Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

Inden man kan opregne den talte trafik T til årsdøgntrafik ÅDT, skal der for hver køretøjsart findes

tre opregningsfaktorer. Disse opregningsfaktorer (eller størrelser ud fra hvilke de kan beregnes) findes

i bilag 5.1-5.3, som alle har det til fælles, at de er opdelt i de samme køretøjsgrupper, som igen

er opdelt i tre til syv relevante trafiktyper jvf. ovenstående afkrydsningsskema. Den første opregningsfaktor

FDT findes i bilag 5.1 ud fra køretøjsart, trafiktype og tælleperiode. For Sololastbiler

over 3½ tons er størrelsen 2,46 eksempelvis fundet ved at dividere I rued summen af de størrelser,

som hører til de enkelte tuner i tælleperioden mellem 11.00 og 17.00 og som svarer til trafiktypen

Fjern. Det vil med andre ord sige 1/(0,079 + 0,077 + 0,073 + 0,067 + 0,060 + 0,050).

Den anden opregningsfaktor FUGT findes i bilag 5.2 ud fra køretøjsart og trafiktype. For Sololastbiler

over 3 1 /2 tons kan størrelsen, som svarer til trafiktypen Fjern direkte aflæses til 0,78.

Den tredie opregningsfaktor FÅET findes i bilag 5.3 ud fra køretøjsart, trafiktype og ugenummer.

For Sololastbiler over 3½ tons kan størrelsen, som svarer til trafiktypen Fjern og ugenr. 17 ligeledes

aflæses direkte til 0,86.

43

More magazines by this user
Similar magazines