Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

Præsentationsskema-snit

Øverst på præsentationsskemaet er der, tilsvarende de tidligere skemaer, en række felter med oplysninger

om tællemyndighed, sted og tid. Dernæst følger tre delskemaer, hvor der er plads til hovedresultaterne

fra samle- og opregningsskemaet.

Det første delskema skal udfyldes med den talte trafik i timeintervaller fordelt på køretøjsgrupperne

Motorkøretøjer ialt og Cykler og knallerter, samt Fodgængere. Antallet af køretøjer i gruppen

Motorkøretøjer ialt kan overføres direkte fra samleskemaets to kørselsretninger, mens summen af

cykler og knallerter først skal beregnes inden den overføres fra samleskemaets to kørselsretninger.

Herefter skal man beregne summen af Motorkøretøjer, Cykler og knallerter, samt Fodgængere i

begge kørselsretninger dels for hver time i tælleperioden og dels for den samlede tælleperiode. Et af

resultaterne viser, at 327 motorkøretøjer har passeret tællestedet i tidsrummet mellem 15.00 og

16.00. Summen af fodgængere i de to kørselsretninger skal beregnes inden tallene overføres fra

samleskemaet.

I det andet delskema, hvor den talte trafik i hele tælleperioden er opgjort på køretøjsarter, kan tallene

direkte overføres fra opregningsskemaet.

45

More magazines by this user
Similar magazines