AKTUELT FRA ÅRHUS HAVN

aarhushavn.dk

AKTUELT FRA ÅRHUS HAVN

Århus havN

AKTUELT FRA ÅRHUS HAVN

marts

2006

43. ÅrGaNG


marts 2006

ÅRHUS HAVN

Forsiden:

Fra skovvejen har kameraets linse fanget nogle af

de aktiviteter, der til daglig finder sted på Århus

havn. I Containerterminal Nord ligger Unifeeders

containerskib "Comet" ved kaj 89, som er ved at

blive lastet af en af Århus Havns kraner. midt i billedet

ses bugserbåden "aros", der er på vej ud på

nye opgaver samt mols-liniens færge, der er på vej

ind. Bagerst ses maersk terminalen.

havnedirektør:

Bjarne mathiesen

Økonomi/markedsføring:

Henrik munch Jensen

maritim afdeling:

Knud Erik møller

teknisk afdeling:

Gunnar s. Jensen


Indhold

Fusion i praksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Havnen har købt bygning

i sverigesgade . . . . . . . . . . . 7

Den ny Havnekomité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

HaVNEUDVIDELsEN:

Jorddepotet langs Østhavnsvej . . . . . . . . . . . . . . 10

LINJE- OG HaVNENYt:

Gråt guld slår til igen . . . . . 1

al-Express shipping – ny adresse . . . . . . . . . . . . 19

Ny service til Usa og australien/New Zealand. . 19

tiltræk transit og tilfør værdi . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Faste regelmæssige linjer fra Århus havn. . . . . . 26

Feeder-forbindelser fra Århus havn. . . . . . . . . . . 29

Havnerelaterede virksomheder på Århus havn . . 6

trådløs overvågning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Postboks 1 0 · 8100 Århus C

tlf. 86 1 2 66 · Fax 86 12 76 62

port@aarhus.dk · www.aarhushavn.dk

Ansv. redaktør:

Havnedirektør Bjarne Mathiesen

Redaktionssekretærer:

Kirsten Bruun og H.M. Jensen

Tlf. 89 36 82 30. Fax 86 12 76 62

Fotos:

Århus Havn, Ole Brikner, Keld Sørensen

Layout: Brandpunkt.dk

Tryk: Scanprint a|s

NORDISK MILJØMÆRKNING

541 006

Tryksag

Ærligt talt

trafikalt

selv om der altid findes skeptikere,

vil de fleste nok give

mig ret i, at den eksisterende

trafiksituation på og omkring

havnen er nogenlunde tilfredsstillende. med

andre ord er der for det meste grønt lys, og

det er selvfølgelig den melding, vi allerhelst

vil komme med.

Desværre må vi nok forvente, at de forestående

forvandlinger af dele af erhvervshavnen

til bymæssige formål i en periode vil resultere

i nogle – noget – anderledes trafikmeldinger.

mens et kommende multimediehus og en

kommende arkitekt- og ingeniørskole vokser

frem på bastionerne – Honnørkajen og Pier 2

– vil der stadig være heftig havneaktivitet på

Containerterminal Nord og på mols-Liniens

terminal.

Fordi nybyggerierne kræver, at Nordhavnsgade

brydes op, vil sydgående trafik

mellem Nordhavnen og marselis Boulevard

være nødsaget til at blande sig med bytrafikken

på Kystvejen, og det kan ikke undgås at

give gener – både for bytrafikken og havnetrafikken.

Gennem planlægning vil vi naturligvis gøre,

hvad vi kan for at minimere generne.

men ærlig talt – trafikmeldingerne vil nok få

en lidt anden farve!

Havneingeniør Gunnar Jensen

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

marts 2006


marts 2006

4

Fusion i praksis

12. februar 2006 smeltede Maersk Sealand

og P&O Nedlloyd for alvor sammen.

Fusionen mellem danske a.P. møller – maersk

Group og hollandske P&O Nedlloyd er efterhånden

en gammel nyhed, men ét er at beslutte

en sammenlægning, et andet at føre

den helt ud i sin fulde konsekvens.

Det afgørende skridt blev taget søndag 12.

februar i år, hvor maersk sealand og P&O Nedlloyd

fik fælles navn og logo – og blev til maersk

Line. samtidig skiftede det maerskejede agentur

thor Jørgensen a/s navn til maersk agency

Denmark a/s, og maersk Logistics a/s blev til

maersk Logistics Danmark a/s.

I hovedkvarteret på Østhavnen i Århus blev

begivenheden markeret dagen efter – mandag

1 . februar. Det skete med en intern

sammenkomst for medarbejderne, men ud

over det forløb dagen som en ganske normal

arbejdsdag.

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

Annemette Jepsen og Svend Heisselberg oplever fusionen

mellem Maersk og P&O Nedlloyd som uproblematisk og

positiv – og glæder sig til samarbejdet i Maersk Line.

Størst i verden

Navneskiftet gennemføres snarest muligt og

med stor konsekvens.

"P&O Nedlloyds skibe vil blive malet om og

få nye maersknavne, når de alligevel skal

i dok. I løbet af de næste fire måneder vil

P&O Nedlloyd-navnet være ude i forhold til

den fælles flåde. Også containere med P&O

Nedlloyd-logoet vil blive udfaset, efterhånden

som de er modne til udskiftning", siger

svend Heisselberg, indtil for nylig nordisk

direktør i P&O Nedlloyd – nu sales director

i maersk Line med ansvar for direct sales i

Danmark, Norge og sverige.

Nyt navn og logo er dog kun en mindre brik

i det store spil. Bagved ligger omfattende

organisatoriske ændringer.

"De to firmaer bliver til ét hele vejen igennem

med fælles netværk og fælles ruter. Det er verdens

største og fjerdestørste rederi, der slår


sig sammen, og alt i alt vil ændringerne udgøre

verdens største kommercielle deployment af

skibe. rutesammenlægningen vil naturligvis

tage sin tid og kan give lidt uregelmæssigheder

i starten, men på sigt vil det indebære

store fordele med flere ugentlige services på

mange ruter", siger svend Heisselberg.

"alt i alt får vi et bedre produkt. Hidtil har vi

haft seks forskellige afgange til Fjernøsten,

som nu bliver til ni. alle nuværende anløb bevares,

og flere kommer til. Vi får stor kapacitet,

kommer til at dække flere steder i verden

og vil dermed i endnu højere grad end hidtil

kunne dække kundernes behov for logistik

og transport", forklarer annemette Jepsen,

administrerende direktør i maersk agency

Denmark a/s (tidligere thor Jørgensen a/s).

Medarbejderne forberedt

at lægge to virksomheder sammen berører

naturligvis også personalet. I Århus er

de syv P&O Nedlloyd-medarbejdere flyttet

fra lokaler i marselisborg havn til maersk

Line-hovedkvarteret i Østhavnen. Det skete

allerede 7. december 200 . I København er

de ansatte rykket sammen i P&O Nedlloyds

hidtidige hovedkvarter på Kalvebod Brygge.

at smelte to stabe og virksomhedskulturer

sammen er naturligvis en opgave, men har

i dette tilfælde været ret uproblematisk. Det

skyldes flere ting, blandt andet at ingen mister

deres job som følge af omlægningen.

"Denne fusion handler ikke om rationaliseringer,

men om vækst, så alle kan fortsætte

i deres job. Opgaverne vil dog blive fordelt

lidt anderledes, og det betyder forandringer i

hverdagen for de fleste. men det har folk taget

roligt og positivt, fortæller annemette Jepsen.

Det hænger også sammen med en bevidst

indsats for at holde alle løbende informeret

om, hvad der skulle ske.

"allerede september 200 holdt vi her i

Århus et arrangement for samtlige medarbejdere,

så de kunne hilse på hinanden, men

det hjælper også, at mange kendte hinanden

i forvejen. Det er trods alt en relativt lille

branche", siger annemette Jepsen.

svend Heisselberg supplerer: "Vores virksomhedskulturer

er ikke så forskellige. Vi er begge

funderet i den europæiske kultur, vi har gennem

lang tid spillet på den samme bane og

sågar praktiseret samsejling på Europa og

Fjernøsten i 90'erne. Vi kender hinanden,

fordi vi har været hinandens nærmeste konkurrenter

og kolleger gennem mange år."

I forbindelse med den endelige sammenlægning af

Maersk Sealand og P&O Nedlloyd har rederiet ændret

navn til Maersk Line, som vil kunne ses på alle nye containere

i fremtiden.

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

marts 2006


marts 2006

6

Velfungerende havn

svend Heisselberg og annemette Jepsen er

enige om, at fusionen giver optimale muligheder

for at udnytte synergien mellem de to

gamle virksomheder og koordinere aktiviteterne

– til gavn for den fortsatte vækst. I den

forbindelse er der også positive forventninger

til Århus Havn.

"Vi opfatter Århus Havn som en god medspiller.

Det er en velfungerende og veldrevet

havn med mulighed for den kapacitetsudvidelse,

vi får brug for. I maj 2007 udvides

krankapaciteten med to nye super Post

Panmax-kraner. Også havneudvidelsen og

samlingen af containerhavnen i Østhavnen

er en udvikling, som vi glæder os meget til",

slutter annemette Jepsen.

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

Fakta Maersk Line

• 11. august 2005 blev P&O Nedlloyd en del

af A.P. Møller – Maersk Group, med Maersk

Sealand som en division.

• 12. februar 2006 blev fusionen beseglet

med den endelige sammensmeltning af

P&O Nedlloyd og Maersk Sealand til Maersk

Line. Den fælles flåde på over 650

containerskibe er verdens største. Samme

dato blev de hidtil adskilte rutenet lagt

sammen. Den fulde integration forventes

at være på plads inden udgangen af 2006.

Århus Stevedore Kompagni A/S

Thor Jørgensen A/S og P & O Nedlloyd Limited

Branch Denmark lægges sammen

under navnet Maersk Agency Denmark A/S

med adresse på Østhavnsvej 37 i Århus og

Kalvebod Brygge 43 i København. Maersk

Agency Denmark A/S er således agent for

Maersk Line i Danmark.

• Lastning og losning af alle skibstyper

og godsarter

• Surrings- og sikringsopgaver ved

skibsekspeditioner

• Intern havnetransport af containere

og gods

• Udlejning af løfte- og transportudstyr

Europaplads 16 · Postboks 259 · 8100 Århus C

Tlf. +45 8730 8100 · Fax +45 8730 8101 · e-mail: info@aask.dk · www.aask.dk


havnen har købt

bygning i sverigesgade

Århus Havn har købt bygningen sverigesgade

6 af thor Jørgensen a/s. Bygningen

består reelt af to dele, der blev opført i 19 0

og 1964. I 1988 blev der gennemført en omfattende

ombygning, for at thor Jørgensens

samlede aktiviteter i Århus kunne komme

under samme tag. men i forbindelse med

virksomhedens fortsatte ekspansion blev det

for et års tid siden besluttet at samle de tilbageværende

funktioner i Containerterminal

Øst, hvor skibsaktiviteterne foregår.

Da bygningen er beliggende i De Bynære

Havnearealer, er det nærliggende at anvende

lokalerne til de af Århus Havns lejere,

der måtte ønske at blive i området, når

deres nuværende lejemål ophører. Omdannelsen

af De Bynære arealer fra havn til by

Århus Havn har købt Thor Jørgensens tidligere administrationsbygninger

i Sverigesgade 6. På lang sigt

skal området indgå i De Bynære Havnearealer, men

foreløbig kan lejerne regne med at blive boende mindst

indtil 2016.

vil ske over en længere årrække, og i den forbindelse

skal flere af bygningerne nedrives.

Planen for denne bygning i sverigesgade er,

at der kan indgås lejemål mindst til 2016.

Århus Havn er i gang med en opdeling i mindre

lejemål, således at der forventes, at 4-6

forskellige firmaer kan få domicil her. Den første

lejer – al-Express – er allerede flyttet ind.

Den midterste del af bygningen skal anvendes

af skat til de toldkontrolfunktioner, der

varetages på havneområdet.

I den treetagers høje bygning er der to ledige

lejemål, som evt. kan opdeles. Endelig er der

to lejemål i den lave bygning, hvoraf det ene

pt. er ledigt.

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

marts 2006

7


marts 2006

8

A C L E A R V I E W

O F Y O U R C A R G O N E E D S

Eimskip's worldwide operations create a strong network designed

to serve our customers with reliable and professional transport.

We provide total transportation and logistics services, specialising

in temperature-controlled transportation.

