TrickleStar, INS1139-1, Manual,500TT-DK-W, DK Weekly Timer ...

trickles.nextmp.net

TrickleStar, INS1139-1, Manual,500TT-DK-W, DK Weekly Timer ...

UGE TIMER, 16A/3680W

500TT-DK-W

MANUAL (Dansk)

Introduktion

Tak for at De har købt dette TrickleStar TM produkt. Dette produkt

hjælper dem med at reducere mængden af spildt energi brugt af

apparater, som ikke har integreret Timer. Produktet er velegnet til

kontrol af elektriske apparater såsom elektriske radiatorer,

varmeblæsere, transportable aircondition enheder, pumper,

kopimaskiner, lys mm.

Funktionalitet

Produktet har følgende funktionalitet:

• Op til 8 tænd og sluk programmer per dag / 56 tænd og

sluk programmer per uge

• Mulighed for programmering af individuelle dage eller 8

forskellige ugedage grupper

• Minimum tænd/sluk periode et minut

• Manuel tænd/sluk

• Tilfældig tænd/sluk (tyverisikring)

Timer Nedtælling (Count Down)

• Sommer/Vintertid skift

• Genopladeligt backup batteri

Kom Godt I Gang

Produktet har et let læseligt display:

Knapper

DAY : (Dag) indstiller ugedag

HOURS : (Timer) indstiller timer

MIN. : (Minutter) indstiller minutter

CLOCK : (Tid) aktiverer tid/ugedag indstilling

500TT-DK-W

PROG. : (Programmering) Aktiverer Timer Programmering

: Manuel Tænd/Sluk af Kontrolstik

RESET : Nulstiller produktet til fabriksindstillinger

Tilslut produktet til en stikkontakt og tilslut den/de apparater, som

skal styres af kontrolstikket på produktet.

Applikation - Installation

BEMÆRKNING:

Produktet indeholder et genopladeligt batteri, så det er i stand til at

gemme indstillinger, når strøm fjernes.

Hvis displayet er slukket, når det tilsluttes stikkontakten lad det

oplade i nogle minutter, og teksten vil gradvist blive synlig. Hvis

batteriet er helt afladt, vil fabriksindstillingerne blive gendannet.

Indstil Klokken

Produktet har Sommer/Vintertid skifte funktion. Produktet er

fabriksindstillet (eller efter Reset) til vintertid. Hvis de har købt

produktet i vinterperioden tryk ‘HOURS’ og ‘MIN’ knapperne

samtidig for at skifte fra vintertid til sommertid, og et “S” vil vises i

displayet.

For at indstille klokken og ugedagen:

1. Tryk-og-hold ‘CLOCK’ knappen

2. Tryk ‘DAY’ knappen for at indstille ugedagen

3. Tryk ‘HOURS’ knappen for at indstille timer

4. Tryk ‘MIN’ knappen for at indstille minutter

5. Slip ‘CLOCK’ knappen

Hvis ‘DAY’, ‘HOURS” eller ‘MIN‘ knappen trykkes i mere end 1

sekund, vil værdien øges kontinuerligt, indtil knappen atter slippes.

www.tricklestar.com

© TrickleStar


Programmér Timer

Produktet kan programmeres til at tænde og slukke op til 8 gange

per dag eller op til 56 per uge. De kan vælge at lave tænd/sluk

programmer identisk for alle ugens dage, individuelle ugedage

eller forskellige grupper af dage som vist i følgende tabel.

For hver Tænd og Sluk tidspunkt skal Dag, Timer og Minutter

indstilles.

For at programmere Timer:

1. Tryk ’PROG’ knappen for at programmere første Tænd

tidspunkt. “ON” og tallet “1” vises i nederste venstre hjørne i

display.

2. Tryk ’DAY’ knappen for at vælge den ønskede dag eller

gruppe af dage som vist i tabel 1.

3. Tryk ’HOUR ’ knappen for at indstille timer

4. Tryk ’MIN ’ knappen for at indstille minutter

Eksempel: Program 1 Tænde 1:20PM mandag

5. Tryk ’PROG’ knappen for at programmere første Sluk

tidspunkt. “OFF” og tallet “1” vises i nederste venstre hjørne i

display.

6. Tryk ’DAY ’ knappen for at vælge den ønskede dag eller

gruppe af dage som vist i tabel 1. Hvis De har valgt en

gruppe af dage hvor produktet skal tænde, vælg samme

gruppe af dage for sluk.

7. Tryk ’HOUR ’ knappen for at indstille timer

8. Tryk ’MIN ’ knappen for at indstille minutter

Eksempel: Program 1 Slukke 5:30PM mandag

9. Gentag 1-8 hvis flere Tænd/Sluk programmer ønskes.

10. Når de har indstillet de ønsket Tænd/Sluk programmer tryk

’CLOCK ’ knappen for at returnere til klokken.

Timeren er nu klar.

500TT-DK-W

De kan tjekke timerindstillingerne, som De har programmeret ved

at trykker på PROG knappen gentagende gange – hver indstilling

vises i displayet.

