været omfattet af Funktionærloven i perioden _______________________________

5. Arbejdstider og pauser:

Ansættelseskontrakt for salgskonsulent

1. Virksomhed: CVR-nr:

2. Medarbejder: Xxxxx Xxxxxx CPR-nr: XXXXXXX

3. Ansættelse som: Salgskonsulent

Arbejdsfunktioner: Medarbejderens arbejdsområde er hovedsageligt (opsøgning af og kontakt med kunder og

kundeemner med henblik på udarbejdelse af tilbud på tryksager samt med ansvar, som normalt

vil være en del af grafisk konsulents arbejdsfunktioner. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.).

Medarbejder er forpligtet til inden for det ovennævnte arbejdsområde på eget initiativ eller efter

aftale at påtage sig alt arbejde. Medarbejderen har pligt til at dygtiggøre sig inden for sit

fagområde og følge med i udviklingen inden for området.

Arbejdssted: Arbejdsfunktionerne har udgangspunkt fra virksomhedens adresse i . Medarbejder har i arbejdets medfør pligt til at foretage rejser og/eller i øvrigt henlægge sit

arbejde til andet end det normale arbejdssted og på tidspunkter uden for normal arbejdstid, når

dette er nødvendigt for arbejdets gennemførelse

Ventil i overenskomsten med

HK/Privat

Virksomheder, som har medarbejdere

omfattet af overenskomsten mellem

De Grafiske’s medlemsvirksomheder

og HK/Privat, har en lille ventil til at

undgå at blive pålagt en godtgørelse.

Hvis HK/Privat eller en medarbejder

påtaler et mangelfuldt ansættelsesbevis,

har virksomheden 5 arbejdsdage

til at få forholdene bragt i orden.

Hvis ikke, kan de idømmes en godtgørelse

på normale vilkår.

De Grafiske ligger inde med

standardkontrakter

Som en medlemsservice har De Grafiske

udformet flere typer af ansættelsesaftaler,

som frit kan anvendes af

medlemsvirksomheder. Det kan være

kontrakter til direktører, salgskonsulenter,

arbejdsledere, funktionærer,

grafiske medarbejdere på funktionærvilkår,

på ikke-funktionærvilkår,

vikarer, projektmedarbejdere, løst

tilknyttet medarbejdere m.v.

Ikke alene udstyres medlemsvirksomhederne

med en word-fil, men de får

også hjælp og forslag til den individuelle

udformning i den konkrete

ansættelse.


Den ultimativt mest miljøvenlige plade

OFFSET DIGITAL STORFORMAT MAT WORKFLOW

Brillia HD

PRO-T2

kemifri plade

Minimaliser dine miljømæssige fodspor: ern fremkalder,

kemi, vand og aald fra din pladeproduktion.

Ingen kompromisser: opnå 1-99% opløsning for maksimal

kvalitet uden at gå på kompromis med produktiviteten.

Reducer vedligeholdelsen: at erne fremkalderen eliminerer

den besværlige vedligeholdelse og reducerer omkostningerne.

Email fujilm@fujilm.dk eller besøg www.fujilm.co.uk/gs

DIGITAL POWER AT YOUR CONTROL

Spørg Fuji!

45 66 22 44


Tilbud til grafiske

virksomheder

Værdifuldt samarbejde med MANconsult

– om abonnement, arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og energi m.m.

Af Jytte Østergaard Mikkelsen

De Grafiske tilbyder i samarbejde

med MANconsult Danmark A/S en

række ydelser med kontante fordele,

som du kan få glæde af – her og nu!

I dette nummer af »Grafisk Fremtid«

stilles der skarpt på en ny og prisbillig

abonnementsordning samt screeningsbesøg

indenfor arbejdsmiljø. Ring til

sekretariatet og få yderligere information

om, hvad hele samarbejdsaftalen

med MANconsult betyder for dig.

Abonnementsordning – spar penge

De Grafiskes nye abonnementsordning

kan erstatte de »gamle BST – aftaler«,

og virksomheden kan dermed

spare mange penge. Den nye ordning

betyder, at man fortsat kan få råd og

vejledning indenfor arbejdsmiljø –

men også indenfor miljø, kvalitet,

energi, tekniske anlæg, lovgivning

m.m. Dette er en klar fordel, da virksomheder

i dag står overfor mange

Frank Ascanius. Seniorkonsulent og miljøingeniør

hos MANconsult har lang erfaring med

miljø og kvalitet bl.a. fra ansættelse hos Scanprint

og en lang række certificeringer indenfor

den grafiske branche.

6 grafisk fremtid · november 2009

forskelligartede opgaver og udfordringer.

Det betyder også, at virksomheden

ikke længere behøver at være økonomisk

bundet af et fast timetal til rådgiveren

– baseret på antallet af medarbejdere

i virksomheden. Abonnementsordningen

og samarbejdsaftalen

med MANconsult sikrer netop, at

man kan trække på viden og brancheerfaringer

– når virksomheden har

behov for det.

Det årlige abonnement får du til en

fast lav pris, og ordningen bygger på,

at den enkelte virksomhed kontakter

MANconsult telefonisk eller pr. mail.

Her får du så kompetente »svar på

stedet« og/eller en henvisning til,

hvordan du kommer godt videre…

Der kan måske vise sig behov for

yderligere assistance, og så skal der

indgås en særskilt aftale herom – før

der sker en afregning til MANconsult.

Her har De Grafiske allerede forhandlet

sig til økonomisk attraktive priser

indenfor en række ydelser – og priserne

for disse »standardpakker« er

afhængig af virksomhedens størrelse.

Virksomheden kan eksempelvis stille

spørgsmål og få råd og vejledning om

følgende områder:

• Hvilke fordele giver et Svanemærke

og et FSC mærke?

• Hvad er et Klima og CO2 – certifikat,

og hvordan gribes arbejdet an?

• Hvordan udføres en arbejdspladsvurdering

– hurtigt og effektivt?

• Hvordan kan arbejdet med kemistyring

og datablade forenkles?

• Hvilke muligheder er der for at

spare energi og reducere omkostninger?

• Hvad skal man være opmærksom

på ved indkøb af tekniske anlæg og

udstyr?

• Hvordan opbygger man et enkelt

og overskuelig kvalitetsstyringssystem?

• Hvilke regler gælder der for maskinsikkerhed?

– og hvad kan man

gøre?

