Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

44

For hver køretøjsart opregnes den talte trafik T til årsdøgntrafik ÅDT ved at gange den med de tre

opregningsfaktorer. Fortsætter man med køretøjsarten Sololastbiler over 3½ tons bliver de talte 92

køretøjer i skemaet opregnet til en årsdøgntrafik ÅDT i 1992 på 152 køretøjer.

For gruppen Motorkøretøjer ialt er årsdøgntrafikken for 1992 på 3.310 køretøjer fundet ved at

summere antallet af person-, vare- og lastbiler, samt busser og motorcykler. For gruppen Køretøjer

ialt er årsdøgntrafikken for 1992 på 3.382 køretøjer fundet ved at summere det samlede antal motor-

køretøjer med antallet af knallerter og cykler.

Hvis man har foretaget flere adskilte trafiktællinger på samme sted, som skal opregnes til et samlet

årsdøgntrafiktal, kan man læse mere om dette emne i afsnit 5.3 i denne vejledning, hvor der tillige

findes et gennemregnet eksempel.

Ud for hver køretøjsart er der afsat plads til en omregningsfaktor (årskorrektionsfaktor) FÅR X-Y.

For at få den fundne årsdøgntrafik ÅDT i 1992 omregnet til eksempelvis 1993-niveau, skal der korrigeres

for trafikudviklingen mellem 1992 og 1993 indenfor de enkelte køretøjsarter. Idet 1992 og

1993 er naboår kan omregningsfaktoren FÅR X-Y for køretøjsarten Sololastbiler over 3½ tons eksempelvis

aflæses direkte i bilag 5.4 til 0,91. Ved at gange denne størrelse på ÅDT i 1992, som var

på 152 køretøjer kommer man frem til en ÅDT i 1993 på 138 køretøjer. For gruppen Motorkøretøjer

ialt er årsdøgntrafikken for 1993 på 3.339 køretøjer fundet ved at summere antallet af person-,

vare-og lastbiler, samt busser og motorcykler. For gruppen Køretøjer ialt er årsdøgntrafikken for

1993 på 3.409 køretøjer fundet ved at summere det samlede antal motorkøretøjer med antallet af

knallerter og cykler. Hvis man ønsker at omregne bagud i tiden og/eller over flere år, kan man læse

mere om dette emne i afsnit 5.4 i denne vejledning.

I skemaet er der afsat plads til en omregningsfaktor FÆ10, med hvilken det er muligt at omregne

ÅDT i 1993 til Æ10-belastningen pr. døgn for de fire tunge køretøjsarter. Æ10-belastningen pr.

døgn findes for hver køretøjsart ved at gange omregningsfaktoren FÆ10 med den fundne ÅDT i

1993. Omregningsfaktoren FÆ10 findes i tabel 5.3 i denne vejledning ud fra køretøjsart og trafiktype.

Fortsætter man med køretøjsarten Sololastbiler over 3½ tons bliver ÅDT i 1993, som i skemaet

er blevet bestemt til 138 køretøjer, omregnet til en Æ10-belastningen pr. døgn på 27,6. Denne

størrelse er i skemaet summeret med Æ10-belastningen pr. døgn for de tre øvrige tunge køretøjsarter

til en samlet Æ10-belastning pr. døgn på 175,9 for gruppen Motorkøretøjer ialt.

I skemaet er der afsat plads til korrektionsfaktoren Fss, med hvilken det er muligt at korrigere Æ10belastningen

pr. døgn for supersingleaksel effekten. Den korrigerede Æ10-belastning Æ10ss, som i

skemaet er blevet beregnet til 228,7 ved at gange Æ10-belastningen pr. døgn, som ovenfor er beregnet

til 175,9 med korrektionsfaktoren Fss, der er aflæst til 1,3 i tabel 5,4 i denne vejledning.

For køretøjsgruppen Motorkøretøjer ialt er det i skemaet muligt at omregne årsdøgntrafikken

ÅDT i 1993 til 30. højeste time. Den 30. højeste time, som i skemaet er blevet beregnet til 384 køretøjer

ved at gange ÅDT i 1993, der tidligere er beregnet til 3.339 køretøjer pr. døgn med omregningsfaktoren

F30, der er aflæst til 0,115 i tabel 5.2 i denne vejledning.

I skemaet er der for hver køretøjsart afsat plads til en personbilækvivalent. Med denne personbilækvivalent

er det muligt at omregne årsdøgntrafikken ÅDT i 1993 for de enkelte køretøjsarter til

personbilenheder PE. Personbilækvivalenten er 1,0 for alle køretøjer under 3,5 tons inklusiv motorcykler.

For de fire tunge køretøjsarter er personbilækvivalenten på 2,5 fundet i tabel 5.5 i denne vejledning

under stigningskategorien: Bakket vej. For køretøjsarten Sololastbiler over 3½ tons er de

345 personbilenheder pr. døgn eksempelvis fundet ved at gange ÅDT i 1993, som tidligere er bestemt

til 138 køretøjer pr. døgn med personbilækvivalenten på 2,5. For køretøjsgruppen Motorkøretøjer

ialt er de 3.802 personbilenheder fundet ved at summere PE for de syv motorkøretøjsarter.

More magazines by this user
Similar magazines