10 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

10 - Grønt Miljø

44 Danske Anlægsgartnere SEKS ÅR SOM FORMAND Når jeg træder fra posten som landsformand ved delegeretmødet i januar 2012, kan jeg se tilbage på seks spændende år i jobbet. Det har været år som på nogle områder gik som ønsket og på andre områder gik det anderledes. Midt i det hele fik vi en økonomisk krise som ramte faget ret kraftigt i 2009 og 2010. Efter at have været oppe og vende på lidt over 300 medlemmer, er vi nu nede på knap 250. Der er gået en del til under de hårde tider. Krisen satte også fokus på vores egen forening internt. Der har været uro i dele af foreningen fordi de udfordringer en krise giver, får mange til at stille skarpt på om de får nok for kontingentet. I de sidste halvandet år har vi gennemgået en proces hvor vi har taget livtag med vores egen identitet og ikke mindst hvad kursen skal være. Der ligger nu en strategiplan som peger i retning af strategisk samarbejde med andre og et tættere samarbejde i Håndværksrådet. Det er der i hovedbestyrelsen og kredsene fuld opbakning til, og det håber jeg også der er på delegeretmødet. Vi har nået en del hen over årene: Vi har bl.a. fået skabt et værdifuldt samarbejde med Kommunale Natur- og Parkforvaltere og Skov & Landskab i ‘Den grønne tænketank’ som arbejder tæt sammen med vores medlemmer i pleje- og vedligeholdelsessektoren som er blevet samlet i Driftsgruppen i Danske Anlægsgartnere. Det fælles seminar i maj viste at der er grobund for fælles strategier på flere områder. Det lykkedes foreningen at markere sig på en række erhvervspolitiske sager. En af dem som optog os mest var affaldssagen som dog endnu ikke er løst helt med den nye tilmeldeordning. Den sag kommer jeg til at overlevere til min efterfølger - og han sikkert også til sin! Vi fik sat en række grønne fingeraftryk på boligjobordningen som især vil gavne dem som beskæftiger sig med vand og vandafledning. 40% af de adspurgte danske husstande har svaret at de agter at gøre brug af den. Endelig har vi været med til at sætte fokus på østarbejde som længe har været en torn i øjet på vores medlemmer. Det ser ud til at der bliver strammet op på dette område hvilket er positivt. På det overenskomstmæssige lykkedes det også at få nogle forbedringer; Vi fik udvidet kilometergrænsen, og vi fik skabt en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse samt indført servicemedarbejdere som kan arbejde med øvrige opgaver. Foreningen skal igen navigere i en tid med forandringer. Der kommer en del nye medlemmer i hovedbestyrelsen samtidig med at strategiplanen skal iværksættes og løbende justeres. Jeg glæder mig til at møde medlemmer og delegerede på delegeretmøde 20. januar. Her vil jeg gerne sige jer alle en stor tak for jeres engagement og ønske den nye hovedbestyrelse god vind. Vi ses i København! Ole Kjærgaard, landsformand www.dag.dk VI SIKRER DE GRØNNE VÆRDIER TID TID A AAT A T SØGE SØGE KARIN KARIN OG OG BO BOYES BO YES FOND FOND Det opfordres hermed til at ansøge Karin og Georg Boyes Fond om støtte til landskabsarkitektstuderendes grupperejser, yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Ansøgninger sendes senest 1. februar 2011 til fondens bestyrer, advokat Kim Rosenthal Hansen, Halle, Berg & Rosenthal advokater, Rødovre Centrum 205, 2610 Rødovre. Læs om fonden og ansøgningsvilkår på www.boyesfond.dk. Stigende hugst i de danske skove Hugsten i de danske skove kom i 2010 op på 2,6 mio. m 3 viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er 10% mere end i 2009. Det skyldes især produktionen af gavntræ til byggeri og møbler som steg med 27%. Samtidig faldt hugst af brænde og andet energitræ med 3%. Af hugsten i 2010 var 77% Champosts indehaver Søren Goul viser de produkter der er på vej østpå. Vækstjord fra Thy til Hong Kongs altaner Hong Kong er et tætbebygget skyskrabersamfund uden plads til haver. Alligevel skal Champost i Thy nu eksportere ‘champost’ til den kinesiske storby. Vækstmediet skal bruges i de urtepotter, kapillærkasser og altankasser som de haveinteresserede Hong Kongborgere må nøjes med. Champost består af hestegødning der komposteres under tilsætning af jordbrugskalk og vand. Bagefter pasteuriseres plantejorden ved 70 grader i 10 timer. Den næringsrige blanding er derfor helt fri for skadedyr, snegle, ukrudtsfrø, bakterier mv. Vækstmediet er oprindelig lavet som et voksemedium for champignon og kaldtes champignonkompost. Deraf navnet. Da firmaet stoppede produk- nåletræ (mest rødgran), mens 23% var løvtræ (mest bøg). 68% af hugsten fandt sted i Jylland selv om øerne - der har relativt meget gavntræ - stod for en langt større stigning, nemlig 25%. Hugsten har i de seneste fem år generelt været størrre end den var i årene fra 2001 til 2004. tionen af champignon i 2006 fortsatte man produktionen af gødningen. „Der er i øjeblikket stort fokus på miljøhensyn og grønne omgivelser i Hong Kong. Netop fordi pladsen er så begrænset som den er, bliver de små grønne oaser ekstra værdifulde. Derfor er Champost her et luksusprodukt der gør det let at dyrke grøntsager, krydderurter og prydplanter. Samtidigt er det også vigtigt for forbrugerne i Hong Kong at der er tale om et 100% organisk produkt hvor der ikke er brugt eller skal bruges kunstgødning,“ siger Champost indehaver Søren Goul der vil eksportere produktet som grundproduktet Champost, Champost Planteskolejord og Champost Plantesæk. www.champost.dk. GRØNT MILJØ 10/2011

More magazines by this user
Similar magazines