Imagebrochure 2012 - SimonsVoss technologies

simons.voss.us

Imagebrochure 2012 - SimonsVoss technologies

DISCOVER

OUR KEYLESS

WORLD.

MORGENDAGENS SIKKERHEDSTEKNIK: I DAG.

1


2

Gør det let for dig selv,

når det drejer sig om

sikkerhed.

Ganske enkelt intelligent

med SimonsVoss.

INDHOLDSFORTEGNELSE

04 VIRKSOMHEDEN

06 FILOSOFI

08 HISTORIE

10 DET MODULOPBYGGEDE SYSTEM 3060

12 SYSTEM 3060 – TRANSPONDERMEDIER

14 SYSTEM 3060 – LÅSE

16 SYSTEM 3060 – LÅSE – LÅSECYLINDRE

18 SYSTEM 3060 – LÅSE – SMART HANDLE

20 SYSTEM 3060 – LÅSE – SMART RELAY

22 SYSTEM 3060 – MULTINETVÆRK

24 SYSTEM 3060 – SOFTWARE

26 REFERENCER

28 ØKONOMI

30 KONTAKT

3


04 Virksomheden

Virksomheden 05

SIMONSVOSS´ NØGLEFRI VERDEN:

TEKNOLOGIER, SOM DU FÅR GAVN AF.

Adgangskontrol med nye dimensioner. Hos SimonVoss har vi sat os for at gøre dit liv og

arbejde sikrere, mere komfortabelt og mere økonomisk med vores system. Det har vi gjort ved at

revolutionere de klassiske, mekaniske låsesystemer med digital teknik og integrere adgangskontrolfunktioner.

SimonsVoss sætter internationale standarder. Vores ide om en digital transponder i stedet

for den almindelige nøgle er slået igennem over hele verden. Vi har ført denne vision med vores

radiostyrede, trådløse låse- og adgangskontrolsystem ud i livet med succes og konsekvens.

SimonsVoss er således ubestridt den teknologisk ledende på det hurtigt voksende marked for

digitale, batteridrevne låse- og adgangskontrolsystemer. Mere end 10.000 installerede systemer

over hele verden dokumenterer, at vores vision allerede er blevet en realitet.

Omfattende tilstedeværelse i et stort antal lande I Østrig, Storbritannien, Frankrig, Italien,

Spanien, Sverige, BeneLux-landene, Singapore, Mellemøsten og USA er SimonsVoss med stor

succes repræsenteret med lokale afdelinger. Hovedsædet i Unterföhring ved München rummer

administration, centralafdelinger og udviklingsafdeling. I Petersberg ved Jena be nder produktion

og logistik sig. Ansvaret for denne udvikling og for kommende, fremtidsorienterede sikkerhedsløsninger

har Ludger Voss (CTO), Hans-Gernot Illig (CEO) og Bernd Quade (CFO).

Med sine innovationer

er SimonsVoss

foregangsmand

inden for digital

adgangskontrol.


06

Filoso

INNOVATIV TRANSPONDERTEKNOLOGI:

BEGEJSTRER MENNESKER.

Det afgørende er pålidelighed og hastighed. System 3060 er mere end blot et produkt.

I forreste række står mennesket. Mennsker, der anvender digitale låsesystemer. Mennesker, der

bestemmer sig for mere sikkerhed, komfort og økonomi. Mennesker, der udvikler, producerer og

markedsfører vores aktive transponderteknologi. Alle mennesker, der dagligt vil lade visionen om

Keyless World blive til virkelighed.

Fremragende teknologier med udmærket design. Vi foretager en kontinuerlig udvikling af vores

produkter. Herunder hører ikke blot de “indre værdier” af vores innovationer, men også deres

design. For kun med kombinationen af begge dele opfylder vi vores kunders høje krav til en

løsning af høj kvalitet. Resultatet er en førsteklasses, komfortabel teknik i et perfekt design, der

passer ideelt ind i både de mest moderne og klassiske omgivelser. Også internationale juryer

anerkender SimonsVoss´ idé og vision: Mange innovations- og designpriser, heriblandt red dot

design award, dokumenterer vores produkters kvalitet og succes.

SimonsVoss

omsætter de bedste

idéer for din

sikkerheds skyld.

Filoso

07


08

Historie

Succeshistorien:

Programmeret til

fremtiden helt fra

begyndelsen.