• Hvem kan hjælpe med støjmålinger

og – støjdæmpning? – og meget

mere…

Ring til sekretariatet og hør nærmere

om tilmelding. Det betaler sig.

Screeningsbesøg indenfor

arbejdsmiljø

Det kan være en god idè at få et

screeningsbesøg af en konsulent fra

MANconsult. Der er tale om en prak-

Per Bach. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

hos MANconsult har mange års erfaring med

arbejdsmiljø, trivsel og sundhed samt arbejdspladsvurderinger

og certificering af virksomheder.


tisk gennemgang af virksomheden –

som er hurtig, effektiv og til en overkommelig

pris. Screeningsbesøget er

skræddersyet til grafiske virksomheder,

og det medvirker bl.a. til:

• viden om og indsigt i de vigtigste

arbejdsmiljøforhold

• en status på overholdelse af love og

regler

• umiddelbare forslag til forbedringer

og handlinger

• en god forberedelse inden AT

kommer på besøg

• en opfølgning på, om virksomheden

er på rette vej

Der er tale om en velafprøvet fremgangsmåde

– der sikrer en tæt sammenhæng

til virksomhedens arbejdspladsvurdering,

APV, og til de forhold

som Arbejdstilsynet, AT, typisk foku-

serer på. Ledelsen får dermed et kvalificeret

beslutningsgrundlag – og mulighed

for at prioritere forbedringer,

der giver reel værdi.

Screeningen udføres af erfarne konsulenter

fra MANconsult, og den har en

varighed på 2-8 timer, afhængigt af

virksomhedens størrelse. Det kan

være en fordel, at en nøgleperson i

virksomheden deltager under screeningsbesøget

– af hensyn til vidensdeling

og den eventuelle videre fremdrift.

Efter screeningsbesøget modtaget du

en kortfattet rapport, der giver et

overblik over virksomhedens situation

på arbejdsmiljøområdet samt

umiddelbare forslag til forbedringer

og handlinger. I rapporten vil der også

være en subjektiv bedømmelse i form

af en grøn, gul eller rød »smiley«.

Det bemærkes, at MANconsult er

Autoriseret som arbejdsmiljørådgiver

– og godkendt af Arbejdstilsynet på

flere lokaliteter i Danmark, herunder

i Aalborg, Århus og København.

MANconsult har et indgående kendskab

til den grafiske branche – og er

vant til hurtigt at »spotte« muligheder

for forbedringer og anvise praktiske

løsninger. MANconsult er ikke

AT`s forlængede arm, men skal ved

en positiv dialog inspirere virksomheden

til at komme flere skridt videre…

Nærmere information om screeningsbesøg

indenfor arbejdsmiljø og samarbejdsaftalen

fås hos:

De Grafiske

8625 5977, kontakt@degrafiske

MANconsult

9630 3462, fa@manconsult.dk

Medlemstilbud til De Grafiske’s virksomheder

Medlemsvirksomheder i De Grafiske

kan få adgang til at erhverve Navne &

Numre Erhverv til en »rigtig« medlemspris.

Det er lykkedes at få en aftale om dels

en god pris og dels at man i en måned

kan prøve at bruge det i dagligdagen.

Her kan man se nøgletal, hente regnskaber

og meget mere for en fast årlig

pris. Navne og Numre® Erhverv fra

NN Markedsdata er et både avanceret

og meget anvendeligt redskab, som

hurtigt og nemt giver adgang til opdateret

markedsviden om Danmarks

672.000 virksomheder.

Kort fortalt kan viden fra Navne og

Numre Erhverv bruges til at finde nye

og opdatere nuværende kunder, og

vurdere kunder og konkurrenter ud fra

regnskaber og nøgletal.

– viden der skaber værdi

Interesseret?

Så send en mail til

De Grafiske

kontakt@degrafiske.dk

eller kontakt os på tlf. 86 25 59 77

grafisk fremtid · november 2009 7


Blæksprutte på Samsø

Det er nærmest »naturstridigt«, at Samsø Posten kan eksistere, men det gør den også primært i kraft af en

række supplerende aktiviteter i vel nok Danmarks mindste mediehus.

Af Knud Erik Jensen

Flere ben at stå på forretningsmæssigt.

Flere funktioner at tage vare på

arbejdsmæssigt. Billedet af en blæksprutte

toner hurtigt frem, når man

lytter til Morten Christensen – ejer,

direktør, redaktør, sælger, IT-mand,

Morten Christensen, Samsø Posten

8 grafisk fremtid · november 2009

trykker m.m. på Samsø Posten ApS.

Rent faktisk står der blæksprutte på

hans visitkort, for som en mand med

begge ben solidt plantet på jorden

(læs: Samsø) er i hvert fald titlerne

direktør og redaktør set med hans

Blæksprutte står der på Morten Christensens

visitkort.

øjne alt for »store og flotte« til hans

lille forretning en times sejlads ude i

Kattegat.

Og »titlen« blæksprutte er nu engang

den, som passer bedst til hans virkelighed

på Samsø.

Morten Christensen, der overtog den

over 100 år gamle avis i 2000 efter

sine forældre og driver den sammen

med hustruen Line Christensen og

fem fuldtids-, en halvtids- og et par

deltidsansatte eksterne medarbejdere

(webdesignere og telefonbogssælgere),

er i det hele taget meget nøgtern i sin

vurdering af den grafiske virksomhed,

han har med at gøre.

- Måden, vi driver Samsø Posten på,

kan næppe praktiseres andre steder

end på Samsø, siger han og fortsætter:

- Vores virksomhed er som et korthus,

hvor det hele hænger meget sammen.

Og fjerner man blot ét af kortene,

vil det nemt kunne få huset til

at styrte sammen. Avisen er krumtappen

i det hele. Uden den ville der

ikke være et trykkeri på Samsø, som

reelt er for lille til at have eget trykkeri.

Mediehus – uden hus

At udgive et dagblad – Samsø Posten

udkommer hver dag fra tirsdag til lørdag

– på en ø med blot 4.000 indbyggere

er vel nærmest at betegne som


»naturstridigt« mediesituationen i

dagens Danmark taget i betragtning.

Avisens eksistens er da også betinget

af, at Morten og Line Christensen har

en række andre aktiviteter ved siden

af. Med avis, trykkeri, reklamebureau,

webbureau, hosting af hjemmesider,

udgivelse af telefonbøger (på Samsø

og Læsø) og Samsø Turistavis samt

produktion af tryksager af enhver art

er det en all round grafisk virksomhed,

de driver.

