Sct. Hans Nyt - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Sct. Hans Nyt - Region Hovedstadens Psykiatri

Sct. Hans Nyt December 2008 #12

PERSONALEBLAD FOR PSYKIATRISK CENTER SCT. HANS

PERSONALEBLAD FOR PSYKIATRISK CENTER SCT. HANS

PERSONALEBLAD FOR PSYKIATRISK CENTER SCT. HANS

Et nyt R3 er i gang s.3 Pia Møbius takker af s.4 Julekonkurrence s.6


02

Udgiver: Centerledelsen

Ansvarshavende redaktør: Søren Bredkjær

Redaktion: Susanne Schneider

Indlæg eller forslag til artikler sendes pr. mail

til susanne.schneider@shh.regionh.dk.

Bladet kan også læses på intranettet og

hjemmesiden. Sendes til centrets

samarbejdspartnere.

Regions Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

telefon: 46 33 46 33 · fax: 46 33 49 99

www.psykiatri-scthans.dk

Layout og tryk: www.filtenplus.com

Oplag: 1.000 eksemplar

Redaktionen forbeholder sig ret til

redigering i indlæg.

sct. hans nyt ıı December ıı 2008

Deadline til næste blad er 2. januarr 2009

Året der

er gået

Det har været et år med mange omstillinger

for Region Hovedstadens Psykiatri

og Sct. Hans. Et år hvor vi har oplevet

mange forandringer, som også vil være

et vilkår fremover for, at vi kan efterkomme

politikernes og borgernes ønsker til

psykiatrien.

I foråret blev vi akkrediteret for tredje

gang med et flot resultat. Sct. Hans blev

rost for at yde en stor og god indsats

- under ofte vanskelige betingelser. I

fremtiden vil vi blive akkrediteret som en

del af Region Hovedstadens Psykiatri.

Det vil betyde, at vi skal organisere vores

kvalitetsarbejde på en anden måde.

Så kom storkonflikten, der i flere måneder

gjorde, at vi kun kunne yde det mest

nødvendige, og i mange måneder efter

døjede vi med efterdønningerne. Det

var en lang og sej kamp, som alle - ikke

mindst patienterne - blev berørt af. Vi

håber ikke, at vi vil komme ud i så langvarig

en konflikt en anden gang.

Her i efteråret pålagde Region Hovedstaden

os store budgetbesparelser for

både 2008 og 2009. Det har desværre

betydet, at Erhvervsterapien og Gartneriet

lukker, dels fordi aktiviteterne har

været faldende, og dels fordi det har

været nødvendigt at lukke hele funktioner

for at kunne opnå så store besparel-

ser. Vi har også været nødt til at drosle

andre funktioner ned og bebudet lukning

af afsnit L10, men i skrivende stund ser

det ud til, at afsnit L9 og L10 overgår til

Københavns kommune som midlertidige

boenheder, hvilket vil være en god

løsning for alle parter.

Endelig har regeringens ekspertpanel

for sygehusinvesteringer afgivet deres

rapport, hvori de indstiller, at Sct. Hans

tildeles 550 mio. kr. til om- og nybygning

i henhold til Psykiatriplanen. Det er vi

rigtig glade for, da det giver Sct. Hans

en langsigtet og fremtidssikret udvikling.

MEN vi skal understrege, at der er

tale om anbefalinger, og først til foråret

ved vi, om regeringen og Folketinget vil

godkende det.

Det er så sandelig en periode med mange

omstillinger. På kort sigt går vi igennem

store besparelser og må desværre

lukke funktioner, og på langt sigt lægges

der op til store om- og nybygninger til

gavn for patienter og personale.

Vi synes, I har bidraget aktivt og positivt

til den omstilling Sct. Hans har været

igennem i år, og at det tegner godt for

Sct. Hans’ fortsatte udvikling.

Vi vil gerne sige tak for jeres indsats i år og

ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.


Et nyt R3 er i gang

Af Jacob Johansen, Projektkoordinator i Afdeling R

R3 har forandret sig fra at være

et åbnet retspsykiatrisk afsnit til

et integreret afsnit for målrettet

misbrugsbehandling for retspsykiatriske

patienter.

Hjælp fra satspuljen

Psykiatrisk Center Sct. Hans fik i begyndelsen

af 2008 satspuljemidler til at oprette

et specialiseret tilbud til retspsykiatriske

patienter med et misbrugsproblem

– et såkaldt stoffrit afsnit.