With proven experience in transportation since 1914 and ambitious

and dynamic vision, we are ready to serve your cargo needs.

We keep an eye on your cargo - all the way

Eimskip Denmark A/S

Aarhus

Østhavnsvej 37A

Containerterminal Øst

aKtUELt Fra 8100 ÅrHUs Aarhus HaVNC

Tel: + 45 7020 1602

Fax: + 45 7020 1603

www.eimskip.dk


Den ny havnekomité

Århus Havns bestyrelse har på sit første

møde udpeget 14 nye medlemmer til

Havnekomitéen. Medlemmerne er personligt

udpeget for fire år.

Havnekomiteen er et debatforum med det

formål at formidle et nært samarbejde mellem

havnens ledelse og havnens interessenter

om havnerelevante problemstillinger,

fortrinsvis af langsigtet, strategisk karakter.

I perioden 2006-2009 består Havnekomiteen

af:

• Peter Bohnsen, Unifeeder

• mogens Ellerbæk, DFDs transport

• Jørn Grove, Viktor sørensens Eftf.

• Jan Henriksen, transocean shipping

agency

• Claus Høgh, Finnlines Danmark

• Benny Jakobsen, aarhusKarslhamn

• Curt Verner Jensen, Århus Havn

• annemette Jepsen, maersk agency

Denmark a/s

• asbjørn Karlsson, samtank

• t. B. Larsen, Faa Holding

• Flemming møgelmose, DLG

• Peter sørensen, schenker International

• Helge tindal, arkitema

• Preben Wolff, mols-Linien

Jan Henriksen er valgt som formand.

Inspiration om Østersøregionen

På Havnekomitéens første møde fik deltagerne

lejlighed til at høre et inspirationsindlæg

af svenske, Per stenmarck, om "the

Baltic sea region: Chance or challenge for

Europe – or maybe a bit of both?". Per

stenmarck, der har været særdeles aktiv i

udviklingen af regionen, har bl.a. været medlem

af den svenske rigsdag og af Europa

Parlamentet.

Han definerede den baltiske region som 10

meget forskellige lande. Det ene – Norge

– har endda ikke kyst til Østersøen. Landene

har vidt forskellig historisk baggrund, religiøs

tradition, sprog og befolkningsstørrelse. tilgangen

til sikkerhed varierer ligeledes. Nogle

af landene er f.eks. medlemmer af Nato.

I indlægget redegjorde Per stenmarck for

den økonomiske udvikling i regionen, der

sker i forskellige hastigheder og med forskellige

udgangspunkter – med et bruttonationalprodukt

pr. indbygger på mellem

10.000 $ og 40.000 $. Vækstraterne varierer

fra 1,4 % til 6, %. Der er imidlertid også

mange ligheder. Landene er alle demokratier

– tilnærmelsesvis, og der er fungerende markedsøkonomier.

Et øget politisk samarbejde

finder sted i EU, Nordisk råd og Østersørådet

mm. Der er væsentlige gensidige investeringer

i landene. alle deler opfattelsen af,

at man i fællesskab kan udvikle regionen til

en af de ledende økonomier i verden.

transportsektoren har fået tilført store investeringer

i veje, jernbaner, havne og lufthavne,

også med EU-midler. Per stenmarck

forudser, at dette må fortsætte mange år

endnu for at holde trit med væksten. men

der er nogle problemer med grænsekontrol,

der skal løses. Der er således mange positive

tendenser, konkluderede Per stenmarck, og

rundede af med et par åbne spørgsmål som

f.eks.: Kan tyskland genvinde kraften til at

være lokomotiv for regionen, og hvordan vil

udviklingen i rusland gå?

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

marts 2006

9


marts 2006

10

H a v n e u d v i d e l s e n

Jorddepotet langs

Østhavnsvej

Når man kører ad Østhavnsvej fra Containerterminal

Øst, ser man på sin venstre hånd

nogle sanddynger, og man spørger måske

sig selv, hvad sandet skal bruges til.

siden 2000 er området lidt efter lidt blevet

fyldt med overskudsjord, som er lettere forurenet

fra udgravninger i Østjylland. Denne

jord er således blevet nyttiggjort som nyt

land inden for ydermolen om Århus havn,

den såkaldte Østmole. Det nye landareal,

der herved opstår, skal i fremtiden bruges til

bl.a. pakhuse og servicevirksomheder.

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

til opfyldning af et vandareal ville man normalt

anvende sand. men i dette tilfælde

erstatter jorden sandet, og man sparer dermed

en råstofressource og løser samtidig et

problem med bortskaffelse af store mængder

let forurenet jord, som køres hertil på

lastbiler fra store byggepladser i området.

Opfyldningen af det tidligere miljøbassin

sker under fuldt forsvarlige miljømæssige

forhold, idet den let forurenede jord fyldes

i et bassin, der i forvejen har dæmninger af

ren jord. Århus Havn og Århus amt overvåger

nøje bassinet, og der tages løbende

vandprøver, så man kan dokumentere, at

der ikke sker udsivning til det omkringliggende

miljø.


Desværre har jorden ikke de samme gode

geotekniske egenskaber, som sand har. Og

det har derfor været nødvendigt at udlægge

et lag sand som ballast oven på jorden for

at trykke den sammen. Det er således forklaringen

på sanddyngerne, der bruges til

at accelerere konsolideringen (sammentrykningen)

af jorden, så området hurtigere kan

anvendes til pladser, veje og bygninger.

sandsugerfartøjerne henter sandet i de

samme indvindingsområder i Århusbugten,

som det sand, der benyttes til opfyldning i

containerterminalen vest for Østhavnsvej.

Safmarine Container Lines

C/O Maersk Agency Denmark A/S

Østhavnsvej 37, Box 438

8100 Aarhus C

Phone 89 31 62 00

Fax 89 31 62 10

www.safmarine.com

sandet til forbelastningen skal ligge i området

et par år, inden jorden er tilstrækkelig

konsolideret, men hvis man har behov for en

større konsolideringshastighed, så kan det

lade sig gøre at foretage en vertikal dræning

af området.


marts 2006

Unifeeder delivers

more of Northern Europe

The door is open to a wide range of optimal transport solutions when Unifeeder is

alongside. Our container feeder service – the largest in Northern Europe – handles

more than 1,2 million TEUs annually and guarantees dependable links to more than

two dozen locations. On land and at sea, our door-to-door intermodal container

service ensures every one of our consignments arrives on time. Unifeeder’s forwarding,

project cargo and agency services also have been delivering satisfied

customers since 1977. Take a closer look at www.unifeeder.com

Unifeeder A/S

Shipping Huset

Hveensgade 1

P.O. Box 193

DK-8100 Aarhus C

Tel: +45 88 83 00 00

Fax: +45 88 83 00 99

12 aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

E-mail: info@unifeeder.com

www.unifeeder.com


Gråt guld slår til igen

Med 68-årige Niels Blæsbjerg ved roret er

CMC Chartering & Marine Consultants A/S

klar til nye udfordringer.

Over de seneste år har en lille virksomhed

– man kan roligt kalde det en blandet skibshandel

– etableret sig i skånegade på Pier

2 i Århus. CmC Chartering & marine Consultants

a/s hedder firmaet. I spidsen står

med egne ord en levende legende inden

for dansk rederivirksomhed Niels Blæsbjerg.

Omkring sig har den 68-årige direktør samlet

en lille stab, der ligesom ham selv må betegnes

som veteraner: alderspræsident og

teknisk chef Leif Berg, 69 år, chefbefragter

Kurt Petersen, 6 år, samt firmaets Benjamin

Niels arnth Jensen på "kun" 2 år, der holder

snor i økonomien. alle har mere end 2

års brancheerfaring i ryggen. Dertil kommer

et par løst tilknyttede konsulenter.

Nye rederiplaner

"Jo, vi dyrker det grå guld", griner Niels

Blæsbjerg. Han indrømmer gerne, at man

ikke havde de store planer om ekspansion,

da firmaet blev dannet for godt tre år siden.

Det har man til gengæld nu.

Den gamle skibsreder og hans folk har et

nyt rederi på tegnebrættet, organiseret som

kommanditselskab – en model, som Niels

Blæsbjerg tilbage i 60'erne introducerede

som en nyhed i den danske rederibranche.

Og det bliver et rederi med samme speciale

som det, Niels Blæsbjerg i sin tid slog sit

navn fast på, nemlig heavy lift-transporter.

Tre medlemmer af oldekollen på Pier 2 ved en model af

et af de heavy lift skibe Blæsbjerg og hans folk tidligere

har designet. Fra venstre Niels Blæsbjerg (68 år), Kurt

Petersen (63 år) og alderspræsident Leif Berg (69 år).

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

marts 2006

1


marts 2006

14

"Jeg startede rederivirksomhed i 196 , og

vi blev det første og største heavy lift rederi

i Danmark. Nu er vi tilbage i den gamle boldgade

igen, men med et opdateret koncept.

Når vi får det nye rederi på skinner, regner

vi med at blive syv mand i alt her i Århus. så

kan vi ikke være i de bestående lokaler, som

jo under alle omstændigheder også bliver

revet ned i 2007 (jf. planerne for De Bynære

Havnearealer, red.). Derfor ser vi os for tiden

om efter nye lokaler. meget gerne på Århus

havn og under alle omstændigheder ved

vandet", siger Niels Blæsbjerg.

En række tekniske funktioner i rederiet vil

blive henlagt til svendborg.

Ekspert i tunge transporter

På linje med planerne for det nye rederi,

som får navnet Innovation marine K/s, udgør

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

heavy lift- og projektlaster allerede i dag en

væsentlig del af de opgaver, CmC Chartering

& marine Consultants løser i dag.

"Vi udnytter til fulde den fantastiske knowhow

inden for maritime specialtransporter,

som vi har opbygget gennem mange år",

siger Niels Blæsbjerg, der sammen med sin

lille stab er med til at sende alt, hvad der er

langt, bredt, tungt og uhåndterligt rundt i

det meste af verden: Dele til raffinaderier

samt kraft- og elværker, generatorer, vindmøller,

lokomotiver og så videre.

Et andet, men relateret speciale, er konsulentvirksomhed

for offshorebranchen omkring bugsering

af store borerigge, ankerhandling og

forsyninger (supplybåde) til boreplatformene.

Leif Berg, teknisk chef hos CMC, har hele tiden nye

projekter på tegnebrættet.


Firmaet har således medvirket ved kontrahering

af en række slæbebåde, både oceangående

og til bugsering i havne. Og CmC servicerer

såvel danske som udenlandske rederier.

Branchens Ole Opfinder

mange af de løsninger, forskellige rederier

med Blæsbjergnavnet har stillet til rådighed,

og som CmC i dag bygger videre på, er udviklet

af Niels Blæsbjerg og ikke mindst hans

nære samarbejdspartner Leif Berg. Begge er

fra Fyn og gik i skole sammen i svendborg.

Efter en uddannelse som maskiningeniør

hos Petersen & sørensen i svendborg var

Leif Berg fra 196 og mange år frem tilknyttet

Niels Blæsbjergs rederivirksomheder.

som pioner på heavy lift området var der

god brug for Leif Bergs opfindergen, idet

man i høj grad var henvist til selv at udtænke

tekniske løsninger i forhold til de stadig

større udfordringer, man blev stillet overfor.

Skibe med støtteben

"Vi udviklede masser af idéer til løsning af opgaver,

som tilsyneladende ikke kunne løses.

Dengang sidst i 60'erne var skibene ikke så

store, så der var grænser for, hvor tunge ting,

man kunne løfte ud over skibssiden. Dem flyttede

vi ved at udvikle et skib med støtteben,

der kunne svinges ud på kajen. skibet hed

titan scan, og det var gennembruddet i min

karriere. siden designede vi skibe, der kunne

løfte op til 700 tons, mens andre 2.000 tons

kunne køres om bord. skibe, som sejler den

dag i dag", fortæller Leif Berg.

Gennem årene er det blevet til utallige idéer

og påhit til gavn for branchen. Leif Berg

nævner blandt andet en episode i begyndelsen

af 70'erne, hvor en tung mooringbøje

Niels Blæsbjerg står som direktør for CMC i spidsen for

en alsidig lille virksomhed – og er langt fremme med

planer om at etablere et nyt heavy lift rederi.

(fortøjningsbøje) på 00 tons skulle sættes

i søen ud for Nigeria. Leif Berg havde fundet

på at placere bøjen på en sliske på dækket ligesom

dem, man bruger, når et skib løber af

stabelen. På den måde kunne man søsætte

bøjen ved at krænge skibet frem for at bruge

tungt løftegrej.

