Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT IX Panterettens ophør

1. Indledning

· Ligesom ophør af en fordring.

IX Panterettens ophør

2. Ophør på grund af pantets undergang

· Går den pantsatte genstand til grunde, ophører panteretten, hvis der ikke er surrogater

for den pantsatte genstand.

3. Ophør på grund af opfyldelse

· Panteretten ophører, når panthaver har opnået fyldestgørelse.

4. Ophør, selv om den sikrede fordring ikke opfyldes, og selv

om pantet ikke går til grunde

4.1 Præklusion

· Nej. Så vidt angår håndpant i løsøre og pant i fordringer samt pant i fast ejendom er der

almindelig enighed om, at panteretten ikke prækluderes, mens det samtidigt er klart, at

det personlige gældsansvar, som måtte være forbundet med panteretten, under alle

omstændigheder prækluderes.

· Nej, for skadesløsbreve, ejerpantebreve og pant for tredjemandsgæld, til præklusion, da

det er nemmere for boet at konstatere om der findes pant i boets ejendele, end det er for

panthaver at holde øje med præklusions proklamation.

4.2 Forældelse

· Pantebreve i fast ejendom forældes ikke jf. TL§ 42.

· Underpant i løsøre forældes efter 20 år, DL 5-14-4.

· Håndpant forældes ikke, da den er i panthavers besiddelse.

· Ved ejerpant og tredjemands pant er forældelsen den samme som hovedforpligtigelsens

forældelse.

4.3 Konfusion

· Bortfald af panteretten når der sker konfusion, altså et sammenfald af debitors og

kreditors person, uden at kreditor har opnået fyldestgørelse. Pantsætter kan fx arve

panthaver.

25-jun-00, kl 20:17 Side 13 af 31

More magazines by this user
Similar magazines