Kamstrup 162 En-faset direkte elmåler

kamstrup.com

Kamstrup 162 En-faset direkte elmåler

Karakteristika

Kamstrup 162 elmåler

Lavt egetforbrug

Letlæseligt display

Modulplads til kommunikationsmoduler

Kan opgraderes til fjernaflæsning

uden reverifikation

EEPROM hukommelse registrerer

månedsdata

Ideel til at måle forbrug hos private

Med blot en enkelt skrue, der skal spændes

på hver klemme, er Kamstrup 162 hurtig at

installere. Det diskrete design og den

meget kompakte størrelse betyder, at

måleren kan installeres f.eks. i entreen.

Opsummeret elenergi er let at aflæse i

displayet – også for svagtseende personer

– takket være de tydelige tal.

Kamstrup 162 måler via shunt, hvilket foruden

at være meget nøjagtigt også giver

et lavt egetforbrug – en omkostning, der

har stor betydning for forsyningsselskabet.

Måleren har elevatorklemmer, hvor den

nederste del af klemmen hæver sig op

omkring kablet. Denne klemmetype, som

også ses i f.eks. sikringsholdere, giver en

stor og god kontaktflade.

Energibevidste forbrugere

Forskellige funktioner er med til at gøre

den enkelte husstand mere bevidst

Automatisk måleraflæsning – Ellipse.net

Med stadigt flere krav om hyppige aflæsninger er det nødvendigt at automatisere

aflæsningsprocessen. I alle Kamstrups målere er der plads til et kommunikationsmodul.

Modulet kan være på plads, når vi leverer måleren, eller det kan efterinstalleres og derved

opgradere eksisterende målere – uden reverifikation.

Hvilket aflæsningssystem du har brug for afhænger af områdets geografi, bygningsdensitet

osv. På www.kamstrup.dk kan du læse mere om, hvilke løsninger vi kan levere. Du kan

også rekvirere brochuremateriale fra dit lokale salgskontor.

Månedsdata lagres i tre år

Kundedata vises i display

1 eller 2 tariffer

Triptæller med 2 decimaler

Last- og montagekontrol

Måleren er typegodkendt i henhold til

IEC 62052-11, 62053-21

omkring deres elforbrug. Triptælleren registrerer

forbruget over en tidsperiode, så

man kan kontrollere, f.eks. hvor meget der

er sparet ved at bruge lavenergipærer.

Ligeledes kan man se effektforbruget på

et enkelt apparat, og dermed også f.eks.

hvor meget strøm fjernsynet bruger på

stand-by.

Er forbrugeren i tvivl om en regning, er

logfunktionen et godt redskab til at udrede

forbrugsmønstre og dermed klarlægge

afvigelser. Dataloggeren gemmer

månedsværdier i op til 36 måneder.

Svigter strømmen, sørger målerens

backup for, at forbrugsdata gemmes, indtil

strømmen er genetableret.

Omsorg for miljøet

Efter tro tjeneste er Kamstrup 162 billig at

bortskaffe, da den er let at skille ad, og

de fleste dele kan genanvendes.

Kamstrup A/S

Industrivej 28, Stilling · DK-8660 Skanderborg

TEL: +45 89 93 10 00 · FAX: +45 89 93 10 01

info@kamstrup.dk · www.kamstrup.dk

5811-169 DK/04.2004/Rev. B1

More magazines by this user
Similar magazines