17.07.2013 Views

Uddrag af Brahsborg Gods Skifteprotokol, 1719-43, 1723-62 ... - Daic

Uddrag af Brahsborg Gods Skifteprotokol, 1719-43, 1723-62 ... - Daic

Uddrag af Brahsborg Gods Skifteprotokol, 1719-43, 1723-62 ... - Daic

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Uddrag</strong> <strong>af</strong> <strong>Brahsborg</strong> <strong>Gods</strong> <strong>Skifteprotokol</strong>, <strong>1719</strong>-<strong>43</strong>, <strong>1723</strong>-<strong>62</strong>.<br />

Skifte måske i 1734 ! sandsynligvis i Saltofte; hvor første side i skiftebrevet<br />

mangler på side 150 P1 nævnes følgende arvinger; 2 <strong>af</strong>døde sønner Lars Nielsen en<br />

datter Mette Larsdatter hos sin mor Barbra Hansdatter og Peder Nielsen sidst nævnet<br />

har mindst 2 døtre en på 11 år og Kirsten Pedersdatter 8 år. Enkens lavværge er<br />

Peder Larsen som fæster stedet, øvrige børn; Mette Nielsdatter. - Hans Nielsen som<br />

ældste søn i Torøe Huuse. Anne Nielsdatter i Sønderbye gift med Rasmus Poulsen.<br />

Maren Nielsdatter gift med Johan Henriksen i Torøe Huuse<br />

Anders Andersen gård<strong>af</strong>ståelse i Aborg den 5 marts 1748 side 55b. P2.<br />

Hustru<br />

Barn Maren Andersdatter som bliver gift med Anders Nielsen der overtager fæstet <strong>af</strong><br />

gården og tager sine svigerforældre på <strong>af</strong>tægt<br />

Anders Findsen på Kjærumgaard den 29 januar 1751 side 85. P2.<br />

Enken, Anne Andersdatter, lavværge broderen Peder Andersen i Egerup.<br />

Børn; Find Andersen 20 år. Anders Andersen 15 år. Dorthe Andersdatter gift<br />

med Rasmus Simonsen Drud i Ebberup. Anne Andersdatter 17 år. Karen<br />

Andersdatter 12 år. - Maren Andersdatter 9 år. Kirsten Andersdatter 6 år.deres<br />

værge, farbroderen Find Pedersen i Aborg og morbroderen Jørgen Andersen i<br />

Egerup, og Jørgen Jacobsen i Aborg gift med deres faster.<br />

I skifte nævnes en del skøder; bla. På en gård i Turup som Hans Jensen er fæster <strong>af</strong>,<br />

samt den sal. mands broder Mads Findsen i Assens hans bondegaard.<br />

Anders Hansen i Lundager den 2. april 1731 side 121. P1.<br />

Enken Sidsel Henriksdatter, lavværge Henrik Knudsen i Assens<br />

Børn; Henrik Andersen 25 år. - Sidsel Andersdatter 31 år gift med Jørgen Jensen<br />

skoleholde i en <strong>af</strong> Kongens skole i Verninge. Karen Andersdatter 28 år med hendes<br />

fæstemand Jørge Eriksen Ladefoged på <strong>Brahsborg</strong>, han for fæstet <strong>af</strong> gaarden.<br />

Anders Hansen Bødker i Aborg skifte i levende live den 19 januar 1758 s.132b.P2.<br />

Børn; Hans Andersen Trompeter ved Kavaleriet i Odense Abelone Andersdatter<br />

gift med Simon Hansen i Barløse. Maren Andersdatter gift med Niels Andersen<br />

her på stedet. Anne Cathrine Andersdatter ugift.<br />

Anders Jensen i Aborg den 16 juli 1733 side 136. P1.<br />

Enken; Karen Pedersdatter, lavværge og fæstemand Jørgen Jacobsen i Grimstrup.<br />

Børn; Jens Andersen7 år. Peder Andersen 4 år. Maren Andersdatter 1 år, værge<br />

deres farbroder Lars Jensen i Naarbye.<br />

Anders Jespersen gaard<strong>af</strong>staaelse i Barløse den 13 april 1742 P2. side 9,<br />

Hustru;


Børn; Peder Andersen som fæster gaarden. Hans Andersen i Smejrup. Søren<br />

Andersen. Anders Andersen. Niels Andersen. Dorthe Andersdatter gift med<br />

Anders Knudsen i Gamborg. Karen Andersdatter ugift er her i gaarden.<br />

Anders Laursen i Aborg den 5 maj 1755, side 114b. P2.<br />

Enken Anne Mortensdatter, lavværge gl. Laurs Mortensen i Gamtofte.<br />

Arvinger; farbroder Erik Andersen husmand i Aborg. fastre Dorthe Andersen gift<br />

med Hans Tylle i Assens. Dem som er døde: Johanne Andersdatter boed i Køng.<br />

Anne Andersdatter boed i Assens. Jens Andersen tjent på <strong>Brahsborg</strong> og uden<br />

ægteskab avled en søn Anders Jensen.<br />

Morbrødre Simon Pedersen boed i Aborg. Niels Pedersen i Aborg. Laurs<br />

Pedersen i Blangstrup. - en moster som har boed i Aborg; Zidsel Pedersdatter var<br />

gift med Hans Jensen Anne Pedersdatter boed i Middelfart.<br />

I skiftet nævnes enkens søster Maren Mortensdatter<br />

Anders Nielsen i Aborg den 30 juli <strong>1719</strong> side 7b. P1.<br />

Enken; Mette Rasmusdatter, lavværge Rasmus Nielsen, som også ægter enken<br />

Børn; Niels Andersen 8 år. Rasmus Andersen 8 år. Jørgen Andersen 5 år. Laurs<br />

Andersen 1 år. Anne Andersdatter 15 år, på børnenes vegne Mads Nielsen i Aborg,<br />

Simon Rasmussen og Niels Rasmussen i Ebberup<br />

Anders Nielsen i Karup den 20 juni 1758 side 137. P2.<br />

Enken; Maren Nielsdatter, lavværge broderen Mads Nielsen i Stupperup<br />

Børn fra første ægteskab; 1) Niels Andersen i Søe Søbye. 2)Jens Andersen tjener<br />

her på stedet myndig. - 3) Anne Andersdatter død, var gift med Anders Andersen<br />

Skrædder i Bæring, hendes børn; Lars Andersen 7 år. Maren Andersdatter 13 år. 4)<br />

Bodel Andersdatter som var gift med Søren Pedersen Bang i Gielsted død, nu gift<br />

med Hans Rasmussen. 5) Berthe Kirstine Andersdatter gift med Peder Larsen i<br />

Sandager.<br />

Fælles børn; Lars Andersen 9 år. Peder Andersen 7 år. Karen Andersdatter 16 år.<br />

Maren Andersdatter 10 år., deres værge Hans Andersen i Gielsted og Jørgen<br />

Nielsen <strong>af</strong> Ejby som begge er gift med enkens søstrer.<br />

Anders Nielsen i Barløse den 9 oktober 1758 side 142b. P2.<br />

Enken; Anne Larsdatter, lavværge broderen Peder Larsen i Blangstrup.<br />

Niels Andersen 27 år. Lars Andersen 22 år. Jacob Andersen 16 år. Anne Marie<br />

Andersdatter 25 år. Mette Kathrine Andersdatter 12 år. Som formynder Anders<br />

Sørensen i Barløse og Christen Olsen i Bæring, begge den sal. mands svoger.<br />

Anders Pedersen i Myllerup den 21 juli 1730. P1.<br />

Enken; Maren Hansdatter, lavværge Peder Jensen <strong>af</strong> Kierumgaard, som har fæstet<br />

gaarden og ægter enken.<br />

Børn; Hans Andersen 20 år værge morbroderen Søren Hansen i Brydegaard. Anna<br />

Andersdatter 18 år,værge Hans Hansen Grønnemosegaard; (begge <strong>af</strong> første<br />

ægteskab skiftebrev <strong>af</strong> 12 november 1722).


Af sidste ægteskab ; Maren Andersdatter 6 år , værge morbroderen Rasmus Hansen i<br />

Hostrup. - Kirsten Andersdatter 4 år, Hostrup værge hendes morbroder Simon<br />

Hansen i Frøberg . Peder Andersen 3 år, værge morbroderen Peder Hansen i<br />

Torpegaard Gård i Ebberup. Hans Andersen : år, værge Peder Nielsen i Snabe<br />

Anders Rasmussen gaard <strong>af</strong>ståelse Hestholm den 14 maj 1754 side 108. P2.<br />

Til Iver Larsen fra Brahesholm.<br />

Til stede Rasmus Iversen i Saltoft morbroder til Iver Larsen,<br />

Se skifte efter hans hustru Lykke Pedersdatter den 24 maj 1755.<br />

Anna Andersdatter i Ballestorp den 28 april 1736 side 173 P1.<br />

Enkemanden Anders Jørgensen.<br />

Børn, Jens Andersen 32 år. - Anders Andersen 2 år. - Margrethe Andersdatter 18<br />

uger, tilsynsværge deres morfar Anders Jensen som opholder sig i gaarden, samt<br />

Jens Nielsen i Eskelund som er <strong>af</strong>døds søskendebarn.<br />

Gæld ifølge skiftebrev d. 25 september 1731 til den sal. kones søskende, Sophie<br />

Andersdatter. - Jens Andersen. - Christen Andersen.<br />

Anne Andersdatter i Bæring den 13 oktober 1757 side 127 P2.<br />

Enkemanden Anders Andersen<br />

Børn; Lars Andersen 6 år. Maren Andersdatter 11 år morfaderen Anders Nielsen i<br />

Karup kunne formedels alderdom og skrøbelighed ikke være tilstede.<br />

Anna Sophie Hansdatter Bang i Vistorpe den 16 december 1726 side 64. P1.<br />

Enkemand; Christian Christopher Hansen Fuldmægtig på <strong>Brahsborg</strong>.<br />

Børn; Jytte Dorthe Christiansdatter 16 år. - Charlotte Sophia Christiansdatter 14 år. -<br />

Mandrupine Christiansdatter 11 år. - Anna Medea Christiansdatter 8 år., værge deres<br />

morbroder Jørgen Bang i Fraude. Samt Sten Holger Bang i Barløse.<br />

Anne Cathrine Frandsdatter i Barløse den 1 september 1739 side 218. P1.<br />

Enkemanden Jens Michelsen,<br />

Børn; 2 drenge og 4 piger små og umyndige på deres vegne deres morfar Frands<br />

Erichsen i Barløse.<br />

Anne Hansdatter i Ebberup den 9 marts 1739 side 214b. P1.<br />

Enkemanden, Peder Christensen.<br />

Arvinger; den sal, kones moder, Kirsten Pedersdatter på vis vegne til stede hendes<br />

mand Lars Andersen <strong>af</strong> Køng. En broder Anders Hansen 30 år tjener Jørgen Jensen i<br />

Solvad. - en broder Hans Hansen 24 år tjener i Render. - en søster Johanne<br />

Hansdatter tjener Hans Madsen i Gommerup, til stæde som hendes nærmeste frende<br />

Niels Jørgensen i Køng<br />

Anne Hansdatter i Puge Mølle den 28 december 1739 side 218 P1.<br />

Enkemanden Erich Jørgensen.<br />

Børn, Jørgen Erichsen som får møllen i Fæste.


Børn fra et tidligere ægteskab; Erich Jørgensen i Burreby Mølle. - Karen<br />

Jørgensdatter gift med Rasmus Thomasen i Rammesmølle. - Jørgen Jørgensen her i<br />

Møllen.<br />

Der nævnes et skiftebrev efter Jørgen Hendrichsen den 28 februar 1707. Samt 2<br />

<strong>af</strong>døde søskende Niels Jørgensen og Margrethe Jørgensdatter.<br />

Anne Hansdatter gård<strong>af</strong>ståelse i Barløse den 13 april 1742 side 10b. P2.<br />

Sønnen; Niels Pedersen får fæstet <strong>af</strong> gården, med sin mor på <strong>af</strong>tægt. en søn Anders<br />

Pedersen.<br />

Anne Hansdatter i Højsholt Tommerup Sogn den 28 februar 1756 side 119. P2.<br />

Enkemanden; Anders Ibsen.<br />

Børn; Hans Andersen 13 år. Johanne Margrethe Andersdatter 9 år. Anne Kirstine<br />

Andersdatter 6 år.,<br />

Anne Hansdatter i Myllerup den 4 februar 1757 side 124b.P2.<br />

Enkemand; Peder Hansen,<br />

Børn fra første ægteskab; Søren Pedersen 26 år. Christian Pedersen 25 år. Aqnne<br />

Sophie Pedersdatter 18 år, hendes værge er Niels Sørensen <strong>af</strong> Hvidtoft som er gift<br />

med pigens ½ søster.<br />

Fælles børn; Peder Pedersen 15 år<br />

Anne Jensdatter i Barløse den 17 november 1755 side 117b. P2.<br />

Enkemanden Niels Andersen,<br />

arvinger; søskende børn; Mads Pedersen i Føns. - Peder Jespersen i Fønsskov som er<br />

søn <strong>af</strong> Jesper Pedersen + 4 andre sønner og 1 datter. Niels Nielsen fra Føns. -<br />

Maren Pedersdatter ugift. Jesper Nielsen fra Ørslev. Rasmus Nielsen Ibidm.<br />

Anders Nielsen. Mads Nielsen fra Ørslev, - endnu en Rasmus Nielsen fra Ørslev. -<br />

Rasmus Hansen fra Middelfart.<br />

Anne Jensdatter i Aborg den 27 juli 1761 side 166. P2.<br />

Enkemanden; Niels Andersen.<br />

Arvinger; den sal. kones moder Karen Jacobsdatter gift med Peder Jacobsen i Aborg.<br />

½ broder Jens Pedersen 23 år. - fuldbroder Christen Jensen i Lundager, som er død<br />

hans børn; Lars Christensen 17 år. Jens Christensen 15 år. Jacob Christensen 11<br />

år. -<br />

Anne Jensdatter i Lundager den 30 september 17<strong>62</strong> side 173b. P2.<br />

Enkemanden; Niels Laursen.<br />

Børn; <strong>af</strong> første ægteskab; Anne Lisbeth Fallentinsdatter 17 år. Mette Marie<br />

Fallentinsdatter 15 år. Christina Fallentinsdatter 7 år., værge Anders Jørgensen her<br />

<strong>af</strong> byen.<br />

Anna Jørgensdatter i Gamtofte den 26 januar 1736 side170. P1.<br />

Enkemanden unge Lars Nielsen.<br />

Børn. En datter Kirsten Laursdatter 10 år, tilsynsværge Morbroderen Jens Jørgensen<br />

i Mosebo, samt den sal. kones søsters mand Laurs Andersen Stougaard i Dreslette.


Anne Laurisdatter i Raadvad Holevad Sogn den 10 oct. 1752 side 96. P2.<br />

Enkemanden Peder Pedersen,<br />

Børn Dorthe Pedersdatter 13 år. Johanne Pedersdatter 9 år. Lars Rasmussen 18<br />

år, som den sal. kone er mor til, hans værge var farbroderen Niels Pedersen, til stede<br />

var også den sal. kones broder Peder Laursen i Sandager.<br />

I skiftebrevet omtales skiftet efter den sal. kones første mand sal. Rasmus Pedersen<br />

NB. Se skiftet efter Peder Pedersen som døde kort tid efter hustruen.<br />

Anne Madsdatter i Aborg den 13 juli 1744 side 30b. P2.<br />

Enkemanden, Peder Simonsen.<br />

Børn; Hans Pedersen 8 år. Anne Pedersdatter 10 år., tilsted var og børnenes<br />

morbroder Erich Madsen i Aborg.<br />

Anne Madsdatter i Aborg den 9 september 1748 side 67 P2.<br />

Enkemanden Peder Nielsen<br />

Arvinger; en søster gift med Erich Andersen <strong>af</strong> Aborg. en søster gift med Christen<br />

Andersen i Aborg.<br />

Anne Madsdatter i Barløse den 4 januar 1749 side 67b. P2.<br />

Enkemanden Hans Jespersen.<br />

Arvinger, den sal. kones broder Lars Madsen her i byen død hans søn Jørgen Larsen<br />

28 år. 2) en broder Hans Madsen som har været soldat i Rensborg, som de ikke har<br />

hørt fra i 27 år.<br />

Anne Dorthe Madsdatter i Bæring den 7 januar 1750 side 81 P2.<br />

Enkemand, Hans Andersen Skrædder.<br />

Arvinger, søskende, en broder 1) Knud Madsen i Barløse. 2) Peder Madsen død<br />

hans børn: Mads Pedersen i Orte.- Johanne Pedersdatter tjener på <strong>Brahsborg</strong>. Hans<br />

Pedersen dito. 3) Mads Madsen død, hans børn, Jens Madsen i Ladgaard. Anne<br />

Madsdatter gift med Jep Andersen i Emtekjær. - Kirsten Madsdatter gift med Jens<br />

Christensen i Ladgaard. Zidsel Madsdatter ugift er hos broderen Jens. 4) Anne<br />

Madsdatter enke i Orte. - ½ broder Søren Madsen død hans børn. : Anders Sørensen<br />

i Barløse. - ½ søster Karen Madsdatter død hendes børn; Peder Hansen i Milling.<br />

Jørgen Hansen Skomager. Woldborg Hansdatter gift med en <strong>af</strong>takket krigsmand de<br />

sidste 2 boende i Flensborg.<br />

Anne Margrete Nielsdatter paa Heden Ørsbjerg Skov den 8.nov, 1757 s. 129.P2.<br />

Enkemanden, Jens Jensen.<br />

Barn <strong>af</strong> første ægteskab, Jep Ibsen 9 år, værge morbroderen Anders Nielsen i aborg,<br />

som har taget ham til sig, til sted ved skiftet var og farbroderen Svend Hansen <strong>af</strong><br />

væde.<br />

Fælles ; Jens Jensen 8 år,<br />

I skiftebrevet nævnes skiftet efter den sal kones første mand Jep Hansen dateret den<br />

17 april 1748. I skiftet nævnes også en Jørgen Olsen <strong>af</strong> Toerup som svoger <strong>af</strong> huset.


