Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

dmu.dk

Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

Kvælstof tilførsel (tons N)

Kvælstof tilførsel (tons N)

Kvælstof tilførsel (tons N)

8000

6000

4000

2000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

0

Skive Fjord

Diffuse kilder

Punktkilder

Atmosfærisk deposition

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Odense Fjord

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Horsens Fjord

Diffuse kilder

Punktkilder

Atmosfærisk deposition

Diffuse kilder

Punktkilder

Atmosfærisk deposition

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Kvælstof tilførsel (tons N)

Kvælstof tilførsel (tons N)

Kvælstof tilførsel (tons N)

800

600

400

200

0

500

400

300

200

100

0

300

250

200

150

100

50

0

Jan

Jan

Jan

Skive Fjord

Feb

3.2 Scenarier med dynamisk model for Horsens Fjord

Mar

Scenariekørslerne med den dynamiske model for Horsens Fjord viser en

tilnærmet lineær sammenhæng mellem kvælstoftilførsler og respons i

fjorden (Fig. 3.2.1). For koncentrationer af nitrat og klorofyl er den relative

ændring ens for Inderfjorden og Midtfjorden og marginalt lavere for

Yderfjorden. For Kd aftager effekten af en ændring i kvælstoftilførslen

gradvist ud gennem fjorden. Dette mønster ses også Fig. 3.2.2., hvor

effekten af en 5% ændring i kvælstoftilførslen er vist. Her skal der tages

et forbehold for resultaterne i den nordlige del af fjorden, som er en

blind del af fjorden pga. dæmningen ved Alrø, og hvor der ikke findes

måledata. Modellen er derfor ikke kalibreret for dette område.

Apr

Odense Fjord

Feb

Mar

Apr

Horsens Fjord

Feb

Mar

Apr

Diffuse kilder

Punktkilder

Atmosfærisk deposition

Maj

Maj

Maj

Jun

Jun

Jun

Jul

Jul

Aug

Aug

Sep

Sep

Okt

Okt

Nov

Diffuse kilder

Punktkilder

Atmosfærisk deposition

Nov

Diffuse kilder

Punktkilder

Atmosfærisk deposition

Figur 3.1.1. Trend, sæsonfordeling og opsplitning kilder af kvælstoftilførslerne til Skive, Odense og Horsens Fjorde.

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Dec

Dec

19

More magazines by this user
Similar magazines