Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

42

Opregningsskema-snit

På opregningsskemaet er der under felterne med oplysninger om tællemyndighed, sted og tid, indsat

to afkrydsningsskemaer. Disse skemaer indeholder oplysninger, som skal bruges i arbejdet med

at opregne den talte trafik. I det første afkrydsningsskema, som vedrører trafiktyper, er køretøjsarterne

inddelt i fire grupper. For hver af disse grupper vælges den af de tre til syv mulige trafiktyper,

som tællemyndigheden mener passer bedst til forholdene ved tællestedet. For gruppen kaldet Busser

er det eksempelvis trafiktypen Rutebil.

Det næste afkrydsningsskema vedrører stigningsforholdene i den nærmeste omegn af tællestedet.

Af tabellen fremgår det, at der er tale om en bakket vej. Hvis man er i tvivl om hvordan stigningsforholdene

skal vurderes, kan man læse mere om dette emne i afsnit 5.7 i denne vejledning, hvor de

tre kategorier er defineret.

Under de to afkrydsningsskemaer finder man det egentlige skema til opregningsarbejdet. Det fremgår

af dette skema, at resultaterne fra samleskemaets yderste kolonne i højre side er blevet overført

til de to øverste rækker skemaet - en række for hver retning. I tredie række er de to ovenstående

rækker summeret til en total for begge retninger.

More magazines by this user
Similar magazines