Marts 2008 treklang nr. 36 - Trige-Ølsted fællesråd

trige.dk

Marts 2008 treklang nr. 36 - Trige-Ølsted fællesråd

Marts 2008

treklang nr. 36

1


treklang nr. 36

2

Marts 2008


Forsidefoto:

Peter Koberg

Treklang nr. 36

Marts 2008

Indhold

Nyt fra Trige-Ølsted Fællesråd

Møde med Århus Sporveje ............................. 6

Repræsentantskabsmøde ................................ 6

Rema 1000 ....................................................... 6

Fællesrådsseminar ............................................ 6

Boldklubben ST70

Adresseliste ...................................................... 16

Gymnastik ....................................................... 17

Badminton ....................................................... 22

Fodbold ............................................................ 24

Håndbold ......................................................... 26

Trigeparken

Adresseliste ...................................................... 28

Så syng dog ...................................................... 29

De unge voksne ............................................... 31

Farvel til A-rådet ............................................. 32

Nytårskur ......................................................... 32

Fastelavnsfest ................................................... 33

Afdeling 19 ....................................................... 34

Billardklubben .................................................. 35

Set og sket, løst og fast

Redaktøren skriver ........................................... 5

Succesfuld kunstudstilling .............................. 7

Nyttige oplysninger ......................................... 8

Hvem var Peter Vilkens? ................................. 9

Vinderopskrift .................................................. 11

Der er noget godt i alle knægte ....................... 12

Mor skaffer svar ................................................ 27

Aktivitetskalender ............................................ 37

Bjørnshøj Centeret ........................................... 38

Marts 2008

treklang nr. 36

3


treklang nr. 36

4

Marts 2008


Treklang

nr. 36 · Marts 2008 · 7. årgang

Udgives af Trige-Ølsted

Fællesråd

6 gange om året og postomdeles til samtlige

husstande i 8380-området.

Web: www.trige.dk.

Redaktion

Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende),

Kaj Nielsen, Helle Lykke Jørgensen, Henny

Hansen, Vivi Salling Olsen, Peter Jes og

Peter Koberg.

Tekst til Treklang, kontakt

Aage Birkkjær Lauritsen, tlf.: 86 23 17 95,

e-mail: aage.lauritsen@mail.dk.

Aktivitetskalender, kontakt

Henny Hansen, tlf.: 86 23 12 99,

e-mail: heh@privat.tele.dk.

Annoncer, kontakt

Kaj Nielsen, tlf.: 86 23 06 82

Tryk: LaserTryk A/S

Oplag: 2.300

Næste nummer af Treklang

udkommer 28. maj, 2008.

Dead-line for tekst og annoncer

25. april 2008.

ANNONCEPRISER

Annoncér i Treklang.

Støt et godt, lokalt initiativ og nå ud til

næsten 1.900 husstande og firmaer i

lokalområdet.

1 side 1.100 kr.

1/2 side 700 kr.

1/3 side 550 kr.

1/4 side 400 kr.

1/8 side

4-farveannoncer + 25 %.

Alle priser er eksklusiv moms.

250 kr.

Kontakt Kaj Nielsen, tlf.: 86 23 06 82

BLIV SYNLIG

I LOKALOMRÅDET

Treklang er talerør for foreninger og institutioner

i Trige, Ølsted og Spørring. Her

kan I berette om aktiviteter, om nye idéer

og initiativer samt meget mere. En side

tekst koster kun 225 kr.

Kontakt Aage Birkkjær Lauritsen,

tlf.: 86 23 17 95

Foråret er på vej,

og vi glæder os til

igen at “komme på

græs”

Nu er det vist så sent, at vi kan konstatere, at vi ikke fik nogen vinter i år,

sådan med sne og frost i længere perioder. Det er allerede begyndt at spire

derude og fuglene er i gang med redebyggeriet. Efter vinterens mørke glæder

vi os til igen at komme i gang med de udendørs aktiviteter.

Vi har denne gang Treklang helt i farvetryk, siden sidst har vi skiftet trykkeri

og fået muligheden for at trykke bladet fuldt i farver. De næste numre af

bladet vil derfor udvikle sig til et blad der ikke behøver at skamme sig over at

ligge sammen med andre farvede magasiner. Håber du vil tage godt imod det

nye layout og vi vil selvfølgelig meget gerne høre din mening om bladet, både

ros og ris.

Der er kommet en del nye annoncer til og en del i farver og vi vil nu arbejde

på også at gøre tekstsiden mere indbydende. Hertil skal vi have flere

indlæg fra dig! Vi forsøger at opsøge gode historier men uden din hjælp går

det ikke, så hvis du kender en person, en virksomhed eller en begivenhed som

du mener vi bør omtale i bladet så henvend dig til redaktionen. Er du ikke

selv den store skribent kan vi hjælpe med at få sat historien op, blot der er en

historie… og så husk fotos!

Vi beklager at omdelingen har svigtet i nogle områder. Vi har fulgt op på

det hos vores distributør og håber det bliver bedre fremover. For at kunne

rette op på manglende leveringer har vi brug for at du reagerer HuRTiGT

hvis du ikke modtager bladet. Ring til redaktøren eller Henny Hansen inden

tre dage fra den annoncerede omdelingsdag (se til venstre).

Redaktionen ønsker læserne et godt forår.

Aage Birkkjær Lauritsen

Til haven og drivhuset finder du den

bedste kvalitet og det største udvalg hos

SPØRRING

PLANTESKOLE I/S

v. Hanne og Peter Nielsen

Randersvej 570

Tlf.: 86 98 91 66

Marts 2008

treklang nr. 36

5


treklang nr. 36

6

Nyt fra

TrigeØlsted

Fællesråd

Marts 2008

Formand

Henny Hansen

Bjørnshøjvej 18

Trige

Tlf.: 86 23 12 99

Næstformand

Bodil Frederiksen

Trige Centervej 44

Trige

Tlf.: 86 23 08 58

Kasserer

Lis M. Rasmussen

Trige Parkvej 11, 1. mf.

Trige

Tlf.: 86 23 10 95

Sekretær

Anton Birk Jensen

Hvidbjergvej 26

Ølsted

Tlf.: 86 23 16 26

Udvalgsmedlem

Peer F. Pedersen

Hjulby Hegn 96

Spørring

Tlf.: 86 98 90 74

FOTO: PETER KOBERg

Hvor blev buspassagererne

af?

På møde med Trafikafdelingen for

linie 3, er vi blevet gjort opmærksomme

på, at passagerantallet fra

Trige er faldet en hel del.

Da der er meget få passagerer

på afgange, der går omkring Århus

Nord vil denne ruteføring formentlig

blive lukket, så fra 2008 vil der igen

være ½-timedrift på linie 3 til Trige.

Ved ændringer af køreplanen vil

der altid være nogen, der er utilfredse

med den service, der ydes, men

der må også være forståelse for, at

ingen kan være interesseret i, at der

kører tomme busser. i sidste ende er

det jo et spørgsmål om økonomi.

Bliver befolkningsgrundlaget på

et senere tidspunkt så stort, at der

bliver behov for flere afgange, så vil

man gå ind og vurdere sagen igen.

Repræsentantskabsmøde

Fællesrådets medlemmer kan allerede

nu sætte kryds i kalenderen ved

torsdag den 22. maj 2008, hvor der

afholdes Repræsentantskabsmøde.

Der bliver som sædvanligt udsendt

skriftlig invitation til medlemmerne.

Rema 1000

Der er nu givet grønt lys for byggeriet.

Projektet er undervejs blevet

ændret således, at der ikke, som

op rindelig planlægt, bliver boliger på

1. sal. Til gengæld bliver butikken en

lille smule større. Vi kan forvente, at

vi medio oktober i år har endnu en

dagligvarebutik i Trige.

Fællesrådsseminar

Fællesrådsseminar 2008 er netop

overstået. Mødet er vores mulighed

for en gang om året at møde repræsentanter

fra de øvrige fællesråd og

høre, hvad der sker i deres områder,

ligesom vi kan udveksle erfaringer og

måske være hinandens støtter i generelle

forhold for fællesrådene.

Der blev bl.a. drøftet kollektiv trafik

og grønne områder, emner der

ofte kommer op, både i rådene og i

pressen og som næsten alle har en

holdning til.

Fællesrådene holder et formøde,

hvor vi finder de punkter, som skal

diskuteres med politikere og embedsmænd,

som deltager i 2. del af

mødet. Som regel er de godt forberedte

til at imødegå de problemstillinger,

vi har. De følger jo også med i

hvad der rører sig i lokalområderne

og er dermed klar over, hvad de skal

byde ind med af gode argumenter.

Men det vigtigste er, at vi denne ene

gang om året får mulighed for en

direkte dialog med politikerne, og

derigennem får skabt et godt arbejdsklima

kommune og fællesråd

imellem.

Henny Hansen


FOTO: CARL-ERICH HANSEN

Succesfuld kunstudstilling

under titlen ”Vis mig din kunst” havde Kunstforeningen TØS inviteret lokale kunstnere

til at vise deres arbejder. Ferniseringen lørdag var noget af et tilløbsstykke. Men også

søndag var der rigtig mange besøgende. Syv af kunstnerne bød på akvarel- og akrylmalerier

og en enkelt på stenskulpturer. Men der var også vævede sjaler udstillet.

Det er ikke første gang kunstforeningen inviterer lokale til at udstille, og det er interessant

at se, hvordan deres talent udvikler sig. 2008-udstillingen er nok noget af det bedste

vi har set.