1995 1995 – 1997 1998 – 1999 2000 – 2002

Grundlæggelse på et solidt

grundlag. Ved rmaets grundlæggelse

i 1995 var målsætningen

at øge komforten og sikkerheden

for låsesystemer ved hjælp af

de mest moderne, elektroniske

teknologier. Her viste München

sig at være yderst fremmende

for udviklingen af grundlaget, for

i kraft af det store antal elektronikvirksomheder

fandtes der en

god basis for en hurtig opbygning

af en effektiv udviklingsafdeling.

Således befandt systemets

åndelige fædre sig allerede blandt

virksomhedens grundlæggere

og pionerer: Ludger Voss, i dag

Chief Technology Of cer, og

Herbert Meyerle, i dag prokurist

og leder af udviklingsafdelingen

for hardware.

Afgørende skridt på vejen mod

at blive markedets førende.

I årene 1995 til 1997 havde man

fokus på udviklingen af elektronikmoduler

med et ekstremt lavt

energiforbrug. Det udgjorde basis

for anvendelsen af batteridrevne

systemkomponenter, innovative

mekaniske funktioner og for den

aktive transponder som hjertet

i system 3060. Som det første

produkt blev der i 1997 introduceret

en trådløs, elektronisk lås på

markedet.

Innovationer der var vigtige for

vores succes. Gennembruddet

for SimonsVoss kom med den

første, trådløse, digitrale

låsecylinder i verden. Den blev

præsenteret på Security i Essen i

1998, og i slutningen af samme år

sat i serieproduktion. Produktprogrammet

blev kontinuerligt

udvidet. Væsentlige udvidelser

var i 1999 introduktionen af det

trådløse netværk 3065 til

online-programmering og

dataregistrering, og cylinderen,

der drejede frit på begge sider.

Til enkel of ine-programmering

på stedet blev der i første omgang

udviklet en programmeringsenhed

på basis af en håndholdt

computer.

Efterspørgsel og produktion

stiger. I juli 2000 åbnede den

første udenlandske salgsafdeling

sine porte i Frankrig, og i 2001

grundlagde vi datterselskabet

i Singapore. I forbindelse med

den fortsatte ekspansion blev

produktion og logistik i august

2002 yttet fra Königshütte/

Harzen til Petersberg ved Jena.

På fabrikken i Petersberg har

SimonsVoss mulighed for at

foretage en kontinuerlig tilpasning

af produktionskapaciteten til den

kraftigt voksende efterspørgsel.

2003 – 2005 2006 – 2007 2008 – 2009 2010 – I DAG

SimonsVoss opfylder vigtige

standarder. I april 2003 blev

SimosVoss for første gang certi

ceret af TÜV i henhold til ISO

9001. TÜV bekræftede dermed,

at vi overholdt forskrifterne og

procedurevejledningerne, der er

forudsætningen for stabil kvalitet

for alle virksomhedsområder, fra

udvikling til produktion.

I 2004 præsenterede SimonsVoss

WaveNet-radionetværket 3065

og det trådløse PinCode-tastatur

3068 som en verdensnyhed.

Vi åbnede salgsafdelinger i

Storbritannien og i Holland.

Optimering af det, der er godt,

og udvikling af nyt. I januar 2006

blev vores datterselskab i USA

grundlagt. Det beskæftiger sig

både med produktudviklinger til

det nordamerikanske marked og

med systemsalg i NAFTA-regionen.

Den fjerde, elektroniske låsecylindergeneration

– med endnu

ere, attraktive egenskaber – blev

med succes introduceret fra

januar 2007. Derudover blev den

trådløse biometrivæglæser Q3008

præsenteret. I september 2007

blev salgsnetværket udvidet med

etableringen af endnu en salgsafdeling

i Belgien.

Fremtidsorienteret sikkerhed i

en netværksforbundet verden.

I 2008 udvidede SimonsVoss

spektret af netværksopkoblingsmuligheder

med en effektiv,

virtuel netværksløsning. Dermed

er SimonsVoss som eneste producent

i stand til at tilbyde mange

forskellige netværkskoblinger

og garantere kundernes investeringssikkerhed

med hensyn til

fremtidige systemer.

Årets produktnyhed var den

første, direkt netværksopkoblet

låsecylinder 3061 – Network

Inside. Dermed muliggør

SimonsVoss for første gang en

meget billig og hurtig etablering

af netværkskoblede låse- og

adgangskontrolsystemer.