Anne Magrette Pedersdatter i Lundager den 27 september 1745 side 38b. P2.<br />

Enkemanden: Christen Andersen Holm tjenende Lars Simonsen.<br />

Børn; Anders Christensen 3 år.<br />

Anne Pedersdatter i Barløse den 13 juni 1748 side 59b. P2.<br />

Enkemand Jørgen Jørensen.<br />

Børn, Anne Jørgensdatter 26 år.,<br />

Anne Simonsdatter i Kærumgaard den 10 februar 1731 side 116b. P1.<br />

Enkemanden Hans Jensen.<br />

Børn; Jens Hansen 15 år. - Simon Hansen 13 år. - Rasmus Hansen 11 år. - Hans<br />

Hansen 7 år. - Peder Hansen 4 år. - Anne Hansdatter 9 år, værge deres morbrøder<br />

Rasmus Rasmussen Ellgaard i Haarbye, og Niels Simonsen i Naarbye. Hans Jensens<br />

moder Kirsten Hansdatter med lavværge Peder Hansen i Naarbye. Og hans søstre<br />

Maren Jensdatter gift med Hans Nielsen i Høbdrup. - Kirsten Jensdatter gift med<br />

Mads Madsen i Ladegaard, - Sidsel Jensdatter gift med Niels Simonsen i Naarbye. -<br />

brøderne Peder Jensen i Myllerup og Henning Jensen i Naarbye.<br />

Bergitte Andersdatter i Ørsberg Skov den 18 oktober 1726 side 61 .P1.<br />

Enkemanden, Mads Hansen.<br />

Arving; brodersøn Anders Madsen 19 år, som i en 10 a 11 årstid har været opvokset<br />

her i stervboen, tilsagt som værge Hans Laursen i Formose, samt Niels Hansen i<br />

Lunge som var søskende barn til den sal. kone.<br />

Bergitte Clausdatter på Næs Sandager Sogn den 12 august 1740. side 224. P1.<br />

Enkemanden Peder Pedersen.<br />

Børn. Niels Pedersen 21 år. - Lars Pedersen 19 år. - Hans Pedersen 16 år. - Peder<br />

Pedersen 14 år. - Christian Diderich Pedersen 11 år. - Claus Pedersen 5 år. - Karen<br />

Pedersdatter 7 år. - Else Pedersdatter 12 år., tilsyns værge deres morbroder Hans<br />

Clausen i Aae Højrup.<br />

Berte Larsdatter i Tyllehuus ved Aborg den 21 april 1745. side 38. P2.<br />

Enkemand Hans Hansen.<br />

Børn; Anne Marie Hansdatter 10 år. Kirsten Hansdatter 8 år. Maren Hansdatter 4<br />

år.,<br />

Christen Andersen i Barløse den 10 oktober 1729 side 101b. P1.<br />

Enken Anne Nielsdatter, lavværge broderen Anders Nielsen her i Barløse.<br />

Deres barn; Karen Christensdatter , som <strong>af</strong>gik ved døden i skiftets <strong>af</strong>slutning.<br />

Børn fra første ægte skab; Kirsten Christensdatter gift med Hans Nielsen i<br />

Blangstrup. - Else Christensdatter gift med Peder Clausen i Barløse.<br />

Christen Christophersen gård<strong>af</strong>ståelse i Barløse d.21 novemb. 1751 side 103b. P2.<br />

Til svigersønnen Rasmus Nielsen gift med Anne Christensdatter. Berte<br />

Christensdatter gift med Niels Laursen.<br />

Christens hustru har været gift før <strong>af</strong> disse arvinger nævnes kun Peder Andersen i<br />

Barløse.


Christen Eriksen i Eggerup den 20 januar 1728 side 93b. P1,<br />

Enken; Margrete Jørgensdatter, lav værge Christen Nielsen Smed i Voldbro.<br />

Børn; Hans Christensen 29 år gift og bor i Lundager. - Jørgen Christensen 27 år som<br />

har fæstet gården. - Erik Christensen 22 år. - Maren Christensdatter 32 år, der var<br />

ingen født værge for børnene.<br />

Christen Jensen i Grimstrup den 20 oktober side 92b. P2.<br />

Enken Maren Jacobsdatter, lavværge Jørgen Erichsen i Lundager<br />

Børn; Lars Christensen 8 år, - Jens Christensen 6 år, - Jacob Christensen 3½ år,<br />

formynder den sal, mands stedfar gl. Peder Jacobsen i Aborg, og Niels Andersen i<br />

Aborg som har den sal. mands søster til ægte.<br />

I skiftebrevet nævnes et skifte efter enkens første mand sal. Lars Michelsen dateret<br />

den 21 december 1747 se dette skifte.<br />

Christen Rasmussen Hvid i Sønderby den 5 juni 1741 side 229b. P1.<br />

Enken; Anne Andersdatter, lavværge og fæstmand Erich Christensen her <strong>af</strong> byen.<br />

Fællesbørn: Kirsten Christensdatter 5 år. - Maren Christensdatter 12 år., værge den<br />

sal mands søster søn Peder Jacobsen i Sønderby og morbroderen Hans Andersen i<br />

Schaarup Dreslette Sogn.<br />

Christian Jørgensen i Naarbye den 19 februar 1731 side 119. P1.<br />

Arvinger; en broder Dines Jørgensen 28 år. - Peder Jørgensen 25 år. - en søster Anne<br />

Jørgensdatter gift med Henning Jensen i Naarbye. en søster Mette Jørgensdatter 18<br />

år. - Maren Jørgensdatter 17 år. - Jørgen Jørgensen 14 år. - Hendrik Jørgensaen 12 år.<br />

- Marie Jørgensdatter 11 år. - Lisbet Jørgensdatter 8 år. - Hans Jørgensen 6 år, værge<br />

for maren og Jørgen Jørgen Nielsen i Egerup. For Hendrik Clemen Sørensen i<br />

Melbye. For Mette og Hans Lars Larsen i Liltofte. For Marie og Lisbeth Henning<br />

Jensen i Naarbye.<br />

Claus Jørgensen gård<strong>af</strong>ståelse i Grimstrup den 30 august 1737 side 204. P1.<br />

Hustruen, Dorte Laursdatter.<br />

Afståelse til deres søn Hans Hansen, øvrige børn, Lars Clausen 32 år. Sidsel<br />

Clausdatter 24 år,<br />

Claus Laursen i Aborg den 10 marts 1745 side 34. P2.<br />

Enken; Maren Nielsdatter. Med broderen Mads Nielsen fra Næs som lavværge<br />

Arving en søster, Dorthe Larsdatter i Haare gift med Peder Jespersen,<br />

I skiftet nævnes en sted søn Peder Rasmussen.<br />

Claus Laursen på Næs den 26 maj 1754 side 107.p2.<br />

Enken; Sidsel Pedersdatter,<br />

Børn, ? død var gift med Frederik Ottesen i Midelfart. Maren Clausdatter. Anna<br />

Clausdatter. Karen Clausdatter.<br />

Claus Pedersen i Barløse den 4 oct. 1720 ( død for 3 år siden) side 16. P1.<br />

Enken, Karen Jørgensdatter,


Børn; søn Peder Clausen. -Karen Clausdatter 18 år. - Laurs Pedersen 15 år.. - Jørgen<br />

Clausen. - Holger Clausen. - Elisabeth Clausdatter<br />

Claus Pedersen i Smejrup den 31 marts 1742 side 6. P2.<br />

Enken; Karen Andersdatter Bang.<br />

arving en datter Giertrud Clausdatter enke efter sal Stribolts fra Middelfart,<br />

Christian Nielsen Bang har fæstet gaarden og er gift med Anna Erica Stribolt datter<br />

<strong>af</strong> madam Stribolt,<br />

Clemen Sørensen i Meelby den 7 marts 1740 side 220b. P1<br />

Enken Anne Diderichsdatter, lavværge broderen Anders Diderichsen i Eggerup.<br />

børn; Maren Clemensdatter 18 år. - Anne Clemensdatter 15 år. - Kirsten<br />

Clemensdatter 14 år. - Zidsel Clemensdatter 9 år. - Else Clemensdatter 7 år, på deres<br />

vegne enkens 2 broder Diderich Erichsen i Eggerup, Lars Sørensen i Gamtofte som<br />

er børnenes farbroder, Hans Hansen i Lundager som er gift med enkens søster.<br />

enkens stedbørn; Karen Clemensdatter udgift boer i Ebberup ( enke efter Peder<br />

Christensen). - Hans Clemensen 24 år. - Sørren Clemensen 19 år., på deres vegne<br />

Mads Nielsen i Sjod, og Søren Nielsen i Eggerup.<br />

I skiftebrevet nævnes et skiftebrev efter deres mor Karen Hansdatter den 2 maj 1721<br />

Dorthe Larsdatter på Ørsberg Skov den 19 maj 1730. side 112b. P1.<br />

Enkemanden; Mads Hansen.<br />

Arvinger; broderbørn, Lars Jørgensen 18 år, tjener i Faurskov. - Anders Jørgensen<br />

15 år tjener på Faurskov Mølle, deres værge Hans Andersen i Faurskov. - en søster<br />

Karen Larsdatter som er enke til huse hos Hans Nielsen i Gjelsted, hendes lavværge<br />

Jørgen Jespersen i Gelsted. Og søstrebørn Charlotte Mikkelsdatter gift med Hans<br />

Jørgensen Urtegaardsmand hos Bischopen i Odense. - Erik Mikkelsen 15 år hos<br />

søsteren i Odense.<br />

Dorte Lauritsdatter i Sandager den 28 june 1720 side 14. P1.<br />

Enkemand; Peder Nielsen.<br />

Børn; Laurids Pedersen 9 år. - Niels Pedersen 7 år. - Hans Pedersen 5 år. - Karen<br />

Pedersdatter 3 år.<br />

Dorthe Laursdatter i Lundager 22 juni 1724 side 41. P1.<br />

Enkemand; Mads Søfrensen<br />

Børn; Mette Madsdatter 13 år. - Anne Madsdatter 6 år. - Maren Madsdatter 3 år,<br />

deres tilsyns værge morbroderen Hans Andersen og Simon Pedersen i Aborg.<br />

Dorthe Pedersdatter i Aborg den 8 maj 1745 side 35b. P2.<br />

Sal: Hans Hansen Hjulmand i Aborg.<br />

Arvinger; den sal. mands søster; Anne Hansdatter gift med Rasmus Hansen i Bæring.<br />

Den sal enke havde før hendes død erklæret at hun ingen levende arvinger havde.<br />

Dorte Rasmusdatter i Eggerup den 11 juni 1748. side 59. P2.


Enkemand, Jørgen Simonsen.<br />

Børn, Jens Jørgensen 6 år, - Lars Jørgensen 3 år. Jens Jens Jørgensen ¼ år.<br />

Maren Jørgensdatter 10 år. Malene Jørgensdatter 8 år.<br />

Else Hansdatter i Stubberup den 6 oktober <strong>1719</strong> side 9. P1.<br />

Enkemand; Peder Nielsen.<br />

Børn; Peder Pedersen på næs. - Hans Pedersen som har gården i fæste. - en datter<br />

gift med Jørgen Jørgensen i Stubberup. I skiftebrevet står der at Peder Nielsen har<br />

arvet noget jord efter Sal. Niels Buck i København.<br />

Else Henrichsdatter i Barløse den 19 oktober 1734 side 148. P1.<br />

Enkemand; Knud Laursen<br />

Børn; Peder Knudsen.<br />

Else Pedersdatter i Bæring den 26. november 1756 side 122a. P2.<br />

Enkemanden Peder Jørgensen.<br />

Børn fra 1ste ægteskab; Gorm Laursen i Barløse. Lars Larsen 26 år. Maren<br />

Larsdatter gift med Lars Jensen i Karup.. Karen Larsdatter gift med Peder<br />

Andersen i Barløse. Mette Larsdatter 32 år.<br />

Erik Andersen husmand i Aborg <strong>af</strong>stårgården den 9.januar 1755 side 112. P2.<br />

Til sin ældste datter Johanne Eriksdatter gift med Erik Jensen Witting.<br />

Øvrige børn; Mads Eriksen 23 år. Anders Eriksen 19 år. Zidsel Eriksdatter<br />

Fallentin Fallentinsen i Lundager den 31 juli 1760 side 1<strong>62</strong>b. P2.<br />

Enken; Anna Jensdatter, lavværge Niels Laursen som fæster huset og ægter enken.<br />

Børn: Christian Ludvig Fallentinsen ½ år. Anna Lisbeth Fallentinsdatter 15 år.<br />

Mette Marie Fallentinsdatter 13 år. Christina Fallentinsdatter 5 år., tilsynsværge<br />

Anders Jørgensen , da ingen <strong>af</strong> den <strong>af</strong>dødes venner her i landet er.<br />

Frederikke Stentzel på Barløsegaard den 16 juni 1757 side 138. P2.<br />

Enkemanden Anders Andersen opholdende sig på Barløsegaard.<br />

Barn; Pauline Andersdatter 2 år. Enkemandens 3 brøder var overværende Peder<br />

Andersen i Barløse. Hans Andersen i Smejrup. Niels Andersen i Aborg.<br />

Tilstæde var og Mons. Petter Jensen Kjølbye gift med den sal. enkemands søster og<br />

fæster Barløsegaard næst 1. Maj. I Skiftet står at Mons. Petter Jensen Kjølbye og<br />

hustru tager den 2 årige pige Pauline til sig som deres eget.<br />

Giertrud Andersdatter i Aborg den 4 marts 1748 side 57 b P2.<br />

Enkemand, Anders Hansen Bøcher.<br />

Børn, Hans Andersen 21 år. Appelone Andersdatter gift med Simond Hansen i<br />

Barløse. Maren Andersdatter. Anne Chatrine Andersdatter.<br />

Giertrud Andersdatter i Aborg den 26 september 1753 side 102b. P2.<br />

Enkemanden, Dines Jørgensen.<br />

Børn fra første ægteskab, Peder Rasmussen i Køng. og gl. Anders Rasmussen i<br />

Aborg.


Fælles børn; Anders Dinesen 14 år. -<br />

Gorm Jensen i Saltofte den 4. maj 1756 side 119b. P2.<br />

Enken; Mette Larsdatter, lavværge morbroderen Rasmus Hansen i Saltofte.<br />

Børn; Lars Gormsen 5 år. Jens Gormsen 2 år. Værge Christian Nielsen i Saltofte.<br />

Rasmus Andersen tilkendegav at han er forlovet med enken.<br />

Hans Andersen i Lundager den 22. januar 1728 side 95b. P1.<br />

Enken; Anne Hansdatter, lavværge Hans Laursen ibid.<br />

Børn; Hans Hansen 25 år. - Anders Hansen 17 år. - Johanne Hansdatter 29 år, værge<br />

for den yngste søn farbroderen Peder Andersen i Barløse. På datterens vegne hendes<br />

fæstmand som har fæstet gården.<br />

Hans Andersen i Saltofte den 14 oktober 1752 side 97b. P2.<br />

Enken; Anne Hansdatter, med lavværge den sal. mands broder Jens Andersen her i<br />

byen.<br />

Børn; Anders Hansen 28 år. Hans Hansen 26 år. Jens Hansen 20 år. Søren<br />

Hansen 18 år. Niels Hansen 15 år. Maren Hansdatter 11 år., værge enkens broder<br />

Anders Hansen i Snave.<br />

Hans Christensen og hustru den 4 juli 1753 side 99b. P2.<br />

Børn; Christen Hansen 14 år. Jacob Hansen 10 år. Margrette Hansdatter gift med<br />

Hans Hermansen i Naarby. Zidsel Hansdatyter 19 år. Maren Hansdatter 17 år de<br />

umyndiges værge farbrødre Erik Christensen i Sønderby og Jørgen Christensen paa<br />

Thorøe, saa og deres morbrødre Jørgen Jacobsen og unge Peder Jacobsen i Aborg.<br />

Tilstede var også Lars Rasmussen som nu har fæstet stedet og ægter dattren Zidsel<br />

Hansdatter<br />

Hans Hansen i Barløse den 29 januar <strong>1719</strong> sidee 3. P1.<br />

Enken. Maren Hansdatter, lavværge Knud Laursen i Barløse<br />

Hans Hansen 25 år. - Marie Hansdatter, - Mette Hansdatter, værge for pigerne var<br />

deres broder.<br />

Hans Hansen Grifves i Synderby den 30 juli 1740 side 223. P1.<br />

Enken, Anne Beate Conradsdatter, lavværge hendes fader Hr. Conrad Mejer i<br />

Ebberup.<br />

Børn; Conrad Hansen 9 år, - Else Hansdatter 7 år. - Anne Cathrine Hansdatter 4 år.,<br />

på børnenes vegne Anders Nielsen <strong>af</strong> Ebberup, Anders Hansen <strong>af</strong> Assens som begge<br />

er gift med søstre til enken.<br />

Hans Hansen Ravn i <strong>Brahsborg</strong>s Hollænderie den 9 august 1741 side 235. P1.<br />

Enken: Susannea Elisabeth Johansdatter, lavværge Jørgen Erichsen i Lundager<br />

Børn; Niels Hansen Krag 6 år. - Christian Hansen R<strong>af</strong>n 12 år, - Sophie Hansdatter<br />

Ravn 8 år., værge farbroderen Peder Hansen Ravn i Millinge, tilstede var også<br />

Sørren Lind Degn i Espe som svoger.<br />

Hans Hansen i Meelbye den 20 juni 1744 side 29. P2.


Enken; Kirsten Larsdatter, med lavværge broderen Rasmus Laursen i Meelbye.<br />

Børn: Hans Hansen 21 år, med curator farbroderen Peder Hansen i Assens.<br />

Hans Hansen Grimstrup i Gamtofte Sogn den 11 september 1751 side 90. P2.<br />

Enken; Abel Jørgensdatter , lavværge hendes fader Jørgen Erichsen i Lundager.<br />

Børn; Hans Hansen 6 år. Værge enkens morbroder gl. Lars Nielsen i Gamtofte.<br />

Til stede var også enkens kommende mand Lars Madsen<br />

Hans Hansen i Aborg den 10 juli 1754 side 109b. P2.<br />

Enken, Maren Madsdatter, lavværge og trolovet Anders Hansen Ladefoged.<br />

Børn, Hans Hansen 5 år. Zisel Hansdatter 19 år. Karen Hansdatter 14 år. Anne<br />

Hansdatter 9 år., tilsynsværger, enkens broder Lars Madsen i Grimstrup. gl, Hans<br />

Nielsen i Grimstrup, som har en faster til ægte. Anders Laursen i Aborg som er<br />

søskende barn til den sal. mand. Hans Hansen i Lundager gift med en søster til<br />

enken.<br />

I skifte brevet nævnes enkens sal fader Mads Laursen Smed i Lundager.<br />

Hans Jensen i Aborg den 15 oktober 1726 side 58b. P1.<br />

Enken; Karen Nielsdatter, med lavværge Mads Nielsen her i byen.<br />

Børn; Jens Hansen 44 år. - Hans Hansen 40 år. - Niels Hansen 38 år. - Mads Hansen<br />

36 år. - Peder Hansen 12 år. - Karen Hansdatter gift med Hans Laursen i Gummerup.<br />

- Anna Hansdatter har Laurs Hansen i Aborg. - Sidsel Hansdatter gift med Laurs<br />

Andersen her i byen. - Kirsten Hansdatter gift med Hans Laursen <strong>af</strong> Hjorte. - Anna<br />

Hansdatter 22 år. - Else Hansdatter 20 år. Værge for den yngste søn nævnte Laurs<br />

Andersen. Laurs Hansen var værge for Anna og broderen Hans Hansen som har den<br />

2 gård i fæste værge for søsteren Else.<br />

Der nævnes et skifte brev fra deres sal. moder den 20 april 1696. Der er ikke angivet<br />

hvor mange <strong>af</strong> børnene enken er moder til, men de 3 yngste må være hendes.<br />

Hans Jensen i Kjærumgård den 10 juni 1744 side 28. P2.<br />

Enken; Maren Pedersdatter, lavværge hendes fader Peder Laursen i Saltofte.<br />

Børn; Iver Hansen 11 år. Peder Hansen 10 år. Jens Hansen 7 år. Anne<br />

Hansdatter 8 år. Kirsten Hansdatter ¾ år. På børnenes vegne farbrødrene Peder<br />

Jensen i Mullerød. Henning Jensen i Naarbye.<br />

Børn fra den sal. mands ægteskab: Jens Hansen 28 år. Simon Hansen 26 år.<br />

Rasmus Hansen 24 år. Hans Hansen 20 år. Peder Hansen 17 år. Anne<br />

Hansdatter gift med Hans Nielsen i Woldbroe.<br />

Hans Jensen landsoldat til huse hos Hans Hansen i Grimstrup den 20 feb. 1747 side<br />

<strong>43</strong>. P2.<br />

Sal hustru; Zidsel Clausdatter begge døde kort efter hinanden.<br />

Datter; Maren Hansdatter 3 år, værge farbroderen Henrich Jensen i Gamtofte, tilsted<br />

morbrøderne Lars Clausen og Hans Hansen begge i Grimstrup samt mormoderen<br />

Dorthe Larsdatter i Grimstrup.<br />

Hans Jensen (unge) i Barløse gaard <strong>af</strong>ståelse den 21 juni 1758 side 137b. P2.