- Ja, faktisk et mediehus. Medierne

har vi. Kun huset mangler. I hvert

fald har vi alt for lidt plads og vil

gerne bygge nyt og større. Måske i

2010, siger Line Christensen.

I perioder er Samsø Posten udkommet

to eller tre gange om ugen afhængigt

af Postvæsenets betingelser

for omdeling. Som nævnt udkommer

avisen nu på fem af ugens dage, hvilket

er kravet for at blive anerkendt

som dagblad og opnå distributionsstøtte

fra Biblioteksstyrelsen, og Morten

Christensen lægger ikke skjul på,

at dette tilskud er grunden til at udgive

Samsø Posten som dagblad.

Måden, vi driver Samsø

Posten på, kan næppe

praktiseres andre steder

end på Samsø.

Svært at eksistere uden støtte

- Distributionsstøtten udgør 10 pct. af

vores omsætning, så uden den ville

det være svært at eksistere. Heller

ikke som annoncefinansieret ugevis

ville vi have mange chancer, for

nnoncemængden her på øen er begrænset.

Kun ca. 20 pct. af omsætningen

kommer fra annoncer, og

desuden bliver detailhandlen og erhvervslivet

på Samsø, som er en del

af avisens fundament, mindre og

mindre. Skulle vi miste støtten ved

det nye medieforlig i 2011, vil vi

overveje at udgive avisen én dag om

ugen på tryk og fire dage på internettet.

Planerne om at modernisere tilskuddet

og ændre det fra at være et

tilskud pr. distribueret eksemplar til

Morten og Line Christensen – driver Samsø Posten, trykkeri, reklamebureau, webbureau, hosting af

hjemmesider, udgivelse af telefonbøger og turistavis samt produktion af tryksager af enhver art. Og

her i foråret har de også startet et nyt firma, Samsøferie.

mediestøtte, som også webmedier

kan få del i, kan vi forhåbentlig

komme i møde på den måde og opretholde

et tilskud, siger Morten

Christensen, der har givet sit besyv

med i den undersøgelse af, hvordan

støtten skal være i fremtiden, som

munder ud i en vismandsrapport her

i efteråret.

Abonnementssalget betyder også meget

for Samsø Posten. 3.000 abonnenter

giver en god indtægt – og en dækningsprocent

på Samsø på næsten

100. Omkring 1.000 eksemplarer sendes

dagligt med færgen til abonnen-

ter i andre dele af landet, til folk som

har sommerhus på øen eller tidligere

har boet der.

Lokale med stort L

- Det er folk, som vil Samsø, og derfor

vil vide, hvad der sker herovre.

Samsø-patrioter er der mange af, siger

Morten Christensen og betoner, at

avisen alene beskæftiger sig med lokalstof

fra Samsø og kun giver spalteplads

til begivenheder i det øvrige

samfund ud fra en Samsø-vinkel.

- Vi er lokale med stort L, fastslår

han.

Trykker Lars Schou har travlt ved Roland 204 halvformat trykmaskinen, der inden længe skal trykke

dagens avis.

grafisk fremtid · november 2009 9


Og som sådan betyder Samsø Posten

meget for øsamfundet, påpeger han.

Den er en fælles referenceramme på

øen, hvilket understøttes af, at praktisk

taget alle husstande er abonnenter.

Morten Christensen mener, at det

kræver en lokal mand eller kvinde til

at køre avisen.

- Man skal være multikunstner. Og

lokal. Jeg tror ikke, at én ude fra kan

gøre det, siger han.

Skal nå færgen

Som oftest er avisen på fire sider, men

udvides efter behov med to eller flere

sider. Om sommeren, hvor den hver

mandag distribueres som ugeavis til

samtlige husstande og øens mange

turister, kommer den af og til op på

16 sider. Hvor stor dagens avis bliver,

ved man først ved middagstid, og skal

der lægges ekstra sider eller et andet

indlæg ind i avisen, foregår det manuelt.

Med til at »stresse« er desuden,

at man skal være færdig kl. ca. 15.30

for at nå færgen, så den tredjedel af

oplaget, der skal distribueres til abonnenter

uden for Samsø, kan komme

rettidigt af sted til Østjyllands Postcenter.

Professionel og

hurtig support?

- så ring

66 12 18 06 !

GTS Grafi sk

Tilbehør/Systemer

- eller mail: grafisk@centrum.dk

Support

og hjælp?

10 grafisk fremtid · november 2009

Da man også har deadlines at overholde

for tryksager, kan hverdagen

være ret hektisk.

- Vi tager ofte hele døgnet i brug,

siger Morten Christensen, der selv

tager en stor del af slæbet uden for

normal arbejdstid bl.a. ved trykmaskinerne.

Teknologisk godt med

Hans baggrund i IT-branchen giver

naturligvis nogle forretningsmæssige

muligheder, som også bliver udnyttet.

Teknologisk er man godt med, og

mens kunderne på trykdelen for 80%

vedkommende bor på Samsø, henter

man på webdelen næsten halvdelen

af omsætningen udenøs. Web er et

område, der satses meget på i fremtiden.

Bl.a. udvider man servicen

over for avislæserne med ekstra webtjenester.

Eksempelvis kan læserne

købe adgang til avisens artikelarkiv,

annoncørerne kan ved hjælp af et

online-modul selv designe deres

annoncer, uanset om de skal i avisen

eller lægges ud på nettet, og i løbet af

næste år er det planen starte op med

web-TV.

Distributionsstøtten udgør

10 pct. af vores omsætning,

så uden den ville det være

svært at eksistere.

- Lidt uden for de sædvanlige rammer

har jeg også været involveret i et webprojekt

for Danida i Bolivia og besøgt

landet for at se på mulighederne for

at etablere en software-afdeling derude,

som kan levere CMC-, kalenderog

andre systemer. Siden etableringen

har den bolivianske afdeling også løst

opgaver for os, fortæller Morten Christensen.

Trykker alt selv

Al trykning klarer man selv, både offset

og digitalt, idet maskinparken

jævnfør kundekredsen primært kan

klare små og mellemstore oplag. Offset

klares med en Roland 204 halvformat

trykmaskine udstyret med CTP

og en nyindkøbt Heidelberg Quick-

master DI, der vist nok er den eneste

tilbageværende i Danmark.