SimonsVoss Technologies AG

er verdens førende udbyder på

markedet for elektroniske låse-

og adgangskontrolsystemer. Det

dokumenteres i december 2009

af undersøgelsen “The World

Market for Electronic Physical

Access Control Equipment – 2009

Edition” fra det velrenommerede

markedsforsknings rma IMS

Research.

De internationale aktiviteter blev

ligeledes intensiveret med opbygningen

af ere salgsafdelinger i

Spanien og Italien.

Historie

Intelligente teknoligier sikrer

ekspansion. I 2010 præsenterede

virksomheden en udvidelse af

produktprogrammet, det elektroniske

beslag, SmartHandle 3062.

Det nye regionalhovedsæde for

Asien Paci c, der blev åbnet

i Singapore i juni 2010, er en

del af en omfattende strategi

med det formål at trække den

internationale ekspansion endnu

længere frem i forgrunden og at

understøtte den hurtigt voksende

kundebasis i Asien. SimonsVoss

udnytter det konjunkturmæssige

opsving i Asien, og udbygger sin

regionale tilstedeværelse på det

asiatiske marked.

Internationale aktiviteter i de

nordiske lande er også yderligere

intensiveret med etableringen af

et salgskontor i Sverige.

SimonsVoss beskæftiger på

hovedkontoret i München, på

produktionsstedet i Petersberg

og i de undenlandske afdelinger

mere end 270 medarbejdere.

09


10 Det modulopbyggede system 3060

Det modulopbyggede system 3060

DET MODULOPBYGGEDE SYSTEM 3060:

GIVER DIG EKSTRA SIKKERHED MED VÆRDIFULDE FORDELE.

Problemet. Uanset om man er en mellemstor virksomhed, koncern, laboratorium, institut,

hospital, bank eller ministerium – alle steder lægges der stor vægt på sikkerhed. I tidens løb

sammensættes derfor de mest forskelligartede systemer: Forskellige, mekaniske låsesystemer,

identi kationsmedier, adgangskontrol- og tidsregistreringssystemer, garagestyring og

kantineafregning. At bevare kontrollen i sådanne tilfælde er næppe, eller kun med stort besvær,

muligt. Samtidig bindes der ressourcer og bruges tid og penge.

Løsningen. System 3060 sætter de enkelte komponenter eksibelt sammen, og tilbyder dig

skræddersyede adgangs-, registrerings-, hændelses-, styrings- og overvågningsfunktioner.

Et tryk på en knap er tilstrækkeligt, og straks låser du de ønskede døre, porte, elevatorer,

tælleapparater – og sågar skrivebordsskuffer op. Systemet registrerer og gemmer samtidig

fuldautomatisk alle adgange. Det administrerer alt i et overskueligt værktøj, hvormed du til enhver

tid kan reagere hurtigt på ændringer. En software bliver din kommandocentral for adgang, alarm

og meget mere. Og kan naturligvis netværkskobles uden ledninger.

SYSTEM 3060

TRANSPONDERMEDIER

SYSTEM 3060

MULTINETVÆRK

DINE VIGTIGSTE FORDELE.

Hurtig, trådløs implementering:

Det trådløse system kan også

efterinstalleres til en fornuftig pris.

Enkel tilpasning:

System 3060 er modulopbygget

og strækker sig fra det enkle,

digitale låsesystem på enkelte døre

til netværksforbundet, pc-styrede

adgangskontrolsystemer. Du kan

til enhver tid ændre og udvide det.

Nye planer realiserer vi med en

minimal indsats og en overskuelig

dokumentation.

Komplet sikkerhed:

Den radiostyrede dataoverførsel

lever op til det aktuelle, tekniske

niveau. Beskyttelse mod

hærværk garanteres af den aktive

transponderteknologi. Mistede

transpondere blokeres straks i

systemet og udgør dermed ingen

sikkerhedsrisiko.

SYSTEM 3060

LÅSE

LÅSECYLINDRE

SMART HANDLE

SMART RELAY

SYSTEM 3060

SOFTWARE

Central styring:

Afhængig af kravene

styrer systemet også din

bygningssikkerhed online fra

ethvert sted i verden. Med en

udspekuleret software omsætter

du enhver ændring til realtid

og beskytter for alle tilfældes

skyld straks mod uvedkommende

adgang og yderligere skade.

