Perronn 1 - TinglevForum.dk

tinglevforum.dk

Perronn 1 - TinglevForum.dk

forladt Tinglev

bruger de gode bygninger, vi har i

kommunen, men selvfølgelig har vi

også en række økonomiske krav hængende

over os hele tiden. Men der er

ingen, der drøfter nedlæggelse og

flytning af forvaltninger.

Grænsen nået

Hendes kollega i byrådet, Thomas

Andresen (V), der selv bor i Tinglev,

har til gengæld en grænse.

– Jeg mener, grænsen er nået, og at

vi er ved at nå et punkt, hvor vi udvander

lokalsamfundene. Det er vigtigt

med Aabenraa som en hovedby,

der er en magnet og en motor, men vi

skal ikke kun betragte centralisering

som et ressourcespørgsmål, for der

er andre ting, der spiller ind. De ansatte

på forvaltninger i Tinglev og

Bov er jo med til at stimulere handels-livet.

– Og når virksomheder kan drive

afdelinger på den anden side af jorden,

behøver forvaltningerne nok

heller ikke at sidde lige ved siden af

hinanden, siger Thomas Andresen,

der dog gerne vil tilføje, at Tinglev på

andre fronter ligger lunt i svinget

med byggeri af en ny indskoling og

støtte til Tinglevs ønske om forbed-

’Jeg har en sund og fornuftig holdning til, at

vi bruger de gode bygninger, vi har i kommunen,

men selvfølgelig har vi også en

række økonomiske krav hængende over os

hele tiden. Men der er ingen, der drøfter

nedlæggelse og flytning af forvaltninger.

Borgmester Tove Larsen (S)

ring af centerpladsen.

Spørgsmålet til Tinglev er så også,

om ikke det er helt naturligt, at funktioner

lukker og flytter. Skomageren

og det lokale mejeri er jo også lukket.

– Jo, man kan godt sige, at det er

ok, at posthuset er lukket, når bare

posten kommer ud. Vi må også acceptere,

at butikker lukker, og at banegården

ændrer status, men vi er

bare nødt til at stemme imod, når der

sker en bevidst centralisering fra statens

og kommunens side, som ud-

vander de mindre byer og større lokalsamfund.

Det kan meget vel blive

en tikkende bombe under os og være

med til at ødelægge vores image, siger

Niels Daubjerg, næstformand i

TinglevForum.

Færre penge og eget knofedt

Der er også lige det med pengene. Både

Banedanmarks mand og Vejdirektoratets

mand peger på, at den offentlige

økonomi sætter sine begrænsninger.

Niels Kristian Kvistgaard, der er afdelingsleder

for driften i Vejdirektoratets

Middelfart-afdeling, siger:

– Vi er nødt til at vægte sikkerheden,

når vi skal prioritere, og vi har et

efterslæb på huller i vejene, som vi

skal have indhentet.

–Vi vil gerne bruge flere penge til

æstetisk renholdelse, men den kontrakt,

vi har med staten for vedligehold,

er aftalt til at omfatte et middel

serviceniveau, og det kan virke middelmådigt,

hvis vi sammenligner det

med de fleste borgeres haver, siger

afdelingslederen, der heller ikke har

penge til en større rundkørsel.

Han slutter med at sige:

– Det er da glædeligt at opleve sådan

en kampgejst, men vi er nok

nødt til at acceptere, at der generelt

er mere lavvande i de offentlige kasser,

og at man kan blive nødt til at

kigge sig om efter andre metoder.

Nogle vælger at bruge eget knofedt,

siger Niels Kristian Kvistgaard.

Af Anette Jorsal

Tlf. 2720 1457, ajo@jv.dk

PERRON 1 23

Forfald er et farligt

signal for enhver by,

og derfor kæmper

TinglevForum, der

opstod efter kommunesammenlægningen,

for at byen

stadig ser attraktiv

ud. Men det kan være

svært, når ønsker

bliver mødt med en

mur af afvisning.

Foto: Ulrik Pedersen

Similar magazines