Hent KPK-information nr. 35 - KPK Vinduer

kpk.vinduer.dk

Hent KPK-information nr. 35 - KPK Vinduer

Så er det sikkert! foråret

og håndværker fradraget

er endelig tilbage...

kPk-information - nr. 35 - maj 2013

Her får du sidste nyt med fokus på

sikkerhed. for dig og dine kunder.

Der er meget, der er sikkert. Blandt andet

at foråret er kommet. At håndværkerfradraget

er tilbage. At kpk’s døre

leveres med flere indbrudshæmmende

effekter som standard og, at du nu kan

tilbyde din kunde endnu mere sikkerhed

og tryghed mod indbrud eller børn der

vil ud af vinduer.

i dette nummer af KPK info sætter vi fokus

på sikkerhed og giver dig bedre mulighed

for at give god rådgivning om sikkerheden

ved brand, om muligheden for at

minimere risikoen for personskader ved

glasarealer i risikoområder.

Det er nemlig helt sikkert, at når du rådgiver

din kunde om alle de ekstra muligheder

du kan tilbyde, for at skabe tryghed og

sikkerhed i hverdagen, så får du en tilfreds

kunde, der med sikkerhed kommer tilbage

en anden gang.

vi synes du skal bruge 10 minutter på at

studere de ting og det tilbehør som du

skal være opmærksom på i din dialog

med dine kunder. Så kunne du jo samtidig

overveje om det også var relevant at

snakke med din kunde om KPK’s a’conto

betalingsordning?

vil du vide mere, så tjek håndværkerafsnittet

på vores hjemmeside. Gå ind på

sælg mere, find: web a conto betaling og

læs alt om hvordan du kan sikre betalingen

og styre din egen likviditet.

God fornøjelse og godt forår!

www.kpk-vinduer.dk

LæS ogSå:

Hagekolver

Børnesikring

Tyverisikring

Personsikring

Brandredning


Nu kan du tyverisikre dine

kunder endnu bedre. Der er

bare lige en hage ved det...

Du behøver ikke gøre noget ekstra! nu leverer kpk nemlig døre med hagekolver

og justerbare sikkerheds-slutblik. som standard. Hagekolver er en ekstra sikring

som dine kunder vil sætte pris på. Bare vent og se.

Når du sælger en dør fra KPK, sælger du samtidig en indbrudshæmmende dør til din kunde.

De kraftige hager, der griber godt fat i de nye sikkerhedsslutblik giver en god tryghed mod

indbrud. De justerbare slutblik giver dig en god mulighed for at efterjustere døren, så den

lukker perfekt.

justerbart sikkerhedsslutblik til hagekolven.

(brug en 3 mm unbraconøgle)

vil du give din kunde en endnu bedre

facadedørsløsning tilbyder du stanglåsen

med en ekstra låsefunktion.

vi KalDeR DeN uDe/HjemmefuNKTioNeN.

med denne løsning har du ved dørgrebet cylinder udvendig og vridergreb indvendig.

Det giver den optimal funktion i hverdagen når du er hjemme.

Når du forlader huset eller vil gardere dig mod indbrud, kan du med nøgle aflåse den øverste

låsefunktion. Derved sikres at en indbrudstyv ikke blot smadrer ruden og åbner døren med

vridergrebet. Du har sikret, at døren ikke kan åbnes og benyttes som udgang ved tyveri.

eN løSNiNG alle BuRDe SiKRe SiG!!

justerbart sikkerhedsslutblik til låsekassen. Den kraftige hagekolve: en god sikkerhed

på din dør

vil du høre

radiospottet?

Scan kode så

er du klar.

www.kpk-vinduer.dk

ude/hjemme funktionen set ude hhv. indefra.

Nu bliver du helt sikkert fundet...

vi radiospotter dine kunder i uge 18 og 19. i alle landets lokalradioer gør

vi i et 20 sekunders radiospot slutbrugeren opmærksom på, at de kan få

nye energirigtige vinduer fra KPK. i både træ og træ/alu. at de kan se dem

på deres eget hus på vores hjemmeside, hvor de også finder dig som professionel

håndværker til rådgivning og montering. er KPK din foretrukne

leverandør af døre og vinduer, så tjek lige, at du er med, når din kunde

søger dig på vores hjemmeside under dit postnummer.


Børnesikring til små poder,

der har lyst til at komme ud

og opleve den store verden...

aNveRfeR meD BøRNeSiKRiNG

altid en tryg løsning til en fornuftig pris.

Husk din kunde på, at det er muligt at

passe endnu bedre på børnene.

vinduesgreb med børnesikring giver tryghed

for, at børnene ikke åbner vinduet.

en god tryghedsfornemmelse til din kunde.