Hustruen er blind.<br />

Til karlen Niels Ollesen.<br />

Ingen arvinger nævnt.<br />

Hans Laursen hus <strong>af</strong>ståelse i Aborg den 21 juli 1742. side 11 b. P2.<br />

Hustru,<br />

Ny fæster, er Peder Jacobsen <strong>af</strong> Aborg, som ægter Hans Laursens ældste datter. en<br />

datter Kirsten Hansdatter 17 år. Anna Hansdatter 11 år.<br />

Hans Pedersen i Stupperup den 21 april 1738 side 310 P1.<br />

Enken, Karen Jacobsdatter, lavværge hendes broder Niels Jacobseb i Stupperup.<br />

Børn: Jacob Hansen 16 år. - Peder Hansen 13 år. - Madinia Hansdatter 5 år, Jørgen<br />

Hansen 2 år. På børnenes vegne deres farbroder Peder Pedersen på Næs.<br />

I skiftebrevet nævnes en arve sag fra 1696 den 14 marts: hvor Niels Hansen får<br />

skøde på et stykke jord, som sal. Peder Nielsen sal. Hans Pedersens far arveligende<br />

var tilfalden. ( farfar, far og søn).<br />

Hans Rasmussen Lune i Nyeboe den 6 oktober 1728 side 96. P1.<br />

Enken; Maren Rasmusdatter, med lavværge og trolovet Lars Nielsen som og har<br />

fæstet gården.<br />

Børn; Rasmus Hansen 27 år. - Lars Hansen 9 år. - Rasmus Hansen 3 år. - Anne<br />

Hansdatter gift med ?? Hiærre Jensen i Strærup. - Maren Hansdatter 14 år.. - Johanne<br />

Hansdatter 11 år. - Karen Hansdatter 6 år, for de umyndige børn deres farbroder<br />

Peder Rasmussen i Voltoft.<br />

Hans Nielsen i Lundager den 3 april 1732 side 127. P1.<br />

Enken; Anne Larsdatter, lavværge Jørgen Eriksen her i Lundager.<br />

Børn; Jens Hansen 33 år. - Peder Hansen 22 år. - Maren Hansdatter gift med Lars<br />

Rasmussen i Ørsberg. - Anna Hansdatter 25 år., værge for Lars og Anna deres<br />

farbroder Rasmus Nielsen i Flemløse.<br />

Hans Nielsen gård<strong>af</strong>ståelse i Blangstrup den 21 januar 1741 side 39b. P2.<br />

Hustru,<br />

Børn; Niels Hansen ugift har fæstet gaarden. Christen Hansen i Aborg. Maren<br />

Hansdatter gift med Lars Nielsen Støvle i Gamtofte. Anne Hansdatter gift med Jens<br />

Nielsen her i Blangstrup. Johanne Hansdatter gift med Claus Pedersen i Barløse.<br />

Karen Hansdatter død var gift med Morten Nielsen i Frederiksgave Mølle deres søn<br />

Niels Mortensen 12 år,<br />

I skiftebrevet står at Hans Nielsen ejer Sjodgården efter skøde <strong>af</strong> 28 juli 1731,<br />

sjodgaarden deles lige mellem sønnerne Niels og Christian:<br />

Der nævnes også et skifte efter svigerfaderen Lars Hansen i Aborg 23 feb. 17<strong>43</strong>.<br />

Hans Nielsen i Raahauge Holevad Sogn den 13 oktober 1755 side 117a. P2.<br />

Enken; Dorthe Pedersdatter ( 16 år gammel)<br />

Arvinger; en datter Dorthe Hansdatter som døde kort efter og Hans Nielsen er der<br />

for eneste arving.


Hans Olsen i Søe Søeby den 12 marts 1737 side 192b. P1.<br />

Afdød hustru Karen Nielsdatter. Se hendes skift.<br />

Arvinger, en broder Anders Olsen 19 år. Tilsyn farbroder Claus Andersen<br />

Hans Pedersen gaard<strong>af</strong>ståelse i Barløse Torp den 19 marts 17<strong>43</strong> side 22 P2.<br />

Hustru; Karen Hansdatter,<br />

Stedsønnen Jacob Jensen overtager fæstet efter sin stedfar.<br />

Hans Thomasen i Naarbye den 4 oktober, 1749 side 79b. P2.<br />

Enken; Maren Jørgensdatter, med lavværge og kjæste Rasmus Nielsen <strong>af</strong> Sønderby.<br />

Børn; Thomas Hansen 8 år. Johanne Hansdatter 6 år. Værge farbroderen Claus<br />

Thomasen i Egerup.<br />

Hans Thomsen i Barløse den 9 juni 1730 side 113. P1.<br />

Enken; Maren Hendriksdatter, med lavværge Peder Madsen i Ebberup.<br />

Børn; Hendrik Hansen 7 år. - Maren Hansdatter 9 år. - Margrethe Hansdatter 2 år,<br />

værge deres morbroder Rasmus Juel i Staurbye og Jørgen Sørensen her i byen. I<br />

skiftet nævnes også enkens broder Hans Hendriksen som tjener Rasmus Juul.<br />

Hinrich Fugl i Vistaarup den 25 august 1735 side 156b. P1.<br />

Enken: Madam Sussanne Leegaard, med lavværge Hr. Henning Plesner i Søllested<br />

Arvinger; hans moder Madam Anna Helvig Trevens. ( gift med hr. Nicolai Trevens i<br />

Synderbye) - 2 broder Christian Fugl.<br />

Iver Jensen i Elled den 30 april 1739 side 217. P1.<br />

Enken; Giertrud Pedersdatter, med lavværge Anders Nielsen i Barløse.<br />

Børn; Peder Iversen 30 år. - Jens Iversen 25 år. - Mette Iversdatter 27 år, for hende<br />

Christen Jensen Skomager i Barløse.<br />

Iver Hansen hos Peder Pedersen i Gamtofte den 30 januar 17<strong>43</strong>. side 15 P2.<br />

Enken; Catrine Jørgensdatter., med lavværge søskende barnet Niels Andersen i<br />

Woldbroe.<br />

Barn; Hans Iversen 1 år mindre fem uger., på barnets vegne den sal. mands ½ broder<br />

Hans Nielsen i Woldbroe, samt enkens broder Jørgen Smed i Hygind.<br />

Skiftet er genoptaget på side 26. den 29 maj 1744.<br />

Isak Jørgensen i Myggind den 4 januar 1757 side 123. P2.<br />

Enken; Karen Nielsdatter, lavværge Laurs Jensen i Karup.<br />

Børn; Mourids Isaksen som i 1726 har fæstet den ½ gaard. Jørgen Isaksen. Niels<br />

Isaksen. Gertrud Isaksdatter gift med Hans Simonsen i Stupperup. Karen<br />

Isaksdatter gift med Niels Jørgensen i Eggerup .- Kirsten Isaksdatter gift med Peder<br />

Jørgensen i Bæring.<br />

Jacob Jensen i Barløsetorp den 8 august 1746 side 41. P2.<br />

Enken; Karen Jørgensdatter, på enkens vegne hendes kjerste Peder Knudsen<br />

Børn; Jørgen Jacobsen 1½ år., på barnets vegne morbroderen Niels Jørgensen i<br />

Egerup.


Karen Jørgensdatter er <strong>af</strong>gået ved døden inden den 3 okt, se skiftet efter hende.<br />

Jacob Nielsen i Wolbroe den 26 august 1750 side 82. P2.<br />

Enken: Mette Jensdatter, med lavværge Lars Jensen i Søe Søebye.<br />

Arvinger; en broder Lars Nielsen i Gamtofte. 2) Peder Nielsen død i Kingstrup<br />

hans børn, Lars Pedersen i faderens gård. Niels Pedersen tjener i Ellesøe. en<br />

datter gift med Jep Jørgensen i Hygind. 3) en søster Maren Nielsdatter i Toerup død<br />

hendes børn, Niels Nielsen på Heden. Anders Nielsen tjener i Gamtofte. Marie<br />

Nielsdatter gift med Jørgen Olesen i toerup. Karen Nielsdatter boende ved Nyfæste<br />

gift med Hans Vilhelmsen. Berte Nielsdatter gift med Hans Laursen i Søllested.<br />

Anne Margrethe Nielsdatter gift med Jens Jensen på Heden. Margrethe Nielsdatter<br />

ugift tjener her på stedet. 4) en søster Johanne Nielsdatter i Søe Søebye død hendes<br />

børn; Mads Madsen tjener i Søe Søebye. Abel Nielsdatter gift med Hans Hansen i<br />

Grimstrup. Anne Hansdatter tjener i Bucherup. Berte Hansdatter i Søebye<br />

Jacob Pedersen i Aborg, døde for nogle år siden skifte den 8 dec. 1741.side 4. P2<br />

Enken; Maren Hansdatter,<br />

Børn; Peder Jacobsen her i Aborg. - Hans Jacobsen. - Lars Jacobsen. - Zidsel<br />

Jacobsdatter alle tre her i gården, Hans Jacobsen har fæstet gården.<br />

Jens Andersen Skrædder i Kirke Søebye gård <strong>af</strong>ståelse d.27 maj 1722 s. 25 b. P1.<br />

Hustru, ?<br />

Fæster gården Poul Laursen mod at han ægter Jens Skrædders datter og giver Jens<br />

skrædder og hustru <strong>af</strong>tægt.<br />

Jens Gormsen husmand i Aborg den 22 februar 1754 side 106b, P2.<br />

Enken, Ingeborg Nielsdatter,<br />

Børn, Jens Jensen 20 tjener i Saltofte. Lars Jensen 16 her i stervboet.<br />

Fra første ægteskab, Niels Jensen boer i Køng Højrup.<br />

Fra 2det ægte skab Hans Jensen i københavn. Gorm Jensen i Saltofte. Gertrud<br />

Jensdatter boende i Skirebek i Jylland gift med Jørgen Nielsen<br />

Jens Hansen i Lundager den 15 oktober 1736 side 184b. P1.<br />

Enken; Kirsten Simonsdatter, med lavværge hendes fader Simon Pedersen i Aborg.<br />

Børn, Hans Jensen 42 år. - Kirsten Jensdatter 1 år., deres værge farbroderen Mads<br />

Hansen i Lundager.<br />

I skiftet står der at Jørgen Sørensen fordrede på sin myntlings Anne Madsdatters<br />

vegne hendes mødrene arv, som endnu her i boen staar ubetalt.<br />

Jens Hansen i Lundager den 3 marts 1738 side 208b. P1.<br />

Enken; Karen Rasmusdatter, med lavværge Hans Laursen i Formose; Jacob Jensen<br />

har givet enken ægteskab løfte.<br />

Barn, Maren Jensdatter, Hans Pedersen i stubberup.


I skiftebrevet om tales også et skiftebrev imellem Jens Hansen hans moder og<br />

søskende ( moderen Anne Larsdatter. - en søster Anne Hansdatter. - en broder Peder<br />

Hansen.<br />

Jens Henriksen i Gamtofte den 18 oktober 1727 side 85b. P1.<br />

Enken; Maren Hansdatter, med lavværge Niels Pedersen item.<br />

Børn; Henrik Jensen 25 år. - Hans Jensen 13 år. - Berte Jensdatter 18 år., på deres<br />

vegne farbroderen Jørgen Henriksen på Ulskov, som grundet svaghed ej mødte, da<br />

indfandt Christen Mikkelsen i Melby sig som værge for den yngste søn. Og for<br />

datteren morbroderen Lars Hansen i Assens.<br />

Jens Jensen i Aborg den 7 maj 1726 side 54 b. P1.<br />

Enken; Kirsten Nielsdatter, lavværge Find Pedersen som fæster gården og ægter<br />

enken.<br />

Børn; Anna Hansdatter 5 år, værge farbroderen Anders Jensen,<br />

Enkens fader Niels Rasmusen er på <strong>af</strong>tægt.<br />

Jens Knudsen i Blangstrup den 7 februar 1730 side104b. P1.<br />

Enken; Maren Jensdatter, med sønnen Hans Jensen som lavværge.<br />

Børn; Hans Jensen 36 år gammel, i Barløse. - Christen Jensen 30 år, som har fæstet<br />

gården. - Karen Jensdatter 34 år, som er gift med Niels Jørgensen i Blangstrup. -<br />

Giertrud Jensdatter 32 år gift med Anders Pedersen Smed i Turup. - Dorte Jensdatter<br />

25 år, værge hendes svoger Niels Jørgensen.<br />

Jens Laursen i Lundager den 7 november 1757 side 127b.P2.<br />

Søskende; Rasmus Laursen i Lundager gift med Karen Knudsdatter. Mikel Laursen<br />

i Karup. Hans Laursen i Mullerød.<br />

Jens Madsen i Aborg den 6 februar <strong>1719</strong> side 4. P1.<br />

Enken; Karen Jacobsdatter, med lavværge og kommende ægtemand Morten<br />

Pedersen.<br />

Børn; Christen Jensen 52 år. ( tvivl om alderen) Anna Jensdatter 22 år, værge for<br />

børnene farbroderen Niels Madsen i Kingstrup, og farbroderen Peder Nielsen i<br />

Aalsboe.<br />

Jens Madsen i Grimstrup den 16 juni 1745 side 37. P2.<br />

Enken; Karen Pedersdatter, med svogeren Jørgen Søfrensen i Flemløse som<br />

lavværge.<br />

Den sal. mands børn; Jacob Jensen i Lundager. Mads Jensen i Kjerumgaard.<br />

Niels Jensen tjener Christen Jensen her i Grimstrup. Karen Jensdatter gift med Find<br />

Pedersen i Aborg.<br />

Fælles børn; Peder Jensen 21 år. Hans Jensen 19½ år. Lars Jensen 17 år.<br />

Michel Jensen 13. Jørgen Jensen 10 år., på børnenes vegne Find Pedersen og Mads<br />

Jensen.<br />

Der nævnes et skiftebrev <strong>af</strong> 3 juli 1722.<br />

Jens Pedersen Murmester ved <strong>Brahsborg</strong> den 14 januar 1747 side 42. P2.


Enken; Maren Rasmusdatter,<br />

Arvinger; den sal. mands datters børn; Cathrine Christiansdatter gift med Christopher<br />

Borch rytter <strong>af</strong> Odense. - Marie Christiansdatter gift med Peder Pedersen<br />

handskemager svend i Odense. Pernille Christiansdatter ugift<br />

Jens Rasmussen Drud i Naarbye den 19 marts 1726 side 52. P1.<br />

Enken; Maren Hendriksdatter, med lavværge Jørgen Hendriksen liltoft.<br />

Arvinger; sal. broder Anders Rasmussen Drud hans børn; Rasmus Andersen i<br />

Ebberup 55 år. - Laurs Andersen 50 år. - Mads Andersen 35 år. - Maren Andersdatter<br />

i Voldbro gift med Jep Laursen. - Anna Andersdatter gift med Peder Laursen i<br />

Ebberup. - Kirsten Andersdatter gift med Jens Laursen i Sandager. - sal. Hans<br />

Rasmussen Drud i Schydeberg; hans børn, Laurs Hansen i Skydeberg 35 år. - Kirsten<br />

Hansdatter i Skydeberg. - sal. Niels Drud i Ebberup hans datter Anna Nielsdatter<br />

med hendes trolovet fæstmand Hans Hansen i Ebberup. - Anna Rasmusdatter gift<br />

med Simon Nielsen her i byen.<br />

Jens Simonsen Kylling på Barløsegaard den 24 september 1727 side 85.<br />

Enken; Bergitte Krogstrup<br />

Arvinger; en søn Jacob Jensen Kylling,<br />

Jep Hansen på Heden den 19 Januar 1748 side 56 P2.<br />

Enken; Anne Magrette Nielsdatter, med lavværge hr. Nis Bech <strong>af</strong> Nyfæste.<br />

Børn, som enken er sted mor til, Peder Ibsen 3½ år, - Karen Ibsdatter 8 år, på<br />

børnenes vegne deres faders ½ broder Svend Hansen <strong>af</strong> Vædeby i Veflinge og<br />

morbrødrene Michel Pedersen i Hjerup og Knud Pedersen i Assensbølle, samt<br />

Jørgen Olsen som er svoger <strong>af</strong> huset.<br />

Johan Post i Hollænderiet på <strong>Brahsborg</strong> den 2 juni 1738. side 210b. P1.<br />

Enken; Cathrine Malene Kadfin , lavværge Jørgen Eriksen i Lundager.<br />

børn; Anne Chatrine Johansdatter tjener i Hamborg. - Susanne Johansdatter gift med<br />

Hans Hansen Raun tjener på Egeskov Gård. - Sophie Johannesdatter tjener på<br />

Fjellebro. - Hedevig Dorothea Johansdatter gift med Mons. Wjelandt Degn i Espe. -<br />

Chalotte Johansdatter. - Rebeike Johansdatter begge hos deres moder her på stedet.<br />

Johanne Bertelsdatter i Barløse den 3 marts 1728 side 95, P1<br />

Enkemanden Christen Andersen.<br />

Børn; Kirsten Christensdatter gift med Hans Nielsen i Blangstrup. - Else<br />

Christensdatter gift med Peder Clausen i Barløse. -<br />

Johanne Hierresdatter i Gamtofte den 18 januar 1845 side 32. P2.<br />

Enkemanden, Lars Nielsen<br />

Den sal. kones børn; Johanne Nielsdatter gift med Erich Madsen i Aborg. Kirsten<br />

Nielsdatter gift med Niels Simonsen i Bucherup. Bergitte Nielsdatter ugift og her<br />

på stedet hos stedfaderen,<br />

Der nævnes et skiftebrev dato, juli <strong>1723</strong>, efter den sal. kones første mand Niels<br />

Nielsen


Johanne Nielsdatter i Aborg den 9 marts 1761 side 165 P2.<br />

Enkemanden: Erik Madsen.<br />

Børn; Karen Eriksdatter 11 år, tilsynsværge; Anders Ibsen i Voldbroe.<br />

Johanne Søfrensdatter i Lundager den 28 juli 1724. side 46. P.1.<br />

Enkemanden Peder Clemensen<br />

Børn; Clemen Pedersen 7 år. - Anna Pedersdatter 15 år. - Sinder Pedersdatter 13 år. -<br />

Kirsten Pedersdatter 10 år. - Dorthe Pedersdatter 4 år. - Maren Pedersdatter 2 år.,<br />

formynder deres far og overværende morbrøderne Mads Søfrensen og Jørgen<br />

Søfrensen begge <strong>af</strong> Lundager.<br />

Joseph Parent i logi på <strong>Brahsborg</strong> den 5 januar 1746 side 39 P2.<br />

Arvinger, ?? den sal. karl skal være født i Køln i Tyskland.<br />

Jørgen Andersen i Saltofte den 23 juni 1747 side 44 P2.<br />

Enken; Maren Pedersdatter Løche, med kjersten Søren Clemensen fra Kjerumgård.<br />

Børn, Anders Jørgensen, 1½ år, værge farbroder Niels Andersen i Blangstrup,<br />

Jørgen Eriksen gaard<strong>af</strong>staaelse i Lundager den 11 december 1754 side 111a, P2.<br />

Til sønnen Anders Jørgensen<br />

Øvrige børn, en datter Zidsel Jørgensdatter,<br />

Under samlingen mødte Henrik Andersen <strong>af</strong> Sjod på hans gamle moders vegne<br />

Zidsel Henriksdatter som er på <strong>af</strong>tægt i gaarden ifølge et skiftebrev <strong>af</strong> 2 april 1731.<br />

Jørgen Krag i Barløse den 23 januar 1761 side 163 b P2.<br />

Enken Anna Andersdatter, lavværge Johan Jørgensen.<br />

Børn, Claus Jørgensen 3 år. Nærmest født værge Anders Andersen i Rørup<br />

Jørgen Hansen i Rabøl Holevad Sogn den 16 august 1740. side 225. P1.<br />

Arvinger; 1) en broder Peder Hansen på Næs. 2) broder Lars Hansen død<br />

murmester i Sandager dennes søn Hans Laursen i Sandager. - 3) en søster Karen<br />

Laursdatter gift med Niels Clausen i Assens. - 4) Kirsten Hansdatter i Assens ugift. -<br />