"Hollandske kolleger i branchen rystede på

hovedet og sagde, at det ville gå galt. at den

tunge bøje ville slå tilbage og ramme skibet,

når den gled i vandet. Jeg spurgte dem så,

om de nogen sinde havde set et skib løbe af

stabelen og springe på land igen! – alt forløb

planmæssigt, og efterfølgende brugte

hollænderne den samme teknik", fortæller

Leif Berg.

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

marts 2006

1


marts 2006

16

Niels Blæsbjerg og Leif Berg har gennem årene udviklet

mange idéer og utraditionelle løsninger til gavn for

branchen – eksempelvis denne specielle søsætning af

tunge mooring-bøjer.

Havnens oldekolle

Den kreative skibsingeniør har også været

med til at ombygge verdens største selvsejlende

olieboreplatform til affyringsrampe

for raketter under arianeprojektet, men det

var i en periode, hvor han arbejdede uden

for Blæsbjergregiet. Nu er han tilbage "i

folden".

"På et tidspunkt forlod jeg branchen og gik

på efterløn, og da Niels spurgte, om jeg

havde lyst til at være med igen, var jeg blevet

folkepensionist. Det er noget af en oldekolle,

vi har fået etableret", griner Leif Berg.

Og i oldekollen fornemmer den besøgende

straks en behagelig og lun stemning, som

tre fynboer og en lollik (Niels arnth Jensen)

står som garanter for. Godt humør og venskabelige

drillerier går hånd i hånd med ivrig

foretagsomhed.

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

Ud over de allerede nævnte opgaver og

projekter har CmC fingrene i meget andet.

For eksempel repræsenterer firmaet det canadiske

værft Irving shipbuilding i Danmark

og Egypten. Og mens vi er ved Egypten, er

det et land, som Niels Blæsbjerg har haft

tætte og mangeårige samarbejdsrelationer

til. Derfor er CmC godkendt til at byde ind

på opgaver for det statslige egyptiske olieselskab

og for landets transportministerium.

Endelig optræder CmC også som konsulent

for investorer, der ønsker at deltage i rederidrift,

og har medvirket til at stifte tre – fire

nye rederiselskaber.

Ask- og Urdsagen sled

Ingen tvivl om at Niels Blæsbjerg for alvor er

tilbage i business efter nogle års pause, som

først og fremmest skyldtes sygdom, men

også var påvirket af ask- og Urd-sagen.

"Jeg trak mig tilbage i 2000, hvor jeg gennemgik

en bypass-operation og fik en ny

hjerteklap. men ask- og Urdsagen ødelagde

også meget for mig. Det var en stor psykisk

belastning – ikke fordi jeg fik en dom, men

fordi sagen trak så længe ud", siger Niels-

Blæsbjerg.

ask- og Urdsagen rullede op igennem

90'erne, hvor Niels Blæsbjerg stod for leasing

og ombygning af de to færger til DsB's

Århus-Kalundborgruten. En løsning, som

DsB regnede med at spare 00 millioner

kroner på, men som på grund af problemer

med skibene endte med et endnu større

underskud. DsB anklagede Niels Blæsbjerg

for bedrageri og trak ham i retten. Det resulterede

i 1998 i en fængselsdom på tre år,

heraf to og et halvt år betinget. sigtelsen og

dommen skyldtes kommissioner på et større


millionbeløb til Niels Blæsbjerg i forbindelse

med ombygningen af færgerne, som DsB

hævdede, at de var uvidende om. Niels

Blæsbjerg modtog byretsdommen for at få

sagen afsluttet, men den dag i dag mener

han ikke at have gjort noget forkert:

"Den slags kommissioner er almindelige

i branchen og fuldt lovlige. I dommens

præmisser stod der, at det var godtgjort,

at DsB ikke havde konstateret noget tab.

Derfor lød dommen kun på "forsøg på bedrageri".

I øvrigt tjente DsB tykt på skibene

ved at udnytte den køberet, man havde.

Problemerne med færgerne skyldtes udelukkende

uduelighed i den daværende DsBledelse,

som måtte gå af eller blev "forflyttet"

efter skandalen. Det var gode skibe,

hvilket ses af, at det er de eneste færger,

som DsB har beholdt og sejler med den dag

i dag", siger han.

Nu har rederibranchens grand old man for

alvor lagt sagen bag sig – og er godt i gang

med en ny start.

Fakta

CMC Chartering &

Marine Consultants A/S

Rådgivning og revision

– også til transport- og speditionsvirksomheder

• Selskabet blev stiftet i 2002 af BMT Invest Inc.,

Houston (ved Finn Rasmussen), skibsreder

Niels Højlund Hansen, Stevns Shipping A/S,

Svendborg samt direktørerne Henning A. Petersen

og Albert Beckenkamp, begge Århus.

• CMC har kontorer i Pakhus 41 på Pier 2. Niels

Blæsbjerg er ansat som direktør og daglig

leder.

Værkmestergade 25 . Postboks 330 . 8100 Århus C

Tlf. 86 76 46 00 . Fax 86 19 26 77 www.kpmg.dk

– vi forlænger søvejen til og fra Deres dør.....

Østhavnsvej 33

Postboks 258 · 8100 Århus C

Tlf. 89 31 65 00 · Fax. 89 31 65 65

E-mail: aardania@maersk.com

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

marts 2006

17


Some cargo…

Safety and Security of your Cargo

is our responsibility.

Wherever

Our global network reaches virtually every corner on earth

Whenever

We provide punctual, efficient delivery for total customer

satisfaction

Whatever

We provide you total solutions for a complete range of materials

www.hanjin.com

…requires

a special

carrier


L I N j E - O g H A V N E N y T

al-Express shipping

– ny adresse

Virksomheden, al-Express shipping, flyttede

i januar fra Nordhavnsgade 4 til sverigesgade

6, der ligger nogle få hundrede meter

fra det fredede Pakhus 1 , hvor virksomheden

har boet i mere end 20 år. Årsagen

til flytningen er, at Århus Havns bygning,

Pakhus 1 , blev solgt til et privat ejendomsselskab

i efteråret 200 .

Ny service til usa og

australien/New Zealand

rederiet Hamburg süd åbnede i februar

måned en ny direkte linjeforbindelse mellem

nordeuropæiske havne og havne på

Usas østkyst samt i australien/New Zealand.

rederiet har indsat seks moderne containerskibe

hver med kapacitet på ca. 2.000

containerenheder, heraf er der tilslutningsmulighed

for min. 0 reefer-containere.

al-Express er en mindre shippingvirksomhed,

som udfører diverse speditionsopgaver med

transport world-wide, dog med hovedvægt på

England. Ud over speditionsopgaverne er virksomheden

eneimportør af den originale Babyjogger-løbevogn,

som importeres fra Usa til

Danmark i hele containere. Firmaets postboks,

telefon- og faxnummer er uændret.

Linjen er en 14-dages service, der anløber

følgende havne: tilbury, Bremerhaven, antwerpen,

Philadelphia, savannah, Cartagena,

auckland, melbourne, sydney, timaru, tauranga,

Cartagena, savannah, Philadelphia

og tilbury.

Containere til eller fra Århus transporteres

med rederiets ugentlige feeder-service mellem

Århus og Bremerhaven. Hamburg süd

Danmark har egen repræsentation i Århus

på adressen Balticagade 1 .

marts 2006

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN 19


marts 2006

20

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN


tiltræk transit og

tilfør værdi

Logistik og distribution spiller en stadig

større rolle i vores globaliserede verden.

Det gods, der skal flyttes fra A til B, transporteres

på kryds og tværs af landegrænser.

I helikopterperspektiv tegner der sig

et fintmasket net med knudepunkter af

forskellig størrelse.

tid og omkostninger er de parametre, der

afgør, hvor knudepunkterne opstår, og hvor

de med fordel kan udvikles til hubs, hvorfra

gods spredes med forskellige transportformer

som f.eks. skibe, lastbiler, tog og fly.

I Danmark er vi en del af det europæiske

transportnetværk, og vi har allerede tradition

for at løse logistiske opgaver, der strækker

sig langt ud over vores landegrænser. I

forvejen flytter danske logistik- og distributionsvirksomheder

store mængder gods, der

både har oprindelse og destination uden

for Danmark. Det er bl.a. til gavn for dansk

erhvervsliv, fordi transportpriserne derved

bliver konkurrencedygtige.

med det udgangspunkt, at vi også her i landet

kan blive endnu bedre, har vi stillet en

række spørgsmål til seniortransportøkonom

michael Henriques fra tetraPlan a/s for at få

belyst de fremtidige muligheder:

Hvordan vil du beskrive Danmarks rolle i

det europæiske transportnetværk?

"Danmark har ikke opnået en betydende

rolle i kraft af det gods, der går til og fra landet

– det udgør måske i underkanten af 100

mio. tons om året. alligevel er vi interessante

ude i den store verden, fordi transporterhvervet

på en række områder er utroligt

kompetente og gode til at levere intelligente

transportydelser. søfarten spiller naturligvis

en markant rolle, idet de danske rederier sejler

betydelige indtægter hjem til Danmark,

selv om en stor del af skibene aldrig kommer

i nærheden af landet. Desuden har vi også

inden for lastbiltransporter en række kompetencer,

der gør, at danske virksomheder ofte

er involveret i transporter uden for Danmark

– f.eks. transittransporter.

I Danmark er vi gode til at levere anderledes

og mere intelligente transportløsninger. Erhvervet

har tradition for at tænke længere

end blot på at flytte en vare fra a til B. man

kan sige, at vi måske er bedre end mange

andre til at integrere logistik og transport i

hele værdikæden. Og det er en god evne at

have i en globaliseret verden, hvor varerne

også fremover vil blive flyttet over længere

og længere afstande. Det handler om at

udtænke effektive løsninger, der sikrer, at

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

marts 2006

21


marts 2006

22

varerne kommer frem på den rigtige måde, i

den rigtige indpakning, til den rigtige tid og

selvfølgelig til den rigtige pris."

Hvad kan der gøres for at udbygge den

rolle?

"Der er ingen tvivl om, at transitgods fremover

vil blive endnu mere interessant. I dag

er det forholdsvis begrænset, hvor meget

gods, der går via Danmark. men ude på

havet sejler enorme mængder transitgods

forbi Danmark, og hvis vi kan få del i noget af

det, vil der være store perspektiver i det.

En del af godset kunne komme ind i en dansk

havn, blive omladet og i den proces få tilført

en form for forarbejdning og dermed en

værdi. Der kan f.eks. ske en opsplitning og/

eller en ompakning i et distributionscenter,

men der kan også foregå en videreforarbejdning

– en samling af halvfabrikata, som sendes

videre som færdige produkter til forskellige

markeder – måske endda i forskellige

udgaver – afhængig af, hvad de pågældende

markeder efterspørger.

med en yderligere indsats på det område

kan vi udbygge vores rolle og dermed blive

endnu mere interessante som transportleverandører.

Jeg mener, der ligger et uudnyttet

potentiale – f.eks. for en havn som Århus,

som meget vel kunne være centrum for den

type aktiviteter. Desuden ser jeg nogle muligheder

for, at danske havne og havnerelaterede

virksomheder kan drive forretning i

udlandet i højere grad, end tilfældet er i dag.

Ikke nødvendigvis ved fysisk tilstedeværelse,

men måske ved at omsætte knowhow, ideer

og kompetencer på de områder, hvor man

selv gør det rigtig godt. F.eks. kunne nogle

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

af virksomhederne på havnen eksportere

viden og kompetencer, når det f.eks. handler

om effektivitet på havnen."

Beregninger viser, at transporten vil være

vokset med 60 pct. i år 2013, og uden ændringer

vil dele af det europæiske vejnet

være lammet om få år. Løsningen synes

at være intermodalitet – dvs. en kombination

af flere transportformer, når en vare

skal flyttes fra A til B. Hvordan sikrer vi

øget intermodalitet?

"Problemet med intermodale løsninger er,

at en transportkøber altid vil vælge en monomodal

løsning (kun én transportform),

hvis den løsning ikke er dyrere eller evt.

tager længere tid. altså skal der være nogle

fordele ved den intermodale løsning for, at

kunden vælger den. Når vejtransport står

stærkt i Europa, er forklaringen, at det er en

let og effektiv måde at flytte gods fra dør til

dør. Det vil altid blive mere kompliceret med

intermodale transporter – der skal nogle

mennesker til at styre processen og enhver

omladning koster penge. Derfor skal der

være nogle store fordele, som opvejer omkostninger

til styring og omladning.

