Helens företagspres_050114.indd - Heléns

helens.dk

Helens företagspres_050114.indd - Heléns

Det handler om rør.

Lige, smalle, krogede, profilerede, bearbejdede,

kundeudviklede, tilpassede, hurtige, omkostningseffektive,

holdbare, pålidelige og leverede.

Det handler helt enkelt om rør, der holder sammen

på din hverdag.


2 Heléns: Smarte rør Heléns: Smarte rør 3

Der findes kun et Heléns

Der findes mange rørgrossister. Men der findes kun ét Heléns, og vi er ikke nogen rørgrossist.

Kald os bare rørspecialist, hvis du vil, men tænk samtidig, at »Heléns er en

strategisk forretningspartner. De er med os, for at vi skal vinde slaget på markedet«.

Vores kunder har ikke længere behov for en traditionel

rørgrossist. Faktisk er lige præcis et rør en vigtig

ingrediens i deres produkter, for ikke at sige kritisk i

mange tilfælde. Tænk, at et lille rør kan have så stor en

betydning i verden!

Hvis sandheden skal frem, så fungerer det ikke længere

med et hvilket som helst rør. Det gamle hæderkronede

rør har forandret sig og er blevet en brik i en

større sammenhæng, som gør dine produkter bedre,

som gør din produktion mere effektiv, og som gør din

organisation mere fleksibel. Som gør din virksomhed

mere konkurrencedygtig.

Det er det, der er udfordringen og samtidig den

store mulighed for både os og vores kunder. Derfor

har også vi forandret os fra grossist til industriel forretningspartner.

Det er det, der er Heléns styrke. Voilá.

Smarte rør.

Branchefokus

Samtidig med at rør er blevet en vigtig brik i en meget

større sammenhæng, er rørenes betydning vidt forskellig,

afhængigt af forskellige virksomheder og forskellige

brancher. Med vores forretningsidé kan man ikke

være med overalt, og det er heller ikke meningen.

Vi satser i stedet for alle vores kræfter på brancheområder

og virksomheder, der fuldt ud kan drage nytte af

vores kundskaber, ressourcer og ambitioner. Både små

og store. Målet er, at du skal kunne udvikle lønsomme

og forretningsorienterede løsninger, hvor rør er eller

bliver en vigtig ingrediens for at opnå fremgang.

Kundenytte og merværdi

Det handler fra vores side om offensivt at skabe konkret

nytte og merværdi for vores kunder. Kravene om

forandring stiger og stiger, og ingen virksomhed har

længere råd til at lade stå til. Den industrielle vidensrevolution

er kun lige begyndt.

Hos Heléns har vi bestemt os for at være med.

Vi skaber kundenytte gennem vores samlede udbud af

produkter og tjenester – alt lige fra tilgængeligheden

af vores standardsortiment af rør til komplekse kundespecifikke

løsninger.

Merværdien skabes i samspillet mellem os og dig.

Den forretningsmæssige dialog med langsigtet perspektiv

åbner op for helt nye tiltag, nye veje og muligheder

uden nogen egentlige begrænsninger.

Fire typiske behovssituationer

Din virksomhed er unik og befinder sig et sted på

vejen mod fremtiden. Din virksomhed befinder sig også

i en unik konkurrencesituation, med unikke strategier,

produkter, ressourcer, kunder osv.

Vi har derfor lidt forenklet sorteret i erfaringer fra alle

vores kunder, delt vores verden op i fire typiske behovssituationer

og derefter sammenkædet dem med fire forenklede

oplæg i forbindelse med vores samarbejde.

• Det enkle oplæg

• Det logistiske oplæg

• Det industrielle oplæg

• Det innovative oplæg

Hvor befinder din virksomhed sig i dag?

Og hvor befinder I jer i morgen?

Det enkle oplæg Du ved, hvad

du vil ha’. Vi har det på lager. Du

bestiller, og vi leverer.

Det logistiske oplæg Du ved,

hvad du vil ha’. Vi søger for, at du

får det og leverer just in time.

Det industrielle oplæg Du ved,

hvad du har brug for. Vi taler om, hvad

du skal ha’. Vi sørger for, at du får det

og leverer just in time.