Forandringsprocessen

Det store arbejde med at skabe rammerne

og behandlingsgrundlaget for det nye

R3 begyndte i maj måned 2008. Afdeling

R nedsatte sammen med centerledelsen

en styregruppe bestående af centrale

personer omkring processen med at etablere

det misbrugsbehandlende afsnit. Ligeledes

blev der på afdeling R nedsat forskellige

arbejdsgrupper, der på detailplan

skulle arbejde med forandringsprocessen.

Platanhus

I juni måned rykkede håndværkerne ind

i Platanhus og tog fat på renoveringen

af et hus, der havde stået tomt i 5 år.

Her sidst på året står Platanhus nu flot

renoveret med plads til 20 patienter på

enestuer.

Personalet

Fra juni til oktober blev der også arbejdet

med at ansætte personale til afsnittet,

udarbejde visitationsprocedure, præcisere

indholdet af pleje og behandling samt

forsøge at skabe en struktur for afsnittet

– hvilket er en løbende proces, der bliver

taget meget seriøst af personalet på R3.

1. oktober 2008 startede de ansatte på

Platanhus

det forandrede R3 med at holde personaletræning,

hvor de ”gamle” kunne byde

de ”nye” velkommen. Ligeledes blev der

brugt meget tid på at introducere til indholdet

og tankerne om det misbrugsbehandlende

afsnit. Ugerne gik også med,

at personalet blev introduceret til kognitiv

miljøterapi, motivationssamtalen, den

misbrugende person og meget mere.

På R3 er der ansat læge, psykolog,

sygeplejersker, social og sundhedsassistenter,

plejere, pædagoger, afspændingspædagog,

skolelærer, fysioterapeut,

ergoterapeuter, socialrådgiver og

sekretær. Alt personale er fysisk placeret

i afsnittet og har kun opgaver på R3.

Den første patient

3. november blev den første patient budt

sct. hans nyt ıı December ıı 2008

03

velkommen på R3, og fra dag ét var der

mange tilbud at vælge imellem. Afsnittet

har en struktureret ugeplan, hvor vi tilbyder

fysiske aktiviteter, grupper, undervisning

af skolelærer, psykoedukation,

socialfærdighedstræning og lignende.

Visionen

Hvad ønsker vi så, at patienterne skal

have ud af et ophold på afsnit R3? Vi har

som vision, at reducere den skade som

patientens misbrug af stoffer og eller

alkohol forårsager på dem og at skabe en

motivation hos patienten til at opnå det

ultimative: at blive og forblive stoffri. For

at opnå dette skal personalet bl.a. gøre

brug af sin viden om kognitiv miljøterapi,

motivationssamtalen og socialfærdighedstræning.


04

sct. hans nyt ıı December ıı 2008

Klinisk diætist

Pia Møbius takker af

Af Susanne Schneider, informationsmedarbejder

Interview med Pia Møbius i anledning

af at hun går på efterløn

efter 37 år på Sct. Hans.

Karrieren

Pia blev ansat som økonomaassistent

i 1971, og i 1979 startede hun som

kontaktperson mellem køkkenet og afsnittene.

Gennem kurser og uddannelse

blev hun klinisk diætist, fik autorisation

og har i 27 år arbejdet som det. I en

årrække arbejdede hun sideløbende på

henholdsvis Lindegården og i sin egen

praksis, hvor hun kørte ud til kunderne.

Kontakten med patienterne

- Det bedste ved mit job har været kontakten

med patienterne, siger hun. – Jeg

har kun positive oplevelser at tænke tilbage

på. Patienterne har mange gange

gennem årene givet udtryk for, at de var

trygge ved mig og havde tillid til, at jeg

kunne hjælpe dem. De har simpelthen

været med til, at jeg har bevaret min

arbejdsglæde gennem alle årene.

Et godt netværk

En klinisk diætist på Sct. Hans skal være

der for patienterne, have empati og en

bred viden. Pia har altid haft et godt

netværk at trække på i form af samarbejde

med andre diætister både i H:S, nu

i regionen, men også på landsplan. Nogle

har kendt hinanden i mange år, og nye er

kommet til, men kulturen har altid været

sådan, at man deler sin viden.

Jeg undgår bevidst forbud

I de senere år har Pia arbejdet 21 timer

om ugen og har gennem de sidste 10 år

haft ca. 1000 patienter i behandling - nogle

med få og andre med mange konsultationer.