Vi skal blive bedre til at få intermodale transporter

til at hænge sammen – kæden skal

optimeres. Der skal simpelthen være nogle

dygtige folk til at styre kæden, så kunden

ikke oplever, om løsningen er intermodal

eller monomodal – det kører bare. samme

kvalitet og lidt lavere pris – ellers er der

ingen argumenter for at gøre det.

Jeg mener, det er en klassisk speditøropgave,

men jeg mener også, at havnene sagtens

kunne spille en lidt mere betydende


olle, som en slags indgang til intermodale

transporter. måske det sted, hvor transportkøberen

henvender sig for at afsøge

mulighederne?

Når vi vurderer de enkelte transportformer,

har der i en årrække været nogle kvalitetsproblemer

med jernbanetransporter – hvis vi

kigger på Europakortet. søtransporten derimod

har gjort det rigtig godt, men har måske

været lidt for anonym. Og på den baggrund

har lastbilerne tiltrukket sig stor opmærksomhed

og dermed et stort marked.

Hvis vi skal fremme intermodalieten, skal

der skabes noget viden og samles nogle

erfaringer, ligesom uddannelsesområdet vil

være et godt sted at sætte ind. I dag er det

begrænset, hvor meget de enkelte transportuddannelser

gør ud af intermodalitet."

De forskellige transportformer skal mødes

i et eller flere knudepunkter. Hvilke kriterier

ser du som væsentlige i forhold til

beslutningen om, hvor sådanne knudepunkter

placeres?

"to ting afgør, hvor de knudepunkter vokser

frem. Først og fremmest skal der være et

marked – et opland med en befolkning og

nogle virksomheder. Dernæst skal der foretages

en planlægning, som sikrer udvikling

af en perfekt infrastruktur, så trafikken til

knudepunktet kan afvikles uden at genere

det omliggende samfund. men det er værd

at bemærke, at man ikke kan planlægge et

knudepunkt, som ikke er underbygget af et

marked. Ude i verden er der nogle meget få

eksempler på transithavne uden opland og

infrastruktur. De fungerer således kun som

knudepunkt for søtransport, men det er ikke

Portræt af seniortransportøkonom Michael Henriques,

som en af hans gode venner har tegnet.

særlig udbredt – og de er typisk baseret på

både containertrafik og olie."

Århus havn har allerede i dag tilgang af

gods fra både oceangående skibe, feederskibe,

færger, lastbiler, tog og luftfragt.

Hvordan ser du Århus havns muligheder

for at spille en endnu større rolle i det

europæiske transportnetværk?

"alene i kraft af sin position som Danmarks

største containerhavn, vil Århus havn

komme til spille en større rolle, fordi mere

og mere gods utvivlsomt vil blive transporteret

i containere i fremtiden. men det er

også vigtigt at få gjort havnen så attraktiv

for rederierne som overhovedet muligt. Derfor

er det bl.a. vigtigt at fremvise den høje

effektivitet, som havnen allerede har i dag.

Et skib skal ligge kortest mulig tid i havn,

og derfor er det vigtigt, at man effektivt og

hurtigt kan betjene skibene, så de hurtigst

muligt kommer på havet igen. Ligesom det

er vigtigt, at de efterspurgte services, som

skibene har brug for, er til rådighed. Noget

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

marts 2006

2


marts 2006

24

andet, der kan gøre havnen mere attraktiv,

kunne være et samarbejde med f.eks. Göteborg

Havn. Det kan betyde, at man i fællesskab

kan tilbyde rederierne nogle attraktive

partnerløsninger. I forvejen har Århus havn

tilgang af både skibe, lastbiler, jernbane og

luftfragt. Derfor handler det om at få flere

virksomheder på havnen involveret i flere

Ugentlig afgang til Island, Færøerne,

Caribien og Latinamerika

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

forskellige transportformer, således at flere

virksomheder kan arbejde med forskellige

transportløsninger. måske skal man gå så

langt, at havnen – sammen med havnens

virksomheder – beslutter at udvikle sit eget

kompetencecenter, der udbyder alt fra omladning,

opsplitning af gods, ompakning,

samling og videreforarbejdning."

www.samskip.dk


Forbindelser via basishavn Århus

til alverdens destinationer

marts 2006


marts 2006

26

Faste regelmæssige linjer fra Århus havn

rederi agent Destination afsejlinger

Containerships KCS Kattegat Container St. Petersburg hver uge

Service 8628 2600 Helsinki hver uge

Eimskip Eimskip Denmark A/S Frederikstad hver uge

7020 1602 Torshavn hver uge

Reykjavik hver uge

grundartangi hver uge

Eskifjördur hver uge

Rotterdam hver uge

Hamburg hver uge

göteborg hver uge

Finnlines Finnlines Danmark Helsingfors 4 gange pr. uge

8620 6650 St. Peterburg hver uge

Hamburg Süd/ Hamburg Süd Bremerhaven hver uge

Maersk Sealand 35 44 15 44 Felixstowe hver uge

Antwerpen hver uge

gioia Tauro hver uge

Istanbul hver uge

Kumport hver uge

Izmir hver uge

“K” Line (Kawasaki “K” Line (Denmark) A/S Hamburg hver uge

Kisen Kaisha Ltd.) 8620 8140 Rotterdam hver uge

Lissabon hver uge

Leixoes hver uge

Felixstowe hver uge

Teesport hver uge

Bilbao hver uge

göteborg hver uge

Maersk Line Maersk Agency Bremerhaven 3 gange pr. uge

Denmark A/S Rotterdam 2 gange pr. uge

8931 6400 Felixstowe 2 gange pr. uge

Antwerpen hver uge

Riga hver uge

Tallinn hver uge

Helsinki hver uge

Kotka hver uge

Hamina hver uge

gioia Tauro hver uge

Piraeus hver uge

Ambarli (Istanbul) hver uge

Kumport hver uge

Izmir hver uge

Valencia hver uge

Algeciras hver uge

Tanjung Pelepas hver uge

Hong Kong hver uge

Kobe hver uge

yokohama hver uge

Nagoya hver uge

yantian hver uge

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN


Faste regelmæssige linjer fra Århus havn

rederi agent Destination afsejlinger

Mols-Linien A/S Mols-Linien A/S Kalundborg 6 gange pr. dag

7010 1418 Odden 9 gange pr. dag

8952 5253 (lastbiler)

MSC MSC Denmark A/S Antwerpen 1 gang pr. uge

8620 8180

Samskip Samskip A/S Torshavn hver uge

4698 4698 Reykjavik hver uge

Vestmannaeyjar hver uge

Immingham hver uge

Rotterdam hver uge

Cuxhaven hver uge

Varberg hver uge

Scandlines Balticum Scandlines Klaipeda hver uge

Seaways 7462 0374

TECO Lines Chr. jensen Shipping A/S Felixstowe hver uge

3374 7576 Antwerpen hver uge

Helsinki hver uge

Muuga/Tallinn hver uge

Unifeeder Unifeeder A/S Frederikstad hver uge

8883 0000 Oslo hver uge

St. Petersburg 2 gange pr. uge

Tallinn hver uge

göteborg 1 gang pr. uge

Helsingborg 1 gang pr. uge

Malmø hver uge

København 2 gange pr. uge

Hamburg 4 gange pr. uge

Bremerhaven 4 gange pr. uge

Bremen 4 gange pr. uge

Rotterdam 2 gange pr. uge

Antwerpen 1 gang pr. uge

Felixstowe 2 gange pr. uge

Kotka 2 gange pr. uge

Helsingfors 4 gange pr. uge

Se endvidere siderne 29-35: Feeder-forbindelser via Århus havn.

marts 2006

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN 27


marts 2006

28

alfabetisk landeoversigt (IsO-standard 3166)

Nation Område Fork.

