Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT VIII Panterettens overdragelse

3.4 Pantsætters genbenyttelse af et ejerpantebrev efter at skyldforholdet til kreditor ifølge

ejerpantebrevet er ophørt

· Det hører til et af ejerpantebrevets kendemærker, at det, efter at skyldforholdet til den

oprindelige håndpanthaver er ophørt, kan bruges igen til sikring af et nyt skyldforhold

over for samme kreditor eller en ny kreditor. Der skal ikke engang betales nyt stempel ved

genbenyttelsen.

· Også her kan der imidlertid opstå særlige problemer, dersom der er stiftet en

mellemkommende rettighed, hvis indehaver ikke har sørget for at bringe ejerpantebrevet

ud af pantsætters besiddelse, således at kreditor ifølge det ny skyldforhold har mulighed

for at eksstingvere efter GBL§ 14.

4. Særligt om overdragelse af skadesløsbreve

· Minder om ejerpantebrevet, men er ikke negotiabelt.

· Pantsætter kan udnytte en ledig plads ved at udvide skyldforholdet indenfor rammen af

skadesløsbrevet ved, og kan stifte et indbrudspant, men kan ikke håndpantsætte

skadesløsbrevet.

5. Udelukkelse af overdragelse

· Båndlæggelse: en gaveoverdrager af et pantebrev kan bestemme at den er båndlagt.

25-jun-00, kl 20:17 Side 12 af 31

More magazines by this user
Similar magazines