Tursejleren 0306.indd - Danske Tursejlere

danmarkstursejlerforening.dk

Tursejleren 0306.indd - Danske Tursejlere

Indhold:

Skipperen

har ordet 3

DT-adresser

og kolofon 4

Fra en skipper-

kones saga 6

Efterretninger

for tursejlere 8

-Vi er bidt

af skærgården 10

Juristen om

købeloven 11

Forsikringsråd:

Snyd tyvene 12

Nyt til båden 13

Sådan slæber

du anden båd 14

Motordoktoren 15

Årets nye både 16

Medlemsservice 22

Søkrammarked 24

Klub NYT og

NYE klubber 25

Nødhjælp

via satellit 26

Læs i næste

nummer af

Tursejleren 28

Nr. 3 • August 2006

Tursejleren

Danmarks Tursejlerforening w w w . t u r s e j l e r e n . d k

Skønne naturhavne i skærgården side 10

Årets nye turbåde Nr. 3 August 2006 side 16 1


Indhold:

Skipperen

har ordet 3

DT-adresser

og kolofon 4

Fra en skipper-

kones saga 6

Efterretninger

for tursejlere 8

-Vi er bidt

af skærgården 10

Juristen om

købeloven 11

Forsikringsråd:

Snyd tyvene 12

Nyt til båden 13

Sådan slæber

du anden båd 14

Motordoktoren 15

Årets nye både 16

Medlemsservice 22

Søkrammarked 24

Klub NYT og

NYE klubber 25

Nødhjælp

via satellit 26

Læs i næste

nummer af

Tursejleren 28

Nr. 3 • August 2006

Tursejleren

Danmarks Tursejlerforening w w w . t u r s e j l e r e n . d k

Skønne naturhavne i skærgården side 10

Årets nye turbåde Nr. 3 August 2006 side 16 1


Skipperen har ordet

Sommeren har længe været over

os. For mange medlemmer

er ferien overstået, men der

er stadig mange uger tilbage

af sejlsæsonen. I skrivende

stund, midt i juli, ligger et

højtryk over Danmark, og de

der holder ferie nu har fantastisk

godt sejlvejr.

DT på udkig efter miljøsvin

Forud for sommeren kom

SOK på banen med et utroligt

godt initiativ: Denne del

af Søværnet, som er en slags

vagthund i danske farvande,

opfordrede alle fritidssejlere

til at være miljøspejdere –

efter forureningssvin til søs.

Her tænkes særligt på oliespild.

Det er et godt initiativ,

som Danmarks Tursejlerforening

støtter fuldt ud, og jeg

vil hermed opfordre medlem-

merne til også at bakke op om

initiativet.

Også Søsportens Sikkerhedsbåd,

som på dens tur

rundt i landet, udbreder kendskabet

til søsikkerhed, har vores

fulde opbakning.

DT på europæisk plan

Danmarks Tursejlerforening

deltog for første gang i forårsmødet

i EBA (European

Boating Association). Det var

et par udbytterige dage, hvor

mange emner blev behandlet

og regler blev opdateret. Bl.a.:

Momsregler for de forskellige

EU lande, International Certificate

of Competence, Cevnireglerne

og afgiftsfri diesel

til fritidsbåde. Det sidste dog

kun i visse lande. Desuden

blev der drøftet EBA repræsentation

i Brussel, bundma-

lingsproblematik, toilet og

spildevandsregler, som jo ikke

er ens i EU-landene.

DT’s forsikringsaftale

Antallet af medlemmer der

har fået overflyttet deres kaskoforsikring

fra Tryg til Trekroner

er over al forventning,

samtidig med, at nytegning

også går strygende. Dog er

der mange med speedbåde, der

pænt har takket nej til en forsikring

gennem DT, fordi vi er

for dyre med den slags både.

Men det er en holdning, vi har

taget, fordi der sker utroligt

mange tyverier af speedbåde,

og det vil belaste vores forsikringsordning

meget.

HUSK, at den 31. december

2006 er sidste frist for at få

overflyttet din kaskoforsikringen

til matchpris.

DT i Kolding

Fra den 18. til 20. august er vi,

som sædvanligt, synlige på en

bådudstilling. Du kan møde

os i disse dage på vores stand

under den flydende bådudstilling

i Kolding. Kom og få en

snak med os. Det er fra dig

og alle de andre medlemmer,

vi skal have ideerne til de nye

aktiviteter, som vi gerne vil

sætte i gang.

Fortsat god sejlsæson

Hartvig, formand

Hartvig

Rasmussen

formand


Tursejleren nr. 03-06

Danmarks Tursejlerforening (DT)

Tilsluttet

Søsportens Sikkerhed

Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg

Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg

Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag

European Boat Association (EBA)

Forretningsudvalget

Formand:

Hartvig Rasmussen, Fribertsvej 12, 5300 Kerteminde

Tlf.: 6532 4697 · Fax: 6532 4693 · E-mail: formanden@tursejleren.dk

Næstformand:

Mogens Hansen, Skovhaven 94, 5320 Agedrup

Tlf.: 6610 9870 · E-mail: mogens@tursejleren.dk

Kasserer:

Judith Ditlevsen, Møddebrovej 15, 8355 Solbjerg

Tlf.: 2122 0098 · E-mail: kasseren@tursejleren.dk

PR-udvalget

Poul Erik Jakobsen · Tlf.: 2485 5020 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk

Rüdiger Brandt · Tlf.: 3641 4913 · E-mail: brandt@tursejleren.dk

Øvrige hovedbestyrelse

Rüdiger Brandt, Rødovrevej 412, 3.th., 2610 Rødovre

Tlf.: 3641 4913 · Fax: 3641 4923 · E-mail: brandt@tursejleren.dk

Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde

Tlf.: 4640 1001 · E-mail: villy@tursejleren.dk

Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng

Tlf.: 2485 5020 · Fax: 5885 3540 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk

Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg

Tlf./fax: 7513 0955 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

Bestyrelsesmedlemmer Klub Ét

Robert Stoltze, Lyøvej 15, 6100 Haderslev, Tlf.: 7452 3584

Stig Førstig, Vildtbaneparken 67H, 2635 Ishøj, Tlf.: 4353 0497

Forsikringsordningen

Jylland:

Børge Nygaard, Vivaldisvej 135, 9200 Aalborg SV

Tlf.: 9838 1619 · Fax: 9838 0719 · E-mail: b.nygaard@fritid.tele.dk

Fyn:

Hartvig Rasmussen, Fribertsvej 12, 5300 Kerteminde

Tlf.: 6532 4697 · Fax: 6532 4693 · E-mail: hartvig@tursejleren.dk

Vestsjælland og Lolland Falster:

Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng

Tlf.: 5885 3543. Fax: 5885 3540

E-mail: poulerik.@tursejleren.dk

Øvrige Sjælland og København:

Rüdiger Brandt, Rødovrevej 412, 3.th., 2610 Rødovre

Tlf.: 3641 4913 · Fax: 3641 4923 · E-mail: brandt@tursejleren.dk

Sekretariatets åbningstider og adresse

Sekretariatet er åbent for alle spørgsmål vedr. DT, udeblevet medlemsblad

og forsikringsordningen:

Man-, tirs- og fredag kl. 10-13.00

Onsdag kl. 14-17.00

Torsdag kl. 10-13.00 og kl. 18-20.00

Adr.: Danmarks Tursejlerforening, Odensevej 197A, 5600 Fåborg

Tlf.: 7021 4242 · Fax: 6260 2451 · E-mail: forsikring@tursejleren.dk

og bente@tursejleren.dk

HUSK, at oplyse medlemsnummer.

Tursejleren

Udgives af Danmarks Tursejlerforening

ISSN: 1603-3329

Oplag: 8.000 stk.

Redaktion:

Journalist/redaktør Harly Foged (DJ). Ansv. i henh. til Presseloven

Asgård 11, 3600 Frederikssund.

Tlf.: 4731 2892 / 4031 2892 · Fax: 4731 2852

E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

Annoncesalg:

Tove Borg, Violvej 21, 3000 Helsingør

Tlf.: 2124 5077 · E-mail: t.borg@stofanet.dk

Sats og tryk:

PE offset A/S, Varde. www.peoffset.dk

Udgivelsesdato for næste nummer:

Nr. 04/06 - medio november 2006

Deadline næste nummer:

Sidste frist (deadline) for indlevering af redaktionelt stof og annoncer

til Tursejleren nr. 04/06 er lørdag 14. oktober 2006

Forsidefoto:

Redaktionen har deltaget i årets pressevisning af nye både

i Finland. Den foregik over tre dage til søs i den smukke skærgård.

Læs om de mange nye turbåde på side 16.

Gengivelse, eftertryk, af artikler og illustrationer

i Tursejleren må kun ske efter skriftlig

tilladelse fra redaktionen og da med tydelig

kildeangivelse.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte

og redigere indlæg i bladet.

Mød os også på www.tursejleren.dk

og www.danmarkstursejlerforening.dk


FÅ OP TIL 15%

PÅ DINE FORSIKRINGER!

- RING 70 100 380

- OG FÅ ET TILBUD PÅ DINE FORSIKRINGER

BÅDFORSIKRING

BILFORSIKRING

OVERFØR DIN BÅDKASKO

TIL EN FORDELAGTIG PRIS

INDBOFORSIKRING

HUSFORSIKRING

GAMMEL KONGEVEJ 60 · DK-1790 KØBENHAVN V

TELEFON 70 100 380 · TELEFAX 70 100 388 · INTERNET: www.trekroner.dk


T u r s e j l a d s :

Fra en skipperkones saga

Vi har i mange år gerne villet til Norges Sørland, men først nu har vi

en båd, der passer til så lang en tur. Jeg indrømmer gerne, at jeg havde

mange sommerfugle i maven, inden vi sejlede ud fra Skagen, og jeg havde

såmænd også rejsefeber, da vi skulle hjem igen, beretter Birthe. Hendes

og Gunnars beretning er god at blive klog af.

»I kan sagtens - I skolelærere

med jeres lange ferier«. Sådan

lyder det engang imellem, når

vi kommer hjem fra vores

årlige sejlerferie. Vi køber nu

ikke helt udsagnet, men det

er rigtigt, at vi hvert år er af

sted i fire uger. Det sker nu

også for andre end skolelærere,

skal vi hilse og sige, og

det er ikke pensionister, vi har

i tankerne..! Her kunne vi så

passende komme med et par

vitser, men det skal vi skåne

læseren for.

Altså, hvis man kan skrabe

fire uger sammen, kan man

komme langt omkring på vo-

res breddegrader. Det er første

forudsætning. Anden for-

6 Tursejleren 0306

udsætning: Man skal rigtigt

godt kunne lide at sejle langt.

Ellers forslår fire uger på ingen

måde.

Man kan sige det på en

anden måde: Man skal også

kunne lide det sure. Eller som

den mandlige part af denne

artikels forfattere (skipperen)

plejer at sige: Det er sjældent,

at vejret er til nøgne damer på

fordækket.

Til gengæld venter der store

oplevelser. Intet kan slå en

natsejlads ned over Kattegat,

hjem over Skagerrak, vestover

fra Rügen til Sønderborg

eller sågar fra Thyborøn til

Hvide Sande. Oplevelsen er

aldrig den samme. Her kom-

mer udtrykket »At sejle er at

leve!« til sin ret.

Man kan også blive en smule

bange i mørket, indtil man finder

ud af, at en underlig lyd er

»snøften« fra et marsvin, der

vender op for at ånde. Ud-

trykket »I mørke er alle katte

grå« får en ny dimension om

natten på det åbne hav, og

vi forstår udmærket myterne

om Den flyvende hollænder,

Klabautermanden og andre

skrøner fra sømandslivet.

Der skal være to om bord

Tredje forudsætning: Der skal

være to om bord, der kan

sejle og navigere. Skipperen på

»Saga« er i den heldige situati-

Tak til

Styrbork Birthe foretog

turen til Sørlandet i

deres båd »Saga« sammen

med sin skipper Gunnar. Vi har

fået beretningen om deres

tur fra »Styrbork« - medlemsblad

for Bork

Bådelaug.

Grillen tændt på

fjeldet i naturhavnen

on, at skipperkonen kan begge

dele. Og så er det en selvfølge,

at lange sejladser planlægges

ordentligt m.h.t. vejrmeldinger,

ruteplanlægning, proviant og

vand, brændstof o.s.v.

Når vi sejler langt har vi faste

3-timersvagter fra kl. 21.00

til 9.00, og man skal ligge sig

i køjen på frivagterne. Det er

ikke altid, at man slumrer ind

med det samme og slet ikke på

frivagten fra 21.00 til midnat.

Men derefter skal der som re-

gel bankes noget for at få afløsning.

Naturligvis kan der

ske fravigelser fra normen; Søsyge,

rebning eller andet kan

gøre, at frivagten purres for at

give en hånd med.


Alle sejlere ved, at fleksibilitet

er nøgleordet ved al

lystsejlads. Det nytter ikke,

at man stædigt holder fast

i sin langtidsplanlægning for

ferien. Der skal altid være en

plan B. I år havde vi planlagt

at gå klar af Lyngvig Fyr

og derefter holde ret nord

til Norges sydspids. Men ak,

den labre sydvestlige vind, der

havde blæst en uges tid op til

Sct. Hans, drejede langsomt

til nordvest for at ende i nord.

Altså kunne vi ligeså godt tage

»motorvejen« gennem Limfjorden

og få læst nogle af de

bøger, der havde kaldt på os

hen over vinteren og så ellers

lade være med at ærgre os

over, at vi satte tre-fire dage

til. Trods alt var det ikke livet

om at gøre at nå til Norge.

Fordelene ved de lange sejladser

er, at de gør det muligt,

at vi kan tage den med ro, når

vi når frem til destinationen.

Efter ankomsten til Langør

begyndte ferien for alvor, og

nu kunne vi tage den med

ro: Kontakte lokale folk for

at få tips om seværdigheder,

indhente oplysninger om gode

ankerpladser, havne o.s.v.

Om at navigere

Engang var det sådan, at vores

hjælpemidler til navigationen

var kompasset, armbåndsuret,

log og egne observationer.

Det gik sådan set meget godt,

men det indebar til tider mindre

overraskelser især m.h.t.

strømmens påvirkning. Det er

meget godt at have lært at konstruere

strømtrekanter, men

hvad hjælper det, når man

ikke kan få oplysninger om

strømmens retning og fart?

Så kom AP-navigatoren og

derefter GPS’en til. Mit hjerte,

hvad vil du mere? Ok, vi har

da set kortplottere på Fredericia

Boat Show, men rynket

noget på næsen. Nu bliver det

da vist lidt for nemt og sofistikeret...

og - hvad med glæden

ved at sejle... og - nu kan

båden da vist snart selv finde

vej hjem som gamle Smut.

Men tilstået: Vi anskaffede

én. Og det er det bedste køb

til nu. Vi havde fået at vide, at

den norske skærgård er noget

mere besværlig at besejle end

f.eks. den svenske fra Marstrand

og nordover, hvor vi

har været adskillige gange.

Men med en kortplotter er

der ingen problemer. Vi sejlede

steder, hvor vi ikke ville vove

os ind uden plotter. Zoom ind

og ind og ind ..... og så er der

en tynd rød linie. Peg på linien

og der står »Anbefalet rute«.

Herefter drejer det sig om at

følge linien, og man kommer

nogle gange næsten kun en

spytklat fra et skær.

Under turen fik vi hjælp

af plotteren på en lidt anden

måde. Vi var blevet anbefalet

et ankersted langt ude i

Skagerrak - nemlig ved fyret

Svenner. Vejret var pragtfuldt,

og for motor tøffede vi derud,

fandt ind mellem klipperne,

hev hækankeret ud og fik line

i land. I forvejen lå der 7-8

andre sejlbåde og motorsejlere.

Op med bordet og op med

proppen i den vel afkølede

hvidvin.

Om vejrmeldinger

Vejrmeldingerne var fine, men

ude over Skagerrak var der

godt nok lidt sort. Det var ikke

noget nyt. De drev videre mod

øst og Sverige – troede vi. Et

par store regndråber - og skipper

varskoede skipperkonen:

Ned med vinen og bordet.

Det blev værre end forudset.

I løbet af et fingerknips

havde vi 15-17 m/sek. ret ind

på siden, blev trykket ind mod

naboen, som vi ellers lå en

meter fra, og blev så småt sat

på klippen. Prøvede at rette

på tingene med fendere o.s..v.

Men kræfterne var for stærke.

Kun ét at gøre: Vi skal ud på

åbent vand! Så bakker vi! Stød

fra! Op med ankeret, pas på

ankertov og skrue. Her kom-

mer forløsningen: Der var ikke

en anbefalet rute, men kortplotteren

efterlader et spor.

Langsomt, som man naturligt

går op mod vinden, kunne vi

sejle derfra igen ved at følge

vores eget spor uden at skulle

bekymre os om klipper og

skær, og i løbet af ganske kort

tid drejede vi af for vinden

og gik udramatisk tilbage til

havnen, hvortil vi ankom efter

tre kvarter. Hurra for kortplotteren!