- Quickmasteren passer perfekt til

vores behov og er velegnet til oplagsstørrelser,

hvor digitale maskiner er

for små og dyre, og hvor det ikke kan

betale sig at starte en stor offsetmaskine

op. Takket være den kan vi stort

set levere samme dag, vi modtager

ordren og en pdf-fil fra kunden. Desuden

har vi to digitale Canon maskiner,

siger Morten Christensen og understreger,

at man i indkøbet af maskiner

tilpasser sig og er med på udviklingen

i den grafiske branche.

Virksomheden, der har alle funktioner

i huset bortset fra bogbinding, får

en del trykopgaver fra udenøs kunder.

Prismæssigt kan man være med

ved at justere priserne for den ekstra

portoudgift, det indebærer at få den

færdige tryksag transporteret over

vandet, men ellers vinder man opgaverne

på at være små og fleksible.

Svar med det samme

- Mange reklamebureauer er glade for

os, fordi vi er fleksible, fordi det er

samme person, de taler med hver

gang, og fordi de får svar med det

samme. Alt går gennem mig. Derfor

har jeg hele tiden styr på produktionen

og kan her og nu give bureauet,

der henvender sig med en hasteopgave,

klar besked, siger Morten Christensen,

der også tager sig af salgsarbejdet,

men uden at gøre det store i

at opsøge kunder. De finder vej til

Samsø på grund af personlige relationer,

eller fordi de er blevet anbefalet

at henvende sig til det lille grafiske

hus i Tranebjerg, Kattegat-øens

største by.

Økonomisk giver Samsø Posten og tilhørende

aktiviteter et pænt overskud,

der har ligget på nogenlunde samme

niveau de seneste år. Kun i år bliver

der lidt mindre til overs, og det skyldes

nogle større investeringer. I modsætning

til resten af landet har man

ikke mærket meget til finanskrisen.

Finanskrise! »Bruger vi ikke«

- Vi har ikke de store økonomiske opeller

nedture, og hvad finanskrisen


I den grafiske branche

bliver virksomhederne

større og større, og det er

vigtigt for de mindre at stå

sammen. Det kan vi bruge

De Grafiske til.

angår, er den forhåbentlig taget af,

før den begynder at finde vej over til

os, siger Morten Christensen og suppleres

af Line Christensen under en

sjælden pause i telefonernes ringen:

- Finanskrise! Sådan noget »bruger vi

ikke« herovre, siger hun med et smil.

Nyt firma

Samsø Postens overlevelse på sigt

hænger meget sammen med, at man

hele tiden finder andre indtægtskilder

at supplere med. »Vi skal være

brede for at overleve«, som Morten

Christensen udtrykker det, og som

det sidste nye har han og hustruen

netop oprettet et nyt firma, Samsøferie,

der sælger pakkerejser til Samsø.

- Jeg har udviklet online bookingsystemer

til andre, og så var det nærliggende

også at bruge det selv. Line

har tidligere været ansat på det lokale

turistbureau og har erfaring med at

sælge rejser, og når dertil lægges, at

vi begge to kan lide at starte noget

op og se det vokse, besluttede vi at

starte Samsøferie i foråret,

siger Morten Christensen.

Derfor medlem

Administration og de

mange love og

regler, man skal

sætte sig ind i,

ser de to Samsøboere

som den

tunge del af at

være en lille virksomhed.

På den

konto bliver det

sværere og sværere

at være lille, og

ikke mindst derfor

er de med virkning

fra den 1. oktober

2009 blevet medlem

af De Grafiske.

- I den grafiske branche

bliver virksomhederne

større og større,

og det er vigtigt for de mindre at stå

sammen. Det kan vi bruge De Grafiske

til. Desuden har De Grafiske

nogle gode forsikringsaftaler og kan i

det hele taget hjælpe en lille virksomhed

som vores med mange ting, slutter

Morten Christensen.

Morten Christensen tager også en tørn ved trykmaskinerne, her den nyindkøbte Heidelberg Quickmaster

DI.

Samsø Posten er grundlagt i

1906 af en yderst aktiv forretningsmand

ved navn Rasmus

Kleis, der både var bogtrykker,

bogbinder, boghandler og biografejer.

I 1915 overtager

C. Westergaard avisen og i

1937 J. H. Laursen, der flytter

til nyindrettede lokaler.

Efter at have stået i lære på

Samsø Posten købte Morten

Christensens far, Preben Christensen,

avisen i 1971 og drev

den sammen med hans mor,

indtil Morten Christensen selv

tog over i 2000. Forældrene

byggede de lokaler, hvor

Samsø Posten i dag har til

huse.

Medarbejderstaben omfatter i

dag to journalister, to grafikere,

en trykker og to kontormedarbejdere,

den ene på

halvtid. Begge forældre hjælper

stadig til på avisen på nedsat

tid.

grafisk fremtid · november 2009 11


Stadig svært, at holde

hjulene i gang!

Af Mogens Darhauge, M.G.K.

I forrige nummer af bladet var overskriften

til denne rubrik »Hvor lander

vi?«, et spørgsmål der i hvert fald ikke

er blevet mere overskueligt siden.

Selv om vi indskrænker spørgsmålet

til kun at omfatte vores eget faglige

område, kommunikationsverdenen,

så er det stadig de store tal, der skal

anvendes, når vi skal beskrive nedturen

både nationalt og internationalt.

Dog er der også positive udviklinger,

og det er de nye virksomhedsformer,

hvor unge med varierede ekspertiser,

sætter sig sammen og tilbyder ydelser,

der går på tværs af de traditionelle

tænkemåder.

Denne trend vil vi sikkert se meget

mere til i fremtiden.

Dagbladene mister annoncekroner…

Mediebureauet GroupM

forudser i en rapport, at danske dagblade

vil miste en fjerdedel af deres

annonceomsætning i 2009, sammenlignet

med året før. Dagbladene

havde en annonceomsætning på 871

mio. kr. i 2008, hvor der i 2009 må

forventes en omsætning på 653 mio.

kr. En tilbagegang på 218 mio. kr. Tilbagegangen

er fordelt over alle typer

annoncer og annoncører.

Mange bække små… er et af de

værktøjer, som det amerikanske

magasinforlag Conde Nast har taget i

anvendelse for at spare. I en intern

meddelelse til de ansatte siger man,

at alle medarbejdernes avis-abonnementer,

som indtil nu har udgjort

hovedkilden af her og nu informationer,

er inddraget…!

