10 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

10 - Grønt Miljø

‘Der er intet der tyder på

at vi får en kold vinter’

Meteorologerne lover os en lun vinter.

Præcis ligesom sidste år. Vejdirektoratet vil

ikke risikere noget og udvider arsenalet af

glatførebekæmpelsesmidler.

Citatet i overskriften er fra

Danmarks Meteorologisk

Instituts klimaforsker, Bo Christensen.

Problemet er bare at

citatet er fra Grønt Miljø i december

sidste år.

Som bekendt blev vi i stedet

ramt af endnu en isvinter der

begyndte allerede den 21. november.

Middeltemperaturen

for december 2010, januar og

februar 2011 var i gennemsnit

-1,3 °C og altså langt under

normalen fra 1961 til 1990 på

+0,5 °C. Samtidig blev december

den næstkoldeste december

i Danmark i al den tid der

har eksisteret termometre til

at måle den slags. Men nu er

Danmarks Meteorologisk Institut,

DMI, i gang igen. Faktisk

bliver det hele 3 grader varmere

end de sidste to vintre,

lover de denne gang.

„Tager vi prognosen for pålydende,

så vil den gennemsnitlige

temperatur i perioden

fra december til februar ligge

ca. 1,8 °C over frysepunktet,“

fortæller DMI’s ekspert i de

længere forudsigelser, meteorolog

Jesper Rasmussen.

Uanset hvad prognoserne siger,

er det nok en god idé at

Magnesium-klorid i nærbillede.

28

købe snekæder og ørevarmere

alligevel. Og vejsalt. En mild

vinter mindsker nemlig ikke

nødvendigvis behovet for

hverken glatførebekæmpelse

eller forsigtig kørsel.

„Glatføre opstår på flere

forskellige måder. En del af

dem er knyttet til det vi kalder

frysepunktspassager, altså at

temperaturen over døgnet

svinger mellem f.eks. let frost

om natten og et par graders

varme om dagen. Når det sker,

afsættes rim på asfalten og

eventuelt smeltevand fra snedriver

løber ud over vejbanen i

dagtimerne, skyller saltet fra

seneste saltning bort og fryser

derefter igen om natten,“ lyder

det fra DMI.

Magnesiumklorid

I Vejdirektoratet tør man ikke

satse på at DMI har ret denne

gang. „Vi har det samme beredskab

uanset hvad for vi tager

ikke noget for givet. Der

er jo også amerikanske forskere

som mene at det bliver en

meget hård vinter,“ understreger

Vejdirektoratets fagkoordinator

for strategisk vintertjeneste,

Freddy Knudsen.

Vejdirektoratet har al mulig

grund til at forberede sig på

det værste for sidste vinter

ramte både budgetter og maskiner

hårdt. Overforbruget på

vejrafhængige udgifter (til

salt, udskiftning og reparation

af materiel, eksterne entreprenører

mv) var på hele 238%.

De lave vejtemperaturer var

med til at vælte budgettet

med et ordentligt brag.

„Vi har haft to hårde vintre,

men under den sidste vinter

var det ikke bare med meget

sne, men også meget lave

temperaturer. Vi havde vejtemperaturer

helt ned til minus

28°C og mange dage ned

til minus 14-15°C. Problemet er

Vinteren 2010-11 fik vejmyndigheder

m.fl. til at efterlyse en mere effektiv glatførebekæmpelse

under meget lave vejtemperaturer.

Vinterudvalget i Danmark

har derfor nedsat en arbejdsgruppe der

skal undersøge mulighederne. Gruppen

består af repræsentanter fra staten, kommuner

og Sund & Bælt.

Gruppen har besluttet at undersøge ti

tømidler (boksen) - såvel via litteraturstudier

som gennem laboratorieforsøg og

praktiske forsøg på vejen. De praktiske

forsøg udføres i samarbejde med producenter

og leverandører.

Vinteren 2010-11 levede ikke op

til prognosen. Det blev for andet

år i træk til masser af is og sne.

Det satte gang i udviklingen af

nye metoder og tømidler.

at bare vejtemperaturen kommer

ned på -10°C, skal man

bruge fem gange så meget

salt for at få samme virkning

som ved minus 1-2°C. Dermed

er det næsten håbløst at salte

sig ud af,“ forklarer Freddy

Knudsen.

Derfor gør Vejdirektoratet

især én ting anderledes denne

vinter. Man salter med en

blanding af almindelig vejsalt,

natriumklorid samt magnesiumklorid.

Magnesiumklorid

fungerer glimrende ved minus

8-10°C og vil blive spredt ud

på vejene sammen med salt i

tilfælde af meget lave vejtemperaturer.

Forholdet vil være

20 gram almindelig vejsalt,

Danmark tester tømidler Kloridbaserede tømidler

Natriumklorid, NaCl

Magnesiumklorid, MgCl 2

Calciumklorid, CaCl 2

Organisk baserede tømidler

Calciummagnesiumacetat (CMA),

CaMg(CH 3COO) 4

Natriumacetat, NaCH 3COO

Kaliumacetat, KCH 3COO

Natriumformiat NaCOOH

Kaliumformiat, KCOOH

Safecote

ECO-Thaw

Formålet er at klarlægge midlernes virkemåde, effekt, miljø og økonomi.

Hvert tømiddel skal undersøges anvendt som både tørstof og lage. Derefter

kan doseringsmængden for det enkelte tømiddel bestemmes ved forskellige

vejtemperaturer. Opgaven udføres i samarbejde med Vejteknisk Institut og/el-

KILDE

ler Teknologisk Institut. Inden næste Vejdirektoratet vinter (2012-2013) (2011): vil Glatte der veje blive - samlet et

katalog over disse erfaringer som vil lave være vejtemperaturer tilgængelig for - strategi? alle interesserede.

GRØNT MILJØ 10/2011

More magazines by this user
Similar magazines