Og ja, vi havde også en dejlig

tur til Norge! Mange skønne

oplevelser i Sørlandet og Os-

lo (de sammenklappelige cykler

er guld værd). Amundsen og

»Frahm«, Holmenkollen, van-

De to ture blev meget forskellige.

Jeg har kigget i logbogen,

og i det følgende kan

I læse, hvad jeg har skrevet.

Udturen: 30. juni. Afgang fra

Skagen kl. 5.00, ankomst

Lyngør 19.30, lavishing 79.

Solen skinnede fra en skyfri

himmel, havet var fladt

som et bræt, og vi fik læst

bøger og gættet kryds og

tværs; Blev forbrændte. 30

mil fra kysten fik vi øje på de

norske klipper. Ingen mobil-

dækning.

Hjemturen: 16. juli. Kontakter

Vejrtjeneste Center Karup

om morgenen. Vores plan er at

afsejle først på aftenen. De

siger ingen regn, 3 - 8 m/sek.

fra vest og 10 m/sek. ved

Skagen. Vi fremrykker afrejsetidspunktet

et halvt døgn.

9.30 Afgang Åsgårdsstrand.

9.40 Regn.

10.05 Sejl sat - ny regnbyge.

10.07 Fundet varmt tøj til

skipper og varmeapparatet

tændt.

10.35 Motor stoppet, skipper

iklædt regndress og

redningsvest - noget meget

sort er lige i hækken på os.

11.00 Slæbejolle forladt os.

1110 Slæbejolle bjerget i

forrygende regnvejr.

12.05 Hollænderbåken

tværs, der er 84 mil til

Skagen.

12.20 Frokost: Rejesalat,

leverpostej, spegepølse, ost

og kaffe. Skipper spørger

1. gang, om vi har en

»komme i land øl« på køl!

Sort bagude, lidt lysere

forude. Ingen regn.

13.05 Færder tværs – motor

startet, da farten er faldet til

under 4 knob.

dreture i fjeldet, havnelivet

o.s.v. Det kunne vi fortælle

mere om, men alting skal have

en ende, og der skal være

plads til andet i bladet. Men

det er ikke sidste gang, vi sætter

kursen mod nord.

Ud og hjem lige langt - men dog forskelligt

13.05 Skipper afløst, han

tjekker oliestand i gearkasse.

Motor er stoppet!

13.40 Skipper på plads

med regntøj, sorte skyer

nærmer sig faretruende

15.00 Vagtskifte, nu er

konen også iført regntøj.

Bygerne er den sidste hilsen

fra de norske fjelde.

18.00 Vagtskifte, sø med

hvide skumtoppe, vinden

er frisket, vi tager et reb

i storen.

20.45 Vagtskifte, konens

søsyge må kureres med

rortjans.

22.00 Solen går ned.

24.00 Vagtskifte, motor

startet - ingen vind, men

store bølger/dønninger.

00.20 Månen ned. 15 mil

fra Skagen er krydstogtskib

opankret.

03.00 Vagtskifte aflyst,

konen er usikker på egne

navigationsevner, bl.a. kan

vi se et hav af lys.

04.41 Solen står op.

05.35 Ankomst Skagen,

logvisning 104 mil.

Søen blev roligere, da vi kom

i læ af Grenen, solopgangen

var smuk, blot var det hele

skæmmet af en masse ankerliggende

tankskibe udenfor

Skagen (det var bl.a. disses

ankerlys, der forvirrede konen).

Hvorfor mon de ligger

der? Det glemte vi at spørge

om. Efter en opmærksomhedskrævende

og anstrengende

tur gjorde et varmt bad, en

kold øl og noget mad i en

fredfyldt havn godt. Endnu

engang havde vi haft en god

oplevelse med vores båd. De

blide ture er gode, men det er

de hårde ture, som vi husker

og gerne fortæller om gerne

i timevis.

Nr. 3 August 2006 7


Efterretninger for tursejlere §

Bundrekord i redning

og omkomne til søs

Danskerne er blevet bedre til

at passe på sig selv til søs, så

Søværnet og Flyvevåbnet slipper

for at rykke ud til så mange

dramatiske redningsaktioner.

Med blot otte omkomne første

halve år af 2006, ligger

tabstallet på et historisk lavt

niveau, fremgår det af en status

fra Søværnets Operative

Kommando (SOK).

Gennem de seneste 10 år er

der sket et næsten konstant

fald, og i fjor rykkede Søredningstjenesten

ud det færrest

antal gange siden 1996, viser

årsrapporten fra SOK. I alt

rykkede tjenesten ud 365 gange,

og det var et fald på 15

procent i forhold til 2004,

hvor der var 430 udrykninger.

For 10 år siden var der 581

udrykninger, og i det perspektiv

er antallet faldet med mere

end 35 pct.

Også antallet af omkomne

til søs er faldet. I fjor døde

24 til søs, og det var seks

færre end året før. I de seneste

10 år var det kun i 2000,

der omkom færre. Dengang

omkom 21 mennesker i ulykker

til søs.

I Sverige viser en opgørelse,

at antallet af drukneulykker

stiger. I alt 31 personer har

mistet livet på vandet i år.

Alene i juni druknede 19 personer

mod 11 samme måned

i fjor. Stigningen af drukneulykker

ser ud til at have

fortsat i juli.

Travl forsommer. Selv om der

har været nedgang i redningsaktioner,

har SOK haft en

travl forsommer.

Sov fra redningsaktion. Årsag

til en unødvendig redningsaktion

var to mænd på 23 og

25 år. De var sejlet ud fra

Karrebæksminde i en jolle og

løb på grund. Over mobiltelefonen

fortalte de den enes

kæreste, at de ville hoppe i

vandet og skubbe båden fri. I

stedet lagde de sig til at sove i

båden. Da kvinden tre timer

senere ikke havde hørt fra sin

8 Tursejleren 0306

kæreste, slog hun alarm, og

en eftersøgning blev iværksat.

Ved 4-tiden om morgen

blev mændene fundet sovende

i deres båd. Politiets jurister

undersøger nu, om det skal

ende med en regning til de to

søvnige sejlere.

Kvinde dræbt i speedbåd. En

hyggetur på Silkeborgsøerne

endte tragisk, da en motorbåd

løb mod et træ, der læner ud

over Borresø. En 29-årig kvin-

de, der sad i stævnen, blev

dræbt på stedet, mens en

mandlig passager blev slået be-

vidstløs.

Reddet fra kæntret robåd. En

tur på Isefjorden i robåd endte

for to københavnere på henholdsvis

40 og 46 år med en

helikopterredning. Den sammenklappelige

robåd kæntrede

af ukendte årsager. Fornuftigt

nok var de to mænd

iført redningsveste, og de blev

observeret som to orange pletter

ude på fjorden fra land ved

Over Dråby Strand. Efter en

time i vandet blev de samlet

op af en redningshelikopter

– afkræftede men i live.

Spritsejler faldt i søvn på Øresund.

En søndag eftermiddag

fik politiet i Helsingør en op-

ringning fra en svensk lystsejler,

som berettede, at en

motorbåd i længere tid havde

sejlet rundt og rundt i den

nordlige del af Øresund.

Anmelderen havde en mistanke

om, at bådens fører

enten var beruset eller faldet

i søvn. SOK alarmerede den

svenske kystvagt, som sejlede

ud til båden og indfangede

den. Det viste sig, at bådens

fører stærkt beruset var faldet

i søvn over bådens rat.

Kystvagten bugserede motorbåden

til Gilleleje, hvor et

pust i alkometeret afslørede

en promille på 2,5, hvorefter

der blev taget blodprøve. Fra

1. juli er de nye regler om

spritsejlads trådt i kraft, så de

nu ligger på linie med reglerne

for spirituskørsel.

Forgiftet sejler reddet. En 72årig

mand fra Hillerød blev

reddet i land fra sin motorbåd

af en helikopter. En udstødningsslange

var gået løs, hvorefter

der bredte sig kulilte i

båden. Manden var delvis

bevidstløs, da han blev reddet

i land med helikopter.

Aftenkaffen satte båden i

brand. To mænd havde ankret

op ved den lille ubeboede

ø Hjelm ud for Djursland.

Da aftenkaffen skulle brygges,

eksploderede gasflasken

og satte ild i båden. Mændene

slap uskadt fra braget

og kunne vade i land på øen.

Til alt held var der her et par

personer på dyretælling, og de

kunne fragte de uheldige lystsejlere

ind til Ebeltoft, mens

sejlbåden udbrændte og sank.

Reddet fra brændende båd. I

en 42 fods motorbåd udbrød

der pludselig i brand i motorrummet,

mens båden lå ud for

Ålsgårde. Den 38-årige om-

bordværende, en svensker, forsøgte

at komme ned i kabinen

efter en pulverslukker men

måtte opgive på grund af røg.

Han så derfor ingen anden

mulighed end at hoppe i sin

slæbejolle. En beboer i byen

så branden og slog alarm.

Manden blev hentet af redningshelikopter

og fløjet på

hospitalet. Den brændende

båd blev bugseret mod land

men eksploderede pludseligt.

Mystik om grundstødt båd.

En 42 fods lettisk motorbåd

hamrede en søndag pludselig

op på stranden mellem Dronningmølle

og Hornbæk uden

fører om bord. Båden havde,

sammen med en anden

motorbåd, været undervejs

fra Norge, hvor de havde fi-

sket, til Letland bemandet

med folk, som lever af at

sejle for velstående bådejere.

De to både havde fulgtes ad

fra Aalborg, hvor de havde

været inde for at tanke op,

og var på vej mod Falsterbokanalen,

da de mistede kontakten

med hinanden. En stor

eftersøgning blev sat i gang.

Det eneste man fandt var et

bjærgemærs og en ryghynde

fra den grundstødte båd. Af

den 52-årige fører og tidligere

OL-sejler var der ingen spor,

og han formodes druknet.

Fartbøder til søs

Sejlende fartsyndere i Københavns

Havn skal passe på

ifølge Berlingske Tidende. For

høj hastighed var årsag til, at

to kajakroere blev sejlet om-

kuld i havnen. Derfor vil politiets

havnepatrulje nu til at

benytte laserudstyr til at afsløre

fartsyndere på vandet. Men

politiet skal dog fortsat ud

og låne både for at indhente

fartsynderne.


Politiet tjekkede

speedbådsbeviser

To timers søpatrulje mandag

eftermiddag den 4. juli på

Kalundborg Fjord afslørede

mangel på relevante førerbeviser

til søs. Patruljen bestod af

betjente i gule heldragter om

bord i en af brandvæsenets

gummibåde. Betjentene tjekkede

25 speedbåde. Førerne af

de fem af dem sejlede uden det

obligatoriske speedbådscertifikat,

og de står nu til bøder.

–De blev overraskede ude på

fjorden, men tog pænt imod

os, siger den vagthavende hos

politiet i Kalundborg til Frederiksborg

Amts Avis.

Leder efter kemiske

våben i Østersøen

Store mængder kemiske

våben blev dumpet i farvandet

omkring Bornholm under og

efter 2. Verdenskrig. Mindst

30.000 tons er med sikkerhed

smidt i havet omkring øen og

har medført mange gener for

bl.a. fiskerne. Men nu gøres

der noget ved det, skriver Frederiksborg

Amts Avis 10. juli.

En ekspedition bestående

af russiske og belgiske eksperter

er begyndt at lede efter

de dumpede kemiske våben

fra skibet »Shelf«, der ejes

af det Russiske Videnskabernes

Akademi. Ekspeditionen

finansieres af penge fra EU.

Ud over at kortlægge våbnene

er det også opgaven at undersøge,

hvordan våbnene »opfører«

sig nu, og hvilke trusler,

de udgør for omgivelserne.

Lystsejlere sættes ind

som havmiljøvogtere

SOK har i foråret søsat en stor-

stilet kampagne for at få fritidssejlere

op på dupperne,

når det gælder bekæmpelse

af forurening af havmiljøet.

Kampagnen har fra starten

været en succes, som bakkes

op af alle officielle institutioner

med tilknytning til

søen og sejlerorganisationer.

Også DT er gået aktivt ind

i bekæmpelsen og anbefaler

alle sine medlemmer at mel-

de sig som »Havmiljøvogtere«.

Det menes at op mod

3.000 fritidssejlere, allerede

nu har meldt sig under en

særlig vimpel. Den kan placeres

synligt, så det signalerer

til potentielle miljøsyndere, at

der holdes øje med dem.

Der skal ganske særligt

sættes ind mod oliesvineri på

havet, og det bliver meget nem-

mere, nu hvor SOK har fået

tusinder af spejdende øjne i

alle de danske farvande. Hvis

du er interesseret i at være

med kan du kontakte SOK

og få tilsendt et »Havmiljøvogtersæt«.

Det indeholder

bl.a.: »Meldeskema« med vej-

ledning og en særlig miljøstander

(www.forsvaret.dk).

Fældet af video-ptagelse. En

godt to år gammel videoptagelse,

fra et svensk overvågningsfly,

viser en 18 kilometer

lang oliestribe i Kattegat, der

leder direkte hen til et estisk

skib fra rederiet Siland Ltd.

Københavns Byret idømte

2. juni rederiet en bøde på

beskedne 32.200 kroner. Det

er det sidste oliesvin, der slipper

så billigt, fordi bødestørrelsen

for den slags nu er sat

op til 150.000 - 250.000 kr.

Det er usædvanligt i dansk

sammenhæng, at en videoop-


tagelse er det fældende bevis i

en miljøsag. Hidtil har myndighederne

skullet bevise teknisk,

at olien i vandet stammer

fra tankene på det mistænkte

skib. Og da olie ikke skal

være ret længe i vand, før det

er forvitret til ukendelighed,

er mange oliesyndere sluppet

med skrækken. Derfor bliver

dommen modtaget med åbne

arme hos SOK, skriver Ritzau

den 22. juni.

Lovligt at køb

både med tysk moms

Skatterådet har afgjort 11

sager om danskeres køb af

campingvogne i Tyskland med

den lavere moms til købernes

fordel. Afgørelsen får også

betydning for de mennesker,

som vælger at købe deres

hårde hvidevarer, møbler – og

både syd for grænsen. Der er

dog visse regler, der skal overholdes

før købet er lovligt:

Bl.a. skal handelen ske gennem

en tysk samarbejdspartnerm,

som gerne må være 100

pct. dansk ejet. De nærmere

regler kan rekvireres gennem

Skat, hvor man kan kontakte

kontorchef Carsten Vesterø

Jensen på tlf. 72 37 14 35.

Den tyske moms er i øjeblikket

på 16 pct, men den stiger

til 19 pct. fra årsskiftet.

Haneme-galeme på finske sømærke

Øjnene blev spærret op en

ekstra gang, da Tursejlerens

udsendte så dette sømærke i

Finland på en stengrund. Det

er jo ikke nævnt i de intern-

tionale søvejsregler, så derfor

ved jeg ikke, om hanen galer

for at advare mod grunden

eller for at markere, at man

er løbet på den.


1832_Søfi_TurSejleren_Ann_4x50.indd 1 06/04/06 9:04:29

Nr. 3 August 2006 9


T u r s e j l a d s :

-Vi er »bidt« af skærgården

-At vores sommerture

går til den svenske

skærgård er vist ingen

hemmelighed. Vi holder

af den anderledes natur,

de rene klipper og de

lyse aftener, siger Aase

Køhler Jarvig. 25 gange

har ægteparret besøgt

skærgården. De har dog

også forsøgt sig i den

norske, men det satte

tolderne en effektiv

stopper for.

Af Aase Køhler Jarvig

Et år havde vi besluttet, at nu

skulle vi udforske det Norske

Sørland. Vi sejlede op langs

Sveriges kyst og ud til Væderøerne.

Det var utroligt smukt

vejr, næsten ingen vind, så vi

sejlede direkte over Skagerrak

i havblik.

At ligge helt der ude og ikke

kunne se land var dejligt. Ha-

vet var glat som et stuegulv.

Men vi kunne mærke dønningerne

- de var lange. Det

var som at sejle op og ned ad

bakke.

Vi ankom til Kragerø og fik

fortøjet ved en kaj lige ud

for supermarkedet. Vi gik tur

i den smukke by, og slutte-

10 Tursejleren 0306

de med at handle - så ned i

båden. Inden vi sejlede videre

skulle vi lige se på søkort og

en bog om gode ankerpladser

(naturhavne). Så stod der et

par pæne herre i fine uniformer

på kajen - om de måtte

komme om bord? Selvfølgelig

måtte de det. Det blev en

barsk oplevelse.

I Norge må man ikke have

ret meget øl, vin og spiritus

om bord købt i Danmark.

Mændene lænsede alt, hvad

vi havde - og så skulle vi også

betale en bøde på 2.000 kr. Af

vin må man have 1,5 liter, og

jeg havde fire kartoner med

hver tre liter og så alle Lars øl.

Det var ikke mange øl, der

blev tilbage i båden. Pengene

fik de i danske kroner, så der

blev da lidt til deres kaffekasse.

De kendte ikke kursen.

Jeg klagede senere til det nor-

ske toldvæsen, men de beklagede

og sagde, at jeg var da

hjertelig velkommen i Norge -

som lovlydig borger. Og jeg (vi)

som aldrig har smuglet, ikke

engang ved den tyske græn-

se, følte os som et par forbrydere.

