Highlights nr. 4 - 2003 - Danish Association of American Square ...

squaredancedanmark.dk

Highlights nr. 4 - 2003 - Danish Association of American Square ...

ISSN. 0908 - 3804

Danish Association of American Square Dance Clubs

15. årgang - nr.4 -december 2003


BESTYRELSEN I DAASDC

Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22

KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk

Kontor tid Kl. 14.00 -18.00 Mobil 40 44 20 22

Næstformand Erna Nielsen Humlevænget 21 56 31 20 10

Sydsjællands Square Dance Club 4690 Haslev vice.president@daasdc.dk

Kasserer Günter Arnold Holtebakken 5, Niverød 49 14 44 38

Hamlet Grand Square 2990 Nivå treasurer@daasdc.dk

Sekretær Knud Erik Christensen Skallerupvej 540, Sønderlev 98 90 17 82

Yellow Rock SDC/New Friends SD 9800 Hjørring secretary@daasdc.dk

Best. medlem Kurt Krøyer Nielsen Vindeby Tværvej 9, Vindeby 62 22 66 89

Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg kurt@daasdc.dk

Suppleant Poul Erik Nielsen Kildevænget 44 48 21 00 77

Fredensborg Square Dance Club 3320 Skævinge poen@post8.tele.dk

Suppleant Claus Hansen

Holbæk Square Dance Club

Kystvænget 3

3310 Ølsted

47 59 10 21

claus.hansen@post1.tele.dk

Revisor Bjørn Andersson

Fredensborg SDC

Sørens Allé 2B

3050 Humlebæk

49 14 46 14

bjorn.andersson@post3.tele.dk

Revisor Eigil Hangaard Roskildevej 183 48 24 11 55

Hillerød Square Dancers 3400 Hillerød npn1203@vip.cybercity.dk

Revisor suppl. Benja Nielsen

Kalundborg Square Dancers

Røsnæsvej 427

4400 Kalundborg

59 52 74 78

Materialeforv. Erik Pedersen

Nørresundby Square Dance Club

Hestbækvej 137

9640 Farsø

98 63 41 97

materiel@daasdc.dk

Homepage Lars Christiansen

Arden SDC & The Diamond

Højtoften 33

9620 Aalestrup

98 15 22 80

webmaster@daasdc.dk

Klubhåndbog Heidi Thomsen

Highway E45

Hjordalsvej 2A st. tv.

9530 Støvring manual@daasdc.dk

Arrangements Koordinator :

Nord Jon Andersen

Yellow Rock Square Dance Club

Fredensgade 12

9870 Sindal

98 93 46 14

arrangement.nord@daasdc.dk

Midt / Syd Georg B. Kristensen

Old Town Dancers

Agerleddet 7

8260 Viby J.

86 29 09 10

arrangement.syd@daasdc.dk

Øst Poul E. Nielsen

Fredensborg SDC

Kildevænget 44 48 21 00 77

3320 Skævinge arrangement.oest@daasdc.dk

DAASDC internet hjemmeside http://www.daasdc.dk


R RRedaktørens

R edaktørens spalte spalte✍ spalte

Nu er vinteren snart over os og julen

nærmer sig. Julen er hjerternes og

tilgivelsernes tid, så jeg håber at jeg

kan få tilgivelse for de trykfejl jeg fik

lavet i sidste nummer af Highlights.

Under nyt fra bestyrelsen fik jeg skrevet

at den nye klub i Juelsminde havde

276 medlemmer, der skulle have stået

27. UNDSKYLD Juelsminde. Endvidere

havde jeg glemt at sætte den nye

adresse på formanden for Kalundborg

Square Dancers ind i afdresselisten,

samt at rette telefonnummeret. Jeg

håber ikke at det har voldt alt for store

problemer for nogen. Også et stort

undskyld til Kalundborg.

Til dette nummer af Highlights har jeg

modtaget rigtigt mange indlæg. Det er

en ren fornøjelse at lave bladet når så

mange bidrager til bladets indhold og

dermed til at det bliver alsidigt. Tusind

tak skal I have. Fortsæt endelig med

det.

Der har siden sidste nummer af

Highlights kun været afholdt et bestyrelsesmøde.

Pga. pladsmangel er referatet

herfra udsat til næste nummer.

Med hensyn til Christian Wilkens indlæg

på side 6, har bestyrelsen meddelt

mig at deres svar til Poul Nielsen som

blev bagt i sidste nummer af Highlights

også giver svar på Christian Wilkens

indlæg.

Jeg har på side 32-33 lavet en lille billedkavalkade

fra Convention 2003 i

Hobro. Så kan man side i de mørke

vinteraftner og mindes de dejlige dage

i Hobro og glæde sig til næste Convention

i Middelfart, d. 4. - 6. juni

2004.

Til slut vil jeg gerne ønske jer en rigtig

god Jul og et godt Nytår med masser

af nye dejlige Squaredance oplevelser.

Med squarelig hilsen

Ruth

Glædelig Jul


FORBUNDSBLADET

SQUARE DANCE HIGHLIGHTS

INFO

ANSVH. REDAKTØR

LAYOUT og DISTRIBUTION

Ruth Nielsen(Run)

Kulbyvej 20

4270 Høng

Tlf. 58 85 22 87

Email: highlights@daasdc.dk

TRYK

Jannerup offset a/s

5852 5222

OPLAG 3000 STK.

Alle meddelelser angående

klubberne medlemstal,

adresser, samt antal blade

skal gives til næstformand

Erna Nielsen

DEADLINES . . .

Highlight udkommer 4 gange årligt.

ca. 1. februar, deadline 10. januar

ca. 1. april, deadline 10. marts

ca. 1. september, deadline 10. august

ca. 1. december, deadline 10. november

Indlæg modtaget efter

deadline vil blive

bragt i det følgende

nummer!

ANNONCEPRISER

For reproklart materiale.

Medlemsklubber

Helside pr. nr. 600,-

Halvside - - 350,-

Kvartside - - 200,-

Ikke medlemmer

Helside pr. nr. 900,-

Halvside - - 500,-

Kvartside - - 300,-

Rabat for 2 nr. - 10 %

Rabat for 4 nr. - 20 %

Side 3 + 30 %

Næstsidste side + 20 %

Omslagssider kan leveres i 2 farver. Tillæg

350,- pr. nr.

Optagelse på arrangementslisten er gratis

for alle klubber under forbundet.

Indhold:

Bestyrelse m.m Side 2

Redaktørens spalte 3

Formandens ord 5

Conventionværter 2004(Svensk el.Dansk) 6

Hurra - Hurra 8

Convention 2004 10

Nyt fra Callerlab 12

Tak for Dansk Convention 2003 14

Sidste nyt fra Callerlab 15

Vecka 32 Öland 15

Arrangementsliste 17

Billedreportage fra Convention 2003 22

Tanker om et skørt 24

Square Dance Europa rundt 26

Swinging Tips 28

Traditionen brydes 32

Medlemsklubber i DAASDC 34


Formanden Formanden Formanden har har har ordet ordet ordet

Minderne om sommeren svinder

langsomt hen og overtages af vinterens

kulde, hvor mørket hersker og sætter

sit præg på vor hverdag.

Sommermøblerne er for længst sat ind

og der ventes med længsel på lysere

og varmere tider.

Så er det rart at squaredansen kan være

med til at give varmen og lyse lidt op i

denne ellers så triste vintertid med god

og humørfyldt motion både for benene

såvel som hjernen .

Der undervises i lange baner i

klubberne landet over, hvilket er med

til at afkorte ventetiden og lyse som

et fyrtårn i mørket.

Der har været tilgang til klubberne af

nye dansere, men langt fra som i „De

gode gamle dage“.

Det kan virke som en vink med en

vognstang om, at det er på tide at

tænke anderledes og handle langsigtet,

hvad angår rekruttering af nye dansere

og ikke mindst yngre af årgange, så det

ikke ender med at blive en

pensionistaktivitet.

Blandt andet derfor holdt DAASDC

samarbejdsmøde med CSD i november

måned med blandt andet PR og

ungdomsarbejde på dagsordenen.

Man diskuterede fremstilling af en ny

og fængslende PR folder blandt andet

med unge mennesker som målgruppe.

Dette initiativ vil i så fald blive fulgt af

en række pilotprojekter på udvalgte

efterskoler, hvor skolerne vil blive

tilbudt en samlet undervisningspakke

målrettet på ungdommen blandt andet

med hensyn til underviser og

musikvalg.

Underviserne til disse opgaver vil blive

håndplukket med hensyn til

undervisningsform, tempo,

showmanship og evnen til at

kommunikere med målgruppen.

Endvidere skulle der i den forbindelse

afholdes specielle ungdomsstævner

med et konkurrencetilsnit, samt hvis

behovet viste sig, mulighed for en

speciel ungdomsdans under

konvention efter svensk tilsnit.

PR folderen skal samtidig være

omdrejningspunkt om en PR.

kampagne ved undervisningsstart til

næste sæson.

