Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT V Pantets individuelle bestemmelse, beskrivelse og identifikaiton. Pant i tingsingreb og generalpant

V Pantets individuelle bestemmelse,

beskrivelse og identifikaiton. Pant i

tingsingreb og generalpant

1. Indledning og generelt om individualisering og identifikation

· Ved pantsætning vil der kræves et identifikationsbevis. Et krav er derfor at pantet rent

faktisk er individuelt bestemt. Hvis den ikke er det mister panthaver sin sikkerhedsret.

2. Underpantsætning af løsøre

· Krav om identifikationsbevis og individuelt bestemt.

2.1 TL§ 47a og § 47b, s1

· Forbud mod generalpant: på alt hvad man ejer.

· Forbud mod pantsætning af tingsindbegreb: min bogsamling (ikke nærmere bestemt)

2.2 Formelle beskrivelseskrav i forbindelse med tinglysning af løsørepantebreve

· Pantet skal beskrives bedst muligt, ellers vil den måske blive afvist fra tingslysningskontoret.

Afvisningen af tinglysningsdommeren er en ren service. Og selv om den bliver

accepteret på tinglysningskontoret er det ikke nogen garanti for at der kan føres

identifikationsbevis.

· Tinglysning har kun retsvirkning i forhold til tredjemand. I forholdet inter partes er det

for så vidt ikke nødvendigt med en tinglysning, men det vil dog lette identifikationsbeviset

i tilfælde af tvist mellem panthaver og pantsætter omkring identificeringen af pantet.

3. Håndpantsætning af løsøre og pantsætning af fordringer

· Kræver ikke tinglysning. Men rådighedsberøvelse/denunciation som er sikringsakten er

nok til at individualisere pantgenstanden.

4. Underpantsætning af fast ejendom

· Giver ikke problemer med identifikation pga matrikel numret. Kan dog i meget sjældne

tilfælde ske ved sommerhus på lejet grund.

5. Tilfælde, der er reguleret ved særlig lovgivning

· Selvom pant i tingsindbegreb ikke er tilladt er der undtagelse for: a) driftsinventar og -

materiel for lejede kontorer; b) inventar i landbrug.

· Høstpant giver mulighed for at pantsætte en hel sæsons høst.

· Apotekerloven, giver mulighed for at stifte pant til staten af hele apotekets inventar og

varelager.

25-jun-00, kl 20:17 Side 8 af 31

More magazines by this user
Similar magazines