God økonomi:

Lave følgeomkostninger,

minimalt administrations- og

vedligeholdelsesarbejde og en

glædeligt lang brugsperiode

kompenserer hurtigt for

din investering i et digitalt

låsesystem. Dermed sparer du

også omkostningerne til ekstra

adgangskontrolsystemer, for

denne funktion er allerede

integreret i det digitale låse- og

adgangskontrolsystem 3060.

11


12 System 3060 – Transpondermedier

System 3060 – Transpondermedier

UNIVERSELLE TRANSPONDERMEDIER:

UNIVERSELT ANVENDELIG.

En digital “nøgle” til alle systemer. Aktiv transponder eller passivt SmartCard, PinCode-tastatur

eller biometrisk væglæser – du vælger det optimale identi kationsmedie til dit låsesystem og til

enhver opgave. De frit programmerbare sendere aktiverer låse a ytningssikkert pr. radio. Der

gives kun adgang med en gyldig adgangsrettighed. I låseplanen kan du med et museklik hurtigt og

bekvemt spærre mistede transpondere og ændre adgangsrettigheder.

Med din transponder kan du ikke kun betjene op til syv af hinanden uafhængige låsesystemer,

men du kan også registrere dine arbejdstider og f.eks. betale i kantinen. Transponderen er

forfalskningssikker og fås i forskellige varianter.

SYSTEM 3060

TRANSPONDERMEDIER

TRANSPONDER 3064.

Blå, rød eller brun, med

påklæbet hus eller fortløbende

nummerering. Som adgangskode-

eller brandvæsen transponder,

eksplosionsbeskyttet eller med

ekstra chip – der er næsten ingen

grænser for valgmulighederne.

Administrer med transponderen

hele 304.000 låse, og åbn med et

højeffektivt batteri døre og porte

op til 1 million gange.

PIN CODE 3068.

Åbn dørene med en 4- til 8-cifret

kode. Du kan anbringe det

super ade PinCode-tastatur

trådløst indendørs og udendørs og

endog montere det på glas. Spar

tid og omkostninger ved at tildele

indgangsdøren en speciel kode

i forbindelse med konferencer

eller aftenmøder og sende den

til deltagerne sammen med

indbydelsen.

COMPACT READER 3078.

Med CompactReader kan du i

system 3060 anvende kontaktfrie

SmartCards baseret på MIFARE ®

Classic og MIFARE ® DESFire

Standard. Desuden kan du

anvende de nye passiv-varianter

af den digitale låsecylinder og

SmartHandle.

13

BIOMETRILÆSER Q3008.

Har du glemt din transponder?

Det er ikke noget problem, hvis du

anvender den biometriske

væglæser Q3008. Beskyt enkelte,

sikkerhedsrelevante lokaler med

op til 50 brugere, ekstra med

Q3008. Ved monteringen af den

batteridrevne Q3008 skal du ikke

trække en eneste ledning! Det

betyder, at du til enhver tid kan

eftermontere den i et bestående

system 3060.


14

System 3060 – Låse

DIGITALE LÅSEANORDNINGER:

LET AT INTEGRERE.

Adgangskontrol på den lette måde, til enhver gængs låsesituation. Modstykkerne til din

transponder er den digitale låsecylinder, SmartHandle og SmartRelay. De kan programmeres frit

og er batteridrevne. En langvarig og omkostningskrævende ledningsføring er over ødig. Du kan

eftermontere produkterne hurtigt og uden det store arbejde. Ved hjælp af radiostyring oplåser du

døre, porte, bomme og meget mere. I den forbindelse kan du registrere hver bruger. Løsningen

kan uden problemer integreres i dine eksisterende systemer og fremmede systemer, og kan enten

bruges passivt vha. kort eller aktivt med transponder. Låsecylindre, SmartHandle og SmartRelay

er direkte netværkskompatible.

SYSTEM 3060

LÅSE

15 System 3060 – Låse

LÅSECYLINDRE

SMART HANDLE

SMART RELAY

15


16 System 3060 – Låse – Låsecylindre

System 3060 – Låse – Låsecylindre

SYSTEM 3060

LÅSE

LÅSECYLINDRE

SMART HANDLE

SMART RELAY

DIGITAL LÅSECYLINDER 3061.

Multifunktionel og let at montere.

Låsefunktionen er en del af

den digitale låsecylinders

standardprogram. Den indeholder

ligeledes adgangskontrolfunktioner

med hændelseslog af 3.000

adgange, tidszonestyring,

Eventmanagement og

dørovervågning – det udvider

dine muligheder betydeligt.