Man diskuterede oprettelsen af en

artikeldatabase på DAASDC‘s

hjemmeside i henhold til at ensrette

klubbernes PR indsats for at øge

genkendeligheden i annoncerne landet

over.

I forbindelse med dette blev der nævnt

oprettelse af et 70 telefonnummer til

en slags Squaredance oplysningstjeneste.

Fortsættes på side 16


CONVENTION 2004 – (Svensk eller Dansk?)

Svensk convention næste år i Middelfart?

Ja, man kunne hurtigt gå hen og få den

fornemmelse når man ser flyeren for

Conventet næste år.

Jeg ved ikke hvem der er ansvarlig for

fordelingen af Callere til Conventet, men

en ting ved jeg, vedkommende burde

skamme sig. Hvad ligner det at afholde

Dannish Convention uden en eneste dansk

Caller på plakaten. 6 svenske og en tysk

Caller er det blevet til, men ikke en eneste

dansker. Ganske vist bor 2 af Callerne i

DK, men det bliver man vel ikke dansker

af? I så fald er Dave Wilson altså

svensker? (det kunne godt være at han ville

protestere hvis han fik det at vide)

Ikke at der er noget som helst i vejen med

nogle af Callerne der skal være på

conventet, tværtimod er de alle dygtige og

kompetente Callere der såmænd nok skal

lave en god dans. Det er slet ikke det, det

drejer sig om.

Efter at have set flyeren for 2004 i Hobro,

henvendte jeg mig, stadig i Hobro,

temmelig ophidset til formanden for

DAASDC Erling, og spurgte hvad fan…

meningen egentlig var. Ved siden af stod

ligeledes næstformand i DAASDC Erna.

Da jeg spurgte hvorfor der ikke var nogle

danskere på plakaten, fik jeg at vide at

det var der skam også, nemlig Thomas &

Lars Inge????

Nu ved jeg godt at de begge bor og

arbejder i DK, og fik da også at vide at

Thomas er blevet dansk statsborger, men

de er sgu da stadigvæk svenskere i mine

øjne i hvert fald. Da jeg nævnte dette

proklamerede Erna, at det var fordi „de

Danske Callere ikke er gode nok“.

Underligt nok følte jeg mig endog meget

fornærmet på vegne af alle de dygtige,

kompetente Danske Callere jeg kender.

Samtalen var til tider ret ophidset, og

mangt et ord blev kastet frem og tilbage,

nogle mere sande end andre, og til sidst

følte jeg ikke at det førte til noget

konstruktivt så jeg forlod kamppladsen,

stadigvæk temmelig fornærmet på vegne

af samtlige Callere i DK.

Nu vil jeg meget gerne have et officielt

svar af DAASDC’s bestyrelse på følgende

spørgsmål:

1. Hvilke kriterier skal der opfyldes

for at være „god nok“ til at Calle

på et Dansk Convention ?

2. Hvem har lavet disse kriterier ?

3. Hvis de eksisterer, hvilket jeg

tvivler på, hvem har så udformet

og godkendt dem ?

4. Hvem fra DAASDC’s bestyrelse

har stået for fordelingen af Callere

på Dansk Convention 2004 ?

5. Hvor mange Danske Callere har

vedkommende hørt på festival

danse det sidste år, man skal jo

dog have et bedømmelses

grundlag ?

6. Er det virkelig DAASDC’s

officielle holdning, at ingen

Danske Callere er så dygtige så

de fortjener at få den store chance

det er at Calle et convent ?


7. Hvis det er bestyrelsens officielle

holdning, så bør bestyrelsen efter

min mening gå af hurtigst muligt,

og lad os få valgt en bestyrelse der

vil arbejde for at fremme Danske

Callere og dermed Square Dance

i almindelighed i DK.

Til slut vil jeg, blot for at få tingene på der

rene, fastslå med syvtommersøm at jeg

bestemt ikke som Caller føler mig

„forbigået“ eller nået i den retning og

derfor er fornærmet, men dette er en

oprigtig, dybfølt harme over den

forbigåelse og, i mine øjne, meget grove

nedvurdering, af de mange dygtige og

kompetente danske Callere der uge efter

Callers'

Society

Denmark

uge året rundt står i klubberne over hele

landet og lærer danserne det de så danser

til bl.a. Danish Convention, hvor de

samme Callere ikke er „gode nok“ til at

Calle.

Med citat fra en kendt skuespiller „ HØR,

HVAD FANDEN ER MENINGEN DU“

Christian Wilckens

Klub Caller

Sct. Annagade 2

8300 Odder

86 55 15 41 – chris@tdcspace.dk

Callers’ Society Denmark

CSD Caller School

NewsLetter

Website

Callerparade

Summer Dance

Caller Træf

Bestyrelse: Lotte Vangsgaard 9824 3663, Hans Jørgen Bugge 7564 3536,

Carsten Nielsen 9837 4430, Lars Foged 9740 3508, Max Fris 8626 0251

Indmeldelse kontakt: Kasserer Lars Foged -9740 3508 - eMail: larsfoged@mail.dk

Medlem af: CALLERLAB - DAASDC www.csd-denmark.org


Hurra, hurra,

hurra ...........

Hvor har vi dog været heldige, for vi

har fået penge fra Tuborgs Grønne

Fond.

Det hele startede en tirsdag aften i maj

måned 2002. Vi havde haft en vellykket

sommerdans. Vejret var godt, tilslutningen

rimelig god, så vi var alle i

rigtig godt humør, da vi låsede døren i

„Bien“ (Aktivitets Centrets sal) i Brønderslev.

Vor glæde og tilfredshed holdt dog kun

til næste dags eftermiddag, da jeg blev

rin-get op af Aktivitets Centrets leder.

Hun ville gerne have, at vi lige ville

komme derhen, for at finde ud af, om

der var nogle af foreningens ting, som

var forsvun-det. Der havde nemlig

været indbrud i „Bien“ i nattens løb.

Vi tænkte straks på vort Hilton musikanlæg

og vore højtalere.

Da vi mødtes lidt senere i „Bien“,

kunne vi konstatere, at vore bange

anelser holdt stik: Musikanlæg med tilbehør

var borte. Anlægget var ikke

forsikret. „Biens“ forsikring gjaldt blot

for deres egne ting, så det ......

Der stod vi så: en Square Dance For-

ening uden musikanlæg. Hvad skulle

vi nu gøre. for det er ret dyrt at anskaffe

sig et andet musikanlæg, og vi

er en lille, fattig forening.

I første omgang fik vi lov til at låne et

musikanlæg i naboforeningen, hvor

vores caller også calle’de. Det var/er

virkelig dejligt, at der er en sådan

hjælpsomhed klubberne imellem - Tak,

Henning og KLM!!!

I det lange løb var/er det dog vort ønske

selv atter at blive ejere af et musikanlæg,

så vi drøftede problemet

flere gange i bestyrelsen, uden at vi

kom en løsning nærmere.

Vores kasserer havde dog hørt om en

forening, der havde fået et tilskud til

nyan-skaffelser via fonde. Han blev sat

i gang med at undersøge sagen

nær-mere. Da vi atter samledes i bestyrelsen,

kunne han fortælle, at der

var en fond, der hed : Tuborgs Grønne

Fond, som havde givet et pænt beløb

til en Square dance klub, der havde

søgt om penge til anskaffelse af nye

ting.

Vi blev enige om at søge midler til anskaffelsen

af et musikanlæg hos

Tuborgs Grønne Fond, og så .....

En onsdag aften i januar 2003, ringede

min telefon ..... en meget glad stemme

lød: „ Jeg hænger helt oppe under lof-


tet af glæde!!!“ sådan lød budskabet

fra vores kasserer: „Har du ikke lyst

til at hænge deroppe sammen med

mig!!!“ Ja, det skulle jeg lige have en

forklaring på, inden jeg ville i gang med

et sådant hals-brækkende

foreta-gende. „Vi har fået tildelt et tilskud

til musikanlæg fra Tuborgs

Grønne Fond. Til-skuddet er på ......

10 000 kr.“

Ja, så var vi to der hang oppe under

loftet af glæde, for nu var der chance

for, at vi kunne få råd til at anskaffe os

et andet musikanlæg!!!!

Mange, mange tak til Tuborgs grønne

Fond!!!

for

Brønderslev Square Dance

Forening

formand,

Solveig Faurholdt Christensen


Convention 2003 er godt overstået og

forberedelserne til næste års

convention er godt i gang

På grund af usikkerhed om hvor

Europan convention 2004 skulle

afholdes trak Fredensborg deres

ansøgning tilbage på convention

2004,gode råd var dyre, for hvad gør

vi så, alle clubber blev spurgt. men

ingen turde binde an, med så stor et

arrangement, med så kort

forberedelses tid.

