Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

16

4.2. Pauser

Det er svært at angive retningslinier for antal og længde af pauser, da det afhænger meget af tællemandskabet.

Hvis man imidlertid ingen erfaringer har med sit tællemandskab, kan følgende rettesnor

anvendes:

- Ved tællinger under 3 timers varighed gives normalt ingen pauser. Det kan dog anbefales, at

have en ekstra tæller, som kan afløse i forbindelse med toiletbesøg o. lign.

- Ved tællinger af 3 til 6 timers varighed kan det skønnes om pauser er nødvendige. Det afhænger

bl.a. af trafikkens størrelse og af årstiden. Sidstnævnte gælder især, hvis tællerne ikke sidder i læ.

- Ved tællinger over 6 timers varighed gives mindst ½ times pause hver tredje time.

En 12-timers tælling kan f.eks. gennemføres således, at et hold tæller i perioderne kl. 6-9 og 12-15

og et andet hold i perioderne kl. 9-12 og 15-18.

Der bør udarbejdes en tælleplan, med mindre det drejer sig om en lille og let overskuelig tælling.

Tælleplanen skal indeholde oplysninger om hvor, hvornår og eventuelt hvad hver enkelt tæller skal

tælle. Nedenfor er vist et eksempel på en simpel tælleplan.

igur 4.1. Tælleplan.

4.3. Tællernes motivation

Der udføres et bedre tællearbejde, jo mere motiverende og interesserede tællerne er. Det kan være

svært at sikre en høj motivation, men ofte kan en vis effekt opnås ved at:

- fortælle tællerne om formålet med tællingen og vigtigheden af præcision

- benytte tællere, der formodes at være interesseret i tællearbejdet og eventuelt i at deltage en

anden gang

- benytte tællere, der enten er ansat i forvaltningen, eller på anden måde har erfaring med

registreringsarbejde

- sørge for god forplejning under og eventuelt også efter tællingen

F

More magazines by this user
Similar magazines