Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

20

5.4. Omregning af årsdøgntrafiktal mellem forskellige år

Inden man foretager en sammenligning af årsdøgntrafiktallene (ÅDT) for to forskellige år skal

ÅDT for det ene tælleår (X) korrigeres for den generelle trafikudvikling i den mellemliggende periode.

Dette sker ved hjælp af formlerne:

(5.4A.) og

(5.4B.) hvor

FÅR X-Y er omregningsfaktoren (årskorrektionsfaktoren) fra ÅDT i år X til ÅDT i år Y. Formlen

5.4A bruges når X skal omregnes til et yngre år, mens formlen 5.4B bruges når X skal omregnes til

et ældre år. Beregningen af FÅR X-Y sker ved hjælp af bilag 5.4, hvor den generelle trafikudvikling er

mellem to naboår er anført for de seneste ti år for hver af de syv sædvanlige køretøjsarter.

Hvis X og Y er naboår kan FÅR X-Y således aflæses direkte af bilag 5.4 ellers må man gange de størrelser,

som svarer til trafikudviklingen år for år i perioden mellem X og Y.

5.5. Beregning af 30. højeste time

Til dimensionering af veje anvendes ofte trafikbelastningen i årets 30. højeste time. Omregningen

fra ÅDT til 30. højeste time sker ved hjælp af formlen:

(5.5) hvor

omregningsfaktoren F30 for de syv almindelige trafiktyper er vist i tabel 5.2. I beregningen af de enkelte

omregningsfaktorer indgår der tal fra samtlige permanente tællestationer i Danmark. Omregningsfaktorerne

bør kun benyttes på årsdøgntrafiktallet for alle motorkøretøjerne under et og kun når

der ikke foreligger bedre lokale oplysninger om sæsonvariation

Trafiktype Omregningsfaktor, F 30, for alle biler under ét

By- og lokaltrafik

Bolig-/arbejdsstedstrafik

Regional trafik

Fjerntrafik

0,115

Moderat ferietrafik 0,140

Udpræget ferietrafik 0,200

Sommerlandstrafik 0,260

Tabel 5.2. Faktorer til beregning af 30. største time.

5.6. Beregning af Æ10-belastning

Æ10-belastning er en kort betegnelse for "antal ækvivalente 10 tons akseltryk", der defineres som

det antal 10 tons aksler, der giver samme påvirkning (udmattelse og nedbrydning) på en vejbefæstelse

som alle de i en given periode faktisk forekommende akseltryk. Omregningen fra ÅDT til

Æ10-belastning pr. døgn for en given køretøjsart sker ved hjælp af formlen:

(5.6.)

hvor

omregningsfaktoren FÆ10 (Æ10-faktoren) for de aktuelle køretøjsarter er vist i tabel 5.3.

More magazines by this user
Similar magazines