DAASDC gik så selv ind som

arrangører .Svendborg S.D.C. havde

tilbud deres arbejdskraft mod at blive

holdt udgift neutrale, der blev så rettet

henvendelse til Sydjysk S.D. og

Nordvestfyns S.D.C,. som begge tog

udfordringen op og et samarbejde blev

etableret.

Lillebæltshallen i Middelfart blev valgt.

Vi mødtes i februar 2003, lavede en

koordineringsplan, og arbejde på

højtryk, for at får en flyers klar til

convention i juni 2003, det lykkedes

med få mangle og lidt små fejl

(undskyld for det).

En af fejlene er at CSD ikke nåede at

godkende deres loge i flyern (undskyld

for det)Vi ville følge de seneste års

tiltag af brug af ukendte danske

convention callerer ved at tilbyde CSD

3 haller i 3 timer fredag/ lørdag hvilke

de takkede ja til, men efter at

Convention 2004

callerlisten er blev kendt har de taget

afstand for vores valg af callerer og

ønsker ikke at deltage desværre.

Vi lagde vægt på at få nogle caller,

der ikke havde været elle skulle buges

ved de næst års convention, vi lagde

vægt på, at det var klubberne,( som

altid) der havde det største ord i valget

af caller, men det er en fælles

beslutning, det er endt op med.

Lidt om rammerne til convention

Lillebæltshallerne har nogle dejlige

rammer, der er tre haller at danse i ,

der er overdækket gang areal mellem

hallerne, der er gode omklædnings og

bade faciliteter men der er

begrænsninger ved campingen, der er

bland andet ikke strøm og kan heller

ikke etableres strøm på campingpladsen,

som ligger tæt ved hallen,

hvor der er gode badefaciliteter, som

alle overnattende kan bruge, det

betyder, at der ikke er badefaciliteter

på skolen. Overnatningen på skolen

bestræber vi os på sker klubvis og

brandvagten vil hjemmeværnet tage

sig af.

Hallens cafeteria vil klare al

bespisningen, De gjorde det til DGIs

danselandsstævne, så det har vi fuld

tillid til.


Vi har bestræbt os på at få butikker

med et bredt sortiment.

After party bandet glæder vi os meget

til det er et rigtig country band

På nuværende tidspunkt har en halv

snes danser tilmeldt sig, men vi er

bekendt med at mange danser har

reserveret overnatning i Feriebyen og

på Motel Lillebælt, så det tegner til et

godt convention

KOG gruppen glæder sig til at se netop

dig fra d. 4 – 6 juni 2004 i Middelfart

til det 13.Danish Convention

På vegne af KOG-gruppen

Erna Nielsen

Til Salg

Brugt undervisningsanlæg

sælges

Prisen taler vi om.

Henvendelse til

Elisabeth Mikkelsen

Tlf.: 86 94 18 03


Hvert andet år gennemgår Callerlabs

komitéer danseprogrammerne for at

afgøre, om der skal ske nogle reguleringer

af programmernes sammensætning.

Der er en komité for hvert af

hovedprogrammerne, Mainstream,

Plus, Advanced og Challenge. Reglen

er, at der højst må tilføjes eller fjernes

3 calls i et program hvert andet år.

I 2001 fjernede man tre calls fra MS

(Spin Chain Thru, Eight Chain Thru

og Fan the Top). Disse calls blev

derefter optaget på Plus-listen. Efter

en del diskussioner om fordelingen af

calls, har man nu bestemt, at Eight

Chain Thru fra og med september 2003

skal flyttes tilbage til MS-listen. Så til

efteråret hedder det altså ikke længere

MS68, men MS69! Og PL-listen bliver

selvfølgelig reduceret med dette call.

Mere om Callerlabs

danseprogrammer

Som bekendt arbejder Mainstream- og

Plus-komitéerne på at få afbalanceret

forholdet imellem antallene af calls på

de to programmer, sådan at indlæringstiden

for et program bliver

nogenlunde ensartet.

Der er dog en heftigt debat kloden

over, om hvorvidt det er hensigtsmæssigt,

at lave så meget om på de to

programmer. Især fra europæisk side,

Nyt fra Callerlab.

ønsker en del callere at vende tilbage

til dengang man havde programopdelingen

Basic, Mainstream og

Plus. I Nordamerika har man i flere år

ikke anvendt betegnelsen Basic

(=MS53), idet indlæringen for

begyndere fortsatte til hele MSprogrammet

var indlært. Desværre

betyder dette, at MS-programmet

med sine omkring 70 definitioner

tager lang tid at lære. I modsætning

til Plus, med sine kun ca. 30

definitioner.

Nu kan man dog ikke bare ved at tælle

definitioner afgøre, hvor megen tid

der skal bruges for at lære et program

fordi nogle definitioner er meget

sværere at lære end andre. Men

alligevel har antallet af definitioner

nogen betydning. Rent logisk, kan

man måske godt forstå, at komitéerne

arbejder hen imod en opdeling – over

en årrække – med ca. 50 definitioner

på hvert program, men spørgsmålet

er, om måden de gør det på er rigtig.

Måske havde det været bedre, at

beholde Basic med sine 53 definitioner

og så slå MS og PL sammen

til ét program med de næste 47

definitioner. Men med det regelsæt,

som Callerlab har fastsat, for i det

mindste at kunne styre udviklingen

nogenlunde, er det svært – for ikke at

sige umuligt – at gen-nemføre så

Fortsættes på side 13


drastiske ændringer. Hvordan det så

er lykkedes for dem, at eliminere

Basic i ét hug må man jo undre sig

over. Måske skete det, fordi Basic- og

Mainstream-definitionerne var

beskrevet i én og samme bog?

I øjeblikket er der følgende antal

definitioner i de enkelte programmer:

MS – 68; PL – 32; A1 – 45; A2 – 36;

C1 – 72; C2 – 72; C3A – 78. Man

skal dog være opmærksom på, at

definitionerne fra tidligere programmer

naturligt indgår i de efterfølgende

– oven i købet med udvidede

muligheder. Så ved simpel matematik,

kan man beregne, at squaredansere fra

september 2003 skal kende så mange

definitioner, for at kunne danse de

Nu Nu - - - - - 20 20 % % på på alt

alt

enkelte programmer: MS – 69; PL –

100; A1 – 145; A2 – 181; C1 – 253;

C2 – 325 og C3A – 403!

Så der er nok at gøre!

Når du engang er igennem C3A, er

der både C3B og C4 at gøre godt

med, selv om disse programmer

endnu ikke er optaget på Callerlabs

liste. Men hvorfor stræbe sådan? Hvis

du har det godt på dit nuværende

program, så bliv da dér så længe du

har lyst og lad være med at stresse

dig selv. Uanset om du danser MS,

PL eller Advanced, så er der masser

af dans at tage af. Held og lykke med

den næste dansesæson.

SQUAREsHOPPEN

Bent R. Husted

BUTIKKEN MED ALT TIL SQUAREDANCE

EGEN IMPORT FRA USA

ALTID NYESTE MODELLER

BLUSER FRA KR. 198,- NEDERDELE FRA KR.

368,-

SKØRTER FRA KR. 298,- DINGO STØVLER FRA

KR. 1299,-

ABILDHØJVEJ 31

8260 VIBY J

TRÆFFES EFTER KL. 18 PÅ

TLF.: 23 30 88 21 ELLER 86 29 00 09

ÅBNINGSTID: TORSDAG KL. 19-21 - ELLER EFTER AFTALE


Tak for Danish Convention 2003.

Klubberne i Rold Skov samarbejdet vil

gerne sige tak for et godt convention

2003.

Vi har kun modtaget positive

tilbagemeldinger på, at det

var en „kanon“ god dans

med nogle kanon gode

callere.

Vi modtog en del kritik af

maden, og desværre var

noget af kritikken temmelig

ubehøvlet, hvilket

jeg ikke har megen respekt

for.

Vi beklager meget, at maden ikke levede

op til forventningerne.

Da cafeteriet i hallen ikke mente at

kunne levere mad til den mængde personer,

som vi forventede, udliciterede

vi opgaven til beredskabsstyrelsen. Set

i bakspejlet skulle vi nok have valgt en

anden leverandør.

En stor tak skal også lyde til gruppen,

som styrede campingpladsen.

Vi fik jo lige pludselig den besked, at

der ikke måtte køre biler på fodboldpladserne.

Heldigvis havde vi sikret os

med en traktor, som Søren Overgaard

styrede med sikker hånd. Søren fik

godt nok ikke danset noget den weekend,

men ingen sure miner fra den kant.

Også en stor tak til gruppen, som

havde arrangeret afterparty’et.

Dejligt mad og et knald godt

afterparty band, som sørgede for et

fuldt dansegulv hele tiden.

Det er utroligt at folk, der

har danset

hele

dagen,

også

dansede

så meget

til

afterparty’et.

Et citat fra et af de mails som vi har

modtaget:

„tak for en fantastisk godt arrangeret

convention med kanon gode callere“

Den økonomiske status på convention

2003 er et overskud på ca. 30.000

kr.

