2 - bilag 4 referat skolebestyrelsesmøde 3. okt. 2011

asgaard.skole.dk

2 - bilag 4 referat skolebestyrelsesmøde 3. okt. 2011

Prioriterer vi rigtigt, når vi vælger UV-materialer

Prioriterer vi rigtigt, når vi vælger UV-materialer

sammensat af X antal kopier sammenholdt med

antallet af bøger hhv. bøger pr. barn


Kopi-maskinernes variable udgifter

Kopier Stk. Pris

Total s/h 652.680 23.428,38

Total farve 68.545 13.179,14

Total total 721.225 36.607,52


Forbrug af bøger

Forbrug

10/11

Stks.

skønnet

Nye pr. elev Pris pr. stk. Beholdning Udskiftning

srate

Taskebøger 75.000 300 0,5 250 14.000:x 10 år

Engangsmat 148.000 3.500 4,5 40 1 år

Bibliotek 196.000 100 - 500 14.000:y

Fagkonti 32.000 ? ? - - ?

I alt 451.000


Eksempel

Matematik i indskolingen

6 bind engangmaterialer til 3 årgange - kun få opgaver

6 ringbind (pdf.-filer) som hovedsagigt indeholder

træningsopgaver kopisider


Status hærværk

Konto Forbrug Plan Kr.-afv. %-afv.

4304000380 KITU 25.348 25.348

4304000100 Skolebestyrelsen 12.189 12.500 312- 2,49-

4304000180 Julefrokost 11.000 11.000- 100,00-

4304000240 Service-aftaler 191.161 1.205.000 1.013.839- 84,14-

4304000080 Hærværk 27.684 15.000 12.684 84,56

* Ikke UV-midler 256.380 1.243.500 987.120- 79,38-


Problemer for inventar, materiel og

Hærværk

Graffity

Uansvarlighed

Boldspil i klassen

Ubetænksomhed

Kaffe i tastaturet

Tilfældigheder

Fedais briller

Slid

Gulvene i salen og hal bliver ikke vedligeholdt efter

forskrifterne. Det ender dyrere end nødvendigt


Hvad kunne vi gøre mere?

Flere kameraer - det system vi har nu er fuldt udbygget

Regninger ved hærværk, og uagtsomhed

Ikke mindst den lille hærværk er svær at dæmme op

for - og den fører tit mere med sig

Mht. slid vedligeholder vi så godt som muligt. Det er

især på de store ting vi ikke kan følge med - og de

hører allerede i dag under kommunale bygninger


Status økonomi

Ordrer Faktisk Plan Afv. (abs.) Afv. (%)

* Årgange 32.583 45.900 13.317- 29,01-

* IT og AV-anskaffelser 49.145 65.000 15.855- 24,39-

* Engangsmaterialer 94.666 148.000 53.334- 36,04-

* Diverse UV-materialer 299.795 647.712 347.917- 53,71-

* Ikke UV-midler 256.380 1.243.500 987.120- 79,38-


Løn

Stillingstype Timer Årsnorm Løntimer Stillinger

Lærer 33.654,00 720,00 78.465,24 46,74 75.951,52

Bh.klasse 2.250,00 889,60 4.245,81 2,53 4.245,81

Pædagoger 2.291,00 1.455,70 2.641,96 1,57 3.870,11

Pæd.medhjælp - 1.495,70 0,00 0,00 0,00

I alt 1678,7 timer 85.353,01 50,84

Gennemsnitsløn

Budget i alt

I alt 1924 timer 97.825,22 timer a kr. 222,87 21.802.370


Lønforbrug pr. 01-10-2011

Fast løn +

vikarer

Budget Forbrug Rest Rest i % Beregnet

behov

22.929.042,00 17.680.369,63 5.248.672,37 22,89 % 5.269.147,20

Ledelse 1.549.084,00 1.255.549,08 293.534,92 18,95 % 385.920,36

Øvrigt

Personale

1.454.849,00 1.579.804,60 -124.955,60 -8,59 % 442.285,62

I Alt 25.932.975 20.515.723,31 5.417.251,69 20,89 % 6.097.353,18

Forventet behov er mindre, fordi øvrigt personale skal modtage fra

institutioner


Underskudsdækning

Underskud til dækning Dækkes af: Kr.

680.101,49 Øvrigt personale 324.327,-

Projekt skole-hjem 100.000,-

Aktivitets- og adm. udg. 130.000,-

Vedligeholdelse 125.000,-

More magazines by this user
Similar magazines