Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

dmu.dk

Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

Bilag 1. Målestationer anvendt til beregning af tilførsler

Tabel B1.1: Lokalitet for målestationer benyttet til beregning af vandføring (Q) og kvælstoftilførsler (N) til Skive Fjord, Odense

Fjord og Horsens Fjord. Perioder med anvendte måledata er anført for Q og N.

Fjord DMU_nr Navn Lokalitet Oplandsareal Q data N data

Skive 160030 Lyby Grønning Hulebro 1990-2008

Skive 200024 Karup å Nørkær 627 1990-2008 1990-2008

Skive 190012 Jordbro å Jordbro mølle 111 1990-2008 1990-2008

Skive 180077 Skals å Løvel Bro 556 1990-2008 1990-2008

Skive 170004 Simested å Gl. Hvam 1990-2008

Skive 170007 Simested å Sk. Hobro Landevej 218 1990-2008

Skive 130005 Lerkenfeld å v. Møllegård 115 1990-2007 1990-2007

Skive 130010 Trend å v. Trend 1990-2008

Skive 130019 Trend å Fredbjerg bro 116 1990-2008

Skive 190016 Fiskbæk å Nybro Jernbane 64 1990-2006

Skive 200021 Koholm å Flybdrsø Mølle 80 1990-2006

Odense 450058 Geels å 3.45 27 1990-2008 1990-2008

Odense 450002 Odense å o.s. Ejby Mølle 535 1990-2008 1990-2008

Odense 450005 Stavis å 8.25 78 1990-2008 1990-2008

Odense 450043 Lindved å 1.20, A1 65 1990-2008 1990-2008

Odense 450044 Lunde å 7.25 42 1990-1997

Odense 450046 Ryds å Rugårdsvej 42 1990-1997

Odense 450048 Vejrup å 2.30 42 1990-1997

Horsens 270045 Hansted å St. H. bro 136 1990-2008 1990-2008

Horsens 280001 Bygholm Kørup 154 1990-2008 1990-2008

52

More magazines by this user
Similar magazines