Carl-Erich Hansen

ENTREPRENØRFIRMAET

Eberhard & Jørgensen A/S

Aut. kloakmester

Pannerupvej 21 · 8520 Lystrup

Tlf.: 86 23 12 46 · 40 29 40 41 · 40 29 40 42

Fax: 86 23 12 53

Alt i jord- og anlægsarbejder udføres

Marts 2008

treklang nr. 36

7


treklang nr. 36

8

Marts 2008

Alarm 112

Politi 114

Lægevagt

Region Midt 70 11 31 31

Elforsyning

NRGi, døgnvagt 87 39 04 04

Varmeforsyning

ÅKV, døgnvagt 89 40 15 00

Vandforsyning

ÅKV, døgnvagt 89 40 18 00

Posthus

i Dagli’Brugsen

Mandag – Fredag 14.00 – 17.00

Lørdag 12.00 – 14.00

Søndag Lukket

Trige

Kombi-Bibliotek

Smedebroen 21, Tlf. 86 93 41 25

Mandag 10.00 – 17.00

Tirsdag 13.00 – 19.00

Torsdag 13.00 – 19.00

Fredag 10.00 – 14.00

Spørring-Århus Lystrup-Århus

Rute 743 Rute 744

Fragtruterne

Brdr. Terkildsen ApS

Spørring · Tlf.: 86 98 90 17

Århus Fragtmandscentral: 86 15 40 00


FOTO: AARHuuS STIFTSTIDENDE, OKTOBER 1966

Hvem var

Peter Vilkens?

Der er sikkert flere end mig, der spekuleret på,

hvem denne Peter Vilkens var, som har fået en vej i den

nordøstlige ende af Trige opkaldt efter sig.

Af Peter Koberg

Trige Kirkegård finder vi hans

grav med indskriften, som får

mystikken til at brede sig yderligere:

Peter Vilkens

hædret og mindet

for 15 Felttog

og 7 Saar

i fransk Tjeneste

†1867

Lidt detektivarbejde på det lokal -

historiske arkiv i Trige afslører følgen

de: Han blev født i Kiel som søn

af en bomuldsfabrikant i 1780. 18 år

gammel blev han indrulleret i den

franske hær og sendt til Alexandria.

Efter tilbagekomsten til Frankrig

deltog han i felttoget i italien og

slaget ved Marengo 14. juni 1800.

Karrieren fortsætter med slag, sår,

forfremmelser og medaljer – kulminerende

med sla get ved Waterloo.

Peter Vilkens var ordonnansofficer,

med rang af løjtnant. under

slaget kom han galoperende med en

melding til kejseren, da hesten blev

skudt væk under ham. Men han fortsatte

til fods og fik overbragt sin melding,

hvorpå Napoleon råbte til ham:

“Lieutenant, vous êtes Capitaine!”.

Han blev altså forfremmet til kaptajn

på stedet.

Efter nederlaget opløstes hans

regi ment, han fik frataget papirer og

æreslegionkors og hjemsendt.

Hvordan og hvornår han er endt

i Trige, fortæller historien ikke noget

om, men her dukker han op som

husmand og daglejer med en sabel og

et billede af Napoleon som de eneste

minder om sin soldaterkarriere.

Kirkebogen fortæller, at han 22.

au gust 1824 bliver gift med Ane Kirstine

Rasmusdatter. Parret får i alt får

de syv børn, men heraf dør de fem.

En rimelig udgang på Peter Vilkens’

historie er der dog. En del af

hans arbejde bestod i at gå ærinder

til Århus for Triges bønder og under

disse Århusture kom han i kontakt

med latinskoleelever, der opdagede,

at han kunne tale fransk. De fortalte

deres lærer, adjunkt Schaldemose, om

ham, og denne fattede interesse for

Peter Vilkens. Han har nok stået bag

den ansøgning, der blev fremsendt

til de franske myndigheder om at tildele

Peter Vilkens den af Napoleon

iii indstiftede St. Helena-medalje for

veteraner fra Napoleonskrigene.

Trige Kirkegård

1. oktober1966.

Gårdejer Erling Jensen,

Sognefoged Ejner

Sørensen, Kontorchef

Knud Sørensen,

Generalmajor E.

Wissum, Sognepræst

M.P. Seedorff,

Capitaine de frigate

J. Dupuis ved

højtideligheden efter

restaureringen af Peter

Vilkens’ gravsted.

FOTO: PETER KOBERg

Peter Vilkens modtog medaljen i

1858, og desuden fik han en beskeden

understøttelse fra “en kreds af danske

borgere”.

Den 27. juli 1867 kunne man i

Aarhuus Stiftstidende læse følgende:

“Onsdagen den 24de ds. afgik ved

Døden min inderlig elskede Mand,

Peter Wilkens, forhen Officier i den

franske Armee, Ridder af Æreslegionen

og hædret med St. Helena-Medaillen, i

sit 88de Aar. For den store Kjærlighed,

som Mange have beviist imod den

Afdøde, takkes herved hjerteligst. Trige,

den 27de Juli 1867 Ane Kirstine Wilkens,

født Rasmussen. Begravelsen finder

Sted Tirsdagen den 30te ds.”

Og hvilken begravelse! Det var

næsten synd, at Peter Vilkens ikke selv

oplevede den. Så godt som samtlige

tjenestefri befalingsmænd fra 20. infanteribatallion

var til stede. Præsten

holdt en smuk tale, hvor han fremhævede

det ædle og ærværdige i hans

fremtræden og den sagtmodighed,

hvormed han bar sin skæbne. Endelig

blev Peter Vilkens’ kiste båret til graven

af underofficerer fra 20. batallion.

Som årene gik, var der ikke mere

slægt eller venner af Peter Vilkens i

Trige, og gravstedet forfaldt. Men i

1966 blev det restaureret af organisationen

Souvenir Francais, der har til

opgave at værne om franske minder.

i dag står graven pænt vedligeholdt,

men stenen kunne dog godt

trænge til en opfriskning, da det er

næsten umuligt at læse indskriften.

Marts 2008

treklang nr. 36

9


treklang nr. 36

10

Marts 2008


Farseret svinemørbrad

med champignon

Vi vil gerne sige tak til de læsere,

der har indsendt opskrifter til Dagli’

Brugsen og Treklangs lille konkurrence.

Desværre har vi været nødsaget

til at frasortere nogle opskrifter,

da nogle af ingredienserne ikke kan

købes i Brugsen; husk at det er et

krav.

Vi håber på endnu flere op skrifter

næste gang, hvor fristen er 19. april.

Aflever din opskrift i Dagli’Brugsen

eller send den til: Treklang, Vestermøllevej

236, 8380 Trige.

Husk navn, adressse, telefonnummer

og eventuel e-mail.

Dette nummers vinder er:

Aase Krogshede

Vestermøllevej 142, Trige.

Til lykke Aase, du kan hente dit

gavekort på 250 kr. i Dagli’Brugsen.

Husk legitimation.

Her følger Aases opskrift:

ingredienser:

Til farsen

500 g hakket svinekød

1 æg

150 g revet løg

1 fed knust hvidløg

mel

salt, peber, paprika

Til mørbraden

1 stor svinemørbrad

250 g bacon i skiver

1 stort løg i tynde skiver

250 g champignon

1 fed hakket hvidløg

2 dl creme fraiche

Rør svinekødet med æg, revet løg,

knust hvidløg, salt, peber, paprika,

mel og meget lidt vand til en fast

masse. Rens svinemørbraden og

skær en lomme hvori farsen lægges.

Rul sammen med

baconstrimler om hele mørbraden,

og ombind med bomuldsgarn. Brunes

i stegegryde/sauterpande med

olivenolie og flydende Becél margarine,

hakket hvidløg og løgskiver

lægges ved, der hældes et glas champignon,

eller friske skivede champignon,

i, tilsættes creme fraiche og

lidt væde. Låg lægges på og det hele

småsimrer i ca. en time ved ca. 175°.

Stegen tages af gryden, bomuldstrådene

fjernes, mørbraden skæres i

fine skiver som lægges tæt sammen

i et ildfast serveringsfad sammen

med de let indkogte champignon og

løgskiver fra gryden. Retten er nu

klar til servering, men kan også vente

til dagen efter, hvor fadet, dækket

af staniol, nænsomt kan varmes i

ovnen ved 150°.

Serveres med kogte kartofler,

grønne bønner, gulerødder, syltede

solbær eller rødbeder. Hertil et godt

glas rødvin.

Velbekomme! Redaktionen

Marts 2008

treklang nr. 36

11


treklang nr. 36

12

Der er noget godt

i alle knægte

Nystartede BK Trige allerede en stor succes

med næsten 30 medlemmer

Af Vivi Salling Olsen

Beboere tager sagen

i egen hånd

En flok frivillige har over nytåret

stablet en bokseklub på benene for

børn og unge i lokalområdet. Jeg

møder bestyrelsen i klublokalerne på

Trige Centervej 52 i kælderen, mens

de unge langsomt ankommer klar til

at tage fat i aftenens træning. Maj-

Britt fortæller, at der kun gik omkring

tre uger fra den

første idé om en klub

for unge opstod til

klubben holdt stiftende

gene ralforsamling

midt i december.

i forlængelse af

borgermødet på

skolen, hvor det blev

diskuteret hvordan

kriminaliteten i området

kan nedbringes,

bestemte de, der nu sidder i bokseklubbens

bestyrelse, at nu kunne det

være nok og der måtte gøres noget

for, at byen bliver et mere sikkert

sted at bo. Mai-Britt og Ras kendte

ham, der havde lokalerne under

nummer 52. Han havde selv planer

om at starte en styrketræningsklub,

Marts 2008

Det eneste,

der kræves for

at starte, er

en interesse i

sporten eller et

ønske om at få

noget motion

men det var aldrig blevet til noget.

idéen var oprindelig, at det skulle

være en styrketræningsklub, men

efter en snak med Sonny, så blev

det en bokseklub. Styrketræning og

boksning passer godt sammen og så

har Sonny trænerlicens til boksning.

