Perronn 1 - TinglevForum.dk

tinglevforum.dk

Perronn 1 - TinglevForum.dk

22

PERRON 1

Kampgejsten har ikke f

Det er op ad bakke, når den

tidligere centerby Tinglev nu skal

kæmpe for sine ønsker i forhold til

det offentlige. Det tager tid, før

ønskerne om forbedringer

trænger igennem.

M

sene skraber.

ange mindre byer har i de

seneste år godt kunnet

mærke, at udviklingen

kan gå den vej, som høn-

Bagud.

For blot få år siden havde mange af

disse byer status som centerby i egen

kommune. Nu er man bare én af de

andre oplandsbyer, og man skal

kæmpe med sit selvværd.

I Tinglev har de så sandelig ikke

tænkt sig at lade sig imponere af cen-

tralisering eller globalisering. De kan

godt selv sætte en dagsorden, og de

ved også, hvad der bør ske for ikke at

ende på et sidespor.

Men det kan være svært at blive

hørt, og det kan være dybt nedslående,

når frivillige fra TinglevForum, et

organ, der opstod efter kommunesammenlægningen,

er til møde med

store statsinstitutioner som f.eks.

Vejdirektoratet.

Tinglev har en rundkørsel mod øst,

der er for lille og giver virksomheder

trafikale problemer, og autoværn og

viadukt midt i byen er i en miserabel

forfatning.

Tinglevs udsendinge følte, at de

mødte magtens arrogance, da de blev

sendt hjem med budskabet om, at

Vejdirektoratet ikke var sat i verden

af æstetiske hensyn.

Men for Tinglev er det aldeles ikke

lige meget, hvordan der ser ud i byens

hovedgade.

– Som bosætningsby er det vigtigt,

at vi er så attraktive som muligt, og

derfor dur det ikke, hvis bygninger

forfalder, eller en viadukt ligner forfald,

for så kører eventuelt nye folk jo

bare videre, siger Niels Daubjerg,

næstformand i TinglevForum, og han

tilføjer: – Det er vigtigt, at vi ikke ender

med stagnation, for det betyder

færre tilbud og færre folk i byen.

Ingen elevator

Tinglev skal i det hele taget kæmpe

hårdere for at få sine ønsker opfyldt.

Tag nu for eksempel Tinglev Banegård.

Den var engang byens største

arbejdsplads med omkring 150 ansatte.

I dag er der et par ansatte i kiosken.

Banegården har imidlertid stadig

stor betydning rent trafikalt som et

stort omstignings-knudepunkt for

Sønderjylland, men det kan være sin

sag at komme ud til sporene, hvis

man er handicappet eller kører med

barnevogn. Der er ingen elevator, og

det har lange udsigter.

– Vi er godt klar over, at det er et

problem, og det er dybt frustrerende

for Tinglev, men vi er nødt til at køre

frem efter vores plan for forbedringer

af handicapforholdene på vore

banegårde afhængig af hvor mange

brugere, der er på de enkelte steder,

siger Klaus Andersen, sektionschef

for broer og konstruktioner ved Banedanmark.

Og så er der lukningerne.

Materialegårdens afdeling i Tinglev

er lukket og rykket til Kliplev.

Posthuset og frygten

Posthuset i byen er lukket. Postboksene

fik dog lov at overleve efter en

indsats fra erhvervslivet, som nu kan

hente sin post og sine pakker på banegården.

Til gengæld håber borgerne i Tinglev,

at storkommunens skoleforvaltning

får lov at blive. Her er 120 arbejdspladser,

og godt nok pendler

mange ind til forvaltningen, men de

ansatte er et betydeligt aktiv for Tinglev,

især for handelslivet.

Derfor håber man i Tinglev Erhvervsforum

ikke, at Aabenraa Kommune

bliver ramt af centraliseringstrang,

som andre kommuner.

Borgmester Tove Larsen (S) har fuld

forståelse for, at Tinglev gerne vil bevare

den store arbejdsplads.

– Det er klart, at 120 arbejdspladser

betyder noget for både handelsliv og

bosætning, siger borgmesteren.

Hvis man spørger helt overordnet

til hendes grænse for centralisering,

er svaret:

– Jeg har ingen grænser. Jeg har en

sund og fornuftig holdning til, at vi

Similar magazines