Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler - Ordblinde ...

ordblindeforeningen.dk

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler - Ordblinde ...

Teknologiens potentialer i 2012

• Hvordan får vi den største gevinst – 3 centrale

indsatsområder:

1. Digital tilgængelighed til ALLE tekster og udgivelser

2. Adgang til og brug af teknologi og it-støtte til ALLE

mennesker – i skole, uddannelse og erhverv

3. Holdningsændring

– Accept af ordblindes måde at læse, skrive og lære

– Fokus på inklusion, deltagelse og ligeværdighed

More magazines by this user
Similar magazines