Da idéen var der, spurgte klubbens

hovedkræfter flere af de unge

drenge, der strejfer rundt i byen om

aftenen, om de ville være interesserede

i at gå til boksning i lokalområdet.

Det kom der mange

positive tilbagemeldinger

på og således blev

beslutningen taget om

at stable en bokseklub

på benene.

indkaldelse til generalforsamlingen

blev

omdelt i Trigeparken

og opslået i Brugsen

og kiosken. 36 mødte

op den aften og heraf

meldte 26 sig ind med det samme.

Nogle enkelte er faldet fra, men

hovedparten er stadig med og andre

er kommet til, fordi de har hørt

om klubben fra andre medlemmer.

Klubben har i øjeblikket 20 aktive

medlemmer, fortrinsvis i aldersgruppen

13-19 år.

Hvem kan være med?

Bokseklubben er ikke kun en klub

for beboere i Trigeparken, nej alle i

hele Trige er velkomne i klubben og

for den sags skyld også folk fra andre

dele af stor-Århus. Det er også bestyrelsens

intention at mindske splittelsen

mellem byen (Trige) og blokkene

(Trigeparken) ved at lade klubben

være åben for alle typer af mennesker,

danske som udenlandske. Også

pigerne er mere end velkomne, selvom

hovedparten af medlemmerne er

drenge. Aldersmæssigt er der ingen

øvre eller nedre grænse for hvornår

man kan begynde til boksning,

selvom de helt unge under 12 år ikke

må bokse kampe til stævner.

Det eneste, der kræves for at

starte, er en interesse i sporten eller

et ønske om at få noget motion. Man

kan i princippet komme ind direkte

fra gaden og være med, men man

skal være forberedt på, at træningen

er hård. Drengene er udmattede, når

træningen er forbi og det er jo præcis

det, der er meningen med at gøre

de unge interesserede i en aggressiv/

fysisk sport – de har ikke energien til

at øve vold og hærværk mod vores

by.

Arbejdets belønning

Mai-Britt og Ras er Natteravne og er

gået ind i arbejdet med at aktivere de

unge, fordi de gerne vil sikre at egne


og andres børn trygt kan færdes i lokalområdet. De vil

gerne gøre en forskel og vise, at det rent faktisk kan lade

sig gøre at nå ind bag facaden på de unge og finde rene

perler og uslebne diamanter. Det er til alles bedste, de

unges og byens.

Udstyr, træning og de fysiske rammer

Bokseklubben har været heldig at få sponsoreret styrketræningsudstyr,

samt handsker, hjelme, tand beskyttere

og håndbind og andre ting igen, har de fået af folk i

området. Medlemmerne kan låne det meste udstyr i

klubben, indtil de bestemmer sig for at investere i fx

støvler. Klubben kræver dog, at med lemmerne køber

det helt personlige udstyr selv. Tandbeskytter og håndbind

forlanger klubben i alt 125 kr. for. På sigt kunne

bestyrelsen godt tænke sig, at klubben får sponsoreret

nogle klubtrøjer med BK Trige skrevet på.

Det største problem for klubben er dog, at der kun

er en træner til rådighed. Jimmy, der er hjælpetræner

og som selv er gammel bokser vil meget gerne have

trænerlicens, men det koster klubben ca. 4000 kr. at

uddanne en træner og bestyrelsen ser helst, at der bliver

tilknyttet yderligere to trænere med licens til klubben,

så trænerstaben kan fordele træningsdagene mellem sig.

Ligeledes er klubben offer for sin egen succes, da de

mange aktive medlemmer knap kan være i de nuværende

lokaler, når alle er til stede til træning. Bestyrelsen

arbejder derfor på at flytte i nye og større lokaler et

andet sted i byen, så alle interesserede får mulighed for

at bokse i egnede lokaler med plads til alle.

Klubbens medlemmer træner tre gange om ugen

i lokalerne i tidsrummet fra kl. 19-21. Bestyrelsen er

altid til stede under træningen og også hvis et medlem

ønsker at træne mere end de planlagte tre aftener om

ugen. i den første tid var der mange, der kom ned for

at kigge på træningen, men bestyrelsen har nu valgt at

låse døren, så klubbens medlemmer ikke bliver forstyrret

i træningen. Det hænder, at klubben træner sammen

med klubberne i Hinnerup eller Hornslet, der begge har

taget godt imod den nystartede klub her i byen.

Det mener naboerne

i begyndelsen var naboerne i opgangen lidt skeptiske

overfor klubben og et eventuelt støjniveau, men det har

vist sig, at lyden ikke breder sig op gennem opgangen

eller gulv og lofter. En enkelt aften var musikken blevet

Marts 2008

treklang nr. 36

13


treklang nr. 36

14

lidt høj og en nabo klagede, men

ellers har der ikke været nogen problemer.

Bestyrelsen gør meget for, at

klubbens medlemmer ikke står og

snakker højlydt i trappeopgangen

eller smider cigaretskod overalt. Det

skal helst ikke være sådan, at lokalbefolkningen

tænker ilde om bokseklubbens

medlemmer.

Ballade, nej tak!

Bokseklubbens formål er at få de

unge væk fra gaderne og kedsomheden,

der fører til meningsløs vold.

De unge skal bruge boksningen som

en lynafleder i dagligdagen, der sikrer,

at de har noget positivt at tage

sig til. Derfor slås der hårdt ned på

dem, der måtte falde tilbage i gamle

vaner. Bestyrelsen har på nuværende

tidspunkt været nødt til at

bort vise et medlem i 14 dage, fordi

vedkommende havde lavet ballade i

lokalområdet. De unge har også fået

Marts 2008

indprentet, at straffen for at bruge

det, de har lært på gaden er dobbelt,

idet bestyrelsen melder denne type

overtrædelser til politiet. Ballade

tolereres simpelthen ikke.

Hvor kan jeg få mere

at vide?

Hvis du er blevet interesseret i boksning,

men alligevel ikke er helt sikker

på, om du vil meldes til, så kan du

frit komme ned i klubben og træne

med 1-2 gange. På den måde kan

du bedre afgøre om du vil meldes

ind, eller om boksning alligevel

ikke er noget for dig. Du kan aftale

prøvetimer ved at ringe til klubbens

telefon, nummeret står andetsteds

på siden. Du kan også få svar på de

spørgsmål, du måtte have, som ikke

er blevet besvaret i artiklen.

Bestyrelsen i Bokseklubben Trige

glæder sig til at se netop dig til træningen!

Trige Tømrer-

og Snedkerforretning

v. Søren Peter Krei

Bærmosehøjen 32

8380 Trige

Mobil: 40 37 93 03 · Tlf.: 86 23 21 33

Fax: 86 23 21 03

Bestyrelse

Sonny Dannaher, formand/træner

Ras Andersen, næstformand

Hjördis Sigurgeirdottir, kasserer

Mai-Britt Pedersen, kontakt/PR

Lilja Pétursdottir, 1. suppleant

Vagn Mikkelsen, 2. suppleant

Jimmy Confrey, hjælpetræner

Carsten Eskerod, opsøgende

medhjælper

Klubog

træningslokale

Trige Centervej 52, kælderen

Træningstider

Mandag, onsdag og fredag,

alle dage mellem 19.00 og 21.00

Kontingent

50 kr. pr. måned

• Døre og vinduer

efter mål

• Fosikringsskader

• Glasarbejde

• I øvrigt alt

inden for faget

• Fast pris

Spørgsmål kan

stilles på tlf.:

42 76 64 16


Klinikken tilbyder undersøgelse og behandling af f.eks. rygproblemer, nakke /

skulderproblemer, skulderproblemer piskesmæld, piskesmæld

hovedpine hovedpine, museskader museskader, idrætsskader og

tennis-/golfalbue. f

Priser for fysioterapeutisk behandling

1. Konsultation: kr. 213,- (45 - 60 min.) / Efterfølgende: kr. 142,- (30 - 45 min.)

Øvrige behandlinger

Rygmassage: kr. 175,- (30 min.) / Helkropsmassage: kr. 200,- (45 min.)

g

Bærmosehøjen 18

8380 Trige

kontakt@trigefysio.dk

www.trigefysio.dk

Ring og bestil tid

på tlf. 61 71 89 36

Marts 2008

treklang nr. 36

15


treklang nr. 36

16

Marts 2008

Bestyrelsesmedlemmer i Boldklubben ST70

Hovedbestyrelsen

Jan Frederiksen, formand 86 98 91 38 Gl. Landevej 80, Spørring, 8380 Trige st70formand@gmail.com

Henrik Carstensen 20 32 76 67 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten castensen.henrik@gmail.com

Hanne Edeling 86 23 26 26 Bærmosevej 1, 8380 Trige edeling@webspeed.dk

Susanne Ladefoged 86 98 92 81 Østervang 20, Spørring, 8380 Trige

Fodbold

Poul Torp, formand 86 23 02 37 Trige Møllevej 204, 8380 Trige lomax@post5.tele.dk

Hanne Edeling, sekretær 86 23 26 26 Bærmosevej 1, 8380 Trige edeling@webspeed.dk

Michael Holst-Hansen 86 23 18 04 Trige Møllevej 34, 8380 Trige m.h.h@tele2adsl.dk