Monteringen klares let og enkelt

helt uden ledninger. De integrerede

knapcell batterier kan klare

på op til 300.000 oplåsninger.

Den digitale låsecylinder fås i

forskellige varianter, inklusive

halvcylinder. Den rummer

løsninger til alle gængse

dørsituationer i din virksomhed.

De digitale låsecylindres høje

standard er bekræftet med

certi ceringen fra VdS (Verband

der Schaderversicherer), BSI

(Bundesamt für Sicherheit in der

Informatinstechnik) og SKG.

DIGITAL

LÅSECYLINDER 3061 – SC.

Smarte teknologier sørger for

talrige muligheder. Den nye

SmartCardcylinder er en

kombination af en digital standard-

SimonsVoss-cylinder og en

RFID-knop. Dermed åbnes

mulighederne i den innovative

SimonsVoss-verden for brugere af

SmartCards baseret på MIFARE ®

Classic og MIFARE ® DESFire

Standard. De integrerede knapcell

batterier kan klare på op til

120.000 oplåsninger. Uanset om

vi taler om direkte eller virtuel

netværksforbindelse, aktive

transpondere eller passive kort,

globalt, trådløst netværk i

SimonsVoss WaveNet eller

kombination med eksisterende

SimonsVoss-systemer, så er alt

muligt.

17


18 System 3060 – Låse – SmartHandle

System 3060 – Låse – SmartHandle

DIGITALT SMART HANDLE 3062.

Langskiltet, der giver dig den

fulde kontrol. Det digitale

langskilt SmartHandle 3062

kommunikerer i det digitale

låse- og adgangskontrolsystem

3060 berøringsfrit med dine

identi kationsmedier og styrer

adgangen for op til 64.000 brugere

efter sted og tid. De integrerede

knapcell batterier kan klare på op

til 150.000 oplåsninger Derudover

kan du enten bruge det direkte

netværkskoblet, online eller

integrere det i et G2-baseret,

virtuelt SimonsVoss-netværk.

Intelligent og smuk på samme tid.

SmartHandle 3062 fra SimonsVoss

kombinerer intelligente adgangskontrolfunktioner

med et elegant

og ergonimisk udseende. Med sit

smalle, ade design blev det af

den højt estimerede ekspertjury

tildelt red dot design award.

DIGITALT

SMART HANDLE 3062 – SC.

Smarte teknologier sørger

for talrige muligheder. Den

nye SmartCardcylinder er en

kombination af en digital standard-

SimonsVoss-cylinder og en RFIDknop.

Dermed åbnes mulighederne

i den innovative SimonsVossverden

for brugere af SmartCards

baseret på MIFARE ® Classic og

MIFARE ® DESFire Standard. De

integrerede knapcell batterier kan

klare på op til 120.000 oplåsninger.

Uanset om vi taler om direkte

eller virtuel netværksforbindelse,

aktive transpondere eller passive

kort, globalt, trådløst netværk

i SimonsVoss WaveNet eller

kombination med eksisterende

SimonsVoss-systemer, så er alt

muligt.

Enkel montering uden boring.

Batteriskiftcyklusserne er

på op til 10 år. Den hurtige,

enkle SnapIn-montering af

SmartHandle 3062, fuldstændigt

uden ledninger og uden at

bore i dørene, er enestående.

Monteringsarbejdet reduceres

– vha. et patentanmeldte princip –

primært til fastgørelsen af beslaget

med en enkelt skrue. På den måde

sikres det, at det sidder permanent

og absolut fast.

SYSTEM 3060

LÅSE

LÅSECYLINDRE

SMART HANDLE

SMART RELAY

19


20

System 3060 – Låse – SmartRelay

SYSTEM 3060

LÅSE

LÅSECYLINDRE

SMART HANDLE

SMART RELAY

DIGITALT SMART RELAY 3063.

Et allround-relæ til de mest

forskelligartede opgaver. På låse

uden cylinder overtager det digitale

SmartRelay 3063 funktionen

som adgangskontrollæser eller

nøgleafbryder. I system 3060

åbner det elbetjente døre,

porte samt bomme, og tænder/

slukker lys, varme og maskiner.

Det sender transponderdata

til fremmede systemer, som

f.eks. din tidsregistrering,

kantineafregning eller dit Facility

Management. Kombineret med

en CompactReader kan det læse

både transpondersignaler og

SmartCards baseret på MIFARE ®

Classic og MIFARE ® DESFire

Standard.