afghanistan (1 ) aF

albanien (6) aL

algeriet (8) DZ

angola (9) aO

antiqua & Barbuda (17) aG

argentina (18) ar

armenien (12) am

aruba (17) aW

australien (1 ) aU

azerbaidjan (12) aZ

Bahama Øerne (17) Bs

Bahrain (12) BH

Bangladesh (1 ) BD

Barbados (17) BB

Belgien (4) BE

Belize (17) BZ

Benin (9) BJ

Bermuda Isl. (17) Bm

Bhutan (14) Bt

Bolivia (18) BO

Botswana (10) BW

Brasilien (18) Br

Brunei (14) BN

Bulgarien (7) BG

Burkino Faso (9) BF

Burma (rep.myanmar) (1 ) mm

Burundi (10) BI

Cambodja (14) KH

Cameroun (9) Cm

Canada (16) Ca

Cayman Øerne (17) KY

Cent. afrikanske rep. (9) CF

Chile (18) CL

Columbia (18) CO

Comorerne (10) Km

Congo (9) CG

Costa rica (17) Cr

Cuba (16) CU

Cypern (7) CY

Danmark (1) DK

Djibouti (11) DJ

Dom. republik (17) DO

Dominica (17) Dm

Ecuador (18) EC

Egypten (7) EG

El salvador (17) sV

Elfensbenskysten (9) CI

Eritrea (11) Er

Estland (2) EE

Ethiopien (11) Et

Fiji (14) FJ

Finland (1) FI

Foren. arab. Emirat. (12) aE

Frankrig (4) Fr

Fransk Guiana (18) GF

Færøerne (1) FO

Gabon (9) Ga

Gambia (9) Gm

Georgien (7) GE

Ghana (9) GH

Gibraltar ( ) GI

Grenada (17) GD

Grækenland (7) Gr

Guadeloupe (17) GP

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

Guatemala (17) Gt

Guinea (9) GN

Guinea-Bissau (9) GW

Guyana (18) GY

Haiti (17) Ht

Holl. antiller (17) aN

Holland (4) NL

Honduras (17) HN

Hong Kong (14) HK

Hviderusland (2) BY

Indien (1 ) IN

Indonesien (14) ID

Iran (12) Ir

Iraq (12) IQ

Irland ( ) IE

Island (1) Is

Israel (7) IL

Italien (6) It

Jamaica (17) Jm

Japan (14) JP

Jordan (11) JO

Kanariske Øer (9) Es

kap Verde Isl. (9) CV

Kasakhstan (12) KZ

Kenya (10) KE

Kina (14) CN

Kroatien (6) Hr

Kirgizstan (12) KG

Kuwait (12) KW

Laos (14) La

Lesotho (10) Ls

Letland (2) LV

Libanon (7) LB

Liberia (9) Lr

Libyen (8) LY

Litauen (2) Lt

macao & timor (14) mO

madagascar (10) mG

madeira (9) Pt

makedonien (6) mK

malawi (10) mW

malaysia (14) mY

maldiverne (1 ) mV

mali (9) mL

malta (7) mt

marokko (8) ma

martinique (18) mQ

mauritanien (9) mr

mauritius (10) mU

mayotte (10) Yt

mexico (16) mX

moldavien (2) mD

mozambique (10) mZ

Namibia (10) Na

Naura (14) Nr

Nepal (14) NP

New Zealand (1 ) NZ

Nicaragua (17) NI

Niger (9) NE

Nigeria (9) NG

Nordkorea (14) KP

Norge (1) NO

Ny Caledonien (14) NC

Oman (11) Om

Pakistan (1 ) PK

Panama (17) Pa

Papua New Guinea (17) PG

Paraguay (18) PY

Peru (18) PE

Philipperne (14) PH

Polen (2) PL

Portugal ( ) Pt

Puerto rico (17) Pr

Qatar (12) Qa

reunion (10) rE

rumænien (7) rO

rusland (2) rU

rwanda (10) rW

salomon Øerne (14) sB

sao tome & Principe (9) st

saudi arabien (11) sa

senegal (9) sN

seychellerne (1 ) sC

sierra Leone (9) sL

singapore (14) sG

slovenien (6) sI

somalia (10) sO

spanien ( ) Es

sri Lanka (1 ) LK

st. Kitts-Nevis (17) KN

st. Helena (17) sH

st. Lucia (17) LC

st. Vincent (17) VC

storbritannien ( ) GB

sudan (11) sD

surinam (18) sr

sverige (1) sE

swaziland (10) sZ

sydafrika (10) Za

sydkorea (14) Kr

syrien (7) sY

taiwan (14) tW

tajikikistan (12) tJ

tanzania (10) tZ

tchad (9) tD

thailand (14) tH

togo (9) tG

tonga Øerne (14) tO

trinidad og tobago (17) tt

tunis (8) tN

turkmenistan (12) tm

tuvala (14) tV

tyrkiet (7) tr

tyskland (4) DE

Usa (16) Us

Uganda (10) UG

Ukraine (7) Ua

Ungarn (7) HU

Uruguay (18) UY

Uzbekistan (12) UZ

Vanuatu (14) VU

Venezuela (18) VE

Vestsamoa (14) Ws

Vietnam (14) VN

Yemen (11) YE

Zaire (9) Zr

Zambia (10) Zm

Zimbabwe (10) ZW


Feeder-forbindelser via Århus havn

1. DANMARK, FÆRØERNE, NORgE, SVERIgE,

FINLAND, ISLAND

Containerships KCs Kattegat Cont.ser. FI

Eimskip Eimskip Denmark a/s FO, Is, NO, sE

Faroe ship Faroe ship a/s FO

Finnlines Finnlines Danmark FI

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s FI, NO, sE

maersk sealand thor Jørgensen DK, FI, FO,

Is,NO, sE

Nor-Cargo a/s Franck & tobiesen NO, sE

OOCL scan Baltic Exp. OOCL (Denmark) FI

samskip samskip a/s FO, Is, NO, sE

Unifeeder Unifeeder a/s DK, FI, NO, sE

2. BALTISKE LANDE, POLEN, SNg (RUSLAND m.v.),

Bulcon Franck & tobiesen BY, rU

Containerships KCs Kattegat Cont.ser. rU

CmNI Chr. Jensen a/s rU

Containerships KCs Kattegat Cont.ser. rU

European Caspian

shipping Line

samskip a/s rU

European shipp. &

Forwarding

Chr. Jensen a/s EE, Lt, LV, rU

Finnlines Finnlines Danmark rU

ImCL Johannes Petersen a/s PL

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s PL

maersk sealand thor Jørgensen EE, BY, LV, Lt,

mD, PL, rU

OOCL scan Baltic Exp. OOCL (Denmark) EE, LV, rU

samskip Black sea

service

samskip a/s rU

scandlines Baltic scandlines Baltic seawaysLt

teco Lines Chr. Jensen a/s EE

Unifeeder Unifeeder a/s EE, Lt, LV, rU

Zim Israel Nav. multi shipping a/s BY

3. STORBRITANNIEN, IRLAND

Geest North sea Line samskip a/s GB, IE

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s GB, IE

maersk sealand thor Jørgensen GB, IE

Norfolk Line thor Jørgensen GB, IE

OOCL scan Baltic Exp. OOCL (Denmark) GB

samskip samskip a/s GB

teco Lines Chr. Jensen a/s GB

Unifeeder Unifeeder a/s GB

4. HOLLAND, BELgIEN, FRANKRIg, TySKLAND

atlantsskip Chr. Jensen a/s NL

Baltic Container Line Franck & tobiesen DE

Eimskip Eimskip Denmark a/s DE, NL

Geest North sea Line samskip a/s BE, NL

Hatsu Greenship Denmark a/s Fr

ImCL Johannes Petersen a/s DE

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s DE, Fr, NL

maersk sealand thor Jørgensen BE, DE, Fr, NL

mIsC aseco BE, DE, Fr

msC msC Denmark BE

marts 2006

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN 29


marts 2006

0

samskip samskip a/s DE, NL

teco Lines Chr. Jensen a/s BE

Unifeeder Unifeeder a/s BE, DE, NL

5. SPANIEN, gIBRALTAR, PORTUgAL

CP ships mta Es

CsCL Chr. Jensen a/s Es

Geest North sea Line samskip a/s Es

Grimaldi Euromed Johannes Petersen a/s Es, Pt

Grimaldi Euromed Lipshipping aps Es, Pt

Hatsu Greenship Denmark a/s Es

Holland/maas Lehmann agencies Es, Pt

Horn Line seamasters shipping a/s PY

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s Es, Pt

Lloyd triestino scandinavian shipping

agencies

Es, Pt

maersk sealand thor Jørgensen Es, GI, Pt

mIsC aseco Es, Pt

montemar scan-shipping a/s Pt

msC msC Denmark Es, Pt

NYK Line NYK Line (Danmark) Pt

O.P.D.r. Lehmann Junior Es, GI, Pt

Portlink aseco Es, Pt

safmarine/DaL safe shipping Es

sloman-Neptun Linien Erichsen shipp. aarhus Es

solNiver Lines Franck & tobiesen Es

stinnes Linien Dasena agencies Es

transinsular aseco Pt

tUrKON Hecksher Linieagent. a/s Es, PY

Zim multi shipping a/s Es

6. ITALIEN Og ADRIATERHAVSOMRÅDET

CmNI Chr. Jensen a/s It

CsCL Chr. Jensen a/s It

CP ships mta It

Geest North sea Line samskip a/s It

Grimaldi Euromed Johannes Petersen a/s It

Grimaldi Euromed Lipshipping aps It

Hatsu marine Greenship Denmark a/s It

Hamburg süd Hamburg süd Danmark It

Hanseatic shipping & scan-shipping a/s

Chartering

Hr, It, sI

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s It

Lloyd triestino scandinavian shipping

agencies

It

maersk sealand thor Jørgensen aL, Hr, It,

mC, sI

msC msC Denmark It, sI

Zim multi shipping a/s Es

7. DET ØSTLIgE MIDDELHAV Og

SORTEHAVSOMRÅDET

Bulcon Franck & tobiesen BG, GE, Gr,

LB, mD, mt,

rO, tr, Ua

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

CmNI Chr. Jensen a/s HU, rO, Ua

CP ships mta EG, Gr, IL, LB,

mt, sY, tr

CsCL Chr. Jensen a/s EG, Gr, LB,

mt, sY

DB turkish Cargo LinesDanship Ltd. tr

Grimaldi Euromed Johannes Petersen a/s CY, EG, Gr,

IL, mt

Grimaldi Euromed Lipshipping aps CY, EG, Gr,

IL, mt

Hamburg süd Hamburg süd Danmark EG, LB, sY, tr

Hanseatic shipping & scan-shipping a/s

Chartering

CB, CY, EG,

Hatsu marine Greenship Denmark a/s BG, CY, EG,

GE, Gr, LB,

rO, tr, Ua

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s BG, CY, EG,

Gr, IL, LB, mt,

rO, sY, tr

, Ua

Lloyd triestino scandinavian shipping BG, GE, LB,

agencies

rO, tr, Ua

maersk sealand thor Jørgensen BG, CY, EG,

GE, Gr, IL,

LB, mt, rO,

tr, Ua

msC msC Denmark BG, CY, EG,

GE, Gr, IL, LB,

mt, rO, sY,

tr, Ua

Navibulgar scan-shipping BG, Gr, tr

Navibulgar Franck & tobiesen BG, Gr, tr

NYK Line NYK Line (Danmark) Gr, tr

OOCL OOCL (Denmark) Gr, mt, tr

Pan arab team ship a/s EG

POL-Levant Franck & tobiesen CY, EG, IL, LB,

sY, tr

saFmarINE saf marine CY, EG, GE,

Gr, IL, It, LB,

sY, tr

samskip Black sea

service

samskip a/s GE, rO, Ua

senator Lines Dasena agencies BG, CY, EG,

Gr, LB, sY, tr

solNiver Lines Franck & tobiesen CY, EG, Gr,

IL, tr

tUrKON Hecksher Linieagent. a/s EG, IL, tr,

UasC United arab agenc.a/s Gr, LB, mt,

sY, tr

Van Uden ro/ro Chr. Jensen a/s CY, EG, Gr,

LB, mt, sY, tr

WEC Lines Lehmann agencies EG

Zim Integrated ship.