5) en søster Maren Hansdatter enke i Assens. - 6) en søster Maren Hansdatter død<br />

hendes 3 børn, Berthe Cathrine Christensdatter gift med Johan Grøndal Skomager i<br />

Assens som mødte for hustruens 2de søskende. 7) en søster Maren Hansdatter enke i<br />

Assens. - 8) hel søstre Kirsten Hansdatter gift med Jørgen Rasmussen her på stedet.<br />

Jørgen Hierresen Smed i Barløse <strong>af</strong>ståelse den 17 juni 1755 side 117. P2.<br />

Til sønnen Peder Jørgensen.<br />

Øvrige børn; Johan Jørgensen væver i Aborg. Katrine Jørgensdatter gift med Niels<br />

Nielsen Skrædder i Caslund.<br />

Jørgen Jørgensen hos sin ½ broder Jørgen Eriksen i Pug Mølle den 17.december<br />

1757 side 131 P2.<br />

Fuld søskende; Henrik Jørgensen i Burrebye Mølle Bellinge Sogn. Karen<br />

Jørgensdatter død boede i Lammes Mølle i Jyland på Wedelsborg <strong>Gods</strong> hendes børn;


Jørgen Jensen på Lammes Mølle.- Jens Jensen 20 år. Karen Jensdatter gift med<br />

Olle Andersen i Hynderup Gelsted Sogn. - ½ søskende Beml: Jørgen Eriksen i Puge<br />

Mølle.<br />

Jørgen Laursen i Saltofte den 13 juni 1737 side 200. P1.<br />

Enken; Edel Kirstine Andersdatter, lavværge Christian Nielsen i Saltofte.<br />

Børn: Anne Jørgensdatter 12 år, værge hendes farbroder Peder Laursen i Saltofte.<br />

I skiftet nævnes den sal, mands stedbørn; Poul Rasmussen. - Maren Rasmusdatter. -<br />

og Maren Rasmusdatter som har arv til gode efter deres sal. fader Rasmus Poulsen.<br />

I skiftet nævnes den sal. mands brødre Hans Laursen tjener på Damsboe.<br />

Jørgen Laursen i Mygind i Hollevad den 18.juni 1749 side 76b. P2.<br />

Enken; Kirsten Jørgensdatter, som lavværge broderen Niels Jørgensen i Egerup.<br />

Fællesbørn; Lars Jørgensen 12 år. Jørgen Jørgensen 6 år., som værge farbroderen<br />

Peder Laursen i Sandager.<br />

Mads Jørgensen her <strong>af</strong> byen erklærede at han var forlovet med enken, at de søgte<br />

kongen om tilladelse til ægteskab da de var besvogert.<br />

I skiftebrevet nævnes et skiftebrev efter den sal. mands fader Lars Jørgensen <strong>af</strong> 23<br />

okt. 1731, hvor arvingerne var Karen Lairsdatter søster til den sal. mand<br />

Jørgen Mortensen Pilegaard. Gård <strong>af</strong>ståelse i Haarby den, 24, juni <strong>1723</strong> side.35b.<br />

P1. Der omtales et skiftebrev dateret 25, juni 1718 efter den sal. Mands hustru.<br />

Til svigersønnen Niels Mortensen gift med datteren 1) Maren Jørgensdatter.<br />

Øvrige børn, 2) Rasmus Jørgensen. 3) Hans Jørgensen. 4) Anne Jørgensdatter,<br />

Jørgen Nielsen Skrædder i Karup den 15 november 1731 side 123. P1.<br />

Enken; Kirsten Bertelsdatter, lavværge Anders Christensen fra Nybye i Læborre<br />

Sogn Jylland, som ægter enken om gud vil.<br />

Børn; Niels Jørgensen 13 år, tjener hos sin farbroder Anders Nielsen i Lundager. -<br />

Maren Jørgensdatter 10 år. - Anne Jørgensdatter 8 år, for børnene deres farbroder<br />

Anders Nielsen i Lundager.<br />

Jørgen Nielsen i Køng den 19 februar 1734 side 141. P1.<br />

Enken; Maren Rasmusdatter, som ønsker at <strong>af</strong>stå sin ejndom til sin søn uden skifte.<br />

Hendes lavværge var hendes broder Morten Rasmussen i Turup.<br />

Børn; Niels Jørgensen som overtagerejndomen og giver sin moder <strong>af</strong>tægt.<br />

Jørgen Nielsen i Aborg den 29 maj 1744 side 27. P2.<br />

Enken; Johanne Mortensdatter, lavværge Lars Hansen i Aborg.<br />

Børn; Kirsten Jørgensdatter 19 år med hendes kjerste Find Jensen i Hesle som<br />

fæster stedet. Niels Jørgensen 16 år. Jens Jørgensen 10 år., værge for drengene<br />

Mads Hansen i Lundager<br />

I skiftebrevet er nævnt et skifte <strong>af</strong> 16 februar <strong>1723</strong> efter den sal. mands første hustru<br />

Kirsten Jensdatter en søn Hans Jørgensen.<br />

Jørgen Rasmussen i Rabøl den 5 december 1748 side 66. P2.


Enken; Kirsten Hansdatter, med lavværge Hans Murmæster i Sandager.<br />

Børn, Karen Jørgensdatter forlovet med Lars Andersen, som fæster stedet.<br />

Karen Andersdatter i Aborg den 14 april 1738 side 209b. P1.<br />

Enkemand, Erik Madsen.<br />

Arvinger: den sal, kones moder Giertrud Henriksdatter, på hendes vegne hendes<br />

mand Christen Mikkelsen i Melbye. - og en broder Rasmus Andersen i Mygind. -<br />

Anders Andersen 34 år tjener i Melbye.<br />

Karen Andersdatter i Lundager den 23 juni 1741 side 231b. P1.<br />

Enkemand Hans Laursen.<br />

Arvinger; 2 søster Mette Andersdatter gift med Niels Andersen i Aae Sønderby<br />

Sogn.<br />

Hans Laursen <strong>af</strong>står gården til Hans Hansen her <strong>af</strong> byen;<br />

Arvinger; en broder Peder Laursen her i gaarden. - Giertrud Laursdatter gift med<br />

Mads Smed her i byen.<br />

Karen Hansdatter i Myllerup den 13 juli side 41b. P1.<br />

Enkemanden; Peder Nielsen Skytte,<br />

Arvinger; hendes fader Hans Mortensen Ellegård boende i Skydeberg.<br />

Karen Hansdatter <strong>af</strong>ståelse i Gamtofte den 25 juli 1742 side 12 . P2.<br />

Hendes <strong>af</strong>døde mand: Peder Hierresens.<br />

Søn; Hans Pedersen som fæster stedet og giver sin mor <strong>af</strong>tægt.<br />

En datter, Johanne Pedersdatter 27 år. Anne Pedersdatter 20 år som begge er her på<br />

stedet hos deres broder.<br />

Karen Hansdatter i Barløse den 19 oktober 1754, side 110b.P2.<br />

Enkemanden, Knud Simonsen.<br />

Børn; Maren Knudsdatter 10 år, tilsynsværge morbroderen Mads Hansen i Smejrup<br />

Karen Jørgensdatter i Barløsetorp den 3 oktober 1746 side 42 P2.<br />

Kjerste. Peder Knudsen.<br />

Barn Jørgen Jacobsen 1½ år, værge Niels Jørgensen i Egerup.<br />

Karen Jørgensdatter på Næs Sandager den 28 januar 1751 side 84. P2.<br />

Enkemand Niels Pedersen.<br />

Arvinger;den sal. kones moder Gertrud Jensdatter gift med Hans Andersen i Mygind.<br />

en broder Lars Jørgensen 18 år hos stedfaderen, værge morbroderen Lars Jensen i<br />

Karup.<br />

Karen Laursdatter i Lundager den 22 september 17<strong>62</strong> side 173. P2.<br />

Enkemanden; Hans Jensen.<br />

Børn: Laurs Hansen 5½ år. Karen Hansdatter 2½ år. Anne Hansdatter½ år,<br />

tilsyns værge Find Pedersen i Aborg.<br />

Karen Nielsdatter i Søe Søeby den 12 marts 1737 side 192b. P1.


Afdød ægtemand, Hans Olsen.<br />

Arvinger; hendes moder Karen Mortensdatter i Højberg, søskende, Peder Nielsen i<br />

Højberg. - Morten Nielsen i Ørsted. - Margrete Nielsdatter tjener på Skovgaarde. -<br />

Kirsten Nielsdatter tjener hos Simon Jørgensen i Højberg.<br />

Karen Nielsdatter i Blangstrup den ? 1737 side 206b. P1.<br />

Enkemand: Anders Sørensen<br />

Børn; Niels Andersen 30 år. Mads Andersen 27 år. Jørgen Andersen 20 år. -<br />

Anne Andersdatter 34 år. Johanne Andersdatter gift med Niels Andersen i Aalsboe,<br />

På de 3 børns vegne deres morbroder Niels Madsen i Kingstrup.<br />

En datter fra første ægteskab med sal. Anne Nielsdatter, Karen Andersdatter gift<br />

med Hans Larsen Blangstrup i Turup.<br />

Karen Pedersdatter i Barløse den 12 november 1721 side 25. P1.<br />

Enkemanden; Jørgen Andersen.<br />

Børn; Margrette Jørgensdatter : år<br />

Karen Pedersdatter i Barløse den 30 april 1734 side 1<strong>43</strong>. P1.<br />

Enkemanden; Poul Madsen.<br />

Børn; Peder Poulsen 15 år. - Anders Poulsen 3 år. - Kirsten Poulsdatter 12 år. -<br />

Maren Poulsdatter 9 år. - Anne Cathrine Poulsdatter 6 år., tilsynsværge den sal.<br />

kvindes søsters mand Jørge Henriksen i Orte<br />

Karen Pedersdatter i Søebye den 1 december 1747 side 53 P2.<br />

Enkemanden, Anders Olsen,<br />

Børn; Ole Andersen 4 år. Kirsten Andersdatter 7 år, tilstede deres morfar Jep<br />

Jensen ??.<br />

Et skiftebrev efter farfaderen Olle Andersen <strong>af</strong> 27 okt. 1735.<br />

Karen Pedersdatter i Grimstrup den 21 februar 1748 side 54. P2.<br />

Var enke efter Sal. Jens Madsen,<br />

Stedbørn til den sal. Kone; Jacob Jensen i Lundager. Mads Jensen på Kærumgaard.<br />

Niels Jensen tjener på <strong>Brahsborg</strong>. Karen Jensdatter gift med Find Pedersen i<br />

Aborg.<br />

Den. Sal kones børn, Peder Jensen 24 år. Hans Jensen 22 ½ år. Lars Jensen 20 år.<br />

Mikkel Jensen 16 år. Jørgen Jensen 13 år.<br />

Tilstede Jørgen Søfrensen i Flemløse som var gift med den sal. kones søster.<br />

Karen Pedersdatter i Blangstrup den 20 maj 1758 side 136. P2.<br />

Enkemanden; Niels Andersen.<br />

Børn; Peder Nielsen 14 år. Anders Nielsen 11 år. Jørgen Nielsen 5 år. Hans<br />

Nielsen 2 år. Karen Nielsdatter 17 år. Maren Nielsdatter 7 år, tilsynsværge Niels<br />

Hansen i Blangstrup, som er søskende barn til den sal. kone, og Claus Pedersen som<br />

er en broder, samt Niels Andersen i Olsboe gift med enkemandens søster.<br />

Karen Rasmusdatter i Lundager den 21 juni 1748 side 60, P2.


Enkemanden, Jacob Jensen.<br />

Børn; Jens Jacobsen 7 år. Anne Jacobsdatter 9 år. Birte Jacobsdatter 2½ år. Og en<br />

datter som enkemanden er stedfar til Maren Jensdatter 13 år, på hendes vegne<br />

farbroderen Peder Hansen i Myllerup. Og på de 3 øvrige børns vegne deres<br />

farbroder Mads Jensen Kjerumgaard,<br />

I skiftebrevet er omtalt et skifte efter Jens Hansen den 3 marts 1738.<br />

Karen Sørensdatter i Barløse den 23 marts 1757 side 126. P2.<br />

Enkemanden Rasmus Pedersen<br />

Børn; Frederik Rasmussen 11 år. Peder Rasmussen 9 år. Søren Rasmussen 5 år.<br />

Karen Rasmusdatter 13 år, tilsyns værge Lars Sørensen og Anders Rasmussen begge<br />

<strong>af</strong> Aborg.<br />

Kirsten Hansdatter i Myllerup den 11 december 1721 side 21 P1.<br />

Enkemand Peder Nielsen Skytte.<br />

Børn; Niels Pedersen 12 år, - Hans Pedersen 7 3/4 år. - Karen Pedersdatter 13 år. -<br />

Anne Pedersdatter 9 : år.<br />

Kirsten Hansdatter i Grimstrup den 19 februar 1745 side 32b P2.<br />

Sal. Michel Laursen.<br />

Børn; sal. Lars Michelsen hans 4 små børn, Michel Larsen 3 år. Anne Laursdatter<br />

11 år. Kirsten Laursdatter 8 år. Berte Laursdatter 8 år, med deres stedfar Hans<br />

Christensen, som havde den sal. kone på <strong>af</strong>tægt.<br />

Børn, Anne Michelsdatter Hans Nielsen Knap i Assens. Maren Michelsdatter gift<br />

med Peder Jensen Snedker i Assens.<br />

I skiftebrevet nævnes gård<strong>af</strong>ståelsen fra Michel Laursen til sin søn Lars den 28<br />

februar 1732.<br />

Kirsten Jensdatter i Aborg den 16 februar <strong>1723</strong> side 35. P1.<br />

Enkemand Jørgen Nielsen.<br />

Børn fra 1 ægteskab; Mads Hansen. - Jens Hansen. - Søren Hansen. Og fra sidste<br />

ægteskab Hans Jørgensen ? 11 år.<br />

Kirsten Jensdatter i Barløse den 5 juni 1742 side 11. P2.<br />

Enkemand, Niels Laursen.<br />

Børn; Anders Sørrensen.<br />

Kirsten Jørgensdatter i Eggerup den 14 marts 17<strong>43</strong> side 20b. P2.<br />

Enkemand: Jørgen Nielsen.<br />

Børn; 7 sønner og 5 døtre ; Niels Jørgensen 37 år. Hans Jørgensen 32 år, - Anders<br />

Jørgensen 30 år. Mads Jørgensen 28 år. Martin Jørgensen 26 år. Mandrup<br />

Jørgensen 24 år. Jørgen Jørgensen 16 år. Maren Jørgensdatter enke efter<br />

Christopher Højers i Troense på Taasinge. Kirsten Jørgensdatter gift med Jørgen<br />

Laursen i Mygind. Anne Chatrine Jørgensdatter gift med Jacob Jørgensen i Tuerup.<br />

Lisbeth Jørgensdatter gift med Niels Laursen i Barløse . Karen Jørgensdatter 21<br />

år her i gården.


Kirsten Laursdatter i Turup den 4 december 1741 side 4. P2.<br />

Enkemand, Niels Hansen<br />

Hendes børn; Niels Laursen i Barløse.<br />

Kirsten Larsdatter i Gamtofte den 26 februar 1733 side 133. P1.<br />

Enkemand, Niels Eriksen.<br />

Hendes børn; Anne Larsdatter gift med Hands Eriksen i Hjortholm. - Margrethe<br />

Larsdatter gift med Hans Laursen i Flemløse. - Karen Larsdatter gift med Diderik<br />

Eriksen i Eggerup. - Lars Larsen 35 år.<br />

Fællesbørn; Lars Nielsen 30 år.<br />

Kirsten Madsdatter hos Jørgen Nielsen i Eggerup ( Kirsten har førhen beboet<br />

gården) den 4 januar 1732 side 125. P.<br />

Børn; 1) Mads Nielsen i Siod. - 2) Jørgen Nielsen i Egerup. - 3) sal. Søren Nielsen<br />

som boede i Aborg, hans børn Lars Sørensen 15 år. - Maren Sørensdatter 24 år. -<br />

Karen Sørensdatter 18 år. 4) Niels Nielsen død i Gamtofte hans børn; Johanne<br />

Nielsdatter 17 år. - Kirsten Nielsdatter 15 år. - Berte Nielsdatter 9 år. - 5) Anders<br />

Nielsen 50 år ugift og tjener i København. - 6) Elsebeth Nielsdatter gift med<br />

Marchus Hansen i Lundager. - 7) Maren Hansdatter død var gift med Clemen<br />

Sørensen i Mehlbye deres 3 børn; Karen Clemensdatter17 år. - Hans Clemensen 14<br />

år. - Søren Clemensen 11 år. - 8) Else Hansdatter gift med Niels Christensen Smed i<br />

Voldbro som begge er døde; deres børn, Hans Christian Nielsen 6 år. - Anna<br />

Chatrine Nielsdatter 3 år.<br />

Kirsten Nielsdatter til huse hos Laurits Rasmussen i Lundager den 6 februar 1733<br />

side 131. P1.<br />

Børn; Mads Jensen, værge hans læremester Thomas Schoman Væver - Niels Jensen<br />

læremester Jens Pedersen Murermester ved <strong>Brahsborg</strong>.<br />

Kirsten Nielsdatter i Aborg den 4 juni 1733 side 134b. P1.<br />

Enkemand; Find Pedersen.<br />

Hendes barn Anne Hansdatter 12 år avlet med <strong>af</strong>døde Hans Jensen.<br />

Fællesbørn; Dorte Findsdatter 6 år. - Hans Findsen 2 år værge deres morbroder<br />

Rasmus Nielsen i Aborg, og Laurs Jensen i Naarbye, som er datteren Anne<br />

Hansdatters farbroder, så og Anders Jensen i Aborg.<br />

Kirsten Nielsdatter i Sønderbye den 16 november 1733 side 140. P1.<br />

Enkemanden Christen Rasmussen Hvid.<br />

Hendes børn; Anna Madsdatter gift med Anders Nielsen i Sønderbye. - Maren<br />

Madsdatter som er død, hendes børn, Morten Nielsen i Slots Møllen, Mads Nielsen 9<br />

år. - Lars Nielsen 4 år. - Maren Nielsdatter 12 år, de 3 sidste er hos broderen Morten<br />

Nielsen i Møllen. - Anne Nielsdatter gift med Jens Rasmussen i Nyemark her i Fyen.<br />

Farbroderen Morten Nielsen i Sønderby nævnes sammen med mosterns mand<br />

Anders Nielsen i Sønderby som deres værge.<br />

Kirsten Nielsdatter i Ebberup den 28 september 1736 sidee 177. P1.


