Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

dmu.dk

Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

Figur 3.2.2. Kort over den procentvise

ændring i årsmidler i

Horsens Fjord af (A) koncentrationen

af uorganisk kvælstof (nitrat),

(B) klorofyl koncentrationen

og (C) den diffuse lyssvækkelseskoefficient

(Kd) ved en 5%

forøgelse af kvælstoftilførslen.

Kortet er drejet mod nordvest i

forhold til geografisk nord.

A

B

C

Resultaterne viser tydeligt, at effekten af en ændring i kvælstoftilførslerne

er størst for nitrat koncentrationen, mindre for klorofyl koncentrationen

og mindst for lyssvækkelsen. For Inderfjorden falder effekten per tilført

enhed kvælstof således fra 1,5%/% for nitrat til 0,21%/% for klorofyl

A

21

More magazines by this user
Similar magazines