Henrik Knakkergaard, kursus 86 23 16 90 Vestermøllevej 248, 8380 Trige h.knakkergaard@tiscali.dk

Ole Mølbach Nissen, materialer 86 23 08 39 Vestermøllevej 238, 8380 Trige o-m-nissen@get2net.dk

Håndbold

Susanne Ladefoged, formand 86 98 92 81 Østervang 20, Spørring, 8380 Trige

Peter iversen, næstformand 86 23 01 40 Vestermøllevej 232, 8380 Trige

Dorte Prang Olesen, turn.leder 86 23 11 71 Lergravvænget 36, 8380 Trige

Tinna Lauritsen, kasserer 86 23 15 01 Trige Møllevej 52, 8380 Trige

John Nielsen, Mat.forvalter 86 23 05 09 Trige Møllevej 248, 8380 Trige

Jette Kristensen 86 23 22 26 Trige Centervej 54, 8380 Trige

Britta Melin 86 98 95 53 Østervang 22, Spørring, 8380 Trige

Henrik Nielsen 86 23 07 67 Trige Møllevej 40, 8380 Trige

Badminton

Lars Vestergaard, formand 86 23 08 74 Lergravvej 15, 8380 Trige

inge Pedersen 86 98 91 89 Sognevejen 5, 8380 Trige

Claus R. Jensen 87 42 00 47 Bærmosehøjen 22, 8380 Trige

Peder Mølstrøm 86 23 18 30 Holmkærvej 98, 8380 Trige

Kim H. Christensen 22 57 50 15 Herambsgade 23, 3. th., 8200 Århus N

Gymnastik

Lykke Hansen, formand 20 26 55 64 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten lykkeh@gmail.com

Lars Toft Jensen, 24 40 92 65 Niels Ebbesensvej 40, st., 8900 Randers larstoftjensen@hotmail.com

kasserer/skolekontakt 86 40 92 65

Lene Hedelund Bilde-Kjeldsen 50 71 99 94 Bærmosevej 21, 8380 Trige o-mutti@webspeed.dk

Sekretær/instruktørkontakt

Linda Drotner 27 29 02 34 Bogenhøjvej 4, 1., lej. 5, 8380 Trige linda-drotner@jubii.dk

Margit M. Hanssen 26 93 64 15 Trige Møllevej 74, 8380 Trige margit_hanssen@hotmail.com

Bankospil

Bjarne Sørensen 86 23 15 84 Gartnerparken 8, 8380 Trige

Bakkegårdsskolen

Bjørnshøjvej 1 86 93 41 41 Skolens pedel: Lars 51 57 63 57

bak@aaks.aarhus.dk Træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag

Telefon på kontoret 86 93 41 24


Gymnastik

År 2007 er nu gået, og det blev endnu et godt år for gymnastikafdelingen.

Medlemstallet ved årets begyndelse var 274, og ved årets

slutning 336. Så vi har haft opgang med gymnaster.

Den 14. april havde vi opvisning i hallen. Det var igen en

dejlig dag, med mange glade gymnaster, der viste resultatet

af vinterens anstrengelser.

Vi glæder os til igen i år at afslutte sæsonen med en forrygende

opvisning den 5. april.

i den igangværende sæson har vi startet flere nye hold

bl.a. linedance, pilates og showdance, som alle går godt.

Vi har endda delt linedance i to hold, pga. stor tilslutning.

Vi har taget Søndergården i brug og fået hold i Spørring

igen.

Beretning 2007 for

gymnastikafdelingen

Flere af instruktørerne har været på kursus. Det giver

masser af ny inspiration til glæde for vore gymnaster, og

vi håber, de fortsat vil tage imod de mange gode kursustilbud.

Tak for et godt år til alle instruktører, medhjælpere og

gymnaster.

Til sidst også tak til Brian og Henrik, der desværre ikke

genopstiller til bestyrelsen. Vi ser frem til den nye bestyrelse,

vil få et godt og aktivt samarbejde.

NCC Danmark A/S · Asfalt

Vestermøllevej 11 Telefon: 86 23 23 23

8380 Trige Telefax: 86 23 14 76

• Asfaltbelægninger • Bærelag og slidlag

• Overfladebehandling • Slurry seal

• Båndforsegling • Reparationer

• Kørebaneafmærkninger • Rumlefelter

Indkørsler · Parkeringspladser · Stier · Bygader · Kommuneveje

Landeveje · Hovedlandeveje · Motorveje · Landingsbaner · Industrigulve

Intet arbejde er for stort

– og intet er for småt

Lykke Hansen

formand

Marts 2008

treklang nr. 36

17


treklang nr. 36

18

v/ Minna & Per Rasmussen

Tåstrupvej 60

Grundfør

8382 Hinnerup Tlf.: 86 91 18 08

Marts 2008

ANLÆGSGARTNER

ERIK KOLD JENSEN A/S

Østermøllevej 3, 8380 Trige

Tlf.: 20 48 36 19

e-mail: erik.kold@email.dk

• Pleje og vedligehold af haver og anlæg

• Nyanlæg

• Omforandring

• Flisebelægning

• Snerydning/saltning

Friske grøntsager, de fleste egen avl

Vin, æblemost og saft

Olie og balsamico eddike

Marmelader og syltetøj

Te, krydderier og æg

Is og chokolade

... og meget mere!

Åbningstider fra 1. juni:

Mandag – Fredag 10 – 18

Lørdag 9 – 16

Søndag 9 – 16


Tarzanmix i Århus

Det var nogle meget spændte børn og forældre, der mødte op søndag den 3.

februar kl. 9.00 i DGi-huset, til det årlige DGi-forårsstævne for puslinge og

forældre/barn-hold. Alle var omklædte og klar til at lave ca. 2 timers aktivitet

i DGi-husets mange sale. Vi var sammen med en masse hold fra Hinnerup. Vi

startede nede i den ene sal, hvor der var opstillet hoppepude og hoppeborge.

Efter ca. 20 minutter på denne aktivitet skulle vi i springsalen. Der var opstillet

en masse forskellige redskaber, der kunne bruges til at klatre og springe

på – et sandt ”springmekka” for der små unger, der bare nød at blive udfordret

og for nogen lykkes det også at få mor eller far med i redskaberne.

Den sidst fysiske aktivitet var nede i den anden sal i stuen. Vi skulle bevæge

kroppen med almindelige gymnastiklignende øvelser. Bl.a. skulle vi lære

at sige goddag til os selv med en fod og hånd. Det krævede lidt balance, men

var rigtig sjovt. Vi lærte de andre en hoppesang, hvor der skulle lyttes og laves

bevægelser.

Hinnerup sluttede denne aktivitet med et klart hit, hvor alle var med til

at lege med faldskærm. Børnene fik blæsevejr, hule og karruseltur og til sidst

lavede vi ”boldpopcorn”.

Vores dag i DGi-huset denne søndag sluttede med musikalsk underholdning

i den sal, der ligger på 3. sal. Her blev vi underholdt af Erik Lyhne og

Michael Madsen, med en masse sange, som børnene skulle synge med på og

dem der stadig havde energi var også med til at danse og synge.

Det var nogle trætte børn, der havde fået en rigtig god gymnastikoplevelse,

der tog hjem fra Århus.

Lykke Hansen

Marts 2008

treklang nr. 36

19


treklang nr. 36

20

gYMnasTIKoPVIsnIng 2008

Amerikansk lotteri med

masser af spændende

præmier.

Marts 2008

Lørdag den 5. april

Kl. 13.00 i Trige hallen.

Traditionen tro holder ST70-Gymnastikafdeling

afslutning.

I den anledning indbydes

alle til en hyggelig eftermiddag.

Billetsalg starter kl. 12.30.

Entré: 15 kr.

Vores gymnaster giver

opvisning med indmarch kl. 13.00

og slutter ca. kl. 16.00.

Sommerstep i

Bakkegårdsskolens gymnastiksal, Trige

Holdene fortsætter for de friske.

Mandage fra den 7. april 2008 til og med den 16. juni 2008

i alt 10 gange.

Hold 31 kl. 19.00–20.30 1 times step og en halv times bodytoning.

Torsdage fra den 10. april 2008 til og med den 19. juni 2008

i alt 10 gange.

Hold 32 kl. 19.00–20.30 1 times step og en halv times bodytoning.

Pris: Hold 31 200,- kr. Hold 32 200,- kr.

OBS: Begge hold 350,- kr.

Der skal betales første træningsaften.

Har du spørgsmål til ovenstående, så ring til Helle på tlf.: 86 23 0474.

BANKOSPIL

i Trige Forsamlingshus

hver onsdag kl. 19


FØRST MED DET SIDSTE

– moderne klippe-teknik

til herrer og damer

FRISØRHUSET

v. Pia

LUKKET MANDAG

Hjulgårdsvej 12, Trige · tlf.: 86 23 13 77

ÅRHUS

Katrinebjergvej 117

Postboks 1120, 8200 Århus N

Tlf.: 87 39 29 99

Fax: 87 39 29 98

aarhus@hustomrerne.dk www.hustomrerne.dk

Mic’s Bar

Pool · Dart

Butikscentret

Smedebroen 17

8380 Trige · Tlf.: 86 23 05 53

Marts 2008

treklang nr. 36

21


treklang nr. 36

22

Marts 2008

Badminton

Klubmesterskabet for ungdom

Der var kun en vinder i singlerækkens

gruppe 1, det var Thomas

Mølstrøm.

