Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT VII Pant for kommende gæld

VII Pant for kommende gæld

1. Indledning

· Pant for kommende gæld er almindeligt og praktisk, men kan misbruges og derfor ikke

helt problemfri. Misbrug kan ske ved, at en panthaver, der har rigelig pantsikkerhed,

opkøber fordringer mod pantsætter i en situation, hvor denne er på økonomisk svage

fødder og fordringernes kurs derfor er lav.

2. Hvilke dokumenter er egnet til at sikre kommende gæld?

· I dag bliver skadesløsbrevet ofte brugt.

2.1 Skadesløsbrevet

· Da pantsætter ikke i skadesløsbrevet erkender at skylde noget bestemt beløb, men kun

indrømmer pant op til et angivet maksimum i det omfang der er eller måtte opstå krav, er

skadesløsbrevet ikke et gældsbrev og som følge heraf heller ikke noget

omsætningsgældsbrev, selvom skadesløsbrevet måtte give pant i fast ejendom.

2.2 Akkomodationsobligationen

· Ikke brugt mere. Man pantsætter sin ejendom til en stråmand, hvorefter denne

håndpantsætter obligationen til den reelle kreditor.

2.3 Ejerpantebrevet

· Mest brugt i dag. Er et rent proforma-dokument som akkomodationsobligationen. Den

siger, jeg giver mig selv lov til pant i min ejendom for x beløb, hvorefter dokumentet

håndpantsættes til den reelle kreditor.

2.4 Det ekstraordinært indfriede pantebrev

· Et indfriet pantebrev der transporteres til pantsætteren, kan bruges til at sikre

kommende gæld.

25-jun-00, kl 20:17 Side 10 af 31

More magazines by this user
Similar magazines