Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

dmu.dk

Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

Figur 3.6.1. Ålegræssets dybdegrænse

i Skive Fjord og nabobredninger

i Limfjorden (øvre

panel) samt i Odense Fjord og

Horsens Fjord (nedre panel)

gennem perioden 1988-2008.

28

hverken i Skive Fjord og nabobredninger, Horsens Fjord eller Odense

Fjord (Fig. 3.6.1.).

Siden 1989 har ålegræssets kun vokset til ca. 1-2 m’s dybde i Skive Fjord.

I nabobredningerne Riisgårde Bredning og Bjørnholm Bugt voksede

ålegræsset, specielt først i perioden, noget dybere, men udbredelsen er

siden reduceret. I Lovns Bredning var dybdegrænsen niveau med

Skive Fjords, bortset fra i 1998, 2004 og 2005, hvor den var væsentligt dybere

(Fig. 3.6.1, øvre panel). Ålegræsset i Horsens Fjord har vokset til ca.

1,5-2,5 m’s dybde uden nogen tydelig positiv eller negativ udvikling i

perioden 1989-2008. I den ydre del af Odense Fjord var dybdegrænsen

2,5-3,5 m frem til 2000, hvor efter den faldt brat til 2 m, og gennem de seneste

år langsomt har vundet frem igen. Dybdegrænsen i Odense Fjords

indre del har de seneste år været samme niveau som i den ydre del

(Fig. 3.6.1., nedre panel).

Ålegræs maxudbr. (m)

Ålegræs maxudbr. (m)

5

4

3

2

1

0

Bjørnholm Bugt Lovns Bredning

Riisgaard Bredning Skive Fjord

1985 1990 1995 2000 2005 2010

4

3

2

1

0

Horsens Fjord

Odense Fjord (I)

Odense Fjord (y)

1985 1990 1995 2000 2005 2010

I de tre fjordområder viser ålegræssets dybdegrænse en signifikant positiv

sammenhæng med sigtdybden i sommerperioden. Men sammenhængen

er svag (lin. reg., p=0.0074, R 2=0.52, Fig. 3.6.2). Modellen forklarer

52% af variationen i ålegræssets dybdegrænse ud fra ændringer i lysforholdene,

og en forbedring i sigtdybden 1 m, giver kun ca. 30 cm

dybere dybdegrænser (hældningen af den lineære regression er 0.32).

Den svage sammenhæng kan bl.a. skyldes, at sigtdybden i de undersøgte

områder fluktuerer meget (se Fig. 3.5.2) og derfor ikke giver ålegræsset

More magazines by this user
Similar magazines