Det var desværre ikke muligt at

afvikle gruppe 2 og 3, samt duble,

da klubmesterskabet var lagt efter

en god gang nat-badminton; det

beklager vi.

Mesterskabet blev afviklet torsdag

den 6. marts 2008.

Vi kunne desværre ikke nå at få

resultatet med i denne udgave, så gå

ind på www.st70.dk

Vi håber, at alle trods alt har haft

en god oplevelse med nat-badminton.

Der var ikke rigtig nogen, der

havde haft tid til at sove, så alle på

nær et par stykke så meget trætte ud

om morgenen.

Vi vil gerne forsøge med natbadminton

næste sæson, men uden

et klubmesterskab lige efter.

Klubmesterskabet for motionister

Der vat i år 3 grupper, dame-double,

herre-duble og mix.

Klubmesterskaber

Vinder af dame-double: Lisbeth

og inge.

Vinder af herre-double: Klaus og

Bjarne.

Vinder af mix-double: inge og

Brian.

Vi håber, at alle deltagerne havde

en god dag. Der blev spillet rigtig

mange gode kampe og der var nok

nogle af deltagerne, som var en

smule ømme mandag morgen.

TRæNER TIL NæSTE SæSON

ST70 badminton søger træner til vores ungdomsspillere for

sæsonen 2008/2009.

Var det noget du/I kunne have lyst at prøve, så kontakt en fra

bestyrelsen, gerne på mail. st70badminton@mail.dk

Klubben vil sørge for træneruddannelse.


Sports night den 1.

og 2. marts

Natten mellem lørdag den 1. marts og søndag den 2.

marts afholdte ST70 Badmintonafdelingen et overnatningsarrangement

for klubbens ungdomsspillere. Meningen

var, at der skulle dyrkes så meget forskellig sport som

muligt fra første time og natten igennem. Det var derfor

også tanken, at der ikke skulle lukkes ret mange par øjne.

Blandt aktiviteterne i løbet af natten kan nævnes badminton(!),

fodbold, stikbold, ultimate, basket, filmvisning,

kage- og slikspisning, samt saftevandsdrikning. Det

store spørgsmål var dog om man kunne holde øjnene

åbne hele natten. De fleste klarede skærene og sov slet

ikke, men nogle var så trætte, at de ud på natten (omkring

klokken 05.00) måtte give op over for søvnbehovet.

Selvom han ikke selv vil indrømme det, måtte træneren

også lukke det ene øje i et kort kvarter på klublokalets

sofa.

Næste morgen, efter morgenmaden, startede klubmesterskaberne

kl. 08.00. Bevidst om at mange ville være

trætte og udkørte, ville vi prøve at gennemføre. Efter lidt

over en times kampe, måtte vi dog erkende, at færdiggørelsen

af klubmesterskabet skulle udsættes, da mange

var for trætte til at spille. Den samlede vinder blev dog

fundet, og derfor stort tillykke til Thomas Mølstrøm med

dette.

Alt i alt var det nogle sjove, men hårde timer, som

også lærte os lidt om hvad søvnmangel kan betyde. Jeg

vil gerne takke alle som deltog for en fantastisk nat med

masser af træning, sjov og tætte dyster.

Fjerhilsner Steffen

• VVS-arbejde

• Fjernvarme

• Badeværelser

• Solvarme

• Gas-installationer

• Blikkenslagerarbejde

• Døgnservice

Starten var i ST70

badminton.

Nu Danmarks- og

Europamester

Morten Skrøder Bødskov blev i weekenden Danmarksmester

i u17-herredouble. i efteråret 2007 var han med

på det landshold, som Danmarks Badminton Forbund

sendte til europamesterskaberne for u17-hold i istanbul.

Mortens glæde ved badmintonspillet blev skabt i ST70

i barndomsårene.

Han startede med at spille badminton i ST70, da han

var 5 år. De første par år var det leg med ketcher og balloner

i gymnastiksalen på Bakkegårdsskolen.

Herefter blev det til træning i hallen tirsdag og torsdag

eftermiddage.

Selvom der var plads til sjov og leg, var det også vigtigt

at få lært noget teknik, lære reglerne i spillet, samt at få

lavet lidt fysisk træning.

Det var også her, hans

interesse for at deltage i

badmintonstævner blev

skabt. Det var til stævner,

hvor han oplevede at kunne

bruge de ting, som man

gentager mange gange til

træning.

Efter 4-5 år i ST70,

valgte Morten som 11-årig

at skifte til Vorup i Randers,

og for 3 sæsoner siden skiftede

han til Højbjerg Badmintonklub.

i dag træner Morten ca. 7 gange om ugen. Dette er en

mulighed, da han valgte at søge optagelse i ESAA (Elite

Sports Academy Aarhus) -10. klassen på Rundhøjskolen.

Morten er dermed et godt eksempel på, hvad det kan

føre til, hvis man har viljen og lysten. Også selvom man

trådte sine barnesko i en lille klub som ST70.

Lars Vestergaard

FLEMMING SØRENSEN A /S

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70

flemming@flemming-vvs.dk

Marts 2008

treklang nr. 36

23


treklang nr. 36

24

Samtidig er der:

Marts 2008

Fodbold

Visionsmøde

for alle forældre og aktive spillere.

Generalforsamlingen er forummet, hvor alle medlemmer*

kan få indflydelse på driften af ST70 Fodbold,

samt vise interesse for, hvad bestyrelsen egentlig går og

laver. Det er en kendsgerning, at kun ganske få eller slet

ingen møder op til de årlige generalforsamlinger. Det

er meget demotiverende for den siddende bestyrelse,

at der år efter år ikke er opbakning til klubbens liv og

virke. Der mangler tilslutning til bestyrelsesarbejdet

og med truslen om ingen fodboldtilbud i nærmiljøet,

har bestyrelsen besluttet, at afholde en ekstraordinær

generalforsamling, der fastlægges til lørdag den 29. marts

2008, hvor den omdøbes til et Visionsmøde og Åben hal/

sæsonstart for fodbold-ungdom. Arrangementet starter

kl. 10 med rundstykker m.m. instruktører fra DGi vil

tage sig af børnene i hallen, mens visionsmødet afholdes

i klublokalet ved siden af. Her er det meningen, at der

skal snakkes om visionerne i ST70 Fodbold – hvad vil vi

med en fodboldklub i Trige og omegn? Hør om planerne

om at opdele ungdoms- og seniorspillerne m.m. Efter

denne forhåbentlige positive debat melder medlemmer

sig til bestyrelsen. Såfremt der ikke er interesse for dette

arbejde, kan det blive nødvendig at lukke fodboldafdelingen.

*Forældre til aktive spillere under 16 år og aktive spillere

over 16 år

Planlagte hold i sæson

2008:

Årgang 2000 og yngre - drenge og piger (Mikroput)

Træningstidspunkt/-sted: Onsdag kl. 18.00–19.00 og

lørdag kl. 9.30–11.00/Trige Gl. Stadion

(Omklædning på Trige Søndergård).

Sæsonstart

for alle ungdomsfodboldspillere

lørdag den 29. marts 2008 kl. 10

Åben hal for alle ungdomsspillere i hallen ved

Bakkegårdsskolen.

Træner: Johannes Fisker tlf.: 24 26 63 46

Træner: Palle Jensen tlf.: 29 91 07 08

Træner: Pia Elkjær tlf.: 86 23 20 40

Årgang 1998 og 1999 - drenge og piger (Miniput)

Træningstidspunkt/-sted: Tirsdag kl. 17.30–18.30 og

torsdag kl. 17.30–19.00/Trige Gl. Stadion

(Omklædning på Trige Søndergård).

Træner: Claus Olesen tlf.: 86 23 1171

Træner: Ole Carstensen tlf.: 96 23 29 53

Årgang 1996 og 1997 - drenge (Lilleput)

Træningstidspunkt/-sted: Mandag og onsdag kl. 17.30–

19.00/Trige Gl. Stadion

(Omklædning på Trige Søndergård).

Træner: Afonso Waco tlf.: 98 90 01 25/24 81 29 59

Holdledere: Henrik Knakkergaard tlf.: 86 23 16 90

Poul Pedersen tlf.: 86 23 04 74

Såfremt der er basis for hold, der er ældre end ovennævnte,

vil dette blive afgjort ved fremmødet af forældre

til disse årgange den 29. marts. Der er ingen trænere på

nuværende tidspunkt.

Seniorherrer

ingen hold!

seniorkvinder/oldgirls samt ynglingepiger/

juniorpiger (årgang 90 og 91/92 og 93)

Træningstidspunkt/-sted: Start i uge 8/tirsdage kl.

18.45–20.00/Trige Gl. Stadion

(Omklædning på Trige Søndergård).

Træner: Bodil Sørensen tlf.: 86 23 11 87

Ansvarlig for pigespillerne:

Birgitte Hansen tlf.: 86 23 07 66

Hanne Edeling tlf.: 86 23 26 26

Oldboys 55+

Kontakt: Ove Olsen tlf.: 86 98 92 02


Oldboys 50+

Kontakt: Erik Ladefoged tlf.: 86 23 06 14

Oldboys 35+

Kontakt: Jan Bjørn tlf.: 86 98 95 08

Se forårets trænings- og turneringskampprogram på

www.jbu.dk/sr og søg på ST70.

Yderligere oplysninger fås hos afgående formand; Poul

Torp, tlf.: 86 23 02 37.

Venlig hilsen den nuværende bestyrelse i ST70 Fodbold:

Poul Torp, Ole Nissen

Henrik Knakkergaard og Hanne Edeling

trige auto og diesel

v/ lars Christensen

Reparation af

person- og varebiler

Parallelvej 51 · 8380 trige

86 23 11 66

Spørring kro & hotel

hvor god mad og hygge er i centrum

Fest

til fast pris!!