Topdesign inkluderet.

I sit nye hus fremstår det

gennemprøvede SmartRelay

elegant, og det falder ubemærket

ind i omgivelserne. Det modtog

for sit fremragende design red dot

design award.

System 3060 – Låse - SmartRelay

21


22

System 3060 – Multinetværk

MODULOPBYGGET MULTINETVÆRK:

SIKKERT, VARIABELT, UDEN LEDNINGER.

Optimalt beskyttede forbindelser. Virtuelt netværk, TCP/IP-netværk eller WaveNet-radionetværk

SimonsVoss har i løbet af de seneste 10 år konsekvent videreudviklet netværksteknologien. Ved

hjælp af det modulopbyggede systemdesign kan de enkelte netværksvarianter frit kombineres med

hinanden. Vi tilbyder dig det rigtige netværk, der præcist opfylder dine krav.

Dine fordele kort og præcist. Alle komponenter i system 3060 kan til enhver tid problemfrit

netværkskobles trådløst – også efterfølgende. Systemadministration, dørovervågning og aktivering

af fremmede systemer sker centralt. Der kan ligeledes tilføres systemfremmede signaler. Den

medfølgende Eventmanager overtager desuden analysen af fejlmeldinger.

Network Inside. Det enestående WaveNet, netværksforbinder komponenterne i det digitale låse-

og adgangskontrolsystem 3060 trådløst. Network-Inside-cylinderen har alle netværkskomponenter

integreret, kan aktiveres direkte og muliggør derved en direkte netværkskobling. Du kan anvende

Network-Inside-cylinderen som gateway i det virtuelle netværk og sende informationer til

andre døre, eller stille dem til rådighed for systemadministratoren. Til eftermontering af digitale

låsecylindre modtager du fra SimonsVoss specielle netværkskopper.

System 3060 – Multinetværk

SYSTEM 3060

MULTINETVÆRK

23


24

SYSTEM 3060 – Software

SOFTWARE OG PROGRAMMERING

TIL DIN NØGLECENTRAL:

TIL ENHVER TID TILGÆNGELIG WORLDWIDE.

Locking-System-Management – LSM, den skræddersyede softwareløsning til dit

låsesystem. Det digitale låse- og adgangskontrolsystem 3060 består af en række intelligente

komponenter. Locking-System-Management-softwaren er det altomfattende element, der gør det

muligt at udføre alle opgaver hurtigt og komfortabelt: Udlæsning af transpondere, programmering

af låsecylindre, udlæsning af adgange. Jo mere komplicerede kravene er, desto mere omfattende

skal softwaren være udbygget. Til standardopgaver har du kun brug for en enkel software. En

koncern med afdelinger over hele verden har brug for en højeffektiv pakke. Kompatibiliteten af de

enkelte versioner sikrer din fremtid.

Ukompliceret systemadministration med intelligente funktioner. LSM sammensætter du

af udgaver og moduler ud fra dine krav. Basis udgøres af LSM Basic Edition, hvormed du kan

administrere op til 64.000 transpondere og låse samt op til 100 tidszonegrupper. Importér allerede

eksisterende lister. Bevar overblikket med afbildningen af bygninger og organisationsstrukturer.

Med ekstra moduler fremstiller du hierarkiniveauer og på den måde kan du se, hvordan du kan

“arve” rettigheder. Du gør din LSM netværkskompatibel erbruger, og multiclient kompatibel. Med

en hændelseslog af alle ændringer skaber du revisionssikkerhed. I adgangskontrolsystemer med

ere lokaliteter forenkler anvendelsen af et WaveNet-radionetværk administrationsarbejdet og

reducerer dermed omkostningerne betydeligt.

SYSTEM 3060

SOFTWARE

SmartCD.

Brug SmartCDprogrammeringsenheden

til

tilslutning til en pc eller en laptop

via et USB-stik. Eller forbind den

via bluetooth med din PDA eller

notebook.

SYSTEM 3060 – Software

Låseplan.

LSM er en modulopbygget

software til adgangsstyring og

bygningsautomatisering. Den

afbilder bygningsstrukturer

og personhierarkier, og gør

det muligt for dig at tildele

rettigheder. Med de omfattende

søge- og lterfunktioner

kan låsesystemet inddeles

differencieret. Du kan få LSM

både som enkeltbrugerløsning

og som erbruger- og multiclientkompatibel.

25


26

Referencerr

KUNDER AF RANG OG NAVN:

TILLID TIL SIMONSVOSS.