Enkemand, Peder Christensen.<br />

Arvinger; en broder 1) Søren Nielsen 77 år boende i et <strong>af</strong> Lars Ibsens huse i Kierum.<br />

- en søster 2) Mette Nielsdatter død, hendes børn, Axel Mogensen bortrømt fra<br />

militæret. Johan Frederik Mogensen boende i Holsten i Bredsted. Cathrine<br />

Johannesdatter gift og rejst bort fra riget. 3) Maren Nielsdatter død hendes børn,<br />

Jørgen Pedersen Skrædder i Ebberup. Anna Pedersdatter tjener på Løgesmose. - 4)<br />

Karen Nielsdatter død hendes børn, Niels Jørgensen 28 år. Karen Jørgensdatter gift<br />

med Anders Rasmussen i Melby. Anne Jørgensdatter <strong>af</strong>gangen Rasmus Pedersens<br />

enke i Saltofte.. Maren Jørgensdatter tjener på <strong>Brahsborg</strong>, . Mette Jørgensdatter<br />

tjener enkemanden Peder Christensen her på stedet.<br />

Kirsten Rasmusdatter i Kjerum den 26 marts 17<strong>43</strong> side 23b. P2.<br />

Enkemand Peder Andersen husmand på Hans Jensens gårdsgrund i Kjerum.<br />

Børn; Anna Pedersdatter 2 år til Pindsedag., som formynder morbroderen Peder<br />

Rasmussen i Dreslette.<br />

Knud Laursen i Karup den 29 oktober 1733 side 138b. P1.<br />

Enken; Mette Jensdatter, med lavværge Anders Nielsen i Karup.<br />

Børn; Lars Knudsen 3 år. Mette Knudsdatter 12 år, værge deres farbroder Jørgen<br />

Laursen i Ørsberg.<br />

Lars Andersen i Aborg den 28 december 1750. side 83b. P2.<br />

Enken; Johanne Johansdatter, med lavværge og Kjærste Anders Rasmussen her i<br />

Byen.<br />

Børn; Anders Larsen 17 år. Karen Larsdatter 14 år. Kirsten Larsdatter 11 år.<br />

Deres værge enkens farbroder Rasmus Hansen Bæring boende her i byen.<br />

Lars Christensen gaard<strong>af</strong>ståelse i Lundager den 16 januar 1754 side 105 P2.<br />

Til Niels Rasmussen <strong>af</strong> Flemløse, Lars Christensen og hustru skal have <strong>af</strong>tægt på<br />

gaarden, i skiftebrevet nævnes en 9 årig dreng ved navn Peder som er opfødt på<br />

gaarden.<br />

Lars Clausen hos Hans Margvarsen i Østerbygården den 29. april 1748 side 58 P2.<br />

Arvinger; søskende, 1) Peder Clausen i Barløse. 2) Jørge Clausen i Barløse død<br />

hans børn, Hans Jørgensen 8 år., på barnets vegne moderen Kirsten Mikkelsdatter og<br />

morbroderen Jens Michelsen i Barløse.: 3) Anne Clausdatter vanfør hos broderen<br />

Peder Clausen. 4) Kirsten Clausdatter gift med Hans Løg i Hjorte, og den sal. karls<br />

gl, moder Kirsten Madsdatter.<br />

I skiftebrevet nævnes at den sal karl havde arv til gode efter hans søskendebarn<br />

Peder Hansen i Barløse.<br />

Lars Clausen gaard<strong>af</strong>staaelse i Vistorpe den 30. juli 1753 side 101b. P2<br />

Til Niels Jensen kusk på <strong>Brahsborg</strong>, som ægter datteren,<br />

Fæstebrevet er også underskrevet Anne Laursdatter, som må være Lars Clausens<br />

hustru, men det fremgaar ikke entydigt.


Lars Gormsen den 16. februar 1731 side 118. P1.<br />

Enken; Else Pedersdatter, med lavværge og trolovet Poul Cortesen, som har fæstet<br />

gaarden.<br />

Børn; Gorm Larsen 12 år. Lars Larsen 2 år. Maren Larsdatter 14 år. Karen<br />

Larsdatter 7 år. Mette Larsdatter 7 år., for de ældste børn var Anders Findsen<br />

Kierumgård værge for. Og for tvillingerne Peder Løche i Barløse, for den yngste søn<br />

Peder Clausen i Barløse.<br />

Lars Hansen gård<strong>af</strong>ståelse i Aborg den 23 februar 17<strong>43</strong> side 17 . P2.<br />

Hustru, Anne Hansdatter,<br />

Børn; Karen Larsdatter , som er lovet til Hans Nielsens søn Christen Hansen <strong>af</strong><br />

Blangstrup, der også fæster gården; og giver svigerforældrene <strong>af</strong>tægt.<br />

Lars Hansen og hustru havde fået skøde på gaarden i 1718<br />

Lars Hansen tjente hos Laurs Nielsen i Søllested den 22 marts 1756 side 120. P2.<br />

Enken; Gjertrud Hansdatter, for lavværgen hendes far Hans Hansen i Skydebjerg<br />

mødte broderen Rasmus Hansen.<br />

Børn; Hans Laursen 1 år. Karen Laursdatter 3 år, deres vegne mødte Lars Nielsen<br />

og Hans Nielsen. Tilsted var den sal. mands svoger, Hans Andersen i Mosebo og<br />

Christopher Pedersen i Skydebjerg.<br />

Laurs Ibsen i Norby den 28. maj 17<strong>62</strong> side 171. P2.<br />

Enken; Anne Pedersdatter, Lavværge Laurs Jensen her <strong>af</strong> byen.<br />

Børn; Peder Laursen 8 år. værge farbrodren Anders Ibsen i Voldbro Sidsel<br />

Laursdatter 19 år., værge morbrodren Hans Pedersen i Saltofte Anne Laursdatter<br />

12 år, værge morbrodren Jens Pedersen i Saltofte, samt Find Andersens hustru avlet i<br />

første ægteskab med sal: Sidsel Jensdatter.<br />

I skiftebrevet nævnes et skifte efter Niels Simonsen datert 19 dec. 1731 og efter<br />

Sidsel Jensdatter i 1737.<br />

Laurs Jensen i Karup den 18. september 1759 side 146. P2. <strong>Brahsborg</strong><br />

Der er strid om skiftet; Marcus Jørgensen har fæstet gården uden om arvingerne:<br />

Følgende personer nævnes; en søster Giertrud Jensdatter gift med Hans Andersen fra<br />

Mygind. en søster søn Mads Jørgensen fra Mygind.<br />

Den sal. mands <strong>af</strong>døde hustrus søstres mænd, Peder Andersen fra Barløse. Og Niels<br />

Olsen, samt den sal. kones brødre Gorm Laursen i Barløse og Laurs Laursen i<br />

Lundager.<br />

Ved skiftets genoptagelse den 4. oktober 1759 nævnes nu 5 børn; Jens Larsen.<br />

Karen Larsdatter. Johanne Larsdatter, som Peder Andersen var værge for. Else<br />

Larsdatter. Marrie Larsdatter som Niels Olsen er værge for.<br />

Marcus Jørgensen <strong>af</strong>står sit fæste og Anders Andersen født i Gamborg får i stedet for<br />

fæstebrev, og lover at ægte en <strong>af</strong> døtrene.<br />

Laurs Laursen i Aborg den. 17, oktober 1720 side 16b. P1.<br />

Enken Margrethe Hansdatter, med lavværge hendes søn Laurs Laursen.


Børn; Laurs Laursen. - Karen Laursdatter gift med Hans Hansen her i byen. Maren<br />

Laursdatter. Bodel Laursdatter. Kirsten Laursdatter. Lena Laursdatter. Værge<br />

farbroderen Michel Laursen i Grimstrup.<br />

Lars Madsen i Lundager den 25 september 1751 side 90b. P2,<br />

Enken; Johanne Rasmusdatter, lavværge Jørgen Erichsen her i byen<br />

Barn, Karen Larsdatter forlovet med Hans Jensen <strong>af</strong> Grimstrup.<br />

I skiftebrevet nævnes enkens søster Kirsten Rasmusdatter at hun skal have ophold<br />

på gården ifølge skiftebrev efter deres far Rasmus Laursen dateret den 11 juni 1734.<br />

Lars Michelsen i Lundager den 21 december 1742 side 12b. P2.<br />

Enken Maren Jacobsdatter, med hends svoger Hans Nielsen Knap i Assens som<br />

lavværge. Christen Jensen <strong>af</strong> Aborg har givet enken ægteskabs løfte.<br />

Børn: Michel Laursen 1½ år. Anna Laursdatter 9 år. Kirsten Laursdatter 6 år.<br />

Berte Laursdatter 4 år., på deres vegne enkens ældste broder Peder Jacobsen i Aborg,<br />

samt enkens stedfar Jens Madsen her i byen.<br />

I skiftet nævnes en sølv kande med inskrift Jens Povelsen og Dorthea Hansdatter<br />

1641.<br />

Den <strong>af</strong>døde mands moder Kirsten Hansdatter er på <strong>af</strong>tægt i gården.<br />

Lars Nielsen i Saltofte den 6 april 1735 side 154b. P1.<br />

Enken; Barbra Hansdatter, lavværge Christian Nielsen som agter at fæste huset .<br />

Børn; Mette Laursdatter 5 år, værge farbroderen Hans Nielsen i Torrehuse ?.<br />

Lars Nielsen I Gamtofte gaard<strong>af</strong>ståelse den 8 oktober 1761 side 169. P2<br />

Til Peder Hansen som tjener på Barløsegaard, mod at han ægter Lars Nielsens<br />

hustrues søster datter Karen Hansdatter.<br />

Laurs Pedersen i Nordby den 13 februar 1737 side 190. P1.<br />

Hustruen Maren Andersdatter der begge <strong>af</strong>gik ved døden samtidig.<br />

Børn; Peder Laursen i Naarby 40 år. Anders Laursen 39 år. Mette Larsdatter 25 år<br />

hos sin broder i Naarby, på hendes vegne gl. Hans Hansen i Meelbye og Henning<br />

Jensen i Naarbye.<br />

Lars Pedersen i Aborg den 11 oktober 1751 side 91. P2.<br />

Enken Cathrine Jørgensdatter, med lavværge og kærreste Mads Jørgensen.<br />

Børn; Kirsten Larsdatter 5 år. Iver Larsen 3 år., værge enkens søskende barn Niels<br />

Andersen i Voldbro.<br />

Lars Rasmussen i Voldtofte død i 1736 ( se Frederiksgave <strong>Gods</strong> skifteprotokol)<br />

Hustru, Karen Nielsdatter død 1738 ( se Frederiksgave Skifte Protokol)<br />

Sønnen; Niels Larsens arvepart i overformynderiet den 11 dec. 1742., drengens<br />

værge er hans morbroder Lars Nielsen.<br />

Laurs Rasmussen gård <strong>af</strong>ståelse i Lundager den 23 marts 1744 side26 P2.


Børn; Rasmus Laursen. Jens Laursen som begge er hjemme. Hans Laursen i<br />

Mulerød. Michel Laursen i Karup. Giertrud Larsdatter trolovet med Knud<br />

Rasmussen i Verninge.<br />

Sønnen Rasmus Laursen over tager fæstet <strong>af</strong> gården.<br />

Lars Rasmussen i Ørsberg den 9 april 1745. side 35. P2.<br />

Enken, Maren Hansdatter, lavværge Olle Ibsen som ægter enken og fæster huset.<br />

Børn; Maren Laursdatter 12 år. Hans Laursen 8 år. Anne Laursdatter 6 år.<br />

Rasmus Laursen 2 år., på deres vegne deres farbroder Rasmus Rasmussen<br />

Kjerumgård<br />

Lars Simonsen i Karup Holevad Sogn den 31 juli 1741 side 332b. P1.<br />

Enken, Ellen Marie Svendsdatter, lavværge og trolovet Michel Laursen.<br />

Børn; Margrette Laursdatter i det 2 aar., værge farbroderen Hans Simonsen i<br />

Stubberup.<br />

Lars Simonsen i Bæring den 25 oktober 1750. side 80b. P2<br />

Enken; Maren Larsdatter, med lavværge og kjærste Hans Pettersen<br />

Børn; Simon Larsen 20 år Christian Larsen 14 år. Lars Larsen 12 år. Hans<br />

Larsen 7 år. Anne Larsdatter 23 år. Charlotte Sophie Larsdatter 17 år, værge<br />

morbroderen Jens Larsen i Sandager<br />

Lars Simonsen i Lundager den 9 marts 1758 side 134. P2.<br />

Enken; Anne Jørgensdatter, lavværge hendes far Jørgen Sørensen her i Lundager.<br />

Børn <strong>af</strong> første ægteskab; Peder Larsen 10 år. Anne Larsdatter 15 år.<br />

Fælles; Simon Larsen 3 år. Maren Larsdatter 4 år. Værge farbroderen Peder<br />

Simonsen i Aborg. Tilsted var og Lars Larsen <strong>af</strong> Aborg som har tanke til enken og<br />

stedet. I skiftet nævnes at enken venter barn med den sal. mand.<br />

Lisbeth Jørgensdatter i Barløse den 9 september 1749. side 79. P2.<br />

Enkemand; Niels Laursen.<br />

Børn; Kirsten Nielsdatter 5 år. Tilsynsværge morbroderen Niels Jørgensen i Egerup.<br />

Lykke Pedersdatter i Hestholm den 24 maj 1755 side 116b. P2.<br />

Enkemanden Anders Rasmussen.<br />

Arvinger: ingen nævnt boet ejede så lidt at der intet blev til deling.<br />

Mads Andersen i Køng den 7 Januar 1749 side 68 P2.<br />

Enken Maren Hansdatter, med lavværge kjersten Peder Rasmussen<br />

Børn: Anders Madsen her i byen, - Johanne Madsdatter gift med ? i Norge. Maren<br />

Madsdatter har været gift i Holte død hendes søn Anders Hansen 8 år, til stede<br />

barnets fader Hans Andersen i Holte.<br />

Der nævnes et skifte brev efter hans første kone dateret den 25 juli 1724.<br />

Mads Hansen i Ørsbjerg Skov den 4 september 1749, side 78. P2.<br />

Enken; Maren Hansdatter, med lavværgeb Hans Laursen i Ørsbjerg.


Arvinger; en broderdatter Anna Knudsdatter tjener Niels Hansen i Blangstrup med<br />

qurator Gorm Laursen <strong>af</strong> Barløse., - søster sønner. Hans Hansen i Assens. Jørgen<br />

Hansen skrædder i Smejrup..<br />

I skiftebrevet står der at der er gæld til enkens søster søn Hans Andersen som tjener<br />

Anders Laursen i Ørsbjerg<br />

Mads Hansen gaard<strong>af</strong>ståelse i Lundager den 21, januar 1755., side 113. P2.<br />

Til Peder Andersen <strong>af</strong> Aborg som ægter Mads Hansens eneste datter / og barn.<br />

Mads Laursen Smed i Lundager den 21, oktober 1754 side 111. P2.<br />

Børn, Laurs Madsen i Grimstrup, - Johanne Madsdatter gift med Hans Hansen i<br />

Lundager. - Maren Madsdatter som var enke, men nu gift med Anders Hansen i<br />

Aborg<br />

Mads Nielsen i Aborg gård<strong>af</strong>ståelse den 31 maj 1736 side 173b. P1.<br />

Afdød hustru, Kirsten Eriksdatter<br />

Arvinger; en datter Karen Madsdatter gift med Anders Rasmussen i Ellesøe. - Anna<br />

Madsdatter gift med Peder Simonsen i Aborg. - Erik Madsen som er gift med<br />

Christen Michelsens steddatter i Melby navnlig, Karen Andersdatter<br />

Mads Pedersen i Mullerød den 30, april 1740 222b. P1.<br />

Enken; Maren Hansdatter, lavværge og fæstemand Hans Laursen fra Lundager.<br />

Børn. Peder Madsen i Brydegaard som enken er sted mor til. Fælles børn, Giertrud<br />

Madsdatter 8 år, på hendes vegne 2 broderen Peder Madsen.<br />

Mads Søfrensen i Lundager den 23, november 1728 side 97b. P1.<br />

Enken; Kirsten Simonsdatter, lavværge Jens Hansen som har fæstet gården og ægtet<br />

enken.<br />

Børn; Mette Madsdatter 17 år. - Anne Madsdatter 12 år. - Dorte Madsdatter 3 år. -<br />

Maren Madsdatter 2 uger., på børnenes vegne deres farbroder Jørgen Sørensen i<br />

Lundager og Peder Andersen i Barløse som er de 2 ældste pigers morbroder. (<br />

skiftebrev fra den 22, juni 1724 (Dorthe Laursdatter))<br />

Marcus Hansen i Lundager den 1 marts 1737 side 191, P1.<br />

Enken, Elisabeth Nielsdatter, lavværge Jørgen Nielsen i Eggerup.<br />

Børn, Hans Marchusen 19 år. - Dorthe Maren Marchusdatter 15 år, farbroderen Mads<br />

Hansen i Sønderbye og Hans Hansen i Saltofte og deres fasters mand Johan<br />

Jørgensen i Højsholt, og Jørgen Nielsen Sønderbye<br />

Maren i Wistaarupe den 19 februar 1722 side 30 b. P1.<br />

Afdød ægtemand; Peder Jørgensen.<br />

Arvinger; børn ?; Jørgen Pedersen. - Laurits Pedersen. - Anders Pedersen, - Hans<br />

Laursen. - Jens Madsen og sal; Hans Pedersens børn.<br />

Maren Andersdatter i Højsholt den 2, august <strong>1723</strong> side 38. P1.<br />

Enkemanden, Johan Jørgensen.


Børn, Anders Johansen 2 år. - Kirsten Johansdatter 14 dage gammel. Deres værge<br />

morbroderen Anders Andersen i Skalberg, og farbroderen Peder Jørgensen som har<br />

deres Moster til ægte.<br />

Maren Andersdatter i Gamtofte den 17 marts 1758 side 135 P2.<br />

Enkemanden; Hans Pedersen<br />

Arvinger; morderen Maren Jensdatter gift med Mads Pedersen i Turup.<br />

Søskende; Kathrine Andersdatter gift med Peder Hansen i Turup, - Anne<br />

Andersdatter gift med Povel Laursen i Søebye. Karen Andersdatter gift med Claus<br />

Hansen i Turup. giertrud Andersdatter 19 år ugift værge stedfaderen Mads<br />

Pedersen.<br />

Maren Andersdatter var gået hjemme fra jule<strong>af</strong>ten og først sener fundet druknet i en<br />

sø.<br />

Maren Hansdatter i Mulerød den 12, november 1722 side 34 P1.<br />

Enkemand; Anders Pedersen.<br />

Børn; Hans Andersen 12 år. - Anna Andersdatter 10 år, værge deres fader, samt<br />

overværende deres morbrøder Laurs Hansen i Mulerød, og Søfren Hansen i<br />

Brydegaard<br />

Maren Hansdatter i Saltofte den 20 februar 1725 side 49. P1.<br />

Enkemand. Peder Hansen<br />

Børn, Laurs Pedersen 52 år hos stedfaderen. - Niels Pedersen Sparre 42 år snedker i<br />

Assens. - Giertrud Pedersdatter gift med Jørgen Andersen i Saltofte.<br />

Maren Hansdatter hos Hans Jørgensen Næs Sandager den 6 juni 1746 s.44b. P2.<br />

Ægtemanden Peder Hansen <strong>af</strong>gik ved døden samtidig, se skiftet efter ham.<br />

Arvinger; søskende Giertrud Hansdatter var gift med Bertel Smed i Sandager som<br />

begge er døde, deres børn Christian Bertelsen i Ebberup, - Jens Bertelsen Sandager<br />

død hans børn, Anders Jensen 18 år tjener i Emtekjær Smedde. Bertel Jensen 20 år<br />

tjener Per Lauridsen i Sandager. Anne Jensdatter 14 år hos stedfaderen Jørgen<br />

Nielsen i Sandager. - ? Maren Bertelsdatter var gift med Hans Jacobsen i Haare<br />

begge døde deres børn Giertrud Hansdatter 16 år tjener Lars Andersen på Næs.<br />

Karen Hansdatter 15 tjener morbroderen Christian Bertelsen i Ebberup. Anne<br />

Bertelsdatter var gift med Hans Hansen i Sandager de havde ingen børn.<br />

Maren Hansdatter i Mullerød den 18 Januar 1753 side 98b. P2.<br />

Enkemanden; Peder Jensen,<br />

Arvinger, den sal. kones børn fra ægteskabet med sal. Anders Pedersen; Maren<br />

Andersdatter gift med Jørgen Pedersen i Dreslette. Kirsten Andersdatter ugift med<br />

morbroderen Simon Hansen i Frøbjerg som værge, ( nu hos morbroderen Rasmus<br />

Hansen i Hostrup) Peder Andersen 25 år. fælles børn, Anders Pedersen 21 år.<br />

Jens Pedersen 19 år. Niels Pedersen 18 år. Karen Pedersdatter 17 år.,<br />

Maren Jørgensdatter i Haarbye den 21 marts 1740 side 222. P1.<br />

Enkemanden, Niels Mortensen,


ørn, Jørgen Nielsen 16 år. - Morten Nielsen 9 år. - Karen Nielsdatter 15 år. - Kirsten<br />