Annoncer online svinder ind… er

det New York Times har måttet erkende,

idet årets 2. kvartal viste et

markant fald i annonceomsætningen

online på 15,5 %, en udvikling, der

12 grafisk fremtid · november 2009

har rystet ledelsen af avisen. Man

søger nu at afdække hvilke årsager,

der er forklaringen, samtidig med at

3. kvartal fortsætter nedturen.

London-dagblad er nu gratis, efter

180 år som betalingsprodukt, er London-avisen

Evening Standard nu blevet

en avis, der gratis bliver givet til

læserne. Den britiske avis, der i foråret

blev købt af den russiske milliadær

Aleksander Lebedeur, skal fremover

overleve alene på annonce- indtægterne.

To andre London-gratisaviser

London Lite og London Paper, der

begge blev startet som gratisaviser for

få år siden, blev begge lukket i september

måned.

Bonnier og e-bøger vil ifølge branchebladet

Svensk Bokhandel udsende

et katalog her i slutningen af året, der

tilbyder det som forlaget kalder »store

dele af vores samlede udgivelser af

e-bøger«. Tanken er at udgive både

aktive forfatterskaber og ældre bøger,

der ikke længere kan købes. Om fem

år forventer Bonniers, at e-bøger vil

udgøre 5 % af forlagets salg.

Nyt virksomhedskøb i Rosendahls

107-årige historie, nemlig overtagelsen

af Schultz Grafisk pr. 1. november

2009. Samtidig med har bestyrelsen i

Rosendahls valgt at udvide bestyrelsen

med et af dansk erhvervslivs

kendte navne, tidligere finansminister

og adm. direktør for TDC Henning

Dyremose, som ny formand for

bestyrelsen, mens den hidtidige formand,

bogtrykker Paul Rosendahl,

fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.

Ny alliance: Huset Markedsføring

og Dansk Annoncørforening vil fremover

arbejde i en »blød« fusionsform.

Til januar skal de to foreningers generalforsamlinger

godkende den planlagte

sammenlægning. Otto B. Christiansen

skal fortsat som direktør repræsenterer

Dansk Annoncørforening,

men skal fremover referere til

adm. direktør for huset Markedsføring

Thomas Ladefoged. De første

medarbejdere er allerede opsagt.

Døren blev lukket hårdt, da rektor

for Danmarks Designskole, Peter Bysted,

forlod skolen, efter at have opsagt

sin stilling kun en måned tidligere.

Dette sker som en afslutning

på en meget lang, og ikke særlig

diplomatisk ført fusionshandling af

Kulturministeriet i forbindelse med

sammenlægningen af Kunstakademiets

Arkitektskole og Danmarks

Designskole. Designskolen skal i foråret

2010 flytte ud på Holmen i nabobygninger

til Arkitektskolen, der allerede

bor på Holmen. Peter Bysted udtaler,

at han desværre har mistet

troen på grundlaget for at skabe designuddannelsen

den fremtidige udvikling,

der kan sikre deres placering i

dansk erhvervslivs internationalisering.

Bysted har etableret sig med privat

virksomhed. Vores branche vil indirekte

komme til at mærke virkningerne,

idet 45 % af landets grafiske

designstuderende kommer fra Danmarks

Designskole.

Røde tal i Color Print koncernens

resultat før renter og afskrivninger

(EBITDA) blev dkk 82 mio. og dermed

et fald på ca. 25% i forhold til året

før, mens koncernens resultat efter

skat blev et underskud på dkk 29


mio. mod et overskud på dkk 16 mio. året før. Resultatet

skyldes først og fremmest et fald i nettoomsætningen fra

dkk 1.180 mio. til dkk 1.033 mio svarende til et fald på 13

pct. Omsætningsnedgangen skyldes væsentligst finanskrisen,

som tog fart kort ind i regnskabsåret og medførte stor

aktivitetsnedgang blandt mange af koncernens kunder.

Resultatet er dog også væsentligt påvirket af en betydelig

negativ kursudvikling på svenske og norske kroner, som

medførte et valutakurstab på dkk 12,4 mio. Et resultat, der

konstateres som et ikke tilfredsstillende resultat for regnskabsåret

2008/09.

Reklamebureauet Kunde & Co. er nu landets største

bureau, med en bruttoavance på 180 mio. kr. Dette fremgår

af DRRBs bureauanalyse for 2008. Næststørst er Creuna

Danmark, der med en vækst på 38 % nåede en bruttoavance

på 122 mio. kr. Analysen, der tæller 85 bureauer,

viser en samlet bruttoavance på 2,6 mia. kr., hvilket er en

stigning på 7 % i forhold til 2007, men bundlinien har

ikke kunnet følge med. Her er der et fald på næsten 16 %

til et resultat på ca. 330 mio. kr. Her skal ses på, at antallet

af bureauer, der kørte året med underskud, voksede fra 14 i

2007 til 26 i 2008.

Fyns Stiftstidende og Fyns Amts Avis har udvidet det

hidtidige samarbejde, således at alle redaktionelle medarbejdere

nu er ansat i et fælles selskab samtidig med at

nogle redaktioner lægges sammen. De to dagblade oplyser,

at som noget nyt, vil de også gå sammen om avisomdelingen.

Dette nye koncept skal ifølge ledelserne spare de to

aviser for 26 mio. kr. på årsbasis i omkostninger.

Stadig nedtur er resultatet af Glunz & Jensens sidste

kvartalsregnskab, der kom den 24. september. Regnskabet

viser, at takten fra augusts årsregnskab var det dårligste i 5

år. Omsætningen i første kvartal 2009/2010 blev 62,7 mio.

kr. mod 88,7 i 2008/2009. Et fald på 30 %. Faldet skyldes

virksomhedens hovedprodukt; de såkaldte CtP-pladefremkaldere,

der gik 32 % tilbage alene i første kvartal i år.

Papirgigant krymper, idet Finske Stora Enso, der er Europas

største papirproducent, som en følge af en meget svag

efterspørgsel, nu må lukke flere papir- og savmøller i Finland,

hvilket samtidig har ført til afskedigelse af over 1000

ansatte. Flere af deres store rivaler, blandt andet UPM-

Kymmene og Norsk Skog, har allerede i årets første halvdel

fyret ca. 4000 ansatte. Krisen hænger kraftigt sammen

med det stadig stigende fald i annoncer i trykte medier,

der plager hele Europa.

Gang i svingdøren, det er, hvad der har været hos

reklamebureauet Scanad gennem de sidste måneder.