Velkomstdrink

3 retters festmenu

1 glas dessertvin

Kaffe/te og småkager

Natmad

Hvid- og rødvin ad libitum

under middagen

Alt dette for kun 349 kr.

pr. kuvert

Spørring kro & hotel har åben

tirsdag – søndag og tilbyder altid:

Dagens middag 59,-

3 retters frokostmenu 89,-

3 retters aftenmenu 139,-

3 retters søndagsmenu 149,-

Husk Hver onsDag:

stegt flæsk og persillesovs

til kun 59,-

ring for bordbestilling

eller nærmere information

Spørring kro & hotel

Gammel Landevej 18, 8380 Trige · 86 989076

Marts 2008

treklang nr. 36

25


treklang nr. 36

26

Marts 2008

Håndbold

1. Valg af dirigent og referent.

Dorte blev enstemmigt valgt som referent.

Bønne blev valgt til dirigent.

2. Afdelingens beretning til godkendelse.

Alle spillere i ST70 håndbold har modtaget en kopi af

formandens beretning.

Beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Afdelingens regnskab til godkendelse.

Der blev delt en kopi af regnskabet ud til de fremmødte.

Afdelingen kommer ud med et underskud på kr.

4.000,00. Dette skyldtes manglende indbetaling af kontingent

rettidigt. Hvis alle betalte rettidigt ville afdelingen

have et overskud på kr. 1.000,00.

Fra næste sæson vil der blive strammet op på reglerne for

indbetaling.

Kioskkassen har knap kr. 4.000,00 på kontoen, de skal

dog bruges til betaling af bustransport til Egene Cup.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Vibeke Rasmussen (udtræder af bestyrelsen).

Britta (Emma og Helenas mor) blev genvalgt.

Tinna (Sofie og Louises mor) blev valgt ind.

Jette (Annes mor) blev valgt ind.

Tina (Sannies mor) blev valgt som suppleant.

Referat af

generalforsamling

den 20. februar 2008

Henrik (Catharinas far) kunne ikke komme til generalforsamlingen,

men har meddelt, at han også opstiller og

er hermed valgt ind som ordinær medlem af bestyrelsen.

Vi ønsker alle tillykke med valget.

6. Eventuelt.

Bønne fortalte lidt om bestyrelsesarbejdet i klubben.

Den nye bestyrelse valgte at konstituere sig med det

samme.

Ny bestyrelse består af:

Formand: Susanne Ladefoged (Bønne)

Næstformand: Peder iversen

Kasserer: Tinna Lauritsen

Turneringsleder: Dorte Olesen & Peder iversen

Materialforvalter: John Nielsen

Medlem: Jette Kristensen

Medlem: Britta Melin

Medlem: Henrik Nielsen

Suppleant: Tina Laursen

Tak for en dejlig positiv generalforsamling, hvor der

virkelig blev udvist interesse for håndboldafdelingen og

det er et rigtig godt udgangspunkt for det fremtidige

samarbejde.

Susanne Ladefoged

KLOAKSERVICE

Trige Maskinstation

v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37

Mobil tlf.: 20 27 33 20


Stil dit spørgsmål,

og få svaret i næste nummer at Treklang.

Spørgsmålene sendes til:

oasen-trige@ofir.dk

Spørgsmålet mærkes med

”spørgsmål”

?

Min søster og mig kom engang

til at snakke om, hvordan en

Panodil egentlig ved, hvor den

skal virke henne?

!

Svaret fra GlaxoSmithKline, der

producerer Panodil er: Inde i kroppen

har vi en fedtsyresubstans,

der hedder prostaglandiner. En af de

funktioner prostaglandiner har, er

at de ”er ansat” til at gøre de nerveender,

vi har inde i kroppen, følsomme

overfor smerte - man kan sige, at

prostaglandiner holder nerveenderne

til ilden og får dem til at reagere, hvis

der kommer tryk, slag, hvis vi brænder

os: Hvis noget gør ondt.

Nerve-enderne fortæller så centralnervesystemet,

at det gør ondt - og så er

det vi føler smerte. Så tager vi en Panodil

eller noget andet smertestillende.

En Panodil (paracetamol) hæmmer

nemlig dannelsen af prostaglandiner

som jo i første omgang er det, der

får kroppen til at reagere. Panodilen

bliver transporteret rundt med blodet

og sætter undervejs ind de steder, hvor

der er smerte. De steder, der har det

fint, ”suser” den forbi.

?

Når jeg ringer fra min fastneteller

mobiltelefon fra Danmark

til f.eks. Tyskland, uSA, eller andre

lande, skal jeg udelade det første

ciffer i telefonnummeret. Hvorfor?

Og når jeg så ringer fra udlandet til

Danmark, skal jeg ikke udelade noget

ciffer?

!

TDC Support har hjulpet med

dette svar: Tallet, der som regel er

et nul og er omgivet af en parentes,

fortæller telefoncentralen, at opkaldet

er et nationalt kald, fx fra et område

i Sverige til et andet. De efterfølgende

cifre i telefonnummeret (altså dem

efter nullet) fortæller derpå, hvilket

område i landet, kaldet skal dirigeres

til. Det betyder også, at hvis man

ringer til en person i samme område,

så behøver man ikke nullet. Det vil

også sige, at hvis kaldet kommer fra

udlandet, så ved systemet, at opkaldet

er til et eller andet område i Sverige,

da der jo var landekoden +46 foran

nummeret. De efterfølgende cifre efter

46 fortæller så hvilket område, kaldet

skal dirigeres til.

Da vi i Danmark ikke benytter

samme system, har du dér forklaringen

på, at du ikke skal tænke på, om

der skal et ’0’ med eller ej. Tidligere

har det dog været muligt kun at taste

seks cifre, hvis det var et lokalt opkald.

Et nummer i Sønderjylland kunne

derfor for efterhånden mange år siden

se sådan ud: (04) 83 38 38. Alle uden

for området ’04’ skulle så taste hele

nummeret. Sidenhen blev systemet

ændret, (04) blev til 74, i Trekantsområdet

blev (05) til 75, i Østjylland (06)

til 86 osv., som vi kender det i dag.

?

Hvad betyder det, når et firma

skriver A/S efter deres firmanavn?

!

Det er en forkortelse for aktieselskab.

Andre almindelige forkortelser:

A.m.b.a.: Andelsselskab med begrænset

ansvar.

I/S: Interessentskab.

ApS: Anpartsselskab.

A/s

i/s

Aps

?Hvorfor er den eneste, der ikke

kan høre snorken, den der snorker?

Det er der da ingen logik i!

Snorkeren er jo nærmest støjen.

!

Ifølge søvnklinikken Scansleep så

kan snorkeren ikke høre sig selv,

fordi snorkerens egen krop har

vænnet sig til ikke at skulle reagere

på lyden. Lidt ligesom man heller

ikke kan lugte om man selv har dårlig

ånde. Hardcore snorkere kan i øvrigt

snorke mellem 70 og 80 decibel - det

svarer til lyden af motorstøj og er over

den støjgrænse, der er tilladt i industrien.

z zzz

Marts 2008

treklang nr. 36

27


treklang nr. 36

28

FORRETNINGSUDVALG:

Formand afdeling 19

ib Christensen 86 23 08 01

Formand afdeling 20

Teddy Weinreich 86 23 03 69

Forretningsfører for boligforeningen Ringgården

Palle Jørgensen 88 30 30 60

Beboerrådgiver i Trigeparken:

Helle Lykke Jørgensen 86 23 16 64

KLUBBER OG AKTIVITETER

Billard

Benny Winther 77 33 92 47

dUi- Leg og Virke

Jan Madsen 20 97 34 87

Lektiehjælpen

Aktivitetsmedarbejder 86 23 16 64

Børne-PC-klubben

Erling Svendsen 77 89 71 20

PC-café

Erling Svendsen 77 89 71 20

“grønne Fingre”

Michael Nybro 22 17 29 01

Mandagscafé

Aktivitetsmedarbejder 86 23 16 64

Marts 2008

Trigeparken www.trigeparken.dk

BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN

Afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)

ib Christensen, formand Trige Centervej 52 86 23 08 01

Karsten Szczurbak Trige Centervej 60 86 23 05 57

ilse Thelmark Trige Centervej 28 86 23 19 43

Lene Christiansen Trige Centervej 72 st. th. 86 23 13 34

Claus La Cuer Trige Centervej 28 87 48 02 07

Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)

Teddy Weinreich, formand Trige Parkvej 33 86 23 03 69

Annie Svejgaard Trige Parkvej 21 86 23 02 31

Bodil A. Nielsen Trige Parkvej 5 86 23 06 05

Lis M. Rasmussen Trige Parkvej 11 86 23 10 95

Helle Confrey Trige Parkvej 23 77 66 05 54

Varmemestre (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)

afd. 19: Tonny Nielsen Trige Centervej 26, gavlen 86 23 16 14

afd. 20: John Højsholt Trige Parkvej 39, kld. 88 83 56 30

ARRANGEMENTSUDVALG:

Afdeling 19

Jan Madsen 87 42 02 33

Afdeling 20

Lene Hjort 28 49 70 28

Beboerrådgiver i Trigeparken:

Helle Lykke Jørgensen 86 23 16 64

Onsdagsklubben

Kirsten Skou 86 23 20 16

seniordans

Kirsten Skou 86 23 20 16

snedkerværkstedet

Aktivitetsmedarbejder 86 23 16 64

Trige Lystfiskerklub

Vagn Mikkelsen 40 26 81 24

Tamilsk klub

Karunahara Kadiresan 86 23 20 01

Trige dartklub

Aktivitetsmedarbejder 86 23 16 64

Vise/Vers

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede

i Trige og omegn.