Det innovative oplæg Du ved

ikke, hvad du behøver. Vi finder frem

til en løsning i fællesskab. Vi sørger

for, at du får, hvad du har brug for.


4 Heléns: Smarte rør Heléns: Smarte rør 5

Vi er specialister i rør

Forretningsidé i en forandret verden

Heléns sælger rør og stålprodukter. Vi stræber efter at

samarbejde med kunder, som stiller store krav til deres

partnerleverandør.

Til disse kunder skal vi være i stand til at tilbyde

• en tilpasset produktionsstøtte

• et skræddersyet lager

• offensiv udviklingsstøtte

Vi har kunder i Skandinavien og Baltikum, men vi er

klar til at følge de kunder, som vil uden for vores markedsområde.

Almindelige rør

Hos Heléns finder du et enestående lagersortiment af

rør med den rette bredde og dybde. Det betyder, at til-

Heléns

fremgang

Vision

Forretningsidé

Kundens

udvikling

gængeligheden og vores beredskab til at levere det, du

ønsker, er meget høj. Finessen er, at du kan finde lige

præcis »dit« sortiment hos os.

Ualmindelige rør

Nu taler vi ikke længere om standardrør, nu handler

det mere om funktion. Dine behov og krav kan styre

form, overflade, bearbejdningsmuligheder, belægning,

svejsearbejde, holdbarhed osv. Vi kommer med forslag,

og du tager beslutningen.

Europas førende leverandør

Vores kunder ved, at gennem os åbnes dørene til alle

de vigtige producenter af rør i Europa. Vi er specialiserede,

er store i branchen og er med i Bentelergruppen.

Det gør os til en interessant partner for alle rørproducenter.

Et godt bevis på dette er, at vores leverandører ofte

henvender sig til os for at forme et nyskabende projekt

eller afprøve nyheder. Og vi er ikke sene til at skabe

kontakt mellem dem og vores kunder for at opnå det

bedst mulige resultat.

Specialiseret produktkendskab

Heléns har været med længe. Det betyder, at vi har

kunnet opbygge omfattende samlet viden om de komponenter,

vi leverer, men fremfor alt om vores kunders

slutprodukter og produktionssystemer.

Dette er blevet tydeliggjort via vores fokus på udvalgte

brancheområder og virksomheder. Gennem systematisk

at samle og overføre viden til vores kunder, skaber

vi den nærhed, der er nødvendig for at være en langsigtet

forretningspartner.

Materialespecialist

Selve materialet i rør kan mange gange være afgørende

for, at vores kunders produkter bliver konkurrencedygtige

og lønsomme. Det kan handle om at

give produkterne nye egenskaber, produktions- eller

omkostningsfordele.

Heléns rolle er at være det vigtige mellemled mellem

brug af materiale og materialeudvikling. Drivkraften,

som sammenkæder kundebehov, anvendelsesbehov

og materialemuligheder.

Vores standardrør

• Svejsede præcisionsstålrør

• Sømløse præcisionsstålrør

• Svejsede præcisionsstålrør, koldtrukne

• Specialprofiler

• Sømløse varmvalsede stålrør

• Sømløse varmvalsede emnerør

• Svejsede stålrør – stænger

• Konstruktionsrør

• Hydraulik – cylinderrør, stempelstænger

• Rustfri rør

• Energirelaterede rør og produkter

International tilstedeværelse


6 Heléns: Smarte rør Heléns: Smarte rør 7

Vi ønsker, at samarbejdet med os

skal være en styrkefaktor for dig

Konstruktionsstøtte

Vi ved, at du kender dine produkter og kravene til dem

ned til mindste detalje. Trods det kan det være svært

at følge med den teknologiske udvikling på alle plan.

Det er jo ikke sikkert, at du ser alle mulighederne og

begrænsningerne for rør i din konstruktion.

Vi kan her hos Heléns ofte tilføre nytænkning og

vigtig viden allerede under konstruktionsstadiet af et

produkt. Vi kan udtænke materialekombinationer og

løsninger, som kan give dine produkter en bedre funktion

med unik merværdi.

