Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

48

1) Eventuelle køretøjer i tælleskemafeltet "øvrige" medregnes til den køretøjsart, der passer bedst.

Tilsvarende skal det beregnes hvor mange Person- og varebiler under 2 tons, der ialt er kørt til

hvert af de fire ben. Beregningen er stort set den samme som ovenstående, blot med den forskel, at

de tal der skal summeres ikke står lige over hinanden. Et af resultaterne viser, at der i alt kørte 309

Person- og varebiler under 2 tons til ben nr. 1 i tidsrummet mellem 14 og 15.

Resultaterne fra de to foregående beregninger skal herefter bruges til at beregne hvor mange Person-og

varebiler under 2 tons, der ialt er kørt til og fra hvert af de fire ben. Beregningen foretages

for hvert ben ved at summere størrelsen i feltet Ialt fra ben nr. med det tilsvarende tal i feltet Ialt

til ben nr. Beregningen skal både gennemføres for de enkelte timer i tælleperioden og for den samlede

tælleperiode. For ben nr. 7 er det eksempelvis blevet beregnet, at 1.002 Person- og varebiler

under 2 tons har kørt til og fra benet i den samlede tælleperiode.

Endelig skal man nederst i samleskemaet beregne totaltrafikken ind i krydset. Beregningen foretages

ved at summere størrelserne Ialt til ben nr. for de fire ben. Beregningen skal både gennemføres

for de enkelte timer i tælleperioden og for den samlede tælleperiode. Et af resultaterne viser, at der

ialt kørte 930 Person- og varebiler under 2 tons ind i krydset i tidsrummet mellem 11 og 12.

More magazines by this user
Similar magazines