service

8. NORDAFRIKA

multi shipping a/s BG, CY, EG,

Gr, IL, mt,

rO, tr, Ua

Brointermed transocean shipping LY

CNaN scan-shipping DZ

Comanav scan-shipping ma


Conti africa LIne Erichsen shipp. aarhus ma

CP ships mta LY, tN

CtN scan-shipping tN

Delmas aseco ma

Hamburg süd Hamburg süd Danmark tN

Hanseatic shipping & scan-shipping a/s

Chartering

DZ, LY, tN

Hatsu marine Greenship Denmark a/s EG, LY, ma,

tN

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s ma, tN

Lloyd triestino scandinavian shipping

agencies

ma, tN

maersk sealand thor Jørgensen DZ, ma, tN

msC msC Denmark DZ, LY, ma,

tN

O.P.D.r. Lehmann Junior ma

Pol-Levant Franck & tobiesen LY, ma, tN

saFmarINE saf marine ma, tN

sloman-Neptun Linien Erichsen shipp. aarhus DZ, LY, tN

UasC United arab agenc.a/s DZ, tN

VaCs Chr. Jensen a/s ma

9. VESTAFRIKA, KANARISKE ØER, MADEIRA,

AZOERNE, CAPVERDISKE ØER

Baco safe shipping CI, GH, GN,

mr, NG

C.G.t.m. Danship Ltd. CV

CmZ scan-shipping Zr

Conti africa Line Erichsen shipp. aarhus KE, tZ, Za

Conti asia Line Erichsen shipp. aarhus Za

CP ships mta Es, Ga, GH,

GN, Lr, NG,

sL, sN, tG

Deco-Line Erichsen shipp. aarhus BF, BJ, CI,

Cm, Ga, GH,

GN, mL, NE,

NG, sL, sN,

tD, tG

Deutsche afrika-Linien safe shipping aO, BF, CF,

CG, CI, Cm,

Ga, GH, Gm,

GN, Lr, mL,

mr, NE, NG,

sL, tD, tG

DELmas aseco aO, BF, BJ, CF,

CG, CI, Cm, Ga,

GH, Gm, GN,

Lr, mL, mr,

NE, NG, sL, sN,

tD, tG, Zr

Euroafrica shipping Franck & tobiesen CI, Cm, GH,

Line

NG

Grimaldi Lines Johannes Petersen a/s aO, BF,

BJ, CG, CI,

Cm,GH, GN,

NG, sL, tG

Grimaldi Lines Lipshipping aps aO, BF,

BJ, CG, CI,

Cm,GH, GN,

NG, sL, tG

Holland maas Lehmann agencies Pt

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s Es, Pt

Libra Neptumar CI, BF, Cm,

GH, NG

maersk sealand thor Jørgensen aO, BF, BJ, CF,

CG, CI, Cm,

Ga, GH, Gm,

GN, GW, Lr,

mL, mr, NE,

NG, sL, sN,

tD, tG

mitsui O.s.K. Lines seven seas services BJ, CI, Cm,

GH, Gm, GN,

mr, NG, sL,

sN, tG

montemar scan-shipping a/s BJ, CI, Cm, Es,

GH, GN, NG,

sN, tG

msC msC Denmark aO, BJ, CG, CI,

Cm, CV, Es,

Ga, GH, Gm,

GN, GW,Lr,

NG, sL, sN,

st, Zr

Nile Dutch africa Hecksher Linieagent. a/s aO, CG, CI,

Cm, Ga, Lr,

sL, st

O.P.D.r. Lehmann Junior Es, Pt

Ot africa Line mta aO, BF, BJ, CF,

CI, Cm, Ga,

GH, Gm, GN,

Lr, mL, NE,

NG, sL, sN,

tD, tG

Portline Lehmann Junior aO, CV, GW

saFmarINE saf marine aO, BF, BJ,

CF, CG, CG,

CI, Ga, GH,

Gm, Gm, GN,

GN,Lr, mL,

mr, Na, NG,

sL, sN, tD,

tG, Zr

transinsular aseco CV, GN, GW,

mr

Universal africa Lines Erichsen shipp. aarhus aO, CG, CI,

Cm, Ga, GH,

NG, Zr

10. SyD- Og ØSTAFRIKA, MADAgASKAR

Conti asia Line Erichsen shipp. aarhus mU

COrECK scan-shipping Za

Delmas aseco KE, Km, mG,

Deutsche afrika Linien safe shipping BW, KE, Ls,

mU, mW, mZ,

Na, sZ, tZ,

Za, Zm, ZW

Evergreen Greenship Denmark a/s mU, Za

Hatsu marine Greenship Denmark a/s mU, Za

Lloyd triestino scandinavian shipping

agencies

Za

marts 2006

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN 1


marts 2006

2

maCs Lehmann Junior BW, Ls, mZ,

Na, sZ, Za,

Zm, ZW

maersk sealand thor Jørgensen Et, KE, Ls,

mG, mU, mW,

mZ, Na, sZ,

tZ, UG, Za,

Zm, ZW

mitsui O.s.K. Lines seven seas services KE, tZ, Za

msC msC Denmark BI, BW, KE, Ls,

mG, mU, mW,

mZ, Na, rE,

rW, sO, sZ,

tZ, UG, Yt,

Za, Zm, ZW

Namibia shipping

Lines

safe shipping Na

Navinter safe shipping mZ

saFmarINE/DaL safe shipping BW, Ls, mW,

mZ, Na, sZ,

Za, Zm, ZW

saFmarINE saf marine KE, mG, tZ

sEaL safe shipping KE, mG, mU,

mW, rE, tZ

sealift africa Erichsen shipp. aarhus KE, mZ, tZ,

Za

seatrade Neptumar a/s Za

tsa transocean shipping BW, Ls, mW,

mZ, Na, sZ,

Za, Zm, ZW

Walenius-Wilhelmsen Johannes Petersen a/s rE, Za

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping aps rE, Za

WEC Lines Lehmann agencies BI, KE, rW,

sO, tZ, UG,

Zm

11. SAUDI ARABIEN, yEMEN, OMRÅDET

VED DET RØDE HAV

aNL, singapore mts Om, sa

Bangladesh ship. Lehmann Junior YE

China shipping

Container Lines

Chr. Jensen a/s Om, sa

Chipolbrok. Franck & tobiesen sa

Conti Line Erichsen shipp. aarhus DJ, Er, Et, JO,

sa, sD, YE

CP ships mta JO, Om, sa

Eritrean shipping Line Erichsen shipp. aarhus Er

EsL scan-shipping DJ, Et

Evergreen Greenship Denmark a/s JO, Om, sa

Hamburg süd Hamburg süd Danmark JO

Hatsu marine Greenship Denmark a/s JO, Om, sa

maersk sealand thor Jørgensen DJ, Et, JO,

Om, sa,

sD, YE

msC msC Denmark DJ, JO, Om,

sa, sD, YE

Norasia Lehmann Junior sa

NYK Line NYK Line (Danmark) sa

OOCL OOCL (Denmark) sa

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

saFmarINE saf marine IQ, JO

sealift africa Erichsen shipp. aarhus Er, Et, sa, sD

sea trade Neptumar Za

senator Lines Dasena agencies JO, sa

ssL scan-shipping JO, sa, sD, YE

stinnes Linien Dasena agencies DJ, Et, sD, YE

UasC United arab agenc.a/s JO, sa. sD, YE

Walenius-Wilhelmsen Johannes Petersen a/s DJ, JO, Om,

sa, sD

Walenius-Wilhelmsen Lipsshipping aps DJ, JO, Om,

sa, sD

WEC Lines Lehmann agencies Er, Et, sD

Yemen Gulf Line Lipshipping aps YE

ZIm Integrated ship.

service

multi shipping a/s JO

12. OMRÅDET VED DEN ARABISKE- Og

PERSISKE gOLF, DET KASPISKE HAV

aNL, singapore mts aE, BH, Ir, IQ,

KW, Qa, sa

Bulcon Franck & tobiesen am, aZ, Ir, IQ

CmNI Chr. Jensen a/s am, Ka, KG,

tJ, tm, UZ

Chipolbrok. Franck & tobiesen aE, BH, KW,

Qa, sa

CP ships mta aE, BH, Ir, IQ,

KW, Qa, sa

European Caspian

shipping Line

samskip a/s aZ,KZ, Ir, tm

Evergreen Greenship Denmark a/s aE, am, aZ,

BH, Ir, KW

Hatsu marine Greenship Denmark a/s aE, am, aZ,

BH, Ir, KW

Lloyd triestino scandinavian shipping

agencies

aE, Qa

maersk sealand thor Jørgensen aE, am, aZ,

BH, Ir, IQ,

KZ, KW, Qa,

tm, UZ

msC msC Denmark am, aE, BH,

Ir, KW, Qa

Norasia Lehmann Junior aE, BH, Ir,

KW, Om, Qa,

sa

NYK Line NYK Line (Danmark) aE, BH, KW,

Qa, sa

NYK Line (Europe) Lehmann Junior aE, BH, KW,

sa, Qa

OOCL OOCL (Denmark) aE

POL-Levant Franck & tobiesen Ir, IQ

saFmarINE saf marine aE, Ir, KW,

Om, Qa, sa

senator Lines Dasena agencies aE, BH, IQ, Ir,

KW, Qa

solNiver Lines Franck & tobiesen Ir, IQ

ssL scan-shipping IQ

UasC United arab agenc.a/s aE, BH, Ir, IQ,

KW, Qa, tJ,

tm, UZ


Walenius-Wilhelmsen Johannes Petersen a/s aE, BH, KW,

sa, Qa

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping aps aE, BH, KW,

sa, Qa

13. INDIEN, PAKISTAN, BANgLADESH, BURMA,

SRI LANKA, INDISKE OCEAN

Bangladesh ship.

Corp.

Lehmann Junior BD, mV

Chipolbrok. Franck & tobiesen IN

Conti asia LIne Erichsen shipp. aarhus LK, IN, PK

CP ships mta BD, IN, LK, PK

CsC scan-shipping BD, IN, LK,mV,

PK

CsCL Chr. Jensen a/s IN

Delmas aseco sC

Evergreen Greenship Denmark a/s BD, IN, LK, PK

Hamburg süd Hamburg süd Danmark IN, PK

Hatsu marine Greenship Denmark a/s BD, IN, LK, PK

Hanjin shipping Danship Ltd. BD, IN, LK, PK

India steamship Lehmann Junior IN

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s BD, IN, LK, PK

Lloyd triestino scandinavian shipping

agencies

BD, IN, LK, PK

maersk sealand thor Jørgensen aF, BD, IN,

Ka, LK, mm,

PK, sC, UZ

mIsC aseco BD, IN, LK, PK

mitsui O.s.K. Lines seven seas services BD, IN, LK,

mm, mV, PK

msC msC Denmark IN, LK, PK

Norasia Lehmann Junior BD, IN, LK, PK

NYK Line NYK Line (Danmark) LK, sC

Octomar transocean shipping mV

OOCL. OOCL (Denmark) IN, PK

PNsC scan-shipping PK

saFmarINE saf marine IN, PK

senator Lines Dasena agencies BD, IN, LK, PK

UasC United arab agenc.a/s IN, LK, PK

ZIm Integrated ship.

service

multi shipping a/s IN, LK, mV

14. FjERNØSTEN, Ny gUINEA Og

STILLEHAVSØERNE

aNL, singapore mts CN, HK, ID,

Kr, mY, sG,

tH, VN

appenship scan-shipping CN, HK, ID, JP,

Kr, mY, PH,

sG, tH, tW

Chipolbrok. Franck & tobiesen CN, HK, sG,

VN

COrECK scan-shipping CN, HK, ID

CP ships mta CN, FJ, ID,

mY, NC, PH,

tH, tO, tW,

VN, Ws

CsC scan-shipping NP

CsCL Chr. Jensen a/s CN, HK, ID, JP,

Kr, mY, PH,

sG, tH

Evergreen Greenship Denmark a/s CN, HK, ID, JP,

Kr, mO, mY,

PH, sG, tH,

tW, VN

Hanjin shipping Danship Ltd. CN, HK, ID,

JP, KH, Kr,

mO, mY, PH,

sG,tH, tW,

VN

Hatsu marine Greenship Denmark a/s CN, HK, ID, JP,

Kr, mO, mY,

PH, sG, tH,

tW, VN

INL scan-shipping ID

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s BN, CN, HK,

ID, JP, Kr, mO,

mY, PH, sG,

tH, tW, VN

LD seals Erichsen shipp. aarhus HK, KP, Kr,

mY, NC,

PG, PH, sG,

tW,VN

Lloyd triestino scandinavian shipping

agencies

CN, HK, ID, JP,

Kr, mO, mY,

PH, sG, tH,

tW, VN

maersk sealand thor Jørgensen BN, CN, HK,

ID, JP, KH,

Kr, La, mm,

mO, mY, PH,

rU,sG, tH,

tW, VN

mIsC aseco BN, CN, ID, JP,

KH, Kr, mO,

mY, PH, sG,

tH, tW, VN

mitsui O.s.K. Lines seven seas services BN, CN, FJ,

HK, ID, JP, KH,

Kr, mO, mY,

PH, sG, tH,

tW, VN

msC msC Denmark CN, HK, ID,

Kr, mY, PH,

sG, tH, tW

Norasia Lehmann Junior CN, HK, ID,

Kr, mY, PH,

sG, tW

NYK Line NYK Line (Danmark) BN, CN, FJ,

HK, ID, JP,

Kr, mO, mY,

NC,PG, PH,

sB, sG, tH,

tW, VN, Ws

NYK Line (Europe) Lehmann Junior ID, JP, sG,

tH, VN

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

marts 2006


marts 2006

4

OOCL OOCL (Denmark) CN, HK, ID,

JP, Kr, mO,

mY, PH, sG,

tH, tW

senator Lines Dasena agencies CN, HK, ID,

JP, Kr, mY,

PH, sG, tH,

tW, VN

UasC United arab agenc.a/s JP, Kr, mY,

PH, sG, tH,

tW, VN

Unithai Lehmann Junior ID, mY, sG,

tH, VN

Walenius-Wilhelmsen Johannes Petersen a/s CN, HK, ID,,JP,

Kr, mY, PH,

sG, tH, tW

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping ap/s CN, HK, ID, JP,

Kr, mY, PH,

sG, tH, tW

ZIm Integrated ship.

service

15. AUSTRALIEN, NEW ZEALAND

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

multi shipping a/s CN, HK, ID,

mY, PH, tW,

VN

aNL, singapaore mts aU

Contship mta aU, NZ

CsCL Chr. Jensen a/s aU

Evergreen Greenship Denmark a/s aU

Hamburg süd Hamburg süd Danmark aU, NZ

Hanjin shipping Danship Ltd. aU

Hatsu marine Greenship Denmark a/s aU

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s aU

LD seals Erichsen shipp. aarhus NZ, aU

Lloyd triestino scandinavian shipping

agencies

aU, NZ

maersk sealand thor Jørgensen aU, NZ

mIsC aseco aU, NZ

mitsui O.s.K. Lines seven seas services aU, NZ

msC msC Denmark aU, NZ

OOCL OOCL (Denmark) aU, NZ

Walenius-Wilhelmsen Johannes Petersen a/s aU, NZ, PG

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping aps aU, NZ, PG

16. NORDAMERIKA, MEXICO, CUBA Og CANADA

ahrenkiel Franck & tobiesen mX, Us

americana ships mta Us, mX

atlantic Cont. Line transocean shipping Ca, Us

atlanticargo service Chr. Jensen a/s Us

CP ships mta Ca, Us

Coral Line scan-shipping CU, mX

CP ships mta mX, Us

CsaV Lehmann Junior CU, mX

Deppe Line Lehmann Junior mX, Us

Eimskip Eimskip Denmark a/s Ca, Us

Evergreen Greenship Denmark a/s Ca, Us

Falline Johannes Petersen a/s Ca, Us

Falline Lipshipping aps Ca, Us

Hamburg süd Hamburg süd Danmark mX, Us

Hanjin shipping Danship Ltd. Ca, Us

Hatsu marine Greenship Denmark a/s Ca, Us

Incotrans Pacific

Europe ser.

transocean shipping Ca, Us

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s Ca, Us

Libra Neptumar mX

Lloyd triestino scandinavian shipping

agencies

Ca, Us

maersk sealand thor Jørgensen Ca, mX, Us

mitsui O.s.K. Lines seven seas services Us

msC msC Denmark Ca, mX, Us

Nirint shipping Chr. Jensen a/s CU

Norasia Lehmann Junior Ca, Us, mX

NYK Line NYK Line (Danmark) Ca, Us

OceanExpress Line samskip a/s CU, mX

OOCL OOCL (Denmark) Ca, mX, Us

samband Line samskip a/s Us

senator lines Dasena agencies Ca, Us

star shipping Chr. Jensen Us

tmm Lines mta mX, Us

UasC United arab agenc.a/s Us

Walenius-Wilhelmsen Johannes Petersen a/s Ca, mX, Us

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping aps Ca, mX, Us

ZIm Integrated ship.