Det var vores start i det

Norske, som man nok kan

regne ud, var stemningen helt

i bund.

Men vi skulle jo videre, og

uanset toldere, så er det et

meget smukt område. Man

sejler mellem høje bevoksede

fjelde, små render og nogle

fine naturhavne. Ulempen er,

at vi ind i mellem skal ud i

det åbne Skagerrak. Vi var

heldige, for det var godt vejr.

Men jeg havde ikke syntes om

det i alt for meget blæsevejr.

Makreller for alle pengene

De norske søkort skal man lige

vænne sig til. Hver en sten er

afmærket, selv om der er 20

meter vand over. Så det skal

man. Når vi skulle ud på åbent

vand, blev fiskesnøren kastet

ud, for sommeren i skærgården

er tid for makreller.

Vi røg ind i en stor stime.

Vi havde fem-seks stykker på

af gangen, så vi måtte stoppe

fiskeriet. Det er begrænset,

hvor mange vi kunne spise. Vi

grillede makrel på hundrede

måder. En dag var der atter

rigtigt mange makreller. Men

nu havde tolderne taget vores

penge, så vi ikke kunne købe

mad, så måtte vi tage deres

fisk, ræsonnerede vi. Indrømmet

- makrel er en dejlig spise,

men efter en hel uge, smager

det godt med en bøf.

Det næste nordmændene

drillede med var, da vi havde

sat kursen mod Frederiksstad.

Det er en smuk tur, hvor man

sejler i en lang sejlrende ind

til byen. Den ligger på begge

Aase og hendes mand

Lars griller næsten hver

eneste dag under sommerturen

i den vestsvenske

skærgård. Her i gode

venners lag.

sider af elven, og her kan man

normalt sejle videre mod Sverige.

Men da vi nåede byen,

stod der på et skilt, at broen

var under reparation indtil 1.

september. Det blev til ca. 20

sømil tilbage. Lidt surt men nu

fandt vi en ny smuk rute og en

fin ankerplads, for der var for

langt til at vi kunne nå Frederiksstad

igen den samme dag.

Griller hver dag i land

Dette skete i 1999, og vi har

ikke vovet os ind i det norske

igen, for vi holder os til den

Svenske kyst. Vi fortsætter

med at grille næsten hver dag.

Det skal være meget dårligt

vejr for, at grillen ikke bliver

tændt.

Vi fisker stadig. Så snart vi

er ude på de lidt åbne stregninger,

sætter vi snøren i van-

de med flere kroge for at

fange makrel. Med vores nye

Cobb-grill er der kommet nye

varianter af fisken. Nu kan vi

også røge makrellerne. Med

lidt røræg er nyrøget makrel

bare guf.

Ligger vi ved en klippe, der

ikke egner sig til grill, pakker

vi gerne gummibåden og

sejler hen, hvor der er egnet.

I fjor var der således en dejlig

sandstrand 100 meter fra

båden. Gummiknallerten blev

pakket med bord, stole og


madkurv, grill og drikkevarer.

Selvfølgelig går vi også i havn,

når vi skal handle og have

tanket vand. Området vi sejler

i og holder af, skulle være det

mest solrige i Norden.

Jeg har før læst beretninger

fra skærgården, hvor folk sejler

fra havn til havn. Det gør

vi ikke. Vi finder naturhavne

og ankerpladser, og vi følger

meget med i vejrmeldingerne.

Dem sender svenskerne to gan-

ge i døgnet over VHF, og de er

ret gode. Vores ankerpladser

bliver så bestemt efter vejret,

og der er altid en læ plads at

finde. En gang lå vi ved en høj

ø godt forankret, for der var

meldt om ret hård vind op

til kulingstyrke. Vores erfaring

med havne er ikke god, for det

vælter ind med både i dårligt

vejr, så man ligger 8-10 både

uden på hinanden i flere rækker.

Når så vinden kommer,

kører hele rækken og støder

sammen med dem foran. Så

vi blev på vores ankerplads

og lagde et ekstra anker ud

op mod vinden. Om aftenen

kunne vi så sidde og se ind til

havnen. Næste dag kunne vi

høre i radioen, at der havde

været redningsaktion i selve

havnen. Vi havde ligget fint

bare 200 meter derfra omrin-

get af nysgerrige sæler.

En anden oplevelse havde

vi ved Ydre-Tistlarne. Vi var

tre gummibåde, der sejlede på

en aftentur ud mellem de små

skær for at se på sæler. Vi

stoppede motorerne, og her

var helt stille. Så kom der små

nysgerrige hoveder op helt tæt

på os. Der var nok halvtreds

sæler, som svømmede rundt

om os. De var lidt sky men

også meget nysgerrige. Normalt

har vi fotoapparater med,

men denne gang var der ingen

af os, der havde husket det.

Med årene er vi blevet rig-

KEND DINE RETTIGHEDER EFTER KØBELOVEN

Loven gælder selvfølgelig også

for søsportsbranchen, siger

advokat Per Frydenheim Møller.

Han fortæller her om dine rettigheder

i forhold til den.

Købeloven og reglerne om

beskyttelse af forbrugere har

efterhånden mange år på

bagen. Køb foretages af os

alle sammen hver eneste dag.

Alligevel forbryder forretninger

sig ofte, og måske også af

uvidenhed, mod reglerne.

Nedenfor omtales derfor

kort de vigtigste regler for

køb internt i Danmark, hvor

sælger er erhvervsdrivende og

køber en forbruger. Om købet

vedrører en fender, en jolle

eller en skonnert, spiller ingen

rolle – købeloven gælder. Alle

køb er bindende og regler

om fortrydelsesret er op til

den enkelte forretning. Det

står derfor en forretning frit

for, om den vil beregne sig

en dekort på f.eks. 10% ved

returnering af varer.

Medmindre andet er aftalt

skal det købte være fri for

mangler. Jurister vil her skel-

ne mellem mangler og fejl.

Køber man en gammel fis-

kerskude med henblik på re-

staurering, har den sikkert

mange fejl – den har derimod

ingen mangler. Har man købt

en blå båd og får leveret en

rød – så har den vel efter

gængs sprog ingen fejl; Den

fejlagtige farve udgør imidlertid

en mangel.

Mangler

Om en genstand lider af en

mangel afgøres udfra, om

den er af en ringere beskaffenhed

eller brugbarhed end

aftalt. Genstanden skal svare

til den betegnelse, den er

solgt under, og den skal være

egnet til det, den er beregnet

til. Hvis køberen udtrykke-

ligt har efterspurgt en bestemt

anvendelse, skal genstanden

være egnet hertil.

Endeligt skal genstanden

skal have den holdbarhed

som køberen med rimelighed

kan forvente.

Reklamation

Har man ikke reklameret over

en mangel inden 2 år, kan

man ikke senere gøre den gældende,

medmindre sælgeren

har givet en længere garanti.

Hvis genstanden lider af en

mangel, skal man imidlertid

også reklamere inden rimelig

tid, efter at man har opdaget

mangelen. Gør man ikke det,

kan man også af den grund

miste sin ret.

Opdages en mangel inden

6 måneder efter leveringen, er

formodningen, at den har været

til stede ved leveringen.

Forretningen skal herefter

som udgangspunkt bevise, at

manglen er tilføjet genstanden

efterfølgende.

Reklamerer man efter de

6 måneder, har man selv bevisbyrden

for, at manglen er

oprindelig. Det vil evt. kunne

bevises ved at lade en fagmand

udtale sig om genstanden

og manglen.

Mangelsbeføjelser

Køberen har, som udgangspunkt,

valget mellem 1. At få

manglen afhjulpet, 2. At få en

anden genstand, 3. Et passende

afslag i købesummen, eller

hvis manglen er væsentlig. 4.

Ophævet købet.

Tilbyder sælgeren afhjælpning

eller omlevering, kan

køberen ikke få afslag i købesummen

eller ophæve købet.

Hvis reparation ikke kan

lade sig gøre, og en tilsvarende

genstand ikke kan skaffes, må

køberen lade sig nøje med et

afslag – eller hvis manglen er

væsentlig, at hæve købet.

Virker dit ny indkøbte navigationsanlæg

ikke, skal du

derfor ikke acceptere, at forretningen

sender det til reparation.

Du har krav på at få et

tig gode til at variere vores

grillmad. Men en ret vi laver

meget er med kartofler: En

stanniolbakke, lidt flydende

margarine, kartofler gulerod

og løg i tern. Alle grøntsager

kan bruges. Så drysses der salt

og peber og andre krydderier

over, alt efter smag, dette kan

varieres uendeligt, låg på og

op på grillen, når grillen er

klar til kødet er kartoffelretten

færdig.

Vi har nu sejlet i skærgården

i snart 25 år, vi foretrækker

den vestlige skærgård, for

her er rene klipper og ingen

myg.

nyt fra hylden. Sælgeren skal

afhjælpe eller omlevere inden

for rimelig tid og uden udgift

for køberen. Et mindre besvær

skal dog accepteres. Forretningen

kan derfor ikke kræve, at

du selv betaler for returforsendelsen,

men kan nok kræve,

at du selv indfinder dig på

posthuset.

Garantier

Som anført skal genstande

have den holdbarhed, som en

køber med rimelig kan forvente.

Mangelsbeføjelserne ophører

imidlertid efter 2 år.

At både forventes at holde

mere end 2 år er uden betydning.

Køber man derfor større

og varige forbrugsgoder, skal

man betinge sig en garanti for

en længere periode.

Men læs garantibestemmel-

serne nøje, for købeloven gælder

ved siden af garantien i de

første 2 år. Lad dig derfor ikke

besnære af, at forretningen

yder »garanti«; for ofte krænker

det en eller flere af købers

rettigheder efter købeloven. En

garanti som afkræver køber en

»selvrisiko« på kr. 500 for hver

mangel er f.eks. i strid med kø-

beloven.

Nr. 3 August 2006 11


Forsikringsråd

GØR LIVET SVÆRT FOR TYVENE

Du kan selv gøre det svært for tyvene at stjæle din båd og

udstyr, hvis du følger nogle enkle forholdsregler, fortæller Martin

Baungaard-Jensen fra DT’s forsikringspartner - Trekroner. Han giver

her råd og vejledning i, hvordan du holder tyvene væk og sparer

dig selv for ærgrelser.

Sejlersæsonen er i fuld gang,

og de danske havne summer

af liv og aktivitet. Karakteristisk

er den evige klapren når

faldene slår mod masten, den

lystigt snak på broerne samt

en venlig, hjælpsom og imødekommende

stemning.

Desværre ånder alt ikke fred

og ro. I takt med et stadig voksende

bådmarked, mere luk-

suriøse og dyrere både spækket

med udstyr, er risikoen

for tyveri fra eller af din båd

tiltaget markant. Dette skal

ses i sammenhæng med, at vi

i takt med denne udvikling,

desværre, ikke er blevet bedre

til at beskytte vores bedste

fritidsinteresser.

Vi kender alle påstanden

om, at hvis en tyv vil ha’

din båd skal han nok få den

– men det berettiger os ikke

til, i mange tilfælde, nærmest

at undlade sikringsforanstaltninger.

Se på din egen båd med tyvens

øjne; er den indbydende

og let tilgængelig eller har du

virkelig har gjort en forebyggende

indsats mod tyveri? Her

er et par gode og enkle råd til,

hvordan du gør din båd lidt

mere sikker, hvad enten den

ligger i havn eller på trailer

hjemme i haven.

Udstyret

Sørg altid for, at kompas, ek-

kolod, VHF eller lignende

Få tjekliste over bådens klargøring

At være bådejer er en evig pro-

ces af vask, polering, olieskift

og investering i nyt tilbehør.

Alt skal tjekkes, inden sæsonen

begynder, andre ting igen

12 Tursejleren 0306

elektronisk udstyr, der blot

er monteret i en holder med

fingerskruer, afmonteres og

fjernes fra båden. Forsikringen

dækker ikke, såfremt

sådan udstyr kan fjernes

uden brug af værktøj eller

vold.

Fjernes udstyret

ikke fra båden, er

det en betingelse

for dækning, at

dette er fastmonteret,

altså indbygget,

skruet eller

boltet fast. Er det

ikke fastmonteret

skal det opbevares

i aflåst cockpit eller

stuverum for, at du kan

forvente at forsikringen

dækker. Aflåst

presenning er i den

forbindelse at sidestille

med aflåst cockpit.

For øvrigt bådudstyr

gælder ligeledes, at det skal

være fastmonteret eller i aflåst

rum for at sikre dækning.

Båden

Skal ved første øjekast se ud

til, at den er besværlig at stjæle.

Ligger den i havn, bør du

altid låse båden til broen med

solid kæde og hængelås. Brug

gerne rustfri kæde fordi sådan

en er meget svær at klippe

over - selv med en svær boltsaks.

Ligger båden derimod

på trailer, bør du udover kæde

når båden skal i vandet, for

ikke at tale om løbende tjek

af båd samt motor før, under

og efter sejlads. Slutteligt skal

båden på land, og også her, er

og almindelig trailerlås også

sikre traileren med en hjullås.

Bådproducenterne bruger

standardnøgler. Dvs. til et bestemt

fabrikat motor er der

typisk mellem 15 og 20 standard

tændingsnøgler. Disse

kan købes hos enhver forhandler,

hvilket gør livet let

for en tyv. Det er altså en

rigtig god investering at købe

en individuel tænding med

kodet nøgle. Alternativ kan

man købe elektronisk tændingsanlæg

med kode.

der masser af forholdsregler,

der skal tages hensyn til.

Det kan være svært at huske

alle de ting der skal gøres.

Derfor har Trekroner lavet

Motoren

Skal altid være låst eller boltet

til båden. Det er en god ide at

fjerne mindre motorer eller,

som alternativ, bolte dem fast

med låsebolte. En standard mo-

torlås, som kan købes i alle

udstyrsbutikker, forsynet med

en lille billig hængelås, hjælper

stort set ikke. Er du i tvivl om,

hvordan Trekroner dækker dig

og din båd, kan du kontakte

os på kundeinfo@trekroner.dk

eller se betingelserne på www.

trekroner.dk

en tjekliste som kan være en

god hjælp til, at huske alle de

forskellige gøremål.

Tjeklisten kan hentes på

www.trekroner.dk


DVD om tursejlads

til den danske øer

Multikunstneren Achton Friis

besejlede det danske ø-rige

1921-24, og det blev der det

store litterært pragtværk »De

danskes øer« ud af. Her beskrives

132 danske øer, som

de blev oplevet for mere end

80 år siden.

I fjor sejlede et par dygtige

fotografer, fra Chilbal Filmproduktion,

i deres kølvand i

en 28 fods sejlbåd, og det blev

der et pragtværk på DVD ud

af. Målet med deres tur var at

skildre det mangfoldige liv på

de danske småøer og tegne et

spændende øjebliksbillede af

livet på øerne, som det tegner

sig her i det nye årtusinde.

Det er skildret på to DVDér

ud af med til sammen næsten

6,5 timers spilletid. Musikken

er over danske sange samt

smukke nykompositioner af

Finn Poulsen. Bedre turguide

end disse DVDér findes ikke.

Det er en fin balast på årets

tur i de danske farvande. De

kan købes hos boghandlere,

forskellige udstyrsforretninger

eller hos producenten på

www.chilbal.dk

Letvægts sejlersko

De hullede sko kommer fra

Canada og er oprindelig udviklet

til kajak-roere. Men så

fik sejlere, og mange andre,

øje på dem, og det er der gode

grunde til. Holey Soles, som

skoerne hedder, er ultralette,

skridsikre på våde dæk, og

så slæber de ikke sand og

sten med om bord. De beskyt-

Nyt til båden

ter god, og så kan de flyde.

De fås i alle regnbuens farver

og i modeller med eller uden

hælestrop i størrelser 30-46.

Vejl. udsalgspriser er kr. 399

og 349 kroner. Nærmeste for-

handler anvises på www.holeysoles.dk.

Miniantenner til

radio og digital TV

Tyske Mörer Schiffselektronik

har sendt to miniantenner på

markedet til lystfartøjer. Den

første til FM-modtagning er

Mini UKW Seefunkantenne og

den anden er Mini A/S-EMfangsantenne.

Den første har

en grundflade på 10x64 mm

med fem meter kabel og stik.

Den er retningsbestemt med

en vinkel på 18 grader. Den

anden er særlig interessant for

sejlere med TV om bord. Den

modtager nemlig digitale tvsignaler

(DVB-T), som nu indføres

over hele landet for folk

med hus- eller stueantenne.

Det digitale signaler forbedrer

dermed også modtagelses-mulighederne

om bord.

Den har samme grundareal

som radio-antennen og er 255

mm høj. Den første koster

med tysk moms 69,90 og den

anden 79,90 Euro. Der er flere

oplysninger at hente på www.

yachtelektrik.de

Iklæd kølen gummitøj

De fleste har vel oplevet det

– at blive grundejer. Det kan

godt blive dyrt, hvis du løber

på en stengrund. Men der

er nu håb forude. En svensk

patenteret ide går i al sin

enkelthed ud på at lime et

15 cm. tykt gummistykke på

kølens forkant i sejlbåde. Inden

i gummien er der et hulrum,

som fyldes med vand,

når båden søsættes. Ved en

grundstødning bliver vandet

presset ud gennem de små

åbninger i gummien. Derved

optages 30-40 pct. af kræfterne

ved sammenstødet. Det

siges, at svenske forsikringsselskaber

giver rabat på præmien

til både udstyret med

gummistøddæmper. Du kan

læse mere om produktet på

www.svenskakoster.se klik videre

i øverste linie i det understregede

»Kölskyddet passar

til följande båter«.

