17. februar 2009 UP2009/08 BETÆNKNING afgivet af ... - Inatsisartut

inatsisartut.gl

17. februar 2009 UP2009/08 BETÆNKNING afgivet af ... - Inatsisartut

17. februar 2009 UP2009/08

BETÆNKNING

afgivet af Ungdomsparlamentets Kultur- og Lovudvalg

vedrørende

Forslag til Ungdomsparlamentsbeslutning om at det pålægges Styret at arbejde for etableringen

af et offentligt ejet filmselskab og en filmskole.

(Jeremias Stach Heilmann og Paarnannguaq Poulsen, ATI, Maniitsoq)

Afgivet til forslagets 2. behandling

Ungdomsparlamentets Kultur- og Lovudvalg har under behandlingen bestået af:

Ungdomsparlamentsmedlem Tabetha-Natalie Larsen, GU, Nuuk, formand

Ungdomsparlamentsmedlem Inuuteq Kriegel, GU, Nuuk, næstformand

Ungdomsparlamentsmedlem Jeremias Stach Heilmann, ATI, Maniitsoq.

Ungdomsparlamentsmedlem Paarnanguaq Poulsen, ATI Maniitsoq

Ungdomsparlamentsmedlem Pakkutaq Joelsen, Ilinniarfissuaq, Nuuk

Ungdomsparlamentsmedlem Ivinnguaq Brandt, HTX, Sanaartornermik Ilinniarfik, Sisimiut,.

Udvalget har efter 1. behandlingen den 16. februar 2009 gennemgået beslutningsforslaget.

Indledning

Forslagsstillerne ønsker at pålægge Styret at arbejde for etableringen af et offentligt ejet

filmselskab og en filmskole. Forslagsstilleren finder, at de film, der i dag handler om Grønland

i høj grad bærer præg af at være produceret af udefrakommende, der ikke har et dybtgående

kendskab til Grønland. Resultatet er, at Grønland i omverden kommer til at fremstå som

et land, der er præget af sociale problemer.

Det er forslagsstillernes overbevisning, at et filmselskab og en filmskole vil gøre Grønland

kendt ude i verden som en ligeværdig og ansvarsbevidst nation. Dertil kommer, at en vedtagelse

af forslaget vil skabe flere uddannelsesmuligheder og arbejdspladser.

Udvalgets overvejelser

Udvalget er principielt enigt med forslagsstillerne i, at det vil være ønskeligt, såfremt der blev

produceret flere film, der havde en nuanceret tilgangsvinkel til vort land og samfund. Udvalget

er ligeledes principielt enigt i, at et filmselskab og en filmskole vil kunne skabe flere uddannelsesmuligheder

og arbejdspladser.

________________________

UP 2009/008

01.25.01/09UP-LABU-00008


17. februar 2009 UP2009/08

Udvalget er vidende om, at der findes fremragende dygtige grønlændere, som har gennemgået

uddannelser i filmproduktion, skuespilkunst og instruktion og som efterfølgende har påbegyndt

karrierer i hertil relaterede erhverv, hvor de har gjort sig godt bemærket i udlandet.

Udvalget har indgående diskuteret om et offentligt filmselskab og etableringen af en filmskole

vil udgøre et egnet grundlag for fremstillingen af et mere nuanceret billede af Grønland.

Udvalget anser imidlertid, i lighed med Styret, at et offentligt ejet filmselskab dels vil betyde

en urimelig konkurrence overfor de film, der i dag produceres med delvis offentlig støtte eller

for rent private midler. Dels vurderer udvalget, at en filmskole, som må siges at være en nicheuddannelse,

med stor sandsynlighed vil være alt for omkostningstung i forhold til det samlede

udbytte. Udvalget er derfor enigt med Styret i, at det vil være mere hensigtsmæssigt fortsat

at yde støtte til grønlandske film produceret i privat regi suppleret med en grundig oplysningsindsats

om Grønland.

Udvalgets indstilling

Udvalget finder, at forslaget i sin nuværende udformning er for økonomisk belastende for landet,

når vi står overfor indførslen af Selvstyre. Udvalget finder dog selve ideen om at skabe et

mere nuanceret billede af Grønland.

Et enigt udvalg fremsætter derfor følgende ændringsforslag:

”Forslag til Ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for at støtten

til grønlandsk producerede film, herunder også dokumentar- og kortfilm, øges gennem

en budgetneutral omrokering af midler fra formålskontoområde 40.14 til hovedkonto

40.15.01 Andre tilskud til kultur. De rokerede midler skal øremærkes støtten til

filmproduktion.”

Et enigt udvalg indstiller

________________________

UP 2009/008

01.25.01/09UP-LABU-00008

ændringsforslaget til vedtagelse.

2


17. februar 2009 UP2009/08

Med disse bemærkninger skal Ungdomsparlamentets Kultur- og Lovudvalg overgive forslaget

til 2. behandling.

Tabetha-Natalie Larsen

Formand

Inuuteq Kriegel

Næstformand

Paarnannguaq Poulsen Ivinnguaq Brandt,

Jeremias Stach Heilmann Pakkutaq Joelsen

________________________

UP 2009/008

01.25.01/09UP-LABU-00008

3

More magazines by this user
Similar magazines