Generalforsamling i DA Side 6 - 15 Brand i Bredgade Side 16 ... - Elbo

infolink2003.elbo.dk

Generalforsamling i DA Side 6 - 15 Brand i Bredgade Side 16 ... - Elbo

farmaci 06 – 2010

12

G E N E R A l F o R S A M l i N G

Ny strategi for

apotekerne er ambitiøs

og viser retning

På generalforsamlingen gav medlemmerne

deres opbakning til en ny treårig strategi.

Strategien viser, hvordan sektoren skal

udvikle sig inden for faglighed, kundeorien-

tering, etik og forretningsudvikling

Af iben Nielsen. Foto: Mikal Schlosser

En samlet vision, 11 strategiske indsatsområder og en

lang række konkrete aktiviteter, der tilsammen skal

fremtidssikre og cementere apotekernes position i

samfundet. Det er indholdet i en ny ambitiøs strategi

for apotekerne, der blev præsenteret på generalforsamlingen

som en del af bestyrelsens planer for det

kommende foreningsår. Strategien har fået navnet

”Medicin og sundhed med omtanke”.

”I bestyrelsen ser vi den nye strategi som sektorens

svar på, hvordan vi i de kommende år vil forny og udvikle

apotekerne for at leve op til både vore egne og

omverdenens høje krav og forventninger. Den bygger

videre på det gode fundament, som er skabt gennem

de seneste tre års strategiarbejde. Men den sætter også

helt nye ambitiøse mål og retning for sektorens udvikling

fremover,” sagde formand Niels Kristensen i talen

på generalforsamlingen.

Han lagde ikke skjul på, at forberedelse af strategien

har fyldt meget i bestyrelsens arbejde i det forgangne

foreningsår, og det var ikke uden stolthed, at han

kunne præsentere resultatet for medlemmerne.

Rådgivning i gadeplan

Der er i strategien formuleret en ny, samlet vision for

sektoren med fire elementer – faglighed, kundeori-

entering, etik og forretningsudvikling – der er gensidigt

afhængige. Strategien bindes yderligere sammen

af to centrale styringsværktøjer, nemlig Den Danske

Kvalitetsmodel og God Apotekerskik. Værktøjer, som

apotekerne skal tage i brug for at nå i mål med strategien.

På det faglige område bygges der oven på resultaterne

fra den forrige strategi, med blandt andet en

videreudvikling af Standard for skrankerådgivning og

fortsat akkreditering i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

Den faglige vision tager afsæt i, at apotekerne

i de kommende år skal bringe fagligheden i spil

gennem systematisk rådgivning af kunderne og ved

at levere sundhedsydelser inden for forebyggelse og

sundhedsfremme.

”Vi skal blive solidt forankret i sundhedssektoren

og bidrage til sammenhæng i behandlingen i et tæt

samarbejde med andre aktører. Kunderne skal kunne

gå direkte ind fra gaden og modtage rådgivning af en

sundhedsfagligt uddannet medarbejder og på kvali-

More magazines by this user
Similar magazines