Tilfældig Tænd/Sluk

Tilfældig Tænd/Sluk funktionen kan bruges som tyverisikring ved

at tænde/slukke for lys, så det ser ud som om der er nogen

hjemme. Når funktionen er aktiveret vil kontrolstikket tænde og

slukke i et tilfældigt mønster mindste en gang hver 8. time.

For at skifte mellem Tilfældig Tænd/Sluk funktionen og normal

Timer funktion tryk ‘DAY’ og ‘HOURS’ knappen samtidig. Et “R”

(Random) vises i displayet, når Tilfældig Tænd/Sluk funktionen er

aktiveret.

Manuel Tænd/Sluk

De kan vælge permanent at tænde (ON) eller slukke (OFF) for

Kontrolstikket eller Auto Tænd eller Auto Sluk for Kontrolstikket

ved at trykke på knappen.

Når de vælger Auto Tænd (ON) vil Kontrolstrikket forblive tændt

indtil næste Timer Sluk tidspunkt indtræffer. Når de vælger Auto

Sluk (OFF) vil Kontrolstikket forblive slukket indtil næste Timer

Tænd tidspunkt indtræffer.

Nedtælling (Countdown)

Nedtællingsfunktionen slukker for Kontrolstikket efter en

forindstillet periode. Maksimal nedtællingsperiode er 9 timer og 59

minutter. Minimum nedtællingsperiode er 1 minut.

For at indstille nedtællingen:

1. Tryk ‘CLOCK’ og ‘PROG” knappen samtidig.

2. Tryk ‘HOURS’ og ‘MIN’ knapperne for at indstille timer og

minutter nedtællingsperioden.

3. Tryk knappen for at tænde for Kontrolstikket og aktivere

nedtællingen. Kontrolstikket slukkes når nedtællingsperioden

udløber.

Nedtællingen kan midlertidigt stoppes ved at trykker på

knappen og genstartes ved at trykke på igen.

For at se klokken, mens nedtællingen er aktiveret, tryk på ‘CLOCK’

knappen. Når ‘CLOCK’ slippes vises nedtællingstiden atter i

displayet.

For at inaktivere Nedtælleren og returnere til normal Timer funktion

tryk ‘CLOCK‘ og ‘PROG‘ knapperne samtidig.

Sommertid/Vintertid Skift

For at skifte mellem Vintertid og Sommertid tryk ‘HOURS’ og ‘MIN’

knappen samtidig. Når Sommertid er aktiveret vil et “S” vises i

displayet.

BEMÆRKNING: Produktet er fabriksindstillet (eller efter Reset) til

vintertid. Hvis de har købt produktet i vinterperioden tryk ‘HOURS’

and ‘MIN’ knapperne samtidig for at skifte fra vintertid til sommertid

og et “S” vil vises i displayet.

www.tricklestar.com

© TrickleStar


Genetablér Fabriksindstillinger

Tryk Reset knappen for at slette alle Timer programmeringer og

genetabler fabriksindstillinger.

Klokken vil være “AM 12:00”, “PROG OFF” og Kontrolstikket

slukkes.

Batteri

Produktet indeholder et genopladeligt batteri, så det er i stand til at

gemme indstillinger, når strøm fjernes.

Hvis displayet er slukket, når det tilsluttes stikkontakten, lad det

oplade i nogle minutter, og teksten vil gradvist blive synlig. Hvis

batteriet er helt afladt, vil fabriksindstillingerne blive gendannet.

Elektriske og Andre Parameter

Forsyning 230 VAC / 50Hz

Belastning

16A / 3680W – Resistiv Belastning

1/2HP – Induktiv Belastning

Operationel Temperatur -10° to 40°C

Opbevaringstemperatur -10ºC to 70ºC

Luftfugtighed 5 to 95% N/C

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

• Blæsere og andre apparater med frit bevægelige dele bør

ikke efterlades uden opsyn.

• KUN TIL INDENDØRS BRUG

Godkendelser

ELEKTRISK & SIKKERHED ANDRE

Garanti

CE

www.tricklestar.com/warranty

2002/95/EG (RoHs)

2002/96/EC (WEEE)

1999/5/EC (RTTE)

Copyright & Ansvarsfraskrivelse

© 2009 Copyright TrickleStar Ltd.

Alle rettigheder reserveret.

TrickleStar er registrerede trademark af TrickleStar Ltd.

Ansvarsfraskrivelse: TrickleStar tillader sig retten til at ændre

specifikationer eller design beskrevet i denne manual uden

advarsel og uden forpligtigelser. Enhver typografisk fejl,

beskrivelsesmæssig misforståelser eller andre fejl eller mangler i

dette dokument eller information udgivet af TrickleStar skal/kan

rettes uden ansvar af TrickleStar uden forudgående advarsel.

Spar Penge, Spar Strøm, Bevar Jorden

www.tricklestar.com

500TT-DK-W

www.tricklestar.com

© TrickleStar

Similar magazines