Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT XII Prioritetsforhold ved pantsætning af fast ejendom

XII Prioritetsforhold ved pantsætning af

fast ejendom

1. Indledning. Det formelle retsanmærkningssystem contra den

materielle prioritetsstilling

· Den formelle retsanmærkning af tinglysningskontoret er en service fra denne til

panthaver. Men den endelige materielle prioritetsstilling bliver bestemt af fogedretten.

2. Retsstillingen før tinglysningsloven

· Før skete der en automatisk oprykning i prioritetsrækken når en panteret på forprioritet

helt eller delvis ophørte. På den måde bliver "huller" i prioritetsrækken ikke accepteret.

· Man har nu mere i TL§ 40 et princip om faste pladser.

3. Nogle almindelige bemærkninger om placering contra

oprykning

3.1 Placeringsreglerne

· Et pantebrev kan altid placeres efter den sidste krone i prioritetsrækken, men ellers kan

der laves en prioritetsaftale med pantsætter om den tiltænkte placering.

3.2 Oprykningsreglerne

· 3 situationer: 1) Ophør og aflysning af en foranstående panteret uden samtidig besættelse

af pladsen med en ny panteret ved tvangsauktion m.v. TL§ 40s1p3; 2) Bortfald af ejerpant

ved tvangsauktion mv TL§ 40 stk 1 4 og 5 pkt; 3) Oprykning efter forudberegnelige

indfrielser af forprioriteter TL§ 40s3.

3.3 Nedrykningsreglerne

· Normalt skal panthaver ikke ”tåle” nedrykning. Undtagelse herfra kan dog fx komme på

tale på grund af ekstinktion, pkt 11.4 »udvidelsestilfælde«.

4. Indrangeringessystemet

4.1 Successive prioriteter

· Det mest almindelige. Betyder at der ikke bliver noget til 2.prioritet før 1.prioritet har fået

alle hans penge fra tvangsauktionen.

4.2 Sideordnede prioriteter

· Sideordnede betyder at de to pantebreve bliver behandlet som én stor prioritet.

4.3 Brudte prioriteter

· Panteretten er delt op, således at den står flere steder i prioritetsrækken.

4.4 Rykningstilsagn (herunder uvirksomme respektangivelser i pantebreve)

· Svært. Uvirksomme respektangivelser kommer i konflikt med udlæg der ikke har

respektangivelser.

5. Om ejerpant og dispositioner over ejerpant

· TL§ 40 stk 1. Ejeren har ret til straks eller senere at besætte en plads i prioritetsordenen

der bliver ledig. Bestemmelsen er præceptiv da ejer ikke på forhånd kan give afkald på

den, først når den bliver ledig. Dog kan, TL§ 40s3, et efterstående pantebrev være

formuleret sådan at den automatisk rykker op når der opstår ledig plads.

· Når der er opstået et ejerpant, så har pantsætter mulighed for at stifte ejerpant. Han skal

gøre det samtidigt med at han aflyser det gamle pantebrev, da ellers sker det at de

efterstående panthavere rykker op.

· Der skal være en formel samtidighed med aflysningen af den ophørte panteret og

lysningen af den ny, hvis man vil undgå at de efterstående automatisk rykker op.

· Ved forkert lysning, vil den blive rettet hvis der ikke opstår nogle nye panteretter. Men

hvis der opstår en ny panteret og panthaver er i god tro, så vil TL§ 27 eksstingvere den

gamle panteret.

· Et ejerpant er ikke nogen panteret, men er alene udtryk for, at den pågældende plads er

reserveret med henblik på, at ejeren placerer en panteret på pladsen. Derfor falder den

bort ved tvangsauktion.

25-jun-00, kl 20:17 Side 19 af 31

More magazines by this user
Similar magazines