17.07.2013 Views

SCRUBTEC 795 / 784 / 770 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO

SCRUBTEC 795 / 784 / 770 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO

SCRUBTEC 795 / 784 / 770 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>SCRUBTEC</strong> <strong>795</strong> / <strong>784</strong> / <strong>770</strong><br />

<strong>–</strong> <strong>HELT</strong> <strong>KOMPROMISLØS</strong><br />

Batteri-drevet walk-behind gulvvasker til de store opgaver


Høj produktivitet<br />

• Store rent- og snavsvandstanke<br />

• Stor kapacitet<br />

• Vasker helt ind til kanter og vægge<br />

• Transakseldrev<br />

• AccuTrack sugefod med løsrivelsesfunktion<br />

• Store, luftfyldte kørehjul<br />

• Automatisk løft af sugefod ved baglæns kørsel<br />

(på L-modeller)<br />

• Gennemsigtig slange på rentvandstank, der viser<br />

vandstanden<br />

• Kardanophængte børster<br />

Lang levetid <strong>–</strong> minimale vedligeholdelsesomkostninger<br />

• Automatisk afbryder for lavt batteriniveau<br />

<strong>–</strong> beskytter batterierne<br />

• Bekvemt placeret aftapningsslange letter<br />

tømningen<br />

• Justerbart børstetryk sikrer perfekt rengøring af<br />

alle typer gulve<br />

• Sugefod justeres uden brug af værktøj<br />

• Automatisk stop for børster, når maskinen<br />

standser <strong>–</strong> beskytter gulvet, intet vandspild<br />

• Robuste rent- og snavsvandstanke af polydur<br />

• Sugegummi, der kan bruges på alle fire sider<br />

• Sugefodens løsrivelsesfunktion beskytter både<br />

maskine og inventar<br />

Kørekomfort<br />

• Ergonomisk betjening<br />

• Brugervenlig<br />

• Påfyldning af rent vand fortil eller bagtil<br />

• One-touch betjening<br />

• Multi-funktionsdisplay<br />

• Automatisk stop for børster og vand, når<br />

maskinen standser <strong>–</strong> gør maskinen ekstra<br />

brugervenlig<br />

Fokus på sikkerhed<br />

• Ekstremt godt udsyn<br />

• Dynamisk bremse<br />

• Gul håndflade-startknap for ekstra sikkerhed<br />

• Tændingsnøgle sikrer mod uautoriseret brug<br />

• Kredsløbsafbryder på alle elektriske komponenter<br />

<strong>SCRUBTEC</strong> <strong>795</strong>, <strong>784</strong> og <strong>770</strong> L/S har to<br />

kraftige børstemotorer for et perfekt<br />

rengøringsresultat og en AccuTrack<br />

sugefod, der giver en ekstremt god<br />

vandopsamling. Sugefodens løsrivelsesfunktion<br />

sikrer både maskine<br />

og inventar mod beskadigelse.<br />

Gulvvask i dybden<br />

Den nye serie walk-behind gulvvaskere fra Nilfi sk-<strong>ALTO</strong>, <strong>SCRUBTEC</strong><br />

<strong>795</strong>, <strong>784</strong> og <strong>770</strong> L/S, er enestående, hvad angår trækkraft, vaske effekt<br />

og kørsel på skråninger og ramper. Desuden yder maskinerne stor<br />

sikkerhed <strong>–</strong> ikke alene for brugeren, men også for dem, der skal færdes<br />

i området bagefter, da gulvet efterlades helt tørt, og faldulykker<br />

dermed undgås.<br />

Serien består af gulvvaskere med tre forskellige vaskebredder: 95, 84<br />

og 70 cm. Det lavthængende børstehoved gør det let at vaske gulvet<br />

helt ind til kanter og vægge, så man ikke behøver at gå efter med en<br />

klud <strong>–</strong> meget effektiv og tidsbesparende rengøringsløsning.<br />

