Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler - Ordblinde ...

ordblindeforeningen.dk

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler - Ordblinde ...

Erik Arendal

Videnscenter for Handicap,

Hjælpemidler og Socialpsykiatri –

ViHS

Socialstyrelsen

Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret

med ViHS


Ordblinde / Dysleksiforeningen

Årsmøde 2012 - 70 års jubilæum

• ”It-udviklingens betydning for Ordblinde” –

Ordblindeforeningens 60 års jubilæumsblad fra 2002

– Fremtidsartikel om 2012 - Hvordan er det så gået?

– ”Ordblindes betydning for it-udviklingen”

• Teknologiens potentialer i 2012

– Hvor giver teknologien den største gevinst og værdi.

• 3 centrale udfordringer med stor effekt

• Nye teknologiske muligheder

– Håndholdt hverdagsteknologi og/eller computeren

– iPad og/eller iTryg-sæk


”It-udviklingens betydning for

Ordblinde” – fra 2002 til 2012

• Hvad gættede jeg på i 2002?

• Og hvor er vi så i 2012

• ”Alle elever en bærbar pc fra 1. klasse”

• Ikke endnu – men godt på vej

• It-støtte fra 1, klasse betyder at: (Holstebro-projekt, Lese sig til

skrivning - Norge og Sverige)

– ALLE elever bliver bedre læsere

Ordblinde elever inkluderes i skolen og lærer mere


”It-udviklingens betydning for

Ordblinde” – fra 2002 til 2012

• ”ALLE materialer i skolen er digitale og tilgængelige”

• Ikke endnu – men godt på vej

• For ordblinde elever:

– Materialebasen hos Uni-C

• For alle ordblinde

– Nota og portalen E-17

• For alle borgere

– Ikke endnu


”It-udviklingens betydning for

Ordblinde” – fra 2002 til 2012

• ”Alle elever har adgang til og bruger it-støtte”

• Ikke endnu – men godt på vej

• Næsten alle kommuner/skoler har licenser, men skolerne

bruger det ALT for lidt. Stil krav om dette!

• Når alle bruger og kender it-støtte er ingen anderledes,

ordblinde kan deltage ligeværdigt

• Indtil da - stadig brug for en særlig it-rygsæk til ordblinde

elever


”It-udviklingens betydning for

Ordblinde” – fra 2002 til 2012

• ”Holdningen til læsning og læring for ordblinde er ændret.”

• Efterskoleforstanderens foredrag. (artiklen s. 25)

• Ikke endnu – men godt på vej.

• Folkeskolens afgangsprøver – digital med it-støtte

• Nationale test i læsning – digital med it-støtte

• Fokus på læring og forståelse

• Inklusion og ligeværdig deltagelse

• Læse- og Skriveteknologi - Temanummer april 2012 fra

Nationalt Videnscenter for Læsning

• Unge i uddannelse med it-støtte: Efterskoler, Ungdomsudd,

Faglige udd. Mellem og Videregående udd.


Ordblindes betydning for itudviklingen

• ”Et it-samfund der indrettes så optimalt som muligt for

ordblinde”

• Tilgængelighed

• Accept af forskelligheder

• Ligeværdig deltagelse for alle

• FN-handicapkonventionen - Danmark har underskrevet og

skal ratificere dette i love og regler.

• Projekt MIL – ISS rengøring

• QR-koder


Teknologiens potentialer i 2012

• Hvordan får vi den største gevinst – 3 centrale

indsatsområder:

1. Digital tilgængelighed til ALLE tekster og udgivelser

2. Adgang til og brug af teknologi og it-støtte til ALLE

mennesker – i skole, uddannelse og erhverv

3. Holdningsændring

– Accept af ordblindes måde at læse, skrive og lære

– Fokus på inklusion, deltagelse og ligeværdighed


Nye teknologiske muligheder

• Håndholdt hverdagsteknologi og/eller computeren

– Ny teknologi giver nye muligheder

– Ny teknologi giver nye udfordringer

– Ny teknologi stiller nye og andre/større krav

• Hvilken teknologi er bedst – i hvilken sammenhæng

– iPad og/eller iTryg-sæk


iPad og/eller

iTryg-sæk

Almen

• Har it-rygsækken udlevet sin rolle?