Det er noget mindre end vi havde forventet,

hvilket bl.a. skyldes et mindre

antal dansere og færre sponsorer.

Som det kan ses i statistikken på side

33, kom der kun 931 betalende dansere.

Tak til alle der deltog, både for og

bag kulisserne.

På convention gruppens vegne

Lars Christiansen


Den verdenskendte caller og formand

for Callerlabs komité for definitioner

– Clark Baker – har taget et års orlov

fra sit „normale“ arbejde, for at hellige

sig fornyelse/præcisering af

definitionerne for callene i Modern

Western Square Dance.

En af hans første aktiviteter har været,

at ændre navnet på call’et „All around

your Left Hand Lady“ til „All Around

the Corner“ eller som de fleste callere

plejer at sige „Walk around your

Corner.“

Den næste ændring er, at definitionen

på See Saw er reduceret til KUN at

omfatte bevægelsen, hvor man går

rundt om sin partner venstre skulder

mod venstre skulder. Definitionen

„Left Shoulder Do Sa Do“ er fjernet.

Så fremover må man lytte efter Left

DoSaDo i stedet for See Saw … men

husk lige, at ikke alle callere læser

definitioner hver dag, så du kan

risikere, at møde et „gammelt“ call nu

og da.

Hvis du vil følge med i ændringerne

på Mainstream-listen, så check

følgende internetadresse: http://

www.callerlab.org/programs/

msdef.pdf.

Sidste nyt fra Callerlab.

Mere om hvad Clark Baker kan

præstere, finder du på adressen: http:/

/www.mixed-up.com/clark/.

Endelig kan du altid finde noget om

Modern Western Square Dance på

Callers’ Society Denmarks (CDS’s)

hjemmeside (dem med Tranum!):

http://www.geocities.com/csddenmark/.

Vecka 32 Öland

God jagt.

Bent R. Husted

Svar till mannen med hunden.

Grundkundskapen skulle vara hela A1.

Vilket innebär att man skall kunna MS-

PLUS-A1. Hela A1 är även DBD. Och

man skall kunna dansa den i takt till

musiken.

Part of

Kjell Scherman


Fortsat fra side 5

Man diskuterede endvidere Squaredanceopvisninger

ved større events og

festivaler .

Det er oplagt en opgave for regionerne

at stå som primus motor i henhold til

samarbejde på tværs af klubberne i

forbindelse med at tilbyde store

opvisninger 5 – 10 squares ved for eksempel

Danacup , Tønderfestivalen mv.

Dette vil kunne løfte squaredancens

profil i offentligheden betydeligt.

Endeligt diskuterede man rammerne

for kvotering og valg af danske callere

til dansk convention i fremtiden .

Det blev slået fast at udvælgelsen af

callere til stævnet er værters valg , da

det er dem der har den økonomiske

risiko ved afholdelsen af stævnet.

Definitionen af en dansk caller var også

oppe at vende, men man kunne blot

erkende, at der til dette punkt er ligeså

mange meninger som der er squaredancere.

For at få fastlagt denne definition endegyldigt

vil dette punkt blive taget op

på det kommende repræsentantskabsmøde

i 2004.

Alt i alt var det et møde afholdt i fred

og fordragelighed, hvor begge bestyrelser

ville gå hjem i baglandet og

bearbejde mødets resultat til fælles

bedste.

Man var enige om at se fremad og gøre

sit til at arbejde mod det samme mål .

At sikre squaredancens fremgang i

tiden der kommer.

Erling Pedersen

Formand


Arrangementsliste 2003/2004

Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt

December

4. 20-22 Løvvangens SD P-A1 98 14 08 76

Fællesdans i Kantinen Dion Nielsen

Løvvangsskolen

Løvbakken, Nr. Sundby

7. ? Nørresundby SDC ? 98 17 94 51

Juledans

Multikulturhallen

Nørresundby

11. 20-22 Løvvangens SD P-A1 98 14 08 76

Fællesdans i Kantinen Dion Nielsen

Løvvangsskolen

Løvbakken, Nr. Sundby

12. 19-21.45 Sydkystens SD Gulvets niveau 43 54 36 59

Fredagsdans Lars-Inge Karlsson 43 53 61 03

Vejlebroskolen

Vejledalen 1, 2635 Ishøj

18. 20-22 Løvvangens SD P-A1 98 14 08 76

Fællesdans i Kantinen Dion Nielsen

Løvvangsskolen

Løvbakken, Nr. Sundby

27. 14-22 Yellow Rock SDC M23-M45-M-P-A1 98 98 61 58

Affedtningsdans Nils Trottman

Lundergårdsskolen, Søren Christensen

Nordens Alle 15, Hjørring

28. 13-17 Salten SD M-P-A1-A2 86 84 81 93

Nytårsdans

28. 10-16 Roskilde SDC M-P-A1 32 52 45 21

Nytårsdans Reine Hjärtström(S) 24 28 17 10

St. Valbyvej 248A Leif Sindholt(DK) 46 36 79 94

Gundsølille, 4000 Roskilde

29. 19-22.30 Bredballe SD M445-M 75 81 45 56

Nytårsdans Asger Bruun-Andersen 75 83 64 89

Hældagerhallen i Bredballe

Vejle Nord


Arrangementsliste 2003/2004

Dato

Januar

kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt

3. 13-21 Country SD M23-M45-M-P-A1-A2 59 65 96 73

Nytårsfestival Lars Inge Karlsson

Asnæs-Grevinge Hallen Nils Trottmann

Teglværkskrogen 4-6 Carsten Nielsen

Asnæs Leif Sindholt

4. 13-18 Østjysk SDC M45-M-P-A1-A2 86 96 12 87

Nytårsdans Poul Nielsen

Nordre Skole, Nylandsvej 16 Carsten Nielsen

Silkeborg

9. 19-21.45 Sydkystens SD Gulvets niveau 43 54 36 59

Fredagsdans Tommy P. Larsen 43 53 61 03

Vejlebroskolen

Vejledalen 1, 2635 Ishøj

17. 13-21 Næstved SD Beg. -M45-M-P-A1 55 38 18 28

Troldedans Søren Christensen 57 61 70 02

Kildemarkskolen, Næstved Tommy P. Larsen

Marine Ramsby

17. 13-21 Svendborg SDC M45-M-P-A1 62 22 70 20

Fødselsdagsdans Bengt „Bula“ Erikson

S.G. Hallen Bjørn Andersson

Johs. Jørgensenscej 10

Svendborg

18. 13.30-17.30 Brønderslev SDF M23-M-P-(A1) 98 83 41 94

Vinterdans Asta Breedahl

Brønderslev Bibliotek

23. 19-22 North West SD ? 44 66 18 90

Fredagsdans Lars-Inge Karlsson

Multisalen, Værløse Bibliotek

25. 13-17 Djurs SDC Begynder - P ext. 86 32 37 59

Leif Broch

Einar Sølvsten

31. 13-21 Herning SD M45-M-P-A1 97 17 81 48

Vinterdans Birte Madsen

Snejbjerg Skole Torben Bundgaard

Skolesvinget 3, Snejbjerg

7400 Herning


Arrangementsliste 2003/2004

Dato

Februar

kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt

1. 13-17 Yellow Rock SDC M23-M45-M-P-A1 98 98 61 58

Søndagsdans Per Sørensen

Lundergårdsskolen,

Nordens Alle 15, Hjørring

7. 13.30-21 Main City SD M23-M45-M-P-A1-A2 21 24 67 52

Copenhagen Square Fun Christer Bern 59 18 87 03

Kedelhallen, Nyelandsvej 75A Thomas Samuelsson

Frederiksbeerg Tommy P. Larsen

8. ? Gl. Åby SD ? 86 25 86 16

13. 19-21.45 Sydkystens SD Gulvets niveau 43 54 36 59

Fredagsdans Leif Ekblad 43 53 61 03

Vejlebroskolen

Vejledalen 1, 2635 Ishøj

21. 14-21 Roskilde SDC Lørdag: M34-M45-M-P-A1 32 52 45 21

22. 11-16 Valentine Dance Søndag: A1 tuff-A2 24 28 17 10

Gundsølillehallen Stefan Förster 46 36 79 94

Store Valbyvej 248A Lone Blume

Gundsølille, 4000 Roskilde Bjørn ’’The Bear’’ Andersson

22. ? Østjysk SDC ? 86 96 12 87

JPAC

27. 19-22 North West SD ? 44 66 18 90

Fredagsdans Tommy P. Larsen

Syvstjerneskolen, Værløse

27. 19-22 Frederikshavn SDC M53-M-P-A1 98 48 19 93

28. 13-21 Rødspættedansen ?

