Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen

4. Ugyldighed

· De almindelige regler om aftaler ugyldighed gælder også for pantaftaler. Men et særligt

problem indenfor pant er når det krav som pantet skal sikre er ugyldigt. Hvis pantet skal

sikre en gæld, men gælden viser sig at være ugyldig, hvad så med den isoleret set gyldige

pant? For at problemet kan opstå, skal det sikrede krav og panteretten være stiftet på

forskellige tidspunkter eller have forskellige skyldnere.

4.1 Pant stillet af tredjemand

· Er tredjemandspantsætteren i pantsætningsøjeblikket klar over, at den sikrede fordring

er ugyldig, må udgangspunktet for den konkrete vurdering nok være, at pantsætteren

forpligtes, hvorimod udgangspunktet i de tilfælde, hvor pantsætteren ikke er klar over

ugyldigheden, er, at han ikke forpligtes. Altså en afvejning af om det bør være panthaveren

eller pantsætteren, der skal bære risikoen for, at den sikrede fordring er ugyldig.

4.2 Pant for egen gæld

· Er pantsætteren ikke klar over, at den sikrede fordring kan erklæres ugyldig, kan

panthaveren på samme måde ved pant stillet af tredjemand ikke gøre pantsætningsløftet

gældende.

25-jun-00, kl 20:17 Side 4 af 31

More magazines by this user
Similar magazines