10 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

10 - Grønt Miljø

GAMLE NYHEDER

50 år siden

FIRMAER MED MILLIONOMSÆTNING

„Ja, det er vi ikke i tvivl om - men i en

stor opsat helsides arikel har Berlingske

Aften givet offentligheden et godt indtryk

af de store forhold inden for anlægsgartneri,

som jo i dag er en realitet

(...) Tre anlægsgartnerfirmaer: A. og B.

Deichmann, Victor Hansen og Erik Rasmussen

er omtalt i artiklen som firmaer

med millionomsætning, og man glæder

sig over at se inden for, hvor kort en årrække

de faktisk er arbejdet op i det format.

Mekaniseringen har givet mulighederne,

men det kræver sin mand at klare

det store økonomiske spil. Tendensen er

vel i øvrigt nu, at nogle få anlægsgartnerfirmaer

vokser kraftigt, medens en

del kollegaer med mindre anlæg og vedligeholdelse

har måtte reducere - ikke

mindst på grund af manglende kvalificeret

arbejdekraft...“ (Anonym i Anlægsgartneren,

december 1961).

„Hængepilen er kappet for nogle år siden. Det er

derfor nødvendigt at tynde ud blandt de mange

nye skud fra sårrandene. Men en harmonisk kronestruktur

kan ikke genskabes.“ Grønt Miljø 1986.

75 år siden HERREGÅRDSHAVER I FORFALD

„Mange af de gamle Haver er jo, set med Nutidens Øjne, i Virkeligheden forfærdelige i

deres Anlæg, hvorover Naturen dog har gjort sit til at dække, når Træerne i Alléer og

Grupper har faaet Lov til at vokse op og give Haven sit Præg, og Gartner og Herskab i Forening

har gjort deres til at aflede Opmærksomheden fra Planen ved at fylde Haven med

Blomster. ‘Gartneriet’ i de gamle Haver er som Regel ogsaa saa upraktisk som muligt, anlagt

som det er paa en Tid, da man ikke kendte de moderne rationelle Driftsformer...“

(M. Gram, Havekunst, 1936).

DET STORE NAVN

I SMÅ MASKINER

JYLLAND - FYN - ØST for STOREBÆLT

TLF. 70 10 12 14 - www.jcb.dk - jcb@jcb.dk

25 år siden TRUENDE BESKÆRING

„Jeg tør vove den påstand, at

blandt alle de skader, offentlige

plantninger udsættes for - ud over

beskæring også vejsalt, bilos, hærværk,

jordkomprimering, gravning

til jordledninger o.s.v. - er beskæring

den mest ødelæggende. Det er

også den mest urimelige, men samtidig

burde det være den faktor,

det er lettest at gøre noget ved. Af

flere grunde kan det være ønskeligt,

at gartnerne er heltidsbeskæftigede,

men det må være muligt at

bruge den døde periode til at gøre

omgivelserne smukkere og ikke

grimmere.“ (Per Stahlschmidt,

Grønt Miljø, december 1986).

10 år siden

LANDSKABSLABORATORIET

„Midt i juni blev et helt nyt landskabslaboratorium

indviet på Sletten

ved Holstebro. Her skal forskerne

studere bynær skovrejsning

i 1:1. Landskabslaboratoriet er det

første af sin art i Danmark og er

samtidig led i et planlagt net af

sydskandinaviske landskabslaboratorier.“

(Roland Gusstavsson,

Tilde Tvedt og Carl Aage Sørensen,

Grønt Miljø, december 2001).

GRØNT MILJØ 10/2011 45

More magazines by this user
Similar magazines