Renser dieseltanke

og filtre for slam

Algae-X er navnet på et produkt,

som angives at rense så-

vel dieselfiltre som -tanke ef-

fektivt for bundfald, mens

motoren kører. Dieselmotorer

returnerer det brændstof, som

ikke er forbrændt til tanken.

Derfor installeres Algae-X før

det første brændstoffilter.

Apparatet arbejder ud fra

princippet om induktion, som

her opgives til at være en

proces, der kombinerer kinetisk

og magnetisk energi. Det

giver et kraftigt magnetfelt, og

strømmen af brændstof giver

den kinetiske energi. Algae-X

opgives til at være selvrensende

og let at installere, det

har ingen bevægelige dele eller

elektrisk forbindelse og så er

det vedligeholdelsesfrit med

livsvarig garanti. Se mere på

www.algae-x.net.

Få videobillede

af bådens bund

Med et Scubar undervandskamera

kan du stå tørskoet på

land eller på båden og undersøge

din bådbund minutiøst.

Du kan også kontrollere mast

og salingshorn eller forsyne

Scubar med en magnet, så

du kan samle tabte metalting

og fra bunden af havnen.

Det specielle kamerasystem

har automatisk LED lys, 4,5

m. forlængerstang og flatscren

TFT farvemonitor. Som

ekstraudstyr kan du bl.a. få

en forlængerstang på 10 m.

Prisen for det er fra 22.000

kr. Det er meget at investere

for en enkelt bådejer. Men

man jo gøre som i Rungsted,

hvor havnen har anskaffet sig

Scubar systemet. Det udlånes

gratis til havnens brugere.

Nærmere oplysninger hos importøren

www.gomarine.dk.

Et øje i det

høje passer

på båden

Guard System

har søsat et nyt

satellit produkt

FleetGuard. Med

det kan bådejeren

selv følge båden via

internettet og tillige få

sms-alarmer, hvis der sker

noget med båden. Systemet

består af en lille boks, som

indeholder en GPS-modtager.

Den giver positionen, og en

mobilsender sender den via

GPRS. Ejeren får et login og

kan gennem Guard Systems

webløsning følge båden på

internettet. Båden kan følges

»live«, og en tidligere sejlrute

kan vises, fordi man kan lave

en sporlog, som viser hvordan

båden har sejlet. Desuden

kan systemet kobles til bådens

øvrige anlæg og give data som

fx vindretning og –styrke, fart

o.s.v. Endelig kan det vise en

række alarmfunktioner. Man

kan fx lægge en »parkeringszone«

på 15 meter omkring bå-

den. Så varsler det via sms,

når båden bevæger sig uden

for denne zone. Endelig kan

det også kobles til lænsepumpe

og andre alarmer. Du kan

se FleetGuard demonstreret

på www.guardsystems.dk

Guard System

har et tilbud på et

andet sporingssystem

til DT’s medlemmer.

Se under »Medlemsservice«

Smart fritidsovn

Friskbagt morgenbrød om

bord, det er hvad du kan få

med Watskis nye type fritidsovn

beregnet til bl.a. bådbrug.

Ovnen virker ved, at den sættes

på et blus. Den leveres i

en pæn papæske med svensk,

engelsk og tysk tekst. Prisen

er 399 kr., og den kan købes

i de forretninger, der forhandler

Watskis produkter. Dem

kan du bl.a. finde på www.

watski.dk

Nr. 3 August 2006 13


S ø m a n d s k a b

Sådan slæber du anden båd

På et eller andet tidspunkt i dit sejlerliv kommer du ud for at skulle slæbe

eller blive slæbt. Uanset vejrforholdene kræver det grundlæggende sømandskab

at gennemføre en slæbning - herunder at begge parter har forberedt sig.

Af Kjeld Søderlund

Ved bugsering forstås normalt

den ydelse en dertil indrettet

bugserbåd yder skibe under

disses manøvre i havn eller

ved forhaling over relativt kor-

te distancer. Er der tale om

større distancer, fart over åbent

vand eller indbyrdes assistance

mellem skibe, hedder

det slæbning.

Der kan ikke gives nogle en-

tydige regler for, hvorledes

man bugserer eller slæber. Det

afhænger af fartøjernes type,

deres størrelse, det slæbte

skibs tilstand, slæbningens varighed,

eventuelt nødtilstandens

art, vejret og den sejlrute,

der vælges.

Slæbetrosse

Den bedste slæbetrosse til an-

vendelse i mindre fartøjer er af

nylon, fordi den er både stærk

og fjedrene nok til at absorbere

pludselige ryk. Dobbelt

flettet tovværk er at foretrække

frem for slået, som ved brud

på farlig vis kan slå tilbage.

Etablering af slæb

Hvis man bliver anmodet om

slæbeassistance, bør man hur-

tigt overveje om ens fartøj, be-

sætning og motor er i stand

14 Tursejleren 0306

til at udføre opgaven. Er der

dybt nok rundt om havaristen?

Har jeg tilstrækkelig mo-

torkraft til at slæbe et fartøj af

havaristens størrelse? Har jeg

brændstof nok til at nå havn?

Ens første pligt er at sikre

besætningen. Selv om man ikke

er i stand til at tage havaristen

på slæb, hjælper man

ved at blive på stedet til mere

hjælp når frem eller at tage

besætningen fra borde, hvis

man bliver anmodet om det.

Inden slæbetrossen føres over,

lægges en plan, og god

kommunikation mellem fartøjerne

aftales med VHF, håndsignaler

eller mobiltelefon. Det

er normalt altid den slæbende

båd, der sender slæbetrossen

over og dirigerer slæbningen

under hensyntagen til havaristens

oplysninger om sikker

slæbefart, dybgående o.s.v.

Slæbningen af en deplacementsbåd

i åben sø give kraftig

påvirkning af dæksklamperne.

Prøv at fordele trækket ved at

rigge hanefødder til (se tegning

nr. 1). Ankerspil, samsonpost,

mast der ikke står på dækket

og spil er de stærkeste punkter

om bord. Det slæbende fartøj

styrer bedre, når hanefoden er

anbragt på forsejlspillene end

på klamper agter.

Når det blæser, kan det være

vanskeligt at kaste slæbetrossen

over. Sæt da en kasteline

på og hiv den over, eller

lad havaristen hive en kaste-

line over, som slæbetrossen

derefter fastgøre ved og hales

hjem til havaristen.

Slæbningens udførelse

Når slæbetrossen er fastgjort,

sejles langsomt frem, og slæ-

be længden afpasses således,

at begge fartøjer samtidig be-

HVAD GØR MAN, NÅR DER IKKE ER EN VIND DER RØRER SIG

OG ALLE VENNERNE VENTER PÅ HAVNECAFÉEN?

ç

FIND SVARET PÅ WWW.GOMARINE.DK ELLER NEDERST I ANNONCEN

SVAR: MAN TRYKKER BARE PÅ KNAPPEN OG SEJLER I HAVN!

Forkert

Forkert

SIGNALER VED SLÆB

✶ Lad gå: Svingning med

armene over hovedet

✶ Stop: Oprakt knyttet hånd

✶ Gå an eller øg farten:

Roterende bevægelse

med en oprakt hånd

✶ Nedsæt farten: Armene

ud til siden bevæges med

håndfladen nedefter eller

en hånd med håndfladen

nedefter, der bevæges

lodret op og ned

finder sig på en bølgetop eller

i en bølgedal, fordi vandets

hastighed på de forskellige

punkter af søerne i modsat fald

kan medføre store og stadig varierende,

rykvis påvirkninger

på slæbe- og fastgøringsste-

der. Afstanden mellem fartøjerne

bør være mindst to bølgelængder

(se tegning nr. 2).

Det vil altid ved længere

slæbning være klogt at dublere

slæberen, fordi der så stadig

er en forbindelse, hvis den ene

Rigtig

WWW.GOMARINE.DK

KVALITET TIL SØS


å é

trosse sprænges. Bliver vejret

meget hårdt, gøres slæbet så

langt som muligt, og en vægt

kan affires til midt på slæbet

for at give større elasticitet.

En tommelfingerregel for,

hvor hurtigt man kan slæbe,

er 3⁄4 af skrogets teoretiske

maksimumfart. Når man i

hårdt vejr er kommet op på

en passende slæbefart, kan

det være en ide at sætte et

varp, eventuelt et drivanker

fra havaristen, for at bremse

farten ved surfing ned ad en

bølge således, at havaristen

ikke så let kommer ud af

kontrol. Gør den det, kan den

løbe op i slæbefartøjet eller

skære ud til siden og give

Spørg

motordoktoren

Jeg har købt en båd brugt i

år og har ingen erfaring med

motoren - en Volvo Penta MD

11 D. Når jeg skal koldstarte

den, skal den have fuld gas.

Samtidig kører starteren længe,

før motoren endelig starter.

Når motoren er varm, starter

den øjeblikkeligt uden brug af

gashåndtag. Er det normalt, el-

et utilsigtet ryk i trosse eller

slæbefartøj. Det bør, hvis der

ikke er rorskade, altid være en

til at styre havaristen. En kniv

eller økse bør også altid være

ved hånden, såfremt det skulle

blive nødvendigt at kappe

slæbetrossen.

I mørke føres lanterner efter

søvejsreglerne, og i befærdet

farvand er det godt at belyse

havaristen fra slæberen, så andre

skibe kan se, at der foretages

slæbning.

Gå i havn

Så snart man kommer i roligt

farvand, og i god tid inden man

går i havn, kortes slæbetrossen

op for at få bedre kontrol

ler tyder det på problemer, spør-

ger Ole Lönqvist, Svendborg.

SVAR: Jeg har ikke den store

erfaring med den slags motor.

Men uanset hvad, så tyder

forklaringen på, at koldstartsanordningen

simpelthen ikke

fungerer/ikke bruges. Mit råd

er: Læs instruktionsbogen. Lø-

ser det ikke problemet – kontakt

en reparatør. Der er flere

at vælge imellem på din egn.

over slæbet. Men husk, gå

meget langsomt ned i fart, der

er opskud i havaristen.

Går man ind i snævert farvand

eller havn, skal slæberen

holde godt klar af sømærker

og bøjer for at være sikker

på, at havaristen også kan gå

klar.

Slæbe langskibs

Er havnen vanskelig at besejle,

er det at foretrække at tage

havaristen på siden. Er fartøjerne

lige store, fortøjes den

slæbende båd på agterste del

af havaristen (se tegning nr.

3), idet man sikrer sig, hvis

begge er sejlbåde, at masterne

og salingerne er forskudt

Jeg har købt en Najad 360

med en Volvo Penta MD22.

Jeg har hørt, at der skulle være

problemer med den model

f.s.v. angår tandrem. Rygterne

går på, at de skal skiftes hvert

3. år. Kan det mon passe?

Har du nogle erfaringer med

denne model?

SVAR: Enhver motorfabrikant

specificerer en levetid på tand-

remmen. I de fleste tilfælde bå-

HVAD GØR MAN, NÅR LANDSTIKKET STREJKER

PÅ GRUND AF OVERRARBEJDE?

FIND SVARET PÅ WWW.GOMARINE.DK ELLER NEDERST I ANNONCEN

for hinanden. Denne placering

giver det slæbende fartøj

bedre skrue og rorvirkning.

Med masser af fendere ude

kommer slæberen op agter fra

og hiver trosser og spring over

til havaristen. Agterspringet

tager den største belastning

under slæbet fremover, mens

forspringet er mest belastet un-

der bak.

Skamfiling

Det er vigtigt, især i hårdt

vejr, at beskytte slæbetrossen

mod skamfiling. Det kan gøres

med klude på udsatte steder

eller blot ved at slå fedtstof,

margarine eller smør ned

i klyds eller kæber.

de en tidsramme og en driftstid

for skift, og det gælder

også år eller x antal driftstimer

(som jeg ikke kan huske,

men det er mange). Under alle

omstændigheder kan jeg kraftigt

anbefale at instruktionsbogens

anvisninger følges. Og

så vil jeg i øvrigt henvise til en

aut. Volvo-reparatør, hvis der

er tvivl – for det har nemlig

også noget med tandhjulenes

tilstand at gøre.

WWW.GOMARINE.DK

KVALITET TIL SØS

SVAR: MAN HÆVER DEN MANGLENDE STRØM I BATTERIBANKEN OG OPLADER AUTOMATISK, NÅR DER ER STRØM I OVERSKUD FRA LAND!

Nr. 3 August 2006 15


Alt godt fra de 1.000 søers land

Finland er storproducent af

gode, velbyggede lystbåde

for en hver smag – og pengepung.

Hvert andet år præsenterer

den finske bådindustri

sin formåen for den internationale

bådpresse. Tursejleren

har deltaget i årets præsentation.

Den foregår over fem

dage, hvor de tre af dagene

er afsat til prøvesejlads af de

forskellige både i skærgården

under syv gange dagligt skift

på ruterne. Redaktionen har

været bag rattet af en lille

snes motorbåde. Fælles for

dem var, at det alle er meget

Targa skabte livsstil til søs

For godt 20 år siden viste Botnia

Marin søvejen for et helt

nyt bådkoncept til lystsejlads

– Targa. Det er hurtige, robuste

og sødygtige både, som

er sikre at færdes på og som

bjærger sig fint i al slags vejr.

Den første Targa var på 25

fod, og den 3. generation af

den er nu opdateret, så den

med god ret kan betegnes,

som en helt ny model. Med

årets anden nyhed fra Botnia,

flagskibet på 42 fod, er der nu

ti forskellige modeller.

Targa 42 fungerer fint såvel

blandt isbjerge, som under

tropisk sol. Og så har den

mere indbygget komfort, end

man er vant til hos modellerne.

Den har store og rummelige

for- og agterdæk med

16 Tursejleren 0306

Årets nye både

hurtige både med store motorer.

Deplacementsbåde ser

man intet til blandt de nye

modeller. Lad det være sagt

med det samme – der var

faktisk kun én enkelt nyhed

indenfor sejlbåde. De både,

vi præsenterer i det følgende

sker ud fra tanken, at man

skal kunne overnatte i bådene

– at de kan bruges til tursejlads.

Der er ikke alle producenter,

der har forhandlere

i Danmark. Men de vil alle

gerne handle, så hvis du er

interesseret i en specielt båd

- kontakt værftet.

flere siddepladser begge steder.

På fly-bridge er der seks

siddepladser i fartretningen.

Pantryet er diskret gemt,

når det ikke anvendes. U-so-

faen på bagbords side i styrehuset,

har plads til seks

personer. Styrepositionen har

det traditionelle Targa-look

med justerbart rat. Forkahytten

har toilet og bruser, en

dobbeltkøje samt en ekstra

stikkøje.

For agterkahytten har ligeledes

en dobbeltkøje og god

stuveplads. Uden kahytten findes

toilet og bruse vis a vis en

ekstra stikkøje. Som i de andre

modeller er alt udført i en god,

håndværksmæssig kvalitet.

Med de to nye Volvo Pentamotorer,

D6-350 diesel, har

flagskibet en topfart på 36

Data Targa 42: L.o.a. 13,50 m.,

b. 12,85 m., dybg. 0,95 og vægt

ca. 10 t. Modellen leveres med

enten ret aksel, z-drev eller vandjet.

knob. Afhængigt af motorer

og udstyr skal man regne med

at betale ca. 2,8 mio. kr. Men

den danske importør oplyser

gerne nærmere på www.reesemarin.dk

- der er også flere

oplysninger på www.targa.fi

Nordstar født til al slags vejr

Andre finske bådebyggere har

fulgt op på Targa-konceptet.

Det er værfterne, som laver

Minor og Nord Star Patrol.

Jeg har været bag rattet af

årets nyhed fra Nord Star –

26 Patrol fra Linex Boat OY.

Lad det være sagt med det

samme – jeg faldt pladask for

båden. Den er ideel til alle former

for søsport – ikke mindst

tursejlads.

Værftet startede med træbåde

i 1920 og nu sidder 3.

generation af familien ved rattet

på værftet. Det har fulgt

med tiden ind i glasfiberalderen,

hvor det har bygget

3.000 glasfiberbåde indtil i

dag i størrelserne 5-10 meter.

De senere år har Patrol-serien

været værftets varemærke.

Med årets nyhed har Linex

serien nu både i størrelserne

24, 26, 28 og 31 fod.

Data Nord star Patrol 26: L. 8,4 m., b. 2,8 m., vægt

ca. 3.150 kg., motorer 200-350 hk og topfart 45 kn.

Båden er sikker at færdes

på over alt på de plane for-

og agterdæk. En skydedør i

hver side af styrehuset gør

adgang til det let. 26éren har

en dobbeltkøje og toilet ind

under fordækket og desuden

en ekstra soveplads i styrehuset.