Noget, der startede sidste år, som en positiv fremadrettet

handling for det gamle bureau, der blandt andet har Kohberg

og Rynkeby på kundelisten. Nemlig salg af familieaktier

fra Robert Rasmussen til bestyrelsesformand Søren

Kyllebæk, den kreative direktør Jesper Mathiesen, samt

kontaktdirektør Martin Axel – »For at få en horisont i ejer-

kredsen på 20 år frem i tiden«, som der dengang blev sagt.

Dette gode ønske har nu i løbet af 2 måneder ændret sig

til, at Martin Axel, Kyllebæk og Mathiesen alle 3 har sagt

farvel og er draget til andre bureauer… hvad nu?

Aller forlader fagbladsmarkedet, idet koncernen har

valgt at trække sig helt ud af markedet for fagblade. Derfor

er fagbladene DagBladet Licitationen, Transportmagasinet,

Motormagasinet og Nyhedsinformation sat til salg.

Allerede i august oplyste Aller koncernen, at man havde

opgivet at etablere en planlagt nordisk business-koncern.

Dengang blev fagbladene Jern- og Maskinindustrien samt

Mestertidende solgt. Nu forsvinder så de resterende fagblade

fra Aller.

Nu kan vi så håbe på en noget bedre blanding af »Glimt«

fra kommunikationsverdenen både nationalt og internationalt

i det sidste kvartal i år.

- Når jeg ser på den lille vignet i starten af denne artikel,

får det mig til at tænke på en bemærkning fra en redaktør

fra et provinsdagblad, der ved et debatmøde sagde; »Lige

nu gælder det om at sidde helt stille, og lade det drive

over!«

Det synspunkt håber jeg, at han står meget alene med! –

Nej, det er ude i modvinden, at vi finder inspirationen til

at skabe løsninger, der kan gå på »tværs«…

Selvklæbende

etiketter

Leverandør til danske

trykkerier, når det gælder...

Etiketter i 1-6 farver på rulle,

i ark eller zig-zag falset

EDB-etiketter

Neutrale etiketter

Stort lager af stanseforme til

rådighed for vore kunder

Kontakt os omkring din næste

etiket-opgave

Ecco Print as

Dalsagervej 10 I 9850 Hirtshals

T: 98 94 44 99 I F: 98 94 31 31

www.eccoprint.dk

grafisk fremtid · november 2009 13


Sensommer tur med midtjysk kreds

Af Jytte Østergaard Mikkelsen

Traditionen tro kunne 22 deltagere

nyde køreturen til Bruxelles i en VIP

bus – der manglede ikke noget, hverken

vådt eller tørt.

Et besøg hos Canon i Bruxelles fører

lige forbi Natos hovedkvarter, der

også ligger i udkanten af Bruxelles

centrum. Fra bussen kunne man se

det store sikkerhedsopbud og lige

præcis den dag var alle de forskellige

landes flag rejst på halv. I alt 28 medlemmers

flag markerede, da vi fik

tænkt os om – selvfølgelig dagen,

fredag den 11. september, der var 8

års dagen for terroren mod World

Trade Center.

Det skal lige tilføjes, vi selvfølgelig

også spejdede (forgæves!) efter den

danske Nato generalsekretær Anders

Helt færdigt arbejde! Samlet og hæftet med inline

efterbehandlingsystem.

14 grafisk fremtid · november 2009

Fogh Rasmussen, der skrev historie –

ikke kun fordi en dansker fik posten

for første gang, men fordi Nato kan

fejrer 60 års jubilæum som forsvarsalliance

i år.

Digitale farvetryksmaskiner

Men jævne mellemrum kommer der

et nyt produkt på markedet, som

lover at ændre konkurrenceforholdene

for evigt. Canons Imagepress

C7000VP er en værdig udfordrer –

første gang undertegnede så produktet

var på Ipex i Birmingham 2006.

En digital farvetryksmakine, som

kombinerer effektiviteten og alsidigheden

i digital teknologi med en imponerende

trykkvalitet, der ser ud og

føles som offsetproduktion. Den gør

virkelig indtryk – igen.

Ser ud og føles som offset

Harmoniseringen af flere teknologiske

fornyelser har skabt kvalitetsstandarden

Imagepress, hvor en flot billedkvalitet

ser ud og føles som offsetproduktion.

Det skyldes bl.a. en Vtoner

med ultrafine partikelstørrelse

og oliefrie fiksering kombineret med

forbedrede billedkontrolteknologier.

Der giver optimeret blankhed og leve-

Meget pædagogisk med gule skruer, hvor operatøren

må operere på en Image Press

C7000VP.

rer en flot overflade på alle medier.

Der arbejdes med CMYK-outputprofiler,

hvor der også kan oprettes og

gemmes paletter med staffagefarver

baseret på Pantone Libraries, som

derefter gemmes på serveren.

Med Canons IRT (Intelligent Registration

Technology) sikres nøjagtig

registrering fra for til bag og fra side

til side. AST (Advanced Smoothing

Technology) forbedrer udskriftskvaliteten

ved at eliminere striber forårsaget

af kombinationen af tekst og


Et historisk tilbageblik af produkter igennem

tiden.

indviklet grafik. Et effektivt opløsningssystem

giver intelligent billedjustering

baseret på den måde, billeder

ses med det blotte øje.

2 timers uafbrudt produktion

Produktionshastigheden er 70

tryk/minut – også når der bruges tykt

eller bestrøget papir på op til 300

g/m2. Der kan indstilles til tilføring

af 10.000 ark fra op til 8 forskellige

kilder – det giver mulighed for over 2

timers uafbrudt produktion.

Fremføringssystemet Advanced Air-

Assisted Feeding System sikrer stor

pålidelighed med et nyt ultrasonisk

dobbeltfremførings registreringssystem,

der registrerer multifremføring

og afhjælper eventuelle problemer

uden at afbryde udskrivningen.

Motoren drives af Canons Imagepress

Server A2100 og A3100. De kan

Grand Place

håndtere indviklede job, hvad enten

det drejer sig om statiske eller variable

data.. Med detaljerede pre- og

post-flight-rapporter kan brugeren

føle sig sikker. Og udskriftsstyring sikrer,

at job kan afbrydes, prioriteres

eller planlægges, så der er fuldkommen

kontrol med udskrivningsmiljøet.

Certificeret i henhold til ISO

I april 2009 kunne Canon meddele,

at Imagepress trykmaskiner er blevet

certificeret i henhold til ISO, hvilket

sætter en global standard for tonerbaserede

trykmaskiner.

