Jura og moral - Lejernes LO – Skive afd.

llom.dk

Jura og moral - Lejernes LO – Skive afd.

Skive

Lejerblad

NR. 52 DECEMBER 1994

Jura og moral

De fleste forventer, at der er overensstemmelse

imellem jura og moral. Det er

der desværre ikke altid.

Et greelt eksempel er en fraflytningssag

omkring et lejemål på Mors, hvor

ejerne, efter en juridisk fejl har fået 5.067,27

kr. af en lejer, som de selv tidligere har

indrømmet, at de ikke havde krav på.

Når vi har valgt at omtale sagen, skyldes

det, at de nu nægter at udbetale pengene,

fordi de har "dom" på dem. Kort

sagt, et er moral, - noget andet er jura.

Tålmodighed

Lejeren, der er folkepensionist, flyttede

ind i ejendommen i sommeren 1990.

Den var kort tid forinden blevet købt af tre

unge mænd fra Skiveegnen : Jens Peter

Bergmann, Jesper Jensen og Steen

Christoffersen. De var delvist ved egen

arbejdsindsats gået igang med at ombygge

ejendommen.

Der var mange ting, der ikke var fær-

dige, da lejeren flyttede ind, men hun

havde tillid til de 3 unge fyre på trods af

vandskader, træk og meget andet.

Ved starten af 1993 var hendes tålmodighed

dog ved at være opbrugt. I første

omgang tog hun sagen i egen hånd ved at

fortælle ejerne, at hun ikke ville betale

husleje, før de blev færdige med de arbejder,

som de havde lovet at udføre.

Provokerende

varmeregning

De 3 ejere accepterede passivt hendes

manglende huslejeindbetaling igennem

næsten et halvt år. Der var ikke meget

Skive Lejerblad udgives af :

Lejernes LO, Skive afdeling

Postbox 166, 7800 Skive

Kontor : Nordbanevej 1 C

Tlf.: 97 52 85 92

Red. ansv. Jørgen D. Jensen


2 - Skive Lejerblad nr. 52, december 1994

tvivl om, at de selv synes, at det var for

dårligt, at lejemålet endnu ikke levede

fuldt ud op til lejeaftalen.

Lejeren håbede stadig på, at de ville

udbedre manglerne, men hendes tillid og

tålmodighed hørte endegyldigt op, da hun

modtog varmeregnskabet for 1992.

Her kunne hun læse, at hendes samlede

årlige varmeudgift var på 16.099,63

kr., hvoraf acontovarmebetalingen kun

dækkede de 7.800,00 kr. Efterbetalingskravet

lød således på 8.299,63 kr.

Valgte at flytte straks

Lejeren besluttede sig til, at nu kunne

det være nok. Nu ville hun flytte. Hun

henvendte sig nu til Lejernes LO i maj

1993 og ønskede, at lejeforholdet straks

ophørte uden opsigelse.

Vi protesterede imod varmeregnskabet,

opgjorde de mange gener, som lejeren

havde måtte leve med og søgte at få

ejerne til at acceptere, at lejemålet blev

ophævet med virkning fra den 1. juli 1993.

Træffetid i Thisted

Sagsbehandlingen for medlemmerne af

Lejernes LO i Thisted klares i samarbejde

med foreningen i Skive.

Vi træffes i Plantagehuset i Thisted

hver mandag imellem 15.30 og 17.00.

Kontakter man Skive afdeling på tlf.

97 52 85 92 vedrørende Thistedsager,

er det bedst at ringe om torsdagen

mellem 15.00 og 18.00.

Forhandlinger

Der blev brugt en del kræfter på at

søge en forhandlingsløsning på sagen. Vi

deltog ved flyttesynet, her undgik lejeren

istandsættelseskrav. Der var ikke tvivl

om, at lejeren skulle betale den skyldige

leje frem til den 1. juli 1993. Men der var

fortsat strid omkring varmen, udbetaling

af depositum og huslejen for juli og august

1993.

Ejerne bragte deres advokat ind i billedet,

og deres krav var, at lejeren skulle

betale den store varmeefterregning, samt

varme og husleje frem til den 31. august

1993. Depositum ville de ikke modregne i

kravet men beholde som sikkerhed for

varmeregnskabet for 1993.

Indrømmelse

Under forhandlingerne måtte ejerne

indrømme, at den samme olieregning var

medtaget i to varmeregnskaber. Olieregningen

var således med i regnskaberne for

både 1991 og 1992, mens olien kun var

indkøbt en gang.

Derfor indrømmede deres advokat i et

brev, at den korrekte efterregningen for

1992 skulle være på 3.223,36 kr., istedet

for de 8.299,63 kr. Lejeren var således

blevet krævet for 5.076,27 kr. for olie, der

allerede var betalt en gang.