Ørnevejens skole, Ørnevej 1

Frederikshavn

28. 13-21 Bredballe SD M23(Intri M24-M30)-M45 75 81 45 56

6. Wind Mill Dance -M68(ext)-P(ext)-A1 75 83 64 89

Vejle Centret-Idrættens Hus Nils Trottmann

Willy Sørensens Plads 5 Lars-Inge Karlsson

Vejle Birte Madsen

Hanne Pitters

Hans Pitters


Arrangementsliste 2003/2004

Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt

Marts

6. 11-21 Fredensborg SDC Lørdag: Beg. M45-M-P 48 21 00 77

7. 11-16 Fødselsdagsdans Søndag: tuff P-A1-A2

Endruphallen, Endrupvej 32 Dave Wilson

Fredensborg Bjørn Andersson

6. ? Old Town Dancers ? 86 21 97 85

7. ? Andedans

12. 19-21.45 Sydkystens SD Gulvets niveau 43 54 36 59

Fredagsdans Leif Sindholt 43 53 61 03

Vejlebroskolen

Vejledalen 1, 2635 Ishøj

13. 14-21.30 Brønderslev SDF M-P-(A1) 98 83 41 94

Støvledance Einer Sølvsten

Brønderslev Bibliotek Henning Pedersen

13. West Coast SDC M45-M-P-A1 22 64 55 86

14. Westcoast Fun no 10 Søndag: + Workshop

Dave Wilson

Lars Inge Karlsson

20. 12-21.30 Kalundborg SD M34-M45-M-P-A1-A2 59 51 55 88

10. Esben Snare Festival Carsten Nielsen

Nyrup Hallen, Nyrup Søren Christensen

Kalundborg Lone Blume

21. 13-17 Yellow Rock SDC M45-M-P 98 98 61 58

Søndagsdans Jens Hyttel

Lundergårdsskolen

Nordens Alle 15, Hjørring

21. Herning SD M-P-A1 97 22 51 76

21. 13-17 Djurs SDC Begynder - P ext. 86 32 37 59

Leif Broch

Einar Sølvsten

26. Østjysk SDC 86 96 12 87

27. 14. Forårsfestival

28. 13-17 KLM SD, Brønderslev SDF Gulvets Niveau M23-P 51 28 57 29

Kræftens Bekæmpelses Dans Henning Pedersen m.fl.

Mettesvej 40, Hjørring


Arrangementsliste 2003/2004

Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt

April

2. 18-22.30 Sydsjællands SDC fredag: P-A1-A2 55 45 41 69

3. 13-21.30 Gønge Festival Lørdag: M40-M-P-A1- 56 31 60 60

Nordskovskolen Linedance

Bækvej 14, Haslev Leif Ekblad

Freddie Ekblad

Kitty Nielsen(Linedance)

7. 19-22 Callers’ Society Denmark M53-M-P 98 24 36 63

8. 10-21.30 Callerparade 2004 Ca. 20 forskellige 97 40 35 08

9. 10-15.30 Himmerlandsfonden, CSD callere

Tranum Strand

17. 14-21 Sydkystens SD M45-M-P 43 54 36 59

Fødselsdagsdans Leif Ekblad

Strandgårdsskolen Bjørn Andersson

17. 13-22 Rold Skov SD M-P-A1-A2-C1 98 56 26 04

18. 10.30-15.30 Rold Skov Festival 2004 Nils Trottmann

Arden Skole Kenny Reese

Arden Jan Wigh Nielsen

23. 19-22 North West SD ? 44 66 18 90

Fredagsdans Søren Christensen

Syvstjerneskolen, Værløse

23. Join Hands M45-M-P-A1 20 86 86 56

24. 8’th Jail House Dance Jet Roberts

Rask Mølle Hallen Søren Christensen

Rask Mølle Klubcallere

Sæt jeres flyer i

Square Dance Highlights

så bliver den set


Billedreportage fra Convention 2003 i Hobro

lørdag Air

Ialt 931 betalende dansere deltog i Convention 2003 i

til Open

Hobro På vej

Der deltog også dansere fra Norge, Sverrige og Tyskland

Plus var det niveau som havde

de fleste dansere. 217 af de

forhåndstilmeldte var plus-dansere.

På 2. pladsen kom A1 med

146 dansere, derefter

Mainstream med 136 dansere

Travlhed i indskrivningen, 203

købte først biletten ved ankomsten

Foto:Niels Solholm

formiddag

794 havde forhåndstilmeldt sig til Convention,

dog meldte 39 fra igen .

320 danser havde tilmeldt sig via hjemmesiden,

170 havde tilmeldt sig pr. mail og 158 pr. post.


Der var

forhåndstilmeld 144

campingvogne, 8 telte og 88

personer til overnatning på skolen.

Linedansen var også

repræsenteret

På vej til Open Air

8 veloplagte callere


Tanker omkring et skørt

Da jeg var til mit første stævne for ca.

et år siden, var min første tanke om

kjolerne; De er virkelig pæne til andre,

men det er ikke lige mig. Sådan et skørt

og nederdel kan jeg ikke se mig selv i,

- nej man må kunne danse uden.

Nå - tiden går. En dag bliver vi ringet

op. „Kan I hjælpe med at danse en

opvisning?“

Vi sagde ja, uden at få tænkt videre

over det. Men senere meldte tanken

sig igen - Åh nej - jeg skal have skørt

og nederdel på, det kan jeg ikke, det

er jo ikke lige mig. Men der var ingen

vej uden om, beslutningen var taget.

Dagen kom, hvor jeg blev udstyret med

nederdel, skørt, strømpebånd og sågar

blondetrusser med lange ben. Instrukser

blev givet om hvordan man tager

det på. „Husk blusen ned i bukserne,

for ellers kan man jo se dem når du

drejer rundt. - Husk at hive op i skørtet

når du går indmarch, og op og ned

når du laver Do Sa Do“, Jo - der er

meget at huske på, når man har skørt

på.

Musikken begyndte og vi marcherede

ind, med løftet skørt og bankende

hjerte. Og hvilken oplevelse! - når

man bliver svinget rundt af sin partner,

med sus i skørterne og svaj i hofterne.

Det var jo fantastisk. Og meget

anderledes at danse - med skørt.

Der sker noget med én når skørtet er

på, man svinger og svajer automatisk,

gi’r den hele armen, kan ligesom ikke

lade være.

Nej - jeg må eje et skørt og en nederdel.

Man kan ikke danse uden.

Marianne

Greve Square Dance Club


Square Dance Europa rundt

Ja, det er måske lidt meget sagt, men

vi nåede da at danse i 3 forskellige

lande her i sommerferien. Når man

besøger klubber i andre lande, mærker

man virkelig, hvor stort det sociale

aspekt i SD er. Selv om man ikke

kender hinanden, og ikke har det

samme sprog, har man noget at være

fælles om.

Vi startede vores tur på vej hjem fra

Kroatien, hvor vi gjorde ophold i

Salzburg i Østrig. Inden da havde vi

på internettet kigget ud, hvor der var

klubber henne, og hvornår de dansede.

Så det var bare et spørgsmål om at time

hjemrejsen.

Vi ringede til formanden for Mountain

Hoppers Salzburg og fik bekræftet, at

de havde klubaften den aften. Han gav

os en god vejbeskrivelse, og vi kørte

derhen.

Det var en hyggelig aften, med en rigtig

god caller fra München, så der rigtigt

kom gang i kludene. Varmt var det

også – men det tænker man først på

bagefter.

En overraskelse var det, at et af

klubbens medlemmer var en dansk

dame, som har boet i Salzburg i 20 år.

Hun nød rigtigt at få lov at snakke

dansk! Vi var i øvrigt de første danske

besøgende i klubben.

Dagen efter besøget kørte vi videre til

Giessen i Tyskland på familiebesøg.

Her havde vi sat familien igang med

at finde ud af, hvornår der var dans.

Et ægtepar fra den lokale klub var så

venlig at tage os med til Friedberg, en

køretur på små 60 km. Der besøgte vi

Colorado Ranchers. Det er ikke kun

en Square Dance klub, men en klub,

hvor de også har traditional SD,

Linedance, Twostep og medlemmer

som slet ikke danser, men kun er

interesseret i Country & Western.

Klubben havde startet et nyt hold, og

udover at danse nogle tip i MS fik vi

også lov at danse som angels. Også

her blev vi meget hjertelig budt

velkommen.

Sidst men ikke mindst gik turen til

England et par uger senere. Igen søgte

vi på nettet, og fandt klubben

Spin’N’Wheel i Norwich ikke så langt

fra hvor vi boede.

Vi ringede til kontaktpersonen, og han

forklarede, at de ikke havde en

almindelig klubaften denne aften, men

Besøg hos Spin’N’Wheel i Norwich


„social night“. De startede med

fællesspisning på et hotel lidt ude på

landet, hvorefter der var dans i et telt i

tilknytning til hotellet. Men vi var da

hjertelig velkommen, både til spisning

og dans.

Da vi ankom, var nogle af klubbens

medlemmer allerede kommet, og vi

blev budt hjertelig velkommen.