Så syng dog

2008 er erklæret som sangens år.

”Alle kan synge” kunne være mottoet for sangens år …

Eller, giv alle lov til at synge og opleve fornøjelsen ved

sangen og det fællesskab, det giver at synge sammen. Det

er sundt at synge. Du vil ved sangen opleve bugmusklens

betydning for folkeligheden. Bugmusklen bruger vi betydeligt

i latteren og sangen, og enhver må have oplevet, at

de sorte tanker letter, når der brydes ud i sang eller latter!

Humøret stiger nogle takter, så udnyt, at 2008 er sangens

år. Lad sangen få fuld skrue. Du har godt af det – alle kan

synge, men vi gør det for lidt.

Det er sundt, socialt og sjovt at synge. Tænk på nogle

af de oplevelser, Du har haft med sangen fx: Da du var

barn og sang godnatsange med dine forældre, da du var

i teenagealderen og stemmen var i overgang, men du

skrålede alligevel, de gange du har stået foran spejlet med

grydeskeen som mikrofon, sidst, da du var til en koncert

med dit yndlingsband, og du stod og skrålede med, oplevelsen

ved fællessang i kirken, koret eller familiefesten …

Har du ikke bare lyst til at synge lige nu?

Grib sangbogen, tænd for radioen eller sæt din bedste

CD på og skrål løs. Åbn vinduerne og lad sangen sno

sig sanselig gennem luften og oplev, hvordan unge og

gamle vil stoppe op et øjeblik. Nogle vil få et lille smil om

munden, men rigtig mange vil gå videre nynnende måske

skrålende på DiN sang eller en anden sang, der lige faldt

dem ind.

Tving dig selv til at synge hver dag. Hold morgensang,

eftermiddagssang eller aftensang med din familie eller

venner. Skiftes til at bestemme dagens sang, store som

små. Bryd ud i kor og oplev sangens energi sprede sig til

dig og dem du er sammen med.

i Trige vil der være mulighed for at opleve sangen og

fællesskabet ved flere arrangementer. Arrangementsudvalget

i Trigeparken indbyder alle i Trige til tre arrangementer

i løbet af året. udgangspunktet er at synge i

fællesskab og derfor har vi allieret os med kirken og lokalcentret,

for at opleve sangen i forskellige rum og med

forskellige overraskelser og målgrupper.

Første arrangement holdes i Trige kirke, hvor musikelever

fra Silkeborg Højskole den 15. maj entreer kirken

og fortolker kendte sange og salmer ved optræden, moderne

musik og sang. Her vil selvfølgelig også

være fællessang.

i løbet af 2008 vil der tillige være et arrangement

med alsang, forhåbentlig i det fri

og sidst på året vil Trige blive invaderet af

en flok unge rappere.

Med disse tre sangarrangementer skulle

der være mulighed for alle i Trige at bryde

ud i sang. så syng dog!

HelleLykke Jørgensen

Beboerrådgiver

Marts 2008

treklang nr. 36

29


treklang nr. 36

30

Faste aktiviteter

i Oasen

Trigeparkens Beboerhus

Trige Centervej 26 A

Mandag og onsdag kl. 18-20.30:

Lektiehjælp for fremmedsprogede.

Tirsdag kl. 13-14.30:

Dansk for udlændinge (gratis).

Tirsdag kl. 19-21: Seniordans.

Onsdag kl. 13-16: Onsdagsklub.

Åbent hus

med

sundhedsplejersken

Marts 2008

Datoer for Foråret 2008

Kl. 10.00 – 12.00

i Beboerhuset ”Oasen”

Trige Centervej 26 A

8380 Trige

Tirsdag den 1. april

Tirsdag den 6. maj

Tirsdag den 3. juni

Trige

PC-klub

PC-klub for voksne

Du kan bl.a. lære lidt om selve computeren,

eller få indblik i diverse programmer, eller

surfe på internettet og få din egen e-mail.

Vi går frem i det tempo, du ønsker.

Og der er altid kaffe på kanden.

Det koster 10 kr. pr. gang

Der er ikke mødepligt!

Åbningstid: Hver onsdag

kl. 10-13

i PC-lokalet, Trige Parkvej 19, kld.

PC-klub for børn

Alder: 5-14 år

Skynd dig at komme, der er også plads til dig.

Vi har fået opdateret computerne, så der kan

spilles i netværk, plus der er indkøbt nye spil.

Kontingent

1 år………….. 100 kr.

1/2 år ……….… 60 kr.

Eller 10 kr. pr. gang

Åbningstid:

Hver søndag kl.10-13

i PC-lokalet, Trige Parkvej 19,

kld.

Gæster

så er det i

Oasen

vi fester

Trigeparkens beboerhus med plads til 70

Yderligere oplysning om leje på tlf. 86 23 20 16

Træffes mellem 17 – 20


med musik og sang!

Vi er nogle seniorer, der i mange år er mødtes i

Vise/vers-klubben hver mandag aften.

Formålet er at spille og synge os glade en gang

om ugen, og selvom vi er seniorer,

er vi bestemt ikke kedelige!

Efterhånden er der ikke mange tilbage i

Vise/vers-klubben, og derfor søger vi nye

medlemmer, så vi kan få klubben til at fungere igen.

Gerne personer med nye ideer og tiltag.

Sang og musik skal stadig være i højsædet,

men der kunne også spilles kort, laves håndarbejde

eller måske bare snakkes. Kom selv med flere

forslag.

Alle fra lokalområdet kan deltage.

Det koster 25,- pr. år at være medlem af

Vise/vers-klubben samt betaling til kaffekassen.

Mød op mandag kl. 19.00

Trige Centervej 46, kld.

Har du spørgsmål, så ring til Flemming

på tlf.: 41 12 14 60.

Vi glæder os til at se dig!

På vegne af klubben bestyrelse

Hvidevareservice

v/ Henrik Nielsen Tlf.: 86 23 07 67

Trige Møllevej 40 Mobil: 23 74 07 67

8380 Trige hnitrige@mail.dk

Unge voksne

i Trige

En lille gruppe har sat sig sammen for at planlægge

forskellige arrangementer

for dig der er mellem 25 og 40 år.

Der vil i løbet af foråret og sommeren komme nogle

tilbud, men har du forslag til, hvad gruppen skal

igangsætte, er du velkommen til at komme med

forslag.

Dine forslag afleveres til beboerrådgiveren i beboerhuset

Oasen.

Arbejdsgruppen for Unge voksne

Marts 2008

treklang nr. 36

31


treklang nr. 36

32

A-rådet i

Trigeparken er nu

historie

Den 18. januar blev der taget afsked med det

Aktivitetsråd, der gennem mange år, har været det

udvalg, der har varetaget aktiviteter, klubber og

arrangementer i Trigeparken.

Alle de folk, der gennem tiden har

været inde omkring A-rådet var

blevet inviteret til Trigeparkens sidste

A-rådsmøde. Der blev hele aftenen

snakket om de gode tider med A-rådet,

og Lise Reinholdt, den tidligere

aktivitetsmedarbejder, havde lavet

et underholdende og spændende

tilbageblik på alle det opgaver og

udfordringer, der har været for Rådet

gennem tiden. Der er ingen tvivl

Nytårskur

for de frivillige i Trigeparken

Arrangementsudvalget indbød i begyndelsen af det nye

år alle frivillige fra aktiviteter, klubber og arrangementer

i Trigeparken til nytårskur. Det var Arrangementsudvalgets

første arrangement og første gang, der blev indbudt

til nytårskur, så arrangørerne var spændte på, hvor stor

interessen var for at deltage.

43 frivillige tilmeldte sig til stegt flæsk eller fisk, kartofler

og persillesovs. Herudover blev der serveret kaffe, kransekage

og øl/vand.

Marts 2008

om, at der har været mange gode og

positive oplevelser med det frivillige

arbejde i A-råds-regi.

Man kunne da også fornemme,

at det var ildsjælene, der var mødt

op til det sidste A-rådsmøde, dem,

der stadig har hjerte for det frivillige

arbejde i boligområdet.

Alle jer der, gennem mange år,

har ydet en stor indsats gennem

A-rådet for det frivillige arbejde i

Trigeparken, skal have en stor tak for

jeres indsats. Nogle af jer, er flyttet

væk fra boligområdet og kan tage

alle de gode minder med jer. Mange

af jer gamle A-rødder er heldigvis

stadig bosat i boligområdet, og i

kan stadig bidrage med jeres mange

erfaringer og ideer, for det frivillige

arbejde ”dør” ikke med A-rådet. Der

vil stadig være masser af aktiviteter,

klubber og arrangementer i Trigeparken,

der skal løftes af ildsjæle.

Helle

ud over fortæring bød aftenen på musik af den lokale

musiker ”Lasse Live”, der var nytårstale, en lille gave,

kåring af årets frivillige i Trigeparken, og ikke mindst

mulighed for at snakke med andre frivillige fra boligområdets

aktiviteter og klubber.

Aftenen sluttede kl. 22.00, til stor ærgrelse for en del,

men det hedder sig jo, at man skal slutte, mens ”legen er

god”!