Nielsdatter 12 år. - Anne Nielsdatter 6 år, tilstede frenden Jørgen Ibsen i Acherup<br />

gift med enkemandens søster, Hans Hansen i Haarby også gift med en søster til<br />

enkemanden, samt Jens Laursen i Haarby.<br />

Maren Jørgensdatter i Høgsholt den 13 februar 17<strong>43</strong> side 18. P2.<br />

Enkemanden; Gorm Nielsen.<br />

Børn; Christen Gormsen 12 år. Jørgen Gormsen 9 år. Anders Gormsen 6 år.<br />

Deres værge faderen, samt morbroderen Peder Nielsen Pommer <strong>af</strong> Odense.<br />

Maren Laursdatter i Aborg den 28 oktober 1724. side 47. P1.<br />

Enkemanden; Jens Hansen.<br />

Børn; Hans Jensen her itm. - Peder Jensen i Assens. - Anders Jensen 28 år. - Laurs<br />

Jensen 24 år, begge hjemme hos faderen. - Anna Jensdatter gift med Laurs Jensen i<br />

Skydeberg. - Kirsten Jensdatter 21 år.<br />

Maren Laursdatter i Aborg den 4 maj 1725 side 50b. P1.<br />

Enkemanden Jens Gormbsen.<br />

Enkens søn; Anders Nielsen Granader<br />

Børn; Gorm Jensen 14 år. - Hans Jensen 19 år. - Laurs Jensen 32 år. Gertrud<br />

Jensdatter 10 år.,<br />

Maren Larsdatter i Meelbye den 7 januar 1752 side 93b. P2,<br />

Enkemanden Hans Hansen.<br />

Børn; Hans Hansen 6 år. Lars Hansen 2 år. Anne Hansdatter 4 år. , deres<br />

tilsynsværge morbroderen Niels Laursen i Schaarup i Dreslette sogn. Til stæde var<br />

og Rasmus Laursen i Meelbye som er enkemandens morbroder og Lars Hansen i<br />

kirkeladen ved Kærum kirke, som er enkemandens farbroder.<br />

Maren Madsdatter i Karup den 8 april 1739 side 215b. P1.<br />

Enkemanden; Anders Nielsen.<br />

Børn: Niels Andersen 20 år. - Jens Andersen 18 år. - Mads Andersen 15 år. - Anne<br />

Andersdatter 25 år. - Bodil Andersdatter 22 år. - Birte Kirstine Andersdatter 12 år.,<br />

tilstede deres morbroder Niels Madsen i Kingstrup.<br />

Maren Madsdatter hos Hans Pedersen Bul den 18 januar 1749 side 70, P2.<br />

Husbond Markus Madsen som <strong>af</strong>gik ved døden samtidig, se hans skifte.<br />

Arvinger; en søster gift med Lars Larsen i Aborg.<br />

Maren Mortensdatter i Køng den 25 juli 1724 side 42b. P1.<br />

Enkemand Mads Andersen.<br />

Børn; Anders Madsen 12 år. - Anna Madsdatter 22 år. - Johanne Madsdatter 18 år. -<br />

Maren Madsdatter 14 år. På børnenes vegne deres mosters mand Mads Jensen i<br />

Køng.<br />

Maren Nielsdatter udi Kongsgaarden i Aborg den 20 september 1721 side 22b. P1.<br />

Enkemand Rasmus Pedersen.


Arvinger; søskende, sal. Anders Nielsens børn i Aborg; a) Niels Andersen 10 år. - b)<br />

Rasmus Andersen 10 år. - c) Jørgen Andersen 7 år. - d) Laurs Andersen 3 år. Be)<br />

Anne Andersdatter 16 år, på deres vegne deres stedfar . 2) Rasmus Nielsen. - 3)<br />

Mads Nielsen i Aborg. - 4)Sal. Hans Nielsen 2 sønner fra ægteskab med Maren<br />

Iversdatter død i Aborg, Niels Hansen. - Hans Hansen. - og ved sidste kone Catrine<br />

Jørgensdatter 3 piger, Kirsten Hansdatter 16 år. - Maren Hansdatter 13 år. - Marie<br />

Hansdatter 9 år. - på deres vegne deres stedfar Peder Hansen i Søiederby i Ringe<br />

Sogn. - 5) Anne Nielsdatter gift med Hans Laursen i Aborg på hans vegne sønen<br />

Laurs Hansen som beboergaarden. - 6) Kirsten Nielsdatter gift med Christen<br />

Rasmussen i Sønderby. - Karen Nielsdatter gift med gl. Hans Jensen i Aborg.<br />

Maren Pedersdatter i Barløse Torp den 22 april 1739 side 216b. P1.<br />

Enkemanden; Knud Madsen.<br />

Børn: Mads Knudsen 36 år. - Bertel Knudsen 28 år. - Peder Knudsen 23 år. - Anne<br />

Knudsdatter 20 år.<br />

Maren Pedersdatter i Ørsberg Skovhuus den 1 juli 1744 side 29b. P2.<br />

Enkemanden; Jep Hansen.<br />

Børn, Karen Ibsdatter 4 år. Peder Ibsen 14 døgn ?, på deres vegne morbroderen<br />

Michel Pedersen i Hjeruplund<br />

Maren Pedersdatter i Lundager den 9 august 1751 side 88. P2.<br />

Enkemand, Lars Simonsen<br />

Arvinger; Børn, Dorthe Larsdatter 11 år, og vanfør. Anne Larsdatter 8 år. Peder<br />

Larsen 3 år. Hans Larsen 1 år. Tilsynsværge farbroderen Peder Simonsen i Aborg.<br />

Maren Pedersdatter i Synderby den 4 november 1757 side 130, P2.<br />

Enkemand Gorm Nielsen,<br />

Børn; Niels Gormsen næsten 2 år. Tilsynsværge farbroderen Jacob Nielsen her i<br />

byen.<br />

I skiftebrevet nævnes at den sal. kone var fra Jylland, samt at enkemanden har<br />

lovning på fæste <strong>af</strong> huset som endnu beboes <strong>af</strong> hans fader Niels Gormsen.<br />

Margrethe Andersdatter i Barløsetorp den 28 september 1731 side 122. P1.<br />

Enkemand; Anders Jensen.<br />

Børn; Jens Andersen 21 år er i Otense hos Anders Snedker. - Christen Andersen 17<br />

år som er i Otense og går i Latinskolen. - Anna Andersdatter 31 år. - Sophia<br />

Andersdatter 23 år., på børnenes vegne deres næst frender på moderens side, Jens<br />

Nielsen i Eskelund og Knud Johansen i Faurskov Mølle. Anders Jørgensen har<br />

fæstet gården og ægter den ældste datter<br />

Margrette Jørgensdatter Arv udbetales fra overformynderioet; efter hendes <strong>af</strong>døde<br />

morbroder Simon Pedersen, som døde i Hollandsk tjeneste i 1739. ( Maren er den 13<br />

august 1742 tjenestepige på <strong>Brahsborg</strong>).<br />

Far, Jørgen Andersen


Margrette Laursdatter i Barløse den 3 marts 1724 side 41. P1.<br />

Enkemand; Peder Jørgensen .<br />

Børn; Jørgen Pedersen 39 år. - Laurs Pedersen 37 år. - Simon Pedersen 27 år. - Anna<br />

Pedersdatter 31 år, og her i stervboen. - en <strong>af</strong> død datter som var gift med Jørgen<br />

Andersen i Barløse på deres børns vegne.<br />

Margrethe Madsdatter i ? den 23 juli <strong>1719</strong> side 5. P1.<br />

Enkemanden: Niels Rasmussen.<br />

Arvinger; en broder 1) Peder Madsen i Hjerup. - 2) Hirer Madsen død i Ørsberg,<br />

hans børn; Laurs Hirersen i Ørsberg. - Niels Hirersen i Ørsberg. - Jep Hirersen 24 år.<br />

- Giertrud Hirersdatter som har Hans Hansen i Aalsboe. Kirsten Hirersdatter ugift<br />

har Hans Christensen i Aalsboe, . Margrethe Hirersdatter. - Dorthe Hirersdatter<br />

beggte ugifte, på deres vegne Laurs Jensen i Ørsberg, og Hans Hansen i Aalsboe 3)<br />

en søster Berte Hansdatter som har Peder Nielsen i Harndrup. - Anne Madsdatter i<br />

Hjerup som har Jep Ollesen.<br />

I skiftet nævnes arve gæld efter en <strong>af</strong>død mands første hustru; den 5 oktober 1693 på<br />

20 dlr,.<br />

Marie Jørgensdatter hos Claus Pedersen i Smeirup den 31 maj 1736 side 174b.<br />

P1.<br />

Arvinger; en broder Anders Jørgensen Fahl fuldmægtig ved Assens Amtstue. - 2<br />

broder Jørgen Jørgensen 6 år hos hendes stedmor Elisabeth Margrete Sal. Lars<br />

Joensens i Fahlen Søllested Sogn. - Johanne Jørgensdatter 17 år hos hendes<br />

morbroder hr. Magister Reutz på Tåsinge- Clara Maris Jørgensdatter 13 år, også hos<br />

stedmoderen i Fahlen. På de 3 umyndiges vegne deres farbroder Niels Andersen i<br />

Blangstrup. Der nævnes skiftebreve efter hendes mor Johanne Andersdatter dato 28<br />

juni 1718 og efter deres far Jørgen Andersen <strong>af</strong> 23 juni 1730.<br />

Markus Madsen hos Hans Pedersen Bul i Ebberup den 18 januar 1749 P2.<br />

Hustru Maren Madsdatter død samtidig se hendes skifte,<br />

Den sal, mands datter som er gift med Hans Peder Bul.<br />

Mette Andersdatter i Lundager den 19 oktober <strong>1723</strong> side 38b. P1.<br />

Enkemanden<br />

Arvinger; søskende, Hans Andersen i Lundager, . - Peder Andersen i Barløse. - Niels<br />

Andersen landsoldat. Karen Andersdatter. - 2 søster Dorthe Laursdatter gift med<br />

Mads Sørensen i Lundager.<br />

Mette Christensdatter i Langeløkke den 17 maj 1757 side 126b. P2.<br />

Enkemanden Niels Iversen<br />

Børn; Anne Marie Nielsdatter 9 år. Henrik Nielsen 7 år. Niels Nielsen 4 år,<br />

Børn <strong>af</strong> første ægteskab, Peder Henriksen 19 år. Karen Henriksdatter 22 år. Anne<br />

Lisbet Henriksdatter 16 år. Sophie Lisbet Henriksdatter 14 år. På de sidste 4 børns<br />

vegne gl. Lars Nielsen i Gamtofte<br />

Mette Mortensdatter i Melbye den 28 januar 1756 side 118. P2.


Enkemand Hans Hansen<br />

Arvinger; hendes forældre Morten Jørgensen og hustru i Gommerup.<br />

Michel Jensen og hans <strong>af</strong>døde hustru Zidsel Jørgensdatter . Den 1794. Side 201.<br />

P4.<br />

Hendes arvinger: en bror:<br />

Anders Jørgensen i Lundager. og Abild Jørgensdatter død ,som er et slefred barn,<br />

som deres far har lyst i kuld og køn, hendes datter Giertrud Laursdatter ~ Jeppe<br />

Andersdatter Holm.<br />

Michel Jensens aevinger:<br />

A. en heel broder 1) Hans Jensen død i Lundager, hans børn: Laurs Hansen 35 år<br />

gmd. i Blangstrup. Peder Hansen 24 år ugift tjener Lars Pedersen i Lundager, Anne<br />

Hansdatter gift med Peder Hansen skrædder i Lundager, Kirsten Hansdatter tjener<br />

Laurs Hansen i Blangstrup, Maren Hansdatter tjened Lars Pedersen i Lundager,<br />

Karen Hansdatter død var gift med Michel Laursen i Grimstrup deres hendes børn,<br />

Laurs Michelsen11 år, Hans Michelsen 8 år , Jens Michelsen 6 år, Karen<br />

Michelsdatter 13 år, Maren Michelsdatter 3 år.<br />

B. en heel bror: Jørgen Jensen som har været gmd. i Aborg død hans børn:. Karen<br />

Jørgensdatter tjener Jens Hansen i Blangstrup, Maren Jørgensdatter hos stiff: Peder<br />

Nielsen i Aborg, Anne Jørgensdatter ~ selvejer gmd. Hans Hansen i Voldbro.<br />

C. en halv bror, Jacob Jensen førhen gårdmand i Lundager død, hans børn; Peder<br />

Jacobsen 40 år gmd, i bemeldte Lundager. Katrine Jacobsdatter ~Laurs Pedersen i<br />

Lundager,<br />

D. en halv bror Mads Jensen død i Kærumgaard hans børn. Jens Madsen død<br />

førhen gmd. i Norby, hans børn Mads Jensen 21 år og Anne Jensdatter hos moren i<br />

Norby.<br />

E. en halv søster Karen Jensdatter + var gift med Find Pedersen i Aborg, hendes<br />

børn Laurs Findsen tjener Hans Pedersen Mejer i Aborg. og Jens Findsen ~hans<br />

børn: Jørgen Jensen hmd, i Saltofte, og Anne Jensdatter ~ Knud Nielsen i Aborg<br />

Morten Pedersen i Aborg den 17 marts 1735 side 151b. P1.<br />

Enken; Karen Jacobsdatter,<br />

Arvinger; en broder, Jens Pedersen i Harrendrup. - Maren Pedersdatter gift Niels<br />

Christensen Møller i Harrendrup. - Karen Pedersdatter død hendes børn Hans<br />

Pedersen 30 år, tilstede hans fader Peder Jensen i Aalsboe. - Anne Pedersdatter<br />

tilstede Niels Jensen i Assensbølle. - Birte Pedersdatter død hendes børn Maren<br />

Andersdatter 22 år tjener hos sin fader Anders Jørgensen i Fjelsted. 2 søster Dorte<br />

Thuesdatter gift med Oluf Persen i Fjelsted, der står at der skulle være 2 søskende !<br />

Den sal. mands stedbørn; Christen Jensen. - Anna Jensdatter arv efter deres sal fader<br />

Jens Madsen den 6 februar <strong>1719</strong>, deres værge farbroderen Niels Madsen.<br />

Niels Andersen på Sandager Næs den 18 marts 1734 side 145b. P1.<br />

Enken; Anne Christensdatter, lavværge svogeren Peder Møller i Emtekær.


Børn, fra ægteskab med <strong>af</strong>døde Dorthe Andersdatter; Christian Nielsen 30 år. -<br />

Karen Nielsdatter 26 år.<br />

Fra ægteskabet med enken; Christen Nielsen 14 år. - Dorte Nielsdatter 12 år. - Jørgen<br />

Nielsen 8 år. - Anders Nielsen 5 år. - Peder Nielsen 12 år, tilsynsværge Lars Jensen i<br />

Sandager da der ikke fandtes nærmer falden værge.<br />

Niels Andersen i Blangstrup den 18 oktober 17<strong>62</strong> side 174. P2.<br />

Enken, Anna Marie Mortensdatter, lavværge hendes far Degnen Morten Schjær<br />

Børn; Peder Nielsen 18 år. Niels Nielsen 15 år. Jørgen Nielsen 9 år. Hans<br />

Nielsen 6 år. Karen Nielsdatter 21 år. Maren Nielsdatter 11 år., disse børn er<br />

avlet i første ægteskab med sal. Karen Pedersdatter. Deres værge var farbrodren<br />

Mads Andersen i Turp.<br />

I ægteskabet med enken: Morthen Nielsen 4 år. Cathrine Nielsdatter 2 år. Anna<br />

Nielsdatter 4 uger., deres værge var Niels Andersen i Aalsboe gift med den sal.<br />

mands søster.<br />

I Skiftebrevet står der at Jens Nielsen barnefødt her i byen ægter enken<br />

Niels Clemensen gård <strong>af</strong>ståelse i Aborg den 17 juli 1751 P2.<br />

Til hans sted søn Lars Sørrensen,<br />

Arvinger: stedbørn, Maren Sørrensdatter gift med Jørgen Pedersen i Sandager.<br />

Karen Sørensdatter gift med Rasmus Pedersen i Barløse.<br />

Børn; Else Nielsdatter gift med Anders Rasmussen i Aborg. susanne Nielsdatter<br />

gift med Clemen Pedersen i Lundager.<br />

Niels Hansen i Østerbye Holevad Sogn den 22 april 17<strong>43</strong> side 24 P2.<br />

Enken; Marie Nielsdatter; med sit søskende barn Jørgen Hansen Bøcher i Stubberud.<br />

Børn; Anne Margrethe Nielsdatter21 år. Hans Nielsen 19 år. Niels Nielsen 17 år.<br />

Maren Nielsdatter 14 år. Anna Marie Nielsdatter 12 år. Jens Nielsen 10 år.<br />

Christopher Nielsen 8 år. Johanne Nielsdatter 4 år, på børnenes vegne deres<br />

farbrøder Peder Hansen i Smejrup. Og Hans Hansen i Aborghuus. I lige måde var<br />

enkens brøder Jens Nielsen i Nårup og Christopher Nielsen i Hjelmerup Verninge<br />

Sogn til stede.<br />

Niels Hansen Skomager i Turup den 23 februar 1758 side 133b. P2.<br />

Enken Anne Jørgensdatter, lavværge broderen Anders Jørgensen i Højberg<br />

Søskende; 1) Jørgen Hansen død hans børn; Jacob Hansen her i byen. 2) Jens<br />

Hansen død hans børn, Rasmus Jensen, Hans Jensen, Inger Jensdatter gift med<br />

Chresten Pedersen i Søebye og Karen Jensdatter gift med Peder Steensen fra<br />

Brydegaard. ( Rasmus er død hans 3 pigebørn hos deres sted far Peder Rasmussen i<br />

Søeby) Hans er også død, hans 3 sønner Anders Hansen 26 år, Jens Hansen, Jacob<br />

Hansen alle 3 i Sønderby 3) Hans Hansen død hans børn; Berte Hansdatter tjener i<br />

Dærup.<br />

Niels Hansen i Blangstrup den 10 dec. 1759 side 147b. P2.<br />

Enken; Maren Madsdatter, lavværge Mads Henriksen <strong>af</strong> sjod.