Af andre væsentlige fordele kan nævnes maskinens styring (på<br />

L-modellerne), der medfører, at alle de gængse vaskefunktioner kan<br />

aktiveres ved hjælp af en enkelt knap (one-touch betjening) <strong>–</strong> meget<br />

brugervenligt og kun minimal oplæring.<br />

Typiske anvendelsesområder er supermarkeder, storcentre, lagerhuse,<br />

kontorer, skoler og universiteter, rengøringsselskaber og industrien.<br />

Den nye, omfattende <strong>SCRUBTEC</strong> walk-behind serie sætter brugerkomfort<br />

og sikkerhed i højsædet, og for ejeren af maskinen betyder det høj<br />

produktivitet, lave vedligeholdelsesomkostninger, stor medarbejdertilfredshed<br />

og tidsbesparelse.


• One-touch betjening<br />

• Multi-funktionsdisplay<br />

• Hastighedsregulering<br />

• Indstillelig vandmængde<br />

• Automatisk løft af sugefod<br />

ved baglæns kørsel<br />

• Stor batteripakke<br />

giver stor kapacitet<br />

• Påfyldning fortil eller bagtil<br />

• Let adgang til alle<br />

elektriske komponenter<br />

• Variabelt børstetryk<br />

• Børsteinddækning<br />

forhindrer vandspild<br />

• Kardanophængte<br />

børster<br />

Stor fl eksibilitet<br />

• Supermarkeder<br />

• Storcentre<br />

• Lagerhuse<br />

• Kontorer<br />

Funktioner på L-modeller: Funktioner på S-modeller:<br />

• Justerbart børstetryk<br />

• Tændingsnøgle<br />

• Ergonomisk håndfl adestartknap<br />

En investering, der betaler sig<br />

• Gennemsigtigt låg på<br />

rentvandstank, der viser<br />

vandstanden<br />

• Hastighedsregulering<br />

• Indstillelig vandmængde<br />

• Justerbart børstetryk<br />

• Kraftige børstemotorer<br />

• Skoler og universiteter<br />

• Rengøringsselskaber<br />

• Industrien<br />

• Tændingsnøgle<br />

• Ergonomisk håndfl adestartknap<br />

• Ergonomisk<br />

kørehåndtag<br />

• Robuste polydur-tanke<br />

• Buet AccuTrack<br />

suge fod med løsrivelsesfunktion<br />

• Kraftigt transakseldrev<br />

• Store, luftfyldte, sværtefrie<br />

kørehjul<br />

• Rentvandsfi lter med<br />

lukkeventil


Vælg den gulvvasker, der passer bedst til dit behov<br />

Serien af SCRUCTEC <strong>795</strong>, <strong>784</strong> & <strong>770</strong> L/S består af 6 valgmuligheder: Tre standard-modeller (S) og tre luksus-modeller (L)<br />

<strong>–</strong> tilgængelige med vaskebredder på 95, 84 eller 70 cm. Desuden tilbyder vi et stort program af ekstraudstyr, så du kan<br />

skræddersy den gulvvasker, der passer bedst til dit behov.<br />

Tekniske data: <strong>SCRUBTEC</strong> <strong>795</strong> L <strong>SCRUBTEC</strong> <strong>795</strong> S <strong>SCRUBTEC</strong> <strong>784</strong> L <strong>SCRUBTEC</strong> <strong>784</strong> S <strong>SCRUBTEC</strong> <strong>770</strong> L <strong>SCRUBTEC</strong> <strong>770</strong> S<br />

Vaskebredde mm/” 950 / 38” 950 / 38” 840 / 33” 840 / 33” 700 / 28” 700 / 28”<br />

Børstebredde mm/” 2 x 480 / 19” 2 x 480 / 19” 2 x 430 / 17” 2 x 430 / 17” 2 x 360 / 14” 2 x 360 / 14”<br />

Sugefodsbredde mm 1245 1245 1118 1118 997 997<br />

Kapacitet v./ 4 km/time m 2 /time 3800 3800 3360 3360 2800 2800<br />

Rentvandstank/snavsvandstank l 114 / 114 114 / 114 114 / 114 114 / 114 114 / 114 114 / 114<br />