• Skal og kan den erstattes med håndholdt

hverdagsteknologi ?

• Hvad er computerens fremtid til læsning og

skrivning ?

• Hvad er iPad’s fremtid til læsning og skrivning?


Størrelsen

Smartphone

Tablet

Bærbar

Håndholdt eller bærbar

Til hvad, hvem og

hvornår?


Platform

Android

iOS (Apple)

Windows

Windows phone

Tilgængelighed - tekster

og oplæsning

Muligheder/software

Supplement og synergi


Software

Generelt – alle systemer:

Internet, mail, kalender m.m.

Tekstbehandling?, talegenkendelse

Synergi og dokumentudveksling (Dropbox, iCloud)

Hvad er situationen - hvad fungerer bedst ?

Windows PC:

Tekstbehandling – læsning og skrivning

Oplæsning og ordforslag – kendt, udbredt og godt

Digitale tekster: Nota, SPS/Amu, Materialebasen (oplæses)

Læsning og skrivning af store tekstmængder !

Smartphone og tablet:

”Tekstbehandling” og læsning (med øjnene)

Oplæsning og ordforslag – måske !!

- ”dårlig/svingende” kvalitet

Digitale tekster: Ja/generelt – Nej/ingen (oplæses ?)

Lydbøger, GPS/kort, diktafon, kamera/OCR, QR-koder m.m.

Mindre tekstmængder, støtte i hverdag og job


Hvad er bedst – hvornår?

• Børn i skolen

– Computere og it-støtte til ALLE elever

– It-rygsæk til ordblinde elever (indtil videre)

– iPad er et supplement til computeren

• Voksne i uddannelse, erhverv eller privatliv

– It-rygsæk til den ordblinde – SPS.

• Støtte i uddannelse - til læsning og skrivning

• Selvhjulpen med it-støtte

– Håndholdt hverdagsteknologi

• Til dagligdags aktiviteter, job og undervisning.

– Fokus på den enkeltes daglige behov?


• Oplæsning

– Læs op

Håndholdt hverdagsteknologi

iPhone og iPad - eksempler

– Voice Over/VO - generelt + ”in-apps” stemmer

– Pdf: - vBookz PDF (med Highlight)

• OCR

– Prizmo (+ Mettestemme), TextGrabber (VO), ScanLife

• Skrive

– SMS + mail (VO), Typ-O (skrivestøtte), ”office-apps”

– Dragon Dictation

• Oversættelse

– iTranslate, Google Oversæt (indtale og skrive),

– Lingvo (OCR + ord-oversættelse)


• Oplæsning

Viste apps til iPad –

præsenteret på mødet

– Voice Over/VO – standard på iPad

• Indstillinger/generelt/tilgængelighed/VoiceOver

– I Pdf filer: - vBookz PDF (med Highlight)

• Skrivning

– Typ-O (skrivestøtte),

– Dragon Dictation - send tekst med SMS + mail

• OCR

– Prizmo

• Oversættelse – Dansk, engelsk, græsk, fransk m.m.

– Google Oversæt (indtale og skrive), iTranslate,


Opsummering

• Den teknologiske udvikling fortsætter

• Nye muligheder og nye krav

• Hverdagsteknologi - ikke specialudstyr

• Hvilken teknologi er bedst hvornår – vær kritisk

• Digitalisering – HUSK tilgængeligheden!

• Video, QR-kodes, multimodalitet.

• ”Gammeldags læsning” erstattes/suppleres af

”mulitimodal læring”

More magazines by this user
Similar magazines