Da arrangementet blev planlagt, var det med tanker

om, at det skulle blive en årlig tilbagevendende tradition

for de frivillige i Trigeparken. Med de mange positive

tilbagemeldinger, der er kommet omkring arrangementet

efterfølgende, er vi sikre på, at vi også næste år, vil gå i de

kongeliges fodspor, og afholde nytårskur.

Arrangementsudvalget


Fastelavnsfest i

Trigeparken

Traditionen tro, blev der fastelavnssøndag holdt

fastelavnsfest i Trigeparken. 40 børn

havde på forhånd tilmeldt sig til festlighederne.

Det var en kold og blæsende dag, så

det var med at have det varme tøj

på under eller ovenpå udklædningstøjet.

Alle børn var flotte udklædte. Der

var masser af prinsesser, Disney-figurer,

pirater og mange, mange flere.

Eftermiddagen startede med

”karnevalsoptog” mellem blokkene

i Trigeparken. 15 af de tilmeldte

børn mødte frem til optoget. Der

blev slået på grydelåg og spillet på

skraller, mens vi sang fastelavns-

sange. Desværre var vejret ikke lige

til karnevalsoptog, så sangen og

”musikken” blev taget af vinden og

blæste helt væk!

Større var fremmødet, da vi kom

til tøndeslagning. Vi havde tre tønder.

Og for hver tønde blev der kåret en Kattekonge, som så skulle vælge

sig en dronning.

Alle børn fik en fastelavnspose,

mens de voksne kunne købe kaffe og

fastelavnsboller.

Arrangementsudvalget

Revisionsfirmaet

Lind&Lauritsen

Knud Lind Sørensen HD

Linda Lauritsen

e-mail: revisionsfirmaet@lind-lauritsen.dk

Samsøvej 30 C · 8382 Hinnerup

Telefon 86 91 17 11

www.lind-lauritsen.dk

Marts 2008

treklang nr. 36

33


treklang nr. 36

34

Marts 2008

Boligforeningen Ringgården

Trigeparken, afdeling 19

Se her

Afdeling 19 starter et

miniselskabslokale

Trige Centervej 40 i kælderen.

Lokalet kan lejes i tidsrummet mellem klokken 7.00 og 19.00.

Lokalet kan bl.a. lejes til: Børnefødselsdage, receptioner, sølvbryllupsmorgenkaffe m.m.

Der er service til 35 personer i lokalet.

Lokalet lejes for kr. 50,- i timen.

Henvendelse vedrørende leje skal ske til:

Varmemesterkontoret i afdeling 19, Trige Centervej 26, gavlen,

mellem kl. 8.30–9.30,

tlf.: 86 23 16 14

eller til

Ib Christensen, Trige Centervej 52,

tlf.: 86 23 08 01.

Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19


Billard ungdom

Trige Billard Klub

Så har ungdomsspillerne gjort det igen.

Siden sidst har de unge være med til to ungdomscupper,

hvor det er gået mega godt for dem.

Først var vi i Hjallerup, hvor vi var 4 spillere afsted.

Hvor en at de nye spiller, Hadi, kom øverst på skamlen.

Placeringerne i Hjallerup med 39 deltagere blev følgende:

Hadi 1. plads, Ricky 9. plads, Dennis 23. plads og Mick

27. plads. Hadi og Ricky blev puljevindere.

Anden gang var til Aars-cuppen, hvor placeringerne med

31 deltagere blev følgende: Hadi 4. plads, Mick 14. plads,

Dennis 16. plads og Ricky 22. plads. Hadi, Mick og Dennis

blev puljevindere.

Så nu har vi kun Asaa ungdomcup tilbage i denne sæson.

udover at vi lige p.t. har Dennis og Hadi, som skal spille

om det jyske mesterskab i april og Hadi, som skal med til

landsfinale til maj 2008.

Trigeparkens

Billard

Klub

Johnni Christiansen

Åbningstider

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 19.00,

torsdag kl. 18.30 (ungdom),

søndag kl.13.00

www.trigeparkensbillardklub.dk

Trige Centervej 64, kld.

Marts 2008

treklang nr. 36

35


treklang nr. 36

36

Samarbejdet mellem lokalcenter Bjørnshøj, sognegården i Trige og Trigeparken

fortsætter i 2008.

Torsdag den 3. april indbydes til fortælleraften under temaet:

”Mænd fra alverdens lande”

Torsdag den 15. maj kl. 19.00

vil Trige kirke blive fuld af musik og sang leveret af

musikelever fra Silkeborg Højskole.

Eleverne vil synge fra højskolesangbogen og fra

salmebogen.

Vi vil synge sammen.

Der vil være optræden med musikalske indslag fra

moderne pop og rock.

Der er gratis entré til arrangementet.

Marts 2008

Arrangementet afholdes i Beboerhuset ”Oasen”

Trige Centervej 26 A klokken 17.00 – 20.00.

Kom og hør mænd fra forskellige kulturer og egne fortælle om manderollens

forandringer gennem tiden.

Der vil blive serveret et let traktement i pausen.

Drikkevarer kan købes.

Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding.

Sang og musik i Trige kirke


Plakatsøjlen

Aktiviteter i Trige, Ølsted og Spørring april – maj 2008

Dato Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør

29. marts kl. 10.00 Åben hal for ungdomsspillere og forældre Trigehallen ST70, Fodbold

3. april kl. 17.00 Mænd fra alverdens lande Beboerhuset Oasen Bjørnshøj/Trigeparken

Sognegården i Trige

5. april kl. 13.00 gymnastikopvisning Trigehallen ST70, gymnastik

7. apr. kl. 19.30 Præmiewhist Trige Forsamlingshus Forsamlingshuset

15. april kl. 20.00 generalforsamling Trige Forsamlingshus Forsamlingshuset

22. april kl. 19.30 Sogneaften, sognepræst Henrik Oest Ølsted Sognehus Menighedsrådet

24. april kl. 19.30 Kristendomskundskab for voksne Trige Sognegård Menighedsrådet

15. maj kl. 19.00 Sang og musik i kirken Trige Kirke Menighedsrådet/

Trigeparken

19. maj kl. 19.00 Forårsafslutning i Trigekoret Trige Sognegård Menighedsrådet

Husk

flaskeindsamlingen

ST70 fortsætter med indsamlingen af vin- og spiritusflasker

i Spørring, Trige og Ølsted.

indsamlingsdagene er den sidste lørdag i måneden og

bliver i den nærmeste fremtid følgende dage:

Lørdag den 29. marts

Lørdag den 26. april

indsamlingen starter kl. 10 de pågældende lørdage.

Så husk at stille flaskerne ud til vejen senest dette

tidspunkt. Man bedes stille sine flasker ud til fortovet i

plastikposer.

Er flaskerne ikke blevet hentet inden kl. 13, kontakt:

Lisbeth Madsen eller Erik Ladefoged tlf.: 86 23 06 14.

Der er desuden opstillet en flaskecontainer ved Parallelvej

54 og også ved det nye byggeri på Vestermøllevej.

Flaskeindsamlingen har i 2007 givet

ST70 et pænt beløb til støtte for foreningens

arbejde, så bliv ved med

at aflevere jeres flasker.

Pengene går til et godt formål.

indsamlingen

ledes af

Lisbeth Madsen,

tlf.: 86 23 15 11.

Marts 2008

treklang nr. 36

37


treklang nr. 36

38

Marts 2008

APRIL

Tirsdagsarrangementer

Tirsdag den 8. april kl. 14.00–15.30

underholdning ”revy De go’e ben”.

Tirsdag den 15. april kl. 14.00–15.30

Banko – alle kan være med.

Tirsdag den 22. april kl. 14.00–15.30

Video.

Tirsdag den 29. april kl. 14.00–15.30

Seniorshoppen kommer forbi.

gudstjeneste

Tirsdag den 1. april kl. 14.00–15.30

Sted: Bjørnshøj Centret

søndagscafé

Lokalcenter

Bjørnshøj

ARRANGEMENTER

I APRIL OG MAj

Søndag den 6. april kl. 13.30–15.30

Socialt samvær.

Arr.: Frivillige.

Fællesarrangement mellem aktivitetshuset Oasen,

sognepræst Lone Hindø og Lokalcenter Bjørnshøj

Mænd fra alverdens lande

Torsdag den 3. april kl. 17.00–20.00

i aktivitetshuset Oasen.

Alle er velkommen!

gartnerparken 1 – 5

8380 Trige

Tlf.: 87 40 87 00

mAj

Tirsdagsarrangementer

13. maj kl. 14.00-15.30

Banko.

20. maj

Se opslag. udflugt til Odense.

Tirsdag den 27. maj kl. 14.00-15.30

Musik underholdning.

Tirsdag den 27. maj om eftermiddagen

Årets Revy.

gudstjeneste

Tirsdag den 6. maj kl. 14.00–15.30

Sted: Bjørnshøj Centret

Billard- og petanque

Torsdag den 22. maj

Se opslag. Billard- og petanqueturnering mellem

Lokalcenter Skelager og Lokalcenter Bjørnshøj.

Årets revy

Sundhedsklinikken åbningstider

Sygeplejerske træffes:

Lokalcenter Bjørnshøj: Tirsdage og fredage kl. 10–13

Terapeut træffes i Sundhedsklinikken:

Lokalcenter Bjørnshøj: Torsdage kl. 12.30–13.30

Fredag den 30. maj om aftenen

søndagscafé

Søndag den 1. juni kl. 13.30-15.30.

Træffetid

Områdechef Jette Siggaard

træffes efter aftale.

Aktivitetsleder Annelise Valbak

træffes efter aftale.


Marts 2008

treklang nr. 36

39


treklang nr. 36

40

Marts 2008

More magazines by this user
Similar magazines