Hvad man ellers kan sige

om Targa-bådene gælder også

for Nord Star. Værftet har

ingen forhandler i Danmark

- endnu. Prisen for modellen

leveret i Dk løber nok op i

ca. 700.000 kr. Værftet oplyser

gerne nærmere på www.

nordstar.fi

Marino 27 Cobra

med fint udsyn

Kendetegnende for Marinos

design er store vinduer, stor ad-

gangsdør og tagluge, som åbnes

helt i bredden. Der er

fem modeller i serien fra 23

til 34 fod med fly-bridge. På

vinterens store bådudstilling i

Helsingfors, kårede gæsterne

nyheden 27 Cobra som udstillingens

bedste motorbåd.

Marino var det første firma

i Finland, som begyndte at

producere joller i glasfiber.

Den første støbeform til en

Data Marino 27 Cobra:

L. 8,2 m., b. 2,9 mn., dybg. ca. 1,0 m.,

væg ca. 3.000 kg., motorer 190-270 hk,

topfart 28-36 kn.


Data Flipper 705 HT: L. 7,09 m., b. 2,43

m., dybg. 0,84 m., vægt ca. 2.200 kg.,

motorer 160-260 hk, topfart 38 kn.

jolle blev lavet i en kælder,

men i dag produceres bådene i

store moderne fabrikslokaler.

Marino-modellerne er alle

sødygtige og velsejlende både

i en god håndværksmæssig

udførelse. Designet er pænt og

enkelt uden at virke outreret.

Det må vel siges at være en

komfortabel båd til tursejlads

for en lille familie. Der er en

stor dobbeltkøje forude, en

stikkøje ind under førersædet

og en tilsvarende ind under

agterdækket i styrbords side.

Der er fin udsigt fra styrehuset,

som også giver plads til

fire personer omkring bordet.

Toilettet med bruser er godt

og funktionelt. Endelig skal

nævnes, at båden leveres med

et meget stort standardudstyr.

Der er ingen forhandler i

Danmark – endnu. Prisen for

båden leveret i Dk menes at

ligge på omkring 670.000 kr.

Værftet oplyser gerne nærmere

på www.marino.fi

Flipper 705 HT -

for den lille familie

Bella Boats er formentlig Finlands

største bådebyggeri. Det

producerer både under betegnelserne

»Bella«, »Flipper« og

»Aquador«. Indtil for tre år

siden var firmaet ejet af én

enkelt person, men nu har

den multionationale koncern

Brunswich købt godt en tredjedel

af aktierne, for at få lov

til at levere sine motorer under

navnene MerCruiser, Mariner

og Mercury til bådene.

Gennem 40 år er der produceret

ca. 40.000 både under

navnet Flipper alene. Bag det

står nogle af Finlands bedste

designere og konstruktører.

Flippa 705 HT er ikke helt ny

men fremtræder med helt ny

indretning for 2006.

Det er en hurtig, elegant

lille familiebåd med fire sovepladser,

og der er ellers hvad,

der skal være af komfort i en

båd af denne størrelse. Bl.a.

Wallas kogeplade og varme.

Bogstaverne HT står for Hard

Top – altså tag. Uden for det

kan båden lukkes helt af med

en kaleche. Og så er båden

til at komme i nærheden af

prismæssigt. Afhængig af motorstørrelse

skal man regne

med over 497.500 kr. inkl.

MerCruiser 4,3 MPI 200 hk

Alpha one drev for båden le-

veret i Danmark. Der er fire

forhandlere fordelt over landet.

Yderligere oplysninger på

www.flipperboats.fi.

Ideel til såvel syd som nord

Det var med henblik på det

sydeuropæiske bådmarked, at

Finn-Marin søsatte en ny serie

både på årets internationale

Data Grandezza 31 DC: L. 9,35 m.,

b. 3,10 m., dybg. 1,3 m., vægt ca.

4.100 kg, motorer Volvo Penta D6-

310 hk og D3-350 hk.

Data Yamarin 76 Day Cruiser: L. 7,52

m., b. 2,60 m., vægt ca. 1.500 kg.

pressevisning i Finland. Ikke

alene er designet men også

navnet tillempet dette marked.

Dermed supplerer Finn-

Marin sin serie med betegnelsen

Finnmaster. Som flagskib

i serien har man valgt

Finnmaster 31 OC, fordi den

kårede gæsterne på vinterens

indendørs bådudstilling i Helsingfors,

som »Årets båd«.

Den nye serie består så af

23, 26, 28 og 31 fods både i

henholdsvis kabine-, daycruiser-.

og Walk Around-versioner.

Vi har været bag rattet af

Grandezza 31 daycruiser, og

det var en god oplevelse. Som

alt andet fra det finske værft,

er det pænt udført håndværksarbejde

i velsejlende både. I

standardudgaven har båden

et omfattende udstyr som fx

heldækkende kaleche – og al

den komfort, man venter sig

af en moderne turbåd i dag.

Og så er der sovepladser til

seks personer om bord.

Vi har ikke nøjagtige målinger

af bådens tophastigheder,

men de er høje. Du kan finde

flere oplysninger hos importøren

på hjemmesiderne www.

vestfynsmarinecenter.dk og

www.finnmarin.fi

Yamarins nye både

Navnet er sammensat af Yamaha

og marine, og betegnelsen

dækker over, at bådene er

konstrueret og designet for de

japanske påhængsmotorer af

mærket Yamaha.

På det flydende Boat Show

fremviste Yamarin hele tre nye

modeller, så der nu produceres

13 forskellige bådstørrelser

fra 4,2-7,6 m. Flere af modellerne

er i forskellige versioner.

Blandt nyhederne er det nye

flagskib – Yamarin 76 Day

Cruiser. Som de øvrige både

fra denne producent er det

hurtige, gedigne og velsejlende

både til rimelige priser. Den er

designet til motorer i størrelser

150-300 hk. Modellen har et

dobbelt førersæde og hydraulisk

styring med justerbart rat.

Der er adgang til kahytten

under fordækket gennem en

skydedør i plexiglas. Her finder

man fire sovepladser og et

toilet. Det er siddepladser til

otte personer i cockpittet, som

kan lukkes af med en heldækkende

kaleche. Kogepladen er

naturligvis med som standard.

Med en motor på 250 hk

er topfarten 47 kn. Med en

motor på 150 hk er topfarten

37 kn. Prisen for båden leveret

i Danmark med 150 hk

motor er 499.000 kr. www.

yamaha-motor.dk - eller nærmere

oplysninger om bådene

hos producenten www.yamarin.com

Nr. 3 August 2006 17


Data Castello Amazon HT:

L. 5,33 m., b. 2,0 m., vægt ca.

450 kg. Motorer 40-90 hk.

Fart med 50 hk. påhængsmotor

30 kn., tankkap. 73 l.

Velsejlende lille turbåd

Castello Yachts Oy er ikke en

sværvægter i finske bådindustri.

Værftet har eksisteret i

33 år og har haft stadig fremgang.

I år ventes produktionen

at blive på 240 både, hvoraf

de fleste går til eksport.

Værftet fremstiller fem modeller

fordelt på tre forskellige,

synkefrie skrogstørrelser,

hvor det længste er på 5,33 m.

På det har man valget mellem

fire forskellige modeller, hvor

Castello Amazon HT synes

at være mest relevant for tursejlere

Bådskrogene er lavet i en

stærk men let sandwich-konstruktion

med kerne af balsatræ.

Det betyder lav vægt

og mindre motorkraft. Pænt

håndværksarbejde kendetegner

bådene, som også er velsejlende

med gode søegenskaber.

I HT-modellen er der plads til,

18 Tursejleren 0306

at to voksne og to børn kan

overnatte. Castello har ingen

importør i Danmark, derfor

er priser i euro og uden moms

leveret i Finland. Her koster

Amazon HT 10.164 euro,

og det svarer til ca. 75.723

kr. Der er flere oplysninger at

hente på hjemmesiden www.

castelloboats.fi

Castello har et nyt flagskib

på vej senere på året, 711

Family Cruiser med 4 - 6 sovepladser,

hvor tallet står for

længden.

God og billig familiebåd

Det første jeg bemærkede ved

MV-Marin 6600 FC var udnyttelsen

af det kun 6,6 meter

lange skrog. Her er der blevet

plads til to separate kahytter

med dobbeltkøjer, spiseplads

til fire, toilet og pantrysektion.

Ved nærmere inspektion fandt

jeg en ting, jeg ikke er vant til

Data MV-Marin 6600 FC:

L. 6,60 m., b. 2,60 m., vægt ca. 1.200 kg.,

motorer Mercury 115-150 hk.

at finde i nye både - »Ejerens

håndbog«. Det er en manual

på finsk og svensk, som giver

svar på alt vedrørende din nye

båd. Den er på højde med de

bedste manualer, man finder i

nye biler.

Gennem 30 år har MV-Marin

produceret glasfiberbåde

til familie- og tursejlads. i

størrelserne 4,5-7,0 meter. Det

er nu fire skrog i størrelserne

4,5-7,0 meter. Ny for året er

flagskibet 6600 FC, som vi

omtaler her.

Som de andre gennemprøvede

skrog fra MV er modellen

kendetegnet ved et moderne

design og ved at være en sikker

båd at færdes på og i. Den

har et godt søskrog med lav

planingstærskel ved fornuftig

motorstørrelse, og det giver en

god brændstoføkonomi. Med

maksimal størrelse påhængsmotor

på 150 hk. fra Mercu-

Data Sailfish 26 F: L.o.a. 8,05

m., b. 2,65 m., vægt 2.800 kg.,

motorer VP 170-300 hk.

ry er topfarten 37 kn. Blandt

standardudstyret finder man

fx indbygget brændstoftank

på 145 l. og trimflaps. En god

ting når man vil kompensere

for vægtfordeling i så lille en

båd.

Med den mindste motor på

115 hk koster båden på værftet

i Finland uden moms

33.852 euro, og det svarer til

ca. 252.540 kr. Producenten

har endnu ingen forhandler

Danmark. Nærmere oplysninger

på www.mv-marin.fi

Hurtig og gedigen

båd til lange ture

Sailfish Boats er ét af Finlands

nyeste værfter – etableret for

seks år siden af en familie

som kunne lide at sejle og vid-

ste, hvordan en båd skal være

under nordiske forhold. De

havde i mange år haft en

reparationsbedding, inden de

startede som bådebyggere.

Familien har nu to modeller:

Sailfish 26 og 29, som begge

produceres som håndoplagt

glasfiber og til hver kundes

særlige ønsker. Fra starten har

det været ideen at lave både

beregnet til tusejlads. Nyt for

året var derfor en ændret indretning

af Sailfish 26, som har

fået tilføjelsen »F«.

Der er forkahyt med dobbeltkøje,

og dinette-arrangementet

kan omdannes til yder-

ligere en dobbeltkøje. Båden


har selvsagt også pantrysektion

og desuden toilet i

forbindelse med forkahytten.

Modellen er velsejlende og ud-

ført i en god håndværksmæssig

kvalitet.

Med en Volvo Penta D4 på

210 hk er topfarten 35 kn.

Prisen for den nye version

er, leveret på værftet, uden

finsk moms og med en Volvo

Penta diesel D3 på 190 hk

73.360 euro, og det svarer til

ca. 547.270 kr. Der er ingen

forhandler i Danmark. Der

er nærmere oplysninger på

www.sailfishboats.fi

Krigsskib er nu

hver mands eje

Astra Marine har mange års

erfaring i bygning af professionelle

både til den finske

coastguard og søværn. Denne

erfaring har værftet nu lagt

i et projekt for fritidssejlere

Viknes 770 har nu mere moderne linier.

– Masmar 33 Evolution, hvor

det sidste ord faktisk står for

udviklingslære. Det er måske

også af gammel vane, værftet

havde valgt at gøre båden grå.

Men den leveres også i mere

normale farver for lystfartøjer

– mod et beskedent mertillæg.

Båden er designet for dem,

der vil frem på søen bekvemt

og komfortabelt – uanset vejret.

Båden har et dybt V-skrog

på 23 grader, og så har det,

i lighed med erhvervsbådene

indbygget ekstra styrke.

Om læ er alt veldisponeret.

Under dækket forude er der

en stor U-sofa, som nemt omdannes

til en dobbeltkøje. I

forbindelse med forkahytten

findes på der på den ene side

toilet og på den anden et rummeligt

garderobeskab. Bag før-

ersædet er der pantry og modsat

det en L-formet sofa, som

også nemt indrettes til en dob-

beltkøje. Cockpittet agter har

et par stuverum, og som ekstra

kan der installeres en udvendig

styreposition i bagbords si-

de. Alt er gedigent og robust

udført om bord. Blandt det sto-

re standardudstyr finder man

bl.a. bovpropel.

Der er mulighed for tre

forskellige motorinstallationer

med hækdrev fra Volvo Penta

på op til 2x260 hk. Med én

VP D4-260 er topfarten 35

knob, og så koster båden leveret

på værftet i Finland uden

moms 108.115 euro. Det svarer

til ca. 806.538 kr. Værf-

tet har ingen forhandler Danmark.

Nærmere oplysninger

på hjemmesiden www.astra-

marine.com

Båd drevet af lydløs solkraft

Det finske småbådsværft, Terhi,

som har et stort program

af alsidige småbåde, demonstrerede

på Finnboats Floating

Boat Shows sin nyeste

udvikling i bådproduktion –

en jolle drevet af solkraft. Bå-

den er værftets meget lette,

synkefrie rojolle, og i solkraftudgaven

har den fået betegnelsen

Saiman Sunwind. I

midtertoften er der indbygget

et solcellepanel, som leverer

40 watt til en vedligeholdelsesfri

akkumulator. Når den

er fuldt opladet, kan båden

sejle i tre timer for den lydløse

el-motor. Topfarten med 4 hk

el-motor er syv knob. Båden

leveres komplet sejlklar med

solanlæg og to årer, og der

er to års garanti på alle dele

i båden. Terhi har forhandlere

i Danmark. Nærmere op

lysninger på www.terhi.fi

Data Masmar 33 Evolution:

L. 10,10 m.,

b. 2,60 m., dybg. 0,9

m.. vægt ca. 3.500 kg.,

brændstoftank 500 l.

Nye både i Bella

Selv om det var den største

bådudstilling nogensinde i

Danmark, blev den ikke

den mest velbesøgte. Kun

41.687 gæster gik gennem

tælleapparaterne, og det

var næsten 6.000 færre

end for to år siden. Måske

havde vejret med snefald

flere af de ti udstillingsdage

en del af skylden for

det lavere besøgstal. Men

til gengæld tyder meget

på, at dem, der besøgte

årets bådudstilling var et

købestærkt publikum, der

var indstillet på at bruge

friværdien i deres huse til

det. Herfra præsenterer vi

nogle af nyheder på udstillingen.

Desværre var der

ingen regulære nyheder i

sejlbåde.

Klassiker i nyt tøj

Viknes-bådene med de gode

sejlegenskaber er udviklet af

norske bådfolk til det barske

Nordatlanten. Den første Viknes

båd blev søsat i 1988

med betegnelsen 770, og den

blev hurtigt en salgssucces.

Senere er der kommet yderligere

tre modeller til - 830,

880 og 1030. Kendetegnende

for alle modellerne er, at de

er velsejlende og robuste med

erhvervsfartøjernes negative

hældning på vindspejlet. På

årets bådudstilling blev en ny

udgave af klassikeren Viknes

770 præsenteret. Indretningen

er moderniseret, og båden har

fået mere strømlinet udseende.

Endelig er skroget blevet

opdateret. I Danmark sælges

Nr. 3 August 2006 19


FM-35 havde premiere på Boatshow 2006

båden med en 120 hk Yanmar

diesel før moms for 553.440

kr. Du kan finde flere oplysninger

på www.viknes.no

eller hos den danske importør,

Kronborg Marine Bådsalg, på

www.kronborgmarine.dk

Premiere på ny

dansk motorbåd

Det hører til sjældenheder, at

der holdes premiere på en

dansk-bygget motorbåd. Men

årets bådudstilling kunne byde

på én af slagsen. Den hedder

FM-35 og kommer fra Egon

Bredgaards værft i den lille

havneby Sakskøbing. Her har

man produceret erhvervsbåde

siden 1965. Det er glasfiberbåde

op til 20 meters længde

fra joller, redningsbåde op

til fiskekuttere og passagerbåde.

Nu så også lystbåde.

Det fremgår tydeligt i den ny-

e FM-35, som også leveres i

en 38 fods udgave, at det er

folk, der er vant til at bygge

for erhvervsfolk. Bådens funktionelle

linier er hentet herfra.

Og det samme gælder løsningerne

om bord. Fx har båden

et stort agterdæk og lasterum

20 Tursejleren 0306

med solide luger af metal i

dækket. Agterdækket er dybt

og sikkert med gedigne søgelændere.

Båden leveres som

halvfabrikata eller færdigapteret

efter køberens ønsker. Med

en 370 hk Volvo Penta diesel

koster den færdig version før

moms fra ca. 1,6 mio. kroner.