Snakken gik, om SD i England, hvor

de har store problemer med at

rekruttere nye dansere, til Danmark og

Tyskland/Østrig.

Efter at vi havde spist gik vi ind i teltet

– ja og sjældent har vi danset et så

fornemt sted! Teltet blev fortrinsvis

brugt til bryllupsfester, og var pyntet

op med hvide væggardiner og himmel!

Gulvet var så knapt så godt – det er

ikke det bedste at danse på nålefilt...

De dansede både MS og plus, i et stille

og roligt tempo, så der rigtigt var tid

til at hygge sig. Måske knap så

udfordrende som når man danser

sydpå – men ikke mindre sjovt. Under

pauserne gik snakken, og vi talte med

rigtigt mange. Her fandt vi så ud af, at

deres „social night“ kan sammenlignes

med vores foråsfest...

Alt i alt kan vi kun anbefale alle at

pakke udstyret med i kufferten når I

tager på ferie – og så finde den

nærmeste klub.

Kay, Henrik og Karin Kristensen

ØSDC Randers

Fra besøg hos Colorado Ranchers i Friedberg


y Bill van Melle, December 11, 1994

Efter nu over en årrække at have

oplevet hvordan callet „Swing“

(partner eller corner) er blevet mere

og mere degraderet, glædede det mig,

at finde denne artikel på internettet,

som indikerer – med al tydelighed –

at Swing er et OK call, men at det skal

udføres med stil og omtanke. Jeg har

et andet sted læst, at man anser Swing

for at være det sværeste call at udføre

rigtigt. Min oversættelse her er efter

bedste overbevisning – find evt. selv

den originale artikel på http://

www.mixed-up.com/quads/articles/

swinging.html

Swing (Your Partner) er et af de få

square dance calls, der kræver megen

fysisk koordination: det tager også de

fleste dansere længst tid at lære

ordentligt. Rent faktisk er der en del

øvede dansere, der ikke danser Swing

særligt godt (gys!), og mange nægter

simpelt hen at danse dette call. Det er

sørgeligt, fordi det kan være rigtigt

sjovt at danse en Swing. Hvis man ikke

har særligt megen øvelse i at Swing’e

endnu, skal man ikke føle sig fortabt,

hvis man stadig føler sig lidt kluntet til

det.

Det er svært at beskrive med ord, hvad

det er der gør Swing dejligt; alligevel

Swinging Tips

er der I det følgende nogle forslag at

tænke over (ikke nødvendigvis alle på

én gang), når du øver dig i Swing. Vi

anbefaler også kraftigt, at du opsøger

dansevenner, som Swing’er godt og

beder dem hjælpe dig med at øve og

give tilbagemelding. Pat og jeg er

bestemt mere end lykkelige for at

kunne hjælpe dansere på den måde.

Den højre fod bevæges næsten ikke –

kun lige nok til at tegne en lille cirkel

omkring det centrale

omdrejningspunkt. Det er den venstre

fod, der drejer dig rundt.

Der skal næsten ikke være nogen lodret

bevægelse; man drejer i en jævn

cirkelbevægelse, ikke noget med at

hoppe op og ned.

Styrken i dansepositionen ligger i

mandens højre arm, med den højre

hånd fast om damens talje; der er også

nogen fasthed i damens venstre arm.

De andre arme holdes kun let af hensyn

til balancen – for megen kraft i dem

gør Swing’et mindre flydende og gør

det kluntet at komme ud af. Faktisk

bør det være muligt for damen, at

slippe med den højre hånd (mandens

venstre) helt, uden at det påvirker

Swing’et væsentligt.

Giv modvægt. Somme tider siger vi

„Læn dig tilbage.“ Dette betyder ikke,


at man skal kaste hovedet tilbage, men

nærmere hele overkroppen, lidt lige

som når man begynder at sætte sig ned.

Ideen er, at lade noget af centrifugalkraften

spille en rolle i bevæ-gelsen.

Prøv dette fysiske eksperiment, som

de fleste af os har prøvet i barndommen

engang: Tag din partners hænder

i dine, læn jer langt tilbage og snur

rundt. Kan I mærke kraften i jeres

arme? Læg mærke til, når I er i gang,

at centrifugalkraften hjælper jer til at

dreje forholdsvis let, og at I ikke

behøver at bruge ret mange kræfter

undtagen til at holde fast! Et godt

Swing skal indeholde lidt af denne

følelse, bortset fra, at jeres arme holdes

i dansefatning.

E-MAIL: SALG@TEXASDJO.DK

Se hinanden i øjnene. Dette er ikke

essentielt (nogle er generte), men det

giver et venligt og vedkommende

indtryk og medvirker til at undgå

svimmelhed!

Hvis man vil have masser af øvelse, kan

man prøve contra dance (traditionel

squaredans) en gang … en vigtig figur

her er swing.

PS. Jeg tillader mig, at kalde de

underlige „genvejsswings“ man møder

for „Discountswing“ – en Swing skal

være 4 trin eller flere (altså ikke noget

minimum!).

Med squar’lig hilsen

Bent Husted, M.a.CSD

LANGAGWERVEJ 45 FARENDLØSE 4100 RING

VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG I COUNTRY OG WESTERN

ALT TIL SQUARE DANCE

ALT TIL LINE DANCE

OG COUNTRY OG WESTERN UDSTYR

VI HAR ALT I SKØRTER, BLUSER, NEDERDELE, TRUSSER, STRØMPE-

BÅND, SMYKKER, DANSESKO,

STØVLER MED ELLER UDEN FRYNSER

BUTIKKEN DER ER ET BESØG VÆRD.

ÅBEN TIRSDAG, ONSDAG,TORSDAG, FREDAG KL. 12.30 - 17.30

LØRDAG KL. 9.00 - 12.00


Dansa på Öland -

Jubileumsåret 2004!

Välkomna

till Bödabaden Dance Resort på Norra Öland där Du som vanligt kan njuta av dans, sol, bad, utflykter och

gemenskap. Dessutom firar vi vårt 20-årsjubileum, varje måndagskväll blir det Westernparty med maskerad

och en kavalkad med tidigare års bästa „shower“.I år har vi större dansutbud än någonsin och kan erbjuda hela

spektrat av „Western-danser“ och lite till, nämligen kurseri Square Dance, Line Dance, Round Dance

(nyhet), Clogging, Irländsk „River Dance“(nyhet) samt Internationella folkdanser. Som framgår av vårt

detaljerade kursprogram har vi både nybörjar och mer avancerade kurser. Vi är också glada att vi till

jubileumsåret, förutom våra uppskattade „gamla“ callers och dansledare, har engagerat nya „stjärnor“samt

några internationellt erkända dansledare som aldrig varit här förut.

Anläggning och aktiviteter

Hotellrum med WC/dusch, olika prislägen. Dans, fest, kurs och restaurangplats för upp till 170 pers

Attraktiva gäststugor inom området Western „Saloon“ för fest och underhållning

Husvagnar o campingstugor att hyra Country- och logdanskvällar för allmänheten, fri entré!

Campingområde med el, WC, dusch, tvättstuga Fotboll-, volleyboll-, basketbollplaner

Soluppvärmd utomhuspool med bastu Tennis, minigolf, go-cart och 2 „Western shops“ i närheten

Lekplats med bl a gungor och stor studsmatta Närhet till en 18-håls golfbana och två 9 hålsbanor

Två dansbanor utomhus och två inomhus

200 m till underbar 12 km lång

sandstrand – Ölands bästa !

Anmälan, registrering

Du som varit här 2001, 2002 el 2003 får i dec 2003 automatiskt den nya broschyren för 2004 med

anmälningstalong hemskickad. Har vi din rätta adress? Övriga som vill ha denna broschyr, ring, skriv, faxa eller

sänd ett E-mail!Vi ser helst att anmälningen görs skriftligen eller via E-mail. Vi svarar naturligtvis gärna på

frågor i telefon.Vi har ett mycket prisvärt avbeställningsskydd som alla borde ta för att undvika problem vid

oförutsedda händelser.På Bödabadens hemsida www.bodabaden.se finns programmet för 2004 med priser,

senaste nytt och även en anmälnings-talong. Anmälan kan ske från 1 dec 2003. OBS att bekräftelse på mottagna

anmälningar under december utsändes först efter Jul och Nyårshelgerna!

