MARTS 2007 – 25. åRgAng - Dansk Automat Brancheforening: DAB

d.a.b.dk

MARTS 2007 – 25. åRgAng - Dansk Automat Brancheforening: DAB

DAB i god gænge

Mange temaer blev berørt på generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling i Dansk

Automat Brancheforening blev som

vanligt afviklet i god ro og orden. Den

fandt sted på Hotel Koldingfjord. Omkring

halvdelen af brancheforeningens 100

medlemmer var repræsenteret.

Formanden, John Brochstedt, ridsede i sin

beretning medlemssituationen op. En halv

snes medlemmer har forladt foreningen,

bl.a. som følge af fusion med andre virksomheder

i branchen. Et enkelt medlem

er ekskluderet. Andre automatoperatører

har meldt sig ind, og selv kredsen af passive

medlemmer er blevet større.

Formanden nævnte, at bestyrelsen har haft

et godt samarbejde med direktør Gunnar

Sørensen, som tilmed kom med forslag om

at nedlægge stillingen som en beskæftigelse

på fuld tid. Bestyrelsen har vurderet,

at brancheforeningens interesser ikke kan

varetages tilfredsstillende af en direktør på

deltid, så derfor fortsætter Gunnar Sørensen

på fuld tid.

Færre problemer med ludomani

Eksperternes forudsigelser holdt ikke stik,

viste officiel analyse.

Resultatet af skatteministerens ludomaniundersøgelse

viser, at problematikken

slet ikke er så omfattende, som ”eksperter”

forud havde givet udtryk for.

- Vi har i løbet af året fået retningslinjer

Medlemshygge fredag aften.

4

Stemning fra eftermiddagens brancheudstilling.

for fjernelse af klingende mønt. Retningslinjerne

blev så dårlige, at man må se i øjnene,

at de er forældede, inden de bliver

iværksat, sagde formanden. Det eneste,

vi fik lov til, var ”key ud” og udbetaling

ved hjælp af boner. Vi har drøftet sagen

med skatteminister Kristian Jensen, som

gav udtryk for, at den tekniske udvikling

skal følges. Spillemyndigheden har efterfølgende

bedt os indsende et forslag til udbetaling

via chipkort.

Myndigheder på tværs

Efter det nævnte møde med skatteministeren

har branchen kunnet glæde sig over,

at ministeren sagde, at ”han på trods af

branchens dårlige image i fortiden anser

branchen for ligeværdig

med andre

brancher”.

MARTS 2007

Mange kommuner blokerer ved hjælp af

planloven for oprettelse af spillehaller. På

den baggrund har sekretariatet kontaktet

enkelte kommuner, som ikke har haft korrekte

informationer om branchen.

DAB har haft god kontakt med bl.a. Nærbutikkernes

Landsforening, Danmarks

Restauranter og Cafeterier samt landets

ludomanicentre. Derimod har kontakten

med søsterorganisationerne i de nordiske

lande været beskeden.

- Medlemskabet af Dansk Erhverv giver

fortsat fuld valuta for kontingentet. Nu er

34 af DAB-medlemmerne også medlemmer

af DE, hvilket har givet DAB en plads

i organisationens repræsentantskab, sagde

formanden, som også konstaterede, at pressen

havde været mindre imod branchen end

More magazines by this user
Similar magazines