- Jeg har hele tiden haft som mål at

tage udgangspunkt i patientens behov, og

jeg undgår bevidst forbud. Mange af vores

patienter får, pga. deres psykiske sygdom,

medicin, der øger trangen til søde sager,

og er man samtidig inaktiv, kommer ”overvægtsproblematikken”

- men ingen patienter

Sct. Hans bliver tykke af den

mad, der serveres her. Udover livsstilssygdomme

kan patienterne være underernærede,

allergiske, leversyge, nyresyge,

spiseforstyrrede eller have cancer.

En dag gik jeg i sort

Pia blev syg i 2005 med en stressbaseret

depression. - Jeg forstår stadig ikke i

dag, hvorfor jeg skulle rammes, det kom

snigende, og en dag gik jeg helt i sort.

Jeg tudede 14 dage i træk og indså, at

jeg måtte have hjælp. På det tidspunkt

havde Sct. Hans en aftale med NMC, og

den psykologhjælp, jeg fik dér, var guld

værd. Den og en fantastisk opbakning

fra mine kolleger her i CK gjorde, at jeg

kunne komme tilbage, forklarer Pia.

- Jeg går på efterløn nu, mens jeg føler, at

jeg stadig har styr på tingene. Min sygdom

i 2005 har gjort mig mere skrøbelig, og

det er jeg meget opmærksom på. Det er

ret arbejdskrævende at holde sig ajour

med ny viden og være et skridt foran for

at være i stand til at tage stilling til den

information, patienter og personale selv

opsøger på internettet og sammenholde

den med de retningslinjer, jeg skal følge

som autoriseret klinisk diætist. Nu skal

jeg have fred på indersiden af hovedet,

Sct. Hans skal have en ny klinisk diætist,

og det har jeg det godt med. Jeg vil ønske

Dorthe held og lykke med jobbet.

Frivilligt arbejde

Pia vil gerne bruge noget tid på frivilligt

arbejde for psykisk syge. - Jeg kommer

til at savne mine patienter, og hvis jeg

kan gøre noget for dem i deres væresteder

eller på anden måde, så vil jeg gerne

det, fortæller hun.

Tak for samarbejdet

- Tak for godt samarbejde til mine gode

kolleger her i CK, til personalet i afsnittene,

ledelsen og andre samarbejdspartnere

og ikke mindst til bibliotekerne, som har

hjulpet med godt læsestof både til det

faglige og personlige, slutter Pia.


Mangler du idéer

til en nytårsmenu?

Centralkøkkenet har sammensat

denne lækre nytårsmenu:

• Forret: Laksemousse med dilddressing

• Hovedret: Krydret mørbrad med champignonsauce

• Dessert: Hjemmelavet is med marcipan og chokolade

Alle opskrifterne er beregnet til 4 personer.

FoRRET

Laksemousse

Ingredienser:

• 300 g rå laks

• 75 g smør (ikke Kærgården)

• 1 spsk. creme fraiche 18 %

• 50 g hakkede valnødder

• Citronsaft

• Salt, peber

Fremgangsmåde:

1. Kog laksen og findel den.

2. Rør smørret i den varme laks så

det smelter.

3. Bland de øvrige ingredienser i.

4. Smag moussen til med citronsaft,

salt og peber

5. Hæld moussen i en form og stil

den koldt 2-3 timer.

Dilddressing

Ingredienser:

• 2½ dl creme fraiche 9 %

• Citronsaft

• Dild

• Salt

Fremgangsmåde:

1. Bland alle ingredienser sammen og

smag dressingen til med citronsaft,

dild og salt.

2. Serveres med lidt grøn salat

og flutes.

HoVEDRET

Krydret mørbrad

Ingredienser:

• 2 svinemørbrader

• 8-10 skiver bacon

• 1 fed presset hvidløg

• salt, paprika

• 35 g margarine

• 6-8 tomater

Champignonsauce:

• 250 g champignon i skiver

• 2½ dl fløde

• 50 g mel

• Salt og peber

• Sky fra stegningen

Fremgangsmåde:

1. Rens mørbraderne og gnid dem med

hvidløg og paprika.

2. Brun dem i smør og steg dem

derefter i 15 min. under låg og uden

tilsætning af væde.

3. Skær mørbraderne i passende stykker

og læg dem i et ildfast fad.

4. Giv tomaterne et hurtigt opkog, flå dem

og læg dem udenom mørbraderne.

5. Svits champignonerne i en gryde.

6. Tilsæt stegeskyen og fløde

7. Kog det op og lad det koge ved svag

varme i 4 minutter.

8. Jævn saucen med mel, og smag den

til med salt og peber.

sct. hans nyt ıı December ıı 2008

9. Hæld saucen over kødet og fordel

baconskiverne over retten.

10. Sæt fadet i ovnen ved 2000C i

ca. 20 min.