Spænding V 36 36 36 36 36 36<br />

Børstemotor Effekt W 2 x 740 2 x 740 2 x 740 2 x 740 2 x 740 2 x 740<br />

Hastighed omdr./min. 200 200 200 200 200 200<br />

Tryk kg 63,5 - 100 68 - 100 63,5 - 100 68 - 100 63,5 - 100 68 - 100<br />

Sugemotor Effekt W 740 740 740 740 740 740<br />

Type Tangential Tangential Tangential Tangential Tangential Tangential<br />

Køremotor Effekt W 370 370 370 370 370 370<br />

Tryk Transaxle Transaxle Transaxle Transaxle Transaxle Transaxle<br />

Hastighed m/min. / km/time 0 - 70 / 0 - 4,2 0 - 70 / 0 - 4,2 0 - 70 / 0 - 4,2 0 - 70 / 0 - 4,2 0 - 70 / 0 - 4,2 0 - 70 / 0 - 4,2<br />

Dimensioner (l x b x h) mm 1676 x 1041 x 1118 1676 x 1041 x 1118 1600 x 914 x 1118 1600 x 914 x 1118 1588 x 762 x 1118 1588 x 762 x 1118<br />

Vægt m. batterier, u. vand kg 465 465 460 460 456 456<br />

Bestillingsnr. 05231E* 05230E* 05221E* 05220E* 05211* 05210*<br />

Standardudstyr:<br />

Sugefod • • • • • •<br />

Kraftigt Transaxle-køresystem • • • • • •<br />

One-touch betjening • • •<br />

Aut. løft af sugefod v./ baglæns drift • • •<br />

Aut. regulering af børstetryk og vandmængde • • •<br />

S = Standard, L = Luksus<br />

Ekstraudstyr:<br />

• Stort udvalg af batterier<br />

• Stort udvalg af rondeller<br />

• Stort udvalg af børster: Cleangrit, Supergrit, Polypropylen m.m.<br />

• Stort udvalg af sugefødder<br />

• Skumfyldte hjul<br />

• Bløde drejehjul<br />

• Spray- og sugeslange<br />

• ESP = Extended Scrub Productivity: Genbrug af vaskevandet<br />

Forhandler:<br />

* Alle bestillingsnumre er ekskl. lader, batterier og børster.<br />

Kontakt Nilfi sk-<strong>ALTO</strong> for bestilling af komplet maskine.<br />

Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.<br />

Nilfi sk-<strong>ALTO</strong><br />

- en division af Nilfi sk-Advance A/S<br />

Industrivej 1 <strong>–</strong> DK-9560 Hadsund<br />

Tlf. 72 18 21 20 <strong>–</strong> Fax 72 18 21 11<br />

www.nilfi sk-alto.dk<br />

<strong>Nilfisk</strong>-<strong>ALTO</strong> (et selskab i <strong>Nilfisk</strong>-Advance gruppen)<br />

er verdens førende leverandør af professionelt<br />

rengøringsudstyr med en omsætning på omkring<br />

630 mio. euro og 3.800 ansatte. Vi har hovedkontor<br />

i Danmark med produktionsfaciliteter i<br />

Danmark, Tyskland, Ungarn, Singapore, Kina,<br />

Italien og USA og er repræsenteret i de fleste<br />

europæiske lande, USA og Asien.<br />

<strong>Nilfisk</strong>-<strong>ALTO</strong> tilbyder højtryksrensere, støv-/vådsugere<br />

og gulvrengøringsmaskiner af høj kvalitet til<br />

landbruget, auto-/transportbranchen, industrien,<br />

rengøringsselskaber og private forbrugere.<br />

<strong>Nilfisk</strong>-<strong>ALTO</strong> er en produktorienteret virksomhed,<br />

der lægger stor vægt på nytænkning, vækst og<br />

fremgang. Vi tror på tætte og langvarige relationer<br />

med både kunder, leverandører og medarbejdere.<br />

Art. no. 901.004.601 · 01.06 · Djurs Gruppen Grafisk Support · Tlf. 86 48 36 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!