Børn; Hans Nielsen 13 år. Karen Nielsdatter 9 år. Johanne Nielsdatter 8 år, deres<br />

værge 3 morbrødre Laurs Madsen <strong>af</strong> Bucherup. Hans Madsen i Søllested. Anders<br />

Madsen i Bucherup, samt en farbroder Christen Hansen i Aborg.<br />

I skiftebrevet står at den sal. mand ejer ½ part <strong>af</strong> Sjodgaarden efter sin <strong>af</strong>døde fader<br />

Hans Nielsen og at den anden ½ part ejes <strong>af</strong> brodren Christen Hansen i Aborg.<br />

Niels Jørgensen i Barløse den 6 februar 1730 side 103. P1.<br />

Enken; Karen Pedersdatter, Lavværge Olle Hansen i Caslund.<br />

Børn; Anne Nielsdatter 37 år gift med Hans Jensen her i byen. - Jørgen Nielsen 35<br />

år. - Anne Nielsdatter 34 år gift med Christen Olsen i Bering. - Peder Nielsen 32. -<br />

Anders Nielsen 30 år. - Maren Nielsdatter 28 år. - Rasmus Nielsen 23 år. - Karen<br />

Nielsdatter 20 år, på deres vegne Claus Nielsen i Turup ( Jørgen, Peder og Karen<br />

havde hverken maal eller hørelse ( var døvstumme)).<br />

Niels Jørgensen i Blangstrup den 26 juli 1737 side 203. P1.<br />

Enken, Karen Jensdatter, lavværge hendes broder gl. Hans Jensen i Barløse.<br />

Børn Jørgen Nielsen 14 år. - Jens Nielsen 12 år. - Mads Nielsen 3 år. - Anne<br />

Nielsdatter 19 år. - Maren Nielsdatter 17 år., værge deres nærmeste frænder; Jens<br />

Madsen i Grimstrup. - Lars Hansen i Blangstrup, som er den sal. mands søskende<br />

børn.<br />

Niels Pedersen barnefødt i Myllerup fæster stedet og ægter enken.<br />

Niels Jørgensen i Køng den 13 marts 1742 side 5 P2.<br />

Enken; Mette Hansdatter, lavværge og fæstmand Anders Madsen.<br />

børn; Kirsten Nielsdatter 7 år, værge morfaderen Hans Andersen <strong>af</strong> Voldtofte.<br />

Niels Laursen i Aborg den 24 juli 1747 side 52. P2.<br />

Enken; Karen Hansdatter,<br />

Børn; Hans Nielsen som har fæstet gården. Peder Nielsen tjener her i gården.<br />

Maren Nielsdatter gift med Valentin Valentinsen Skomager i Sandager. Kirsten<br />

Nielsdatter gift med Hans Nielsen i Hyrup i Holsten. Anne Nielsdatter gift med<br />

Anders Hansen i Melby, - Dorte Nielsdatter død var gift med Morten Andersen i<br />

Haare deres barn Jørgen Mortensen 4 år. Karen Nielsdatter ugift tjener i<br />

Sønderborg. Kirsten Nielsdatter ugift og tjener her i gården.<br />

Niels Laursen i Barløse den 25 juni 1759 side 145b. P2<br />

Enken: Birthe Christiansdatter, med lavværge Jens Andersen.<br />

Børn; fra første ægteskab, Kirsten Nielsdatter med formynder Niels Jørgensen i<br />

Egerup.<br />

Fælles børn; Anne Elisabeth Nielsdatter 6 år. Maren Nielsdatter 2½ år, nærmst<br />

født værge Lars Knudsen her <strong>af</strong> byen.<br />

Niels Nielsen i Gamtofte den 30 juli <strong>1723</strong> side 36b. P1.<br />

Enken, Johanne Hiersdatter, lavværge Laurs Nielsen som ægter enken og fæster<br />

gaarden.


Børn; Johanne Nielsdatter 10 år. - Kirsten Nielsdatter 8 år. - Maren Nielsdatter 5 år. -<br />

Birgitte Nielsdatter 3 år, deres værge farbrøderne Mads Nielsen i Siod. - Jørgen<br />

Nielsen i Egerup.<br />

Niels Pedersen i Voldbroe den 14 september 1729 side 99b. P1.<br />

Enken; Birgitte Larsdatter, lavværge Niels Larsen i Voldbroe.<br />

Børn; Maren Nielsdatter gift med Niels Jensen i Taarup. - Peder Nielsen i Kingstrup.<br />

- Lars Nielsen i Gamtofte. - Johanne Nielsdatter gift med Lars Larsen i Søe Søeby. -<br />

Jacob Nielsen 26 år som har fæstet gården.<br />

Niels Pedersen i Gamtofte den 9 december 1734. side 148b. P1.<br />

Enken; Anne Rasmusdatter,<br />

Børn; Peder Nielsen 11 år. - Rasmus Nielsen 2 år.. - Maren Nielsdatter 6 år,<br />

Der mangeler 1 side i fæsteprotokollen.<br />

Niels Pedersen Bøcher i Lundager den 16 december 17<strong>43</strong> side 25. P2.<br />

Enken; Else Jensdatter, med lavværge og trolovet Hans Pedersen <strong>af</strong> Naarbye.<br />

Børn Jens Nielsen ½ år., værge farbroderen Peder Pedersen Bøcher i Aborg.<br />

I skiftet nævnes bla. Niels Bøssemager som er den sal. mands broder, og enkens<br />

søster Karen Jensdatter i Faaborg, og broderen Iver Jensen i Brobye. I huset havde<br />

Marcus Hansens enke et værelse.<br />

Niels Pedersen skytte i Blangstrup den 2 december 1748 P2<br />

Enken; Karen Jensdatter, med lavværge broderen gl. Hans Jensen i Barløse.<br />

Børn; Niels Nielsen 10 år., værge farbroderen Hans Pedersen skytte <strong>af</strong> Blangstrup.<br />

I skiftebrevet nævnes et skiftebrev efter hendes første mand Niels Jørgensen datert<br />

den 26 juli 1737. børn fra dette ægteskab; Jørgen Nielsen 25 år. Jens Nielsen 23<br />

år. Mads Nielsen 14 år. Maren Nielsdatter 28 år død var gift med Hans Radbøl<br />

Tarup.<br />

Niels Pedersen i Barløse den 15 januar 1754 side 104b. P2.<br />

Enken Anne Knudsdatter, lavværge og kærreste Søren Clausen.<br />

Børn; Peder Nielsen 8 år. Knud Nielsen 2 år. Maren Nielsdatter 14 år. Mette<br />

Nielsdatter 10 år. Dorthe Nielsdatter 9 år. Anne Marie Nielsdatter 5 år, værge<br />

deres farbrødre Claus Pedersen og Peder Pedersen.<br />

I skiftebrevet nævnes et skifte dateret den 3 marts 1739 efter den sal. Mands<br />

forældre.<br />

Svogeren Peder Knudsen Barløse Torp nævnes som havende penge til gode i boet.<br />

Niels Simonsen i Naarbye den 19 december 1731. side 124. P1<br />

Enken; Sidsel Jensdatter, på enkens vegne hendes fæstmand Lars Ibsen <strong>af</strong> Volbroe<br />

som får fæste brev på gården.<br />

Børn, Jens Nielsen 1 år, værge farbroderen Rasmus Rasmussen Ellegaard i Haarby,<br />

og Mikkel Nielsen her på stedet.<br />

Peder Christensen i Ebberup den 21 januar 1740 side 219 P1.<br />

Enken; Karen Clemensdatter, lavværge hendes fader Clemen Sørrensen i Melby.


Arvinger søskende; den ældste broder Hans Christensen som er sengeliggende, hans<br />

børn, Christen Hansen i Saltofte, - Jens Hansen i Torre Huse. - en broder sal. Lars<br />

Christensen hans børn , Claus Laursen i Assens. - Giertrud Larsdatter gift med Knud<br />

Rasmussen i Brenderup. - Anne Laursdatter boer i Assens og er enke. - Mette<br />

Larsdatter vides ej hvor er, sidst der var spurgt fra hende var hun i Holland. - sal.<br />

Karen Larsdatter i Saltofte hendes datter Dorthe Jensdatter hos sin far Jens Larsen<br />

Smed i Saltofte . - Anne Christensdatter enke og er til huse i Køng.<br />

Peder Clausen i Barløse den 22 juni 1741 side 230b. P1.<br />

Enken; Else Christensdatter,<br />

Børn: Claus Pedersen som har fæstet gården. - Johanne Pedersdatter gift med Jørgen<br />

Erichsen. - Karen Pedersdatter 11 år. - Anne Cathrine Pedersdatter 8 år., på børnenes<br />

vegne deres farbroder Lars Clausen i Vistaarup,<br />

Peder Clemensen i Lundager den 30 januar 1751 side 86. P2.<br />

Enken; Maren Nielsdatter, med lavværge Lars Madsen her i byen.<br />

Børn <strong>af</strong> første ægteskab; Clemen Pedersen som beboer stedet. Sine Pedersdatter<br />

gift med Jørgen Larsen i Dreslette. Kirsten Pedersdatter gift med Jep Hansen<br />

Urtegaardsmand paa Arrechou. Karen Pedersdatter ugift med værge morbroderen<br />

Jørgen Sørensen i Lundager.<br />

Peder Hansen skrædder i Aborg den 5 maj 1720 side 11. P1.<br />

Enken; Dorthe Hansdatter, med lavværge Jens Drud i Naarbye,<br />

Børn; Hans Pedersen 5 år. - Laurs Pedersen 2 år, formynder farbroderen Rasmus<br />

Laursen i Lundager og morbroderen unge Hans Laursen i Lundager.<br />

Peder Hansen i Barløse den 22 juli 1726 side 56b. P1.<br />

Enken; Kirsten Madsdatter, med lavværge og broder Rasmus Madsen i Frøberg.<br />

Arvinger; en broder Laurs Hansen Bøcher i Noruppe - en søster Kirsten Hansdatter i<br />

Ebberup, hendes værge Jørgen Søfrensen i Barløse.<br />

Laurs Hansen forlangte 5 sld, som han skulle have til gode efter deres far Hans<br />

Laursens skifte i 1705,<br />

Peder Hansen i Saltofte den 16 januar 1728 side 90 P1.<br />

Enken; Maren Nielsdatter, med lavværge Anders Pedersen i Mulerød.<br />

Arvinger en broder Jacob Hansen i Dreslette. - Hans Hansen Smed i Brylle. - Maren<br />

Hansdatter gift med Knud Hansen i Holse. - Margrete Hansdatter gift med Niels<br />

Nielsen i Nørre Brobye<br />

Peder Hansen Buhl i Saltofte den 30 oktober 1736 side 187b. P1.<br />

Enken, Maren Clausdatter, med lavværge Niels Pedersen i Saltofte.<br />

søn Hans Pedersen Buhl, som har overtaget fæstet <strong>af</strong> huset.<br />

Peder Hansen gård <strong>af</strong>ståelse i Næs den 6 oktober 1744 side 31b. P2.<br />

Hustruen Maren Hansdatter ,<br />

Fæstegården <strong>af</strong>ståes til Hans Jørgensen <strong>af</strong> Sandager,<br />

Tilstede var og Peder Hansens broder Hans Laursen <strong>af</strong> Sandager.


Peder Hansen hos Hans Jørgensen i Næs Sandager den 6, juni 1746 s 44b. P2.<br />

Hustruen, Maren Hansdatter som <strong>af</strong>gik ved døden samtidig. Se skiftet efter hende.<br />

Arvinger; søskende, 1) Lars Hansen murmester i Sandager død hans børn 1 søn Hans<br />

Larsen Murmester itm. 1 datter Karen Larsdatter gift med Lars Nielsen i Voldbro.<br />

og dattren Johanne Larsdatter var gift med Hans Nielsen i Voldbro deres børn, Niels<br />

Hansen 15 år. Lars Hansen 10 år. Anne Hansdatter 12 år. 8) Anne Hansdatter i<br />

Assens død var gift med Danniel Jensen deres 3 børn, den datter Barbra Chrestina<br />

Danielsdatter i Assens. og Kirsten Danielsdatter gift med Christopher Hansen<br />

Rytter. Kierstine Danielsdatter gift med Fendrik Katzenberg som ligger i<br />

Helsingør. - 2) Anne Hansdatter i Assens død var gift med Anders Smed deres 5<br />

børn; Johan Andersen Skomager i Flensborg. Anders Andersen Skomager i<br />

Holbæk. Kirsten Andersdatter gift med Rasmus Skrædder i København. Mette<br />

Chatrine Andersdatter gift med Peder Jensen i Køng Smede. - en datter Maren<br />

Andersdatter gift med Jacob Hansen Hanskemager i Assens. 9) Maren Hansdatter i<br />

Assens er enke var gift med Hans Hattemager. 3) Maren Hansdatter død i Assens<br />

var gift med Christen Hindsen deres børn, Ane Christensdatter gift med Eskild<br />

Sadelmager i Bogense. Berte Katrine Christensdatter gift med Johan Grøndal <strong>af</strong><br />

Assens. Anders Christensen død hans 4 børn 2 drenge og 2 piger ? 4) ½<br />

søskende Kirsten Hansdatter i Assens. 5) Karen Hansdatter i Assens død var gift<br />

med Niels Clausen deres børn Conradt Nielsen 14 år. og Sophie Amalie Nielsdatter<br />

10 år. og 6) en ½ søster Kirsten Hansdatter i Rabøl gift med Jørgen Rasmussen.<br />

og 7) en ½ søster Ellen Hansdatter var gift med Jørgen Hansen i Ebberub begge døde<br />

deres børn Karen Jørgensdatter gift med Hans Jensen Vester Egense Grindløse Sogn.<br />

Maren Jørgensdatter enke itm. og en søn Hans Jørgensen død hans 3 børn ? ? ?:<br />

-<br />

Peder Hansen hos Gorm Larsen i Barløse den 27 april 1748 side 61b. P2.<br />

Enken; Kirsten Andersdatter, lavværge farbroderen Hans Andersen <strong>af</strong> Bæring.<br />

Arvinger; søskende, hvis ikke enken ikke er gravid; den sal mands farbroder <strong>af</strong>gang<br />

Claus Pedersens børn, 1) Peder Clausen i Barløse, 2) Lars Clausen tjener i Mygind, -<br />

3) Jørgen Clausen død hans søn Hans Jørgensen 8 år, . 4) Anne Clausdatter vanfør<br />

hos broderen Peder. Kirsten Clausdatter gift med Hans Løg i Hjorte. morbroder<br />

5) Christen Pedersen i Pasbierg død hans børn. Jesper Christensen. Peder<br />

Christensen Maren Christensdatter. Anne Christensdatter.. 6) ½ morbroder<br />

Peder Christensen Lykke i Viby død hans søn, Jens Pedersen. 7) en moster Anne<br />

Pedersdatter i Barløse død hendes børn, Peder Andersen her i Barløse. Søren<br />

Andersen dito. Hans Andersen i Smejrup. Anders Andersen ladefoged på<br />

<strong>Brahsborg</strong>. Niels Andersen i Lundager. Dorte Andersdatter i Gamborg gift med<br />

Anders Knudsen. Karen Andersdatter.<br />

Peder Hansen Skrædder i Aborg gaard<strong>af</strong>ståelse den 24 maj 1755 side 116a. P2.<br />

Til Hans Andersen som tjente hos Peder Hansen. Hans Andersen ægter Anne<br />

Povelsdatter som er pårørende til Peder Hansen.<br />

Peder Iversen i Caslund Barløse Sogn den 29 april 1758. side 135b. P2.<br />

Enken, Maren Pedersdatter,


Børn; Peder Pedersen 14 år. Iver Pedersen 12 år,- Rasmus Pedersen 7 år. Giertrud<br />

Pedersdatter 3 år, tilsynsværge Bertel Knudsen i Elled gift med den sal. mands<br />

søster.<br />

Peder Jensen i Grimstrup, Gamtofte den 11 september 1751 side 88b. P2.<br />

Enken, Engel Hansdatter, lavværge farbroderen Peder Christophersen i Saltofte.<br />

Barn; Karen Pedersdatter 18 uger, formynder farbroderen Jacob Jensen i Lundager.<br />

I skiftebrevet nævnes et skifte brev dateret den 21 februar 1748 efter den sal. mands<br />

mor Karen Pedersdatter. Se dette skifte.<br />

Peder Jørgensen i Elled Barløse Sogn den 7 maj 1746 side 40 P2.<br />

Enken; Mette Iversdatter, med lavværge og kjerste Bertel Knudsen<br />

Børn; Karen Pedersdatter 4 år. Giertrud Pedersdatter 2 år, på deres vegne<br />

farfaderen Jørgen Andersen i Toerup. Og far broderen Lars Jørgensen på Holevad<br />

Gården.<br />

Peder Knudsen ( var Ladefoged på <strong>Brahsborg</strong>) i Gamtofte den 19 august 1727 side<br />

105. P1.<br />

Arvinger; en broder Hans Knudsen i Eggerup. - en broder Hendrik Knudsen gift<br />

med Maren i Assens. - en 2 søster Sidsel Hendriksdatter gift med Anders Hansen i<br />

Lundager. - en broder Jens Henriksen død i Tørring, hans børn Iver Jensen 14 år. -<br />

Karen Jensdatter 18 år. - Else Jensdatter på deres vegne deres stedfar Hans<br />

Jørgensen i Tørringe, samt deres morbroder Mads Iversen i Stubye. ( i skiftet nævnes<br />

2 Landstings domme; den 25 august 1728 og 22 december 1728.).<br />

Peder Pedersen Lyche i Barløse gaard <strong>af</strong>ståelse den 29dec.1758 side 1<strong>43</strong> P2.<br />

Til sønnen Niels Pedersen<br />

Børn; Peder Pedersen 37 år. Anders Pedersen 32 år i Melby, - Niels Pedersen 28 år<br />

som fæster stedet. Christen Pedersen tjener i Hesle. Jens Pedersen 18 år tjener gl.<br />

Hans Jensen her i byen. Claus Pedersen 16 år. Jørgen Pedersen 12 år. Maren<br />

Pedersdatter gift med Søren Clemensen i Saltofte. Dorthea Pedersdatter gift med<br />

Rasmus Pedersen her i byen. Karen Pedersdatter 22 år ugift.<br />

Peder Madsen i Aborg den 8 august 1744 side 31. P2.<br />

Arvinger; hans mor Karen Pedersdatter, hans søster Anne Madsdatter gifter sig med<br />

Peder Nielsen som fæster stedet, og Karen Pedersdatter fortsætter sin <strong>af</strong>tægt. en<br />

søster Maren Madsdatter. Berte Madsdatter gift med Erich Andersen i Aborg.<br />

Peder Mejer i Naarbye den 28 juli 17<strong>62</strong> side 171b. P2.<br />

Enken; Kirsten Hansdatter, med lavværge Peder Jensen her <strong>af</strong> byen.<br />

Børn; Anders Pedersen 10 år. Hans Pedersen 6 år. Peder Mejer Pedersen 2 uger.<br />

Maren Pedersdatter 4 år.<br />

Peder Nielsen på Barløse Torp den 3 mats 1739 side 213b. P1.<br />

Enken; Maren Clausdatter, lavværge hendes broder Hans Clausen i Turup


Børn, Niels Pedersen 33 år. - Claus Pedersen 30 år. - Peder Pedersen 27 år. - Karen<br />

Pedersdatter gift med Niels Andersen i Blangstrup. Tilsted var og deres farbroder<br />

Hans Nielsen i Blangstrup.<br />

Peder Nielsen Skytte i Myllerup den 23 januar 1741 side 227. P1.<br />

Enken, Anne Hansdatter, lavværge Anders Hansen i Hesle (trolovet med Peder<br />

Hansen <strong>af</strong> Lundager).<br />

Fælles børn, Sørren Pedersen 10 år. - Christian Pedersen 9 år. - Anne Sophie<br />

Pedersdatter i det 2 år., deres værge 2 broderen Niels Pedersen.<br />

Børn som enken er stedmor til; Niels Pedersen i Blangstrup. - Hans Pedersen 27 år<br />

her i gården. - Karen Pedersdatter 32 år tjener Jens Pedersen her i byen. - Anne<br />

Pedersdatter gift med Niels Sørrensen i Hvidtoft<br />

Peder Nielsen enkemand i Aborg den 18 juni 1745. side 37b. P2.<br />

Børn; Lars Pedersen som har fæstet stedet. Anders Pedersen 21 år. Maren<br />

Pedersdatter gift med Lars Simonsen i Lundager. Anne Pedersdatter gift med Peder<br />

Simonsen her i Aborg. Karen Pedersdatter. Else Pedersdatter.<br />

Peder Pedersen på Næs den 12 oktober 1748 side 71. P2.<br />

Enken; Maren Hansdatter, lavværge morbroderen Jørgen Laursen Møller i Balslev<br />

Mosegård<br />

Enkens stedbørn; Niels Pedersen 29 år. Lars Pedersen 27 år. Hans Pedersen 24<br />

år. - Peder Pedersen 23 år. Christian Henrik Pedersen 19 år. Claus Pedersen 13<br />

år. Karen Pedersdatter 15 år. Else Pedersdatter 9½ år.<br />

Gjertrud Pedersdatter 6 år som enken er mor til.<br />

Peder Pedersen Raahauge Holevad Sogn den 30 januar 1753 side 97 P2.<br />

Arvinger; Dorthe Pedersdatter 13 år. Johanne Pedersdatter 9 år.<br />

I skiftebrevet står der at Hans Nielsen <strong>af</strong> Østerby fæster stedet og at han ægter den<br />

ældste datter.<br />

Peder Rasmussen Bødker i Raahauge den 6. maj 1732 side 129. P1.<br />

Enken; Kirsten Nielsdatter, lavværge broderen Morten Nielsen i Toerup.<br />

Arvinger; hans børn, Peder Pedersen i Aborg. - Johanne Pedersdatter 31 år tjener<br />

Peder Pedersen på Næs.<br />

Fællesbørn; Anna Pedersdatter 29 år tjener i Stubberup. - Rasmus Pedersen 25 år. -<br />

Niels Pedersen 23 år. - Mette Pedersdatter 19 år. - Niels Pedersen 14 år. - Marie<br />

Pedersdatter 12 år. - Maren Pedersdatter 9 år., værge for de umyndige Jens Nielsen i<br />

Karup<br />

Peder Rasmussen i Barløse den 17 oktober 1742 side 22b. P2.<br />

Enken; Karen Nielsdatter,<br />

børn; Rasmus Pedersen. Maren Pedersdatter gift med Rasmus Nielsen i Ørsberg.<br />

Karen Pedersdatter gift med Johan Pedersen i Barløse. Johanne Pedersdatter.<br />

Anne Pedersdatter. samt enkens søn Jep Abrahamsen tjener i Stubberup.