ISO 12647-7 certificeringen er den

første, der tilbyder gentagelsestests

for trykkvalitet på tonerbaserede systemer

over en bestemt tidsperiode

for at sikre korrekt farvenøjagtighed.

Canons Imagepress-serie blev certificeret

efter en lang række test, som

giver trykkerierne og deres kunder

sikkerhed og ro i sindet og sætter en

høj kvalitetsstandard.

Den internationale standardiseringsorganisation

er verdens største udvikler

og udsteder af internationale ISOstandarder,

som omfatter et netværk

af tekniske institutter fra 160 lande,

der danner bro mellem den offentlige

og den private sektor og opfylder

erhvervslivets og samfundets behov

generelt. Canon har samarbejdet med

Fogra-instituttet i Tyskland om ISOstandarden

for Canons Imagepress

C1+, C6000, C6000VP samt

C7000VP, herunder serveren og i1

Process Control farvestyringsværktøjet

på semi-matte og blanke medier.

Sidste nyt – helt ny familie af

multifunktionsprintere

Canon har netop midt september i år

lanceret en opgraderet platform

inden for deres multifunktions printteknologi

i Barcelona.

Med Image Runner Advance ser en

ny portefølje af avancerede modeller

dagens lys, nemlig otte nye multifunktionsprintere

i Image Runner

Advance C5000 serien og to nye

multifunktionsprintere i Image Runner

Advance C7000 serien. De nye

modeller henvender sig til såvel den

lettere ende af produktionsmarkedet

som kontormarkedet, og med hastig-

Canon Europa er regionalt

salgs- og marketingselskab for

Canon Inc., der er repræsenteret

i 120 lande og har mere

end 11.000 ansatte i Europa,

Mellemøsten og Afrika.

Canon investerer meget i R&D

for at kunne tilbyde de mest

funktionelle og innovative

produkter og tjenester, der opfylder

alle kundernes kreative

behov.

Canon Danmark A/S er et datterselskab

i Canon Europe.

Canon Danmark A/S beskæftiger

ca. 270 medarbejdere og

omsætter for ca. 1 mia. kr.

årligt.

heder fra 30 til 65 A-sider i minuttet

dækker de behovet lige fra mindre organisationer

og virksomheder til store

koncerner. Ud over nye og forbedrede

teknologiske features byder den nye

produktpalette ligeledes på et mere

effektivt workflow, bedre dokumentsikkerhed

samt ikke mindst lavere

driftsomkostninger.

- Virksomheder og organisationer i

alle størrelser er afhængige af at

kunne kommunikere hurtigt og effektivt.

Derfor er det vigtigt at kunne opfylde

disse behov med enheder, der er

med til at forbedre og optimere virksomhedsprocesserne

samt er enkle at

integrere med eksisterende løsninger i

det digitale kontor, siger marketingchef

Morten Toksværd fra Canon

Danmark.

Problemer

med Mac’en?

Vil Mac’en ikke

som du vil?

- så ring

66 12 18 06 !

GTS Grafi sk

Tilbehør/Systemer

- eller mail: grafi sk@centrum.dk

grafisk fremtid · november 2009 15


Hedensted Avis

fejrede75-års jubilæum

Fredag den 18. september kunne den

adm. direktør på Hedensted Avis,

Rigmor Axelsen, som det ubestridte

midtpunkt fejre sit 75-års jubilæum

med en reception på Hedensted

Sognegård ved siden af bladhuset.

Rigmor Axelsen kunne nemlig samtidig

selv fejre 75-års jubilæum i virksomheden.

Flere hundrede fremmødte

havde fornøjelsen af en veloplagt

værtinde, champagneflaskerne

der fik slået halsen over med sabel,

kendte klassikere på pianoet af

avisens tidligere redaktør Tage Uhrskou,

mange taler bl.a. Hedensteds

borgmester, Jørn Juhl Nielsen, var på

talerstolen. Han fortalte både om sit

personlige kendskab til Rigmor

Axelsen – de har kendt hinanden

siden 1975 – og om avisens udvikling

gennem årene.

I samme anledning udgav Hedensted

Avis en jubilæumsavis, der er spændende

historielæsning fra det virkelige

liv.

Nogle gæster afsluttede med et besøg

på første salen hos Hedensted Avis,

hvor der er indrettet eget bogtryksmuseum,

der viser fagets teknologiske

udvikling med de sættemaskiner, der

i tidernes morgen var en revolution i

sig selv.

16 grafisk fremtid · november 2009

- Når man er sej nok, så når man i mål – siger administrerende direktør for Hedensted Avis, Rigmor

Axelsen, der samtidig med Hedensteds avis kunne fejre sit eget 75-års jubilæum i virksomheden.


Vi matcher alle oplag

wire-O

kalendere- manualer - blokke

kachering

mange forskellige folietyper

laminering

alle formater & oplag

få et choktilbud

Tlf.: 86 755 888

www.dk-laminering.dk

Har du overvejet forretningsmulighederne

ved digital

bogproduktion? - en niche i vækst ...

Océ ColorStream 10000

Rullebredde 495 mm - Hastighed:168 4+4 - 800 1+1 A4 two-up

Digital avisproduktion

Web2print løsninger

Digital produktionsprint

Prøvetryk

Digital bogproduktion

KONCEPTIT aps

True Mølle Vej 5

DK-8381 Tilst

Tlf. 7022 0901

E-mail: input@konceptit.dk

www.konceptit.dk

Digitale ordreposer

Variable data

Farvestyring

Workow

Uddannelse og sparring

Med en sundhedsforsikring er dine medarbejdere hurtigere tilbage ved sygdom

Sunde medarbejdere er ubetalelige. Derfor handler en sundhedsforsikring om mere end

god personalepleje og omsorg. Bl.a. undgår dine medarbejdere unødig ventetid og kommer

hurtigt i behandling. De Grafiske (tidl. Dansk Bogtrykker- og Presseforening) har en forsikringsaftale med Tryg.

Ring til Finn Lind Hansen på telefon 20 58 60 86 og hør mere.


Boganmeldelser

Af Mogens Darhauge, M.G.K.

Det gælder i dag, mere end nogensinde…

Der vil givetvis være en del læsere,

der, når de ser titlen på denne bog

»Økonomisk styring i grafiske virksomheder«

vil tænke; Nå ja, den bog

har jeg jo her i reolen!

Er du en af disse, så har du både ret,

og ikke ret på én gang. I 1982 kom

bogen første gang, skrevet af Jørgen

Vester og Eivind Winsløv.