Der er nærmere oplysninger

på www.egonbredgaard.com

Amerikansk sportsbåd

med europæisk

komfort Amerikanske

Rinker er Verdens næststørste

uafhængige producent af

hurtige, velsejlende og økonomiske

motorbåde over 25

fod. Programmet består af 19

modeller i størrelserne 19-43

fod fordelt på sportsbåde, turbåde

og Cuddies (med lille

kahyt). Værftet fejrede i år

sin 61 års fødselsdag med en

ny 26 fods sportsbåd – Rinker

246 Captiva, som havde

Europa-premiere på Boatshow

2006. Den nye model

har alle Rinkers kendetegn:

Velindrettet med al den komfort

og udstyr en moderne

familie kan ønske sig af en

Rinker 246 Captiva havde Europapremiere

under Boatshow 2006

turbåd. Alt udført som godt

håndværksarbejde. Det specielle,

patenterede og gennemprøvede

fartskrog giver

båden en økonomisk gang og

gør den sødygtig samt letplanende.

Der i øvrigt fem års ga-

ranti på skroget. Med en standard

benzin motor på 260 hk

har båden en topfart på knapt

45 knob. Med den og standardudstyr

er prisen før moms

i Danmark 302.400 kr. Båden

leveres også med dieselmotor.

Flere oplysninger om båden

på www.rinkerboats.com og

hos den danske importør www.

floormarine.dk.

Stilfuld norsk 4-hjulstrækker

Også nordmændene kan lave

alsidige bade til såvel erhvervs-

som lystsejlads. Det er Askeladden

805 Commuter et synligt

bevis på, og så har båden

et stilfuldt design. Værftet er

for få år siden overtaget af den

amerikanske Brunswich-koncern,

som bl.a. laver motorer

under navnene Mercury, Mer-

Cruiser og Mariner.

Båden er solidt bygget og

kan klare en tryg sejlads under

Askeladden 805 Commuter.

alle forhold. I motorbrønden

finder man en kraftig 4,2 liter

Cummins MerCruiser diesel

med Bravo 3-drev. Som Volvo

duoprop har også det kontraroterende

skruer, der giver et

godt greb i vandet. I kahytten

ind under fordækket er der

to køjepladser og badeværelse

med bruser og toilet. Desuden

er der yderliger to køjepladser

i styrehus/salon. Endelig er

der også blevet plads til et

pantry med køleskab og kogeplade.

I skroget er der indstøbt

en tunnel, så man nemt kan

montere en bovpropel. Båden

kan monteres men enkelt eller

dobbelt motorinstallation.

Med en 300 hk MerCruiser

diesel og kortplotter koster

båden over 900.000 leveret

i DK. Nærmere oplyseninger

på www.askeladden.no eller

www.ketner-outdoor.dk

Vil du hellere leje end eje?

Hvis du er træt af holde din

båd ved lige og gerne vil se

nye farvande, bør du leje båd.

Danmarks to største udbydere

af charterbåde har nu slået sig

sammen. Det er Scancharter

og SunWay. Scancharter har

gennem 15 år udlejet både

hovedsageligt i danske farvande

fra egen charterbase i Øer

ved Ebeltoft. Dog mest sejlbåde.

Sunway har gennem 20 år

arrangeret ferier på vandet på

såvel Europas vandveje som

på mere eksotiske destinationer

i blandt andet samarbejde

med Sunsail – Verdens største

charterselskab. Læs mere på

www.scancharter.dk og www.

sun-way.dk


Spørg

Bådkonsulenten

Risikoen for at tabe penge

på bådkøb er stor, hvis

man ikke er ekspert på den

slags. Derfor har DT lavet

en aftale med en professionel

bådkonsulent og vurderingsmand

- Carsten Lund i

Beder, Jylland, som nedsætter

denne risiko.

Når det drejer sig om køb

og forhøjelse af lån, gennemgår

jeg bunden, fribordet,

dæk, rig, aptering, maskininstallation,

gerne sammen

med køberen, og jeg giver

ham råd og vejledning om

bådtypen.

Ofte, når det drejer sig

om en førstegangs køber,

giver jeg tips til vedligeholdelse

af skibet, og hvad

man bør være opmærksom

på omkring modellen.

Syns- og vurderingsattester

udarbejdes ud fra et visuelt

fagligt synspunkt uden præ-

l Nyere velplejede Hallberg Rassy og

andre kvalitetssejlbåde udlejes fra

Kerteminde og Århus.

l Newer Wellattended Hallberg Rassy

and other qualityyachts rental from

Kerteminde and Århus.

l Neuere gepflegte Hallberg Rassy und andere Qualitäts-

Yachten zu vermieten ab Kerteminde und Århus.

Hallberg-Rassy

Charter DK

JIM Søferie I/S

Yacht Charter in Denmark

JIM Søferie I/S

Kontor: Siøvænget 27 · DK-5500 Middelfart

Havn: Marinavejen 10-C . 5300 Kerteminde

Tel.: +45 6441 4182 · Fax: +45 6441 9182

E-mail: mail@jim-soeferie.dk · www.jim-soeferie.dk

Københavns Sejlerskole

Køge Bugt Sejlerskole

• Dynamisk

og aktiv indlæring

• Lær at sejle

• Lær at navigere

judice af nogen overfor undertegnede.

Jeg har lavet en aftale med

DT om, at medlemmer er velkommen

til at kontakte mig

gratis i forbindelse med en

sag. Hvis DT’s medlemmer

ønsker dette, er der mulighed

for at besigtige båden med

dem. Det koster 400 kroner

plus moms inklusiv kør-

sel pr. time, fortæller Carsten

Lund. Han arbejder dagligt

over hele landet og kommer

ca. én gang om ugen i sæsonen

til Sjælland.

Ship-Consult

Digevænget 13

8330 Beder

Mobil 40 57 27 27

Fax 86 93 84 00

ship.consult@image.dk

D a n b o a t

Søsportens

Brancheforening

• Medlem af

Brancheforeningen

for private

sejlerskoler

Kontor:

Kystvejen Køge

Tlf

w w w s e j l e r s k o l e d k

D e t H a v b l å M a r k e d

FIRETRACE

Verdens mest robuste

og effektive brandsikring

til bl.a. lystbåde.

Dania Brand

& Miljøteknik

Tlf. 56 16 91 00

fax 56 16 91 08

www.firetrace.dk
Ring til Guard Systems på tlf. 39 62 00 45

www.guardsystems.dk

Sælges:

Alt i træ lavet på moderne

snedkerimaskiner: Rabat

til medlemmer af Danmarks

Tursejler Forening.

A-Z Snedkeriet

Molevej 4, Esbjerg

Tlf.: 7512 6599

www.a-z-snedkeriet.dk

a-z@a-z-snedkeriet.dk

TrackGuard

- markedets mest

effektive sporingssystem

Uachtsejlerskolen.indd 1 27/01/06 10:10:28

Nr. 3 August 2006 21


M e d l e m s - s e r v i c e :

Bådcertifikat

DT udsteder bådcertifikater

til vores medlemmer og deres

både. Da arbejdet med udstedelsen

sker ved frivillig indsats

og i fritiden, må du henvende

dig til os skriftligt og

bede om at få tilsendt det

nødvendige materiale, som du

skal udfylde.

Henvendelse: Hartvig Rasmussen,

Fribertsvej 12, 5300 Kerteminde,

formanden@tursejleren.dk

Campingpas

Hvis du vil campere på landjorden,

kan DT udstede et

campingpas til dig. Vi har

brug for følgende oplysninger:

Indehavers fornavn, efternavn,

adresse, postnummer

samt fødselsdato og sted, pasnummer

og nationalitet samt

udstedelsesdato. Endelig har

vi brug for dit medlemsnummer

i DT.

Du kan IKKE anvende det

nummer, der er trykt ved din

adresse på bladet. Du skal

også angive, om du skal til

Sverige. Hvis du skal det, skal

der laves et tillægspas. Campingpasset

koster 100 kr. og

tillægspasset 35 kr.

Henvendelse: Danmarks Tur-

sejlerforening, Odensevej 197A

5600 Faaborg.

Velklædt med

tursejlerlogo

Hvis du er glad for DT, bør

du også reklamere for vores

forening. Det kan du og din

Spørg juristen

Vi har med Per Frydenreim

Møller indgået en aftale om,

at foreningens medlemmer i

spørgsmål med relation til sejlerlivet

kan få en indledende

(typisk telefonisk) konsultation

og evt. en kort gennemgang

af et skriftlig materiale,

med henblik på, at de kan

få svar på konkrete spørgsmål,

eller kan få klarhed over

deres juridiske muligheder.

Rådgivningen vil også kunne

22 Tursejleren 0306

besætning gøre ved at købe

kasketter (caps) og polotrøjer

med DT´s logo. Polotrøjerne

koster 200, kasketterne fås

for 100 og stander/vimpler for

50 kr. Der vil blive et særligt

messetilbud for hele sættet i

en bærepose med DT klistermærke.

Desuden kan købes broderede

DT-logoer til kasketter,

jakker eller bluser for 20

kr. pr. stk. Alle priser er med

moms men uden forsendelse.

Nærmere oplysninger hos

sekretariatet på tlf. 70 21 42

42 eller bente@tursejleren.dk

Danmarks Tursejlerforening,

Odensevej 197a, 5600 Faaborg

SøAssistance

Når du tilmelder dig SøAssistance,

betaler du normalprisen

195,00 kr. fratrukket

medlemsrabatten på 15%. I

alt 165,75 kr. Abonnementet

på SøAssistance gælder

ét år frem fra ikrafttrædelsesdatoen

og fornys automa-

tisk. Abonnementet kan opsiges

med en måneds varsel.

Mottoet for SøAssistance

er »Service på havet, tryghed

om bord«, og denne tjeneste

kan bedst sammenlignes med

indeholde råd om, hvorledes

medlemmet selv håndterer

forholdet og rådgivning om

hvilke muligheder, der er for

at få forsikringsdækning eller

lignende for omkostninger ved

f.eks. at køre en retssag. Per

Frydenreim Møller vil også

kunne henvise til anden sagkundskab

eller myndighed

som måske i stedet er den rette

at kontakte. Prisen herfor er

kr. 300 plus moms. Medlem-

et Falck-abonnement til søs.

SøAssistance er en pakkeløsning,

som bl.a. indeholder:

Koordinering af slæbeassistance,

meldeordning om sejlplaner,

efterlysning af stjålne

både, praktiske oplysninger

om havne og butikker samt

vejrtjeneste fra DMI for lokalområdet,

du er i.

Du kan jo ikke regne med,

at der er dækning på mobiltelefonnettet

overalt til søs,

derfor får du også 25 minutters

fri taletid via VHF til

Danmark over alle skandinaviske

kystradiostationer. Med

DSC får du 50 pct. rabat på

selvvalgte samtaler.

SøAssistance er ikke kun

for hjælp i Danmark. Lyngby

Radio har nemlig indgået en

gensidighedsaftale med norsk

og svensk kystradio, så man

får samme service i alle tre

skandinaviske lande, når man

blot oplyser, at man er medlem

af SøAssistance i Danmark.

Der er flere oplysninger at

hente om SøAssistance på tdc.

dk/lyngbyradio. Du kan også

få oplysninger på tlf. 80 60 50

20 eller lyngbyradio@tdc.dk

Tilbud søkort

Vi har nu modtaget de nye

og ajourførte 2006-søkort fra

»Nautische Veröffentlichungen«

(NV). Sættene er i fire

eksemplarer og indeholder,

foruden søkortene, også en

cd-rom, samt havnelods over

det aktuelle område. CDén

er i en dansk version til den

bærbare computer.

Kontakt medlem af hovedbestyrelsen,

Mogens Hansen,

mer skal, inden der tages kontakt

til Per Frydenreim Møller,

indhente et rekvisitionsnr.

hos DT’s sekretariat.

Derudover tilbyder advokat

Per Frydenreim Møller en køb

-af-båd-pakke, indeholdende

udfærdigelse af en købsaftale,

kontrol for gammel gæld,

assistance til en ekstern långiver

i forbindelse med finansiering

og tinglysning/registrering

af pantebreve m.v., samt evt.

og få en nærmere orientering

på tlf. 6610 9870 eller på

mogens@tursejleren.dk. Husk

at oplyse medlemsnummer.

Sporingsmodul

finder båden

I fjor blev der stjålet cirka 900

fritidsbåde her i landet. Hvis

du vil forhindre, at du bliver

tal på denne kedelige statistik,

ved at din båd bliver stjålet, bør

du investerer i en tyverialarm.

Gennem DT får medlemmerne

14,5% rabat på sporingsmodulet

TrackGuard. Det koster

i udsalg 2.340 kr., og du sparer

altså 340 kr. Derudover skal du

betale kr. 1.650 i årligt abonnement

inklusive moms. Ring 39

62 00 45 - og opgiv medlems-

nummer.

Tilbud på

brandslukning

Firetrace hedder et automatisk

brandslukningsudstyr til mindre

lukkede rum - som f.eks.

motorrum. Det er prisbilligt

og effektivt, og du kan se det

nærmere omtalt i Tursejleren

nr. 2 fra i fjor.

En komplet installationspakke

for rum op til to

kubikmeter koster kr. 2.100,-

Men DT har lavet en særaftale

med importøren af Firetrace

- Dania Brand & Miljøteknik,

så medlemmerne kan købe

pakken for kr. 1.500,- plus

forsendelse.

Du kan få nærmere oplysninger

om produktet på www.

dbmt.dk. Ved bestilling skal du

oplyse dit medlemsnummer.

en samejeoverenskomst. Prisen

herfor er (excl. off. afgifter) kr.

3.000 + 2% af bådens købspris

+ moms. Tilbuddet gælder

kun for køb af båd i Danmark,

men Per Frydenreim Møller er

gerne behjælpelig med at finde

en dansk eller udenlandsk

advokat, der kan bistå ved

handeler i udlandet. Per Frydenreim

Møller, tlf. 36350256/

per-moeller@ret-raad.dk


PIGER

lær at sejle

båden!

DT’s konekurser har vist sig

at være en velbesøgt succes.

Ideen med kurset er, at skulle

der ske »skipperen« noget

skal konen selv kunne sejle

båden i havn. Derfor laver

vi endnu et kursus i samarbejde

med Københavns Sejlerskole

og Yachtsejlerskolen

i Sønderborg. Prisen er

kr. 1.400,- pr. deltager.

SØNDERBORG

Den 12. - 13. august

KØBENHAVN

Kontakt sekretariatet

KØGE

Den 26. - 27. august

kl. 10.15 (10 pladser)

Programmet

1. dag på vandet: Introduk-

tion og gennemgang af båden

ved hjælp af checkliste.

Desuden: Manøvrering af bå-

den på åbent vand for motor,

sejlsystemer, hvordan fås de

ned? Motorlære, hvordan

betjenes motoren? Mand overbordmanøre

samt bjærgning

af overbordfalden. Så-

dan bruges nødanker. Navigation,

sådan finder du i

havn. Sømærker ved havnen

Havnemanøvre ved pæle og

langskibs, trosse i land.

2. dag i teorilokale: Aflæs-

ning af GPS, VHF opkald,

nødsignalet, brandbekæmp-

else og afprøvning af slukningsudstyr.

På vandet: Alle

prøver at manøvrere båden

alene og uden hjælp fra de

øvrige.

Tilmelding og

yderligere oplysning

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197A

5600 Faaborg

tlf. 7021 4242

bente@tursejleren.dk

HUSK!

For de medlemmer, der endnu ikke har fået overflyttet

deres kaskoforsikring til match-pris hos vores nye

forsikringspartner, Trekroner, er sidste frist for over-

flytning den 31. december 2006.

Medlemskab

- i Danmarks Tursejlerforening

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to

måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem.

Klubmedlemskab: Hvis din klub beslutter sig for medlemskab

af DT, det være sig på en generalforsamling eller gennem

en bestyrelsesbeslutning, betaler klubben i alt kr. 300,- i

årlig kontingent. Det enkelte medlem af klubben betaler så kun

kr. 235,- i årlig kontingent til DT. Vi har faktisk 118 klubber,

som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer.

Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr.

285,- i årlig kontingent, og så har også du alle medlemsfordelene.

Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis

klub ikke er medlem af DT.

Indmeldelses-

og tilbudsblanket

Navn:

Cpr. nr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.: E-mail:

I hvilken havn ligger din båd?

Navnet på din klub?

Jeg ønsker medlemskab og ansvarsforsikring

Jeg er medlem i DT. evt. medl.nr:

Jeg ønsker tilbud på bådkaskoforsikring

Jeg har mindst duelighedsbevis eller speedbådskørekort

ja nej

Bådfabrikat:

Bådlængde: m fod

Byggeår: Topfart i knob:

Forsikringssum kr. :

Byggemateriale: Glasfiber stål træ andet

Bådtype: Mast og sejl Motorbåd Andet

Indenbords motor/fast skrue

Indenbords motor/udenbords drev (Z-drev)

Påhængsmotor

Klip indmeldelses- og tilbudsblanketten ud og send den til:

Danmarks Tursejlerforenings Sekretariatet

Odensevej 197 A, 5600 Faaborg

Tlf. 7021 4242 · Fax 6260 2451 · bente@tursejleren.dk

Nr. 3 August 2006 23


Medlemmernes søkrammarked

SÆLGES

33" flot velholdt mahogni yacht Mäler

1952 25 kvm. org. stand med ny 2005

ASMO indbygget elmotor. 4x132 AH

nye batterier. Lydløs sejler op til 6 kn.