Der skal så lidt til at give tryghed og sikkerhed

i hverdagen. Børnene er jo nysgerrige og

vil undersøge alt. Når du rådgiver din kunde

så tænk også i børnesikring. Det skaber

tryghed hos din kunde og glæde over at du

tænker og vejleder om børnenes sikkerhed.

udluftning behøver ikke

længere betyde, at der

er fri adgang...

viNDueS SiKRiNGSBeSlaG

Dine kunder kan lufte ud, når de er hjemme,

uden at være bange for at der er fri adgang

til hjemmet.

Tænker du sikring for din kunde når du

vejleder om vinduer.?

udover at tænke på din kundes børn og

deres sikkerhed er der også gode muligheder

for at tilbyde din kunde lidt ekstra tryghed i

hverdagen.

Det aflåselige vinduesgreb er en god måde at

sikre, at vinduet ikke kan benyttes til udgang

ved tyveri. men husk samtidig på, at vinduet

måske skal kunne benyttes som flugtvej. !

Sikringsbeslaget gør det nemt at lufte ud,

når du er hjemme uden at der bare er åbent

og dermed fri adgang til din bolig. vi vil alle

gerne trygt kunne være i hjemmet.

Trygt og godt i lommen...

med KPK´s mobile hjemmeside har du altid nem adgang

til nyttig information, som f.eks. den aktuelle leveringtid

og inspiration. Benytter du iPhone kan du næste gang

du logger ind acceptere at gemme et KPK ikon. Så er det

nemt at finde os igen. Scan evt QR koden her så er du i

gang med det samme.

www.kpk-vinduer.dk

viNDueSGReB meD BøRNeSiKRiNG

et godt tilbud til en tryggere hverdag.

aflåSeliGT viNDueSGReB

en nem måde at sikre at din kundes værdier

ikke forsvinder ud af vinduet.


1800 mm

Med personsikkerhedsglas sker

der ingen skade. uanset hvor vildt

det går for sig ude og inde.

DeN GoDe vejleDNiNG

Tilbyder du dine kunder personsikkerhedsglas

i de beskrevne risikoområder, har du

givet en god vejledning og på sigt bidraget

til at minimere antallet af ulykker i hjemmet.

Selvom der ikke er et ultimativt krav gældende

for enfamiliehuse, mener vi, at du bør

tilbyde personsikkerhedsglas

800 mm

Gulvterræn

Døre lavtsiddende vinduer

eR HjemmeT eN aRBejDSPlaDS

f.eks. hos dagplejemødre – burde det være

en selvfølge at anvende personsikkerhedsglas.

Det er ofte netop børn, der kommer

til skade ved at løbe eller køre ind i ruderne

med fare for at komme til skade.

Dette undgås ved at anvende personsikkerhedsglas

i de skitserede risikoområder.

eR DeT DyReRe?

ja, det er lidt dyrere end almindeligt glas.

Set i forhold til de mange skader og følgevirkninger

samt den samlede vinduesløsning

er merudgiften dog begrænset.

1800 mm

800 mm

300 mm 300 mm

Dørlignende partier, skillevægge. facader, vægge, skillevægge. Døre og sidepartier.

ønsker dine kunder sikring når ruderne går

itu, så tilbyd dem KPK døre og vinduer med

personsikkerhedsglas.

Glasflader og glaskonstruktioner skal typisk

udføres og dimensioneres på en sådan

måde, at der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende

forhold mod personskader.

vi henviser til bygningsreglementet BR10

samt SBi-anvisning 230 og DS/iNf 119.

KPK’S SalGSafDeliNG vejleDeR DiG GeRNe

- og anbefaler altid at anvende personsikkerhedsglas i de

beskrevne risikoområder. vi laver gerne et alternativt tilbud, du kan

bruge i din argumentation over for dine kunder, så de

kan få glæde af din indsats og vejledning.

Gulvterræn


Hvis ilden bryder ud, skal flugtvejene være i

orden. Det kan vi hjælpe dine kunder med.

Uddrag fra Bygningsreglementet BR10 - afsnit 5.2: Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 -afsnit 2.7

Brandceller/rum skal have redningsåbninger

direkte til det fri enten som vindue, dør eller

lem. Redningsåbningen kan dog udelades,

når der gennem 2 døre fra rummet er redningsmulighed

gennem andre rum, der ikke

er i åben forbindelse med hinanden.

Redningsåbningernes fri højde og bredde

skal tilsammen være mindst 1,5 m.

Højden minimum 0,60 m og bredden

må ikke være mindre end 0,50 m.

Højden fra gulv til underkant af redningsåbningen

bør ikke være over 1,2 m.

