Untitled - Ebog.dk

samples.pubhub.dk

Untitled - Ebog.dk

Om rettens tilgængelighed

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


This page intentionally left blank

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


Om rettens tilgængelighed

Per Andersen (red.)

Jørgen Dalberg-Larsen

Jens Evald

Thomas Gammeltoft-Hansen

Thomas Obel Hansen

Bettina Lemann Kristiansen

Ole Bruun Nielsen

Sten Schaumburg-Müller

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2009

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


Om rettens tilgængelighed

1. udgave, 1. oplag

© 2009 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af

eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge

gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden

forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan

Omslag: Bo Helsted

Tryk: Narayana Press, Gylling

Indbinding: Damm’s Forlagsbogbinderi, Randers

Printed in Denmark 2009

ISBN 978-87-574-2013-5

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Lyngbyvej 17

Postboks 2702

2100 København Ø

Telefon: 39 13 55 00

Telefax: 39 13 55 55

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


FORORD

Denne bog er ligesom forgængerne Om retspolitik (2002), Om retsprincipper

(2004) og Om ret og kultur (2006) blevet til i et samarbejde mellem en

række forfattere, der alle er ansat på Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut

ved Aarhus Universitet. Vi har ligesom i de foregående bøger valgt at se

på vores emne ud fra en række forskellige synsvinkler frem for at søge at

give nogle endegyldige svar på de mange spørgsmål, der kan stilles om rettens

tilgængelighed.

Projektet blev påbegyndt i efteråret 2006, og de enkelte bidrag har taget

form efterhånden, som vi på en række studiekredsmøder har fået diskuteret

forskellige sider af emnet, de enkelte tilgangsvinkler og bidrag. Disse diskussioner

har forhåbentlig bidraget til at gøre bogens enkelte kapitler mere

læseværdige og til, at vi samlet set har fået emnet så bredt belyst, at bogen

kan ægge til yderligere debat og diskussion hos læserne. De enkelte forfattere

hæfter dog naturligvis alene for deres eget kapitel.

Bogen henvender sig til alle med interesse for emnet og kan forhåbentlig

også være af interesse for andre end jurister.

Vi står som sædvanlig i stor gæld til afdelingens sekretærer. Jytte Kløve

og Jytte Mønster har med vanlig flid ydet en stor og dygtig indsats med manuskriptarbejdet

i de forskellige faser lige fra sprogkorrektur til opsætning

og litteraturkontrol. Det er som sædvanligt sket med opmærksom opbakning

og hensynsfuld hjælpsomhed.

Århus, december 2008

På forfatternes vegne

Per Andersen

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

v


This page intentionally left blank

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

More magazines by this user
Similar magazines