I det bedste selskab. Der er allerede mere end to millioner SimonsVoss-transpondere i brug over

hele verden: Blidt, energisk, sindigt, tempofyldt. Og overalt sørger det digtitale låsesystem for

pålidelig sikkerhed og en økonomisk adgangs- og bygningsstyring. Vores referencer bestående af

virksomheder, institutioner og myndigheder taler for sig selv.

“Allianz Arena er en supermoderne bygning med de største krav til sikkerhed og eksibilitet. Derfor

har vi tidligt besluttet os for system 3060 fra SimonsVoss. Systemet omfatter mere end 1800 digitale

låsecylindre og 1.300 transpondere.”

(Alexander Pieper, tidligere leder af marketing og public relation, Allianz Arena München GmbH)

Referencer (uddrag).

:: Adidas, Herzogenaurach

:: Airbus Deutschland, Finkenwerder

:: Allianz Arena, München

:: Atlantic-View Teneriffa, Spanien

:: Bayerns statslige ministerium for

undervisning og kultur, München

:: Erhvervsbrandvæsen, Würzburg

:: BMW Automobile de Beier,

Holland

:: Brenner Autobahn, Trient, Italien

:: Forbundsforvaltningsdomstol,

Leipzig

:: Dalí – ustillingen, Berlin

:: Deloitte & Touche, Düsseldorf

:: Deula uddannelsescenter,

Warendorf

:: Deutsche Bücherei, Leipzig

:: E.ON Avacon, Helmstedt

:: EADS, Augsburg

:: Fachhochschule Stralsund

:: Lufthavnen i Düsseldorf og Köln-

Bonn

:: Gesamthafendriftsselskab,

Hamburg

:: Hamburg højbane, Hamburg

:: Handelskammer, Gibraltar,

Spanien

:: Heinrich-Braun-sygehuset i

Zwickau

:: Helios Kliniken Gruppe, Berlin

:: HSE Stadtentwässerung

(kloakering), Hamburg

:: HypoVereinsbank UniCredit

Group, München

Referencer

27

:: InBev Tyskland, Bryggeri Beck,

Bremen

:: Institut for kræftforskning ved

AKH, Wien, Østrig

:: Kliniken Dr. Erler, Nürnberg

:: Universitetsklinikken München

:: Köln tra kselskaber

:: Hospitalet Borgo Valsugana,

Trento, Italien

:: Kredsforvaltning St. Wendel

:: Kunsthochschule Berlin

:: Kunstmuseum Stuttgart

:: Landesbank Baden-Württemberg,

Stuttgart og Karlsruhe

:: Delstatshovedstad München

kredsforvaltningsreferat

:: Mercedes-Benz-afdeling,

München

:: Politiet i Bremen

:: Roche Diagnostics, Mannheim

:: Siemens PG, Duisburg

:: Sparkasse Gera-Greiz

:: Sparkasse Ingolstadt

:: Theodor-Heuss-Kaserne, Stuttgart

:: TÜV Rheinland-Westfalen, Essen

:: UAE Exchange Center, Dubai

:: Universitetet i Leipzig

:: Universitet i Marburg

:: Vivotecnia Research Tres Cantos,

Madrid, Spanien

:: Volksbank Bremen-Nord

:: VW Volkswagenwerk, Dresden

:: Zellstoff Stendal, Arneburg


28 Økonomi

Økonomi

RENTABILITET, KORT OG KLART:

SIKKERT, HURTIGT OG KOMFORTABELT.

Individuelle variable, kalkulerbare omkostninger. Enhver virksomhed har sin egen historie når

det kommer til sikkerhed: Et låsesystem sættes sammen med en adgangskontrol. Flere bygninger

med forskellige låsesystemer skal vokse sammen. Ud fra enkelte løsninger skal der opstå et transparent

system. Hovednøglen til et forskningslaboratorium eller en produktion mistes, og rmaet

kan ikke vente seks uger på et nyt låsesystem. Dette er blot nogle eksempler på situationer fra

praksis, som der ndes en perfekt løsning på: det digitale låsesystem 3060. Da det er trådløst, kan

det installeres på meget kort tid. Med integreret adgangskontrolsystem og grænse ader. Du kan

let beregne omkostningerne til konventionelle låsesystemer: Slid, dyrt reservedelslager, fremstilling

af ekstra nøgler samt reservecylindre. Hertil kommer ekstra omkostninger til planlægning, administration

og dokumentation – ofter til ere parallelle låsesystemer, år efter år.

