10 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

10 - Grønt Miljø

Bisoner indføres til

Bornholm i 2012

Den europæiske bison kommer

til Bornholm 2012, meddeler

Miljøministeriet. En lille

flok bliver indført fra Polen

takket være en bevilling på

fire millioner kroner fra Villum

Fonden. Bisonerne skal være

med til at holde skovnaturen

lysåben samtidig med at de

skal indgå i et avlsprogram der

skal redde arten fra at uddø.

De seks køer og en tyr skal foreløbig

leve de første fem år i

en 200 hektar stor indhegning

i Almindingen hvor seks km

hegn med låger og færiste

skal sørge for at trafik kan passere

området. Offentligheden

vil have fuld adgang til området,

da den sky bison ikke er

farlig for mennesker. I femårsperioden

samles informationer

om bisonernes trivsel og hvordan

de påvirker naturen og friluftslivet.

Bagefter kan bornholmerne

selv beslutte om bisonerne

skal blive.

JCB Workmax UTV

landet i Danmark

JCB Workmax 800 D er den seneste

nyhed fra JCB på markedet

for mindre terrængående

multikøretøjer (UTV). På tipladet

er 100x133 cm og kan

fragte op til 450 kg. På trækkrogen,

hvor der også er anhængerstik,

kan der trækkes

op til 500 kg. Der er plads til

en passager og lys til vejkørsel.

UTV’en kan desuden registreres

med nummerplade. Med

sin 20 hk dieselmotor er topfarten

40 km/t. www.jcb.dk.

20

Hvis støjskærme skal give

en ordentlig dæmpning,

skal de føres langt forbi de

bygninger de skal skærme. Det

er et af resultaterne af Vejteknisk

Instituts nye undersøgelse

som er udgivet i Vejdirektoratets

rapport ‘Effektiv planlægning

af skærme mod trafikstøj’.

Undersøgelserne blev

foretaget ved først teoretisk at

beregne en hel række tilfælde

med støjdæmpning og derefter

teste nogle af beregningerne

i praksis.

I teoretiske beregninger forudsætter

man gerne en uendelig

lang skærm, men det har

man aldrig i praksis. Derfor

smutter meget støj uden om

skærmen. Rent teknisk taler

man om skærmvinklen. Dens

ene ben er en linje vinkelret

på vejen. Det andet ben er en

linje der går fra støjskærmens

yderste punkt til det sted der

skal skærmes - i praksis yderste

facade i kvarteres yderste hus.

Hvis skærmvinklen er 45 grader

svarer det til at skærmen

forlænges med den afstand

der er fra skærm til bolig. Her

bliver effekten kun 2-3 dB. Det

er kun en fjerdedel af den effekt

som en uendelig lang

skærm ville have. Det kan ikke

betale sig at gøre skærmen

højere end 2-3 meter, for støjen

der går rundt om skærmen

dominerer alligevel.

Hvis vinklen øges til 75 grader,

stiger dæmpningen til tre

fjerdedele af hvad en uendelig

Skærmvinklen (også kaldet afslutningsvinklen)

defineres af hvor

langt støjskærmen føres forbi det

der skal skærmes. Ved 45 o har

man kun en fjerdedel af den støjdæmpning

som en uendelig lang

skræm ville give. Foto: Perstrup.

Støjskærmen skal langt forbi boligen

Nye undersøgelser fra Vejteknisk Institut sætter tal på gamle antagelser

lang skærm ville give. Her kan

det derfor betale sig at gøre

skærmen højere. Med en vinkel

på 75 grader forlænges

skærmen næsten fire gange

afstanden fra bolig til skærm.

Skærmens effekt kommer

dog også an på terrænet. Det

teoretiske udgangspunkt er

plant terræn hvor skærmen er

tæt på vejen. Med en uendelig

lang skærm får man en effekt

på cirka 2 dB pr. meter skærm

op til 4 meters højde hvorefter

gevinsten reduceres til 1 dB pr.

meter op til ti meters højde.

Disse tal gælder for motorveje

og i en afstand fra 50 og op til

200 meter fra skærmen. Ved

en landevej er effekten større

fordi skærmen kommer tættere

på bilerne.

Hvis vejen ligger i en afgravning,

er det mere effektivt at

sætte støjskærmen på kanten

af afgravningen end tæt ved

vejen. Hvis vejen ligger på en

dæmning, er skærmen mindre

effektiv end når samme skærm

bruges på plant terræn. Det

skyldes at det skrå terræn giver

en vis terrændæmpning

når der ingen skærm er. Men

når skærmen er der, falder terrændæmpningen

bort. Det

gør den ikke lige så meget i

plant terræn.

Undersøgelsen bekræfter

også at skærmens virkning bliver

mindre jo længere væk fra

skærmen man kommer. Til

gengæld falder behovet som

bekendt tilsvarende.

En støjskærms virkning er i

det hele taget en indviklet

størrelse. Det skyldes bl.a. at

man skal tage højde for terrænvirkningen,

både i den

uskærmede situation og den

situation hvor støjskærmen

ændrer lydens bane. For at effektivisere

planlægningen har

Vejdirektoratet på hjemmeside

www.vejdirektoratet.dk

en ‘viewer’ hvor man kan vælge

forskellige skærmhøjder,

skærmvinkler og etagehøjder

og se hvordan indsætningsdæmpningen

ændres når faktorerne

ændres.

Støj fra veje måles som det

gennemsnitlige støjniniveau

over et døgn (L den). Det besluttede

Miljøstyrelsen i 2007 hvor

vi samtidig fik den nye beregningsmodel

Nord2000. Den tager

bl.a. højde for at vi er mere

støjfølsomme om aftenen

og natten. Desuden tager den

højde for forskellige vejrforhold,

især at vinden kan komme

fra forskellige retninger.

Det har betydet at støjskærme

har fået en mindre effekt end

når man beregnede efter den

gamle model. Som en følge er

flere boliger faldet ind under

kategorien ‘støjbelastet’. sh

KILDER

Vejdirektoratet (2011): Effektiv planlægning

af skærme mod trafikstøj.

Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier.

VD rapport 196.

Jørgen Kragh, Gilles Pigasse, Jakob

Fryd (2011): Effektiv plan-lægning af

skærme mod trafikstøj. Trafik & Veje

11/2011.

GRØNT MILJØ 10/2011

More magazines by this user
Similar magazines