25-30 sømil på 1 opladning. Ny Gori

foldepropel. Pris m. motor 135.000 kr.

U. motor 85.000 kr. Henv. Anders Jessen,

tlf. 2888 0001 (Se artiklen andet

sted i Tursejleren)

Søgående lodsskøjte Colin Archertegn,

9,30x3,30x1,60 55, m 2 sejl, ballast

4,5 t. bly, gasovn, gaskøl, 4T ovn, 5

radiatorer, bad og toilet. 27 hk Yanmar,

orig. rig sejl og aptering fra 96. Båden

kan bruges som bo-båd. Pris 350.000 kr.

Henv. Gunnar Albers, tlf. 2812 8587

2001 Bavaria 31 sælges. Nypris inkl.

alt udstyr over 800.000. Nu 595.000.

Gerne bytte med lille sejlbåd. Båden

er helt som ny. Henv. Poul Nielsen,

tlf. 3091 0549

Mascot 20” motorsejler årg. 1978-79,

særdeles velholdt. Med 7, 5 HK Volvo

diesel. Sælges for 70.000 kr.

Henv. Arne Schmidt, tlf. 6226 1976

E-mail: afl@mail.dk

Sagatour 27 1970 - motorbåd m. agterkahyt.

Volvo MD3, hydraulisk styring,

autopilot, VHF, varme søtoilet m. tank,

fin presenning, koldskumshynder, anker

+ fortøjninger, vogn + vinterpresenning.

Pris 135.000 kr. Henv. Arne Hansen,

tlf. 7446 1498/201 14964

E-mail: bahansen@mail.dk

Fejlkøb sælges. Motor Kubota diesel

D 1105 29 hk. Årgang 2002. Uden

ophæng, generator og ikke marineseret.

Pris 18.000 kr. Henv. Søren Gundtoft

tlf. 6224 1062

Nordship 808, pæn og velholdt, årg.

1985 m. 9 hk dieselmotor, Elvstrøm

storsejl 2005, rullegenua 2003, nyere

hynder, selvstyrer, lortplotter m.m. Skal

ses. Fast pris kr. 199.500. Henv. Bent

Christensensen, tlf. 7442 3026. E-mail

kosko-so@stofanet.dk

Houdini luge 543x543 mm. Indbygning

500x500. 600 kr. afhentet. Henv.

Thomas Kjær, tlf. 9737 3268. E-mail

snerle60@privat.dk

Bordstativ i eloxeret aluminium til montering

i skot. Kan hæves, sænkes samt

dreje. Vinklet udgave. Nypris 1.745 kr.

Sælges for 500 kr. Henv. Niels Hjuler, tlf.

8641 1417. E-mail nhj@webspeed.dk

Marinekutter 19,6 t. eg på eg. 165 hk

Grenå. L. 14,0, b. 4,4 og dybg. 2,3 m. 8

køjer, toilettank, lysmaskine. Alt udstyr.

Flot – ses i billede. Henv. Johannes

Schwærter tlf. 4586 8652.

LM24 motorsejler. Velholdt Maxi Matic

9 hk diesel. Rullegenua, genakker, storsejl.5

køjer. Ny sprayhood og Silvalog.

Pris 155.000 kr. Byttes m. motorbåd.

Henv. Erik Kastebo, tlf. 3253 8578.

24 Tursejleren 0306

Velholdt stålmotorbåd Succes 10501982.

Skal ses. Meget udstyr og fornyelse. Pris

590.000 kr. Henv. Kristian Thomsen, tlf.

5573 6081/plutto@stofanet.dk

Generator, varme-oliekølerveksler, Desmi

kølevandspumpe, Jabsko ferskvandspumpe,

startmotor ca. 5 hk. Ring og giv

et bud. Henv. Viktor Skov-Hansen, tlf.

9748 1391/avance@vip.cybercity.dk

Laurin 28 havkrydser 1972 m. 4 køjer.

Utrolig velholdt. Ny motor 2000. 200

timer. Nye sejl, rullefyr lex 2003-04.

Vindmølle, vindror. Meget udstyr. Pris

198.000 kr. Henv. Peter Guldbrandsen,

tlf. 5151 4334/3963 3541

Nyt storsejl med gennemgående sejlpinde

1å gl. til Naver 29. Pris 6.500 kr. Henv.

Normann Kristensen,

tlf. 6533 1923

Foldepropel 15x10 venstredrejet

passer til 24 mm aksel. Pris 1.700 kr.

Henv. Børge Rasmussen, tlf. 6538 1102

bogm@rasmussen.mail.dk

Elektronisk søkort, C-map 95 over

Sjælland nr. 4 eller 5. Egon Sørensen,

tlf. 8637 3420

Jupiter 33 årg. 79 byggenr. 5, 2 x 120

hk Ford Sealion. Nyrenoveret styrehus.

Ekkolod, autopilot, radar, evt plotter

(lab top). Pris 495.000 kr. Henv. Bendt

L. Nissen, tlf. 2142 5206/ bnissen@mail.

tele.dk

Møn 830 motorsejler 1986. Velholdt

m. rullemast og rullefok. Ferskvandskølet

3 cyl. Bukh 36 hk motor. Garmin

kortpl., autopilot. Agterkahyt, salon,

toilet m. håndvask, cockpit pantry m.

ny gasovn. Pris 325.000 kr. Henv. Uffe

Svenningsen, tlf. 2261 8188/9858 4005

Carter Dingbat 1⁄4 ton 25" årg. 77.

Motor Petter diesel 6 hk. Drejepropel.

Nyere mast, topstykke, gear, propel,

dieseltank og spil. Pris 75.000 kr.

Beliggende Århus Havn. Henv.

Poul Fibæk Laursen, tlf. 8626 3767

pofila@stofanet.dk

1 stk. bådstativ passer til LM27 kan også

bruges til andre både. Pris 1.500 kr. Henv.

Egon Henriksen, tlf. 2428 8131

Musto tørdragt som ny str. 4 med støvler

str. 40/41 pris 2000 kr. Optimistjolle ny

mast/sejl pris 2000 kr. Henv. Gitte Nielsen,

tlf. 4017 6970/7443 6986

Storsejl m. gennemgående sejlpinde,

underlig E-mål 386,5 P-mål 1164,0.

Pris 5000 kr. Håndholdt GPS Garmin

ældre model 500 kr. Henv. Claus Prang,

tlf. 8616 9592

Orkan stormfok 600 x 240 brugt

2 gange - pris 1.200 kr. Hans Refsgaard,

tlf. 7587 2420/hans.r@jellingnet.dk

Brugt Volvo Penta motor M 10A.

Kan bruges til reservedele. Pris 5.000 kr.

Frits Bjerre, tlf. 8641 3680

2-bladet foldepropel Teignbridge

(K.M.F.) akselmodel 15x12 LH.

Fisker, tlf. 7589 7734

Davider til gummibåd for montage

på motorbåd. Sælges for 1.400 kr.

Flemming Støve, tlf. 7442 4995

Langø 23 velholdt og velsejlende. Håndoplagt

glasfiber på værft. Velegnet til

fiskeri. Bukh 36 hk diesel, 2x80 l.

dieseltanke, 2 køjer i kahyt, 1 stikkøje

i styrehus, toilet. Pris kr. 240.000,-

Henv. Jørgen B. Larsen, tlf. 5947 4440

Volvo Penta TMD22 bådmotor 78 hk,

5 år gammel, ca. 30 driftstimer, s-drev.

Som ny. Har været installeret i 14 tons

X-482 sejlbåd. Pris. 55.000 kr. eks.

3-bladet Flex-O-Fold propel. Henv. Erik

Blichfeld, tlf. 7552 2020/4028 7590

info@blichfeld.dk

1 x scatra CVA-enhet - bådaksel m.

trykleje meget lidt brugt: 1.800 kr. 1 x

skrue, V 15x12 449 til 25 mm aksel. 1 x

ny ombytter starter, passer til Volvo MD

110; 1.200 kr. Henv. Erik Svend Hansen,

tlf. 5477 0322

Komplet rig til Albin 25. Pæne sejl - kom

selv og afmonter skødeskinner samt

opmåling af placering. Pris 6.900 kr.

Henv. Uffe Høgh, tlf. 8694 4209 - arb.

tlf. 8754 0410

Cockpithynder org. til LM27 – sammen-

klappelige, næsten som nye. Pris 2.500

kr. Michal Pedersen, tlf. 4673 4810

LM23 motorsejler med bådvogn. L. 7,10,

b. 2,40, d. 0,90 m. Motor 10 hk Bukh.

Båden kan ses efter aftale.

Horst Kuhlmey, tlf. 9731 6330

LM28-sejl: Stor genua forlig 9,65

underlig 4,65 pris 650 kr. Genua m. reb

8,96 og 3,95 800 kr, nyt LM 270 7,81

3,19 1.100 kr. Henv. Franz E. Kehren,

tlf. 8653 8192/2096 8194

Ørnvik 650WE. Sejlet 20 timer. Lækker

kabine (som campingvogn), stort agterdæk.

Alt i udstyr. Pris 280.000 kr.

Med ny Brenderuptrailer 305.000 kr.

Henv. John Christensen, tlf. 8655

7355/3020 6520/johnec@pc.dk

Propel 16T/10T 3.Vm.notf.30m

Møn830 motorsejler 1986. Velholdt

med rullemast og rullefok. Ferskvandskølet

3 cyl. Bukh motor på 36 hk. GPS

kortplotter, autopilot, agterkahyt, salon,

toilet m. håndvask, cockpit, pantry.

Pris 325.000 kr. Uffe Svenningsen,

tlf. 2261 8188/9858 4005

Nidelv 28 1984 byg.nr. 110 med VP

TAMD30 turbo. For/agter kahytter. Meget

velholdt. Toilet m/tank, varmeanlæg, GPS,

VHF, Autohelm 4000, ekkolod, vinterstativ

og –presenning. Pris 388.000 kr. Henv.

Sverre Systad tlf: 44654424/28783424.

Motorjagt lærk på eg, bygget Heebøl

Årøsund 1974. Sejl 65 m2, ny 42 hk 4cyl.

Leyl.Mitsubishi, oliefyr, 120 l. rustfri

vandtank, 250 l. dieseltank. Pris: Højeste

bud over kr. 300.000. Henv.: Leif Berg

tlf.: 86176645/40614245.

Nordship 35 årg. 1987. Motor Volvo

Penta 43 hk, velholdt, velsejlende og meget

godt udstyret til langtursejlads. Rekvirer

udstyrsliste. Sejl 2002. Pris kr. 700.000.

Henv.: Lillian Hansen. Tlf.: 61278026- Email:

keik@mail.dk

Banner 28 motorbåd 1974 med 84 hk

motor. Agterkahyt, pantry og toilet. Køleskab,

GPS navigator, log, ekkolod, VHF.

Pris 150.000 kr. Henv.: Tom Pedersen tlf.:

4848269.

Hurley 22 nyrenoveret hvid toprig m/

sejl, ferskvand, toilet, køleboks, kompas,

log, ekkolod m/fishfinder, selvstyrer, VHF,

GPS, komplet sejlklar. Langkølet. 29.800

kr. Benny Jensen, tlf. 4753 6362.

Garmin 162 m/ekstern ant. Blue Chart

søkort CD inkl. AC/PC Euro adapter.

Dansk manual. Pris 2.500 kr. Henv.: B.

Schuler tlf 21708875.

15 kvm. juniorbåd nr. 228. Nyrestaureret

med nyt dæk og ruf. Ny mast og bom

+ rustfri rig. Pris 32.000 kr. Henv.: Ejgil

Nielsen tlf.: 98488491/21445341. E-mail:

sycenter@urdc.dk

Garmin 128 med intern antenne sælges

for 1.250,00 kr. Henv.: Poul K.

Thomsen tlf.: 21716080. E-mail poul.

thomsen@get2net.dk

32 fods mahogni havkrydser årg. 1962

i meget fin stand med 36 hk Bukh fra

1993. Pris. 175.000 kr. Langturssejler.

Henv. Krog, tlf. 9857 2165

Familiesejlbåd Westerly Longbow 31

fod. Stor, rummelig, megen stuveplads,

stort cockpit (2,5 m), VP 2003 Garmin

kortplotter med kort, ekkolod, VHF,

Autohelm 2000, søtoilet. Pris 299.000

kr. Thorsten Gandsager, tlf. 5485 6696/

gandsager@pc.dk

Blue Chart elekroniske søkort juni 2005.

Kort nr. 3, 6, 4, 1, 18 sælges til halv pris.

7.500 kr. Imray Charts søkort nr. C33A,

C65A, C12, C23, C63, C30, C25, C26,

C62, Y70, C70, C64, C10, C61 sælges til

halv pris. 1.200 kr. Jan Vinstrup,

tlf. 8796 9106/kjgrandcru@hotmail.com

Suzuki DT 9,9 l. som ny kun kørt 20

timer sælges med motortrolly og løftestrop

for 12.500 kr. Poul Kristensen,

tlf. 3257 0216 - fiskepoul@mail.dk

Gummibåd Quicksilver 230. Fast bund

med 4-takts Honda 2 hk i fin stand.

Motor næsten ny. Sælges samlet for

6.000 kr. Lars Ivarsson, tlf. 2424 4105

larsivarsson@dadlnet.dk

Bianca 111 1984 særdeles velsejlende

sejlbåd m. Volvo 27 hk., foldepropel,

nyere sejl, meget udstyr, ratstyring,

bådstativ. Pris 538.000 kr. Johs. Hansen,

tlf. 7446 1402/jh@sundeved.dk

Marx Holiday 280 årg. 99, 150 hk VP

diesel. Meget udstyr. Ny totalbundbehandling

2006. Vinterstativ. Kan leveres

sejlklar primo april. Pris 650.000 kr.

Henv. Holger Asmnussen, tlf. 7444 2678

hoan@stofanet.dk

Særdeles velholdt LM30 årgang 1986

sejlnr. 245 med 28 hk VP motor. Beliggende

Karrebæksminde. Pris 510.000 kr.

Ove Højrup, tlf. 5554 6490

hoejrup@stofanet.dk

1 stk. reduktionsgear Hurth ca. 2-1 HBV

10-2 R, nye lejer mon-teret og gearet er

ok. Sælges for 7.000 kr.

Henv. tlf. 6597 5252


Klub NYT og NYE klubber

Kanalbeviser

Der har været afholdt kurser

for kanalbeviser i henholdsvis

Pouls Vig Sejlklub i Næstved

og i Musholmbugten på

Reersø. I Næstved var der 10

og på Reersø 21 deltagere. Al-

le havde en god oplevelse og

var enige om, at det er en

god måde at køre kurser på.

Særligt metoden med en gennemgang

af stoffet i teori,

hvorefter der vises nogle situationer

i og omkring kanalerne.

Tidspunkter for de næste

DT-kurser offentliggøres her i

bladet og på hjemmesiden.

Forsikringsmøde: DT holdte

et forsikringsmøde i Næstved

med formand Hartvig Ras-

Motorsejler LM27 mark II 1986 søsat

1992. Kaleche 2002, cockpithynder

2004. Ses i Hadsund Bådlaugs havn

(Fiskerihavnen), Hadsund.

Henv. Holger Graversen, tlf. 9857 1569

h.graversen@privat.dk

Nyt topstykke m. pakning til Volvo Penta

M.B. 10 A brugt 20 timer. Nypris 8.000

sælges for 3.500 kr. Henvendelse Kent

Sørensen, tlf. 2942 1092

Bådsmandslampe i messing, hvid glasskærm

Ø 24 cm 1.200 kr. Trawlerlampe

messing 550 kr. Gitte Andersen,

tlf. 5539 6063

Ancas queen 24" med Volvo Penta 130/

280 drev sejlet ca. 200 timer renovering.

Alt i udstyr. Meget velholdt og velsejlende.

Pris 98.500 kr. Kent Jørgensen,

Rådmand Billesvej 120, 2610 Rødovre

Fandango 32 Mark II, 1976, en ejer,

velsejlende fam.sejlbåd. Teakdæk, blykøl,

23 hk Volvo P., foldepropel. 5-6 køjer.

Pris 175.000 kr. Henv. Hans Basse,

tlf. 7624 0285

Myra 25 årg. 1975. Motor Perkins m.

48 hk Borg Warner gear. Stort cockpit,

hydrauliske trimflaps, Reflex varmeovn,

kompas, ekkolod, vhf. Pris 135.000 kr.

Henv. Torben Jacobsen tlf. 7593 3574

KØBES

Forpulpit (prædikestol) til LM24 købes.

Henv. Jens Søndergaard, tlf. 2947 8283

Perkins 4.108 motor måske 4.107

til min båd. Det må gerne være uden

gear men mariniseret/ferskvandskølet.

Henv. Finn Bilde Nielsen, tlf. 8633

4444/4070 4444 fbn@truswtrup-vvs.dk

Garmin 128 med intern/ekstern antenne

købes. Henvendelse Jørn Nielsen,

tlf. 8675 9091

1 stk. etroleumskomfur med 2 blus

i funktionsdygtig stand. Jens Bille,

tlf. 3887 3738

Mangler installations- og brugermanualer

til gammel Raytheon 2600 radar

samt alle manualer og reservedelsliste.