service

multi shipping a/s Us

17. CENTRALAMERIKA, CARIBISKE OMRÅDE

atlantic Cont. Line transocean shipping Bm

C.s.a.V. Lehmann Junior aN, aW, Cr,

Jm, Pa, Pr,

tt, VE

Colsa Chr. Jensen a/s Cr, Gt, NI,

Pa, sV

Conti-Carib Chr. Jensen a/s DO, Gt, HN,

Ht,Jm, Pr

CP ships mta CO, DO, Pa,

Pr, VE

Evergreen Greenship Denmark a/s aN, Cr, DO,

Jm, Pa, Pr

EWL mta aN, aW, BB,

BZ, Cr, DO,

Dm, GD, Gt,

HN, KN, LC,

NI, Pa, sV, tt

Geest Line Dasena agencies aG, BB, Dm,

GD, GP, KN,

LC, tt, VC

Great White Fleeet Hecksher Linieagent. a/s CO, Cr, Gt,

HN, NI, Pa, sV

Hamburg süd Hamburg süd Danmark aG, aN, aW,

BB, BZ, Cr,

DO, Gt, HN,

Ht, Jm, Pa,

Pr, tt

Hatsu marine Greenship Denmark a/s aN, Cr, DO,

Jm, Pa, Pr

Horn Line seamasters shipping a/s GP, Cr, mQ

Libra Neptumar Cr, DO, Gt,

Pr


maersk sealand thor Jørgensen aN, BB, Bm,

Bs, BZ, Cr,

DO, Gt, HN,

Ht, Jm, NI, Pa,

Pr, sV, tt

msC msC Denmark aG, BB, DO,

Jm, GY, Ht,

sr, tt

NYK Line NYK Line (Danmark) Ht

OceanExpress Line samskip a/s aG, aN, Bm,

Bs, BZ, Cr,

Dm, DO, GD,

GF, Gt, HN,

Ht, Jm, KN,

LG, NI, Pr, sV,

tt, VC

senator Lines Dasena agencies Pa

stinnes Linien Dasena agencies Cr, DO, Pr

tropical shipping aaen transport aG, aN, BB,

Bs, BZ, Cr,

Dm, DO, GD,

GP, Gt, GY,

HN, Ht, Jm,

KN, KY, LC,

mQ, NI, Pa,

sr, sV, tC,

tG, tt, VC,

Walenius-Wilhelmsen Johannes Petersen a/s

Line

Ht

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping ap/s

Line

Ht

Zim multi shipping a/s aN, aW, BB,

BZ, Cr, DO,

Gt, HN, Ht,

Pr, tt, VE

18. SyDAMERIKA

alianca s.a. safe shipping ar, Br, UY

CCNI Neptumar CL, EC, PE

C.s.a.V Lehmann Junior ar, BO, Br,

CL, CO, EC,

PE, PY, UY, VE

Colsa Chr. Jensen a/s CO

Conti-Carib Chr. Jensen a/s VE

CP ships mta ar, Br, GF,

PY, sr, UY

Ecuadorian Line mta EC

Evergreen Greenship Denmark a/s ar, Br, CL,

CO, EC, PE,

VE, UY

EWL mta CO, GY, sr, VE

Grimaldi Lines Johannes Petersen a/s ar, Br

Grimaldi Lines Lipshipping aps ar, Br

Hamburg süd Hamburg süd Danmark ar, BO, Br,

CL, CO, EC,

PE, PY, UY, VE

Hatsu marine Greenship Denmark a/s ar, Br, CL,

CO, EC, PE,

VE, UY

Horn Line seamasters shipping a/s CO

"K" Line "K" Line (Danmark) a/s CL,CO, EC, PE

Leif Höegh & Co a/s transocean shipping CL, PE

Libra Neptumar ar, Br, CL,

CO, EC, PE,

PY, UY, VE

maersk sealand thor Jørgensen ar, BO, Br,

CL, CO, EC,

GF, GY, PE, PY,

sr, UY, VE

mitsui O.s.K. Lines seven seas services CL, CO, EC,

PE

montemar scan-shipping ar, Br, UY

msC msC Denmark ar, Br, CL,

CO, EC, PE,

PY, UY, VE

NYK Line NYK Line (Danmark) ar, Br, CL,

CO, EC, PE

OceanExpress Line samskip a/s BO, CL, CO,

EC, GY, PE,

sr, VE

saFmarINE saf marine ar, Br, PY,

UY

senator Lines Dasena agencies ar, Br, PY,

UY

south america Indep.

Line

aaen transport ar, Br, CL,

CO, EC, Pa,

sr, UY, VE

stinnes Linien Dasena agencies aN, CO, tt,

VE

Walenius-Wilhelmsen Johannes Petersen a/s ar, Br, CL,

sO, EC, PE

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping ap/s ar, Br, CL,

sO, EC, PE

Zeppenfeld Johannes Petersen a/s Br

Zim multi shipping a/s CO, GY, sr

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

marts 2006


marts 2006

6

havnerelaterede virksomheder på Århus havn

FÆrGErEDErIEr

mOLs-LINIEN a/s

Dalargade 2, Pier

DK-8000 Århus C

tlf. 89 2 2 00

scandlines Balticum seaways

Gammelhavn , Postboks 92

DK-6200 aabenraa

tlf. 74 62 0 74 . Fax 74 62 0 84

peter.nielsen@scandlines.dk

KONtrOL-, taLLY

& vEJNING

aros marine Consulting aps

skånegade

DK-8000 Århus C

tlf. 86 19 6 20 . Fax 86 19 6 90

info@arosship.com

BaLtIC CONtrOL Ltd.

aarhus

sindalsvej 42, Postboks 2199

DK-8240 risskov

tlf. 86 21 62 11 . Fax 86 21 62

baltic@balticcontrol.com

DaNIsh INsPECtION CO.

LtD. a/s

Gunnar Clausensvej 19 C

DK-8260 Viby J

tlf. 86 28 28 0 . Fax 86 28 90 1

main@danish-inspection.dk

Chr. Duus a/s

aKKrEDItErEt tIL

INsPEKtION

Østhavnsvej 7

DK-8000 Århus C

tlf. 86 1 7 66 . Fax 86 1 7 98

duus@vejer.dk

DaNsK taLLY- &

KONtrOLsELsKaB as

Oliehavnsvej 9, 1.

DK-8000 Århus C

tlf. 87 0 82 0 . Fax 87 0 82 1

info@tally.dk

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

ECs Eurocargo services a/s

tongavej 19, 1.

DK-8000 Århus C

tlf. 86 20 82 20 . Fax. 86 20 82 29

ecs@eurocargoservices.dk

EurO INsPECtIONs aPs

søren Frichsvej 42 B

DK-82 0 Åbyhøj

tlf. 70 27 10 9 . Fax. 70 27 10 96

info@euroinspections.com

mYNDIGhEDEr

FØDEvarEDIrEKtOratEt

FØDEvarErEGION Århus

. LaNDs GrÆNsEKONtrOL

Hjortholmsvej 2 a

DK-8000 Århus C

tlf. 86 1 11 . Fax 86 1 10 40

tOLD•sKat

toldkontrollen Århus havn

Pakhus 41, Pier 2

DK-8000 Århus C

tlf. 86 12 4 6 . Fax 86 20 90 48

PaKhusDrIFt

aarhus BuLK CENtEr aPs

malaccavej 1

DK-8000 Århus C

tlf. 0 87 1 09 . Fax 86 12 4 6

abc@ctc-aarhus.dk

CarGO sErvICE a/s

Europaplads 16, Postboks 2 9

DK-8100 Århus C

tlf. 87 0 80 0 . Fax 87 0 80 1

info@csaa.dk

Chr. JENsEN

PaKhusFOrrEtNING

Pakhus 41, skånegade

DK-8000 Århus C

tlf. 74 7 76

Csa muLtImODaL

CarGO CENtrE

skansevej 1,

DK-8000 Århus C

tlf. 87 0 80 0 . Fax 87 0 80 1

info@csaa.dk

FIN-traNs a/s

multiterminalen Pakhus 00 a

DK-8000 Århus C

tlf. 87 1 04 90 . Fax 70 20 0 9

LEhmaNN JuNIOr a/s

Pakhus 0

multiterminalen

tlf. 87 0 1 76

hk@lehmann-junior.dk

maErsK LOGIstICs

DaNmarK a/s

Østhavnsvej 7, Postboks 468

DK-8100 Århus C

tlf. 89 1 66 00 . Fax 89 1 66 60

aarlogwnddev@maersk-logistics.com

PaKhus 308 aPs

Duus LaGErhOtELLEr OG

BuLK stOraGE

tongavej

DK-8000 Århus C

tlf. 86 1 7 66 . Fax 86 1 7 98

samsKIP a/s

Pakhus 77 Port , Hveensgade

DK-8000 Århus

tlf. 46 98 46 98

samskip@samskip.dk

traNsOCEaN shIPPING

aGENCY a/s

Pakhus 04 . Århus Havn,

multiterminalen

DK-8000 Århus C . tlf. 86 12 1 00

jorgen.nielsen@transocean.dk

PrOvIaNtErING

m. JENsEN

sKIBshaNDEL aPs

Europaplads 8

DK-8000 Århus C

tlf. 86 12 19 22 . Fax 86 12 17 64

sOPhus E. JOhNsEN

& CO’s EFtF.

Hjortholmsvej 1, Lystbådehavnen

DK-8000 Århus C

tlf. 86 12 26 66 . Fax 86 19 42 09

dsc@sojus.dk


havnerelaterede virksomheder på Århus havn

CONtaINErE,

rEParatION m.m.

aLLu CONtaINErs aPs

Oliehavnsvej 9

DK-8000 Århus C

tlf. 70 22 24 08 . Fax 70 22 26 08

ulla@allucontainers.dk

aLPha CONtaINErs aPs

Balticagade 1 , 1. sal (dokken)

DK-8000 Århus C

tlf. 70 210 124 . Fax 70 210 12

info@alphacontainers.dk

aPm tErmINaLs

CONtaINEr

Østhavnsvej 41, Postboks 16

DK-8100 Århus C

tlf. 89 1 64 00 . Fax 89 1 6 64

Chs-CONtaINEr a/s

Pier 2, skånegade

DK-8000 Århus C

tlf. 86 76 17 00 . Fax 86 76 01 22

info@chs-container.dk

CONDaNE CONtaINErs

Østhavnsvej ,

DK-8000 Århus C

tlf. 87 0 82 00 . Fax 87 0 82 01

info@condane.dk

CONDaNE marine

Oliehavnsvej 22

DK-8000 Århus C

tlf. 87 0 82 00 . Fax 87 0 82 41

info@condane.dk

CONtaINErCarE a/s

sverigesgade 28

DK-8000 Århus C

tlf. 87 41 . Fax 87 41 40

aarhus@containercare.dk

C.t.C. CONtaINEr &

taNK CLEaNING a/s

vaNDBÅDENE

Containerterminalen, sverigesgade 46

DK-8000 Århus C

tlf. 86 19 66 . Fax 86 19 6 90

tankcleaning@mail.tele.dk

h2O Liquid Waste a/s

skånegade

DK-8000 Århus C

tlf. 86 19 6 80 . Fax 86 19 6 90

info@h2owaste.com

LuFtFraGt

BILLuND aIrPOrt a/s

Outsourcing

Oliehavnsvej 2, DK-8000 Århus C

tlf. 86 2 0 1 . Fax 86 2 0 4

aar@bll.dk

sEamaN’s CLuB

INtErNatIONaL

sEamaN’s CLuB

Århus sømandshjem

sverigesgade 1, DK-8000 Århus C

tlf. 86 12 1 99

seamensclub.aarhus@mail.dk

stEvEDOrEr

aPm tErmINaLs

Østhavnsvej 4

DK-8000 Århus C

tlf. 89 1 64 00 . Fax 89 1 6 69

aarapmtopsvsl@apmterminals.com

havNEarBEJDErNEs

LOssEKLuB

mindet 4, DK-8000 Århus C

tlf. 86 1 14 69 . Fax 86 1 1 99

Århus stEvEDOrE

KOmPaGNI a/s

Europaplads 16, Postboks 2 9

DK-8100 Århus C

tlf. 87 0 81 00 . Fax 87 0 81 01

info@aask.dk

taNKOPLaG

DaNsK mELassE

KOmPaGNI svG,

Kuwaitvej 6, DK-8000 Århus C.

tlf. 86 76 07 00 . Fax 86 1 76

BuGsErING OG vÆrFt

aarhus værft a/s

Balticagade 1

DK-8000 Århus C

tlf. 87 0 40 00 . Fax 87 0 41 01

aarhusshipyard@aarhusshipyard.dk

DaNsK BJErGNING

OG BuGsErING aPs

Borneovej 28, DK-8000 Århus C

tlf. 87 0 84 00 . Fax 87 0 84 10

dbb@dbb.salvage.dk

LINJEaGENtEr OG

mÆGLErE

aaEN traNsPOrt LtD.

