10 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

10 - Grønt Miljø

Bycykler lejes via

mobiltelefonen

Odenses nye bycykler bruger

et system hvor man lejer en cykel

med sin mobiltelefon ved

en stander. Man indtaster et

nummer der står på standeren

hvorefter cyklen låses op. Når

man afleverer cyklen igen, betaler

man via mobilen for den

tid man har brugt cyklen. Det

styres fra et lille sprøjtestøbt

plastkabinet i standeren. Kabinettet

er fremstillet ‘additivt’

som 3D-print. Det er AFA

JCDecaux der har leveret det

samlede bycykelsystem med

den avancerede teknologi. Systemet

omfatter 120 bycykler

og senere 90 pendlercykler. De

er dog ikke brugt så meget så

det gør noget, måske fordi prisen

er for høj.

Tendo som miniog

teleskoplæsser

Giant Tendo 4548 er en ny lille

teleskoplæsser der også kan

udstyres som minilæsser. Den

fremstilles på Tobroco-fabrikken

i Holland. Med en egenvægt

og en 45 hk Kubota-dieselmotor

løfter den 1400 kg.

Maskinen kan styre med både

2-hjuls- og 4-hjuls- og krabbestyring.

Ifølge den danske importør

Brdr. Holst Sørensen A/S

er der fokuseret meget på førerkomfort,

især benpladsen

mellem sæde og ratkonsol er

fin på den ellers kompakte

læsser. www.bhsribe.dk.

6

Til dagligt er der her på Hillerød Golf en lille sø ved pilen. Under kraftig regn blev hele den klippede rough

oversvømmet. Som det ses på det lille billede begyndte vandstanden snart at falde. Fotos: Asbjørn Nyholt.

Golfbaner kan modtage byens vand

Det vil dog være en stor fordel hvis det er roughen der står for skud

Af Torben Kastrup Petersen

Golfbaner kan bruges som

oversvømmelsesområder

og forsinkelsesbassiner for byens

regnvand og dermed være

en del af en lokal og samfundsnyttig

klimatilpasning.

Ja, måske kan golfklubberne

ligefrem tjene på det.

De senere års kraftige skybrud

har i alle tilfælde understreget

nødvendigheden af

nye metoder i vandafledningen.

Efter skybruddet i sommer

i København kom der op

mod 70.000 skadesanmeldelser

og en regning på op mod fem

milliarder kroner. Og flere skybrud

er en del af de forventede

klimaforandringer.

En storstilet udbygning af

kloaknettet er meget dyr og

uden garanti mod oversvømmelser.

Det har rettet stigende

opmærksomhed mod de såkaldt

landskabsbaserede løsninger

hvor langt mindre vand

når kloakkerne. Regnvandet

forsinkes, fordampes og nedsives

lokalt og bruges samtidig

til at skabe bedre grønne områder

med mere vand. F.eks.

med bassiner, grønne tage, kanaler,

grøfter og regnbede.

Ofte er der også brug for et

stort grønt areal tæt på byen

hvor vand under kraftige skybrud

kan ledes hen til opstuvning,

og hvorfra det senere

kan ledes væk når der er plads

i afvandingssystemet - eller

bare stille og roligt kan sive

ned eller fordampe. Det kunne

være på de bynære golfbaner.

Flere golfbaner er placeret

relativt tæt på byen. På de

cirka 70 ha som en bane som

regel fylder, er der ofte større

eller mindre arealer hvor midlertidige

søer ikke generer.

Det gælder især hvis roughen

ligger lavt så vandet havner

dér. Og er banen ikke sådan i

forvejen, kan man modellere

terrænet lidt om så fairways

ligger højere end rough. Det

kan i alle tilfælde være en fordel,

for selv uden at aftage

regn fra byen har mange baner

været lukket på grund af

sensommerens ekstraordinært

megen regn.

Problemet er bl.a. at græsset

dør og rådner hvis det er oversvømmet

i længere tid. Det ses

tit om vinteren hvor vandfyldte

porer i jorden forhindrer

græsset i at optage ilt. Normalt

vil vandet dog kun dække

større dele af banen i 1-2

dage. Det går an. Det er kun

på mindre arealer at vandet

bliver i længere tid.

Undersøgelser fra USA viser

at nogle græssorter bedre tåler

oversvømmelser end andre.

Især har krybende hvene vist

sig stærk. Stillestående vand er

langt mere ødelæggende end

løbende vand. Gentagne oversvømmelser

gør græsset min-

dre resistent. Og ifølge undersøgelserne

er ødelæggelserne

størst når græsset var i vækst.

Hvis banen ikke er bygget til

at opstuve meget vand, vil

man ikke bare hindre golfspil,

men også få store skader på

græsset. Men er den bygget til

det, vil generne næppe være

store. Og for samfundet vil det

givetvis være billigere at kompensere

golfklubben for tabt

omsætning og retablering end

at betale erstatning til hundredvis

af boligejere. Måske

kommunen kunne kompensere

golfklubben med et fast

årligt beløb. For golfklubberne

kan bassinerne være gode argumenter

ved baneudvidelser

eller ved nyetablering.

Der skal dog tages mange

lokale og sundhedsmæssige

forhold i betragtning før golfbanen

bruges som regnvandsbassin.

Vejvand skal eksempelvis

som regel renses før det

kan nedsives.

I Tyskland er der eksempler

på aftaler med landmænd om

at lede overskydende regnvand

ud på deres marker. Det

er ikke set i Danmark. Heller

ikke på golfbaner. Men det vil

give betegnelsen ‘multifunktionelle

golfbaner’ ekstra mening.


SKRIBENT

Torben Kastrup Petersen er

cand.scient. og banechef i

Dansk Golf Union.

GRØNT MILJØ 10/2011

More magazines by this user
Similar magazines