Med SimonsVoss går regnestykket op for dig. På grund af lave følgeomkostninger og den

meget store tidsbesparelse i forbindelse med planlægning, administration og dokumentation tjener

din investering i et digitalt låsessystem fra SimonsVoss sig hurtigt ind. Erfaringerne fra et stort

antal projekter viser, at et digitalt låsesystem kan være amortiseret efter cirka tre år. Særdeles

budgetvenligt: Som følge af modulopbygningen vokser systemet trin for trin med dine nye krav,

hvilket giver dig en optimal investeringssikkerhed.

29


30

Kontakt

© Copyright 2012, SimonsVoss Technologies AG, Unterföhring

Vi forbeholder os alle rettigheder. Tekst, billeder og gra kker er

omfattet af loven om ophavsret. Indholdet af denne brochure må ikke

kopieres, distribueres eller ændres.

Du nder bindende, tekniske data i vores systemhåndbog. Forbehold

for tekniske ændringer.

SIMONSVOSS WORLDWIDE

TYSKLAND

HOVEDKONTOR:

SimonsVoss Technologies AG

Feringastrasse 4

85774 Unterföhring

Tel. +49 89 99228-0

Fax +49 89 99228-222

sales@simons-voss.com

info@simons-voss.com

www.simons-voss.com

TYSKLAND

PRODUKTION:

SimonsVoss Technologies AG

Eichenweg 6

07616 Petersberg

ITALIEN

SimonsVoss Technologies AG

Via Torino 2

Milano 20123

Tel. +39 02 72 54 67 63

Fax +39 02 72 54 64 00

italy@simons-voss.com

SPANIEN & PORTUGAL

Erkoch Ibérica SL

Avda. Lehendakari

Aguirre 38-40

48014 Bilbao

Tel. +34 94 4124900

Fax +34 94 4114200

info@erkoch.es

www.erkoch.es

ASIEN

SimonsVoss Security Technologies

(Asia) Pte. Ltd.

151 Lorong Chuan

New Tech Park #05-02 (Lobby B)

Singapur 556741

Republic of Singapore

Tel. +65 6227 7318

Fax +65 6227 7018

asia@simons-voss.com

BENELUX

SimonsVoss Technologies B.V.

Evert van de Beekstraat 310

1118 CX Schiphol

Holland

Tel. +31 20 6541882

Fax +31 20 6541801

benelux@simons-voss.com

NORDISKE LANDE

SimonsVoss Technologies AG

Ostermalmstorg 1

Stockholm 114 42

Sverige

Tel. +46 850 25 66 63

Fax +46 850 25 65 00

nordic@simons-voss.com

STORBRITANIEN

SimonsVoss Technologies Ltd.

1200 Century Way

Thorpe Park, Colton

Leeds LS15 8ZA

Tel. +44 113 2515 036

Fax +44 113 2515 360

uk@simons-voss.com

MELLEMØSTEN

SimonsVoss Technologies

(Middle East) FZE

P.O. Box 184220

Dubai UAE

Tel. +971 4 22748-51

Fax +971 4 22748-53

uae@simons-voss.com

Kontakt

FRANKRIG

SimonsVoss Technologies SAS

Immeuble „Les Portes de Paris“

1/3, Rue du Rempart

93160 Noisy le Grand

Tel. +33 1 48151480

Fax +33 1 45922854

france@simons-voss.com

SCHWEIZ

SimonsVoss Technologies AG

Dreikönigstraße 31a

8002 Zürich

Tel. +41 44 208-3241

Fax +41 44 208-35 00

swiss@simons-voss.com

ØSTRIG

SimonsVoss Technologies AG

Kärntner Ring 5–7

1010 Wien

Tel. +43 1 2051160-1146

Fax +43 1 2051160-1008

austria@simons-voss.com

NORDAMERIKA

Accutech-Innovative Control

Systems Inc.

10125 South 52nd Street

Franklin, WI 53132

USA

Toll Free (866) 785-6259

sales@accutech-ics.com

www.simons-voss.us

31


32

DK 2011-12

SIMONSVOSS TECHNOLOGIES AG

Feringastrasse 4

85774 Unterföhring

Tyskland

Tel. +49 89 99228-0

Fax +49 89 99228-222

info@simons-voss.com

www.simons-voss.com

More magazines by this user
Similar magazines