Produktionsstøtte

Det lyder måske overdrevent, når det handler om rør,

men gennem materialevalg og valg af indsatsprodukt

kan du påvirke både omkostningsbilledet og effektiviteten

i en produktionsproces. Du kan også påvirke kapacitetsudnyttelsen

og fleksibiliteten i produktionen.

De forslag, som vi giver vores kunder, følger vi op på

for at kunne videregive nyvundne erfaringer og kundskaber,

udvikle vores sortiment og finde nye løsninger,

som flere kan drage nytte af.

Bearbejdede rør

Heléns har opbygget og opbygger løbende en moderne

maskinpark til bearbejdning af rør. Det interessante er,

at vi hele tiden gør dette i overensstemmelse med vores

kunders behov for øget fleksibilitet, forandringstempo,

omkostningsjagt og forædlingsværdi.

En kundevirksomhed har måske brug for at udjævne

sin spidsbelastning eller køre bearbejdninger, som man

ikke har i dag. En anden virksomhed har måske brug for

at frigøre lokaler og kan så overflytte både maskiner og

personale til Heléns. En tredje virksomhed skal måske

starte en helt ny produktlinje op med kort varsel.

Til syvende og sidst handler det altid om et valg

mellem at investere i nye maskiner eller købe komponenter.

Her er vi klar til at satse meget offensivt med

fælles løsninger.

Logistikløsninger

Uanset om det handler om lange rør eller bearbejdede

rør, så er der ofte mange muligheder for at optimere

flowet af komponenter til produktionen. Hvor skal man

holde lager? Hvor skal bearbejdningen finde sted?

Det handler om at gøre det, man er bedst til. Samtidig

gælder det om at sænke de samlede omkostninger

i flowet. Foruden de økonomiske gevinsterligger

både øget fleksibilitet og hurtigere håndtering inden

for rækkevidde ved valg af en gennemarbejdet logistikløsning.

Forretningsløsninger

Nogen gange kræver det noget helt andet end at være

en almindelig leverandør. Omverdenen forandres nu

så hurtigt, at alle gamle sandheder kan anfægtes.

Heléns har et stort ansvar for at forsøge at se kundernes

forventede behov i forvejen og derefter komme

med forslag til løsninger. Nye kombinationer mellem

os, vores leverandører og kunder. Fra udvikling af nye

produkter til internationale leveringsløsninger.

Europæisk tilstedeværelse

Selvom Skandinavien og Baltikum er vores hjemmemarked,

så er mange af vores kunder internationalt

etablerede med produkter på et globalt marked.

Hver dag flyttes produktion til og fra lande, så virksomhederne

kan stå mål med den globale konkurrence.

Vores erfaring siger os, at vores kunder er interesserede

i at bevare et godt samarbejde med os.

Hos Heléns er vi meget bevidste om dette, og vores

internationale netværk inden for Benteler Handel er

vores nøgle til at kunne være med som aktiv partner

ved disse omstillinger.

Konstruktør

Produktionsstyring

Købere Sælgere

MERVÆRDI

Produktionsteknik

Produktspecialist

Logistik


Det handler

selvfølgelig om rør.

Men ikke hvilke som helst rør. Kun de dør, der virkelig

skaber merværdi. Smarte rør.

Vi henvender os til dig, som bruger rør i dine produkter

eller i dit produktionsoplæg, og som er åben over for at

søge nye veje, over alt hvor rør er involverede.

Vi har som Sveriges førende rørspecialist et gedigent

svensk og internationalt erfaringsgrundlag, som står til

din disposition. Vi vil bruge dette aktivt i din virksomhed.

Vi vil være med til at udvikle din konkurrencedygtighed.

Med hele vores hjerte.

Så næste gang ordet rør eller profiler kommer på bordet,

så tænk på smarte rør, og kontakt os hos Heléns. Lad os

sammen bekæmpe slendrian, det umulige og os selv.

Västergårdsvägen 16, Box 101

SE-301 04 Halmstad, Sweden

Tlf 035-14 90 00, Fax 035-362 25

E-mail info@helens.se www.helens.se

byran1och2.se

More magazines by this user
Similar magazines