Henvendelse Bent Christensen,

tlf. 9715 1840, b.c.aero@adr.dk

Elektronisk søkort tybe C-map dæk-

kende østlige Sverige op til Stockholm.

Henv.; Ejler Degnebolg tlf. 2041 8506/

553 81946 - degnebolig@os.dk

Garmin G-chart København-Bornholm

GNE 127 SL. B GNE 134 SL & Limfjorden

– GNE 211 SS BNE 029 SL Oslo

Fjord. Henv. Arne Nielsen,

tlf. 6220 5925/2585 2829

Selvstyrer til rorpind - Autohelm

eller lignende. Henv. Verner Jungersen,

tlf. 9785 1790

Motorbåd Safir m. agterkahyt, Albin

25, Jupiter 30 eller lignende søges.

Henv. tlf. 45863707/

e-mail soderlund@tdcadsl.dk

BYTTES

Kraftig alu-spilerstang (76 mm og 3,20

m lang) byttes med en lettere.

Henv. Poul Hansen, tlf. 6220 9125

Mindre sejl eller motorbåd ønskes når

stor Hohner knapharmonika kan indgå

i handelen. Henv. Johnny Jensen,

tlf. 4753 0545

SØGES

Til »Viking 30« søges instruktionsbog

el. kopi til 105 hk 6 cyl. BMC diesel.

Herunder oplysninger om kølesystem.

Henv. Per Grube Petersen,

tlf. 6253 3073/pgrube@mail.dk

Navn: Medlemesnr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.: E-mail:

mussen og repræsentanter fra

vores nye samabejdspartner

Trekroner. Der var 15 deltagere

fra ni både med til

mødet.

Fartøjsberedskab

i Karrebæk

Pouls Vig Bådelaug har oprettet

et fartøjsberedskab for,

i samarbejde med myndighederne,

at gøre en indsats,

således at nødstedte sejlere,

der af den ene eller anden

grund er kommet i en faretruende

situation, har en chan-

ce for at blive reddet. Formålet

er at bistå Kattegats

Marinedistrikt, SOK, Politiet,

Falck og beredskabstje-

nesten ved eftersøgning og

søredning i Karrebæk Fjord.

Henv.: Aksel Hein Larsen tlf.

56363434/20306140.

Vandpost på tre måder

Afskaffelsen af portostøtte har

ramt mange klubber og foreninger

på pengepungen. Bl.a.

også DT. Holbæk Tursejlerklubs

blad, »Vandposten«, ud-

gives seks årligt, og det koster

6.000 kr. Derfor tilbydes

medlemmerne nu tre muligheder

for at få klubbladet:

Via e-post, afhentning af

bladet i klubhuset og bladet

tilsendt per post.

IT i Ishøj Havn

Fem forskellige steder i havnen

er der opsat antenner, som

dækker hele fritidsdelen af

Udfyld kuponen og send den til: Tursejleren · Asgård 11 · 3600 Frederikssund redaktionen@tursejleren.dk · Fax 4731 2852

Ishøj Havn. Den har indgået

en aftale med udbyderen

NoPayNet, og ideen i

konceptet med den trådløse

IT-forbindelse er, at det ikke

koster havnens brugere noget

at koble sig på. Havnen

har betalt for etableringen,

og de løbende omkostninger

dækkes af sponsorater.

Søsportens

sikkerhedsbåd

Også i år har Søsportens Sikkerhedsråd

besøgt en lang

række havne landet rundt med

sin sejlende kampagne, som

bl.a. bakkes op af DT. Kampagnen

afsluttes på den flydende

bådudstilling i Kolding

i dagene den 17. - 20. august.

Se på www.soesport.dk hvor

båden befinder sig indtil da.

Er der nogen som kan give info om,

hvem der kan lave vindspejl i rustfrit

stål til både? Henv. Semi Brunsgaard,

tlf. 4010 4410.

Jeg søger en kran til at hejse påhængsmotoren

op og ned fra gummibåden

– har en LM30 motorsejler. Henv.

H. J. Hagensen, tlf. 7475 2269.

E-mail fuglev7@get2net.dk

OBS! GRATIS ANNONCER

Som medlem af DT kan du få en gratis,

personlig annonce her på disse sider

om køb, salg eller bytte af såvel både

som grej og udstyr til dem. Annoncen

må være på maks. 25 ord. Hvis der er

flere, forbeholder redaktionen sig ret til

at redigere i den. Det er en betingelse,

at annoncen skrives med letlæselige

blokbogstaver på kuponen her på siden.

Er dit medlemsnummer ikke påført, bliver

annoncen ikke optaget. Endelig er

det også en betingelse, at du afmelder

sin annonce, når den ikke længere er

aktuel. Hvis du vil have et foto ved den,

koster det 100 kr., som indbetales på

DT’s konto reg. nr. 1936 3484349974.

Annoncen kan indsendes pr. post, fax

eller e-mail til: Tursejleren, Asgård 11,

3600 Frederikssund, fax 4731 2852,

redaktionen@tursejleren.dk

Annoncetekst (maks. 25 ord) til Tursejleren nr. 04/2006 skal være redaktionen i hænde senest lørdag den 14. oktober 2006.

Nr. 3 August 2006 25


NAVIGATION · NAVIGATION · NAVIGATION · NAVIGATION · NAVIGATION · NAVIGATION · NAVIGATION

NØDHJÆLP via satellit

Automatiske nødsendere

er så små, at de

kan være i en lomme

og så billige, at alle

kan få råd til dem. Det

fortæller DT-medlem

og luftfartsinspektør

Kurt Færch Madsen om

i det følgende. Hans

artikel har været bragt

i Maxi-klubbens medlemsblad.

På landjorden ringer man til

112, når man har behov for

nødhjælp. Dette har dog sine

begrænsninger, for kører man

ind i et træ med sin bil på et

øde sted og bliver slået bevidstløs,

er man dårligt stillet.

Luftfart og skibsfart har,

ud over de ombordværende

radiokommunikationsmidler,

også nødsendere baseret på

satellit kommunikation.

Disse nødsendere kaldes i

luftfarten for Emergency Locator

Transmitter (ELT) og på

søen også ELT eller Emergency

Position Indicating Radio

Beacon (EPIRB). Der er i dag

nødsendere på markedet, som

er så små, at man kan have

dem i lommen.

Nødsenderne kan aktiveres

manuelt på en kontakt, så er

man nødlandet et øde sted

med sit fly, eller er båden ved

at synke under en, skal man

blot aktivere nødsenderen

manuelt. I fly der havarerer

eller lander meget hårdt, aktiveres

ELT’en automatisk af en

G-kontakt. I princippet som

sikkerhedsselen i bilerne, der

låser ved en bestemt fremadrettet

kraft.

Der findes nødsendere på

markedet, som aktiveres når

de komme i vand. I princippet

som udløseren i de automatiske

oppustelige redningsveste.

Disse automatiske nødsendere

er beregnet på de situationer,

26 Tursejleren 0306

hvor de ombordværende ikke

selv er i stand til at aktivere

nødsenderen med henblik på

at tilkalde redningsassistance.

Eftersøgning og redning

I dag er eftersøgning og redning

(Search and Rescue -

SAR) baseret på satellitkommunikation.

EPIRB’en skulle

fra 1999 findes om bord i al-

le erhvervsfartøjer over 300

tons. Den medtages også af

mange lystbåde, specielt til

langfart, og under de store

kapsejladser er det et krav, at

der er en nødsender om bord.

Mange husker Tony Bullimore,

som væltede rundt med sin

båd under jorden rundt sejladsen

Vendée Globe og blev

lokaliseret på grund af sin

medbragte EPIRB.

Indenfor det verdensomspændende

maritime nød- og

sikkerhedssystem finder vi

EPIRB, som sender sit signal

til COSPAS-SARSAT systemets

satellitter. Det satellit

baserede system blev introduceret

i 1982 som et verdensomspændende

redningssystem

af Canada, Frankrig, USA og

Rusland. Systemet fungerer i

store træk på følgende måde:

Nødsignal udsendt fra en

nødsender bliver modtaget af

en satellit, når denne i sin bane

er inden for rækkevidde

af nødsenderen. Nødsignalet

sender satellitten til en modtagestation

(Local User Terminal

- LUT) på jorden. LUT-stationen,

som dækker det skandinaviske

område, er placeret i

Tromsø, Norge. Nødsignalet

sendes videre til et Mission

Control Center (MMC), som

bl.a. har til formål at indsamle,

lagre, sortere og udveksle

data i COSPAS-SARSAT

systemet, samt at distribuere

nød- og positionsdata til de

associerede redningscentraler

(Rescue Coordination Center

-RCC). I Danmark modtager

RCC i Karup de databehandlede

nødsignaler fra MCC.

Overvåget af satellitter

COSPAS-SARSAT er indrettet

til at lokalisere signaler, der

sendes på 121,5 MHz, 243,0

MHz og 406 MHz. Der er

altid fire satellitter i omkreds.

Hver satellit kredser om jorden

ad en nord/syd – syd/nord

bane lige hen over polerne.

Mængden af fejl- og skyggesignaler

på 121,5 MHz le-

der ofte til, at et Mission Control

Center (MCC) som får

inputs fra LUTs får behov

for yderligere data fra satellitterne

for at kunne bekræfte

positionen. ELT udstyr, der

anvender 121,5 og 243 MHz

er upålideligt og signalerne

kan forveksles med almindelige

121,5 transmissioner f.

eks. tale kommunikation.

406 MHz ELT/EPIRB udstyr

blev udviklet sideløbende

med COSPAS-SARSAT projektet

med henblik på effektiv

satellit modtagelse og stedbestemmelse.

406 MHz udstyr

er kodet med en entydig identifikation,

som kan relateres

til det enkelte fartøj, så satellitterne

modtager nødsenderens

positionen som en del af

nødsignalet.

COSPAS-SARSAT systemet

er i dag ikke længere afhængig

af polarkredsende satellitters

positionering af ELT, idet

COSPAS-SARSAT systemet

også benytter geostationære

satellitter i forbindelse med

alarmering og efterfølgende

positionering af nødsenderen

baseret på 406 MHz. Aktivering

af en 406 MHz nødsender

vil inden for de geostationære

satellitters dækningsområde

afstedkomme en umiddelbar

alarmering af vedkommende

redningscentral.

“ Her en up-to-date EPIRB af

mærket Simrad EG50 til skibsfart

For så vidt angår luftfarten,

har Statens Luftfartsvæsen

(SLV) oplyst, at ud af ca. 800

alarmer på 121,5 MHz som

systemet behandlede pr. år i

dansk luftfarts ansvarsområde

de seneste år, var omkring

98 % fejlalarmer frembragt

af forskellige former for fejlbetjening

og tekniske fejl på

ELT udstyret.

SLV har ligeledes oplyst at,

i erkendelse af systemets begrænsninger

for så vidt angår

anvendelse af frekvenserne

121,5 og 243 MHz, har International

Civil Aviation Organization

(ICAO) og International

Maritime Organization

(IMO) besluttet, at anvendelse

af 121,5 og 243 MHz som

primær ELT frekvens ophører

den 1. januar 2008. Senest fra

denne dato skal 406 MHz ELT

sendere anvendes til udsend-

else af nødsignal fra erhvervsfartøjer

i luften og på søen.

Ud over det informative i

denne artikel ønsker jeg at ad-

vare om manglerne ved de

ældre typer af nødsendere.

Skal du på langfart, bør du ud-

skifte din gamle nødsender med

en moderne 406 MHz EPIRB.

Derved er du sikker på, at redningstjeneste

bliver iværksat

uden unødig spild af tid.

Der er flere oplysninger om

nøedsendere at hente på www.

rummet.dk


NYHED! NYHED!

25EFI 30EFI

Mindre vægt vægt

mere mere ydelse

FORHANDLERE I DANMARK:

BALLERUP MARINE SERVICE

2610 RØDOVRE TLF. 44 65 64 99

HELLER’S YACHTVÆRFT & UDSTYR

2770 KASTRUP TLF. 32 50 30 17

BRDR. PETERSENS MASKINFABRIK A/S

3250 GILLELEJE TLF. 48 30 01 36

LYNÆS MARINECENTER

3390 HUNDESTED TLF. 47 94 01 02

MAX & MARTIN MARINE

3600 FREDERIKSSUND TLF. 47 31 46 20

SYDHAVNENS MOTORVÆRKSTED APS

3700 RØNNE TLF. 56 95 07 61

PRO-SAFE REFLECTION A/S

4220 KORSØR TLF. 32 95 28 78

OJ INDUSTRI OG MARINESERVICE

4242 BOESLUNDE TLF. 58 14 05 26

CC CAMPING & MARINE A/S

4571 GREVINGE TLF. 59 65 99 11

RØRVIG AUTO & BÅDSERVICE

4581 RØRVIG TLF. 59 91 83 02

MARINELAND

4700 NÆSTVED TLF. 55 73 37 87

MØN MARINESERVICE

4780 STEGE TLF. 55 81 00 54

NAKSKOV ELEKTRO APS

4900 NAKSKOV TLF. 54 92 55 66

KARL MERTZ A/S

4990 SAKSKØBING TLF. 54 70 48 22

N.A.E. MARINE

5270 ODENSE N TLF. 66 18 06 33

KERTEMINDE MARINESERVICE A/S

5300 KERTEMINDE TLF. 65 32 26 76

VESTFYNS BÅDCENTER

5580 NØRRE-ÅBY TLF. 64 42 16 76

FÅBORG BÅDEBYGGERI ApS

5600 FÅBORG TLF. 62 61 02 46

VESTFYNS SERVICE CENTER

5610 ASSENS TLF. 64 71 45 10

HAVNENS MARINE SERVICE APS

5700 SVENDBORG TLF. 62 20 21 40

NYBORG AUTO OG SKIBSELEKTRO

5800 NYBORG TLF. 65 31 53 33

KOLDING BÅDCENTER

6000 KOLDING TLF. 75 52 75 33

ENEMARK’S MARINE SERVICE

6200 ÅBENRÅ TLF. 74 62 39 44

BØGE’S TRAILER & BÅDE APS

6640 LUNDERSKOV TLF. 75 58 58 11

HVIDE SANDE BÅD & MOTOR SERVICE

6960 HVIDE SANDE TLF. 97 31 18 77

SKOU`S EL OG MARINESERVICE APS

7140 STOUBY TLF. 75 89 79 90

H.V. ELEKTRO

7500 HOLSTEBRO TLF. 97 42 65 44

NORSKIB APS

7600 STRUER TLF. 96 95 00 55

VIRKSUND AUTO & MARINE

7840 HØJSLEV TLF. 97 53 95 34

4-takt

Altid pålidelige kræfter med Mariner www.ketner-outdoor.dk

FLEMMINGS SKIBSSERVICE

7900 NYKØBING M TLF. 97 71 06 60

MARSELIS BÅDUDSTYR

8000 ÅRHUS C TLF. 86 12 43 66

ASKGAARDS AUTO SERVICE

8300 ODDER TLF. 86 54 29 29

SAMSØ GREJ

8305 TRANEBJERG SAMSØ TLF. 86 59 00 56

LP CYKLER OG MASKINER I/S

8400 EBELTOFT TLF. 86 34 47 77

KNAKKER MOTOR- OG MARINESERVICE

8500 GRENÅ TLF. 86 32 69 58

SEJS MARINE CENTER

8600 SILKEBORG TLF. 86 84 64 14

DAMGAARD MARINE

8700 HORSENS TLF. 75 68 35 22

FLOOR MARINE-CENTER A/S

8900 RANDERS TLF. 87 11 40 00

MOTOR OG BÅDCENTRET FREDERIKSHAVN A/S

9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 42 23 93


Afsender:

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197a, 5600 Faaborg

LÆS I NÆSTE

NUMMER AF TURSEJLEREN

DT er en landsdækkende organisation i

stadig udvikling. Men vi vil gerne have in-

put fra medlemmerne om fremtidige aktiviteter

i foreningen. Derfor starter vi en

konkurrence med fine præmier i næste ud-

gave af Tursejleren. Konkurrencen lyder

kort og godt: Hvad venter du dig af fremtidens

DT? Hvilke aktiviteter synes du, DT

bør tage op?

Tursejleren bringer samtidig et ideoplæg

til en mulig aktivitet: »Sjælland rundt på

indersiden«. Det er formentlig landets

mest fremgangsrige sejlads. Herslev Strand

Sejlklub står for arrangementet sammen

med ildsjæle rundt omkring i Roskilde

Fjord og Isefjord, og det finder sted over

en weekend. Tursejleren deltog i årets

sejlads om bord i »Tessa« (se billedet) -

en Nauticat 33. Og det var en fantastisk

oplevelse.

Der startes fra ni forskellige steder langs

banen i de to fjorde. Er du bidt af kapsejlads,

kan du få din lyst styret. Det kan du

også, hvis du sejler motorbåd eller bare tur-

sejlads. Der er indlagt opgaver, der skal løses

og masser af råhygge undervejs. Du kan

læse mere om sejladsen på www.srpi.dk

More magazines by this user
Similar magazines