Nu kommer den så igen med samme

titel, skrevet af Michael Bach Nielsen,

der arbejder på Danmarks Medie- og

Journalisthøjskole som uddannelsesleder

og forsker.

Titlen og én ting til, er det eneste, der

er det samme som i 1982-udgaven

Der er meget få brancher, der som

den grafiske, har haft en så omfattende

teknologisk udvikling gennem

20 år.

Bogen går selvfølgelig stadig ud fra, at

det på det økonomiske styringsområde,

er stort set samme principper,

Reklamekampagnen – er du med?…

Såfremt du opfatter din virksomhed

som en medskabende partner i erhvervslivets

medieskabende proces…

så bør du læse, og anvende denne

bog i din faglige dagligdag.

Ole E. Andersen, forfatteren bag

bogen, peger selv på, at bogen er målrettet

mod kreativ anvendelse i bred

forstand, hvilket derfor også, udover

de direkte kreative reklamefolk, giver

rigelig plads til læsning, og anvendelse

hos alle dem (os), der sætter et

medvirkende finish-fingeraftryk på

produktet.

Bogen, der er på 70 sider, gennemgår

i meget overskuelig form de væsentlige

enkeltområder og deres sammenhæng,

for at kunne opnå en effektiv

18 grafisk fremtid · november 2009

der ligger bag beregningerne, men

der hvor du som læser vil møde alt

det ændrede i denne bog er, når det

gælder de nærmest utallige produktionsmuligheder,

som vi har i dag i

forhold til for 15 år siden. Derfor har

du også langt flere »styremuligheder«

end dengang.

kommunikation med de målgrupper

ens kampagne skal rettes mod.

Alt dette belyser Michael Bach

Nielsen på en klar og overskuelig

måde, der gør at nok er bogen

primært tænkt som en lærebog til

brug på Mediehøjskolen, – men den

indeholder også en god del opdateringsstof

for den måske lidt traditionelt

arbejdende beregner, der sidder

ude i markedet.

Den anden ting, der også var i 1982udgaven

er den eviggyldige sandhed

at 2x2 er 4, men samtidig har vor tids

teknologi åbnet for flere kreative muligheder

end nogensinde før til hvordan

resultatet 4 kan nås!

Økonomisk styring i

grafiske virksomheder

112 sider A4

Paperback

240,- kr.

Grafisk Litteratur

15 afsnit, hvor du i en enkel form får

din viden ajourført eller eventuelt

nyskabt, men under alle omstændigheder

vil det være faglig god

hjernegymnastik.

Der er måske en medarbejder, der vil

blive glad for bogen…?

Til slut et honnør til Henrik Birkvig

for et ualmindeligt sobert og enkelt

design af denne bog.

Reklamekampagnen

Analyse – planlægning –

evaluering

70 sider paperback

240,- kr.

Grafisk Litteratur


Nyt fra vores verden

De Grafiske ønsker tillykke til:

Ugeaviser, der er blevet hædret for god journalistik. For

fjerde år i træk har brancheforeningen Ugeaviserne uddelt

Ugeavisernes Årspris til årets bedste nyhed, feature og

redaktionelle initiativ.

Lokalavisen.dk fik guld for sin omfattende dækning af sager

om kamphunde, der går amok og skaber frygt i bolig områder.

Artiklerne startede med dækningen af en række

kamphundeoverfald i Birkerød, og den har undervejs budt

på et utal af artikler og web-tv-indslag, som har givet genlyd

i mange landsdækkende aviser og ført til forslag om ny

lovgivning på området.

Se mere på www.lokalaviser.dk

En specialpris på 10.000 kroner gik til ugeavisen »Landsbyerne«,

som er det nye navn for Purhus Tjele Ugeavis ved

Gitte Hagsholm. Prisen tildeles den lille jyske ugeavis for et

imponerende og vellykket arbejde med at relancere avisen

under nyt navn og nyt koncept.

Se mere på www.landsbyerne.dk.

Dommerkomiteen glæder sig alt i alt over det høje redaktionelle

niveau: »Der laves i dag journalistik af høj kvalitet

på adskillige lokale ugeaviser. Det er journalistik, der understreger,

at lokale ugeaviser mange steder formår at løfte den

rolle, som provinsdagbladene gjorde tidligere,« lød det fra

dommerkomiteen i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Runde fødselsdage

50 år

Nanna Ihle Simonsen

Ihle Grafisk Produktion fylder

50 år den 21 november 2009

www.degrafiske.dk

Gazellevirksomhed 2009

Clausen Offset

Thorsten Clausen, Clausen Offset,

Odense er blevet udvalgt til at

være Gazellevirksomhed, af Dagbladet

Børsen.

Udnævnelsen til Gazelle 2009 beviser, at selv i krisetider

skabes der en »grafisk« Gazelle. Clausen Offset har formået,

på deres område at nå helt til tops, fastholde tilfredse

kunder gennem kvalitetsløsninger og høj service og tilbudt

dem meget mere, end gode tryksager – år efter år.

En Gazellevirksomhed er en betegnelse som Dagbladet

Børsen benytter om udvalgte virksomheder, som opfylder

en række krav om vækst og økonomisk stabilitet, over en 4årig

periode. Det er nu 15. år at udvælgelsen foregår.

Læs mere om Gazeller 2009 på www.borsen.dk/gazelle og

www.clausenoffset.dk.

Husk at reservere

18. til 25. maj 2010 Ipex, Birmingham, hvor der

arrangeres en 4 dages messetur af de Grafiske.

Nærmere datoer følger.

27. til 28. maj 2010 til årsmøde i De Grafiske og

Lokale ugeaviser.grafisk fremtid · november 2009 19


HVORDAN KAN VI

FORBEDRE DIN

BUNDLINIE?

Vælg Amber som dit ubestrøget offsetpapir og nye muligheder åbner sig for dig.

Amber er et troværdigt offsetpapir med høj kvalitet og stor runability. Amber

kvaliteterne eksisterer i et stort gramvægtsspænd som dækker alle din behov ved

ubestrøget offsetpapir. Vil du høre mere om Amber, besøg vores hjemmeside

www.arcticpaper.com/denmark eller ring til os på telefon 43 66 43 66.

A RC TIC PA PER DA NMARK TLF. 4 3 6 6 4 3 6 6 SALES-DK@A RC TICPA PER .COM www.arcticpaper.com/denmark

More magazines by this user
Similar magazines