Kystvejen 17, Postboks 108

DK-8100 Århus C

tlf. 87 1 49 0 . Fax 87 1 49 1

aaen@aaen.dk

aL-EXPrEss shIPPING aPs

sverigesgade 6, Postboks 646

DK-8100 Århus C

tlf. 86 19 87 11 . Fax 86 20 1 60

alex@al-express.dk

aLPI aIr & sEa a/s

Balticagade 19, 2. sal

DK-8000 Århus C

tlf. 99 28 78 10 . Fax 86 1 80 10

fb@alpi.dk

aarhus shIPPING

LOGIstICs a/s

shippinghuset, Hveensgade 1

DK-8100 Århus C

tlf. 87 0 99 70 . Fax 87 0 99 71

info@aarhusshipping.dk

asECO a/s

Balticagade 1 (Dokken), Postboks 162

DK-8100 Århus C

tlf. 86 1 . Fax 86 19 68 8

aseco@aseco.dk

BaY shIPPING a/s

mindet 4

DK-8100 Århus C

tlf. 86 18 0 00 . Fax 86 18 1 88

telex 6477

aarhus@bayshipping.dk

marts 2006

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN 7


marts 2006

8

havnerelaterede virksomheder på Århus havn

BErGmaNN, smIth & CO.

Lærkevej 11b

DK-8249 risskov

tlf. 86 17 94 14 . Fax 86 17 94 12

bergsmiths@post.tele.dk

CarGO PartNEr LOGIstICs

Javavej 1

DK-8000 Århus C

tlf. 70 20 1 70 . Fax 70 20 1 80

danmark@cargopartner.dk

CarL ELGaarD shIPPING

mindet 4

DK-8000 Århus C

tlf. 86 12 16 44 . Fax 86 12 18 90

telex 64 29

carl.elgaard@image.dk

Chr. JENsEN shIPPING a/s

revalgade 1, Postboks 81

DK-8100 Århus C

tlf. 74 7 76 . Fax 86 19 97 6

aar@chrjensen.dk

COmBI sPEDItION a/s

sverigesgade 14-16, Postboks 2 9

DK-8000 Århus C

tlf. 87 0 80 60 . Fax 87 0 80 61

aarhus@combispedition.dk

DaNshIP LtD.

Kystvejen 17, Postboks 108

DK-8100 Århus C

tlf. 87 1 49 20 . Fax 87 1 49 21

danship@danship.dk

DasENa aGENCIEs a/s

Balticagade 1 (Dokken)

DK-8000 Århus C

tlf. 86 19 22 66 . Fax 86 19 2 20

info@dasena.dk

DFDs traNsPOrt

(DENmarK) a/s

Oliehavnsvej 2, Postboks 18

DK-8100 Århus C

tlf. 89 6 40 00 . Fax 89 6 4 00

chartering@dfdstransport.dk

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN

EImsKIP DENmarK a/s

Østhavnsvej 7 a, Postboks 92

DK-8100 Århus C

tlf. 70 20 16 02 . Fax. 70 20 16 0

info@eimskip.dk

Erichsen shipping aarhus a/s

Lykkesholms allé 102

DK-8260 Viby J

tlf. 87 4 90 10 . Fax 87 4 90 19

sales@erichsen-shipping.com

FINNLINEs Danmark a/s

Østhavnsvej 11

DK-8000 Århus C

tlf. 86 20 66 0 . Fax 86 20 66 9

info@finnlines.dk

FraNCK & tOBIEsEN a/s

Kystvejen 7, Postboks 210

DK-8100 Århus C

tlf. 70 10 0 . Fax 70 20 0 7

aar@f-t.dk

GrEENshIP DENmarK a/s

Hveensgade

DK-8000 Århus C

tlf. 86 76 70 00 . Fax 86 76 70 01

greenship@greenship.dk

h. DauGaarD

stEvEDOrE a/s

Borneovej 14

DK-8000 Århus C

tlf. 79 8 12 44 (86 1 60 0 )

Fax 7 0 92 74 (86 1 79 47)

stevedore@h-daugaard.dk

hamBurG sÜD DaNmarK

Balticagade 1

DK-8000 Århus C

tlf. 44 1 44 . Fax 44 1 40

hamburg-sued@safeshipping.dk

hECKshEr LINIE-

aGENturEr a/s

marselisborg Havnevej 6

DK-8000 Århus C

tlf. 89 62 00 . Fax 89 62 01

aar@hecksher.dk

J. GOtFrED JENsEN

shIPPING aps

skånegade , I., Postboks 110

DK-8100 Århus C

tlf. 86 12 4 11 . Fax 86 12 47 22

jgjshipping@inet.uni2.dk

JOhaNNEs PEtErsEN a/s

Kystvejen 9, Postboks 688

DK-8100 Århus C

tlf. 86 12 26 88 . Fax 86 19 1 0

agency@johannes-petersen.dk

“K” LINE (DENmarK) a/s

sverigesgade 8

DK-8000 Århus C

tlf. 86 20 81 40 . Fax 86 1 1 8

aar@kline.dk

KCs KattEGat CONtaINEr

sErvICE aPs

råhøjvej 26 · DK-8260 Viby J.

tlf. 86 28 26 00 . Fax 86 28 14 00

kcs@kcs.dk

KNuD ErIChsEN & CO.

traNsPOrt a/s

mindet 1, Postboks 114

DK-8100 Århus C

tlf. 86 1 0 . Fax 86 1 1 28

knuderichsen@erico.dk

Lehmann agencies a/s

Europaplads 16, Postbox 648

DK-8100 Århus C

tlf. 87 1 42 20 . Fax 86 19 84 66

info@lehmann-agencies.dk

LEhmaNN JuNIOr a/s

Europaplads 16, Postboks 611

DK-8100 Århus C

tlf. 70 1 1 0 . Fax 86 19 84 66

info@lehmann-junior.dk

LIPshIPPING aPs

Fyrreparken

DK-8961 allingåbro

tlf. 86 19 1 11 . Fax 86 19 16 2

lk@lipshipping.dk


havnerelaterede virksomheder på Århus havn

maErsK aGENCY

DENmarK a/s

Østhavnsvej 7, Postboks 4 8

DK-8100 Århus C

tlf. 89 1 64 00 . Fax 89 1 64

dansal@maersk.com

marItImE traNsPOrt &

aGENCIEs aps (mta)

marselisborg Havnevej 6

DK-8000 Århus C

tlf. 86 18 48 88 . Fax 89 62 62

aar@mt-a.dk

marItIm traNsPOrt &

shIPPING, mts

marselisborg Havnevej 6

DK-8000 Århus C

tlf. 86 19 48 88 . Fax 89 62 62

martIN BENChEr

(scandinavia) a/s

Banegårdspladsen 18, .

DK-8000 Århus C

tlf. 86 12 26 99 . Fax 86 12 27 99

headoffice@martin-bencher.com

msC DENmarK a/s

Hveensgade 1, Postboks 447

DK-8100 Århus C

tlf. 86 20 81 80 . Fax 86 12 7 11

info@aar.medship.dk

muLtIshIPPING a/s

Balticagade 1 (Dokken)

DK-8000 Århus C

tlf. 86 1 00 . Fax 86 19 47 71

info@multishipping.dk

NEPtumar a/s

Kystvejen 7

DK-8000 Århus C

tlf. 87 1 04 80 . Fax 70 20 0 9

info@neptumar.com

NYK LINE DaNmarK

Voldbjergvej 14

DK-8240 risskov

tlf. 87 41 80 80 . Fax 87 41 9 7

aarlbo@ne.nykline.com

OOCL (Denmark) a/s

store torv , . sal

DK-8000 aarhus C

tlf.: 86 76 28 80 Fax: 86 76 28 99

danmark@oocl.com

rasmus ChrIstENsEN

Nordhavnsgade 12, Postboks 1

DK-8100 Århus C

tlf. 86 1 0 22 . Fax 86 1 08 6

telex 64 24

shipras@shipras.dk

saF marINE

Østhavnsvej 7

DK-8000 Århus C

tlf. 89 1 62 00 . Fax 89 1 62 10

dansclexp@europe.safmarine.com

saFE shIPPING a/s

Balticagade 1 (Dokken)

DK-8000 Århus C

tlf. 86 12 77 . Fax 86 1 62 6

info@safeshipping.dk

samsKIP a/s

Nordhavnsgade 14, Postboks 7

DK-8100 Århus C

tlf. 46 98 46 98 . Fax 46 98 46 80

samskip@samskip.dk

sCaNDINavIaN shIPPING

aGENCIEs

Hveensgade , Postboks 7

DK-8100 Århus C

tlf. 86 76 70 0 . Fax 86 76 70 9

ltinfo@scandinavianshipping.com

sCaN-shIPPING a/s

sverigesgade 8, Postboks 147

DK-8100 Århus C

tlf. 86 20 44 80 . Fax 86 12 6 91

aar@scan-group.dk

sEamastErs shIPPING a/s

Balticagade 1 (Dokken)

DK-8000 Århus C

tlf. 44 1 . Fax 86 19 47 71

seven seas services a/s

Europaplads 16

DK-8000 Århus C

tlf. 44 0 70

info@7cs.dk

tEam shIP a/s

søndergade 4 -49

DK-8000 Århus C

tlf. 87 0 0 . Fax 87 0 0 6

info@teamship.dk

traNsOCEaN shIPPING

aGENCY a/s

Østhavnsvej 11, Postboks 44

DK-8100 Århus C

tlf. 86 12 1 00

Fax 86 12 11 48 / 86 12 14 88

aarhus@transocean.dk

uNItED araB aGENCIEs a/s

sverigesgade 8, Postboks 9

DK-8100 Århus C

tlf. 86 20 80 . Fax 86 12 8 66

aar@uaascand.dk

uNIFEEDEr a/s

shippinghuset, Hveensgade 1,

Postboks 19

DK-8100 Århus C

tlf. 88 8 00 00 . Fax 88 8 00 99

info@unifeeder.com

vI-Ka sPEDItION aps

sverigesgade 14-16

DK-8000 Århus C

tlf. 70 21 6 6 . Fax 70 2 0

aarhus@vi-ka.dk

marts 2006

aKtUELt Fra ÅrHUs HaVN 9


næ r bi l l e de r

trådløs overvågning

fra ÅrHus Havn

En kølecontainer

kan indstilles til

temperaturer på

mellem +2 og

-2 grader. Den

korrekte temperatur

skal holdes

fra varerne stuves,

og helt frem

til containeren

er fremme ved

modtageren.

temperaturfølsomme varer som blomster eller frugt

skal transporteres med plusgrader, mens frosne varer

som kød eller fisk typisk skal opbevares ved 18 - 2

minusgrader. De fleste nyere køle-containere er udstyret

med avanceret elektronisk måleudstyr, som er

indbygget i køleaggregatet. så snart en container

tilsluttes et reefer-stik på en terminal eller et skib, kan

dens sender transmittere et signal via satellit til et

computerstyret overvågningssystem, der står enten

hos rederiet, på skibet eller hos en terminaloperatør.

Og systemet holder således automatisk øje med containerens

temperatur, luftfugtighed m.m. Hvis der er

afvigelser i forhold til det fastsatte, udløses en alarm,

og der går omgående besked til en mobiltelefon hos

den part, der overvåger netop denne container. Hver

enkelt container har sin egen elektroniske logbog, og

via en web-server kan vagten uafbrudt følge hundredvis

af containere på én gang både på land og til søs, og om

nødvendigt kan han endda fjernbetjene temperaturindstillingen,

mens containeren er undervejs. Containere,

der sendes med ældre skibe, der ikke har elektronisk

overvågningsudstyr om bord, overvåges manuelt. I

køleaggregatet sidder en slags "køreskive"(tv. under

lågen i billedet), hvorpå temperaturen registreres automatisk.

Her kan man løbende aflæse tidspunkter for

tilslutning og frakobling samt dokumentere den totale

temperaturkurve fra start til slut.

PP

maskinel magasinpost

ID-nr. 42 286

afsender:

Postbox 7777

7000 Fredericia

DANMARK

Århus Havn, Postboks 1 0, 8100 Århus C

More magazines by this user
Similar magazines