Kan serveres med stegte kartofler og

dampet broccoli.

DEssERT:

Hjemmelavet is med marcipan

og chokolade (2 liter)

Ingredienser:

• 1/2 l piskefløde

• 4 pasteuriserede æggeblommer

• 4 pasteuriserede æggehvider

• 1½ dl sukker

• 100 g marcipan i tern

• 100 g groft hakket chokolade

05

Fremgangsmåde:

1. Pisk æggehviderne meget stive med

sukkeret

2. Pisk æggeblommer let sammen

3. Pisk fløden til skum

4. Vend forsigtigt chokolade og

marcipan i æggehviderne sammen

med æggeblommerne. Til sidst

vendes flødeskummet i.

5. Hæld isen i en form og sæt den i

fryseren i mindst 4-6 timer.

Der skal ikke røres i isen under

indfrysningen.


06

sct. hans nyt ıı December ıı 2008

J u l e k o n k u r r e n c e

Kirkens tårnur har fødselsdag i år

– hvor gammelt tror du, det bliver?

Her er lidt hjælp:

Hvis vi antager, at uret har gået upåklageligt

i 365 dage om året med 180 klokkeslag

i døgnet – ja, så har uret i alt

slået 9.855.000 slag.

Tårnuret

Til venstre for alteret i kirken er der en

dør op til tårnet. For at komme op til selve

urværket skal man opad en smal trappe

og en lang hønsestige. Herfra er der den

flotteste udsigt over Sct. Hans, fjorden,

skoven og Roskilde Domkirke. Urværket

er placeret i en glasmontre, og man kan

ikke lade være med at blive fascineret

over dette fantastiske stykke håndværk

med de mange fine detaljer. Mon ikke det

er en af de ældste mekaniske ting, der

stadig fungerer her på Sct. Hans?

I tårnurets støbte konsol står det årstal,

du skal gætte.

Hvor gammelt

bliver uret:

• 125 år

• 150 år

• 175 år

Send dit svar pr. mail til susanne.

schneider@shh.regionh.dk senest

den 5. januar 2009.

Der bliver trukket lod blandt de

rigtige svar, og vinderen får dejlig

chokolade.

Nogen kan måske huske en lignende

julekonkurrence i PN Nyt i 1997.

Dengang skrev Sven Marum, Teknisk

Central en artikel om tårnuret. Håndværker

Henrik Veitner, som nu tilser uret, har

skaffet artiklen. Du kan få en kopi hos

Susanne Schneider


Jacob Johansen fik Karoline-Prisen

Nyt

intranettet

Af Christel Balle Nielsen, personalekonsulent

Personalekontoret kan nu præsentere

sine nye sider på intranettet.

Under Administration finder du en præsentation

af Personalekontoret i lighed

med de øvrige kontorer i Administrationen

og under Vejledninger og Værktøjer

Sct. Hans er der hjælp til dem, som

arbejder med personaleadministration.

Vi opfordrer jer til at gå ind og kigge på

vores nye sider, hvor man kan finde mange

relevante informationer vedrørende

personale og personaleadministration.

sct. hans nyt ıı December ıı 2008

07

Jacob Johansen fik prisen for sit ihærdige

arbejde med udvikling af redskaber,

der har øget grundlaget for vurdering

af patienterne i Afdeling R på en mere

kvalificeret og målrettet måde. Han er nu

projektkoordinator på R3, og er ved siden

af sit fuldtidsarbejde er han i gang med

at skrive en projektbeskrivelse på en

p.hd. Desuden har Jacob i sommer

gennemført den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

cand.scient.san fra

Københavns Universitet.

Karoline-Prisen uddeles hvert år til

en sygeplejerske på Sct. Hans, som

har gjort sig særligt bemærket med

sit sygeplejefaglige arbejde.

I må meget gerne komme med ros og ris eller henvende jer, hvis I har spørgsmål.

Kontakt Christel Balle Nielsen på telefon 4203


KALeNDeReN

Januar

19. Møde i Det lokale MED-udvalg

Februar

4. Møde i Arbejdsmiljøudvalg 3 for

administrationsområdet

5. Håndværker Erik Per Jørgensen har

25 års jubilæum

24. Møde i Arbejdsmiljøudvalg 2 for drifts-

og forsyningsområdet

Glædelig jul og

godt nytår.

Har du en god historie eller en begivenhed du gerne vil dele med andre.

Ring eller mail dit indslag til: susanne.schneider@shh.regionh.dk. eller telefon 4185

More magazines by this user
Similar magazines