Fejl i forligsdom

Det var ikke muligt at bevæge ejerne

yderligere i sagen, og lejeren fik afslag på

en ansøgning om fri proces. Derfor aftaltes


det, at afslutte sagen ved en forligsmæssig

dom ved retten i Nykøbing Mors.

Hverken vi, lejeren eller ejerne deltog

ved denne handling, da den alene aftaltes

imellem dommeren og de to parters advokater.

Problemet er, at dommen kom til at

indeholde, at lejeren skulle betale de

5.076,27 kr., som ejerne tidligere havde

indrømmet, de ikke havde krav på.

Spørgsmål til ejerne

Her i december rykkede vi ejerne for

en afregning af det depositum, som de

ikke ville lade indgå i opgørelsen sidste år.

I den forbindelse stillede vi dem udenom

advokaterne et spørgsmål om de 5.067,27

kr.

Svaret var, at de ville beholde disse

penge, for det havde de jo dom på, og hvis

lejers advokat havde gjort en fejl i.f.m.

aftalen omkring domsafsigelsen, måtte det

stå for hans regning. At de 5.067,27 kr. er

betaling for olie, der allerede var betalt en

gang, betyder åbenbart ikke noget.

Jens Peter Bergmann, der begrunder

svaret fra ejerne, slutter af med at anmode

om, at eventuel fremtidig korrespondance

tilstilles de implicerede advokater. Det

Træffetid i Nykøbing

Vi træffes hos SID på havnen i Nykøbing

Mors hver tirsdag mellem 13.30

og 14.30.

Det gælder dog ikke i folkeskolernes

ferieperioder.

Skive Lejerblad nr. 52, december 1994 - 3

svar har vi meget forståelse for, - det er

ikke let ansigt til ansigt at skulle forsvare

moralsk, at en ældre pensionist skal betale

for den samme olie to gange, - selvom det

ved en fejl blev det juridiske resultat.

Vores kritik af ejerne i denne sag

bortforklarer ikke, at lejers advokat burde

have sikret, at dommen lød på det rigtige

beløb, men det moralske problem vil vedblivende

høre hjemme hos ejerne.

M.h.t. lejeren kan det siges, at hun nu

bor i en langt bedre bolig. Lejen og varmeudgifterne

er lavere, mens kvaliteten er

langt bedre. Hun er derfor lykkelig for

boligskiftet uanset problemerne ved fraflytningen.

Ændringer i

lejelov slår

igennem

De sidste af de ændringer i lejelovgivningen,

som folketinget vedtog før sommerferien

1994, træder i kraft den 1.

januar 1995.

Vi opfordrer medlemmerne til at være

på vagt. Lovændringerne byder ikke kun

på positive muligheder og uanset hensigten

med lovændringerne, har man rundt

om i landet set mange kreative forsøg fra

ejerside på at fortolke de nye bestemmelser

til ugunst for lejerne.

Det gælder specielt m.h.t. huslejens

beregning.


Postbesørget blad

7401 HCR

Blad nr. 57551

Kontingentbetaling for

kalenderåret 1995

Vi udsender kontingentopkrævningen

for 1995 i januar måned. Indbetaling skal

ske senest den 3. februar 1995.

Kontingentsatserne for medlemmer af

Lejernes LO i Skive er :

Almindelige medlemmer 270 kr.

Pensionister 200 kr.

Erhvervslejere 370 kr.

For medlemmer af Lejernes LO i Thisted

gælder disse takster :

Almindelige medlemmer 235 kr.

Pensionister 185 kr.

Erhvervslejere 350 kr.

Fejl, udmeldelse,

henstand

Der kan være fejl i vores registrering af

medlemstype. Modtager man et giro-kort,

der lyder på et forkert beløb, vil vi gerne

have besked.

Det samme gælder, hvis man ønsker

sig at udmelde sig af foreningen, eller hvis

man har brug for henstand med kontingentbetalingen.

Meddelelser kan ske telefonisk i telefontiden

om torsdagen mellem 15.00 og

18.00 på telefon 97 52 85 92. Husk at

opgive medlemsnummeret, når du ringer.

Nummeret står øverst på denne side sammen

med adressen.

Medlemmer, der er indmeldt efter den

1. september 1994 modtager ingen opkrævning

i januar. De modtager istedet en

opkrævning sidst i maj måned.

Kontoret i Skive :

Træffetid og oplysning

om medlemskab

Ring til os på tlf. 97 52 85 92, mandag

18.00 til 19.00 eller torsdag 15.00 til

18.00.

Du kan også møde op i vores lokaler,

Nordbanevej 1 C i Skive. Der er åbent

mandag fra 19.00 til 20.00 og torsdag

15.00 til 18.00.

More magazines by this user
Similar magazines