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT DANSÅR önskar

Inger & Gösta Toreld

Adress: Böda 2416 Tel: +46-(0)485-220 12 kontortid

S-380 74 LÖTTORP Fax +46-(0)485-56 33 44

Sverige E-mail: square.dance@bodobaden.se

Hemsida: www.bodabaden.se


DANSPROGRAM ÖLAND 2004

VECKA DATUM KURSTYP & UTLÄRNING FÖRKUNSKAPER CALLER, INSTRUKTÖR

15

9/4-12/4

Påsk

Line Dance, 2 kurser 2 resp 4 terminers dans Lena Clark /Maria Gauerwitsch

20* 8/5-15/5 M53 rep & dans Hela M53 Anders Blom / Gösta Toreld

21a* 15/5-22/5 Line Dance, fortsättning 2 terminers dans Inga-Lill Arrehed

21b* ” Square Dance, nybörjare Inga SD-förkunskaper Anders Blom / Gösta Toreld

22* 22/5-29/5 M69 rep & dans Hela M69 Anders Blom / Svante Jordeskog

23* 29/5-5/6 Plus rep & dans Hela Plus Anders Blom / Svante Jordeskog

24* 5/6-12/6 A1 rep & dans Hela A1 Anders Blom / Christer Bern

25a* 12/6-19/6 A2 rep & dans Hela A2 Anders Blom / Christer Bern

25b* ” Internationell folkdans Vals, polka, gillesdans etc Lis & Kurt Hallberg

26 19/6 - 26/6 Line Dance 4 terminers dans Bo Wallin / Camilla Brunfeldt

27 26/6 – 3/7 A2 Computer card 75 % Hela A2 Jonny Preston, USA / Anders Blom

28a 3/7 -10/7 A1 Hela A1 Jonny Preston, USA / Robert Björk

28b ” C1 Computer card 75 % Hela C1 Jonny Preston, USA / Jack Borgström

29 10/7 - 17/7 Plus Hela Plus Richard Björk /Jack Borgström

30a 17/7 - 24/7 M53 Hela M53 Stefan Sidholm / Freddie Ekblad

30b NY ” Irish Dance ”River Dance”nyb Inga ID-förkunskaper Ann Bergqvist / Sofie Nordlund m fl

31a 24/7-31/7 M69 Hela M69 Ingvar Pettersson / Robert Milestad

31b NY ” Clogging 2 kurser, nyb o forts Nyb: Inga / Forts: Basic Cortina Thoss, D

32 31/7-7/8 Plus DBD (tuff) God Plus ! Kenny Reese, USA / Ingvar Pettersson

33 7/8 - 14/8 A1-DBD (tuff) God A1 ! Kenny Reese, USA / Anders Blom

34a 14/8-21/8 Plus Hela Plus Thorsten Geppert,D / Anders Blom

34b** ” C3B Computer card C3B, kontakta Dave! Dave Wilson, USA

35a NY 21/8 - 28/8 Round Dance, Phase IV-V Phase IV Susi & Gert-Jan Rotscheid, NL

35b** ” C2/C3A Computer card C2/C3A, kontakta Dave! Dave Wilson, USA

35c NY ” Round Dance, nybörjare Inga RD-kunskaper Åke & Birgitta Grahm

36a* 28/8 - 4/9 M54-69 utlärning M 53, helst mer ! Anders Blom / Robert Milestad

36b* ” A1 utlärning 1:a delen God Plus, helst något A1! Anders Blom / Robert Milestad

37a* 4/9 - 11/9 M30-42 utlärning M 30, helst mer ! Anders Blom / Robert Milestad

37b* ” Plus utlärning 1:a delen God M69, helst något Plus! Anders Blom / Robert Milestad

38a* 11/9 - 18/9 M 43-53 utlärning M 42, helst mer ! Anders Blom / Gösta Toreld

38b* ” Line Dance, nybörjare Inga LD-förkunskaper Inga-Lill Arrehed

40 1/10 -3/10

Line Dance, 2 kurser

Country & Western Fest (Ölands

Skördefest)

2 resp 4 terminers dans

Marianne Möllerström &

Anders Andersson

Countryband Håsebandet, M-ka

Ljungby

OBS VIKTIGT: Vid tveksamhet om förkunskaper och val av danskurs - RING OSS el tala med Din dansledare!

Bättre med för höga än för låga förkunskaper!

* Dansveckor företrädesvis för SENIORER, alla åldrar naturligtvis välkomna, undervisning på svenska!

** För dansinformation och dansavgift dessa veckor kontakta Dave Wilson E-mail davewilson@davewilson.net

För all bokning kontakta Bödabaden, först efter 1 dec!

Reservation för ändringar!


Traditionen brydes!

Vi har de seneste 5 år deltaget i Horse

Fair Dance i Hammel, men for

eftertiden bryder vi traditionen.

Årsagen? Vi danser på Plus-niveau og

var til Horse Fair Dance den 6.

september, og HELE eftermiddagen

og noget af aftenen med hed vores

caller Rojne Eriksson, mens A1 og A2

fortrinsvis havde hhv. James Wyatt og

Carsten Nielsen. Jeg tror ikke, at de

højeste niveauer betalte ekstra for at

have de dygtigste callere, men vi på

Plus og lavere niveauer følte os ærlig

talt forfordelt.

Rojne er sikkert ikke nogen dårlig

caller, men den lørdag var han i hvert

fald ikke særligt inspirerende, og

lavede gentagne fejl – og så har vi for

øvrigt aldrig før mødt en caller, der ikke

kendte systemet med at række en hånd

i vejret, når der mangler en eller flere i

en square!

Der er også en anden ting, der altid

undrer mig i Hammel: Når nu Østjysk

er så stor en klub med mange

medlemmer, hvorfor sørger man så

ikke ordentlige faciliteter til arrangementet?

Omklædningsrummene på

Skovvangsskolen er helt håbløst små

og utilstrækkelige (i hvert fald

damernes omklædning), og fungerer

samtidig som gennemgang til

gymnastiksalen, – med mindre det er

nogenlunde godt vejr, så man kan gå

tværs over det udendørs areal. I

gymnastiksalen er der i øvrigt ikke

mulighed for at sidde ned. Når man

forsøger at komme fra omklædningsrum

til dansesal eller fra den ene

sal til den anden, løber man spidsrod i

den lange gang på den lille plads, der

er levnet fra de stole og borde, der er

stillet op der – så langt fra dansesalene,

at man ikke kan følge med i hvad der

sker. Det synes vi simpelt hen er for

dårligt, og vi har ærlig talt ikke lyst til

at køre efter det mere.

Med squarelig hilsen

Kirsten Lauridsen

Sydjysk Square Dance Kolding

En religiøs mand der normalt gik i

kirke hver dag, stoppede pludseligt

med det da han nåede en alder af

105.

Da han en dag mødte præsten ved

en tilfældighed spurgte præsten

ham hvorfor han ikke kom i kirken

mere og manden svarede:

„Tja, nu er jeg jo blevet 105 år og

så tænkte jeg at Gud nok havde

glemt mig....og jeg vil gerne undgå

at huske ham på mig.“


Plus

A2

10 – 17 juli 2004 Plus med A1-intro (Förkunskaper: Kan dansa Plus bra)

10 – 17 juli 2004 A2 dans, DBD (Förkunskaper: Dansat full A2)

Christer Bern (S)

Pris 3100 Sv.Kr

Begränsat

antal

deltagare

Thomas Samuelsson (Dk)

Polen - Gdansk – Hotell Dom Tancerza

Avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/the i danspauserna, transport mellan färja

och hotell, guidad tur i Gdansk samt frukost och middag. Enkelrum finnes, tillägg 400:- Sv.Kr/vecka

Förskottsinbetalning 900 Sv.kr senast 1 april 2004.

Sverige : Postgiro 442 16 44-8 (Glöm ej ange namn)

Danmark: Kontakta Thomas Samuelsson

Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum

(Vid betalning från utländsk bank tillkommer 50 SEK per betalningstillfälle)

Mera info på hemsidan: http://hem.passagen.se/hannainsweden/ASP/

Registrerede dansere 958

Forhåndstilmeldte 794

Heraf:

Via hjemmesiden 320 40,3 %

Pr. post 158 19,9 %

På fax 85 10,7 %

Pr. mail 176 22,2 %

På telefon / ved danse 55 6,9 %

Meldte fra igen -39 4,9 %

Ved døren 203

Udeblev / kom ikke -17

DAASDC bestyrelse -10

Betalende dansere 931

Fra udlandet var forhåndstilmeldt

Norge 6

Sverige 22

Tyskland 39

Hanna Tenenbaum +46 40 233532

Möllevångsg 20C, 214 20 Malmö

hannainsweden@yahoo.com

Lars Olofsson +46 40 234211

Friisgatan 41, 214 21 Malmö

lars.g.olofsson@telia.com

Statistik ved Danish Convention 2003

Der var forhåndstilmeldt

Campingsvogne 144

Telt 8

Overnatning på skolen 88

Af de forhåndstilmeldte, dansede danserne

følgende program:

M45 59

M 133

P 217

A1 146

A2 85

C1 35

C2 12

Ikke oplyst 68

755


ARDEN SQUARE DANCE CLUB

Lars Christiansen, Højtoften 33

9620Aalestrup 98 15 22 80 m. 11

BELLES & BEAUS SQUARE DANCE C.