Peder Rasmussen tjeneste karl hos Lars Rasmussen i Lundager den 21 september<br />

1761 side 166. P2.<br />

Arvinger; en broder Lars Rasmussen i Ørsbjerg død hans børn; Hans Laursen<br />

landsoldat Maren Laursdatter 26 år gift med Laurs Jørgensen i Ørsbjerg. Anne<br />

Laursdatter gift med Ole Ibsen ibd. Og brodren Rasmus Rasmussens børn i Aborg;<br />

Henrik Rasmussen 17 år. Rasmus Rasmussen 15 år. Laurs Rasmussen 14 år.<br />

Anne Rasmusdatter 20 år. en søster Karen Rasmusdatter død hendes børn; 1 barn<br />

med Jens Hansen i Lundager navnlig; Maren Jensdatter 27 tjener i Gamtofte. 3 med<br />

Jacob Jensen ; Jens Jacobsen 20 år. Anne Jacobsdatter 22 år, - Birte Jacobsdatter<br />

15 år. Og søsteren Johanne Rasmusdatter til huse hos Hans Jensen i Lundager som<br />

nu er en gamel kone, som før har beboet gården<br />

Peder Simonsen i Smejrup den 14 marts 1725 side 49b. P1.<br />

Enken Dorthe Pedersdatter, med lavværge Mads Andersen Brun i Aborg.<br />

Børn; Peder Pedersen 17 år.- Anna Pedersdatter 24 år. - Maren Pedersdatter 8 år, på<br />

børnenes vegne Hans Andersen som har fæstet gården og ægter datteren Anna, samt<br />

Niels Hansen.<br />

Peder Svendsen i Rabøl den 25 juni 1759 side 144b. P2.<br />

Enken; Karen Nielsdatter,<br />

Børn; Svend Pedersen som har fæstet gaarden. Søren Pedersen myndig.<br />

Christopher Pedersen 16 år. Maren Pedersdatter 21 år. Anne Pedersdatter 18 år.<br />

Berthe Catrine Pedersdatter gift med Søren Laursen i Assens, værge for de umyndige<br />

var 2 farbrødre Thomas Svendsen i Woldbye. Mads Svendsen i Ubye, og 2de<br />

morbrødre Jacob Nielsen og Jep Nielsen i Sønderbye.<br />

Petronille Kokkepige på <strong>Brahsborg</strong> den 5 november 1759 side 149b. P2.<br />

Arvinger,en datter uden ægteskab. Som skal være i Jylland.<br />

Poul Cortsen i Bæring den 2 maj 1737 side 193. P1.<br />

Enken, Else Pedersdatter, lavværge hendes broder Peder Lyche i Barløse ??.<br />

Arvinger, søskende, Anna Maria Cortsdatter gift med Jesper Pedersen i Fjelsted. -<br />

Jens Cortsen boende i Søering i Eskilstrup Sogn Lolland. - Mette Chatrine<br />

Cortsdatter gift med Anders Mikkelsen i Nørre Kirkebye i Lolland.<br />

I Skiftet nævnes enkens børn fra tidliger ægteskab: Gorm Laursen, Lars Laursen,<br />

Maren Laursdatter, Karen Laursdatter; se skiftet efter Lars Gormsen.<br />

Povel Madsen i Barløse den 12 februar 1754 106. P2.<br />

Enken; Johanne Larsdatter,<br />

Børn fra tidliger ægteskab, Peder Povelsen myndig. Anders Povelsen 22 år.<br />

Kirsten Povelsdatter 27 år tjener på Barløsegaard. Maren Povelsdatter 29 år tjener i<br />

Voltofte, med kjersten Bertel Olsen i Assens. Anne Carina 22 år ?. som værge<br />

mødte enkens egen søn Lars Hansen i Voltofte hendes anden søn Jens Hansen i<br />

Glensberg som er død, og efterlader sine børn.<br />

Rasmus Andersen i Barløse den 10 juli 1722 side 33. P1.<br />

Enken; Maren Madtsdatter, med lavværge broderen Jens Madsen i Karslund


Børn: Mads Rasmussen 29 år. - Peder Rasmussen 26 år. - Maren Rasmusdatter 31 år,<br />

værge for datteren hendes morbroder Gormb Madsen i Karslund.<br />

Rasmus Hansen Bæring gaard<strong>af</strong>ståelse i Aborg den 5 feb. 1755 side 113b. P2.<br />

Til Asmus Hansen og datteren Abel.<br />

Børn, Hans Rasmussen myndig. Anne Rasmusdatter gift med Peder Jensen i<br />

Kærumgaard, - Karen Rasmusdatter gift med Jørgen Simonsen i Egerup. Abel<br />

Rasmusdatter gift med Asmus Hansen i Ebberup.<br />

I <strong>af</strong>talen nævnes at Anne og Peder Jensens datter Karen Pedersdatter er opfostret her<br />

i gaarden.<br />

Rasmus Hansen Bæring i Aborg den 19 januar 1759. side 144. P2.<br />

Enken; Anne Hansdatter, lavværge Anders Rasmussen i Aborg.<br />

Børn <strong>af</strong> første ægteskab; Hans Rasmussen i Turup. Karen Rasmusdatter gift med<br />

Jørgen Simonsen i Egerup. - Anne Rasmusdatter gift med Peder Jensen i<br />

Kærumgaard. Abel Rasmusdatter gift med Asmus Hansen her i gaarden.<br />

Rasmus Iversen i Saltofte den 9 februar 1761 side 164. P2.<br />

Enken; Maren Andersdatter, lavværge Jørgen Andersen <strong>af</strong> byen.<br />

Børn; Iver Rasmussen 15 år. Anders Rasmussen 10 år. Maren Rasmusdatter 14<br />

år. Anne Rasmusdatter 12 år. Kirsten Rasmusdatter 6 år. Tilsynsværge Hans<br />

Jensen <strong>af</strong> Voldtofte og Jens Pedersen her <strong>af</strong> byen, som begge er gift med hver en<br />

søster til den <strong>af</strong>døde, i stedet for nærmest født værge ½ broderen Jens Kærumgaard.<br />

Rasmus Laursen Løber i Lundager den 21 januar 1727 side <strong>62</strong>b. P1.<br />

Enken; Else Jensdatter, lavværge Anders Hansen ibid.<br />

Børn; Jens Rasmussen år ?, værge farbroderen Mads Laursen Smed her ibid.<br />

I skiftet står der at enken har <strong>af</strong>stået gården til Anders Nielsen og hendes datter Mette<br />

Andersdatter ? og en datter Bergit Andersdatter<br />

Rasmus Laursen i Lundager den 11 juni 1734 side 144. P1.<br />

Enken; Anne Rasmusdatter, med lavværge Jørgen Eriksen i Lundager.<br />

Børn; Laurs Rasmussen i Ørsberg. - Rasmus Rasmussen 25 år. - Jørgen Rasmussen<br />

18 år. - Peder Rasmussen 14 år. - Kirsten Rasmusdatter 16 år. - Karen Rasmusdatter<br />

gift med gl. Jens Hansen i Lundager. - Johanne Rasmusdatter trolovet med Lars<br />

Madsen født i Radby, som fæster gården. På de umyndige børns vegne deres<br />

morbrøder Niels Rasmussen <strong>af</strong> Ebberup og Rasmus Støfle <strong>af</strong> Vistorp, da der ingen<br />

farbrøder var i live.<br />

Rasmus Laursen i Lundager den 19 marts 1760 side 153 P2.<br />

Enken; Karen Knudsdatter,<br />

Børn; 4 børn, ( kun 3 nævnt): Knud Rasmussen 10 år. Laurs Rasmussen 8 år. -<br />

Kirsten Rasmusdatter 5 år, på deres vegne farbroderen Hans Laursen i Mullerød.<br />

Enken blev pålagt at <strong>af</strong>stå gaarden og tage imod et hus i Saltofte.<br />

Rasmus Nielsen gaard <strong>af</strong>ståelse i Aborg den 22 februar 17<strong>43</strong> side 16. P2.


Hustru,<br />

Dattern, Mette Rasmusdatter som er tiltænkt gården, sammen med Lars Jensen som<br />

tjener hos Find Pedersen.<br />

Stedbørn; Niels Andersen. Rasmus Andersen. Jørgen Andersen. Lars Andersen.<br />

Anne Andersdatter gift med Peder Pedersen i Tochelund.<br />

Børn; Anders Rasmussen og omtalte Mette Rasmusdatter.<br />

Rasmus Nielsen i Barløse den 5 februar 1757 side 125 b. P2.<br />

Enken; Anne Christensdatter, med lavværge og kjerste Lars Knudsen<br />

Børn; Peder Rasmussen 8½ år. Niels Rasmussen 5 år. Karen Rasmusdatter 2½ år,<br />

deres værge unge Hans Jensen her <strong>af</strong> byen, og Anders Nielsen her i byen.<br />

Rasmus Pedersen i Aborg den 21 april 1734 side 134. P1.<br />

Enken; Giertrud Andersdatter, med lavværge broderen Anders Andersen i Aborg.<br />

Børn; Peder Rasmussen 11 år. - Anders Rasmussen 9 år., tiltagen tilsynsværge Mads<br />

Nielsen og Morten Pedersen i Aborg. Børnenes farbroder Peder Pedersen i Ejbye.<br />

Enken gifter sig med Dines Jørgensen <strong>af</strong> Naarbye.<br />

Rasmus Pedersen i Raahauge den 13 juli 1735 side 156. P1.<br />

Enken; Anna Larsdatter, med lavværge Jørgen Eriksen., samt Peder Pedersen som<br />

har fæstet stedet og lovet enken ægteskab.<br />

Børn; Lars Rasmussen : år, værge farbroderen Niels Pedersen tjener i Lundager.<br />

Rasmus Pedersen i Saltofte den 24 januar 1737. side 189b. P1.<br />

Enken; Anne Jørgensdatter, med lavværge Jørgen Eriksen i Lundager.<br />

Børn, Karen Rasmusdatter 2 år., formynder farbroderen Find Pedersen i Aborg, og<br />

Anders Findsen på Kjerumgaard.<br />

Rasmus Poulsen i Saltofte den 6 april 1735. side 155. P1.<br />

Enken; Kierstine Andersdatter, med lavværge Jørgen Laursen.<br />

børn; Poul Rasmussen 52 år. - Maren Rasmusdatter 92 år. - Maren Rasmusdatter 22<br />

år, værge deres farbrødre Mads Poulsen i Assens og Lars Poulsen fra Søe Søebye.<br />

Rasmus Rasmussen i Barløse den 26 juli 1724 side 45. P1. ( i P2 side 2 er datoen<br />

12 juli <strong>1723</strong>)<br />

Enken Giertrud Pedersdattaer, med lavværge hendes broder Hans Pedersen i Hjerup<br />

Hans børn fra første ægteskab: Johan Rasmussen i Gelsted. - Hans Rasmussen i<br />

Fjelsted. - Kirsten Rasmusdatter 25 år,<br />

Der nævnes et skifte efter deres mor den 12 juni 1710.<br />

Rasmus Rasmussen Støvle i Vistaarup den 2 april 1739 side 215. P1.<br />

Hustru Karen Hansdatter.<br />

Gaard<strong>af</strong>ståelse til sønnen ( hans stedsøn) Hans Nielsen; de øvrige hans stedbørn;<br />

Lars Nielsen i Nyboe. - Karen Nielsdatter gift med Lars Rasmussen i Voldtofte,<br />

begge nu ved døden <strong>af</strong>gået; deres søn Niels Laursen. - Else Nielsdatter gift med<br />

Peder Andersen i Egerup


Sidsel Jensdatter i Naarbye den, 9 december 1737 side 205b. P1.<br />

Enkemanden; Lars Ibsen.<br />

Børn; Jens Nielsen 7 år. - Kirsten Larsdatter 4 år. - Maren Larsdatter 1 år, værge<br />

deres morbrøder Peder Jensen i Mullerød. - Hans Jensen i Kjerum gård. Henning<br />

Jensen i Naarbye<br />

Simon Jørgensen i Snave den 21. december 1761 side 170. P2.<br />

Børn: Jørgen Simonsen. Ane Simonsdatter 28 år født værge Rasmus Jørgensen i<br />

Voldtofte.<br />

Simon Nielsen til huse hos Lars Ibsen i Naarby den, 23 februar 1736. side 171. P1.<br />

Arvinger: børn, 1) Niels Simonsen død hans barn Jens Nielsen 6 år, hos moderen<br />

Sidsel Jensdatter og srtedfaderen Lars Ibsen her i gaarden. -2) Anna Simonsdatter<br />

død var gift med Hans Jensen i Kjerumgaard deres børn; Jens Hansen 19 år, - Simon<br />

Hansen 172 år. - Rasmus Hansen 16 år. - Anne Hansdatter 142 år. - Hans Hansen 13<br />

år. - Peder Hansen 112 år. , 3) Mikkel Simonsen død uden livarvinger.<br />

Simon Pedersen gaard <strong>af</strong>staaelse i Aborg den 8 november 1736 side 188. P1.<br />

Hustru, Dorte Larsdatter.<br />

Sønnen, Peder Simonsen og hans hustru Anne Madsdatter overtager fæstet <strong>af</strong><br />

gaarden.<br />

Arvinger, en søn Lars Simonsen 28 år. - Anne Simonsdatter 42 år, tjener på<br />

Stensgaard. - Kirsten Simonsdatter enke efter Jens Hansen i Lundager. - Sidsel<br />

Simonsdatter gift med Jens Hansen i Asperup. - Maren Simonsdatter 27 år, tjener hos<br />

Lars Jørgensen i Holevadgården. På de ugifte pigers vegne deres farbroder Lars<br />

Pedersen i Blangstrup<br />

Sten Hansen i Vistorpe den 24 november 1727 side 87b. P1.<br />

Arvinger; en søster Anna Hansdatter <strong>af</strong> Harndrup med lavværge Anders Jørgensen i<br />

Vistorpe. - samt den sal. karls broders børn, Jytte Dorte Christiansdatter, - Charlotte<br />

Sophie Christiansdatter. Mandrupine Christiansdatter. - Anna Medea Christiansdatter<br />

deres værge deres morbroder Hr, Steen Holger Bang i Barløse. ( deres fader var<br />

Christian Christopher Hansen fogede på <strong>Brahsborg</strong>)<br />

Søren Hansen i Naarbye den 26 marts 1752 side 94. P2.<br />

Enken, Margrethe Andersdatter, lavværge Henning Jensen i Naarbye.<br />

Barn; Maren Sørensdatter 7 år, formynder Diderich Erichsen i Eggerup.<br />

Tilstede den sal, mands broder Mads Hansen <strong>af</strong> Lundager og enkens broder Lars<br />

Andersen Gaul <strong>af</strong> Assens.<br />

I Skiftebrevet nævnes skiftebrev efter enken sal. fader Anders Clausen Smed i Aborg<br />

dateret den 29 december 1739.<br />

Skifte <strong>af</strong>sluttes den 27 april 1752, her nævnes enkens forlovede Anders Hansen. I<br />

skiftebrevet nævnes en ½ broder Hans Jørgensen<br />

Søren Madsen i Lundager den 1 juli 1721 gaard <strong>af</strong>ståelse, side 22. P1.<br />

Hustru; Anne Pedersdatter.


Sønnen Jørgen Sørensen får fæstebrev på gården og hans forældre på <strong>af</strong>tægt, øvrige<br />

børn; Mads Sørensen i Lundager. - Johanne Sørensdatter gift med Peder<br />

Clemmensen. - Peder Sørensen død på hans børns vegne Laurs Rasmussen i<br />

Ebberup a) Anne Pedersdatter.<br />

Søfren Nielsen i Aborg den 19 december <strong>1719</strong> side 29. P1.<br />

Enken; Karen Laursdatter, med lavværge Peder Nielsen i Aborg.<br />

Børn; Laurs Søfrensen 6 år. - Niels Søfrensen 22 år. - -Maren Søfrensdatter 14 år. -<br />

Karen Søfrensdatter 9 år, deres værge farbrødre Mads Nielsen i Sioed, Jørgen<br />

Nielsen i Egerup, Niels Nielsen i Gamtofte.<br />

Zidsel Jørgensdatter og hendes <strong>af</strong>døde mand Michel Jensen. Den 1794. Side 201.<br />

P4.<br />

Hendes arvinger: en bror:<br />

Anders Jørgensen i Lundager. og Abild Jørgensdatter + ,som er et slefred barn, som<br />

deres far har lyst i kuld og køn, hendes datter Giertrud Laursdatter ~ Jeppe<br />

Andersdatter Holm.<br />

Michel Jensens aevinger:<br />

A. en heelbror Hans Jensen død i Lundager, hans børn: Laurs Hansen 35 år gmd. i<br />

Blangstrup. Peder Jensen 24 år ugift tjener Lars Pedersen i Lundager, Anne<br />

Jensdatter gift med Peder Hansen skrædder i Lundager, Kirsten Hansdatter tjener<br />

Laurs Hansen i Blangstrup, Maren Hansdatter tjener Lars Pedersen i Lundager,<br />

Karen Hansdatter død hendes enkemand Michel Laursen i Grimstrup og hendes<br />

børn, Laurs Michelsen 11 år, Hans Michelsen 8 år , Jens Michelsen 6 år, Karen<br />

Michelsdatter 13 år, Maren Michelsdatter 3 år.<br />

B. en heel bror: Jørgen Jensen som har været gmd. i Aborg død hans børn:. Karen<br />

Jørgensdatter tjener Jens Hansen i Blangstrup, Maren Jørgensdatter hos stiff: Peder<br />

Nielsen i Aborg, Anne Jørgensdatter ~selvejer gmd. Hans Hansen i Voldbro.<br />

C. en halv bror, Jacob Jensen førhen gårdmand i Lundager død hans børn; Peder<br />

Jacobsen 40 år gmd, i bemeldte Lundager. Katrine Jacobsdatter ~Laurs Pedersen i<br />

Lundager,<br />

D. en halv bror Mads Jensen død i Kærumgaard hans børn. Jens Madsen død<br />

førhen gmd. i Norby, hans børn Mads Jensen 21 år og Anne Jensdatter hos modren i<br />

Norby.<br />

E. en halv søster Karen Jensdatter død var gift med Find Pedersen i Aborg, hendes<br />

børn Laurs Findsen tjener Hans Pedersen Mejer i Aborg. og Jens Findsen død, hans<br />

børn: Jørgen Jensen hmd, i Saltofte, og Anne Jensdatter ~ Knud Nielsen i Aborg.


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.<br />

The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.<br />

This page will not be added <strong>af</strong>ter purchasing Win2PDF.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!