Redningsåbninger skal være lette at betjene

og kunne fastholdes i en stilling, så der er

fri passage både indefra og udefra.

Nyt i reglementet er, at hvis underkanten

af redningsåbningen er under ca. 2 m fra terræn,

kan minimums højden være mindre end

0,6 m.! KPK anbefaler ikke at benytte højder

under 0,5 m. Se eksemplerne her på siden

på konsekvenserne hvis du anbefaler det

samme. Tænk på at det skal være muligt

både at kunne komme ud og komme ind

af en redningsåbning. Der kan i beboelsesejendomme

være specielle krav.

Det kan være en god ide at spørge hos

den lokale brandmyndighed.

ToPSTyReT viNDue, TyPe TS-111

er underkant redningsåbning under 2 m over

terræn, kan et topstyret vindue med dobbelt

friktion i beslaget opfylde de anbefalede 0,5 m

i højden, når vinduets højde er mindst 68 cm.

vinduets minimums mål er da: 110x68 cm

1100

er underkant redningsåbning under 2 m over

terræn, kan et topstyret vindue med fast

overkarm og med dobbelt friktion i beslaget

opfylde de anbefalede 0,5 m 660 i højden, når

vinduets højde er mindst 132 cm. 790 vinduets

min. højde

minimums mål er da: 110x132 cm

660

660

1000

i byggerier kan der ofte være ønske om, at

der er vandrette linjer i facaden. Sprosser og

poste i døre og vinduer skal flugte.

770

770

1100

1000

594

660

Skal du bygge nyt, sætte i stand eller rådgive dine kunder, så brug den nødvendige

tid på at sætte dig ind i reglerne. Det er med sikkerhed en god investering.

www.kpk-vinduer.dk

680 min. højde

1320min. højde

er underkant redningsåbning over 2 m over

terræn, kan et topstyret 1100 vindue med dobbelt

friktion i beslaget opfylde kravet om 0,6 m i

højden, når vinduets højde er mindst 79 cm.

vinduets minimums mål er da: 100x79 cm

ToPSTyReT viNDue meD faST oveRKaRm, 660 TyPe TS-161

660

vaNDReTTe liNjeR i facaDeN

TS-161 i størrelsen

118,8x118,8 cm: Kan

ikke opfylde kravene til

redningsåbning

594

594

1188

594

1188

770

770

660

er underkant redningsåbning over 2 m over

terræn, 1320min. kan højdeet

topstyret vindue med fast

overkarm og med 1100 dobbelt friktion i beslaget

opfylde kravet om 0,6 m i højden, når vinduets

højde er mindst 154 cm. vinduets minimums

mål er da: 100x154 cm

770

770

1000

1320min. højde

1540 min. højde

og når kravene til redningsåbning samtidig

skal være opfyldt, kan det give “store udfordringer”.

1540 min. højde

TS-161 med hævet tværpost TS-112 (2 glas i samme ramme delt

med 25, 42 eller 60 mm sprosse)

528

660

1188

1100

1000

1188

1188

1540 min. højde

1188

528

1000

594

594

1188

1188

680 min. højde

790 min. højde

følgende muligheder kan i så fald anvendes, når

underkant redningsåbning er under 2 m over terræn:

1188

1188

594

594


DER ER foRskEl på vinDUER og DøRE. EllER ER DER?

Den skæve vinkel

Moderne mennesker vil have lys og god energi i deres huse. Derfor har vi

nu udviklet vinduesdøren, der har mindre ramme og mere glas. Det giver

mere udsigt og en god energi-økonomi.

måske har dine kunder allerede hørt om dette

nye produkt. måske er det helt nyt for dem.

men uanset hvad, så er vinduesdøre et rigtig

godt emne, hvis du gerne vil sælge mere til

dine eksisterende kunder ...eller dem, der

kontakter dig.

Vinduesdøre kan leveres både som enkelt og

som dobbelt. Såvel i træ som i træ/alu.

Netop ved terrasser og i forbindelse med

vinduespartier vil det se rigtig godt ud med

vinduesdøre!

De slanke rammer giver et design, der matcher

vinduerne og skaber et flottere hus.

Dine kunder får samtidig et meget større lysindfald

og en god energibalance uden merpris.

Kontakt vores salgsafdeling på 96702400 og

hør nærmere. Din kunde vil sætte pris på din

rådgivning.

før. Den gamle terrassedør. efter. Den nye “vinduesdør”.

www.kpk-vinduer.dk Rogalandsvej 3 • 7900 Nykøbing M • Tlf. 96 70 24 00

Fax. 96 70 24 01 • kpk@kpk-vinduer.dk • kpk-vinduer.dk

Magasinpost SMP

ID nr. 42758”

More magazines by this user
Similar magazines