Ove Madsen, Gosmervej 61

8300 Odder 86 55 41 89 m. 34

BIG RIVER SQUARE DANCE CLUB

Bjarne Hummelmose, Nordsvinget 2

7500 Holstebro 97 41 11 74 m. 54

BORNHOLM SQUARE DANCE KLUB

Steen Fuglsang, Saxesgade 13

3720 Åkirkeby 56 97 40 21 m. 200

BREDBALLE SQUARE DANCERS

Hans Pitters, Bryggervangen 13

7120 Vejle Ø 75 81 45 56 m. 200

BRØNDERSLEV S. D. FORENING

Jørgen Christensen, Horsemosevej 81

9740 Jerslev 98 83 41 94 m. 24

CALLERS’ SOCIETY DENMARK

Lotte Vangsgaard, Ulvehusvej 31,Birkelse

9440 Aabybro 98 24 36 63 m. 130

COORDINATE DANMARK

Jette Nielsen, Sætervej 1

95620 Skørping 98 39 15 96 m. 10

COUNTRY SQUARE DANCERS

Børge Christensen, Strandengen 10

4571 Grevinge 59 65 96 73 m. 33

DJURS SQUARE DANCE CLUB

Tina Willman, Fulsangvej 91

8500 Grenå 86 32 37 59 m. 59

FREDENSBORG SQUARE DANCE C.

Postbox 118, 3480 Fredensborg

Poul E. Nielsen 48 21 00 77 m. 204

FREDERIKSHAVN S. D. CLUB

Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3, Elling

9900 Frederikshavn 98 48 19 93 m. 16

FYN SQUARE DANCE CLUB

Mogens K. Nielsen, Gærupvej 20

5600 Fåborg 62 65 20 20 m. 71

GL. ÅBY SQUAREDANCE CLUB

Alex Johnsen, Vibyvej 47 1th

8230 Åbyhøj 86 25 86 16 m. 13

GRANNY´S SQUARE DANCERS

Berta Thomsen, Tuelsøvej 4

4180 Sorø 57 83 02 82 m. 87

MEDLEMSKLUBBER I DAASDC

GREVE SQUARE DANCE CLUB

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228

2670 Greve 43 90 07 09 m. 53

HAMLET GRAND SQUARES

Lars Søndergård, Postboks 105

3060 Espergærde 49 20 30 62 m. 111

HEDENS SQUAREDANSERE

Carsten Petersen, Falkevej 5

7430 Ikast 97 15 56 34 m. 65

HELSINGE SQUARE DANCERS

Leise Kampmann, Dommerengen 6

3200 Helsinge 48 79 72 50 m. 28

HERNING SQUARE DANCERS

Vagn Bønnerup, Gl. Kirkevej 19

6920 Videbæk 97 17 81 48 m. 70

HIGHWAY E45 SQUARE DANCERS

Hugo Høyer, Anlægsvej 17

9541 Suldrup 98 37 80 09 m. 20

HILLERØD SQUARE DANCERS

Niels Madsen, Præstevænget 18

3400 Hillerød 48 24 17 75 m. 76

HJORTSHØJ SQUAREDANCE CLUB

John Carlsen, Langager 19

8543 Hornslet 86 99 67 88 m. 20

HOLBÆK SQUARE DANCE CLUB

Claus Hansen, Kystvænget 3

3310 Ølsted 47 59 10 21 m. 97

JARLEN af BOTHWELL´S S.D.

John Sørensen, Mosbyvej 23

4500 Nykøbing Sj 59 91 35 21 m. 75

JOIN HANDS

Sonja Svensson, Østerled 1B

8700 Horsens 75 60 29 52 m. 113

JUELSMINDE SQUARE DANCERS

Birgitte Gundersen, Kystvej 16

7130 Juelsminde 7569 4796 m. 27

KALUNDBORG SQUARE DANCERS

Signe Agergaard, Trøjeløkkevænget 2

4400 Kalundborg 59 50 88 47 m. 43

KLARUP SQUARE DANCERS

Svend Sabroe, Valstedvej 21, Valsted

9240 Nibe m. 50

KLM (Kom Li' Mæ') Hjørring

Henning Pedersen, Karolinesvej 33F

9800 Hjørring 98 90 38 08 m. 30


LØVVANGENS SQUARE DANCERS

Hanne Sørensen, Charlottehøj 42

9000 Aalborg 98 14 08 76 m. 17

MAIN CITY SQUARE DANCERS

Jimmy Sparre Rørbech, Kastrupvej 118

2300 København S 21 24 67 52 m. 113

MIDTJYSK SQUARE DANCE

Svend Erik Jensen, Hestehaven 15

8400 Ebeltoft 86 36 44 04 m. 34

MØNS SQUARE DANCE CLUB

Benny Pejtersen, Rådhusgade 45, 2

4780 Stege 55 81 16 75 m. 53

NEW FRIENDS SQUAREDANCERS

Arne Christensen, L.P. Houmøllersvej 12

9900 Frederikshavn 98 46 18 71 m. 60

NORDVESTFYNS SQUARE DANCE CLUB

Randi Hansen, Svendstrupvej 14

5500 Middelfart m. 23

NORTH WEST SQUARE DANCERS

Karin Bjerg, Bjørnekær 21

2760 Måløv 44 66 18 90 m. 100

NÆSTVED SQUARE DANCERS

Knud Ove Svendsen, Sallerupgade 23

4750 Lundby 55 38 18 28 m. 72

NØRRESUNDBY SQUARE DANCE C.

Bente Jacobsen, Lindholmsvej 94

9400 Nørresundby 98 17 94 51 m. 48

OCEAN CITY SQUARE DANCERS

Ole Sørensen, Postbox 1

4622 Havdrup 43 90 99 20 m. 65

OLD TOWN DANCERS

Georg Kristensen, Agerledet 7

8260 Viby J 86 29 09 10 m. 237

REBILD SQUARE DANCERS

Bendt Jensen, Bromarksvej 5, Barmer

9240 Nibe 98 35 50 35 m. 5

ROSKILDE SQUARE DANCE CLUB

Robert Knörr, Fyrrevej 21

4000 Roskilde 46 36 79 94 m. 168

SALTEN SQUARE DANCERS

Bjarne Johnsen, Toftegårdsparken 17

8653 Them 86 84 81 93 m. 44

SLAGELSE-ZEALAND SQUARE DANCERS

Ruth Nielsen, Kulbyvej 20

4270 Høng 58 85 22 87 m. 175

SQUAREDANCE PÅ TOPPEN

Aksel Pedersen, Lærkevej 26

9982 Aalbæk 98 48 88 38 m. 20

SQUARE UP'ERS

Lise Biener, Elvej 3

9575 Terndrup 98 33 59 80 m. 20

SVENDBORG SQUARE DANCE CLUB

Erik Pedersen, Nyborgvej 440

5881 Skårup Fyn 29 70 71 40 m. 94

SYDJYDSK SQUARE DANCE KOLDING

Egon Rosendal, Slotsallé 11

6000 Kolding 75 53 10 15 m. 54

SYDKYSTENS SQUARE DANCERS

Eva Pastoft, Østergården 38

2635 Ishøj 43 54 36 59 m. 39

SYDSJÆLLANDS SQUARE DANCE C.

Svend-Aage Nielsen, Ejlersvej 1,

4700 Næstved 55 72 38 18 m. 129

THE DIAMOND

Michael Andersen, Bogfinkevej 10

9000 Aalborg 98 13 58 93 m. 15

TRIANGLE SQUARE DANCERS

Lars Dalskov, Damvejen 6, Ø. Uttrup

9220 Aalborg Øst 98 15 50 56 m. 20

VEDSTED HAPPY DANCERS

Niels Ove Jensen, Stationsvej 81B

9440 Aabybro 98 26 99 27 m. 26

VORDINGBORG SQUARE DANCE CLUB

Carrie Cederbye, Mælkeurtvej 3, Bakkebølle Strand

4760 Vordingborg 55 34 25 04 m. 41

WEST COAST SQUARE DANCE CLUB

Henrik Gaarde, Mejlbyvej 3

6980 Tim 22 64 55 86 m. 54

WILD WEST SQUARE DANCE

Flemming Johannesen, Lindegade 23

6823 Ansager 75 29 71 28 m. 51

YELLOW ROCK SQUARE DANCE C.

Ib Rasmussen, Grønnerupvej 7

9760 Vrå 98 98 21 32 m. 106

ØSTERVRÅ SQUARE DANCE

Klaus Sørensen, Lønstrupvej 20C, Lønstrup

9800 Hjørring 98 96 99 95 m. 20

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB

John Nygaard, Tverfaldet 4

8450 Hammel 86 96 12 87 m. 320

ÅBYBRO SQUARE DANCE FOREN.

Vagn Nielsen, Skipper Clementsvej 6

9440 Åbybro 98 24 23 52 m. 88

AALBORG SQUARE DANCERS

Martha Juul Hansen, Magnolievej 31

9490 Pandrup 98 24 57 29 m. 18


13 TH DANISH CONVENTION

JUNE

4.-5.-6.

2004

MIDDELFART

More magazines by this user
Similar magazines